1. Денеге әсер етуші барлық күштердің тең әсерлі күші нольге тең болғанда дене қалай қозғалады?жүктеу 82.13 Kb.
Дата07.03.2019
өлшемі82.13 Kb.

ТЕСТ-1

1. Денеге әсер етуші барлық күштердің тең әсерлі күші нольге тең болғанда дене қалай қозғалады?

А) Дененің жылдамдығы артады В) Дененің жылдамдығы кемиді

С) Дененің жылдамдығы нольге тең

Д) Дененің жылдамдығы нольге тең емес, уақыт аралығында өзгеріп отырады

Е) Дененің жылдамдығы нольге тең емес, уақыт аралығында өзгеріп отырады.Шешімі: Денеге әсер етуші барлық күштердің тең әсерлі күші нольге тең болғанда дене тұрақты жылдамдықпен қозғалады. (Жауап Д)
2. Динамиканың инерция заңы қалай тұжырымдалады?

А) Денелер бір бірімен шамасы жағынан тең, бағыты жағынан қарама-қарсы және бір түзудің бойымен бағытталған күштермен әсерлеседі

В) Барлық санақ жүйелерінде табиғат заңдары бірдей жазылады

С) Егер денеге сырттан күш әсер етпесе, ол өзінің салыстырмалы тыныштық күйін немесе түзу сызықты бірқалыпты қозғалысын сақтайды.

Д) Дене басқа денелермен әсерлескенде алатын үдеуі әсер етуші күшке тура, дене массасына кері пропорционал болады

Е) Жауаптар арасында дұрысы жоқШешімі: Динамиканың инерция заңы: егер денеге сырттан күш әсер етпесе, ол өзінің салыстырмалы тыныштық күйін немесе түзу сызықты бірқалыпты қозғалысын сақтайды. (Жауап С)
3. Күш моменті физикалық шама, ол неге тең?

А) Дененің массасы мен оның жылдамдығының көбейтіндісіне

В) Күш пен иінің көбейтіндісіне

С) Күш пен бұл күштің әсер ететін уақытының көбейтіндісіне

Д) Күш пен дененің жылдамдығын көбейтіндісіне

Е) Күш пен дененің үдеуінің көбейтіндісіне тең.Шешімі: Күш моменті: күш пен иінің көбейтіндісіне тең болады. (Жауап В)
4. Дене салмақсыз жағдайда. Дене қандай күштің әсерінен қозғалады?

А) Тек ауырлық күшінің В) Тек серпімділік күшінің С) Серпімділік пен ауырлық күшінің

Д) Қалыпты қысым мен ауырлық күшінің Е) Центрге тартқыш күшінің

Шешімі: Салмақсыз жағдайда дене тек серпімділік күшінің әсерінен қозғалады.

(Жауап В)
5. Дене бірқалыпты қозғалғанда денеге әсер ететін тең әсерлі күш неге тең болады?

А) В) C) Д) Е)Шешімі: Дене бірқалыпты қозғалғанда денеге әсер ететін тең әсерлі күш 0’ге тең болады. (Жауап Д)
6. Дененің бір нүктесіне и , екі күш әсер етіп тұр. және векторларының арасындағы бұрыш нөлге тең. Осы нүктедегі тең әсерлі күштің модулін анықтаңыз.

А) 2Н В) 6Н С) 8Н Д) 20Н Е) 60НШешімі: , , (Жауап В)
7. Күш моментінің өлшем бірлігін көрсетіңіз.

А) В) С) Д) Е)Шешімі: СИ жүйесінде күш моментінің өлшем бірлігі: (Жауап А)

8. Автомобиль а үдеумен қозғалады. Массасы m адам орындықтың арқасына қандай күшпен әсер етеді?

А) В) С) Д) Е)

Шешімі: Автомобиль а үдеумен қозғалғанда, массасы m адам орындықтың арқасына инерттік (виртуалды) күшпен әсер етеді. (Жауап А)
9. Нормальдық үдеу дегеніміз не?

А) Жылдамдық векторының өзгеру жылдамдылығы

В) Жылдамдықтың бағыты бойынша өзгеруін анықтайтын толық үдеудің құраушысы

С) Жылдамдықтың сандық мәнінің өзгерісін сипаттайтын құраушысы

Д) Жылдамдықтың бағытының өзгерісін сипаттайтын жылдамдық вектор құраушысы

Е) Жылдамдықтың сандық мәнінің өзгерісін сипаттайтын жылдамдықтың құраушысыШешімі: Нормальдық үдеу дегеніміз, жылдамдықтың бағыты бойынша өзгеруін анықтайтын толық үдеудің құраушысы. (Жауап В)
10. Массасы 10 кг денені жер бетінен үдеумен тік жоғары көтеру үшін қандай күш жұмсалу керек?

А) 20 Н В) 80 Н С) 100 Н Д) 180 Н Е) 160 НШешімі: Ньютонның 2-ші заңынан: . (Жауап Е)
11. күш түсірілген ұзындығы L біртекті өзекшенің ұшынан қашықтықтағы көлденең қимасына қандай күш әсер етеді?

А) В) С) Д) Е)Шешімі: Ньютонның 2-ші заңынан: , , (текбөлшектіңқозғалысынқарастырғанда) (Жауап А)
12. Бір кірпішті екінші кірпіштің үстіне қойып, екеуін бірге вертикаль жоғары лақтырылған. Қай кезде үстінгі кірпіштің астыңғысына қысымы нөлге тең болады? Ауа кедергісі ескерілмейді.

А) Тек жоғары қозғалыс кезінде В) Тек төменге қарай қозғалыс кезінде

С) Қозғалыстың барлық уақытында нөлге тең емес

Д) Қозғалыстың барлық уақытында нөлге тең Е) Тек жоғары нүктедеШешімі: Ұшу барысында денелерге ауырлық күшінен басқа күштер әсер етпейді және олар екеуіде үдеумен қозғалғандықтан, бірбіріне әсері нөлге тең. (Жауап Д)
13. Массасы m денені көлбеу жазықтық бойымен жоғары қарай бірқалыпты қозғалыспен көтеру үшін оны қандай күшпен көтеру керек? Үйкелісті ескермеуге болады.

А) В) С) Д) Е) Дұрыс жауабы жоқШешімі:

Тарту күші ауырлық күшінің проекциясына тең болуы керек: . (Жауап В)

14. Лифт 1 үдеумен жоғары көтерілуде. Лифтің ішіндегі массасы 2 кг дененің салмағы қандай болады? ()

А) 0 В) 22 Н С) 10 Н Д) 19 Н Е) 1 Н

Шешімі:

Лифт жоғары үдеумен қозғалу барысында, лифтің ішіндегі денеге ауырлық күшіне қосымша инерттік күш әсер етеді. Сондықтан дененің салмағы реакция күшіне тең: , . (Жауап В)

15. Ауырлық күші 3 Н білеуше қабырғаға горизонталь бағытталған 4 Н күшпен қысылып тұр. Егер сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,8 болса, онда қабырғаның денеге әсер еткен күші қандай?

А) 3 Н В) 3,2 Н С) 4 Н Д) 5 Н Е) 5,2 НШешімі:

, осыдан үйкеліс күші 3,2 тең емес, өйткені бұл максимум үйкеліс күшті береді. Егер дене тұрақты болып, астыға 3Н күшпен тартылса, үйкеліс күші де 3Н тең болады. Сондықтан, үстіге 3Н, оң жаққа 4Н болса, екеуінің қосындысы: болады.

(Жауап Д)
16. Суретте жеңіл блоктан тасталған созылмайтын салмақсыз жіпке байланған екі жүктер жүйесі көрсетілген. Үйкеліс жоқ деп есептеп, жіптің керілу күшін анықтаңыз.

А) В) С) Д) Е) 0Шешімі: Ньютонның 2-ші заңынан жүйенің үдеуін табайық: , , , ( - күші қозғалыс бағытына перпендикуляр болғандықтан қарастырмаймыз). Жіптің керілуін анықтау үшін, тек дененің қозғалысын қарастырайық: үйкеліс күші болмағандықтан денеге тек Т керілу күші әсер етеді (бұл жағдайда Т – сыртқы күш болғаны), Ньютонның 2-ші заңынан, . (Жауап А)
17. Уақыттың қандай да бір аралығындағы орын ауыстыруды анықтау үшін, мынаны ғана білген жеткілікті:

А) Бастапқы жылдамдықты В) Дененің массасын С) Денеге әсер ететін күшті

Д) Дененің үдеуін

Е) Дененің массасын, денеге әсер ететін күшті және бастапқы жылдамдықтыШешімі: Уақыттың қандай да бір аралығындағы орын ауыстыруды анықтау үшін дененің массасын, денеге әсер ететін күшті және бастапқы жылдамдықты білген жеткілікті. (Жауап Е)
18. Қандай жағдайда қозғалыстағы дененің салмағы тыныштық күйіндегі салмағынан аз болады?

А) Дене бірқалыпты жоғары қозғалғанда В) Дене бірқалыпты үдеумен жоғары қозғалғанда

С) Дене жоғары қарай үдеумен қозғалғанда Д) Дене бірқалыпты төмен қозғалғанда

Е) Дене бірқалыпты үдеумен төмен қозғалғандаШешімі: - дене үдемелі төмен қозғалғанда. (Жауап Е)
19. Көлбеулік бұрышы 600 абсолют жылтыр жазықтықта дене қандай үдеумен сырғанайды?

А) 5 м/с2 В) м/с2 С) м/с2 Д) м/с2 Е) 10 м/с2Шешімі:

Ньютонның 2-ші заңынан: , , . (Жауап С)

20. Бастапқыда тыныштықта тұрған массасы 2 кг денеге 6 Н күш 3 секунд бойынша әсер етсе, дене қанша жол жүреді?

А) 9 м В) 14,5 м С) 18 м Д) 13,5 м Е) 27 м

Шешімі: , . (Жауап Д)
21. Рычагқа әсер етуші күш 5 Н. Күш иіні 0,4 м болса, күш моменті неге тең?

А) 5 Нм В) 2 Нм С) 0,4 Нм Д) 20 Нм Е) 0,16 НмШешімі: Күш моменті . (Жауап В)

22. Суретте түзу сызықты қозғалатын массасы 4 кг дененің жылдамдығының уақытқа байланысты өзгеру графигі берілген. Қандай уақыт интервалында денеге әсер ететін күштің модулі 12 Н-ға тең?
А) 0-1 с

В) 1-2 с


С) 3-4 с

Д) 4-5 с


Е) 2-3 с
Шешімі: Массасы 4 кг денеге 12 Н күш әсер етсе ол үдеумен қозғалады. Графикте тек (3-4 с) аралығы үдеу тең сәйкес келеді.

(Жауап С)
23. Рычагтың тепе-теңдік ережесін сипаттайтын өрнек.

А) В) С) Д) Е)Шешімі: Рычагтың тепе-теңдік ережесін сипаттайтын өрнек: . (Жауап Д)
24. Шамалары және болатын екі күш дененің бір нүктесіне әсер етеді. және күш векторының арасындағы бұрыш 900-қа тең. Осы күштердің тең әсерлі күшінің модулін табыңыз?

А) 10 Н В)Н С) Н Д) 100 Н Е) 1НШешімі: Бұл жағдайда тең әсерлі күшті анықтау үшін Пифагор теңдеуін қолданамыз: . (Жауап А)
25. Айналу нүктесі О болатын рычагтың көмегімен жүкті көтереді. Жүк В нүктесіне бекітілген, А нүктесіне F1 күшпен әсер етеді. Қай кесінді F1 күшінің иіні болады?

А) АВ В) СО С) ОD Д) АО Е) ОВШешімі: Күш иіні күштің өзіне перпендикуляр болуы керек, сондықтан графиктен (векторды тасымалдау ережесінен) СО аралығы күшінің иіні болады. (Жауап В)
26. Газ молекуласы жылдамдықпен және үдеумен қозғалуда. Қай тілше молекулаға әсер етуші күштердің тең әсерлі күш векторы бағытымен сәйкес келеді?

А) 1 В) 2 С) 3 Д) 4 Е) 5Шешімі: Үдеудің бағыты, сол денеге әсер ететін күштердің тең әсерлісінің бағытын көрсетеді. (Жауап А)
27. Қай физикалық шама дененің инертілігін көрсетеді?

А) Үдеу В)Жол С) Масса Д) Күш Е) ЖылдамдықШешімі: Дененің инертілігін масса анықтайды (Жауап С)
28.Суретте массасы 1 кг дененің жылдамдының түзу сызықты қозғалысының уақытына байланысты графигі берілген. және уақыттарындағы денеге әсер ететін күштердің модульдерінің айырмасы:

А) 5 Н В) 0 Н С) 10 Н Д) 2 Н Е) 4 НШешімі:Ньютонның 2-ші заңынан: , уақытындағы үдеуді анықтау үшін , онда .

уақытындағы үдеуді анықтау үшін , онда . . (Жауап В)
29. Суретте массасы m=0,5 кг денеге әсер ететін күштердің уақытқа байланысты өзгеру графигі берілген. және уақыт аралығындағы импульстің өзгеру модулі:

А) 1 В) 2

С) 5 Д) 10 Е) 20

Шешімі: Ньютонның 2-ші заңының импульстік түрінен: . (Жауап В)

30. Массасы ескерілмейтін жіптермен байланыстырылған 4 бірдей куб, бірінші кубка әсер еткен F күш әсерінен, қозғалуда. Бірінші және екінші кубтарды байланыстырған жіптің керілуін табыңыз.
А) 0 В) ¼ F C) ½ F D) ¾ F E) F

Шешімі: Ньютонның 2-ші заңынан жүйенің үдеуі: . 1-ші және 2-ші кубтар арасындағы керілу күшін анықтау үшін тек 1-ші кубтың қозғалысын қарастырайық: , . (Жауап Д)
Каталог: wkeiaqko -> igguggim -> oeqsaqye
igguggim -> Ақпараттық- коммуникациялық технологиялардың
igguggim -> Оқулықпен жұмыс Кристалл денелер балқығанда және қатайғанда олардың температурасы неліктен өзгермейді?
igguggim -> Кинематика
igguggim -> Шешімі: Графиктен -ге, ал -ге сәйкес келеді. Онда
igguggim -> Практикалық жұмыс №1
oeqsaqye -> Тест-1 Автотербелістің дұрыс анықтамасын көрсетіңіз. А) Сыртқы периодтық күштің әсерінен пайда болатын тербеліс. В) Сыртқы периодтық күш әсері жоқ жүйедегі өшпейтін тербеліс. С) Кедергі күші бар тербеліс
igguggim -> Пєні: Сыныбы: К‰ні: Пєн м±ѓалімі


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет