" суть І функції грошей "жүктеу 391.67 Kb.
Дата26.04.2019
өлшемі391.67 Kb.

ТЕМА : “ СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ “
 1. З наведених нижче визначень найбільш повно виражає сутність грошей

таке: гроші – це
а) мірило вартості;

б) найбільш ліквідний актив;

в) знаряддя обміну;

г) загальний еквівалент;

д) речова форма суспільних відносин;

е) все те, що використовується як гроші.
 1. Неповноцінні гроші – це :

а) гроші, які знецінюються;

б) гроші, які виготовлені не з дорогоцінного металу;

в) грошові знаки, які не розмінюються на дорогоцінний метал;

г) гроші, які емітуються для фінансування витрат державного бюджету.


 1. Кредитні гроші – це :

а) гроші, випущені державою для покриття своїх потреб, що фінансуються

з бюджету;

б) будь-які неповноцінні гроші;

в) гроші, що емітуються банками для кредитування реальної економіки;

г) гроші, що емітує центральний банк для фінансування бюджетного де-

фіциту.
4. Чи можна поставити знак “= “ між поняттями “неповноцінні гроші

та “кредитні гроші” ? Пояснінь свою відповідь.


 1. Укажіть, до яких сучасних форм кредитних грошей ступінь довіри

найвища та найнижча і поясніть чому:
а) готівкових;

б) депозитних;

в) електронних;

г) торгових.


6. З наведених нижче причин вирішальну роль у демонетизації золота

відіграли:

а) недостатня маса золотих запасів у природі:

б) інтенсивне використання золота у промисловому виробництві (електронна

техніка, виробництво прикрас, медтехніка тощо);

в) прагнення урядів сконцентрувати все золото в стратегічних державних за-

пасах;


г) велика дорожнеча обігу золотих грошей;

д) непіддатливість золотого обігу до регулюючого впливу з боку держави;

е) бажання урядів перебрати на себе емісію нерозмінних грошей заради по-

криття своїх фінансових потреб.
 1. Готівкові грошові знаки, які випускаються емісійними банками,

мають назву:
а) казначейські білети;

б) банківські білети;

в) векселі;

г) чеки.
8. До кредитних грошей належать:


а) кредитна картка;

б) банкнота;

в) чек;

г) електронні гроші;д) вексель;

е) казначейські зобов”язання.
 1. Використання електронних грошей пов”язане з функцією грошей:

а) міри вартості;

б) засобу накопичення;

в) засобу обігу;

г) світових грошей.
10. У якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення і чому ?
а) засіб обігу;

б) засіб нагромадження;

в) засіб платежу;

г) міра вартості;

д) світові гроші.


 1. У якій функції гроші найбільше потерпають від інфляції ?

а) міра вартості;

б) засіб обігу;

в) засіб накопичення;

г) засіб платежу.


 1. На купівельну спроможність грошей впливають такі процеси:

а) підвищення;

б) зростання маси грошей в обороті;

в) зростання випуску товарів і послуг в оборот.
 1. Як впливають на вартість золота такі чинники:

а) зовнішній вигляд золота (злиток, гранули, пісок);

б) місце видобутку у світі;

в) кількість золота у світі;

г) відкриття нових родовищ золота;

д) зміна продуктивності праці в золотовидобуванні.
 1. Функцією грошей є :

а) розподіл вартості;

б) створення фінансових фондів;

в) засіб обігу;

г) надання ділової інформації;

д) гальмування інфляції.


15.Причинами поширення бартеру в економіці можуть бути:

а) високий рівень інфляції;

б) відсутність необхідного золотого запасу в країні;

в) зниження цін на товари та послуги;

г) зростання рентабельності виробництва та реалізації товарів.

16. З наведених визначень грошей правильним є: гроші - це
а) кристалізація мінової вартості;

б) загальний товар-еквівалент;

в) продукт домовленості людей;

г) засіб обміну;

д) засіб платежу;

е) все перелічене.ТЕМА : “ ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВІ ПОТОКИ “


 1. Строкові вклади входять до складу грошових агрегатів:

а) МО;


б) М1;

в) М2;


г) не входять до складу грошових агрегатів взагалі.


 1. Норма обов”язкового резервування для банків уводиться з метою:

а) обмеження грошової маси в обороті;

б) підвищення ліквідності банків;

в) посилення фінансової сталості банків;

г) підвищення конкурентоспроможності банків.


 1. Банк відкрив депозит на суму 10 000 грн. Норма обов”язкового резер-

вування – 25 %. Цей депозит дає можливість банку збільшити суму

позичок на :
а) невизначену величину;

б) 7500 грн;

в) 10 000 грн;

г) 30 000 грн.
 1. Загальна маса грошей збільшується кожний раз, коли комерційні

банки:
а) збільшують свої вклади в центральному банку;

б) збільшують обсяги позичок наданих населенню;

в) збільшують свої зобов”язання за вкладами населення.


 1. Якщо норма обов”язкового резервування для банків дорівнює 100 %, то величина грошового мультиплікатора дорівнює:

а) 0 ;


б) 1 ;

в) 10;


г) 100.


 1. До складу грошової бази відносять:

а) обов”язкові банківські резерви;

б) готівка в касах підприємств;

в) депозитиви в центральному банку ;

г) готівкові гроші, що перебувають на рахунках у населення;

д) готівка в касах комерційних банків.
 1. З названих процесів мають причинно-наслідкові зв”язки такі:

а) зростання державних видаткі і обсягу грошової маси;

б) скорочення прибуткового податку й обсягу грошової маси;

в) зростання трансфертних платежів і скорочення обсягу грошової маси;

г) зростання податків на корпорації і обсягу грошової маси.


 1. Якщо трансакційні гроші (гроші для угод) здійснюють у середньому

п”ять обертів за рік , то кількість грошей, необхідних для обслуговування обміну:
а) у 5 разів більша номінального ВНП ;

б) становить 20 % номінального ВНП;

в) дорівнює відношенню : 5/ ВНПном;

г) неможливо визначити.
 1. Грошовий оборот складається із секторів:

а) грошового обігу та фінансів;

б) грошового обігу, фінансового та кредитного секторів;

в) грошового обігу та кредитного сектору.


10. Якщо фактична маса грошей в обороті (Кф) перевищує необхідну

для обороту (Кн), то матимуть місце такі явища :
а) нестача купівельної спроможності;

б) грошовий попит відповідає товарній пропозиції;

в) надлишок купівельної спроможності.
11.Рівень монетизації економіки визначається :
а) як співвідношення грошової маси до валового внутрішнього продукту;

б) як співвідношення валового внутрішнього продукту до грошової маси;

в) як співвідношення грошової маси до валового національного продукту.
12.Визначити засоби платежу, які обслуговують нині грошовий оборот

в Україні:
а) банкноти;

б) акредитиви;

в) розмінні монети;

г) депозитні гроші;

д) казначейські білети.

13. Залучені ресурси комерційного банку становлять 1000 тис.грн., норма

обов”язкового резерву- 15 %. Якими будуть у цьому разі кредитні

ресурси комерційного банку (тис.грн) ? Виберіть правильну відповідь:
а) 1000 ;

б) 850;


в) 150.
14.Якщо величина готівки становить 210 млн.грн, поточних вкладів-

400 млн.грн, ощадних вкладів –290 млн.грн, строкових вкладів- 350 млн.грн, то грошовий агрегат М2 дорівнює:
а) 610 млн.грн;

б) 900 млн.грн;

в) 1250 млн.грн;

г) 400 млн.грн.
 1. Агрегат М1 охоплює:

а) металеві й паперові готівкові гроші та чекові вклади;

б) металеві й паперові готівкові гроші та строкові вклади;

в) металеві й паперові готівкові гроші та всі банківські депозити;

г) всі гроші та “майже гроші”.


 1. До потоків “ втрат” належать такі грошові потоки:

а) оплата імпорту;

б) заощадження;

в) податки;

г) правильні відповіді а) і в).


 1. До потоків “ін”єкцій” належать такі грошові потоки:

а) оплата експорту;

б) державні позики;

в) інвестиції;

г) державні закупівлі.


ТЕМА : ГРОШОВИЙ РИНОК “


 1. Параметри попиту на гроші визначають такі чинники:

а) ціни на товари;

б) обсяги виробництва;

в) процентна ставка;

г) доходи населення;

д) грошово-кредитна політика центрального банку.
 1. Між пропозицією грошей і грошовим мультиплікатором існує зв”язок:

а) прямо пропорційний;

б) обернено пропорційний.
3. Розподіліть на дві групи наведені сектори грошового ринку згідно з

їх належністю до ринку грошей і ринку капіталів:
а) ринок короткострокових фінансових активів;

б) ринок середньострокових позик;

в) ринок короткострокових позик;

г) ринок цінних паперів;

д) ринок довгострокових позик.


 1. Які фінансові інститути функціонують у секторі прямого фінансування грошового ринку:

а) банки;

б) пенсійні фонди;

в) страхові компанії;

г) біржі;

д) позабіржові системи торгівлі цінними паперами.
 1. Як впливає зміна норми обов”язкового резервування на пропозицію

грошей:
а) прямо;

б) обернено;

в) не впливає.


 1. Які структури беруть участь у збільшенні пропозиції грошей:

а) уряд;

б) уряд і центральний банк;

в) уряд і комерційні банки;

г) уряд, комерційні банки і центральний банк;

д) комерційні банки і центральний банк.

ТЕМА : “ ГРОШОВІ СИСТЕМИ “


 1. Грошова система - це:

а) сукупність платежів у національній та іноземних валютах;

б) сукупність грошових потоків між юридичними і фізичними особами;

в) форма організації грошового обігу, яка закріплена законодавством;

г) те саме, що й грошовий оборот;

д) грошові відносини між економічними суб”єктами;

е) сукупність кредитних та фінансових установ у державі;

ж) центральний банк і комерційні банки.
 1. Грошова система держави містить такі елементи:

а) назва грошової одиниці;

б) види податків;

в) фінансові установи, які діють у країні;

г) масштаб цін;

д) валютний курс;

е) види страхування, які передбачені законодавством країни;

ж) облікова ставка процента;

з) законні платіжні засоби;

і) організація платіжного обороту;

к) норма обов”язкового резервування коштів;

л) операції з цінними паперами на відкритому ринку;

м) органи, що регулюють грошовий обіг;

н) види кредитів;

о) процентні ставки комерційних банків.
3. Законними платіжними засобами у грошовій системі держави є:
а) казначейські векселі;

б) комерційні векселі;

в) казначейські білети;

г) банківські білети;

д) державні облігації;

е) акції корпорацій;

ж) платіжні доручення;

з) монета;

і) чеки;

к) акредитив.


4.Інструментами грошово- кредитної політики Н Б У є:
а) облікова відсоткова ставка;

б) податкова ставка;

в) відсоткові ставки комерційних банків;

г) норма обов”язкового резервування депозитів комерційних банків;

д) дозвіл чи заборона центральним банком окремих видів операцій комер-

ційним банком (КБ);

е) операції на відкритому ринку;

ж) страхування кредитів;

з) диверсифікація кредитів;

і) лімітування центральним банком кредитних операцій КБ;

к) рефінансування центральним банком комерційних банків.


 1. Органами, що регулюють грошовий оборот, є :

а) центральний банк;

б) міністерство фінансів;

в) ломбарди;

г) комерційні банки;

д) страхові компанії;

е) органи місцевої влади;

ж) міністерство економіки;

з) торговельні заклади;

і) видовищні заклади;

к) податкові органи;

л) митниця.
 1. Назвіть основні типи грошових систем, відомі з економічної історії

( у послідовності їх історичного розвитку).


 1. Грошово – кредитна політика - це :

а) регулювання економічної діяльності у сферах фінансів та банківської

справи;

б) регулювання і контроль банківської діяльності з боку держави;в) система заходів у грошово- кредитній сфері, спрямованих на забезпечен-

ня стабільності національної грошової одиниці;

г) сукупність економічних, правових та організаційних заходів, здійснюва-

них центральним банком у сфері валютних відносин;

д) система регулювання валютного курсу;

е) регулювання грошово-кредитних відносин між державами;

ж)регулювання облікових відсоткових ставок центральним банком.


 1. Стратегічними цілями грошово-кредитної політики Національного

Банку України є:
а) забезпечення коштами малого та середнього бізнесу;

б) підпорядкування корпоративних інтересів окремих банків суспільним

інтересам усієї банківської системи;

в) зростання виробництва в країні;

г) розвиток машинобудування;

д) забезпечення зростання інвестицій у виробничу сферу;

е) підвищення зайнятості населення;

ж) розвиток освіти та науки у державі;

з) подолання інфляції;

і) стабілізація цін;

к) зростання народонаселення в країні.


 1. Проміжні цілі грошово- кредитної політики Національного банку

України – це :
а) стабілізація процентних ставок за кредитами комерційних банків;

б) прискорення платіжного обороту;

в) накопичення товарних запасів у країні;

г) зниження рівня цін і тарифів;

д) стабілізація рівня цін і тарифів;

е) пожвавлення ринкової кон”юнктури;

ж) розвиток кредитної кооперації;

з) стримування ринкової кон”юнктури;

і) розвиток мережі установ комерційних банків.


 1. Тактичними цілями грошово- кредитної політики Національного

банку України є:

а) зростання грошової маси у населення;

б) зростання грошової маси у юридичних осіб;

в) прискорення зростання грошової маси в обороті;

г) прискорення зростання коштів на кореспондентських рахунках комерцій-

них банків;

д) стимулювання зростання коштів на кореспондентських рахунках комер-

ційних банків;

е) стримування ( обмеження) зростання грошової маси в обороті;

ж) зростання процентів за кредит;

з) зниження процентів за кредит;

і) стабілізація цін та тарифів;

к) зростання грошових доходів малого та середнього бізнесу.


 1. Зниження облікової ставки центрального банку впливає грошову ма-

су в такий спосіб:
а) прискорює зростання грошової маси у фізичних осіб;

б) стримує зростання грошової маси в обороті;

в) прискорює зростання грошової маси в юридичних осіб;

г) обмежує вкладення коштів у цінні папери;

д) стимулює зростання грошової маси в обороті;

е) грошова маса в обороті залишається незмінною;

ж)стимулює зростання банківського кредитування економіки.


 1. Сеньйораж – це:

а) процентна ставка за строковими депозитами фізичних осіб;

б) різниця між ринковою ціною акції та її номіналом;

в) прибутковість банківської операції;

г) дохід, що його одержує чекодавець;

д) дохід, що його одержує емітент платіжних засобів (грошей);

е) дохід від транспортування грошей інкасаторами;

ж)витрати на утримання каси банку;

з) доходи від касових операцій банку;

і) прибуток монетного двора;

к)процентний дохід банку за трастовими операціями.
 1. Держава ставить такі завдання перед грошовою системою країни:

а) забезпечити економічну незалежність країни;

б) забезпечити бездефіцитність державного бюджету;

в) мінімізувати витрати обігу всієї маси грошей;

г) забезпечувати кредитними ресурсами комерційні банки;

д) не допускати знецінення грошової одиниці;

е) забезпечувати своєчасне надходження коштів до державного бюджету;

ж) забезпечувати оперативність у розширенні чи скороченні грошової маси

в обігу залежно від потреб економіки;

з) забезпечувати ліквідність та прибутковість комерційних банків;

і) забезпечувати своєчасне погашення кредитів позичальниками;

к) забезпечувати кредитування малого та середнього бізнесу.ТЕМА : “ ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ “


 1. Знайдіть правильний варіант зовнішнього вияву інфляції:

а) зростання цін на товари та послуги; падіння курсу національної валю-

ти; поглиблення товарного дефіциту;

б) падіння цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти;

поглиблення товарного дефіциту;

в) зростання цін на товари та послуги; зростання курсу національної ва-

люти; поглиблення товарного дефіциту;

г) зростання цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти

зменшення товарного дефіциту.


 1. Виникнення критичної точки інфляції пов”язане з такими процесами:

а) з переходом від зростання цін, що відстає від зростання маси грошей,

до випереджувального зростання цін;

б) з виникненням і швидким поширенням бартерних операцій, що зву-

жують товарну основу грошової маси в обігу;

в) з відставанням темпів знецінення грошей від темпів зростання їх про-

позиції.


 1. Поясніть, чому за гіперінфляції знижується рівень монетизації

економіки.


 1. Що таке інфляційні очікування і як вони впливають на динаміку

цін:
а) підвищують;

б) знижують;

в) підтримують на стабільному рівні.


 1. Гіперінфляція в Україні в 1992 - 1994 рр. мала такі наслідки:

а) прискорення розвитку виробництва;

б) зростання зайнятості;

в) скорочення виробництва ВВП;

г) збільшення бюджетного дефіциту

д) зростання рівня життя населення;

е) зниження реальних доходів населення;

є) скорочення бартеризації економіки.
 1. Грошова реформа - це:

а) часткова перебудова грошової системи держави;

б) повна перебудова грошової системи держави;

в) емісія державою нових грошових знаків;

г) оголошення державою знецінених паперових грошей недійсними;

д) викуп знецінених грошових знаків державою;

е) нагромадження золотовалютних і матеріальних резервів;

є) припинення зростання грошової маси в обігу;

ж) оздоровлення державних фінансів;

з) збалансування грошового ринку;

и) раціоналізація структури виробництва у державі.


 1. Деномінація грошових знаків – це :

а) зниження цін;

б) зростання тарифів;

в) зростання заробітної плати;

г) обмін старих грошових знаків на нові у певній пропорції з одночасним

переоцінюванням у цій пропорції всіх цін, тарифів, балансових оцінок і

грошових вкладів;

д) переоцінка балансової вартості основних фондів;

е) падіння облікової процентної ставки.


 1. Назвіть два основні завдання, які ставили уряд та НБУ під час

проведення грошової реформи в 1996 р.


 1. Як була вирішена проблема організованих заощаджень населення

України під час проведення грошової реформи 1996 р.?


 1. Знайдіть правильну відповідь на питання “Що таке інфляція ?”:

а) перевищення витрат бюджету над доходами;

б) зростання цін на товари та послуги;

в) економія бюджетних коштів порівняно з затвердженими витратами;

г) знецінення золотих та срібних монет;

д) знецінення паперових грошей;

е) зниження ринкової ціни облігації;

є) зниження відсоткових ставок за кредит.
 1. Назвіть чотири чинники, які спричинили гіперінфляцію в Україні

в 1992 – 1994 рр.


 1. Гіперінфляція в Україні в 1992 – 1994 рр. мала такі наслідки:

а) прискорення розвитку виробництва;

б) зростання зайнятості;

в) скорочення виробництва ВВП;

г) збільшення бюджетного дефіциту;

д) зростання рівня життя населення;

е) зниження реальних доходів населення;

є) скорочення бартеризації економіки.


13. Грошова реформа - це :
а) часткова перебудова грошової системи держави;

б) повна перебудова грошової системи держави;

в) емісія державою нових грошових знаків;

г) оголошення державою знецінених паперових грошей недійсними;

д) викуп знецінених грошових знаків;

е) нагромадження золотовалютних і матеріальних резервів;

є) припинення зростання грошової маси в обігу;

ж) оздоровлення державних фінансів;

з) збалансування грошового ринку;

и) раціоналізація структури виробництва у державі.


14.Визначте, до якого типу грошових реформ належать такі

реформи:
а) грошова реформа С.Ю.Вітте у 1895 – 1897 рр. у Росії;

б) грошова реформа в Україні з 2 вересня 1996 р.;

в) грошова реформа в СРСР у 1922 – 1924 рр.;

г) грошова реформа в СРСР у 1947 р.;

д) грошова деномінація в СРСР з 1 січня 1961 р.;

е) емісія 100-рубльових “павловок” у січні 1991 р. у СРСР.
 1. Деномінація грошових знаків - це :

а) зниження цін;

б) зростання тарифів;

в) зростання заробітної плати;

г) обмін старих грошових знаків на нові у певній пропорції з одночасним

переоцінюванням у цій пропорції всіх цін, тарифів, балансових оцінок і

грошових вкладів;

д) переоцінювання балансової вартості основних фондів;

е) переоцінювання товарних запасів;

є) зниження чи зростання дивідендів;

ж) падіння облікової процентної ставки;

з) зміна (зростання, зниження) норми обов”язкового резервування коштів

комерційного банку.


ТЕМА : “ ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ “


 1. Співвідношення між двома валютами, яке виникає відносно третьої

валюти, має назву:
а) лізинг;

б) валютний паритет;

в) крос- курс;

г) валютний курс.
 1. За прямого котирування за одиницю береться :

а) національна валюта;

б) іноземна валюта.
3. Здатність валюти вільно обмінюватися на інші валюти означає:

а) валютний курс;

б) конвертованість;

в) паритет.


4.Імпорт будь-якої країни фінансує або “сплачує” її експорт:
а) так;

б) ні.
5. Якщо обсяги проданої валюти перевищують зобов”язання за купленоювалютою, то валютна позиція комерційного банку вважається:
а) відкритою;

б) закритою;

в) довгою;

г) короткою.


6.Валютні курси могли коливатись лише в межах “золотих точок” в

умовах:
а) золотого стандарту;

б) Бреттон-Вудської системи;

в) Ямайської системи.


 1. Рахунок:

ностро – це ...

лоро – це ... 1. Яка з наведених нижче операцій створює той чи інший попит ?

Правильна відповідь:
а ) експорт ;

б) імпорт;

в) іноземний попит на національну валюту;

г) внутрішній попит на іноземну валюту.

Поясніть, як саме це відбивається на запасах іноземної валюти в національних банках?


 1. Дефіцит платіжного балансу виникає в разі, коли:

а) сума поточного балансу та балансу руху капіталу збігаються;

б) сума поточного балансу та балансу руху капіталу від”ємна;

в) сума поточного балансу та балансу руху капіталу додатна.
 1. Що означає “активний платіжний баланс”:

а) сальдо балансу за поточними операціями додатне;

б) приплив капіталу до країни перевищує відплив капіталу з країни;

в) баланс за поточними операціями і рухом капіталів додатний.
 1. Із нижченаведених статей до балансу поточних операцій платіжного

балансу входять такі:
а) товарний експорт;

б) чистий дохід від інвестицій;

в) баланс руху капіталу;

г) товарний імпорт;

д) офіційні резерви;

е) чисті перекази;

є) портфельні інвестиції.


 1. З наведених нижче цінностей валютними цінностями є:

а) вексель нерезидента, виписаний в німецьких марках, який є в розпоряд-

женні українського підприємця;

б) чек, виписаний у гривнях , що є на руках у резидента;

в) банкноти США в розпорядженні резидента;

г) банкноти НБУ в касі українського підприємства;

д) банкноти НБУ в розпорядженні іноземного туриста, куплені в одному з

обмінних пунктів Києва.


13.З якою функцією грошей пов”язане перетворення їх у валюту ?
14.Назвіть основні види валют (не менше п”яти). Дайте визначення

резервної валюти.

15.Назвіть види конвертації валют. До якого з цих видів належить гривня

України ?
16.У чому полягають переваги вільно конвертованої валюти перед неконвер-

тованою?
17.Валютними можна назвати такі грошові відносини в країні:
а) будь-які грошові платежі в країні;

б) відносини між продавцями і покупцями іноземної валюти;

в) будь-які відносини, які реалізуються з участю валюти (національної та

іноземної);

г) валютні платежі імпортера іноземному експортеру за куплені товари чи

послуги;


д) податкові платежі українських підприємств до державного бюджету;

е) позички, що надаються комерційними банками клієнтам в іноземній

валюті.
18.Чим відрізняється валютний курс від паритету купівельної спромож-

ності відповідних валют? Правильна відповідь:

а) нічим- це одне і те ж явище;

б) купівельна спроможність валют кількісно вища від курсу валют;

в) валютний курс постійно коливається, а паритет залишається стабільним;

г) паритет єекономічною основою, навколо якої коливається валютний курс.
19.Назвіть основні види валютних курсів (не менше трьох):
а) фіксований;

б) плаваючий вільно;

в) керовано плаваючий;

г) вільно плаваючий.


20.Під впливом яких чинників курс гривні до долара США може підвищуватися порівняно з паритетом купівельної спроможності валют?

21.Дайте визначення крос – курсу:а) курс конвертованої валюти до неконвертованої;

б) курс, офіційно встановлений центральним банком;

в) курс двох валют, установлений за курсами цих валют до третьої валюти.
22. Дайте визначення валютного ринку. Назвіть основні види валютних ринків:
а) за його інфраструктурою;

б) за масштабами і характером правового регулювання;

в) за характером операцій.
23. Назвіть основні групи суб”єктів валютного ринку.
24. Чим відрізняється ціна валюти на ринку депозитно- кредитних операцій

від ціни на ринку конверсійних операцій ? Правильна відповідь:


а) рівнем- на першому вона вища ніж на другому;

б) характером установлення: на першому ціну встановлює центральний банк, на другому –ринок;

в) видом ціни: на першому ціною валюти є процент, на другому валютний курс;

г) немає відмінностей – на обох ринках ціною валюти є валютний курс.


25. Назвіть основні функції валютного ринку (не менше чотирьох).

26.Що є об”єктом купівлі-продажу на валютному ринку ?


27.Зробіть класифікацію валютних операцій за такими ознаками:
а) терміном здійснення платежу;

б) механізмом здійснення операції;

в) формою платежу;

г) масштабом операцій.

28. Дайте визначення касових операцій. Які з касових операцій називаються операціями спот?

29.Дайте визначення строкових операцій. Із названих дій банку строковими валютними операціями є такі:


а) прийом валютного депозиту;

б) купівля форвардного контракту;

в) продаж акцій, виписаних в іноземній валюті;

г) купівля ф”ючерсного контракту;

д) купівля на біржі безготівкової валюти з негайною оплатою;

е) продаж опціону.


30. У чому полягає призначення арбітражної операції:
а) у стабілізації курсу валюти;

б) у вирівнюванні валютної позиції комерційного банку;

в) в одержанні спекулятивного доходу від різниці в курсах валюти.
31. На які три групи розділяються чинники, які визначають стан

кон”юнктури валютного ринку?


32. На практиці валютний курс використовується з метою:
а) відобразити взаємодію національної та світової валют;

б) забезпечити еквівалент обміну;

в) для власної вигоди;

г) як конкуруюча позиція в економіці.


33. Дефіцит платіжного балансу впливає на динаміку валютного курсу

національної валюти в такий спосіб:


а) сприяє стабілізації курсу;

б) сприяє зростанню курсу;

в) сприяє зниженню курсу.
34. Чи впливає інфляція в країні на курс її валюти ? Якщо “ні” – то чому ?

Якщо “так”, то як, у якому напрямку ?


35.Зниження курсу національної валюти називається:

а) ревальвація;

б) девальвація;

в) конвертація;

г) деномінація.


36. Кому з економічних суб”єктів –резидентів вигідна девальвація національної валюти і чому ?


 1. Кому з економічних суб”єктів- резидентів вигідна ревальвація

національної валюти і чому ?


 1. Чи впливає ревальвація гривні на інфляцію в країні ? Якщо “так”,

то в який спосіб впливає ?


 1. Назвіть три типи плаваючих валютних курсів.
 1. Назвіть основні методи регулювання центральним банком валютного

курсу.


 1. Якщо центральний банк хоче ревальвувати гривню методом валютної

Інтервенції, то які операції він мусить здійснити на валютному ринку?

Правильна відповідь:


а) купувати іноземну валюту;

б)продавати іноземну валюту.


42.Дайте визначення валютної системи та назвіть її основні елементи.
43.Назвіть основні напрямки валютного регулювання, що застосовувалися

в Україні в перехідний період.


44. Стерилізувати надлишок грошей, що надійшов в оборот внаслідок ва-

лютної інтервенції, можна в такий спосіб:


а) збільшити податки;

б) розширити кредитування підприємств банками;

в) обмежити бюджетне фінансування певних структур;

г) збільшити продаж цінних паперів на вторинному ринку на відповідну

суму.

45. Стан платіжного балансу впливає на кон”юнктуру валютного ринкув такий спосіб:
а) валютні надходження збільшують попит на національну валюту;

б) валютні надходження збільшують пропозицію національної валюти;

в) валютні платежі зменшують попит на валюту;

г) додаткове сальдо платіжного балансу збільшує пропозицію валюти;

д) від”ємне сальдо збільшує попит на валюту;

е) валютні платежі збільшують попит на валюту.


46. Назвіть основні призначення золотовалютних резервів країни:
а) стимулююче;

б) страхове ;

в) трансакційне;

г) інвестиційне;

д) інтервенційне.
47. Назвіть можливі способи зберігання золотовалютних резервів країни.
48. Чим принципово відрізняється сучасна (Ямайська) світова валютна

система від попередньої (Бреттон-Вудської) ? Правильна відповідь:


а) кількістю країн- членів;

б) у Бреттон- Вудській системі валютні відносини між країнами регулювали

США, а в Ямайській регулює МВФ;

в) перша базувалася на двох резервних валютах (долар США і фунт стерлін-

гів) а друга – на одній (долар США);

г) перша базувалась на золотодевізному стандарті, коли банкноти США як

резервна валюта обмінювались на золото, а друга на девізному стандарті,

за якого долари США перестали обмінюватися на золото.


49. Що таке валютна позиція комерційного банку і навіщо цекнтральний

банк регулює її стан ?

50. Які види валютних позицій банку Ви знаєте ?
51. Що означає активний платіжний баланс ?

ТЕМА : “ КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ
МОНЕТАРИЗМ “ 1. Як впливає зміна кількості грошей в обігу на вартість грошей і

рівень товарних цін ?
1.1.Зростання кількості грошей веде до :

а) збільшення вартості грошей;

б) підвищення цін;

в) зменшення вартості грошей;

г) зниження цін;
1.2.Зменшення кількості грошей спричиняє:

а) зменшення вартості грошей;

б) зниження цін;

в) підвищення цін;

г) збільшення вартості грошей.


 1. На яких постулатах базується класична кількісна теорія ?
 1. Запишіть рівняння обміну І.Фішера і вкажіть, які причинно-наслідкові

зв”язки притаманні його складовим:

а) рівень цін на товари змінюється обернено пропорційно масі грошей в обігу;

б) рівень цін на товари змінюється прямо пропорційно швидкості грошей в обігу;

в) рівень цін на товари змінюється прямо пропорційно масі грошей в обігу;

г) рівень цін на товари змінюється прямо пропорційно обсягу проданих товарів;

д) рівень цін на товари змінюється обернено пропорційно швидкості грошей в обігу;

е) рівень цін на товари змінюється обернено пропорційно обсягу проданих товарів.
 1. Укажять основні відмінності кон”юнктурної теорії грошей М.Туган- Барановського від класичної кількісної теорії:

а) забезпечує вплив кількості грошей на рівень цін;

б) забезпечує прямо пропорційну залежність цін від кількості грошей;

в) не визнає впливу на цінишвидкості обігу грошей;

г) визначає вплив на ціни всіх трьох чинників: маси грошей, швидкості їх

обігу, обсягу реалізованих товарів і послуг;

д) визначає попит на гроші як важливий чинник зміни швидкості обігу

грошей.

5. Запишіть формулу коефіцієнта Маршалла і визначте, що вінхарактеризує.
6. Які мотиви нагромадження грошей в економічних суб”єктів сформу-

лювали представники “кембриджської школи”?
 1. Через який конкретний “передатний” механізм здійснюється вплив

грошей на економіку у твердженнях:
7.1.Кейнсіанців:

а) процентна ставка;

б) дивіденди;

в) валютний курс;

г) фіскальна політика;

д) інвестиції;

е) банк;

ж) державні облігації.
  1. Монетаристів:

а) ціна товару;

б) касові залишки;

в) пропозиція грошей;

г) емісія грошей;

д) кредити;

е) бюджетні ресурси;

ж) сукупний попит на товари.


 1. Який вклад зробив Кейнс у розвиток кількісної теорії грошей ? Правильна

відповідь:
а) обгрунтував роль грошей у ринковій економіці;

б) змістив центр аналізу ролі ціни з довготривалого періоду на короткий

період з тим, щоб “прив”язати” гроші до економічного циклу;

в) вплив грошей на реальну економіку на короткострокових інтервалах здій-

снюється за постулатами кількісної теорії;

г) вплив грошей на реальну економіку здійснюється насамперед через про-

цент;

д) доповнив мотиви кембриджської версії формування касових залишків“спекулятивним” мотивом;

е) установив зв”язок грошової маси з нормою процента;

ж) обгрунтував зв”язок між процентом та інвестиціями;

з) відкрив новий механізм зв”язку між грошима і виробництвом;

і) відмовився від класичних постулатів кількісної теорії, у Кейнса зникло

М, яке прямо можна змінювати.
 1. З названих положень до монетаристської теорії М.Фрідмена

належать:
а) на перше місце у регулюванні ринкової економіки виходить бюджет;
б) на перше місце у регулюванні ринкової економіки виходить центральний

банк і банківська система;


в) механізм управління масою грошей (М) зводиться переважно до підтри-

мання її стабільності: М повинно змінюватися, але ці зміни мають бути

обгрунтованими, щоб середній рівень цін непомітно змінювався протягом

тривалого часу;


г) маса грошей в обігу повинна зростати:

-швидше від зростання ВВП;

-відповідно до зростання ВВП;

-відставати від зростання ВВП;


д) відставання М від зростання ВВП компенсується:

-зростанням швидкості обігу грошей;

-зменшенням швидкості обігу грошей;

-зростанням цін;

-зниженням цін.


 1. Визначте, у чому проявляється зближення позицій монетаристів та

Кейнсіанців у сучасній кількісній теорії грошей.
11.Визначте характерні особливості грошової політики в Україні в умовах

переходу до ринкової економіки:а) використовуються кейнсіанські постулати в управлінні М; б)проводиться монетаристська, за М.Фрідменом, антиінфляційна політика;

в) Національний банк України в одні періоди керувався кейнсіанськими

“рецептами”, а в інші – монетаристськими;

г) уряд та НБУ у своїй монетарній політиці орієнтуються виключно на

фіскально-бюджетний механізм;

д) уряд та НБУ у своїй монетарній політиці орієнтуються виключно на гро-

шово-кредитний механізм;

е) державний бюджет не відділено від грошово-кредитного механізму НБУ.


12.Розставте вказані версії кількісної теорії в порядку історичної еволюції

монетаризму:

а) номіналістична теорія грошей;

б) кейнсіансько-неокласичний синтез;

в) класична кількісна теорія грошей;

г) неокласична (монетаризм);

д) неокейнсіанський напрямок;

е) кейнсіанська версія.ТЕМА : “ КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ


 1. Визначте, до якого з видів кредиту належать такі приклади:

а) купівля центральним банком державних облігацій під час їх первин-

ного розміщення;

б) службовець отримує позику для придбання автомобіля;

в) швейцарський банк купує облігації великої української компанії;

г) шахта відвантажила вугілля електростанції взамін на акцептований

вексель;

д) Ексімбанк України кредитує будівництво нафтового терміналу в Одесі;

е) домогосподарка купує телевізор на виплат;

є) млин відвантажує борошно хлібозаводу на умовах оплати через місяць;

ж) британський банк відкриває кредитну лінію української компанії;

з) Мінфін розміщує цінні папери на фінансовому ринку.
 1. На основі наведеної інформації визначте норму процента і виберіть правильний варіант відповіді: • балансовий прибуток банку після оподаткування- 440 000 грн;

 • власні кошти банку – 11 320 000 грн;

 • розмір наданої позики – 28 000 грн;

 • термін позики – 1 рік ;

 • дохід від наданої позики – 6160 грн.

а) 4 % ;


б) 22 %;

в) 455 %;

г) 1571 %;

д) 30 %. 1. Як зміниться : зросте (+), зменшиться (-), залишиться без змін (=) позичковий фонд суспільства в результаті таких заходів:

а) економічні агенти переводять свої строкові вклади і цінні папери в

більш ліквідні активи;

б) на вимогу центрального банку комерційні банки нарощують свої ста-

тутні фонди;

в) громадянин купує телевізор в магазині, розраховуючись платіжною

карткою;

г) центральний банк надає кредит уряду;

д) центральний банк піднімає розмір нормативу обов”язкових резервів;

е) центральний банк здійснює закупівлі державних облігацій;

є) надруковані на банкнотній фабриці банкноти поміщаються в сховище

центрального банку;

ж) зростання тіньових операцій в економіці;

з) підприємство переказує 5 000 грн на рахунок будівельної організації;

и) центральний банк піднімає розмір ломбардної ставки;

і) центральний банк знижує розмір нормативу обов”язкових резервів;

ї) економічні агенти переводять свої заощадження в малоліквідні фінан-

сові активи;

к) скорочення тіньових операцій в економіці;

л) центральний банк продає пакет державних облігацій комерційному

банку;

м) банкнотна фабрика перевиконала місячний план випуску банкнот;н) центральний банк знищує пошкоджені банкноти зі свого сховища на

1800 грош.од.;

о) центральний банк здійснює закупівлю державних облігацій на відкри-

тому ринку на 55 000 грош.од.;

п) погашення комерційним банком кредиту на 20 000 грош.од., взятого

раніше в центральному банку;

р) центральний банк проводить розрахунки між двома комерційними бан-

ками з різних регіонів країни на 2500 грош.од.;

с) центральний банк видає касовий кредит уряду на 80 000 грош.од.;

т) центральний банк за дорученням уряду проводить погашення держав-

них облігацій на 98 000 грош.од.;

у) центральний банк укладає угоду з комерційним банком про продаж йо-

му державних облігацій зі свого портфеля на 4000 грош.од.


 1. Джерелом сплати процентів за кредит є :

а) прибуток кредитора;

б) позичковий капітал;

в) прибуток позичальника;

г) дотації державного бюджету;

д) предмет застави за кредит.
 1. Положення НБУ “Про кредитування” визначає короткостроковий кредит як кредит, що надається на строк:

а) до трьох місяців;

б) до шести місяців;

в) до одного року;

г) до півтора року;

д) до двох років.
 1. Положення НБУ “ Про кредитування” визначає середньостроковий

кредит, що надається на строк:
а) від трьох місяців до одного року;

б) від шести місяців до одного року;

в) від одного року до двох років;

г) від одного року до трьох років;

д) від двох років до п”яти років.


 1. Положення НБУ “Про кредитування” визначає довгостроковий

кредит як кредит, що надається на строк:
а) понад один рік;

б) понад півтора року;

в) понад два роки;

г) понад три роки;

д) понад п”ять років.
8. У товарній формі може бути кредит:
а) споживчий;

б) міжнародний;в) комерційний;

г) банківський;

д) державний.


9.Який із видів кредиту може виконувати емісійну функцію ?

Виберіть варіант відповіді:


а) споживчий;

б) міжнародний;

в) комерційний;

г) банківський;

д) державний.


 1. Комерційний банк надав у кредит 100 тис.грн строком на 1 рік за умо-

ви сплати позичальникам 48 % річних. Ставка, за якою банк залучив

кошти,- 24 %, інфляція за період очікується у розмірі 7 %. Виначте

банківську маржу та реальну ставку позичкового процента:
а) 48 %; 7 %;

б) 24 %; 48 %;

в) 7 % ; 24 %;

г) 24 %; 41 %;

д) 17 %; 41 %.

ТЕМА : “ ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ “


 1. У створенні грошей беруть участь такі ланки кредитної

системи:
а) небанківські кредитні установи;

б) центральні банки;

в) комерційні банки.


 1. Право монопольної емісії банкнот належить:

а) спеціалізованим банкам;

б) комерційним банкам;

в) страховим компаніям;

г) центральним банкам;

д) пенсійним фондам.
 1. Надлишкові резерви, що є у розпорядженні комерційних банків,

впливають на їх здатність розширювати пропозицію грошей у такий спосіб:
а) чим більше надлишкових резервів, тим менший потенціал банківсь-

кої системи;

б) чим більше надлишкових резервів, тим більший потенціал банківсь-

кої системи;

в) не існує взаємозв”язку.


 1. У чому полягає головне завдання діяльності центрального банку:

а) забезпечення сталості національних грошей;

б) обслуговування комерційнихбанків;

в) обслуговування уряду;

г) контроль та регулювання стану грошового ринку.


 1. Якщо центральний банк проводить політику стимулювання

виробництва, то він :
а) продає облігації державної позики комерційним банком ;

б) збільшує ліміти кредитування комерційних банків;

в) знижує облікову ставку;

г) підвищує норму обов”язкового резервування.
 1. Якщо центральний банк прагне збільшити масу грошей в обігу,

то в політиці відкритого ринку він буде :
а) надавати ломбардні позики;

б) купувати валюту; продавати валюту;

в) купувати облігації внутрішньої державної позики;

г) продавати облігації внутрішньої державної позики.
 1. Як вплине на рівень зайнятості в короткий проміжок часу:

а) збільшення маси грошей;

б) зменшення маси грошей;

в) зменшення значення грошового мультиплікатора.
 1. На обсяги виробництва ВВП вплинуть такі заходи грошово-

кредитної політики центрального банку:
а) зниження обсягів кредитування комерційних банків;

б) збільшення ресурсів, що залишаються в розпорядженні комерційних

банків ;

в) зниження ставки облікового процента;

г) продаж цінних паперів комерційним банком.


 1. У процесі виконання функції фінансового агента держави цент-

ральний банк:
а) відповідає за зобов”язання держави по ОВДП;

б) здійснює касове обслуговування бюджету;

в) надає кредити банкам;

г) обслуговує державний борг;

д) здійснює емісію банкнот.


 1. Емісійним банком уважається банк, якому належить монопольне

право емісії:
а) грошей;

б) банкнот;

в) банківських грошей.


 1. З нижче наведених цілей до тактичних цілей належить:

а) збільшення маси грошей в обігу;

б) зниження ставки облікового процента;

в) стабілізація цін;

г) зниження рівня валютного курсу;

д) стримування кон”юнктури.

12.Визначте структурну ієрархію між цілями грошово-кредитної

політики від ключової до оперативної:


а) проміжні цілі;

б) стратегічні цілі;

в) тактичні цілі.
13.Грошово-кредитна політика – це:
а) сукупність заходів центробанку, спрямованих на регулювання попиту

на гроші;

б) сукупність заходів уряду, спрямованих на регулювання грошового

ринку;


в) сукупність заходів монетарної влади, спрямованих на регулювання

пропозиції грошей.


14.Якщо центральний банк купує іноземну валюту на валютному

ринку, то він прагне:

а) збільшити масу грошей в обігу;

б) зменшити масу грошей в обігу;

в) посилити контроль за діяльність комерційних банків;

г) зменшити курс національної валюти.


15.Який статус центрального банку вважається найбільш доцільним

у світовій практиці:

а) незалежність від органів виконавчої влади і залежність від парламенту;

б) повна незалежність від усіх гілок влади;

в) залежність від президента і незалежність від парламенту;

г) незалежність відорганів виконавчої влади і підзвітність парламенту.


16.Головне призначення центрального банку:
а) емісія банкнот;

б) фінансовий агент уряду;

в) забезпечення стійкості грошей;

г) кредитування комерційних банків.


17.Центральний банк виконує такі функції (основні напрями діяль-

ності) :
а) ломбардне кредитування;

б) касове, розрахункове та кредитне обслуговування комерційних банків;

в) функції емісійного центру країни;

г) банківське регулювання та нагляд;

д) функції фінансового агента уряду;

е) здійснення монетарної політики;

ж) касове обслуговування бюджету;

з) кредитування великого бізнесу.

18.Визначити методи надання ломбардних кредитів центральним

банком:
а) асоціації комерційних банків;

б) міністерству економіки;

в) комерційному банку;

г) аукціонний метод;

д) галузевим підприємствам.
19.Базовими функціями Європейського центрального банку є:
а) реалізація єдиної монетарної політики в зоні євро;

б) проведення міжнародних валютних операцій;

в) зберігання золотовалютних резервів учасників банку та управління

цими резервами;

г) сприяння чіткому функціонуванню платіжних систем країн- учасниць

ЄВС;


д) надання кредитів органам влади Європейського Союзу;

е) купівля боргових зобов”язань в уряді в країн Європейського Союзу.


20.Принципами функціонування НБУ є:
1) підзвітність Кабінету Міністрів;

2) вертикальна структура управління;

3) економічна самостійність;

4) централізація системи банку;

5) єдність системи банку;

6) незалежність банку;

7) президентський та парламентський контроль за діяльністю НБУ.

ТЕМА : “ КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ “


 1. З якою організаційно- правовою формою створюються банки в

Україні ?


 1. Із зазначених нижче спеціалізованих банків відповідно до Закону

України “Про банки і банківську діяльність” дозволяється створю-

вати такі спеціалізовані банки:


а) іпотечні;

б) галузеві;

в) освітянські;

г) інноваційні ;

д) інвестиційні;

е) реконструкції та розвитку;

ж) фермерські.


 1. Що таке державна реєстрація банку та порядок її здійснення ?
 1. Який порядок створення державного банку та які органи його

управління ?


 1. Назвіть особливості створення та діяльності кооперативних

Банків.


 1. На які три групи поділяються ресурси комерційних банків ?
 1. Укажіть, який мінімальний розмір статутного капіталу встановлено чинним законодавством для :

а) місцевих кооперативних банків;

б) всеукраїнських комерційнихбанків;

в) комерційних банків, які здійснюють своюдіяльність на території однієї

області;

г) спеціалізованих банків.
 1. Укажіть, які із зазначених органів є органами управління банку:а) загальні збори учасників банку;

б) ревізійна комісія;

в) правління (рада директорів) банку;

г) спостережна рада банку;

д) управління внутрішнього аудиту.


 1. Укажіть, які з операцій відносять до пасивних операцій комерційного

банку:
а) формування резервного фонду банку;

б) залучення вкладів фізичних осіб;

в) фортфейтинг;

г) приймання депозитів;

д) овердраф;

е) формування статутного капіталу;

ж) надання кредиту іншому банку;

з) облік векселів.
 1. Які чинники впливають на стабільність банку ?
 1. Чим відрізніються українські банки від зарубіжних?
 1. Субординований борг банку належить до :

а) основного капіталу банку;

б) запозиченого капіталу в іншому банку (міжбанківського кредиту);

в) додаткового капіталу банку;

г) видів депозитів, залучених на строк до запитання.
13.Дозвіл на придбання 25 % акцій банку дає:
а) директор діючого підприємства;

б) Міністерство економіки України;

в) загальні збори юридичної особи –акціонера;

г) Національний банк України;

д) загальні збори акціонерів банку.
14.Хто належить до осіб, пов”язаних з банком, та які угоди банку забо-

ронено з ними укладати ?


15.Перелічіть, що належить до банківської таємниці та вкажіть по-

рядок її закриття.


16.Які види економічних нормативів Ви знаєте, яке їх призначення і хто

встановлює ?


17.Які чинники впливають на ліквіднісить комерційного банку ?
18.Які чинники впливають на прибутковість та фінансовий стан комер-

ційного банку ?
Каталог: Електронна%20бібліотека -> навчальні%20матеріали -> Фахові
Електронна%20бібліотека -> Петро Мірчук
навчальні%20матеріали -> Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів І природокористування України „Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Електронна%20бібліотека -> Публій Вергілій Марон 70 — 19 до н
Фахові -> Практична робота №8
Електронна%20бібліотека -> Абазин андрій р
Фахові -> Навчальний посібник «Ландшафтна екологія»
навчальні%20матеріали -> Тема 13. Елементи побічних підгруп V і VI груп


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет