10 класс І вариант (гуманитар) f(X) = функциясының анықталу облысын анықтажүктеу 176.64 Kb.
Дата23.04.2019
өлшемі176.64 Kb.

10 класс І вариант (гуманитар)

1. f(x) = функциясының анықталу облысын анықта.

A) ) B) (-∞;1) C) ) D) (-∞;2)

2. х0 = 2 нүктесіндегі f(x) =х² -х+3 функциясының мәнін табыңдар.

A) 5 B) -2 C) -3 D) 4

3. Суретте кескінделген қисықтың қайсысы функцияның графигі болмайды.

у у у у
х х х х
А) В) С) D)

4. Берілген функцияның қайсысы жұп функция болады.

А) у= 2sinx B) y=3cosx C) y= x D) y=x+1

5.Суретте y= f(x) функциясының графигі берілген. Осы функцияның өсу аралықтарын

анықтаңдар.

У


а в с Х

A) (-∞;a) B) (a;в) (c;+) C) (-∞;a) ( в;+) D) (a;c)

6. f(x) = функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) x≠-2 B) x≠-4, x≠2 C) x≠1 D) x≠4 , x≠-1

7. Тақ функцияны анықтаңдар.

A) у= 2sinx B) y=3cosx C) y=x²+2 D) y=2x-1

8. f(x) =sinx +1 функциясының х= нүктесіндегі мәнін табыңдар.

A) B) 1,5 C) 2,5 D) 0

9. y= 6,5-4x функциясының анықталу облысы қандай?

A) x B) xQ C) xZ D) xN

10. Егер f(x) =, g(x) = және х=0 болса , онда 2 f(x)-3 g(x) өрнегінің мәнін есепте.

A) 3 B) 0 C) -2 D) 4

11. y=(x-2)² функциясының графигі қай суретте кескінделген?
у у у у

2


х 2 х х -2 х

-2

А) В) С) D)12. у = функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) [0;3) ( 3;+ ) B) (0 ;+ ) C) (- ;3) D) [0;3] (3; + )

13. Тақ функцияны анықтаңдар.

A) y= |x+1| B) y= 3x|x| C) y=|x| -5 D) y= |x|+x³

14. y=cos x+1 функциясының мәндер жиынын табыңдар.

A) [-1;1] B)[0;1] C) [-2;0] D) [0;2]

15. y(x)= 3+x функциясына кері функцияны анықта.

A) x(y)= 3-y B) x(y)= y+3 C) x(y)= y D) x(y)= y-3

16. Суретте кескінделген графиктердің қайсысы y=|x+1| функциясының графигі болады?

у

у у у

1 1
-1 1 х -1 х х -1 1 х

-1 -1
А) В) С) D)

17. Жұп функцияны анықтаңдар.

A) y=2x³ -sinx B) y= x² -cosx C) y= x-sinx D) y=x³ -cos2x

18. y= sinx+1 функциясының мәндер жиынын табыңдар.

A) (-;0] B) [0;-1] C) [ 0;2] D) [1; +)

19. y= функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) x≠3 B) x≠-3 C) x≠4 D) x-кез келген сан

20. Суретте у= f(x) функциясының графигі кескінделген. Осы функцияның

экстремумдарын анықтаңдар.

уа в с d х

A) xmin= a B) xmin= в С) xmin= d D) xmin= c

xmax=c xmax= a xmax= a xmax= в

21.y= функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) x≠2 B) x≠-2 C) x-2 , x≠0 D) x-2, x≠0

22. y= -5 функциясының мәндер жиынын табыңдар.

A) y≠-3 B) y≠-5 C) y≠3 D) y≠5

23. Егер f(x) = +1 және g(x) = х² -1 болса, онда осы функциялардың х=1 нүктесіндегі

мәнін салыстырыңдар.

A) f(x) >g(x) B) f(x) =g(x) C) f(x) g(x)

24. y= x² функциясының графигіне қанша түрлендіру қолданып y= (x-1)²+2

функциясының графигін алуға болады.

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

25. y=4x²-36 функциясының нөлдік мәнін табыңдар.

A) x1= 0 B) x1= -4 C) x1= -3 D) x1= -1,5

x2= 4 x2= 4 x2= 3 x2= 1,5

26. f(x) = функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) x≠1 B) x≠2, x≠-1 C) x≠-2 , x≠3 D) x≠2

27. Тақ функцияны анықтаңдар.

A) у= 2cosx B) y=3sinx C) y=x²-3 D) y=x-5

28. f(x) =cosx -2 функциясының х= нүктесіндегі мәнін табыңдар.

A) -1 B) C) 2 D) 0

29. y= 3,4-5,6x функциясының анықталу облысы қандай?

A) x B) xQ C) xZ D) xN

30. Егер f(x) =, g(x) = және х=1 болса , онда 3 f(x)- g(x) өрнегінің мәнін есепте.

A) 4 B) -3 C) 5 D) 0

10 класс І І вариант(гуманитар)

1. f(x) = функциясының анықталу облысын анықта.

A) ) B)(-1 ; +∞) C) (-∞;-1) D) )

2. х0 = 3 нүктесіндегі f(x) =х² -х-1 функциясының мәнін табыңдар.

A) -1 B) 5 C) 3 D) -6

3. Суретте кескінделген қисықтың қайсысы функцияның графигі болмайды.у у у у


х х х х
А) В) С) D)

4. Берілген функцияның қайсысы жұп функция болады.

А) у= B) y= -sinx C) y= -2cosx D) y=x-4

5.Суретте y= f(x) функциясының графигі берілген. Осы функцияның кему аралықтарын

анықтаңдар.У


а в с Х

A) (a;в) (c;+) B) (-∞;a) ( в;+) C) (-∞;a) D) (a; в)

6. f(x) = функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) x≠1 B) x≠2, x≠-1 C) x≠-2 , x≠3 D) x≠2

7. Тақ функцияны анықтаңдар.

A) у= 2cosx B) y=3sinx C) y=x²-3 D) y=x-5

8. f(x) =cosx -2 функциясының х= нүктесіндегі мәнін табыңдар.

A) -1 B) C) 2 D) 0

9. y= 3,4-5,6x функциясының анықталу облысы қандай?

A) x B) xQ C) xZ D) xN

10. Егер f(x) =, g(x) = және х=1 болса , онда 3 f(x)- g(x) өрнегінің мәнін есепте.

A) 4 B) -3 C) 5 D) 0

11. y=(x+2)² функциясының графигі қай суретте кескінделген?
у у у у

2


х 2 х х -2 х

-2

А) В) С) D)12. у = функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) (-;0] ( 5;+ ) B) (0 ;+ ) C) (- ;5) D) [0;5] (5; + )

13. Тақ функцияны анықтаңдар.

A) y= |x| B) y=|x|+2 C) y= 2x|x| D) y= |x|+x²

14. y=sin x+1 функциясының мәндер жиынын табыңдар.

A) [-1;1] B)[0;1] C) [-2;0] D) [0;2]

15. y(x)= 2+x функциясына кері функцияны анықта.

A) x(y)= 2-y B) x(y)= y+2 C) x(y)= y D) x(y)= y-2

16. Суретте кескінделген графиктердің қайсысы y=|x-1| функциясының графигі болады?

у

у у у

1

х -1 х 1 х -1 х

А) В) С) D)

17. Жұп функцияны анықтаңдар.

A) y=2x²+cosx B) y= x -sinx C) y= x³ -sin2x D) y=x³ -cos5x

18. y= cosx-1 функциясының мәндер жиынын табыңдар.

A) (-;1) B) [-2;0] C) [ 0;1] D) (1; +)

19. y= функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) x≠1 B) x≠-1 C) x≠3 D) x-кез келген сан

20. Суретте у= f(x) функциясының графигі кескінделген. Осы функцияның

экстремумдарын анықтаңдар.уа в с d х


A) xmin= a B) xmin= в С) xmin= с D) xmin= d

xmax=c xmax= a xmax= d xmax= a
21.y= функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) x≠2 B) x≠-2 C) x-2, x≠0 D) x-2 , x≠0

22. y= +8 функциясының мәндер жиынын табыңдар.

A) y≠-5 B) y≠8 C) y≠-5 D) y≠-8

23. Егер f(x) = +3 және g(x) = 2х² -4 болса, онда осы функциялардың х=-1 нүктесіндегі

мәнін салыстырыңдар.

A) f(x) >g(x) B) f(x) =g(x) C) f(x) g(x)

24. y= x² функциясының графигіне қанша түрлендіру қолданып y= (x+1)²-2

функциясының графигін алуға болады.

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

25. y=9x²-36 функциясының нөлдік мәнін табыңдар.

A) x1= 0 B) x1= -2 C) x1= -3 D) x1= -2,5

x2= 9 x2= 2 x2= 3 x2= 2,5
26. f(x) = функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) x≠-2 B) x≠-4, x≠2 C) x≠1 D) x≠4 , x≠-1

27. Тақ функцияны анықтаңдар.

A) у= 2sinx B) y=3cosx C) y=x²+2 D) y=2x-1

28. f(x) =sinx +1 функциясының х= нүктесіндегі мәнін табыңдар.

A) B) 1,5 C) 2,5 D) 0

29. y= 6,5-4x функциясының анықталу облысы қандай?

A) x B) xQ C) xZ D) xN

30. Егер f(x) =, g(x) = және х=0 болса , онда 2 f(x)-3 g(x) өрнегінің мәнін есепте.

A) 3 B) 0 C) -2 D) 4


Тест 10 кл. І вариант(жаратылыстану)

1. 1. f(x) = функциясының анықталу облысын анықта.

A) [-2,5; +∞) B) (2,5 ; +∞) C) [2,5; +∞) D) (-4;2,5)

2. х0 = в-1 нүктесіндегі f(x) =х² +2х+1 функциясының мәнін табыңдар.

A) 4 в B) -4 в-2 C) в²-1 D) в²

3. Суретте кескінделген қисықтың қайсысы функцияның графигі болмайды.у у у у


o х o х х o х
А) В) С) D)

4. Берілген функцияның қайсысы жұп функция болады.

А) у= -2cosx B) y= 1,5sinx C) y= x+x² D) y=-3tgx

5.Суретте y= f(x) функциясының графигі берілген. Осы функцияның өсу аралықтарын

анықтаңдар.

У


а в с Х

A) (a;в) (c;+) B) (-∞;a) ( в;+) C) (-∞;a) D) (a; +)

6.Алдыңғы тапсырмадағы суретті қолданып , функцияның кему аралықтарын табыңдар.

A) (a;в) (c;+) B) (-∞;a) ( в;+) C) (-∞;a) D) (a; +)

7. f(x) = функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) x≠4 B) x≠1, x≠-4 C) x≠1 D) x≠4, x≠1

8. Тақ функцияны анықтаңдар.

A) у= -sin²x B) y= -sinx C) y=+cosx D) y=+cos²x

9. g(x) =3sin4x - функциясының х= нүктесіндегі мәнін табыңдар.

A) 3- B) 3 C) 2 D) -

10. y= x²-3x+11 функциясының анықталу облысы қандай?

A) x B) xQ C) xZ D) xN

11. Егер f(x) =+, g(x) =+x және х=0 болса , онда 3 f(x)- 2g(x) өрнегінің мәнін есепте.

A) 2 B) 2,5 C) 1 D) -2,5

12. y=-x²+3 функциясының графигі қай суретте кескінделген?
3 у у у уo х

o х o 3 х -3 o х

-3

А) В) С) D)13. у = функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) [-4;2) (2;4) B) (-;2) ( 4;+ ) C) [-4;2) (2;4] D) [-4;4]

14. Тақ функцияны анықтаңдар.

A) y= x²|x| +x B) y=x|x|+ x² C) y= x|x|+ x³ D) y= -x|x|+x4

15. y= функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) x≠2 B) x=-1 C) x≠2, x=1 D) x≠1, x≠-2


16. Суретте кескінделген графиктердің қайсысы y=|x|-2 функциясының графигі болады?

у

у у у

2


-2 o 2 х -2 o х o х -2 o 2 х-2 -2
А) В) С) D)

17. y(x)= x+1 функциясына кері функцияны анықта.

A) x(y)= 1-y B) x(y)= y+1 C) x(y)= y D) x(y)= y-1

18. Жұп функцияны анықтаңдар.

A) y= x³ -cosx B) y= x²-cosx C) y= x –sin4x4 D) y=x-sin5x

19. y= (sinx+cosx)² функциясының мәндер жиынын табыңдар.

A) (-;0] B) [-1;1] C) [ 0;2] D) (-2;0]

20. y= функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) x≠-2 , x≠2 B) x≠0 C) x≠-2 D) x

21. Суретте у= f(x) функциясының графигі кескінделген. Осы функцияның

экстремум нүктелерін анықтаңдар.

уа в с d х
A) xmin= в, с және xmax=а , d

B) xmin= с және xmax= a

С) xmin= в және xmax= а, d

D) xmin= с және xmax= а, d

22.y= функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) x≠ B) x≠ C) x0, x≠ D) x0 , x≠3

23. y= cos4xcos3x +sin4xsin3x-5 функциясының мәндер жиынын табыңдар.

A) (0;6] B) [-6;0] C) (-6;4) D) [-6;-4]

24. Егер f(x) = +1 және g(x) = -4 болса, онда осы функциялардың х=-1 нүктесіндегі

мәнін салыстырыңдар.

A) f(x) g(x) C) f(x) =g(x) D) f(x) g(x)

25. y= x² функциясының графигіне қанша түрлендіру қолданып y= -x²+4x-1

функциясының графигін алуға болады.

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

26.Алдыңғы тапсырмадағы суретті қолданып , функцияның кему аралықтарын табыңдар.

A) (a;в) (c;+) B) (-∞;a) ( в;+) C) (-∞;a) D) (a; +)

27. f(x) = функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) x≠-4 B) x≠-1, x≠4 C) x≠-1 D) x≠-4, x≠-1

28. Тақ функцияны анықтаңдар.

A) у= -2sin²x B) y= +4sinx C) y=+3cosx D) y=+5cos²x

29. g(x) =4sin3x +функциясының х= нүктесіндегі мәнін табыңдар.

A) 4+ B) 4 C) 2 D)

30. y= x²-5x+11 функциясының анықталу облысы қандай?

A) x B) xQ C) xZ D) xN

Тест 10 кл. IІ вариант(жаратылыстану)

1. 1. f(x) = функциясының анықталу облысын анықта.

A) [-3; +∞) B) (3 ; +∞) C) [3; +∞) D) (-∞;3)

2. х0 = в-3 нүктесіндегі f(x) =х² +6х+9 функциясының мәнін табыңдар.

A) 3 в B) -3 в²-1 C) в²-3 D) в²

3. Суретте кескінделген қисықтың қайсысы функцияның графигі болмайды.у у у у


o х o х х o х
А) В) С) D)

4. Берілген функцияның қайсысы жұп функция болады.

А) у= -5cosx B) y= sinx C) y= 3x+2x² D) y=-7tgx

5.Суретте y= f(x) функциясының графигі берілген. Осы функцияның өсу аралықтарын

анықтаңдар.

У


а o в с Х

A) (a;в) (c;+) B) (-∞;a) ( в;+) C) (-∞;a) D) (a; +)

6.Алдыңғы тапсырмадағы суретті қолданып , функцияның кему аралықтарын табыңдар.

A) (a;в) (c;+) B) (-∞;a) ( в;+) C) (-∞;a) D) (a; +)

7. f(x) = функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) x≠-4 B) x≠-1, x≠4 C) x≠-1 D) x≠-4, x≠-1

8. Тақ функцияны анықтаңдар.

A) у= -2sin²x B) y= +4sinx C) y=+3cosx D) y=+5cos²x

9. g(x) =4sin3x +функциясының х= нүктесіндегі мәнін табыңдар.

A) 4+ B) 4 C) 2 D)

10. y= x²-5x+11 функциясының анықталу облысы қандай?

A) x B) xQ C) xZ D) xN

11. Егер f(x) =+, g(x) =+x және х=0 болса , онда 2 f(x)- 3g(x) өрнегінің мәнін есепте.

A) 5 B) 5,5 C) 4 D) -5

12. y=-x²+5 функциясының графигі қай суретте кескінделген?
5 у у у уo х

o х o 5 х -5 o х

-5

А) В) С) D)13. у = функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) [-5;2) (2;5) B) (-;2) ( 5;+ ) C) [-5;2) (2;5] D) [-5;5]

14. Тақ функцияны анықтаңдар.

A) y= x²|x| +2x B) y=x|x|+ 3x² C) y= x|x|+ 3x³ D) y= -x|x|+2x4

15. y= функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) x≠2 B) x=-1 C) x≠2, x=-1 D) x≠-1, x≠2


16. Суретте кескінделген графиктердің қайсысы y=|x|-3 функциясының графигі болады?

у

у у у

3


-3 o 3 х -3 o х o х -3 o 3 х-3 -3
А) В) С) D)

17. y(x)= x+3 функциясына кері функцияны анықта.

A) x(y)= 3-y B) x(y)= y+3 C) x(y)= y D) x(y)= y-3

18. Жұп функцияны анықтаңдар.

A) y= x³ -cos2x B) y= x²-cos3x C) y= x –sinx4 D) y=x-sinx

19. y= (sinx-cosx)² функциясының мәндер жиынын табыңдар.

A) (-;0] B) [-1;1] C) [ 0;2] D) (-2;0]

20. y= функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) x≠-3 , x≠3 B) x≠0 C) x≠-3 D) x

21. Суретте у= f(x) функциясының графигі кескінделген. Осы функцияның

экстремум нүктелерін анықтаңдар.

у

а в с d х

A) xmin= а , d және xmax= в, с

B) xmin= a және xmax= c

С) xmin= а, d және xmax= в

D) xmin= a,d және xmax= c

22.y= функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) x≠ B) x≠ C) x0, x≠ D) x0 , x≠5

23. y= cos3xcos2x +sin3xsin2x-5 функциясының мәндер жиынын табыңдар.

A) (0;6] B) [-6;0] C) (-6;4) D) [-6;-4]

24. Егер f(x) = +1 және g(x) = -4 болса, онда осы функциялардың х=1 нүктесіндегі

мәнін салыстырыңдар.

A) f(x) g(x) C) f(x) =g(x) D) f(x) g(x)

25. y= x² функциясының графигіне қанша түрлендіру қолданып y= -x²+6x-4

функциясының графигін алуға болады.

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5


26.Алдыңғы тапсырмадағы суретті қолданып , функцияның кему аралықтарын табыңдар.

A) (a;в) (c;+) B) (-∞;a) ( в;+) C) (-∞;a) D) (a; +)

27. f(x) = функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) x≠4 B) x≠1, x≠-4 C) x≠1 D) x≠4, x≠1

28. Тақ функцияны анықтаңдар.

A) у= -sin²x B) y= -sinx C) y=+cosx D) y=+cos²x

29. g(x) =3sin4x - функциясының х= нүктесіндегі мәнін табыңдар.

A) 3- B) 3 C) 2 D) -30. y= x²-3x+11 функциясының анықталу облысы қандай?

A) x B) xQ C) xZ D) xN


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет