0 сынып. Тест жұмысы 1-тоқсан. – нұсқа Адам ең көп ақпаратты ненің көмегімен алады?жүктеу 248.1 Kb.
Дата25.10.2017
өлшемі248.1 Kb.

10 - сынып. Тест жұмысы 1-тоқсан. 1 – нұсқа

1. Адам ең көп ақпаратты ненің көмегімен алады?

a) сезу және көрудің b) иіскеу мен естудің

c) есту мен көрудің d) көру және дәмін тату

e) иіскеу және дәмін тату2. Сендер электрондық хатта көрген фильмдерің туралы баяндадыңдар дедік. Бұл ақпараттың қай түріне жатады?

a) есту b) сезу c) көру d) жазбаша e) дәмін тату3. Осы информатика оқулығында келтірілген мәліметтер негізінен ақпараттың қай түріне жатады?

a) мәтіндік және графикалық b) графикалық және естілетін

c) электромагниттік және көрінетін d) сандық және музыкалық e) мәтіндік және көрінетін

4. Ақпаратты сақтау үшін адамдар нені қолданбайды?

a) қағазды b) дискіні c) тасты d) суды e) флешканы5. Өзара байланысқан негізгі нысандардан тұратын программалау тілі қалай аталады?

a) модульдік программа b) нысанға бағытталған программалау тілі

c) құрылымдық программалау d) программалық жасақтама e) байланысқан программалар

6. Компьютердегі программалық жасақтама құрамы қалай аталады?

a) драйверлер b) утилиттер c) программалар d) программалық конфигурация e) архиваторлар7. Ортақ мақсаттары бар қоғамдық тұтынушыларға арналған инфрақұрылым қалай аталады?

a) ортақ бұлттар b) жеке бұлттар c) қоғамдық бұлттар d) аралас бұлттар e) тұтас бұлттар8. Программаны логикалық бөліктерге бөлу үдерісі:

a) құрылымдық программалау b) модульдік программалау

c) нысанға бағытталған программалау d) сервистік программа e) серверлік программа

9. Программалық жасақтама драйверлері:

a) базалық немесе жүйелік, қызметтік, қолданбалы b) қызметтік және қолданбалы

c) базалық және қолданбалы d) дұрыс жауап жоқ e) көп деңгейлі

10. Алгоритм орындаушысы дегеніміз –

a) құрастырылған алгоритмді басқарушы субъект немесе нысан

b) мәтінді өзгертуге арналған программа пакеттері

c) құжаттарды құруға арналған программа пакеттері

d) процедуралар e) батырмалар

11. Алгоритм -

a) базалық немесе жүйелік, қызметтік, қолданбалы түрінде орындау b) программа пакеттері

c) орындалатын іс-әрекеттің немесе есептің нәтижеге жету жолын реттелген тізбектер түрінде орындау

d) ЭЕМ-ге қажетті программалар e) барлық жауап дұрыс12. Программа дегеніміз -

a) сызба түрінде көрсету b) дұрыс жауап жоқ c) сервистік программа

d) алгоритм, ол арнайы программаға негізделіп жазылады e) a, b жауаптары дұрыс

13. Программалау тілі -

a) алгоритмдерді және алгоритмдік тілде жазылған амалдар тізбегін орындау үшін қолданатын, компьютерге түсінікті арнайы тіл

b) белгілі бір типтегі есептеуіш машиналар кластарына арналған, оның аппараттық құралдарының есептеу ресурстарына мұқтаж кез келген есептерін шығаруды жүзеге асыратын программалар жиынтығы

c) әрбір адамның амалдық жүйемен жұмыс істеуін жеңілдететін программалар тобы

d) нақты құрылғылармен өзара әрекеттесуді қамтамасыз ететін нақты программа

e) барлық жауаптар дұрыс14. Алгоритмнің қасиеттері:

a) үзіктілігі, анықтылығы, нәтижелілігі, жалпыламалығы b) драйверлер, утилиттер, программалар

c) құрылымдық программалау, программалық жасақтама

d) циклдік, сызықтық e) дұрыс жауап жоқ15. Query –

а) өшіру b) сұрату жасау с) анықтама d) программа кодын көрсетеді е) конструктор терезесін көрсетеді16. Add – Ins -

а) анықтама b) программа кодын көрсетеді с) баптау

d) сұрату жасау е) өшіру

17. Тармақталу алгоритіміне мысал келтір


10 - сынып. Тест жұмысы 1-тоқсан. 2 – нұсқа

1. Ерте замандағы адамдар ақпаратты сақтау үшін нені пайдаланған?

a) биді b) суреттерді c) қимылды d) дыбысты e) флешканы2. Дыбыстық ақпаратты не арқылы жеткіземіз?

a) кітап b) радио c) журнал d) плакат e) би арқылы3. Білім беру ақпараттық ресурстары дегеніміз не?

a) ақпараттың кез келген түрі немесе оқу үрдісінде қолдану үшін арнайы жасалған программалық өнімдер

b) журнал c) кітап d) дәптер, кітап e) электронды оқулық

4. Хабарларды есептеуіш машиналардың көмегімен сұрыптайтын жасанды тілдер тобы қалай аталады?

a) программалық жасақтама b) программалау c) айнымалылар d) процедуралар e) жиымдар5. Драйвер құрылғысы деген не?

a) белгілі бір типтегі есептеуіш машиналар кластарына арналған, оның аппараттық құралдарының жан-жақты қызметін, сонымен қатар қолданушының есептеу ресурстарына мұқтаж кез келген есептерін шығаруды жүзеге асыратын программалар жиынтығы

b) әрбір адамның амалдық жүйемен жұмыс істеуін жеңілдететін программалар тобы

c) нақты құрылғылармен өзара әрекеттесуді қамтамасыз ететін нақты программа

d) ЭЕМ-ге қажетті программаларды құруға немесе өзгертуге арналған программа пакеттері

e) дыбыс құрылғысы6. Құрылымдық программалау идеясы қашан пайда болды?

a) 30-жылдары b) 40-жылдары c) 80-жылдары d) 70-жылдары e) 90-жылдары7. Программалық жасақтама деген не?

a) белгілі бір типтегі есептеуіш машиналар кластарына арналған, оның аппараттық құралдарының жан-жақты қызметін, сонымен қатар қолданушының есептеу ресурстарына мұқтаж кез келген есептерін шығаруды жүзеге асыратын программалар жиынтығы

b) нақты құрылғылармен өзара әрекеттесуді қамтамасыз ететін нақты программа

c) әрбір адамның амалдық жүйемен жұмыс істеуін жеңілдететін программалар тобы

d) ЭЕМ-ге қажетті программаларды құруға немесе өзгертуге арналған программа пакеттері

e) амалдық жүйенің қосымша жасақтамасы8. Бұлтты технология деген не?

a) компьютер ресурстарында тұтынушыға онлайн жағдайында деректерді өңдеуге мүмкіндік беретін технология

b) драйверлер c) қолданбалы программалар

d) программалық конфигурация e) ауа райын анықтайтын программалар9. Алгоритмнің қасиеттері нешеге бөлінеді?

а) 6 b) 4 с) 3 d) 2 е) 510. Транслятор дегеніміз не?

а) аудармашы программа b) дыбыс жазу программасы с) мәтін көшіретін программа

d) мұрағаттау программасы е) мәтін тану программасы

11. Нысанның әдісі дегеніміз -

а) нысан атқаратын іс – әрекет b) нысанның пішімі с) нысанның реті d) дұрыс жауап жоқ е) нысанның қасиеті12. Операторлар -

а) қолданбадағы бірнеше пішіннің жүктелуі b) бір немесе бірнеше операцияларды орындайтын программа тілінің құрылымы

с) нысан күйінің өзгеруі d) әртүрлі жұмыс атқаратын батырма е) мәтін көшіретін программа

13. Компилятор –

а) программаның бүкіл мәтінін машина тіліне аударып, ЕХЕ файл түрінде сақтайды

b) барлық әдістерді, оқиғаларды, қасиеттерді сипаттайды с) нысанның күрделі механизмін шешеді

d) файлды бірнеше рет іске қосуға болады е) графикалық өрістер, айналдыру жолақтары14. Format (Пішін) мәзірі -

а) пішіндер мен басқару элементтерінің орналасуы мен өлшемдік қасиеттерін береді

b) нысандарды көшіруге, қиып алып қоюға болады және іздестеруші Find бұйрығы орналасқан

с) жобаға кіретін бірнеше файлдар тізімін көрсетеді d) басқару элементтері тіркеліп және жойылып отырады

е) мультимедиялық компоненттерді қосуға болады

15. Run (Іске қосу) мәзірі арқылы -

а) программаларды іске қосуға және тоқтатуға болады b) нысандарды көшіруге, қиып алып қоюға болады

с) элементтерді жойып отыруға болады d) тақырып жолында жобаның аты және үш негізгі батырмаларды орналастыруға болады е) терезелерді каскадтық түрде орналастыруға болады

16. Tools мәзірі –

а) баптау b) процедуралар енгізу с) өшіру d) кесіп алу е) мәтіннің қатесін тексеру17. Циклдік алгоритмге мысал келтір

10 – сынып Тест жұмысы 2-тоқсан. 1 – нұсқа

1. Интерфейс деген не?

А) айнымалыны хабарлау

В) шартты операторлар арқылы мәтінді тексертеді

С) барлық әрекеттерді тез есте сақтайды

D) компьютерде сақталған және қолданушының енгізген ақпараттарымен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін қолданбаның сыртқы бөлігі

Е) программалық жасақтама2. Көпқұжатты интерфейс дегеніміз не?

А) Visual Basic тілінде де басқа программалар сияқты бірнеше құжатпен қатар жұмыс істеуге болады

В) қатардың нөмірін анықтайды

С) барлық әрекеттерді тез есте сақтайды

D) компьютерде сақталған және қолданушының енгізген ақпараттарымен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін қолданбаның сыртқы бөлігі

Е) бірнеше құжат жиынтығы3. Arrange әдісі деген нені білдіреді?

А) ішкі (дочерние) терезелерді немесе олардың таңбаларын MDI пішіннің сыртқы (материнское) терезесіне қатарымен орналастырады

В) барлық әрекетті тез есте сақтайды

С) сөздерді немесе жазуларды автоматты түрде батырмаға сиятындай етіп өзгертеді

D) нысандарды көшіруге, қиып алып қоюға болады және іздестіруші Find бұйрығы орналасқан

Е) түсті анықтау әдісі4. Debug мәзіріндегі Step Over батырмасының қасиетін анықтаңдар:

А) программаны іске қосады

В) программаны аяқтайды

С) процедураға кірмей, қадамдық әдіспен тексеру

D) айнымалылар мәнін тексеру үшін

Е) барлық жауап дұрыс5. Debug мәзіріндегі Srep Into батырмасының қасиетін көрсетіңдер:

А) процедураға кірмей, қадамдық әдіспен тексеру

В) айнымалылар мәнін тексеру үшін

С) программаның орындалуын бәсеңдетеді

D) программаны аяқтайды

Е) процедураға кіргеннен кейін қадамдық әдіспен тексеру6. Debug мәзіріндегі Toggle Breakpoint батырмасының қасиеті қандай?

А) бастапқыны қайтарады / ағымдағы жолды ерекшелейді

В) программаны аяқтайды

С) программаны іске қосады

D) дұрыс жауап жоқ

Е) программаның орындалуын бәсеңдетеді7. Логикалық өрнектерді атаңдар.

А) циклдық, айнымалы шарт В) сандық, мәтіндік шарт

С) қарапайым, күрделі шарт D) тұрақты, сызықтық шарт

Е) барлық жауап дұрыс8. Қарапайым шарт дегеніміз -

А) салыстыру белгісінен тұратын екі арифметикалық өрнектің бірігуі

В) программаның тоқтаған жерінен бастап өрнекті және мәндерді көру үшін терезенің ашылуы

С) өрнекті көру үшін терезенің ашылуы

D) мәндерді енгізу және бұйрықтың орындалуы үшін терезенің ашылуы

Е) барлық жауап дұрыс9. Күрделі шарт дегеніміз -

А) салыстыру белгісінен тұратын екі арифметикалық өрнектің бірігуі

В) Not, And, Or операцияларынан тұратын логикалық өрнектер

С) күрделі шарт тармақталу алгоритмінен тұрады

D) мәндерді енгізу және бұйрықтың орындалуы үшін терезенің ашылуы

Е) программаның тоқтаған жерінен бастап өрнекті және мәндерді көру үшін терезенің ашылуы10. Алгоритм -

a) базалық немесе жүйелік, қызметтік, қолданбалы түрінде орындау b) программа пакеттері

c) орындалатын іс-әрекеттің немесе есептің нәтижеге жету жолын реттелген тізбектер түрінде орындау

d) ЭЕМ-ге қажетті программалар e) барлық жауап дұрыс11. Программа дегеніміз -

a) сызба түрінде көрсету b) дұрыс жауап жоқ c) сервистік программа

d) алгоритм, ол арнайы программаға негізделіп жазылады e) a, b жауаптары дұрыс

12. Программалау тілі -

a) алгоритмдерді және алгоритмдік тілде жазылған амалдар тізбегін орындау үшін қолданатын, компьютерге түсінікті арнайы тіл

b) белгілі бір типтегі есептеуіш машиналар кластарына арналған, оның аппараттық құралдарының есептеу ресурстарына мұқтаж кез келген есептерін шығаруды жүзеге асыратын программалар жиынтығы

c) әрбір адамның амалдық жүйемен жұмыс істеуін жеңілдететін программалар тобы

d) нақты құрылғылармен өзара әрекеттесуді қамтамасыз ететін нақты программа

e) барлық жауаптар дұрыс13. Алгоритмнің қасиеттері:

a) үзіктілігі, анықтылығы, нәтижелілігі, жалпыламалығы b) драйверлер, утилиттер, программалар

c) құрылымдық программалау, программалық жасақтама

d) циклдік, сызықтық e) дұрыс жауап жоқ14. Query –

а) өшіру b) сұрату жасау с) анықтама d) программа кодын көрсетеді е) конструктор терезесін көрсетеді15. Add – Ins -

а) анықтама b) программа кодын көрсетеді с) баптау

d) сұрату жасау е) өшіру

10 – сынып Тест жұмысы 2-тоқсан. 2 – нұсқа

1. Келесі пунктке өту үшін қандай батырманы шертеміз?

А) backspase В) next С) delete D) shift E) ctrl2. Visual Basic тіліндегі “ vb ArrangeIcons ” тұрақтысының сипаттамасын көрсетіңдер:

А) барлық жауап дұрыс

В) ашық тұрған ішкі пішін терезелерін горизонталь бойымен орналастырады

С) ашық тұрған ішкі пішін терезелерін вертикаль бойымен орналастырады

D) жиылып тұрған пішін таңбаларын рет-ретімен орналастырады

Е) ашық тұрған ішкі пішін терезелерін каскад түрінде орналастырады3. Қатені іздеу қанша кезеңнен тұрады?

А) 3 В) 2 С) 4 D) 5 Е) 14. Программадаға қатенің 2 түрін атаңдар.

А) үлкен және кіші В) синтаксистік, логикалық

С) айнымалы, тұрақты D) сызықтық, тармақты

Е) барлық жауап дұрыс5. Debug мәзіріндегі Break батырмасының қасиеті қандай?

А) программаны кез келген жерден үзеді

В) программаны аяқтайды

С) программаның орындалуын жылдамдатады

D) программаның орындалуын бәсеңдетеді

Е) дұрыс жауап жоқ6. Таңдау операторы -

А) берілген шамаларды салыстырып, қандай операторлар тізбегі орындалатынын анықтайтын оператор

В) бір әрекеттің бірнеше рет қайталануы

С) шартты оператор тармақталу алгоритмінен тұрады

D) циклдің басқарушы құрамы

Е) салыстыру белгісінен тұратын екі арифметикалық өрнектің бірігуі7. Цикл дегеніміз -

А) салыстыру белгісінен тұратын екі арифметикалық өрнектің бірігуі

В) бір әрекеттің бірнеше рет қайталануы

С) оператордың жазылуы

D) циклдің басқарушы құрамы

Е) барлық жауап дұрыс8. Орындалу тәртібін өзгерту үшін шартсыз көшу операторы:

А) next В) end С) goto D) break Е) enter9. Транслятор дегеніміз не?

а) аудармашы программа b) дыбыс жазу программасы с) мәтін көшіретін программа

d) мұрағаттау программасы е) мәтін тану программасы

10. Нысанның әдісі дегеніміз -

а) нысан атқаратын іс – әрекет b) нысанның пішімі с) нысанның реті d) дұрыс жауап жоқ е) нысанның қасиеті11. Операторлар -

а) қолданбадағы бірнеше пішіннің жүктелуі b) бір немесе бірнеше операцияларды орындайтын программа тілінің құрылымы

с) нысан күйінің өзгеруі d) әртүрлі жұмыс атқаратын батырма е) мәтін көшіретін программа

12. Компилятор –

а) программаның бүкіл мәтінін машина тіліне аударып, ЕХЕ файл түрінде сақтайды

b) барлық әдістерді, оқиғаларды, қасиеттерді сипаттайды с) нысанның күрделі механизмін шешеді

d) файлды бірнеше рет іске қосуға болады е) графикалық өрістер, айналдыру жолақтары13. Format (Пішін) мәзірі -

а) пішіндер мен басқару элементтерінің орналасуы мен өлшемдік қасиеттерін береді

b) нысандарды көшіруге, қиып алып қоюға болады және іздестеруші Find бұйрығы орналасқан

с) жобаға кіретін бірнеше файлдар тізімін көрсетеді d) басқару элементтері тіркеліп және жойылып отырады

е) мультимедиялық компоненттерді қосуға болады

14. Run (Іске қосу) мәзірі арқылы -

а) программаларды іске қосуға және тоқтатуға болады b) нысандарды көшіруге, қиып алып қоюға болады

с) элементтерді жойып отыруға болады d) тақырып жолында жобаның аты және үш негізгі батырмаларды орналастыруға болады е) терезелерді каскадтық түрде орналастыруға болады

15. Tools мәзірі –

а) баптау b) процедуралар енгізу с) өшіру d) кесіп алу е) мәтіннің қатесін тексеру10 - сынып. Тест жұмысы ІІІ - тоқсан.

І – нұсқа

1. Жиым (Массив) дегеніміз - ол...

А) әріп пен сандар тізбегі В) әріптер тізбегі С) жиыншалар тізбегі

D) сандар тізбегі Е) бір атауга біріктірілген біртипті шамалардың реттелген тізбегі

2. Динамикалық жиым дегенеміз не?

А) егер жиым элементтері айнымалылар болса В) егер жиым элементтері тұрақты болса С) егер жиым көпөлшемді болса D) егер жиым бірөлшемді болса Е) барлық жауап дұрыс3. Элементтер саны алдын ала белгілі болса оны ... деп атаймыз.

А) белгілі жиым В) анық жиым С) анықталған шекарасы бар жиым D) көпөлшемді жиым Е) екіөлшемді жиым4.Мәліметтер тізімі дегеніміз –

А) үтір арқылы бөлінген айнымалылар немесе мәндер В) мәтіндік жолдар тізбегі

С) print әдісімен файлға жазылған мәліметтер D) мәтіндік жол-таңбалар

Е) тырнақша белгісіне алынып жазылады5. Write операторы -

А) берілген элементтер файлға үтір арқылы тізбектеле жазылады В) мәтіндік жолдар тізбегі С) мәтіндік сандар тізбегі D) жарлықтар Е) мәтіндік әріптер тізбегі6. Print операторы –

А) берілген элементтер файлға үтір арқылы тізбектеле жазылады

В) элементтер « ; » немесе « , » белгісімен бөлінеді С) мәтіндік сандар тізбегі

D) бумалар Е) дұрыс жауап жоқ7. Line әдісінің қызметі қандай?

А) нысанға түзу сызықтар және іші боялған немесе боялмаған төртбұрыштар салады

В) берілген элементтер файлға үтір арқылы тізбектеле жазылады

С) тырнақша белгісіне алынып жазылады D) print әдісімен файлға жазылған мәліметтер Е) элементтер « ; » немесе « , » белгісімен бөлінеді8. Белгі дегеніміз -

А) жарлықтар В) мәтіндер С) файлдар D) b немесе bf символдары Е) сандар9. Анимация дегеніміз -

А) суреттердің қозғалысы немесе өзгеруі В) программадағы тиімді әдіс

С) Word программасындағы нысандар D) Paint программасы Е) символдар

10. Анимацияны құрудың неше жолы бар?

А) 3 В) 2 С) 4 D) 1 Е) 511. Классикалық әдіс дегеніміз -

А) кадралр экранның кез келген жерінен шығуы В) дайын суреттерді қолдану арқылы суреттер жасау С) символдар жиынтығы D) программадағы тиімді әдіс

Е) Word программасындағы нысандар

12. Классикалық әдіс қандай файлдар арқылы жасалады?

А) Word файлдары В) Paint файлдары С) Gif файлдары

D) Line файлдары Е) Back файлдары

13. Timer -

А) бұл нысан В) бұл файл С) бұл мәтін D) бұл программа Е) бұл мәлімет14. Visual Basic тілінде анимациялаудың ең тиімді әдісі?

А) toolbox В) paintpicture С) single D) print Е) write15. Мультимедиа дегенеміз – ол ...

А) анимацияның бір түрі В) видео файл С) дыбыс файлы D) Back файлдар Е) компьютерде аудио және видео ақпараттармен жұмыс істеу технологиясы16. Нысанды қозғалту кезінде нақты бір биіктікке дейін созу керек болса, қай батырманы басып тұру керек?

А) Delete В) End С) Enter D) Home Е) Ctrl17. 3D Studio Мax 7 терезе бөліктеріне жатады?

А) құралдың анимация басқарулары В) монитор С) тышқан D) пернетақта Е) жүйелік блок18. Keyboard Entry шиыршығын ашу үшін шиыршықтың сол жағында қандай таңбаны шерту керек?

А) « - » В) « / » С) « + » D) « < » Е) « * »19. Intersect (Қиылысу) қандай қызмет атқарады?

А) екі негізгі нысанның қиылысуының нәтижесі болатын жаңа нысанды жасайды

В) нысандарға түс береді С) нысандарды жояды

D) нысандардың бірігуін қадағалайды Е) нысандардың орын ауысуын қадағалайды20. Union (Біріктіру) қызметі қандай?

А) екі негізгі нысанның бірігуінің нәтижесі болатын жаңа нысанды жасайды

В) нысандардың орын ауысуын қадағалайды С) модельге кеткен кемшіліктерді жөндейді D) екі негізгі нысанның қиылысуының нәтижесі болатын жаңа нысанды жасайды

Е) барлық жауап дұрыс10 - сынып. Тест жұмысы ІІІ - тоқсан.

ІІ – нұсқа

1. Екіөлшемді жиым дегеніміз ...

А) бір элементтен тұратын жиым В) екі элементтен тұратын жиым

С) бір индексі бар жиым D) екі индексі бар жиым Е) көп индекстен тұратын жиым

2. Егер алыңғы мәліметті жоғалтпай, жиым өлшемін өзгерту керек болса, онда... түйінді сөзін пайдаланған дұрыс.

А) Next, Preserve В) Preserve С) Private D) Print Е) Next3. Файл сөзі ағылшын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді?

А) жарлық В) бума С) қапшық D) құжат Е) сақтау4. Файлдар неше типке бөлінеді?

А) 2 В) 4 С) 3 D) 5 Е) 65. Мәтіндік файл дегеніміз -

А) мәтіндік әріптер тізбегі В) мәтіндік сандар тізбегі С) мәтіндік жолдар тізбегі D) жарлықтар Е) бумалар6. Нысанға шеңбер, доға, эллипс, сектор салу үшін қандай әдісті қолданамыз?

А) Circle әдісі В) Line әдісі С) ForeColor әдісі D) DrawWidth әдісі Е) BackColor әдісі7. Сығу коэффициенті дегеніміз -

А) теріс таңба В) оң таңба С) мәліметтер D) файлдар Е) жарлықтар8. Visual Basic тілі графикалық файлдарды қолданудың неше тәсілін ұсынады?

А) 4 В) 2 С) 3 D) 5 Е) 19. Debug мәзіріндегі Break батырмасының қасиеті:

А) программаны кез келген жерден үзеді В) программаны аяқтайды

С) программаның орындалуын жылдамдатады D) программаның орындалуын бәсеңдетеді Е) программаның орындалуын бәсеңдетеді және жылдамдатады

10. Цикл дегеніміз -

А) салыстыру белгісінен тұратын екі арифметикалық өрнектің бірігуі

В) бір әрекеттің бірнеше рет қайталануы С) оператордың жазылуы

D) циклдің басқарушы құрамы Е) барлық жауап дұрыс11. Күрделі шарт дегеніміз -

А) салыстыру белгісінен тұратын екі арифметикалық өрнектің бірігуі

В) Not, And, Or операцияларынан тұратын логикалық өрнектер

С) күрделі шарт тармақталу алгоритмнен тұрады

D) мәндерді енгізу және бұйрықтың орындалуы үшін терезенің ашылуы

Е) программаның тоқтаған жерінен бастап өрнекті және мәндерді көру үшін терезенің ашылуы. 12. Жиым (Массив) дегеніміз - ол...

А) әріп пен сандар тізбегі В) әріптер тізбегі С) жиыншалар тізбегі

D) сандар тізбегі Е) бір атауга біріктірілген біртипті шамалардың реттелген тізбегі13. Динамикалық жиым дегеніміз не?

А) айнымалы элементтерден тұратын В) элементтері тұрақты болатын жиым С) көпөлшемі жиым D) бірөлшемді жиым Е) барлық жауап дұрыс14. Мәтіндік файл дегеніміз -

А) мәтіндік әріптер тізбегі В) мәтіндік сандар тізбегі С) мәтіндік жолдар тізбегі D) жарлықтар Е) бумалар15. Line әдісінің қызметі қандай ?

А) нысанға түзу сызықтар және іші боялған немесе боялмаған төртбұрыштар салады В) берілген элементтер файлға үтір арқылы тізбектеле жазылады

С) тырнақша белгісіне алынып жазылады D) print әдісімен файлға жазылған мәліметтер Е) элементтер « ; » немесе « , » белгісімен бөлінеді

16. Mesh- нысандары қандай құрал арқылы өзгертеміз?

А) Extrude В) End С) Delete D) Shift Е) Ctrl17. Extrude құралын пернетақтадан қандай батырманы басу арқылы шақыра аламыз?

А) G В) H С) E D) S Е) P18. Difference (Әртүрлілік) қызметі:

А) екі негізгі нысанның бірігуінің нәтижесі болатын жаңа нысанды жасайды

В) екі негізгі нысанның қиылысуының нәтижесі болатын жаңа нысанды жасайды

С) модельге кеткен кемшіліктерді жөндейді

D) нысандардың орын ауысуын қадағалайды

Е) екі нысанның әртүрлі жақтарымен бір біріне қосылуынан бөлініп шығатын жаңа нысанды жасайды19. Үшөлшемді графикада қосымша қандай модуль қолданылады?

А) Power Booleans В) Pause Break С) Scroll Lock

D) Print Screen Е) Pg Dn

20. Қай батырма арқылы операцияға қатысатын екінші нысанды таңдаймыз

А) Pick Operand В) Create С) Compound D) Power Booleans Е) Pause Break10 - сынып. Тест жұмысы ІV - тоқсан.

І – нұсқа

1. Графикалық модельдеудегі еә керекті модификаторлардың бірі?

А) Create В) Pause Break С) Mirror (айна) D) Compound E) Print Screen2. Орта нүктені жылжыту үшін Mesh панеліндегі қай батырманы пайдалануға болады?

А) Center Cursor В) Delete С) End D) Creat E) Power Booleans3. Программадағы модификаторды іске қосу үшін қандай панельден керекті модификаторды таңдаймыз?

А) Geometry В) Boolean С) Compound Objects D) Pick Operand E) ADD Modifier4. Raytrece –

А) Материалды визуализациялау үшін сәуленің жолын салу қолданылады

В) Фонды суретпен біріктіреді С) Материалды орнатады

D) Екіөлшемді кескін жасайды E) Барлық жауап дұрыс5. Ink’n Paint -

А) Осы графикадағынысандарға ең көп қолданылатын материал

В) Бұл екіөлшемді кескін жасауға қызмет етеді С) Нысанды оның формасына қарай бояуды басқарады D) Жарықтың ыдырауын қадағалайды E) Материалды орнатады

6. Массачусетс институтында ойлап табылған ұғымдардың бірі:

А) Үшөлшемді графика В) Екіөлшемді графика С) Виртуалдық шындық

D) Логикалық операциялар E) Арфметикалық операциялар

7. Үшөлшемді графика құратын компьютерлік программалар:

А) 3 D max, Blender 3d, K-3D, Wings 3D, Panda 3D В) Word, Word Pad, Paint

С) Excel, Power Point D) 3D max E) Excel, 3D max

8. Рендеринг дегеніміз не?

А) Суретті салу үдерісі В) Суретті алу үдерісі С) Суретті импорттау үдерісі D) Суретті көшіру үдерісі E) Дыбысты өңдеу үдерісі9. Тиісті жағдайларда қандай да бір мақсат үшін нысандар, субъектілер, санат, қарым – қатынас, әрекеттер, еліктеу көмегі арқылы міндетті немесе болуы мүмкін құбылыс:

А) Виртуалдық В) Нақтылық С) Физикалық құбылыс

D) Шынайылық E) Барлығы дұрыс

10. Blender программасындағы редакторлау режімінен нысанды режімге ауысу үшін немесе керісінше жағдайда қандай батырманы қолданамыз?

А) Ctrl В) Enter С) Delete D) Tab E) Shift11. Примитивтер дегеніміз не?

А) Өзгертуге ұшырату нәтижесінде жаңа нысандардың жасалауына негіз болатын нысандар

В) Үшөлшемді графикадағы мәтіндік нысандар С) Үшөлшемді графикада импортталған нысандар D) Үшөлшемді графикада экспортталған нысандар E) Екіөлшемді графикада экспортталған нысандар

12. Blender программасында нысандарды топтастыру үшін қолданылатын батырмалар тіркемесі:

А) Ctrl+L В) Ctrl+N С) Ctrl+J D) Ctrl+Enter E) Shift + Enter13. Motion Capture дегеніміз не?

А) қозғалысты жылдамдату әдісі В) қозғалысты баяулату әдісі С) А және Е нұсқалары D) қозғалысты тоқтату әдісі E) қозғалысты ұстап алу әдісі – анимацияны алудың жаңа тәсілі14. Insert Key мәзірінің қанша опциясы бар?

А) 3 В) 4 С) 5 D) 6 E) 215. Linear – дің қызметі қандай?

А) суреттерді тегістеу В) сызықтық тегістеу С) сызықтар сызу

D) В және С нұсқалары E) шеңберді сызыққа айналдыру

16. Alpha опциясының қызметі:

А) нысанды бұрышқа бұру анимациясы В) анимацияланатын нысанның түсін реттейді

С) анимацияланатын нысанның материалын зерттейді D) анимацияланатын нысанның мөлдірлігін реттейді E) А және В нұсқалары


17. All Mapping опциясын қай кезде қолданған ыңғайлы?

А) пайдалы қазбалар картасымен жұмыс жасағанда В) теміржол картасымен жұмыс жасағанда С) кадрдағы материалдың бір ғана бөлігімен жұмыс жасағанда D) А және Е нұсқалары

E) бір кадрға материалдың барлық өзгерісін орнату керек болған кезде

18. Пішін деген не?

А) жобадағы басты терезе В) жобаны құрастырушы терезе С) нысандар терезесі D) Visual Basic қосымшаларын жасауда қолданылатын нысандардың орналасуы және оның дизайнін жасау үшін қызмет атқаратын басты терезе E) барлығы дұрыс19. Анимацияланатын нысанның мөлдірлігін реттейтін опция:

А) нысанды бұрышқа бұру анимациясы В) Mist С) All Mapping опциясы

D) Alpha опциясы E) А және В нұсқалары

20. Bezier-дің қызметі қандай?

А) анимацияны безендіру В) үнсіз келісім бойынша анимацияны алып тастайды

С) үнсіз келісім бойынша үзік – үзік кадрларды жасайды D) үнсіз келісім бойынша тегістеу, тегістелген аралық кадрларды жасайды E) А және В нұсқалары

21. Insert Key мәзіріндегі Loc опциясының қызметі:

А) нысанның орнын анықтау В) бұрылыс С) өлшем D) А және Е жауаптары E) бұрыш жасау22. Horizon RGB дегеніміз не?

А) нысанның төменгі және жоғарғы жағын анимациялау В)нысанның оң жағын анимациялау С) нысанның сол жағын анимациялау D) нысанның төменгі жағын анимациялау

E) көкжиек түсін анимациялау

23. Шамның энергиясын өзгерту анимациясы қай опцияның көмегімен жүзеге асады?

А) Energy опциясының көмегімен В) Mist С) Alpha опциясының көмегімен D) All Maping опциясының көмегімен E) В және С жауаптары10 - сынып. Тест жұмысы ІV - тоқсан.

IІ – нұсқа

1. Программадағы Wave модификаторына сипаттама:

А) нысанды тегістеу арқылы өзгертеді В) нысанға ттолқынды әсер беру үшін қолданылады С) өткір қабырғалар қосады D) айналаны бейнелеу E) негізгі мен қайталанатын формадан жиым жасайды2. Программадағы Curve модификаторына сипаттама:

А) нысанға кейбір қосымша өзгерістер енгізеді В) айналаны бейнелеу

С) өткір қабырғалар қосады D) нысанды иілтеді E) негізгі мен қайталанатын формадан жиым жасайды

3. 3D mах – та пернетақтадан М батырмасын басу арқылы қандай компонентті қосамыз?

А) Material Editor В) Geometry С) Compound Objects D) Pick Operand E) Boolean4. HI Blend -

А) осы графикадағы нысандарға ең көп қолданылатын материал

В) нысанға екі материалдың араласуынан пайда болады С) жарығының ыдырауын есептейді D) жылдамдығын есептейді E) түсін анықтайды

5. Mask параметрі -

А) жоғары сапалы материалдар В) жарық көзі

С) баптауы араласқан материалдардың суретін анықтайды D) жарықтың ыдырауы

E) өткір қабырғалар қосады6. Үшөлшемді графикада нысанның бір бөлігін бөліп алу үшін қолданылатын құрал:

А)Region В) Extrude С) Subdivide D) Individual Faces E) Print7. Нысанды бөліктерге бөлетін құрал

А) Individual Faces В) Extrude С) Region D) Subdivide E) Write8. Бульдік операция деген не?

А) нысанды модельдеу кезінде қолданылатын қолайлы тәсіл В) нысанды импорттау кезінде қолданылатын тәсіл С) нысанды экспорттау кезінде қолданылатын қолайлы тәсіл

D) жауаптардың барлығы дұрыс E) экспортталған нысандарды жинақтау

9. Нәтижесінде нысанның қасиеті өзгеретіндей, нысанға арналған іс – әрекет қалай аталады?

А) материал В) текстура С) модификатор D) барлық тәсілдер E) процедура10. Нысанның сыртқы түрін баптауға мүмкіндік беретін қасиеттер сақталған модуль:

А) текстура В) материал С) барлық тәсілдер D) модификаторлар E) процедура11. Blendеr программасында N батырмасын басу арқылы қандай параметрді шақырамыз?

А) нысанға текстура қою параметрі В) нысанға материал орнату параметрі

С) нысанның өлшемін өзгерту параметрі D) нысанның көшірмесін жасау параметрі

E) нысанның көшірмесін өшіру параметрі12. Blendеr программасында нысанның дубликатын жасау қандай батырмалар тіркесімі арқылы жасалады?

А) Shift +D В) Shift + P С) Shift + D D) Shift +C E) Shift + A13. Материалды құрайтын бағдарлы элементтері

А) материал В) барлық жауап дұрыс С) дұрыс жауап жоқ D) текстура E) функция14. Bezier-дің қызметі қандай?

А) анимацияны безендіру В) үнсіз келісім бойынша анимацияны алып тастайды

С) үнсіз келісім бойынша үзік – үзік кадрларды жасайды D) үнсіз келісім бойынша тегістеу, тегістелген аралық кадрларды жасайды E) А және В нұсқалары

15. Insert Key мәзіріндегі Loc опциясының қызметі:

А) нысанның орнын анықтау В) бұрылыс С) өлшем D) А және Е жауаптары E) бұрыш жасау16. Zenith RGB дегеніміз не?

А) нысанның төменгі және жоғарғы жағын анимациялау В) нысанның оң жағын анимациялау С) нысанның сол жағын анимациялау D) нысанның төменгі жағын анимациялау

E) нысанның жоғарғы жағын анимациялау

17. Energy опциясының қызметі:

А) шамның энергиясын өзгерту анимациясы В) шамның энергиясын өшіру анимациясы С) жарық беру анимациясы D) А және Е нұсқалары E) анимацияны қосып немесе өшіріп тастау18. Mist анимациясын қай кезде қолданамыз?

А) күн шыққан кезді анимациялау кезінде В) толқын суды анимациялау кезінде

С) тұманды анимациялау кезінде D) жаңбырды анимациялау кезінде

E) В және С нұсқалары19. Визуалды программа техникасының негізі не болып саналады?

А) пішін В) нысандар С) процедура D) жобаның өзі E) функция20. Existing деген не?

А) жобалар жиынтығы В) бұрын пайдаланып сақталған жобалар С) жаңа жоба

D) жақында пайдаланылған жобалар E) жоба түрі

21. Егер жоба терезісінде пішіндер конструкторы терезесі болмаса:

А) View Properties Window бұйрығын шертеміз В) [Shift + F2 ] батырмалар үйлесімін шертеміз С) [Shift + F6 ] батырмалар үйлесімін шертеміз D) View Object бұйрығын орындаймыз E) барлық жауап дұрыс22. [нысанның аты] Circle (X, Y), радиус [ , түсі] [ , 1-ші бұрыш, 2-ші бұрыш] [ , сығу коэффициенті ]]] – қай әдістің жазылуы?

А) шеңбер, доға салу әдісі В) түзу сызық салу әдісі С) Pset әдісі

D) Scale әдісі E) трапеция ішіне шеңбер салу әдісі

23. Жоба терезесінің экранда қалай орналасқанын көру үшін:

А) View Project Explorer бұйрығын шертемізВ) View Layout Window бұйрығын шертеміз С) View Object бұйрығын шертеміз

D) дұрыс жауап жоқ E) [Shift + F1] батырмалар тіркемесін шертеміз
Каталог: uploads -> doc -> 12b9
doc -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
doc -> Тест сынып Ұлы Отан соғысы нұсқа
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет