1. Спектрлік анализ көмегімен анықталмайды: a жерден ұзап бара жатқан жұлдыздың жылдамдығыжүктеу 86.29 Kb.
Дата02.12.2017
өлшемі86.29 Kb.
түріҚұрамы

Оптика

1-нұсқа
1. Спектрлік анализ көмегімен анықталмайды:

A) Жерден ұзап бара жатқан жұлдыздың жылдамдығы.

B) Жұлдыздардың химиялық құрамы.

C) Көмірсутектер молекулаларындағы С және H атомдарының өзара орналасуы.

D) Күннін химиялық құрамы.

E) Жер атмосферасының химиялық құрамы.

2. Жинағыш линзаның фокус аралығы F-ке тең. Кескіннің үлкеюін 2 еседен көп, бірақ 3 еседен аз жағдайды алу үшін нәрсені линзаға қандай қашықтықта орналастыру керек?

A) F < d < F.

B) F < d < F.

C) F < d < F.

D) F < d < F.

E) F < d < F.

3. Оптикалық жүйе-көздің фокус аралығы 1,5 см, бақылаушыдан нәрсе 30 м қашықтықта орналастырылған. Егер нәрсенің биіктігі 2 м болса, бақылаушы көз торында оның өлшемі

A) 1 см.


B) 15 мм.

C) 5 мм.


D) 10 см.

E) 1 мм.

4. Толќын ұзындығы 0,5 мкм жарыќтың екінші реттік дифракциялық максимумы 30° бұрышпен байќалуы үшін, дифракциялыќ тордың 1мм-дегі штрих саны

A) 106.

B) 103.

C) 2·106

D) 2·103.

E) 500.


5. Күн қандай жарықтың шығару көзі болатынын анықтаңыз

A) Электролюминесценция.

B) Жылулық сәуле шығару.

C) Катодолюминесценция.

D) Фотолюминесценция.

E) Хемилюминесценция.

6. Қос ойыс линзаның фокус аралығы 10 см. Нәрсені 12 см ара қашықтыққа орналастырса, нәрсе кескіні линзадан орналасу қашықтығы

A) 50 см.

B) 45 см.

C) 60 см.

D) 65 см.

E) 55 см.

7. Вакуумға қатысты ортаның сыну көрсеткіші-

A) абсолют сыну көрсеткіш.

B) салыстырмалы сыну көрсеткіш.

C) сыну тұраќтысы.

D) сыну коэффициенті.

E) толыќ сыну тұраќтысы.

8. Қос дөңес линзаның фокус аралығы 40 см. Нәрсенің шын кескінін 2 есе кішірейту үшін, нәрсені линзадан орналастыру қашықтығы

A) 1,2 см.

B) 12,5 см.

C) 120 см.

D) 12 см.

E) 125 см.

9. Қос дөңес линзаның фокус аралығы 40 см. Нәрсенің шын және өз өлшеміне тең кескінін алу үшін оның линзадан қашықтықтығы

A) 50 см.

B) 60 см.

C) 8 см.


D) 8 м.

E) 80 см.

10. Нәрсенің анық кескінін көру үшін, жазық айнаны көзден орналастыру қашықтығы (көздің жақсы көру аралығы 25 см)

A) 0,125 мм.

B) 12,5 см.

C) 1,25 см.

D) 12,5 м.

E) 1,25 м.

11. Жазық айнадан сәуленің шағылу бұрышы 60. Жарық сәулесінің айнаға түсу бұрышы

A) 15.


B) 90.

C) 30.


D) 60.

E) 45.


12. Бірінші реттік дифракциялық көріністің центрден ара қашықтығы 2,43 см, ал тор экраннан 1 м аралықта орналасқан. Жарық толқынының ұзындығы 486 нм болса, тордың периодын анықтаңыз.

A) 20 мкм.

B) 0,01 мкм.

C) 0,02 мкм.

D) 1,5 мкм.

E) 10 мкм.

13. Оптикалық жүйе-көздің фокус аралығы 1,5 см, бақылаушыдан нәрсе 30 м қашықтықта орналастырылған. Егер нәрсенің биіктігі 2 м болса, бақылаушы көз торында оның өлшемі

A) 10 см.

B) 1 мм.

C) 1 см.


D) 5 мм.

E) 15 мм.

14. Оптикада “жарыќ сәулесі” ұғымы:

1) Нүктелік көздерден келіп жатқан жіңішке жарық шоғының таралу бағытын анықтайды.

2) Фотондардың таралу бағытын анықтайды.

3) Жарықтың таралу бағытын анықтайды.

A) 1,2 және 3.

B) тек 3.

C) тек2.

D) 1-де, 2-де және 3-те емес.

E) тек 1.

15. Жарық сәулесінің айна жазықтығына түсу бұрышы 700. Шағылған сәуле мен айна жазықтығы арасындағы бұрыш:

A) 400.

B) 700.

C) 200.

D) 900.

E) 800.

16. Толќын ұзындығы 0,5 мкм жарыќтың екінші реттік дифракциялыќ максимумы 30° бұрышпен байќалуы үшін, дифракциялыќ тордың 1мм-дегі штрих саны

A) 2·106

B) 500.


C) 106.

D) 103.

E) 2·103.

17. Қос дөңес линзаның фокус аралығы 40 см. Нәрсенің шын кескінін 2 есе кішірейту үшін, нәрсені линзадан орналастыру қашықтығы

A) 12,5 см.

B) 120 см.

C) 12 см.

D) 1,2 см.

E) 125 см.

18. Қос дөңес линзаның фокус аралығы 40 см. Нәрсенің 2 есе үлкейген шын кескінін алу үшін, нәрсенің линзадан қашықтығы

A) 6 м.

B) 0,06 см.C) 60 см.

D) 0,6 см.

E) 65 см.

19. Толқын ұзындығы 0,5 мкм жарықтың бірінші дифракциялық максимумы 30° бұрышпен байқалуы үшін, дифракциялық торда 1мм-дегі штрих саны

A) 2·106.

B) 2·103.

C) 500.

D) 106.E) 103.

20. Жиілдігі (4 ÷ 7,5)·1014 Гц болатын көрінетін жарық толқыны ұзындығының диапозоны:

A) (3 ÷ 5)·10-4 м.

B) (7,5 ÷ 4)·10-7 м.

C) (2 ÷ 6)·10-6 м.

D) (4 ÷ 8)·10-5 м.

E) (7 ÷ 9)·10-9 м.

21. Егер газ атомдардан емес, молекулалардан құралған болса, онда ол ...

A) үздіксіз жұтылу спектрін береді.

B) сызықты шығару спектрін береді.

C) жолақты шығару спектрін береді.

D) сызықты жұтылу спектрін береді.

E) үздіксіз шығару спектрін береді.

22. Қос дөңес линзаның фокус аралығы 40 см. Нәрсенің шын және өз өлшеміне тең кескінін алу үшін оның линзадан қашықтықтығы

A) 80 см.

B) 50 см.

C) 8 м.

D) 60 см.E) 8 см.

23. Нәрсенің анық кескінін көру үшін, жазық айнаны көзден орналастыру қашықтығы (көздің жақсы көру аралығы 25 см)

A) 0,125 мм.

B) 1,25 м.

C) 12,5 м.

D) 1,25 см.

E) 12,5 см.

24. Екі көзден таралған толқындардың интерференция құбылысы байқалу үшін төмендегі шарттардың қайсылары міндетті емес:

1. Жиіліктері бірдей.

2. Уақыт бірлігіндегі тербеліс фазаларының айырмасы тұрақты.

3. Амплитудалары бірдей.

A) Тек қана 3.

B) Тек қана 1.

C) Тек қана 2.

D) 1, 2 және 3.

E) 1 және 2.

25. Сары сәуленің судағы тарау жылдамдығы 225000 км/с, ал шыныда - 198200 км/с. Шынының сумен салыстырғандағы сыну көрсеткішін анықтаңыз.

A) 1,852.

B) 1,73.

C) 1,135.

D) 1,00.

E) 0,88.
Оптика2-нұсқа

28. Жинағыш линзаның фокус аралығы F-ке тең. Кескіннің үлкеюін 2 еседен көп, бірақ 3 еседен аз жағдайды алу үшін нәрсені линзаға қандай қашықтықта орналастыру керек?

A) F < d < F.

B) F < d < F.

C) F < d < F.

D) F < d < F.

E) F < d < F.


27. Бірінші реттік дифракциялық көріністің центрден ара қашықтығы 2,43 см, ал тор экраннан 1 м аралықта орналасқан. Жарық толқынының ұзындығы 486 нм болса, тордың периодын анықтаңыз.

A) 20 мкм.

B) 0,02 мкм.

C) 1,5 мкм.

D) 10 мкм.

E) 0,01 мкм.27. Су астындағы сүңгуірге күн сәулелері су бетіне 68 бұрыш жасап түскен сияқты болады, ал күннің горизонттан жоғары бұрыштық биіктігі 60 болды. Судың сыну көрсеткішін табыңыз. (sin22=0,375)

A) 1,6.


B) 1,33.

C) 0,9.


D) 1,8.

E) 2,4.


28. Нәрсе кескінін 5 есе ұлғайту үшін лабораториялық линзадан (F = 13 см) нәрсе мен экранның ара қашықтықтары

A) d = 15,6 см; f = 78 см.

B) d = 15,6 см; f = 7,8 см.

C) d = 0,16 см; f = 0,78 см.

D) d = 1,56 см; f = 7,8 см.

E) d = 1,56 см; f = 78 см.28. Қос ойыс линзаның фокус аралығы 10 см. Нәрсені 12 см ара қашықтыққа орналастырса, нәрсе кескіні линзадан орналасу қашықтығы

A) 45 см.

B) 55 см.

C) 50 см.

D) 65 см.

E) 60 см.

12. Қыздыру шамы қандай жарықтың шығару көзі болатынын анықтаңыз

A) Электролюминесценция.

B) Жылулық сәуле шығару.

C) Катодолюминесценция.

D) Хемилюминесценция.

E) Фотолюминесценция.

13. Мектептегі лабораториялық линзаның фокус аралығы 90 мм, оның оптикалық күшін анықтаңыз.

A)  -1,1 дптр.

B)  +11 дптр.

C)  +1,1 дптр.D)  -0,1 дптр.

E)  -11 дптр.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет