1 НҰСҚа ХХ ғасырда пайда болған лингвистикалық мектептің түрін табыңызжүктеу 153.75 Kb.
Дата29.08.2018
өлшемі153.75 Kb.

1 НҰСҚА
1. ХХ ғасырда пайда болған лингвистикалық мектептің түрін табыңыз:

A.неолингвизм

B.лингвистика

C.эстетизм

D.грамматизм

+ E.социологиялық


2.Жас грамматизм бағытына қарсы күресте қалыптасқан тіл біліміндегі бағыттарды атаңыз:

A.элинизм

B. сөздер мен атаулар

+C.сөздер мен заттар

D.сөздер мен сөйлем

E.сөйлем мүшелері

3. Славян тіл білімінің ең көрнекті өкілі:


A.В. Гумбольдт

B.Г. Штейнталь

C.В. И Даль

+D.А. А. Потебня

E.А. Шлейхер


4. Интралингвистиканың негізгі салалары?

-А. фонетика

+B. грамматика

+C. лексикология

D. семантика

E. синтагма


5. Менталингвистика нені зерттейді?

А. тілдің сыртқы дүниемен, қоғаммен байланысын зерттейді

B. бүкіл лингвистиканың бағыт-бағдарын белгілейтін ғылым

+C. тіл мен ойлаудың қарым-қатынасын, тілдік мағынаның

теориясын, сөйлеу әрекетімен, жағдаймен байланысын зерттейді

D. тілдің ішкі жүйелілік құрылымын, жүйе элементтерінің бір-бірімен қарым-қатынасын зерттейді

E. дұрыс жауап жоқ

6. Тіл біліміндегі натуралистік бағыттың негізін салушы:


A.Рамус Раск (1787-1832)

B.Якоб Гримм (1785-1863)

C.Франц Бопп (1791-1867)

D.Вильгельм Гумбольдт (1767-1835)


+E.Август Шлейхер (1821-1868)
7.20 ғасырдың алғашқы жартысында дүниеге келген тілдік мектептердің ең көрнекті және кең тарағандарының бірі ?

А. Компаративистік

+B. Структуралық

C. Интралингвистика

D. Экстралингвистика

E. Эстетизм


8. Дескриптивтік мектеп 20 ғасырдың 20-жылдарында қайда қалыптасқан?

А. Рессейде

B. Египетте

+C. Америкада

D. Еуропада

E. Үндістанда


9. Психологизм бағытының ірі өкілдері:

+A. А. Шлейхер; Ч. Дарвин; В. Гумбольдт

B. Гейман Штейнталь; Мориц Лацарус; Вильгельм Вундт; Александр Афанасьевич Потебня

C. Әбу Насыр әл-Фараби; Әбу Әли ибн Сина; Махмұд Қашқари

D. Конфуций; Аристотель; Платон; Демокрит

E. Антуан Мейе; Жозеф Вандриес; Шарль Балли; Альбер Сешэ; Эмиль Бенвенист

10. АҚШ тіл білімінің классиктері?


А. А. Хилл

+B. Эдуард Сепир

C. В. фон Гумбольдт

D. Я.Н.Марр

E. Р. Раск

2 НҰСҚА1. Структуралдық бағыттың көпшілікке танылған үш мектебі болды? Қандай мектептер?

+А. Чехословакияда, Данияда, Америкада

B. Еуропада, Чехословакияда, Данияда

C. Жапонияда, Үндістанда

D. Рессейде,Арабияда

E. Германияда, Данияда, Америкада


2. Универсаль грамматиканың авторлары:

A) Ф.Боб

+B) А. Арно мен К. Лансло

C) Ф. Шлегель

D) Ф. Де Соссюр

E) А. Потт пен А. Кун3. Ежелгі Греция тіл білімі қандай кезеңдерге бөлінеді:

A) Грециялық және римдік

B) Ежелгі және жаңа

+C) Философиялық және филологиялық

D) Жыл санауымызға дейін

E) Пайғамбар тілі2. «Гримм заңының» өзекті мәселесі?

A.Дауыстылардың жылжуы

+B.Дауыссыздардың жылжуы

C.Дауыссыздың түсіп қалуы

D.Дауыстының дауыссызға әсері

E.Дұрыс жауабы жоқ

3. Көне Қытай иероглифі қандай стильдерге бөлінген?

A) Сөз,тіл

B) Иероглиф, этимология

C) Таңба

D) Таңбаларды оқу

+E) Уставтық, жартылай уставтық, жылдам жазу4. Арабтардың лингвистикалық еңбектеріне объект болған тілдер:

A) Қытай, үнді, латын

B) Санскрит тілі

+C) Түркі, монғол, парсы

D) Қыпшақ тілі

E) Нахв, сарф, тәжуид5.Прага лингвистикалық мектебінің негізін салушы чех германисі:

A.Джулиано Бонфанте

+B.Вилем Матезиус


C.Гуго Шухардт

D.Антуан Мейе

E.Франц Боас

6. «Натуралистік ағым» өкілдерінің тіл туралы түсінігі:


+A. «Тіл – биологиялық организм, тілде даму деген болмайды, тек биологиялық өсу болады».

B. «Тіл адамдардың рухани өмірімен тығыз байланысты»

C. «Грамматика дүние жүзіндегі тілдің барлығына ортақ болу керек»

D. «Тілдер флективті және агглютинативті деген екі топқа бөлінеді»

E. «Тіл – қатынас құралы»


Шлейхер (1821-1868).
7.Салыстырмалы – тарихи әдісті негіздеуші ғалым?

+A.Расмус Раск

+B.Франц Бопп

+C.Якоб Гримм

D.В.Винокур

E. Е.Ефимов8. Дания ғалымы Расмус Раск қай тілге салыстырмалы-тарихи зерттеу жүргізді?

A.Қытай-тибет тілдері

B.Тунгус-маньчжур тілдері

C.Монғол тілдері

+D.Солтүстік герман тілдері

E.Түркі тілдері
9. Араб тілтану мектептері қалай аталады:

+A) Басра, Куфа, Бағдат мектептері

B) Мәскеу, Қазан мектептері

C) Женева, Прага мектептері

D) Лондон, Лейпциг мектептері.

E) Натуралистер, психологтар, жас грамматистер10. Москва лингвистикалық мектебін негіздеушілер.

+A) Ф.Фортунатов, А.Шахматов, А.Пешковский, М.Покровский

B) А.Пешковский, М.Покровский, Ш.Балли

C) Ф.Фортунатов, А.Шахматов, В.Матезиус

D) А.Шахматов, А.Пешковский, Б.Ельцин

E) М.Покровский, Ф.Фортунатов, А.Пушкин, Н.Некрасов
3-нұсқа

  1. Оңтүстік славян тіліне енетін тілдер:

+А) Болгар, македон, сербохарбат, словен

В) Чех, поляк, кашуб

С) Голланд, ағылшын, неміс

Д) Литва, латыш, орыс

Е) Француз, провансаль, испан
2. «Әлеуметтік бағыттың» Франциядағы көрнекті өкілін атаңыз:

A. Гуго ШухардтB. Карл Фосслер

C. Бодуэн Де Куртэнэ

+D. Поль Лафарг

E. В. Гумбольдт3.Структуралық лингвистиканың пайда болуы қай ғалымдардың еңбектерінен басталады

+А) В. Гумбольт, Ф. Де Соссюр, Бодуэн де Куртенэ
В) В. Гумбольт, Ф. Де Сосюр, В. Томсон
С) А. Шелейхер, Ф. Де Сосюр, Бодуэн де Куртенэ
Д) В. Гумбольт, Ф. Бопп, Бодуэн де Куртенэ
Е) Н. Трубецкий, Ф. Де Сосюр, Бодуэн де Куртенэ

4. ХХғасыр тіл біліміндегі мектепке қайсысы жатады ?

+А. Социологизм

В. Жас грамматистер

С. Қазан

D. Мәскеу

Е. Логикалық


5. Тіл психологиясын қалыптастырушы?

А. Ф.Фортунатов

+В. Г.Штейнталь

С. Э.Сепир

D. Ф Де Соссюр

Е. Н.Я.Марр6. Кеңес халықтары тілдерінің дамуында болмайтын құбылыс?

+А. Дифференцияциялық процесс

В. Интеграциялық процесс

С. Диффузия

D. Санскрит

Е. Субстрат

7.Қазан лингвистика мектебін алғаш негіздеуші:


A. Н.Крушевский

B. Ф. де Соссюр

C.Л.Щерба

+D. Е.Поливанов

E. Бодуэн де Куртене


8. Араб лингвистикасының негізін салушы:

A) Анбаса әл-Фихри

B) Әбу ас-Сакафи

C) Әбу л-Асуада ад-Дуали

+D) Халиль ибн Ахмад әл-Фарихиди

E) Сибаваихи.8.Фонеманың лингвистикалық табиғатын адамның сөйлеу әрекетімен байланыстыра қарайтын мектепті ата:

A) Москва фонологиялық мектебі

B) Прага лингвистикалық мектебі

C)Ленинград фонологиялық мектебі

D) Ареалдық тіл білімі

E) Копенгаген мектебі9. Итальян лингвисі Г.И.Асколи тілдердің араласу, тоғысу теориясын қалай қарастырады:

+A)Субстрат, суперстрат, адстрат

B)Суперстрат, адстрат, тезис

C)Субстрат,суперстрат,полистрат

D)Субстрат,адстрат,монострат

E)Полистрат,монострат10. Лингвистикада тіл білімін алдымен неше топқа бөледі?

А)2 В)3 С)4 Д)5 Е)6

10.Канондық тіл дегеніміз не:

A. Әр ұлттың тілі

B. Әр халықтың тілі

C. Барлығына ортақ тіл

D. Жазбалар тілі

+E Баршаға міндетті тіл

4-нұсқа
1.В. Гумбольдтың еңбегі қайсысы екенін анықта.

A.Тіл біліміне кіріспе

B. Язык и стиль

C. Этнолингвистика негіздері

+Д. Ява аралығындағы кави тілі туралы

E. Антропология ғылымы туралы2. Орта ғасырдың өзіндік ерекшелігі қандай?
+А) Әр түрлі діннің туып, дүниежүзілік дінге айналуы
В) Әр түрлі ғалымдардың пайда болуы

С) Әр түрлі тілдердің қалыптасуы

Д) Әр түрлі еңбектердің шығуы

E) Әр түрлі кітаптардың шығуы3. Этнографиялық лингвистика бағытын Америкада қалыптастырушылар?

+А) Эдуард Сепир, Бенжамен Уорф

В) Карл Маркс, Бенжамен Уорф
С) Эдуард Сепир, Дж Бонфонте

Д) Фердинант де Сосюр, Вандриес
Е) Эдуард Сепир, Мейс

4. Психологизм бағытының ірі өкілдері:

A. А. Шлейхер; Ч. Дарвин;

В. Гумбольдт

B. Гейман Штейнталь; Мориц Лацарус; Вильгельм Вундт; Александр Афанасьевич Потебня

C. Әбу Насыр әл-Фараби; Әбу Әли ибн Сина; Махмұд Қашқари

D. Конфуций; Аристотель; Платон; Демокрит

E. Антуан Мейе; Жозеф Вандриес; Шарль Балли; Альбер Сешэ; Эмиль Бенвенист5.Салыстырмалы-типологиялық әдіс немесе типологиялық тіл білімінің өкілдері:

+A. Фридрих Шлегель,Вильгельм Гумбольдт

B. Расмус Раск, Якоб Гримм

C. М.Мюллер, А.Шлейхер

D. А.Потебня, В.Вундт

E. Ф.Фортунатов, А.Шахматов


6. В.Гумбольдттың тіл философиясы неге негізделді:

A. Тілдің пайда болу себептерін ашуға

+B. Тілдің қоғам өміріндегі орны мен қызметін анықтауға

C. Тілдің философия, логикамен байланысын көрсетуге

D. Тілдерді салыстыра зерттеуге

E. Тілдердің туыстығын дәлелдеуге7. «Психологиялық тіл білімінің» көзқарастары:

A) «Формасыз тіл болмайды»

B) «Морфологиялық белгілер –тұрақтысы»

+C) «Тілдің дамуындағы құбылыстар халықтың психологиясына байланысты»

D) «Тілде даму деген болмайды»

E) «Тіл ойды білдіретін мағына мен қарым-қатынас»8. Структуралдық бағыттың көпшілікке танылған үш мектебі болды? Қандай мектептер?

+А. Чехословакияда, Данияда, Америкада

B. Еуропада,Қытайда

C. Жапонияда, Үндістанда

D. Ресейде,Арабияда

E. Германияда, Беларусияда
9. Франс Бопптың тіл біліміне қосқан үлесі:

A) Герман тілдерінің латын, грек тілдерімен ұқсастығын алғаш айқындады

B) Салыстырмалы неміс тілін қолданды

C) Тіл философиясын негіздеді

+D) Салысмтырмалы-тарихи әдісті ашты

E) Тұңғыш тарихи сөздік жазды10. Қайта өрлеу дәуірінің (XV-XVIII ғ) өкілдері:

A) Конфуций; Аристотель; Платон; Демокрит

B) әл-Фараби; ибн Сина

C) Ф. Бэккон; Д. Локк; Р. Д.Лейбнец

+D) Ф Бопп; Я Гримм

E) А. Мейе; Ж. Вандриес
5-нұсқа
1.Үнді лингвисті Панинидің еңбегін жалғастырушылар:

A) Бхартхари, Хемочандра

+B) В.Катьяяна, Патанджали

C) Конфуций және оның ізбасарлары

D) Гуру, Яска E) О.Бетлингк, В.Томсен

2. «Тіл білімі және халықтар психологиясы» журналын ұйымдастырушылар:

A) Ф.Бекон. Ж.Руссо.

B) Ф. Бопп. Декарт.

+C) В.Гумбольдт. А.Потебня.

D) Ж.Руссо. М.Лацарус.

E) Г.Штейнталь, М.Лацарус.3. Москва лингвистикалық мектебін негіздеушілер.

+A) Ф.Фортунатов, А.Шахматов, А.Пешковский, М.Покровский.

B) А.Пешковский, М.Покровский, Ш.Балли. C) Ф.Фортунатов, А.Шахматов, В.Матезиус.

D) А.Шахматов, А.Пешковский, Б.Ельцин. E) М.Покровский, Ф.Фортунатов, А.Пушкин,


4. Ареалдық тіл білімін негізін қалағандар:

+A) Д.Бертони, М.Бартоли, В.Пизани.

B) Б.Кроче, А.

C) Бодуен де Куртене,

D) Фердинанд де Соссюр, Сэше

E) В.Пизани, Я.Гримм.
+5. Тіл мен философияға ортақ обьекті болатын мәселе қайсысы?
А) Тіл мен ойлау, мағыналық форманың байланысы.

В) Әлі шешімін таппаған мәселе.

С)Тарих, география.

 Д)Логика мен физика.

Е) Логика мен психология
6.“Жүйе” деген не?
А) сөздердің бірлігі

В) сөз байланысы

+С) біртектес элементтер бірлігі


Д) байланысу тәсілі

Е) сөздердің жиынтығы


7. «Психологиялық тіл білімінің» көзқарастары:

A) «Формасыз тіл болмайды, оның көріну жолдары әр тілде әр түрлі болады».

B) «Морфологиялық белгілер – тілдегі ұсақ жүйелердің ішіндегі тұрақтысы».

+C) «Тілдің дамуындағы құбылыстар халықтың психологиясына байланысты. Халық психологиясы тілдің ішкі формаларын анықтайды».

D) «Тілде даму деген болмайды».

E) «Тіл ойды білдіретін мағына мен қарым-қатынас».8. Көмекші таңбаларды табыңыз:

A) Дыбыс, нұсқау, сәуле

B) Фонемалық, заттық, акустикалық

+C) Графикалық, заттық, ымдау

D) Семантикалық, заттық, морфемалық

E) Синтагмалық, дыбыстық, графикалық


9. Үнді лингвистері сөз таптарын төрт топқа қалай бөлген:

A) Есімдік, етістік, демеулік, жалғаулық

B) Есім, есімдік, үстеу, одағай

C) Есімдік, етістік, үстеу, еліктеу

+D) Есім, етістік, предлог, демеулік

E) Есімдік, етістік, демеулік, одағай


10. Ежелгі заман лингвистикасындағы үнді тіл біліміне қатысты термин:

A) Зат пен атау бірлікте болу

B) Фонетика, грамматика

+C) Санскрит


D) Пор-Рояль грамматикасы

E) Барлық жауабы қате


6-нұсқа

1. Ат қою немесе атау теориясы дегеніміз не?

A) Даму кезеңі

B) Тіл білімінің фонологиясына қатысты теория

C) Орта ғасыр тіл білімінде пайда болған теория


+D) Зат атауларының пайда болу себептерін түсіндіретін теория

E) Грамматикаға қатысты ой-пікірдің бастамасы.

2. Грамматикалық өнер немесе жазу өнері деп нені айтамыз?

+A) Жазба ескерткіштер тілі

B) Тілді дұрыс қолдану, белгілеу

C) Тіл ғылымының тарихын кезеңдерге бөлу.

D) Көне ғылымдардың бірі

E) Дыбысқа еліктеу теориясы3.. «Аномалистер» қандай бағытты ұстанды?

A) «Заттың атауы оның табиғатына сәйкес жаратылыстан берілген».

B) «Тілдік элементтің барлығы белгілі бір заңдылыққа бағынады».

C) «Грамматикалық ілім философия мен логика ғылымдарымен тығыз байланысты».

D) «Есім мен етістіктің байланысты сөйлемде ғана көрінеді».

+E) «Зат пен оның атауы, грамматикалық категориялар мен логикалық категориялар арасында ұқсастық, заңдылық жоқ».4.Семит – хамит тілдері тобына енетін тілдер

А) Француз, испан

В) Адыгей, кабардин

С) Амхор, араб, үнді

Д) Венгер, латыш

+Е) Семит, хамит5. Неолингвизмнің негізін салған ғалымдар кімдер?

А) В. Звингинцев.

С) К. Фосслер
В) М. Ломоносов.

+ Д) М. Бортоли, Дж Бонфонте

Е) Щерба

6. Ф. Де Соссюрдің еңбегі қайсысы ?

А) Жалпы грамматика

В) Жалпы этнолингвистикалық курс

С) Жалпы морфологиялық курс

+Д) Жалпы лингвистикалық курс
Е) Дұрыс жауабы жоқ;

7. Структурализмнің алғашқы соқпағы қай ғалымдардың еңбектерінде салынды?

А) В.Гумбольдт, Э.Сепир

+В) В.Гумбольдт, Ф.де Соссюр, И.А. Бодуэн де Куртенэ

С) В.Гумбольдт, В.Виноградов, И.А. Бодуэн де Куртенэ

Д) Ғ.Қалиев, К.Аханов
Е) Ф.де Соссюр, В.Марр

8. Үнді зерттеулер бізге кімдердің еңбектері арқылы жетті?

+А) Яски мен Панини

В) В.Томсен

С) Джон Лайонз
Д) Аристотель

Е) В.Власов

9. Экстралингвистика нені зерттейді?
+А) тілдің сыртқы дүниемен байланысын

С) туыстас тілдер тарихын

В) тіл мен жазуды

Д) басқа ғылымдармен байланысын

Е) тілдердің ерекшеліктерін+10. «Веда» тілінің 5 томдық сөздігін жазып, оған түсінік берген кім:

A) Панини

B) В.Радлов

C) Конфуций

D) Бодуэн де Куртэнэ

E) Аристотель
6-нұсқа

1. Әрі дифференциялаушы, әрі жалпылаушы қызметке ие таңбалар-

А. Сөздер, таңбалар

+В. Сөздер, сөз тіркестері,сөйлемдер

С. Сөйлем, байымдау

Д. сөз тіркестері,тұрақты тіркестер

Е. Жауабы жоқ

2. В.Гумбольдтың классификациясы бойынша “аморфты тіл” деген термин нені білдіреді:

A) Аморфты тілді өлі тілдер деп атайды.

B) Аморфты тілді универсалды символикалық тіл деп атайды.

C) Аморфты тілді философиялық тіл деп атайды.

+D) Аморфты тілді даралаушы (изолирующий) тіл деп атайды.

E) Аморфты тілді канондық тіл деп атайды

3. Франс Бопптың тіл біліміне қосқан үлесі:

A) Герман тілдерінің латын, грек тілдерімен ұқсастығын алғаш айқындады.

B) Салыстырмалы тарихи әдісті герман тілдеріне, соның ішінде неміс тіліне қолданды

C) Тіл философиясын негіздеді

+D) Салыстырмалы-тарихи әдісті ашты

E) Тұңғыш тарихи сөздік жазды4. Алғашқы араб грамматикасының «әл-Кітаптың» авторы:

A) Әл-Фарахиди

B) Әл-Фараби

C) Джинни

+D) Сибаваихи

E) Ибн Сина

5. Глоссематикалық бағытты қалыптастырушы қай ғалым ?
А) Лун Ельмслев

+ В) Бартоли

С) Бругман

Д) Виноградов

Е) Гумбольдт

6. «Тілдің рөлін асыра бағалап, тіл мен ойлауды өте жақын» деген көзқарас кімдерге тиесілі?

+А) В.Гумбольт, Л.Леви-Брюль

В) Ф.Э.Д. Шлейермахер, И.Г.Гаман

С) Ф.Э.Бенеке, Ф.Э.Д.Шлейермахер

Д) И.Г.Гаман, В.Гумбольт

Е) Л.Леви- Брюль, Ф.Э.Бенеке

7. Копенгаген структуралық мектебінің теориялық негізін белгілеген алғашқы еңбек?+А) «Жалпы грамматиканың негіздері»

В) «Тіл зерттеуге кіріспе»
С) «Салыстырмалы грамматика»

Д) «Типологиялық грамматика»

Е) «Стуктуралды лингвистика»


Каталог: ebook
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
ebook -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
ebook -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
ebook -> Тест сұРАҚтары мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең басты- сы?
ebook -> Ќазаќстан республикасы
ebook -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет