1. Психологиялық білім мен тәжірибе пәні мен міндеттері. Психология жаратылыс және гуманитарлы пән ретінде. Психология салаларыжүктеу 0.54 Mb.
бет1/4
Дата14.12.2018
өлшемі0.54 Mb.
  1   2   3   4БӨЛІМ 1. ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯ СҰРАҚТАРЫ

ТАРАУ ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯҒА КІРІСПЕ
1. Психологиялық білім мен тәжірибе пәні мен міндеттері. Психология жаратылыс және гуманитарлы пән ретінде. Психология салалары.

1)Тұрмыстық психология ғылымға дейінгі психологиялық білімдер негізі.

2) Психология ғылымының пәні мен міндеттері.

3) Психология салалары.Негізгі ұғымдар: пәні, объектісі, міндеті, жалпы психология, әлеуметтік, педагогикалық психология, жас ерекшелік психологиясы және т.б.

Тұлағалар: В.Вундт, В. Штерн, У.Макдугалл, М. Лацарус, Л.С Рубинштеин, А.Н. Леонтьев,
2. Психология әдістері. Психологиялық тәжірибе құрылымы.

Ұсынылатын жауап жоспары:

1. Ғылыми зерттеу әдістері туралы жалпы түсінік.

2.Психологиялық әдістердің негізгі топтары: объективті және субъективті

3. Психологияның негізгі субъективті әдістері: бақылау, қосылған бақылау, өзіндік бақылау, сауалнама ауызша, жазбаша, еркін).

4. Проективті тестер және эксперимент (лабораториялық, табиғи).

5. психикалық құбылыстардың сандық бағалау әдісі.Негізгі ұғымдар: әдіс, әдіснама, принцип, эксперимент, бақылау, өзіндік бақылау, тест, анкета, сауалнама.

Тұлғалар: В Вундт, , П.Я. Гальперин, Дж.Морено, Р.Кеттел.
3. Психология пәнінің дамуы туралы түсінік. Классикалық және заманауи түсінік.

 1. Психологияда зерттеу объектісі-адам және жануар.

 2. Жан –психология пәні ретіндегі түсінік

 3. Представление о поведении как предмете психологии

 4. Представление о сознании и бессознательном как предмете психологии

Негізгі ұғымдар: жан, сана, санасыздық, мінез-құлық, психика.

Тұлғалар: Демокрит, Аристотель, Платон, Р.Декарт, Дж. Локк, В.Вундт, Дж.Уотсон, Ф.Скиннер.
4. Жан туралы түсінік психология пәні ретінде.

1) Антикалық философтардың идеалистік және материалистік көзқарастары. Демокриттің мехиникалық метриализмі.

2) Аристотельдің жан туралы ілімі. Учение о душе Аристотеля. «Энтелехия» туралы түсінік.

3) Сократ және Платонның жан туралы моральді-этикалық аспектілерінің ілімі.Негізгі ұғымдар: жан, материя, идеализм, материализм, екі жақты материализм

Тұлғалар: Демокрит, Аристотель, Сократ, Платон
5. Сана-ғылыми психологияның пәні ретінде. Сана құбылысы және қасиеті. Сана ағымы.

 1. Сана анықтамасы

 2. Сананы зерттеу тарихы.

 3. Сана мінездемесі

Негізгі ұғымдар: материя, дуализм, сана, рефлексия, интроспекция

Тұлғалар: Р.Декарт, В. Вундт, Г. Эббингауз, Г. Спенсер, Т. Рибо, А. Вине және У. Джемс.

6. Мінез-құлық –психология пәні ретінде. Бихевиоризм: негізгі ұғымдар, міндеттер, зерттеулер.

1) Мінез-құлық психологиясы туралы Дж. Уотсон ілімдері.

2)Бихевиоризмде эксперименталды зерттеулер. Э.ТОлменнің « Аралық айнымалылыр» теориясы.

3) Э. Торндайк және Ф.Скиннер ілімдерінде инструменталды немесе оперантты шартты реакциялар құбылысы.

4) Заманауи психологияның дамуында бихевиоризмнің мәні.

Негізгі ұғымдар: мінез-құлық, стимул, реакция, бихевиоризм

Тұлғалар: Дж.Уотсон, Ф.Скиннер, Л.С. Выготский, Э.Толмен, Халл,
7. Аңғарылмайтын процестер, санасыздық психология пәні ретінде: анықтама, айғақ, интерпретация.


 1. Аңғарымайтын процестерді зерттеу мектептері

 2. Санасыз процестер классификациясы

 3. Бағдар теориясы.

 4. Санасыздық теориясы

Негізгі ұғымдар: психикалық процестер, санасыздық,аңғарылмайтын бағдар, автоматизмдер, саналы әрекеттердің санасыз жақтары.

Тұлғалар: А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон. В.Джемс, З.Фрейд, Д.Н Узнадзе, Ю.Б. Гиппенрейтер
8. Іс-әрекеттің психологиялық талдауы. (Н.А.Бернштейн, П.К.Анохин, А.Н.Леонтьев)

 1. Іс-әрекет анықтамасы.

 2. Іс-әрекет құрылымы

 3. Іс-әрекет құрылымы және анықтамалары

 4. Л.С.Выготскижің жұмыстарында негізгі іс-әрекет түрі туралы түсінік.

Негізгі түсініктер: іс-әрекет, мақсат, мотив, әрекет, қозғадыс, дағды, үйрену.

Тұлғалар: С.Л. Рубинштеин, Н.А.Бернштейн, А.Н Леонтьев, П.Я Гальперин, А. Г. Асмолов
9. Адам психикасының пайда болуы және дамуы. Психология және философияда сана мәселесі. (А.Н.Леонтьев)

1)Сана өзіндік реттеудің жоғарғы деңгейі және психикалық бейнелеудің жоғарғы деңгейі ретінде.

2) Адам санасын қалыптастыруда және дамытуда еңбектің рөлі. А.Н.Леонтьевтің концепциясы.

3)Л.С.Выготскидің адам психикасының дамуындағы тарихи-мәдени концепциясы.

4) Адам психикасының дамуы. Б.Г.Ананьевтің және А.Н.Леонтьевтің жасерекшелік классификациясы. Адам психикасының даму сатыларының жалпы сипаттамасы.

Негізгі ұғымдар: жас, нәресте, ерте нәрестелік шақ, кешкі нәрестелік шақ, мектепалды жас, мектепке дейінгі жас, кіші мектеп жас, жасөспірімдік жас, жеткіншек басталуы, акмеологиялық кезең, геронтогенезді кезең.

Тұлғалар: Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев
10. Психиканың пайда болуы және эволюциясы. (Р.Декарт, И.М.Сеченов, Ч.Шеррингтон, И.П.Павлов, П.К.Анохин, Н.А.Бернштейн)

Ұсынылатын жауап жоспары:


 1. Гипотезалардың негізгі бағыттары

 2. Пайда болу гипотезалары

 3. Даму гипотезалары

Негізгі ұғымдар: психика, даму,сана

Тұлғалар: Р.Декарт, И.М.Сеченов, Ч.Шеррингтон, И.П.Павлов, П.К.Анохин, Н.А.Бернштейн, А.Н.Леонтьев
11. Психикалық құбылыстардың жалпы құрылымы. Мидың психофизиологиялық қызметтері. Психикалық процестер, қасиеттер және күйлер.

1) Психикалық құбылыстардың классификациясы: психикалық процестер, психикалық күйлер, психикалық қасиеттер.

2) Психикалық процестер: танымдық,эмоционалды және еріктік.

3) Психиканың жалпы жалпы күйінің сипаттамсы ретінде психикалық күйлер. Психикалық күйлердің жалпы сипаттамсы: ұзақтығы, бағыттылығы, тұрақтылығы, күштілігі.

4) Тұлғаның психикалық қасиеті: бағыттылығы, темперамент, қабілеттілігі, мінезі.

Негізгі ұғымдар: психикалық құбылыс, психикалық процесс, түйсік, қабыладу, эмоция,ерік,тұлға,темперамент,мінез.
ТАРАУ ТАНЫМДЫҚ ПРОЦЕСТЕР ПСИХОЛОГИЯСЫ

12. Түйсік сананың сезгіштік бөлшегі және шынайы қоршаған ортаны тану және бейнелеу процесі ретінде. Түйсік процесін зерттеуде сенсуализмнің ролі және мәні.

1. «Түйсік түсінігінің» анықтамасы. Түйсік объективті шындықты тану және бейнелеудің психикалық проесі ретінде.

2. Түйсіктің физиологиялық негізі. Анализатордың құрылымы және іс әрекеті.

3. Түйсік қызметі. Адам өмірлік іс әрекетінде түйсік рөлі.

4. Сенсуализмдегі түйсік түсінігі. Түйсіктің психологиялық табиғатын зерттеуде сенсуализмнің ролі.

Негізгі ұғымдар: түйсік, сезгіштік, анализатор, рецептор, өткізуші бөлім.

Тұлғалар: И.П. Павлов.
13. Түйсік түрлерінің жүйелік классификациясы. Модальділік бойынша түйсік түрлерінің сипаттамасы.

1. «Түйсік» түсінігіне анықтама.

2. Ч. Шеррингтон бойынша түйсік түрлерінің жүйелік классификациясы:

- экстероцептивті түйсік: дистантты, контактты;

- интероцептивті түйсік: органикалық және ауруды түйсіну;

- проприоцептивті түйсік: тепе-теңдік және қозғалыс түйсігі.

3.Х.Хэд бойынша генетикалық классификация: протопатикалық сезгіштік және эпикритикалық сезгіштік.

4. Модальділік бойынша түйсіктің негізгі түрлеріне сипаттама:

- көру (анализатор құрылымы және әрекет механизмі. Көріп түйсінудің адам үшін ролі.

- есту түйсіктері (есті анализаторының құрылымы және әрекет механизмі). Дыбыстың негізгі сипаттамалары. Адам өміріндегі рөлі;

- сипап сезі (әрекет механизмі);

- иіс түйсіктері (анализаторының құрылымы және әрекет механизмі);

- дәмді түйсіну (анализаторының құрылымы және әрекет механизмі).

Негізгі ұғымдар: түйсіну, сезгіштік, экстрорецептивті түйсік, проприорецептивті, протопатикалық түйсік, протопатикалық сезгіштік, эпикритикалық сезгіштік.

Негізгі тұлғалар: Ч. Шерригнтон; Х.Хэд.
14. Қабылдау – сезімдік танымның орталық процесі. Зерттеу тарихы. Қабылдау қасиеті мен заңдылықтары.

1. «Қабылдау» түсінігіне анықтама. Қабылдау сезімдік танымның процесі ретінде.

2. «Бейне» түсінігі қабылдау процесінің нәтижесі ретінде. «Түйсік» және «қабылдау» ұғымдарының қатынасы: бұл процестердің ұқсас және айырмашылық белгілері.

3. Қабылдау процесінің талдау-синтетикалық сипаттамасы.

4. Адам үшін қабылдау процесінің мәні мен қызметі.

5. История исследования процесса восприятия. Основные теоретические представления:

- объективті – бағдарланған тұрғы;

- субъективті-бағдарланған тұрғы;

- қабылдау психологиясы туралы гештальпсихология;

- когнитивті психологиянығ тұжырымдары;

- ресейлік психология мектептері: Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев.

6. Қабылдаудың сандық(көлем,нақтылық, толықтылық, тездігі) және сапалық(заттық, тұтастылық,құрылымдылық, тұрақтылық, апперцепция, белсенділік) қасиеттері.

7. Қабылдау заңдары: фигура және фон; бөлік және тұтастылық қатынастары; транспозиция, константа, жақындық, тұйылу заңы.

Негізгі түсінік: қабылдау, бейне, тұтастылық, қабылдау заттылығы, апперцепция, иллюзия, белсенділік, қабылдау көлемі, қабылдау нақтылығы, транспозиция.

Тұлғалар: Б.Г. Ананьев, Дж. Брунер, М. Вертгеймер (М. Вертхаймер), Гибсон, Грегори, К. Левин, А.Н. Леонтьев.
15. Болашақтың немесе өткеннің бейнесі ретінде қиял және елестету. Елестетудің эмпирикалық сипаттамалары.

1. «Елестету» түсінігі, елестету бейнелері. Адам өмірлік іс-әрекетіндегі елестетудің қызметі (белгі беруші, бағдарлаушы және реттеуші) және рөлі.

2. Представление как образы памяти и образы воображения. Основные типы представлений.

3. Елестету процесінің негізгі эмпирикалық сипаттамалары: көрнектілігі, фрагментарлығы, тұрақсыздығы, тұрақсыздығы.

4. Модальділік бойынша елестету классификациясы: көру, есту, қоғалыс, сипап-сезу, иіс сезу. Жалпылау дәрежесі және мазмұны бойынша елестету классификациясы.

Негізгі ұғымдар: елестету, ес, қиял, елестету, есті елестеду, қияли елестету, көрнекілік, фрагментарлық, тұрақсыздық, жалпылау бейне, бірлікті бейне, еріксіз бейне, ерікті елестетулер.

Тұлғалар: И.П. Павлов, Б.М. Теплов, Л.М.Веккер.
16. Ойлау объективті шындықтын туындысы және жалпылама бейнесінің процесі ретінде. Ойлау процесінің сатылары, операциялары және сатылары.

1. Ойлау объективті шындықтын туындысы және жалпылама бейнесінің процесі ретінде.Ойлау процесінің негізгі белгілері.

2.Ойлаудың негізгі ойлау формалары, олардың сипаттамалары және дамуы: түсінік (жалпы және жеке), пікір (байланысты түсіну тереңдігі; байланыс пен қатынасты аңғарудағы айқындық; негіділік) , ой қорытындысы

3. Ойлау операциялары: жұптық (талдау-синтез, абстаргтілеу –нақтылау, индукция-дедукция) және жеке (салыстыру, категория беру, жалпылау).

4. Ойлау процесі. Ойлау процесінің негізігі фазалары: мәселелі ситуацияны түсіну, мәселені шешу, сұрақ бойынша соңғы пікір, ойлау жұмысының нәтижесін тәжірибеге енгізу.

5. Ойлау әрекеттерін және ойлау міндетттерін шешу кезеңдері.Негізі түсінік: ойлау, сөйлеу, мәселе, гипотеза, пікір, ойқорытынды, таладу, синтез, салыстыру, индукция, дедукция, абстрагтілеу, нақтылау, жалпылау, ойлау процесі, тіл, сөйлеу, ішкі іс -әрекет, сызба, жоспар, рефлексия.

Тұлғалар: Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Л.М.Веккер.
17. Шет ел психологиясында ойлау психологиясы туралы заманауи пікір мен тарих (ассоциативті психолология, бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология, Вюрцбургск мектебі, когнитивті психология, ақпараттық-кибернетикалық тұрғы).

1.Ойлау ассоцияция ретінде. Ассоциативті псхологиядағы ойлау проблемасы.

2. Ойлау мінез-құлық ретінде. Бихевиоризм тұрғысысынан ойлау мәселесі. Ойлау реакция және стимул арасындағы күрделі байланысты қалыптастыру процесі ретінде.

3. Ойлау - психоаналитикалық теория тұрғысындағы мотивациялық процесс ретінде.

4. Ойлау – гештальпсихологиядағы көрнекілік ситуациясындағы құрылымды қайта құрылымдау актісі ретінде.

5. Ойлау – интеллектуалды операцияларды қызметтендіру ретінде. (Вюрцбургск мектебі – Зельц). Мәселені шешудің негізгі әдісі мен фазасы.

6.Ойлау – ішкі әрекет(акт) ретінде. (Вюрцбургск мектебі - О.Кюльпе, Н.Ах, К.Марбе).

7. Когнитивті психологияда ойлау

8. Интеллектуалды-когнитивті дамудың ақпараттық теориясы (Кларк, Уоллес).

9.Ойлаудың – ақпараттық –кибернетикалық теориясы (У.Найсер, Линдсей, Норманн).Негізгі ұғымдар: ассоциация; бихевиоризм, «сөзсіз мінез-құлық», дағды, іздеуші мінез-құлық, психоанализ, психологиялық қорғаныс механизмі, шығармашылық ойлау, сублимация; интеллект, интеллектуалды мінез-құлық; «сызба», антиципация; қатынас, мәселе, ақыл-ой іс-әрекеті, интроспекция; когниция; ақпараттық бағдарлама, «ТОТЕ»/ жоспар, ойша модельдеу.

Тұлғалар: Гартли, Пристли, Милль, Бэн, Ю.А.Самарин, П.А.Шеварев; Дж.Уотсон, Э.Газри, К.Халл, Скиннер, Толмен, Д.Миллер, Ю.Галантер, К.Прибрам; В. Кёллер, К.Коффка, В.Вертхаймер, К.Дункер; Зельц, А.де Грот; О.Кюльпе, Н.Ах, К.Марбе; Кларк, Уоллес, У.Найсер, Линдсей, Норманн.
18. Ресей психологтардың жұмыстарында ойлаудың психологиялық табиғаты. Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов, О.К. Тихомиров, М.А. Холодная)

1. Л.С.Выготскидің жоғарғы психикалық функциялардың даму концепциясында ойлау процесінің психологиялық табиғаты.

2. А.Н.Леонтьевтің теориясында ойлаудың іс-әрекеттік табиғаты.

3. С.Л.Рубинштейн жұмыстарында ойлаудың психологиялық табиғаты және ойлау процесі туралы пікірі.

4. В.В:Давыдовтың адам ойдауының негізгі типтерінің логикалық-психологиялық концепциясы.

5. О.К.Тихомировтің ойлаудың мәндік теориясы.6. М.А.Холоднаяның ментальді тәжірибе концепциясындағы ойлаудың табиғаты.

Негізгі ұғымдар: ойлау, сөйлеу, мәселе, мәселелі ситуация, ұғым, тұжырым, ойқорытынды, талдау, синтез, салыстыру, индукция, дедукция, абстарктілеу, нақтылау, жалпылау, процесс, болжам, тіл, сөйлеу, ішкі іс-әрекет, сызба, эмпирикалық және теориялық ойлау, жоспарлау, рефлексия, мотивация, эмоционалды реттеу, интеллект, менталдылық, менталды тәжірибе.

Тұлғалар: Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов, О.К. Тихомиров, М.А. Холодная.

8 Современная психология //Под ред. В.Н. Дружинина. - М.: Инфра-М, 1999


19. Ойлау түрі және оны зерттеу әдістері.

1.Ойлау түсінігі.

2. Ойлау түрлерін классификациялау критерилері.

3.Форма критериі бойынша ойдау түрі: көрнекілік-әрекетті, көрнекілік-бейнелі, сөзді –логикалық.

4.Жаңашылдық және ереекшіліу дәрежесі бойынша ойлау түрі (репродуктивті-өндірішу; продуктивті-шығармашылық).

5. Шешілу мәселесінің сипаты бойынша ойлау түрі (теориялық және тәжірибелі).

6. Ашылу деңгейіне байланысты ойлау түрі (интуициялық және дискурсивті) және «мәселені шешуді стандартты және стандартты емес» (алгоритмикалық, дискурсивті, эвристикалық, шығармашылық).

7. Ойлаудың теориялық және эмпирикалық түрлері.

8. Ойлауды зерттеу әдісі:

- іс-әрекет өнімдерін талдау әдісімен ойдауды зерттеу;

- ойлау процесінің ерекшеліктерін зерттеуде эксперимент әдісі;

- ойлау процесін зерттеуде психодиагностикалық құралдар: психодиагностикалық әдістемелер «Қарапайым аналогия»; «Күрделі аналогия»; «Мақал талдау»; «Ұғымдарды салыстыру»; «Логикалық ойдауды бағалау әдістемесі»; «Төртінші артық».Негізгі ұғымдар: көрнекілік-әрекетті ойлау, көрнекілі –образды ойлау, сөзді логикалық, репродуктивті, продуктивті, шығармашылық, теориялық, тәжірибелі, интуитивті, дискурсивті, алгоритмикалық, эвристикалық, ерікті, еріксіз, теоряилық, эмпирикалық.

Тұлғалар: И.П.Павлов, В.Кёллер, Н.Н. Ладыгина – Котс, В.Д.Шадриков.
20. Ес психикалық танымдық процесс ретінде.Естің негізгі процестері мен құбылыстары, олардың сипаттамалары. Адам өміріндегі естің рөлі.

1.Ес түсінігіне анықтама.

2.Ес өнімділік және тиімділік факторы.

3. Ес процесінің негізгі құрылымыдық құрастырушысы: еске сақтау, ерік-еріксіз, сақтау, тану, жаңғ,ырту, ұмыту.

4. Ес құбылыс және эффектісі, оның сипаттмасы:

- реминисценция құбылысы;

- шек эффектісі;

- Зейгарник эффектісі.

5. Ес түрлерінің классификациясы:

- материалды еске сақтау мазмұнының критериі бойынша – қозғалыс есі, бейнелік, эмоционалды, мәндік;

- еріктік ретттеуші дәрежесі бойынша– ерікті және еріксіз ес;

- материалды сақтау және бекіту ұзақтығының критериі бойынша – мезеттік, қысқа мерзімді, оперативті, ұзақмерзімді;

Ақпаратты қабылдаудағы негізгі сенсорлы жүйеніңі критериі бойынша – есту,көру, кинестетикалық.

6.Естің негізгі функциялары. Адам өміріндегі естің рөлі.Негізгі ұғымдар: ес, еске сақтау, еріксіз еске сақтау, ерікті еске сақтау, саналы және механикалық еске сақтау, тану, қайта жаңғырту, ұмыту, реминисценция, қоғалыс есі, бейнелік, эмоционалды, мәндік, ерікті, еріксіз, мезеттік, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді, есту, көру, кинестетикалық.

Тұлғалар: Л.С.Выготский, С.Л. Рубинштейн, Г.Эббингауз, П.Жане, Б.В.Зейгарник, Дж. Боллард.

21. Ес психологиясының негізгі заңдылықтары. Есті классикалық (Эббингауз, П.Жане, Ф.Бартлетт, Л.С. Выготский) және эксперименталды (А.Н. Леонтьев, А.А. Смирнов, П.И. Зинченко) зерттеу.

1. Ес түсінігіне анықтама.

2. Естің ассоциативті психологиясы. Ес психологиясының алғашқы зерттеу нәтижелері. Г.Эббингауздың ұмыту заңы және ассоцианизмдегі басқа да ес психологиясының заңдылықтары.

3. П.Жанның жұмыстарындағы естің іс-әрекеттік теориясы. Зерттеу нәтижелері.

4. Ф.Бартлет жұмыстарындағы ес психологиясының зерттеулері.

5. Л.С.Выготскидің жоғарғы психикалық қызметтің дамуындағы мәдени тарихи концепция аспектісіндегі ес.

6. Ресей зерттеушілерінің жұмыстарындағы эксперименталды зерттеулер:

- А.Н. Леонтьев жұмыстарындағы естің іс-әрекеттік табиғаты;

- А.А.Смирнов и П.И.Зинченко жұмыстарындағы ес психологиясын зерттеудегі нәтижелер мен эксперименттер.

Негізгі ұғымдар: ес, ұмыту, мнемотехника.

Тұлғалар: Г.Эббингауз, П.Жане, Ф.Бартлет, Л.С.Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А.Смирнов, П.И.Зинченко.

Ұсынылатын әдебиет:
22. Ойлау мен сөйлеудің генетикалық тамырлары. Сөйлеу ойлау құралы (Пиаже, А.И. Соколов) және қарым-қатынас құралы (Л. С. Выготский) ретінде.

1. «Ойлау» және «сөйлеу» түсінігінің анықтамасы.

2. Сөйлеу және ойлау процесінің генетикалық негіздері.

3. Сөйлеу коммуникация және қарым-қатынас құралы ретінде. Сөз және оның мәні. Л.С.Выготскидің еңбектерінде қарым қатынас құралы ретінде сөйлеу.

4. Сөйлеу жалпылау әдісі немесе ойлау құралы ретінде:

- Ж.Пиаже жұмыстарында ойлау процесінің зерттеу нәтижелері;

- А.И.Соколов теориясындағы ішкі сөйлеу және ойлау процестерінің зерттеулері.

Негізгі ұғымдар: сөйлеу, ойлау, жалпылау, ішкі сөйлеу, сөйлеу, ішкі бағдарлану, эгоцентрикалық сөйлеу, қарым-қатынас, коммуникация.

Тұлғалар: Ж.Пиаже, А.И. Соколов, Л.С. Выготский.
23. Сөйлеу басталуы және пайда болу теорирясы (Ч.Осгуд, Н. Хомский).

Ұсынылатын жауап жоспары:

1. Сөйлеу түсінігінің анықтамасы.

2. Н.Хомскийдің ерекше алғышарттар теориясындағы сөйлеу қалыптасуының проблемасы.

3. Ч.Осгудтың сөйлеудің семантикалық теориясы.Негізгі ұғымдар: алғышарттар, семантика, сензитивтілік, сөйлеу, тіл.

Тұлғалар: Н.Хомский, Ч. Осгуд.
24. Тіл және сөйлеу: түсінік, қызмет, және олардың қатынасы. Сөйлеу түрлері.

Ұсынылатын жауап жоспары:

1. «Тіл» және «сөйлеу» түсінігінің анықтамасы.

2.Тіл қызметі және құрылымы.

3. Сөйлеу қызметі.

4. Сөйлеу мен тіл қатынасы: жалпы негіздемелер және айырмашылық аспектілері.

5. Сөйлеу түрлері – іштей ауызша (диалогті және монологті) және сыртқы жасбаша (идиографиялық жазба, иероглифті жазбы, алфабеттік жазба), эгоцентрикалық сөйлеу, ішкі сөйлеу («өзімен сөйлеу», сөйлеу, ішкі бағдарлану).Негізгі ұғымдар: сөйлеу, тіл, коммуникация, жалпылау, сигнификация, сыртқы сөйлеу, монолог, монологті сөйлеу, диалог, диалогті сөйлеу, эгоцентрикалық сөйлеу, ішкі сөйлеу.

Тұлғалар: Л.С. Выготский, Ж.Пиаже, А.И. Соколов, А.Г. Маклаков.
25. Зейіннің психологиялық табиғатын зерттеудегі мәселе және түсініктің көпмәнділігі (П.Я. Гальперин, Н.Н. Ланге).

1. «Зейін» түсінігіне анықтама.

2. Зейін психологиясының заманауи жағдайы. Интерпретация мәселесі.

3. П.Я.Гальперин жұмыстарындағы зейін табиғатының мәселелері және зейін бақылау функциясы ретінде.

4. Н.Н.Ланге жұмыстарында зейін табиғатын түсінудегі жүйелі классификация:

- зейін қозғалыс арқылы бейімделу нәтижесі ретінде;

- зейін сана көлемінің шектеулігінің нәтижесі ретінде;

- зейін эмоция нәтижесі ретінде;

- зейін апперцепция нәтижесі ретінде;

- зейін рухтың ерекше белсенді қабілеті ретінде;

- зейін жүйке тітіркендіргішінің күшейтушісі ретінде;

- жүйке қысым теориясы.Негізгі ұғымдар: белсенділік, зейін, бақылау, жүйке қысымы, тітіркендіргіш, сана, эмоция, апперцепция.

Тұлғалар: П.Я. Гальперин, Н.Н. Ланге.
26. Зейін теориясы және олардың физиологиялық механизмдері. Зерттеу тарихы (И.П. Павлов, А.А. Ухтомский, В.Вундт, Н.Н. Ланге, Т.Рибо, Н.Д. Узнадзе)

1. «Зейін» түсінігін анықтау.

2. И.П.Павлов жұмыстарында зейін түсінігі және психофизиологиялық негіздері (зейін бағдарлан рефлекс ретінде).

3. А.А.Ухтомский жұмыстарында зейін түсінігі және психофизиологиялық негіздері (доминанта принципі).

4. В. Вундт жұмыстарында зейін табиғатын интерпретациялау және түсіну.

5. Н.Н:Ланге зейін концепциясында және теорияларындағы жүйелеу және әртүрлі түсініктерге талдау.

6. Т.Рибо зейіннің моторлы теориясы.

7. Д.Н. Узнадзе бағдарлану теориясындағы зейін түсінігі және интерпретациясы.Негізгі түсініктер: зейін, бағдарланған рефлекс, доминанта, бағдар, объективация.

Тұлғалар: И.П. Павлов, А.А. Ухтомский, В.Вундт, Н.Н. Ланге, Т.Рибо, Д.Н.Узнадзе.
27. Зейіннің түрлері және негізгі қасиеті, эксперименталды зерттеу. Зейін дамуы және диагностика әдісі.

1. Зейін түсінігің анықтамасы. Зейін психологиясының түсіну күрделігі мен мәселесі.

2. Зейін қасиеті мен сипаттамасы.

3. Зейіннің негізгі түрлері: еріксіз, ерікті, еріктіден кейін, олардың сипаттамасы.

4. Зейін диагностикасының әдістемесі. Олардың қысқаша сипаттамасы. Методы диагностики внимания(мақсат, құрылым, инструкция, нәтижелерді өңдей және сипаттау).

5. Адамның зейін процесінің даму әдісі: психологиялық; әдістемелік ұсыныстар.Негізгі ұғымдар: зейін, бағыттылық, шоғырлану, концентрация, ауысуы, талдамалығы, ерікті және еріксіз зейін, шаршауы, шашылыуы, тұрақсыздығы.

ТАРАУ ЭМОЦИОНАЛДЫ-ЕРІКТІ ПРОЦЕСТЕР ПСИХОЛОГИЯСЫ


Каталог: sites -> default -> files -> files -> postupajuzhemu -> magistr
magistr -> Пәндер тізімі Биологияны оқыту әдістемесі Биологияға кіріспе биологияны оқыту әдістемесі
magistr -> Тіл қоғамдық құбылыс. Қоғамсыз тіл, тілсіз қоғам болуы мүмкін емес
magistr -> Мәдениеттанудың әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар саласында алатын орны
magistr -> Вопросы для подготовки к вступительному экзамену по информатике
magistr -> Пәндер тізімі Ботаника (өсімдіктер анатомиясы және морфологиясы, өсімдіктер систематикасы) Зоология (омыртқасыздар, омыртқалылар) Жасушалар биологиясы Микробиология ботаника
magistr -> Қазақ Әдебиеті
magistr -> Қазақстан республикасы ғылым және білім министрлігі
magistr -> Бағдарламасы жалпы ереже
magistr -> Қазақстан республикасы ғылым және білім министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет