1.Құралдың бөлік құнын анықта:(1-сурет) А)1мл В) 2мл С) 0,5мл Д) 70мл Е) 60млжүктеу 240.62 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі240.62 Kb.

8 сынып

1-нұсқа


1.Құралдың бөлік құнын анықта:(1-сурет)

А)1мл В) 2мл С) 0,5мл Д) 70мл Е) 60мл

2.Төменде келтірілген мәндердің қайсысы жүрілген жолды

ХБЖ -де өрнектей алады?

А)300м В)0,5м2 С)50см Д)60 с Е) 50мм

3.Қандай қасиеттеріне қарап дене сұйық, қатты, газ күйде болып бөлінеді?

А)Пішіні мен көлемін сақтауына В)Тек көлемін сақтауына..С)тек пішінін сақтауына Д) Аққыштығына Е) А-Д жауаптарының дұрысы жоқ.

4. Астрономияның негізгі құралы?

А)Телескоп В)Аккумулятор С)микроскоп Д)сызғыш Е)үдеткіш

5.Бірқалыпты қозғалыстағы поездың столына алма құлады.Вагон санақ жүйесінде ол

А)вертикаль төмен қозғалады..

В) поездың қозғалысымен бағыттас ауытқиды

С)Қозғалысқа қарсы ауытқиды..

Д)Оңға ауытқиды.

Е)Солға ауытқиды.

6.Пішіндері бірдей суретте көрсетілгендей орналасқан ыдыстар берілген .

Салыстыр:

1) ыдыстағы су массаларын

2) ыдыстың түбіне түсірілген қысымды.

3) ыдыстың түбіне түскен қысым күшін.

А) m a = m b ; p a = p b ; F a< F b

В) m a> m b ; p a = p b ; F a ≤ F b

С) m a ≤ m b ; p a> p b ; F a< F b

Д)m a = m b; p a< p b ; F a = F b

Е) m a< m b p a = p b F a = F b

7.Мотоциклист 60км жолды 15км/сағ жылдамдықпен жүрді.Қалған 30км жолды ол 30 мин жүрсе оның барлық жолдағы орташа жылдамдығы неге тең?

А) 20 км/са5 В) 30 км/сағ С) 15 км/сағ Д) 25 км/сағ Е) 10 км/сағ

8.Массасы 1кг бидон ыдысқа көлемі 4л керосин құйды.Бидонды көтеруге қажет күшті анықтаңыз. (керосина тығыздығы 800 кг/м3)

А) 42Н В) 40 Н С) 400 Н Д) 420 Н Е) 320 Н

9.БерілгенI- графикке сәйкес келетін қозғалыс теңдеуі....

А) х = 2t

В) х = 5 + 2t

С) х = 6t

Д) х = 6-2t

Е) х = 5t

10.Тіркемесі бар жүк көтергіш 2км жолды жүру үшін 103кДж жұмыс атқарды.Ол тіркемені қандай күшпен тартты?

А) 500Н В) 5 кН С) 2 кН Д) 1 кН Е) 3 кН

11. Ұшақ епін алу кезінде механикалық энергияның қандай түріне ие?

А) кинетикалық В) потенциалдық және кинетикалық С) потенциалдықД) механическая энергия нолге тең Е) жылулық

12.Төрта адам арқанды қарама қарсы бағытқа тартып жатыр ;Екеуі оңға Н және Н; екеуі солға Н және Н.Тең әрекетті күш неге тең?Бағыты қандай?

А)100Н солға В)200Н, солға С)1100Н, солға Д) 100Н,оңға Е)200Н оңға

13. Гидравликалық машинаның үлкен поршеніне 6 кН жүк қойды.Егер кіші поршеннің ауданы 2 см2,үлкен поршеннің ауданы – 40 см2болса кіші поршенге түсіретін күш қандай?

А) 300 Н

В) 1200 Н

С) 600 Н

Д) 200 Н


Е)400Н

14.Шлюздің ені 10 м. Шлюз 5м тереңдікке дейін суға толтырылған.Су шлюздің қақпасына қандай күшпен қысым түсіреді?

А) 1250 кН

В) 2500 Н

С)2250 кН

Д) 1250 Н

Е) 5000 кН

15.А дененің массасы 30 г және көлемі 60 см3оны тығыздығы 2,0 г/см3болатын В денесімен байланыстырды.Екі денені суы бар өлшеуіш цилиндрға салды.Денелер толық батқанда 140 см3 су ығысып шықты.В дененің масасын анықта.

А) 160 г

В) 320 г


С) 70 г

Д) 180г


Е) 140 г

2-нұсқа

1.Құралдың бөлік құнын анықта(1-сурет)

А) 0,5мл В) 1мл С)26мл Д)22 мл Е)24мл

2.Төменде келтірілген мәндердің қайсысы жүрілген жолдыХБЖ -де өрнектей алады?

А)300м В)5м2 С)50см Д)60 мм Е) 50км

3.Молекулалардың арасында ... бар.

А) өзара тартылыс және тебіліс В)тек тебіліс С)Тартылыс та, тебіліс те емес.

Д) Тек тартылыс Е) А-Д жауаптарының арасында дұрысы жоқ.

4.Бір шоқ жұлдыз зодиак жұлдызына кірмейді.Қайсысы?

А)Үлкен аю В)Таразы С)Тау ешкі Д). Тоқты Е) Шаян

5.Егер денеге басқа денелер әсер етпесе, онда ол

А)тыныштықта тұрады немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалады..

В)тыныштықта болады

С)қозғалады.

Д)жылдамдығын өзгерте отырып қозғалады.

Е)А-Д жауаптарының арасында дұрысы жоқ.

6. Пішіндері бірдей суретте көрсетілгендей орналасқан ыдыстар берілген .

Салыстыр:

1) ыдыстағы су массаларын

2) ыдыстың түбіне түсірілген қысымды.

3) ыдыстың түбіне түскен қысым күшін.

А) m a = m b ; p a = p b ; F a< F b

В) m a> m b ; p a = p b ; F a ≤ F b

С) m a ≤ m b ; p a> p b ; F a< F b

Д)m a = m b; p a< p b ; F a = F b

Е) m a< m b p a = p b F a = F b

7.Трамвай 100 м жолды 18км/сағ жылдамдықпен , ал келесі 0,5 км жолды 40с жүрсе, барлық жолдағы трамвайдың орташа жылдамдығы неге тең?

А) 10 м/с

В) 15 м/с

С) 12 м/с

Д)54 км/ч

Е) 72 км/ч

8.Бензинің көлемі 20 л.Оның салмағы қандай?

( бензиннің тығыздығы 700 кг/м3)

А) 140 Н


В) 14 Н

С) 1400 Н

Д)200 Н

Е) 20 Н


9.II –дененің графигіне сәйкес қозғалыс теңдеуі болып табылады....

А) х = 100 + 10t

В) х = 5t

С) х = 5 + 5t

Д) х = 5 – 5t

Е) х = 0


10.4с ішінде 9,6кДж жұмыс жасалса, жүккөтергіштің қуаты қандай?

А) 2400 Вт В) 240 Вт С) 4800 Вт Д) 480 Вт Е) 48 кВт

11.Дененің механикалық энергиясы қалай өзгереді , оған үйкеліс күші әсер еткен кезде?

А) азаяды В) өзгермейді С) анықталмайды Д) артады Е) азаяды одан кейін артады.

12.Төрта адам арқанды қарама қарсы бағытқа тартып жатыр ;Екеуі оңға Н және Н; екеуі солға Н және Н.Тең әрекетті күш неге тең?Бағыты қандай?

А)250,оңға В)200Н, солға С)300Н, солға Д)350Н солға Е)300Н оңға

13. Гидравликалық машинаның үлкен поршеніне 12 кН жүк қойды.Егер кіші поршеннің ауданы 4см2,үлкен поршеннің ауданы – 80 см2болса кіші поршенге түсіретін күш қандай?

А) 600 Н В) 800 Н С) 1200 Н Д) 120 Н Е) 6000 Н

14.Егер аквариумның ұзындығы 1м , ондағы судың деңгейі 80см болса .Су қандай күшпен оның қабырғасына қандай қысым күшін түсіреді?

А) 3,2 кН В) 640 Н С) 64000 Н Д) 32000 Н Е) 6,4 кН

15.А денесінің тығыздығы 0,5 г/см3.Оны массасы 1600 г және көлемі

80 см3болатын В денесімен байланыстырды.Екі денені суы бар өлшеуіш цилиндрға салды.Денелер толық батқанда 140 см3 су ығысып шықты.А дененің масасын анықта.

А) 60 г В) 20 г С) 30 г Д) 80 г Е) 140 г

3-нұсқа


1.Құралдың бөлік құнын анықта(1-сурет)

А) 5мл В) 10мл С) 20мл Д) 80мл Е)40мл

2.Төменде келтірілген мәндердің қайсысы уақытты

ХБЖ -де өрнектей алады?

А)300с В)0,5мин С)50жыл Д)60 тәул. Е) 50мс

3.Егер зат өз көлемін сақтап, пішінін оңай өзгертсе онда ол... күйде.

А)сұйық В)газ С) қатты Д) сұйық және қатты. Е)Бұндай зат жоқ.

4.Неліктен Айды Жермен салыстырғанда материалық нүкте деп есептейміз?

А)Ай мен Жердің арасы Ай радиусымен салыстырғанда әлденеше үлкен.

В)Ай-шар.

С)Ай-Жердің серігі.

Д).Ай Жерден жеңіл

Е)Ай Жерден ауыр.

5.Егер денеге басқа денелер әсер етсе онда оның жылдамдығы...

А)өзгермейді, егер денелер жанаспаса.

В)артады


С)азаяды

Д)өзгереді

Е)А-Д жауаптарының арасында дұрысы жоқ.

6. Пішіндері бірдей суретте көрсетілгендей орналасқан ыдыстар берілген .

Салыстыр:

1) ыдыстағы су массаларын

2) ыдыстың түбіне түсірілген қысымды.

3) ыдыстың түбіне түскен қысым күшін.

А) m a> m b ; p a = p b ; F a ≤ F b

В)m a = m b; p a< p b ; F a = F b

С) m a ≤ m b ; p a> p b ; F a< F b

Д)m a = m b ; p a = p b ; F a< F b

Е) m a< m b p a = p b F a = F b

7.Велосипедші 20 км жолды 10км/сағ жылдамдықпен , қалған 16 км –ді ол бір сағатта жүрсе оның орташа жылдамдығы неге тең?

А)18 км/сағ В) 12 км/сағ С) 10 км/сағ Д) 16 км/сағ Е) 5 м/с

8.Спортсменнің массасы 80 кг массасы 150 кг штанганы көтерді.Ол еденге қандай күшпен қысым түсіреді?

А)230 кН В) 23000 Н С) 800 Н Д) 1500 Н Е) 2,3 кН

9. Берілген график бойынша II-дененің қозғалыс теңдеуі...

А) 7t

В) 50t


С) 500 – 10t

Д) 500 + 10t

Е) 200 + 5t

10.Теплоходтың 1 минут уақыт ішінде 5000кВт қуат өндірсе, атқарылған жұмыс қандай?

А) 30000 кДж В) 3000 кДж С) 3*105 кДж Д) 3*104 кДж Е) 30000 Дж

11.Жер бетінен жоғары көтерілген дененің потенциалдық энергиясы қандай шамалардан тәуелді?

А) дененің массасы мен жылдамдығынан В) тек көтерілу биіктігінен С) дене массасы мен көтерілу биіктігінен

Д) тек дене массасынан Е)тек дененің жылдамдығынан

12.Төрт адам арқанды қарама қарсы бағытқа тартып жатыр ;Екеуі оңға Н және Н; екеуі солға Н және Н.Тең әрекетті күш неге тең?Бағыты қандай?

А)350Н солға В)400Н, солға С)150Н, солға Д)50Н солға Е)50Н оңға

13. Гидравликалық машинаның үлкен поршеніне 8 кН жүк қойды.Егер кіші поршеннің ауданы 2см2,үлкен поршеннің ауданы – 40 см2болса кіші поршенге түсіретін күш қандай?400Н

А) 200 Н В) 600 Н С) 800 Н Д) 400 Н Е) 400 Н

14.Егер аквариумның ұзындығы 1м , ондағы судың деңгейі 80см болса .Су қандай күшпен оның қабырғасына қысым түсіреді?

А) 640 НВ) 3,2 кН С) 6,4 кН Д) 64000 Н Е) 32000 Н

15.А денесінің массасы 360г көлемі 180 см3.Оны тығыздығы 0,5 г/см3 В денесімен байланыстырды.Екі денені суы бар өлшеуіш цилиндрға салды.Денелер толық батқанда 280см3 су ығысып шықты.В денесінің масасын анықта.

А)60гВ)50гС)25г Д)45гЕ)30г

4-нұсқа

1. Құралдың бөлік құнын анықта(1-сурет)А) 5В В)20В С) 30В Д) 25В Е)10В

2. 152 см –ді м , дм, мм-ге өрнекте

А)1,52м; 15,2дм ;1520мм В)15,2м;1,52дм; 1520мм

С)0,152м;1,52дм; 1520мм Д)1,52м; 1,52дм; 15200мм

Е) 152м;152см;152мм

3.Молекулалар өзара тартылады,бірақ олардың арасында бос аралық бар, сондықтан олар бір-бірімен «жабысып » қалмайды.Себебі:

А)Қатты жақындауда бір-бірінен тебіледі.

В)Қозғалғандықтан

С)Бір-бірімен әлсіз әсерлеседі.

Г)Аралықтары өзгермейді.

Е)А-Д жауаптарының арасында дұрысы жоқ.

4.Күннің тұтылу себебі....

А)Ай Жердің көлеңкесіне енеді.

В)Күн «көкжиекке » енеді.

С)Жер Айдың көлеңкесіне енеді.

Д)Күн бұлтпен жабылады..

Е)А-Д жауаптарының арасында дұрысы жоқ.

5.Жылдамдықты күрт артырғанда автобустағы жолаушылар қалай қарай қозғалады?

А)артқа В) алдыға С) артқа және алдыға Д) алдыға немесе артқа Е) А-Д жауаптарының арасында дұрысы жоқ.

6.Пішіндері бірдей суретте көрсетілгендей орналасқан ыдыстар берілген .

Салыстыр:

1) ыдыстың түбіне түсірілген қысымды.

2) ыдыстың түбіне түскен қысым күшін.

А) p 1 = p 2 = p 3 ; F 1< F 2< F 3

В)p 1< p 2 ≤ p 3 ; F 1 = F 2> F 3

С) p 1 = p 2 ≤ p 3 ; F 1 = F 2 ≥ F 3

Д) p 1 = p 2 = p 3 ; F 1 ≥ F 2> F 3

Е) p 1< p 2 > p 3 ; F 1 = F 2> F 3

7.Турист алғашқы 15 минутта 6км/сағ жылдамдықпен жүріп , қалған 3км жолды ол 45 минут жүрсе, оның барлық жолдағы орташа жылдамдығы неге тең? 60км/са

А) 60 км/сағВ) 1 км/мин С) 20 м/с Д) 75 км/сағ Е) 48 км/сағ

8.Өлшемі 10*2*5 см болатын білеушені серіппеге ілгенде ол қандай күш әсерінен созылды? (Темірдің тығыздығы 7800кг/м3)

А) 7,8 Н В) 7800 Н С) 780 Н Д) 78 Н Е) 7,8 кН

9. Берілген график боынша I дененің қозғалыс теңдеуі....

А) 6,7t


В) 50t

С) 500 – 10t

Д) 500 + 10t

Е)200 + 5t

10. Бетон плитаның массасы 500 кг .Оны 8м биіктікке көтерді.Осы кезде қандай жұмыс жасалды?

А) 40 кДж В) 400 кДж С) 625 кДж Д) 4 кДж Е) 6250 кДж

11.Жардың шетінде жатқан тас қандай энергияға ие?

А) потенциалдық В) химиялық С) кинетикалық Д) жарық Е) жылу

12.Төрта адам арқанды қарама қарсы бағытқа тартып жатыр ;Екеуі оңға Н және Н; екеуі солға Н және Н.Тең әректті күш неге тең?Бағыты қандай?

А)150 Н оңға В)450Н, солға С) 450,оңға Д)550Н солға Е)250Н оңға

13.Гидравликалық машинаның үлкен поршеніне 5 кН жүк қойды.Егер кіші поршеннің ауданы 4см2,үлкен поршеннің ауданы – 200 см2болса кіші поршенге түсіретін күш қандай?

А) 100 Н В) 200 Н С) 400 Н Д) 1 кН Е) 500 Н

14.Егер шлюздің ені 8м , ол 5м биіктікке дейін суға толтырылған болса су шлюздің қақпасына қандай күшпен қысым түсіреді?

А) 1 МН В) 10000 Н С) 2 МН Д) 20000 Н Е) 0,2 МН

15.А денесінің тығыздығы 2,0 г/см3.Оны массасы 50г көлемі 100 см3 В денесімен байланыстырды.Екі денені суы бар өлшеуіш цилиндрға салды.Денелер толық батқанда 280см3 су ығысып шықты.А денесінің масасын анықта.

А) 360 г В) 50 г С) 180 г Д) 100 г Е) 280 г

5-нұсқа

1.Құралдың бөлік құнын анықта(1-сурет)

А) 1А В) 2А С) 3А Д)5А Е)10А

2. 222 см –ді м , дм, мм-ге өрнекте :

А)2,22м; 22,2дм ;2220мм

В)22,2м;2,22дм; 2220мм

С)2,220м;2,22дм; 2220мм

Д)2,22м; 2,22дм; 22200мм

Е) 222м;222см;222мм

3.Ашық ыдысты газбен толтыруға болады....

А) тек толығымен.В) көлемнің 50% .С) ашық ыдысты газбен толтыру мүмкін емес..

Д)төменгі температурада 1/3 көлемін .Е)А-Д жауаптарының арасында дұрысы жоқ.

4.Планеталардың Күннің айналасында қозғалысын түсіндіретін бүкіләлемдік тартылыс заңын ашқан....

А)Ньютон В)Гук С)Архимед Д) Франклин Е) А-Д жауаптарының ішінде дұрысы жоқ.

5.Төменде келтірілген ұғымдардың қайсысы бірқалыпсыз қозғалысты сипаттайды.

1)Бірдей уақыттағы қозғалыс 2)Тең жолдар. 3) әртүрлі жолдар.

4)Әртүрлі уақыт аралығы

А)1,3 В)1,2 С)1,4 Г)2,4 Е)3,4

6.Пішіндері бірдей суретте көрсетілгендей орналасқан ыдыстар берілген .

Салыстыр:

1) ыдыстағы су массаларын

2) ыдыстың түбіне түсірілген қысымды.

3) ыдыстың түбіне түскен қысым күшін.

А)ma>mbpa = pbFa = Fb

В) m a> m b p a ≥ p b F a ≤ F b

С) m a ≤ m b p a> p b F a< F b

Д) m a = m b p a> p b F a = F b

Е) m a< m b p a = p b F a = F b

7.Автобус алғашқы 12 км жолды 18 минутта , ал келесі 4км жолды 20км/сағ жылдамдықпен жүрді.Барлық жолдағы автобустың орташа жылдамдығы қандай?

А) 32 км/сағ В) 64 км/сағ С) 20 км/сағ Д) 1 км/мин Е) 10 м/с

8.Массасы 70кг адам массасы 15 кг болатын қол сөмкені иығында ұстап тұр.Ол еденге қандай қысым күшін түсірді.

А) 850 Н В) 150 Н С700 Н) Д) 7 кН Е) 8500 Н

9.График бойынша I дененің қозғалыс теңдеуі

А) х = 90 – 70t

В) х = 90 – 20t

С) х = 20 + 20t

Д) х = 90 + 20t

Е) х = 20t

10.Кофе үгіткіштің қуаты қандай? Егер ол 30с ішінде 5,40кДж жұмыс жасаса.

А) 180 Вт В) 1,8 Вт С) 18 Вт Д) 1,8 кВт Е) 18 кВт

11.Желдің әсерінен иілген ағаштың бұтағы қандай энергияға ие?

А)потенциалдық

В) химиялық

С) кинетикалық

Д) жарық

Е) жылу


12.Төрта адам арқанды қарама қарсы бағытқа тартып жатыр ;Екеуі оңға Н және Н; екеуі солға Н және Н.Тең әрекетті күш неге тең?Бағыты қандай?

А)200Н,солға В)250Н, солға С)300Н, солға Д)250Н оңға Е)300Н оңға

13.Гидравликалық машинаның үлкен поршеніне 7кН жүк қойды.Егер кіші поршеннің ауданы 9см2,үлкен поршеннің ауданы – 100 см2болса кіші поршенге түсіретін күш қандай?

А) 630 Н В) 90 Н С) 700 Н Д) 140 Н Е) 100 Н

14.Егер аквариумның ұзындығы 80см , ондағы судың деңгейі 06м болса .Су қандай күшпен оның қабырғасына қысым түсіреді?

А) 1,44 кН В) 2,88 кН С) 288 кН Д) 144 кН Е) 28,8 Н

15.А денесінің массасы 360г көлемі 180 см3. Оны В массасы 50г денесімен байланыстырды.Екі денені суы бар өлшеуіш цилиндрға салды.Денелер толық батқанда 280см3 су ығысып шықты.В денесінің тығыздығын анықта.

А) 0,5 г/см3В) 50 г/см3С) 500г/см3 Д) 2,8 г/см3 Е)28 г/см3

6-нұсқа

1.Құралдың бөлік құнын анықта (1-сурет):

А)10С В) 20С С) 50С Д ) 150С Е) 100С

2.Жүрілген жолды метрмен өрнекте :

А)10км=10000м; 126см=1,26м

В) 10км=1000м; 126см=1,26м

С)10км=1000м; 126см=12,6м

Д)10км=10000м; 126см=12,6м

Е) А-Д арасында дұрыс жауап жоқ .

3.Атомдары белгілі бір ретпен, құрылымы периодты түрде қайталанып орналасқан.Зат қандай күйде?

А) Қатты В) Сұйық С)Сұйық немесе газ.

Д)Заттың үш күйіне де тән.

Е)Газ күйінде.

4.Космонавтика.... зерттейді.

А)Әлем кеңістігіндегі ғарыш аппараттарының қозғалысы.

В)Аспан денелерінің пайда болуы мен дамуын.

С)Айдағы физикалық жағдайларды.

Д)Планетаның қозғалысын.

Е)А-Д жауаптарының арасында дұрысы жоқ.

5.Төменде келтірілген мысалдардан траекторияның мысалын көрсет:

А)түскен метеориттің жарқыраған ізі.

В) килограмм

С)Бөлме терезесіндегі жарық.

Д)Сабаққа соғылған қоңырау.

Е) А-Д жауаптарының арасында дұрысы жоқ.

6Пішіндері бірдей суретте көрсетілгендей орналасқан ыдыстар берілген .

Салыстыр:

1) ыдыстағы су массаларын

2) ыдыстың түбіне түсірілген қысымды.

3) ыдыстың түбіне түскен қысым күшін.

А) m a> m b ; p a = p b ; F a = F b

В)ma = mb; pa


b ; Fa = Fb

С) m a ≤ m b ; p a> p b ; F a< F b

Д) m a = m b ; p a = p b ; F a< F b

Е) m a< m b p a = p b F a = F b

7.Мотоциклист алғашқы 10минутта 6 км жол жүрді.Ал қалған 12 км жолды ол 36км/сағ жылдамдықпен жүрді.Барлық жолдағымотоциклисттің орташа жылдамдығы қандай?

А) 36 км/сағ В) 18 км/сағ С) 5 м/с Д) 54 км/сағ Е)20 м/с

8.Қатаңдығы 100кН/м болатын серіппені 1мм –ге созу үшін қандай күш түсіру керек?

А) 100 Н В) 10 Н С) 1000 Н Д) 10 кН Е) 0,1 Н

9. Берілген график бойынша дененің қозғалыс теңдеуі....

А) х = 2t

В) х = 5 + 2t

С) х = 6t

Д) х = 6-2t

Е) х = 5t

10.Электр ара 15 минут ішінде қандай жұмыс атқарады? Егер оның двигателінің қуаты 1кВт болса.

А) 900 кДж В) 9 кДж С) 90 кДж Д) 15 кДж Е) 0,9 кДж

11.Денеге үйкеліс күші әсер еткенде кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

А) азаяды.

В) өзгермейді

С) анықталмаған

Д) артады.

Е) азаяды артады

12.Төрта адам арқанды қарама қарсы бағытқа тартып жатыр ;Екеуі оңға Н және Н; екеуі солға Н және Н.Тең әрекетті күш неге тең?Бағыты қандай?

А)100Н, оңға В) 200Н,оңға С)300Н, солға Д)100Н солға Е)300Н оңға

13.Гидравликалық машинаның үлкен поршеніне 6кН жүк қойды.Егер кіші поршеннің ауданы 3см2,үлкен поршеннің ауданы – 90 см2болса кіші поршенге түсіретін күш қандай?

А) 200 Н В) 20 кН С) 2 кН Д) 200 кН Е) 60 Н

14.Ыдыстың қабырғасына түсетін қысым күші қандай?Оның қабырғасының ұзындығы 40см ал биіктігі 1м болса?

А) 2 кН В) 40 кН С) 80 кН Д) 4 кН Е) 8 кН

15.А денесінің массасы 360г . Оны массасы 50г денесімен көлемі

100 см3В денесімен байланыстырды.Екі денені суы бар өлшеуіш цилиндрге салды.Денелер толық батқанда 280см3 су ығысып шықты.А денесінің тығыздығын анықта.

А)2 г/см3 В) 5 г/см3 С) 20 г/см3 Д) 50 г/см3 Е)0, 2 г/см3

7-нұсқа

1.Құралдың бөлік құнын анықта (1-сурет):

А)0,50С В) 200С С) 0,20С Д ) 0,250С Е) 100С

2. 350г –ды кг –ға айналдыр.

А)0,35кг В)35кг .С)3,5кг Д)3500кг Е) 350кг

3.Сынап қандай күйде бола алады?

А)Барлық үш күйде В) Тек қатты күйде С) Тек сұйық күйде. Д)Тек газ күйде Е) Сұйық және қатты күйде.

4.Күн жүйесіне .... планета кіреді.

А)8 В) 11 С)6 Д)9 Е) А-Д жауаптарының арасында дұрысы жоқ.

5.Орын ауыстыру –

А)Физикалық шама В)физикалық құбылыс С) физикалық заң.

Д) физикалық дене Е) А-Д жауаптарының арасында дұрысы жоқ.

6.Пішіндері бірдей суретте көрсетілгендей орналасқан ыдыстар берілген .

Салыстыр:

1) ыдыстағы су массаларын

2) ыдыстың түбіне түсірілген қысымды.

3) ыдыстың түбіне түскен қысым күшін.

А) ma = m b ; p a = p b ; F a< F b

В) m a> m b ; p a = p b ; F a ≤ F b

С) m a ≤ m b ; p a> p b ; F a< F b

Д) m a = m b; p a< p b ; F a = F b

Е) m a< m b p a = p b F a = F b

7.Алғашқы 0,9км жолды велосипедші 15м/с жылдамдықпен, ал қалған 400м жолды 40с жүрді.Барлық жолдағы велосипедшінің орташа жылдамдығы қандай?

А) 13 м/с В) 26 м/с С) 10 м/с Д) 6 м/с Е) 7,5 м/с

8.12Н күш әсерінен серіппе 6см созылды.Осы серіппенің қатаңдығы қандай?

А)200Н/м В) 720 Н/м С)0,72 Н/м Д) 2 Н/м Е) 72 Н/м

9.Берілген график бойынша II дененің қозғалыс теңдеуі...

А)х = 20

В) х = 20 + 20t

С) х = 20 – 20t

Д) х = 120 + 20t

Е) х = 120 – 20t

10. Салмағы 5кН жүкті кран қандай биіктікке көтереді.Осы кезде 40кДж жұмыс жасалса.

А) 8 м В) 80 м С) 12,5 м Д) 1,25 м Е)125 м

11. кинетикалық энергияның өлшемі болып табылады....

А) Сыртқы күштердің жұмысы

В) потенциалдық энергия

С)кинетикалық және потенциалдық энергияның қосындысы

Д) инерция

Е) тығыздық

12.Төрта адам арқанды қарама қарсы бағытқа тартып жатыр ;Екеуі оңға Н және Н; екеуі солға Н және Н.Тең әрекетті күш неге тең?Бағыты қандай?

А)50Н,оңға В)200Н, солға С)300Н, солға Д)50Н солға Е)300Н оңға .

13.Гидравликалық машинаның үлкен поршеніне 2000Н жүк қойды.Егер кіші поршеннің ауданы 2см2,үлкен поршеннің ауданы – 400 см2болса кіші поршенге түсіретін күш қандай?

А) 10Н В) 100 Н С) 2000 Н Д) 50 Н Е) 150 Н

14.Шлюздің ені 12 м. Су деңгейі - 10 м.Шлюздің қақпасына әсер ететін қысым күші қандай?

А) 6 МН В) 12 МН С) 12000 Н Д) 600000 Н Е) 1,2 кН

15. А денесінің массасы 240 г және көлемі 120 см3оны тығыздығы 2,0 г/см3болатын В денесімен байланыстырды.Екі денені суы бар өлшеуіш цилиндрге салғанда 200 см3су ығысып шықты. Вденесінің массасын анықта.

А)40 г В) 60 г С) 80 г Д) 100 г Е) 360г

8-нұсқа

1.Құралдың бөлік құнын анықта (1-сурет):

А)0,10С В) 0,20С С)0,550С Д ) 0,250С Е) 100С

2. 50мг –ды кг-мен өрнекте :

А)50*10-6кг . В) 50*10-2кг С)50*10-3кг Д)50*103кг

Е) 50*102кг

3.Қандай жағдайда зат көлемін сақтап , пішінін оңай өзгертеді?

А)тек сұйық күйде. В)газ және сұйық күйде.С)барлық үш күйде.

Д)тек газ күйде Е) қатты және газ күйде.

4.Күн шығады , батады деп жатады. Ос кезде санақ денесі ....

А)Жер В) Күн С)Ай Д) Жұлдыздар. Е) А-Д арасында дұрысы жоқ.

5.Денеге басқа денелер әсер етпегенде жылдамдығын сақтау құбылысы қалай аталады?

А)инерция В)механикалық қозғалыс. С) дененің қозғалысы. Г)Дененің тыныштығы. Е) А-Д жауаптарының арасында дұрысы жоқ.

6.Пішіндері бірдей суретте көрсетілгендей орналасқан ыдыстар берілген .

Салыстыр:

1) ыдыстағы су массаларын

2) ыдыстың түбіне түсірілген қысымды.

3) ыдыстың түбіне түскен қысым күшін.

А) m a = m b ; p a = p b ; F a< F b

В) m a> m b ; p a = p b ; F a ≤ F b

С) m a ≤ m b ; p a> p b ; F a< F b

Д) m a = m b; p a< p b ; F a = F b

Е) m a< m b p a = p b F a = F b

7.Адам 10минутта 840м жол жүрді, қалған 600м жолды ол 18км/сағ жылдамдықпен жүрді.Барлық жолдағы адамның орташа жылдамдығы қандай?

А) 2 м/с В) 9 км/сағ С) 1,2 м/с Д) 18 км/сағ Е) 8,4 м/мин

8.Көлемі 5л суға әрекет ететін ауырлық күші қандай?

А) 50 Н В) 5 Н С) 0,5 кН Д) 0,5 Н Е) 1 кН

9. Берілген графиктегі I дененің қозғалыс теңдеуі

А) х = 120 – 20t

В) х = 20 + 20t

С) х = 20 – 20t

Д) х = 120 + 20t

Е) х = 20

10.Экскаватор 0,5м тереңдіктен 750 кг топырақты Жер бетіне шығарып алды.Осы кезде қандай жұмыс жасалды?

А) 3,75 кДж В) 0,375 кДж С) 37,5 кДж Д) 375 кДж Е) 3,75 МДж

11. Егер дененің жылдамдығы қалай өзгереді, оның кинетикалық энергиясы екі есе азайса?

А) 4 есе азаяды.

В)2 есе артады.

С) 1,5 есе артады

Д)2 есе азаяды.

Е) 4есе артады.

12. Төрта адам арқанды қарама қарсы бағытқа тартып жатыр ;Екеуі оңға Н және Н; екеуі солға Н және Н.Тең әрекетті күш неге тең?Бағыты қандай?

А)50Н, солға В)100Н, солға С) 450Н,солға Д)50Н оңға Е)300Н оңға .

13.Гидравликалық машинаның үлкен поршеніне 4000Н жүк қойды.Егер кіші поршеннің ауданы 3см2,үлкен поршеннің ауданы – 600 см2болса кіші поршенге түсіретін күш қандай?

А) 20 Н В) 200 Н С) 40 Н Д) 100 Н Е) 60 Н

14.Шлюздің ені 8м. Су деңгейі - 6 м.Шлюздің қақпасына әсер ететін қысым күші қандай?

А) 1,44 МН В) 288 кН С) 2800 Н Д) 144 кН Е) 2,88 МН

15.В денесінің массасы 40 г және көлемі 80 см3оны тығыздығы 2,0 г/см3болатын А денесімен байланыстырды.Екі денені суы бар өлшеуіш цилиндрге салғанда 200 см3су ығысып шықты.А денесінің массасын анықта.

А) 240 г В) 40 г С) 24 г Д) 200 г Е)80 г

9-нұсқа

1.Құралдың бөлік құнын анықта (1-сурет):

А)1мл В) 2мл С)5мл Д ) 3мл Е) 6мл

2. 50мм -ді м-мен өрнекте :

А)50*10-3м . В) 50*10-2м С)50*10-6м Д)50*103м Е) 50*102м

3.Қандай жағдайда зат көлемін сақтамайды , пішінін оңай өзгертеді?

А)тек газ күйде В) тек қатты күйде.С)барлық үш күйде.

Д) газ және сұйық күйде. Е) қатты және газ күйде.

4.Құралсыз көзбен көруге болатын планеталар тобын көрсет

1).Меркурий 2)Нептун 3)Марс 4)Сатурн 5) Уран

А)1,3,4 В)1,2,3. С)1,4,5. Д)2,3,4 Е) А-Д жауаптарының арасында дұрысы жоқ.

5.Жүрілген жол дегеніміз не?

А)Траекторияның ұзындығы.

В)Қозғалыстағы денені сиаттайтын түзу.

С)Қозғалыстағы дененің екі нүктесінің арақашықтығы.

Д) Дененің бастапқы орны мен соңғы орнын қосатын бағытталған кесінді.

Е)А-Д жауаптарының арасында дұрысы жоқ.

6.Пішіндері бірдей суретте көрсетілгендей орналасқан ыдыстар берілген .

Салыстыр:

1) ыдыстағы су массаларын

2) ыдыстың түбіне түсірілген қысымды.

3) ыдыстың түбіне түскен қысым күшін.

А) m a = mb ; p a = p b ; F a< F b

В) m a> m b ; p a = p b ; F a ≤ F b

С) m a ≤ m b ; p a> p b ; F a< F b

Д) ma = mb; pa


b ; Fa = Fb

Е) m a< m b p a = p b F a = F b

7.Турист 0,8 м/с жылдамдықпен 1,2км жолды жүрді.қалған 600м жолды 5минутта жүгіріп өтті.Барлық жолдағы туристің барлық жолдағы орташа жылдамдығы қандай?

А)1 м/сВ) 10 км/сағ С) 1,5 м/с Д) 0,8 м/с Е) 120 м/мин

8.Балық аулайтын қармақтың жібінің қатаңдығы 500Н/м болса ол 200г жүк әсерінен қаншаға созылады?

А) 4 мм В) 0,4 мм С) 40 мм Д) 2,5 мм Е) 5 мм

9.Берілген графиктегі дененің қозғалыс теңдеуі

А) х = -10 + 0,5t

В) х = -10 – 0,5t

С) х = 20 + 2t

Д) х = 10 + 0,5t

Е) х = 20 – 2t

10.Кран массасы 1,5т жүкті 4 м көтеру кезінде қандай жұмыс жасалды?

А) 60 кДж В) 3750 кДж С) 6 кДж Д) 37,5 кДж Е) 375 кДж

11.Егер дене жұмыс жасай алса , онда ол…

А) энергияға ие

В) ол қозғалыста

С) оған күш әсер етеді.

Д) дененің күйі туралы ештеме айту мүмкін емес.

Е)ол энергияға ие емес.

12. Төрта адам арқанды қарама қарсы бағытқа тартып жатыр ;Екеуі оңға Н және Н; екеуі солға Н және Н.Тең әрекетті күш неге тең?Бағыты қандай?

А)150Н, оңға В)150Н, солға С) 350Н,солға Д)200Н оңға Е)450Н оңға .

13.Гидравликалық машинаның үлкен поршеніне 1800Н жүк қойды.Егер кіші поршеннің ауданы 3см2,үлкен поршеннің ауданы – 60 см2болса кіші поршенге түсіретін күш қандай?

А) 90 Н В) 300 Н С) 900 Н Д) 30 Н Е) 600 Н

14.Аквариумның ені 1м. Аквариумдағы судың биіктігі - 0,4 м.Аквариумның қабырғасына қандай қысым күші әсер етеді?

А) 800 Н В) 400 Н С) 160 Н Д) 1600 Н Е) 80 Н

15.А денесінің массасы 240 г және көлемі 120 см3оны массасы 40г болатын В денесімен байланыстырды.Екі денені суы бар өлшеуіш цилиндрге салғанда 200 см3су ығысып шықты.Вденесінің тығыздығын анықта.

А) 0,5г/см3 В) 5 г/см3 С) 4 г/см3 Д) 20 г/см3 Е) 2 г/см3

10-нұсқа

1.Құралдың бөлік құнын анықта (1-сурет):

А)10мл В) 20мл С)50мл Д ) 30мл Е) 100мл

2. 0,75т –да қанша кг бар?

А)750кг. В)75 .С) 0,75кг Д)7,5 кг Е) 7500кг

3.Қатты денелерге тән емес тұжырымды көрсетіңіз. 1-сурет

А)Берілген көлемді толық алады. В)Пішінін сақтайды. С)Сығылуы қиын.

Д) Белгілі көлемді алады.Е)А-Д жауаптарының арасында дұрысы жоқ.

4.Эклиптика-

А)Күннің бір жылда бір айналым жасайтын аспан сферасының үлкен дөңгелегі.

В)Күннің горизонттан биіктігі.

С)Зодиак белдеуі.Д)Аспан сферасының атауы.

Е)А-Д жауаптарының арасында дұрысы жоқ.

5. Орын ауыстыру –

А)Физикалық шама В)физикалық құбылыс С) физикалық заң.

Д) физикалық дене Е) А-Д жауаптарының арасында дұрысы жоқ.

6.Пішіндері бірдей суретте көрсетілгендей орналасқан ыдыстар берілген .

Салыстыр:1) ыдыстың түбіне түсірілген қысымды.

2) ыдыстың түбіне түскен қысым күшін.

А) p 1 = p 2 = p 3 ; F 1< F 2< F 3

В) p 1< p 2 ≤ p 3 ; F 1 = F 2> F 3

С) p 1 = p 2 ≤ p 3 ; F 1 = F 2 ≥ F 3

Д) p 1 = p 2 = p 3 ; F 1 ≥ F 2> F 3

Е) p 1< p 2 > p 3 ; F 1 = F 2> F 3

7.Вагон 12м/с жылдамдықпен қозғалып еңістен 10 с уақытта түсті. Одан кейін 0,36км жолды 2 с ішінде тоқтағанға дейін жүрді. Барлық жолдағы орташа жылдамдық қандай?

А) 4 м/с В) 12 м/с С) 0,18 км/с Д) 6 м/с Е) 1,2 м/с

8.Жәшікті еден сырғыта отырып орын ауыстырғанда 4Н күш түссе жәшіктің қозғалысына әсер ететін кедергі күші неге тең?

А) 4Н В) 2 Н С) 8 Н Д) 40 Н Е) 0,4 Н

9. Берілген график бойынша II дененің қозғалыс теңдеуі қандай? …

А) х = 200 – 4t

В) х = 0


С) х = 200 + 4t

Д) х = 200 – 2t

Е) х = 200 + 2t

10.Еденнің үстімен массасы 120 кг жүкті жылжыту барысында 8400 Дж жасалды.Жәшіктің орын ауыстыруы қандай?

А) 7 м В) 0,7 м С) 3,5 м Д) 0,35 м Е) 35 м

11.Сағаттың механизмін қозғалысқа келтіретін иірмелі серіппе қандай энергияға ие?

А) потенциалдық

В) химиялық

С) кинетикалық

Д) жарық


Е) жылу.

12. Төрта адам арқанды қарама қарсы бағытқа тартып жатыр ;Екеуі оңға Н және Н; екеуі солға Н және Н.Тең әрекетті күш неге тең?Бағыты қандай?

А)150Н,солға В)150Н,оңға С)650Н, солға Д)200Н оңға Е)250Н солға

13.Гидравликалық машинаның үлкен поршеніне 2700Н жүк қойды.Егер кіші поршеннің ауданы 4см2,үлкен поршеннің ауданы – 90 см2болса кіші поршенге түсіретін күш қандай?

А) 120 Н В) 240 Н С) 300 Н Д) 1200 Н Е) 90 Н

14.Ені 60 м болатын плотинадағы өзен суының деңгейі 3м болса судың қысым күші қандай?

А) 180 Н В) 180 кН С) 18000 кН Д) 2700 Н Е) 2,7 МН

15.А денесінің массасы 240 г.Оны массасы 40г және көлемі 80 см3болатын В денесімен байланыстырды.Екі денені суы бар өлшеуіш цилиндрге салғанда 200 см3су ығысып шықты.А денесінің тығыздығын анықта.А) 2 г/см3В) 5 г/см3 С) 0,2 г/см3 Д) 0,5 г/см3 Е) 50 г/см3
Каталог: uploads -> doc -> 0a7f
doc -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
doc -> Тест сынып Ұлы Отан соғысы нұсқа
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы
0a7f -> Ұлы жеңіс күніне арналған мерекелік концерт. «Ер есімі-ел есінде»


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет