№ вагондарды беру-алып кетуге арналған қабылдап-тапсырушының жаднамасыжүктеу 187.56 Kb.
Дата07.05.2019
өлшемі187.56 Kb.

«Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды және почта жөнелтілімдерін тасымалдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 545 бұйрығы өзгерістер енгізу туралы»

Қазақстан Республикасы

Инвестициялар

және даму министрінің

бұйрығына»

1-қосымша


Теміржол көлігімен
жүктерді тасымалдау
қағидаларына
10-қосымша

      ГУ-45 нысаны

      Станция ______________


№________ вагондарды беру-алып кетуге арналған
қабылдап-тапсырушының жаднамасы


      Клиент _________________________________________________ (атауы, БДШ)

      Төлеуші ________________________________________________ (атауы, БДШ)

      Беру орны ___________________________________________________________

      Екі жаққа беру қашықтығы ____________ км

      Беру ______________ локомотивімен жүргізілді

      Поезд индексі ________________Р/сВагон №

Жүктің атауы

Жүктің салмағы (тонна)

Жүк операциясының атауы

Операцияны орындау уақыты (күні, айы, сағаты, минуты)

Маневрлік жұмыс уақыты (сағаты, минуты)

Ескерту

Вагонды шығарып тұрақтату жолына беру-алып кету

Жүк операциясының аяқталуы/вагонды шығарып тұрақтату жолына қайтару туралы хабарламалар

Вагонды беру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

      Барлығы: ____________ вагон Белгілерге арналған орын:

      Вагонды қабылдаған __________________________________________________

      Вагонды тапсырған ___________________________________________________

      Қабылдап-тапсырушы __________________________________________________

      Қабылдап-тапсырушы тапсырды _________________________________________

      Жаднама № ____________ беру- алып кету тізімдемесі бойынша жүргізілді

      Тауар кассирі (станция агенті) ______________________________________

      Ескерту: БДШ – бірыңғай дербес шот

      ГУ-45 ВЦ нысаны

      Станция ______________________

Қабылдап-тапсырушының №________ вагондарды беру-алып кетуге арналған жаднамасы


      Жүк алушы/жүк жөнелтуші ___________________________ (атауы, БДШ)

      Төлеуші ______________________________________________ (атауы, БДШ)

      Беру орны _________________________________________________________

      Екі жаққа беру қашықтығы ______________________________________ км

      Беру _______________________________________ локомотивімен жүргізілді

      Поезд индексі ______________________________________________________Р/с №

Вагон №

Жүктің атауы

Жүктің салмағы (тонна)

Теміржол әкімшілігінің коды

Вагонның тиесілігі

Жүк операциясының атауы

Операцияны орындау уақыты (күні, айы, сағаты, минуты)

Беру/қабылдаудың кідіруі

Маневрлік жұмыс уақыты

(сағаты, минуты)Ескерту

Вагонды шығарып тұрақтату жолына беру-алып кету

Жүк операциясының аяқталуы/вагонды шығарып тұрақтату жолына қайтару туралы хабарлама

Вагонды әкету

Уақыты (сағаты, минут)

ГУ-23 жалпы нысандағы актісінің №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

      Барлығы: ____________________________ вагон Белгілерге арналған орын:

      Вагонды қабылдаған __________________________________________________

      Вагонды тапсырған____________________________________________________

      Қабылдап-тапсырушы __________________________________________________

      Қабылдап-тапсырушы тапсырды _________________________________________

      Жаднама № ____________ беру-алып кету тізімдемесі бойынша жүргізілді

      Тауар кассирі (станция агенті) ______________________________________

      Ескерту: БДШ – бірыңғай дербес шот

«Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды және почта жөнелтілімдерін тасымалдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 545 бұйрығы өзгерістер енгізу туралы»

Қазақстан Республикасы

Инвестициялар

және даму министрінің

бұйрығына»

1-қосымша


Теміржол көлігімен
жүктерді тасымалдау
қағидаларына
11-қосымша

ГУ-46 нысаны

      Станция _____________

№________ вагондарды беру-алып кету тізімдемесі


      №__________________________ вагондарды беру-алып кетуге арналған шарт

      Кірме жолдың атауы __________________________________________________

      Жүк алушы/жүк жөнелтуші

      _____________________________________________________________________

      (атауы, БДШ)

      Төлеуші _____________________________________________________________

      (атауы, БДШ)

      БИН/ЖСН _____________________________________________________________

      Есеп айырысу шоты ___________________________________________________

      Беру _______________________________________ локомотивімен жүргізілді

      Екі жаққа беру қашықтығы _________________________________________ км

      Қабылдап-тапсырушының №___________ вагонды беруге арналған жаднамасыР/с №

Вагон №

Жүктің атауы

Жүк операциясының атауы

Вагондардың кірме жолда болу уақыты (күні, айы/сағаты,мин.)

Вагондардың кірме жолда болатын жалпы уақыты (сағатпен)

Технологиялық операция нормасы

Вагондарды пайдаланғаны үшін төлем сомасы (теңге)

Төлем еселігі

Ставкасы көбейтілген вагондарды пайдаланғаны үшін төлем сомасы

(теңге)


Вагондарды беру- алып кету үшін алым (теңге)

Маневрлік жұмыс уақыты (сағаты, минуты)

Маневрлік операциялар үшін алым (теңге)

Ескерту

Кірме жолға беру

Жүк операциясын аяқтау

Вагондарды әкету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
      Жүк алушының (жүк жөнелтушінің) қолы __________ Тасымалдаушы өкілінің

      қолы __________________

      Ескерту: БДШ – бірыңғай дербес шот

      Форма ГУ-46 ВЦ

      Станция ________________


№________ вагондарды беру-алып кету тізімдемесі


      № ________________ вагондарды беру-алып кетуге арналған шарт

      Кірме жолдың атауы __________________________________________________

      Жүк алушы/жүк жөнелтуші _____________________________________________

      (атауы, БДШ)

      Төлеуші _____________________________________________________________

      (атауы, БДШ)

      БИН / ЖСН ___________________________________________________________

      Есеп айырысу шоты ___________________________________________________

      Беру _______________________ локомотивімен жүргізілді

      Екі жаққа беру қашықтығы ___________________________ км

      Вагондарды қолданғаны үшін төлем _______________________ теңге

      Вагондарды әкелгені және әкеткені үшін алым ___________________ теңге

      Маневрлік операциялар үшін алым ________________________ теңге


Р/сВагон №

Вагондардың кірме жолда болу уақыты (күні, айы/сағаты,мин.)

Вагондардың кірме жолда болатын жалпы уақыты (сағатпен)

Технологиялық операция нормасы

Вагондарды пайдаланғаны үшін төлем сомасы (теңге)

Берудің/қабылдаудың кідіруі

Төлем еселігі

Маневрлік жұмыс уақыты (сағат, минуты)

Ескерту

Жүктің атауы

ГУ-23 жалпы нысанды актісінің №

Есептік уақыт (сағат)

Вагонның тиесілігі

Ставкасы көбейтілген вагондарды пайдаланғаны үшін төлем сомасы (теңге)

Акт жасау датасы (күні, айы, жылы)

Жүк операциясының атауы

Акт жасалған уақыт (сағаты, минуты)

Акт бойынша сомасы (теңге)

Қабылдап-тапсырушының вагонды беруге арналған жаднамасының нөмірі

Кірме жолға беру

Жүк операциясын аяқтау

Вагондарды әкету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

      Жүк алушының (жүк жөнелтушінің) қолы __________ Тасымалдаушы өкілінің

      қолы _________________________________

«Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды және почта жөнелтілімдерін тасымалдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 545 бұйрығы өзгерістер енгізу туралы»

Қазақстан Республикасы

Инвестициялар

және даму министрінің

бұйрығына»

1-қосымша


Теміржол көлігімен
жүктерді тасымалдау
қағидаларына
23-қосымшаКелісім


      Негізгі Тармақ иеленуші _______________________________________

      (атауы)

      _________________________________________________________________және

      (атауы)

      _______________ кәсіпорыны арасындағы вагондарды беруге-алып кетуге

      арналған.

      _____________________________________________________________________

      (атауы)

      _____________________________ кәсіпорны _____________________________

      __________________________________________________________ тұлғасында

      бір жағынан және ____________________________________________________

      ___________________________________________________________ кәсіпорны

      (кәсіпорынның толық атауы)

      __________________________________________________________ тұлғасында

      (лауазымы, Т.А.Ә.)

      Осы Келісімді төмендегілер туралы жасасты:

      1. Жүктерді тасымалдау қағидасына сәйкес және теміржол кірме

      жолына вагондарды беру-әкетуге, кірме жолды пайдалануға арналған

      ____________ №_______ Шарттың осы Келісімінің ережелері бойынша

      _______________________________________________________________ атына

      (кәсіпорын атауы)

      _____________________________________ кірме жолына келетін вагондарды

      (тармақ иеленушінің атауы)

      Беруге- алып кетуге рұқсат етіледі.

      2. Вагондарды беру-алып кету Жолдың немесе негізгі Тармақ

      иеленушінің локомотивімен, шептер бойынша орналастырып (керек емесін

      сызып тастау) жүгізіледі. Вагондарды беру-алып кету үшін төлемді

      өндіріп алу үшін арақашықтық Тармақ иеленуші мен Жолдың арасындағы

      Шартқа сәйкес екі жаққа қарай _____________ км болып қабылданады.

      3. Кірме жолда Жүктерді тасымалдау қағидасының 1 және 2

      бөліміне сәйкес тиеу және түсіру мерзімдері белгіленеді.

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      4. Кірме жолда бірдей жүктерді тиеу және түсіру бойынша бір

      уақыттық шеп келесі мөлшерлерде белгіленеді:тиеу бойынша

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________


түсіру бойынша

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

      ___________________ вагондарын бір уақытта беру мөлшері.

      5. Вагондардың бос тұрып қалуы үшін __________________________

      ____________________________________________ жауапкершілікте болады.

      (кәсіпорын атауы)

      6. Вагондардың бос тұрып қалуын нөмірлік тәсіл бойынша есепке

      алу.

      Осы Келісім 201__ж. ________________ бастап 201___ж.

      _________________ қоса алғандағы_______________________ мерзімге

      жасалады

      Тараптардың мекенжайлары:


Тармақ иеленушінің

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________


Кәсіпорынның

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

      Кәсіпорынның есептік шотының № ______________________

      ___________________ қ. __________________________ банк бөлімшесіндегі

      Қолдар:

       Тармақ иеленуші: кәсіпорын:

      _________________________ _______________________

      (Т.А.Ә.) (Т.А.Ә.)

      Станция бастығының келісімі:

      __________________________

      Ескерту: Келісім болған жағдайда, Станция бастығы вагондарды кірме жолға беруге рұқсат береді. Келісім станция істерінде қалады.


«Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды және почта жөнелтілімдерін тасымалдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 545 бұйрығы өзгерістер енгізу туралы»

Қазақстан Республикасы

Инвестициялар

және даму министрінің

бұйрығына»

1-қосымша
Теміржол көлігімен
жүктерді тасымалдау
қағидаларына
25-қосымшаКірме жолды тексеру актісі


      _______жол бөлімшесінің __________станциясы _____ жылы ________

      айы _____ күні.

      Комиссия мына құрамда:

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Кірме жолдар жөніндегі маман (инженер)_______________ _________

      Комиссия төрағасы

      Станция бастығы________________________________________________

      Тармақ иеленушінің немесе Контрагенттің өкілі

      _____________________________________________________________________

      темір жол кірме жолына тексеруді жүргізді

      _____________________________________________________________________

      (толық атауы)

       вагондарды беру-алып кетуге шарт жасасу үшін, БТС әзірлеу, РНО

      жүргізу немесе маневрлік операцияларға уақытты есептеу үшін (қажетін

      белгілеңіз).

      Комиссия мынаны белгіледі:

Тексеру нәтижесі

1. Тармақ иеленушінің немесе Контрагенттің атауы
2. Тармақ иеленушінің немесе Контрагенттің заңды және почталық мекен-жайы
3. Банк деректемелері
4. Кірме жолдың жанасу орны,жанасу бағыттарының нөмірі,қай жолға жанасады
5. Кірме жолдың жалпы ұзақтығы (м), соның ішінде ҰТК теңгерімінде (м)
6. Жолдың сипаттамасы мен техникалық жай-күйі (рельстер, шпалдар, балласт, жасанды құрылыстар)
7. Вагондарды беру орны: кірме жолға тапсыру және кірме жолдан әкету үшін
8. Кірме жолға қызмет көрсету кімнің локомотивімен жүргізіледі
9. Вагондарды беру және қайтару тәртібі (тәсілдері)
10. Кірме жолға келіп түсетін және кірме жолдан жөнелтілетін жүктердің атауы
11. Тиеу, түсіру орындары және олардың сыйымдылығы (төгуге, құюға арналған тікқұбырлар саны)
12. Кірме жолға бір мезгілде тапсырылатын вагондардың саны
13. ҰТК-сына вагондарды беру туралы хабарлама беру тәртібі (кім береді, кімге, телефондар нөмірлері).
14. Тасымалдаушының вагондарды әкетуге дайындығы туралы хабарламасын беру тәртібі (кім береді, қабылдайды, телефондар нөмірлері)
15. Кірме жолда техникалық құралдардың бар болуы:

а) жылыжайлар және олардың сыйымдылығы

б) вагон таразылары және олардың жүк көтергіштігі

в) маневрлік құралдар (с.і. жұмыс паркінде)

г) тиеу-түсіру тетіктері(техникалық сипаттамалар)

д) басқа техникалық құралдар


16. Негізгі иеленушінің жолына жанасатын басқа ұйымдардың кірме жолдарының тізбесі (атауы, ұзақтығы)
17. Екі жаққа вагондар беру-алып кету үшін алым өндіру үшін қашықтық (км)
18. Кірме жолға берілетін вагондардың орташа тәуліктік саны
19. Вагондарды беру-алып кету үшін шарттар әзірлеу үшін қажетті басқа деректер
20. Вагондардың кірме жолда болу уақытын қысқарту жөніндегі комиссияның ұсыныстары      Станция бастығы

      _____________________________________________________________________

      Комиссия мүшелері:_____________________________________________

      Кірме жолдар жөніндегі инспектор:______________________________

      Тармақ иесінің немесе контрагенттің өкілдері      _____________________________________________________________________

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет