4 планка ұстағышжүктеу 0.83 Mb.
бет5/6
Дата06.01.2018
өлшемі0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6


Жылу таратқыштың ақау мен үзіліс индикациясы


Хабарлама

Себебі

Жөндеу

Сары жарық индикаторы жыпылықтайды, температура өлшенген мәні жыпылықтайды, дисплеиде: »Skin temp deviation above X C » хабарламасы көрініп, дабыл сигналы шығады

-терінің өлшенген температурасы берілген мәннің рұқсат етілгенінен артық ауытқу (0,3-тен 1,00С)

Егер өлшенген мән берілгеннен төмен болса , тері температура датчигінің дұрыс бекігенін қадағала.

Егер өлшенген мән берілгеннен жоғары болса,дененің орталық температурасын өлше.Қызыл жарық индикаторы жыпылықтайды,температура өлшейтін дисплей ортасында үш штрих сегмент жыпылықтап,дисплеиде «PIuq in temp Sensor» хабарламасы көрініп, дабыл сигналы шығады.

Тері температура датчигі дұрыс қосылмаған немесе ақаулы

Қосылуын тексер.»man» қолмен басқару ережесін қос,датчикті жаңаға ауыстыр, қайтадан автоматты реттеу «skin»ережесіне қос.

Қызыл жарық индикаторы жыпылықтайды,температура өлшейтін дисплей ортасында үш штрих сегмент жыпылықтап,дисплеиде «Skin temp Sensor fauIt» хабарламасы көрініп, дабыл сигналы шығады.

Датчик бұзылған

Қосылуын тексер.»man» қолмен басқару ережесін қос,датчикті жаңаға ауыстыр, қайтадан автоматты реттеу «skin»ережесіне қос

Сары жарық индикаторы жыпылықтайды, температура өлшенген мәні жыпылықтайды, дисплеиде: »Skin temp above 390 С » хабарламасы көрініп, дабыл сигналы шығады

Тері температурасы >390С

Тері температура датчигінің бекітілуін тексер.Балаға әсер ететін қосымша жылу көздерінің жоқтығын қадағала (фотоемдеу лампасы, күн көзі)

Өлшенген температура дисплеиінде үш жоғары штрих сегменті бар, дисплеиде «Skin temp above ranqe»хабарламасы шығады

Тері температурасы>420С

Тері температура датчигінің бекітілуін тексер

Өлшенген температура дисплеиінде үш төменгі штрих сегменті бар, дисплеиде «Skin temp beIov ranqe»хабарламасы шығады

Тері температурасы <150С
Өлшенген температура дисплеиінде үш жоғары штрих сегменті бар, дисплеиде «Periperal tempp above ranqe»хабарламасы шығады

Өлшенген температура дисплеиінде үш төмен штрих сегменті бар, дисплеиде «Periperal temp beIov ranqe»хабарламасы

шығады.


шеткі температурасы>420С

Шеткі температура датчигінің бекітілуін тексер

Шеткі температура датчигінің бекуін тексерҚызыл жарық индикаторы жыпылықтайды,температура өлшейтін дисплей ортасында үш штрих сегмент жыпылықтап,дисплеиде «Periperal temp Sensor fauIt» хабарламасы көрініп, дабыл сигналы шығады.

Датчик бұзылған

Жаңа датчик ауыстыр


150 төмен кестеге жазылмай тұр

Техникалық қызмет реттілігі

Кез келген техникалық қызметке жібергенде оның ішінде жөндеуге жібергенде міндетті түрде тазала және дезинфекцияла!

Кез келген техникалық қызметке жібергенде құралды желіден ажырат, рознткадан шанышқыны суыр.

Тек түп нұсқа запастар мен Draqer өндірісінің жиынтығын пайдалан.Гель матрацы

Жабу қабатындағы ұсақ сызаттарды жабысатын таспамен жапсыр

Матрацта үлкен сызаттар болса және ол майысқақтығынан айрылса ауыстыр.матрац қызмет ету уақыты шамамен 2 жыл.Түтікшеге арналған жұмсақ тығыздағыш

Тығыздағыш майысқақтығынан, тұтқырлығынан айрылса ауыстыр.

Жұмыс және түнгі жарық лампасы

Ақау болса ауыстыр

Фотоемдеу лампасы

Лампа жиынтығы 1000 сағат жұмыстаса немесе жекелеген лампалар істен шықса маманға ауыстыруды тапсыр.

Техникалық байқау және қызмет көрсету

Жылына бір рет


Аппаратты аластау / утилизация жасау

Қызмет көрсету уақыты біткенде.Немесе

 • аппаратты аластайтын және утилизация жасайтын өндіріске табыстайды.

Қажетті ақпаратты жергілікті қоршаған ортаны қорғау мекемесі мен тазалық органдарынан алады.
Не бар.

Жинау жүйесі
1 Жылутаратқыш

2 Торцалы экран секциясы

3 Шеткі экран секциясы

4 Ішкі секция

5 Жатынды бұрышты қалыпқа келтіру үшін бекітетін блокираторлы тұтқа

6Оң /сол жақ үшін айналмалы жәшікті ілетін шкаф

7 Доңғалақты арба,табанды екі дөңгелек

8 Биіктікті реттеу механизмі

9 Биіктікті реттеу механизмінің педалы

10 температура датчигін қосу разъемі:жоғарғы ұяшық, сары-тері асты температурасы мен оны реттеу;төменгі ұяшық-ақ-шеткі температураны өлшеу үшін.

11Экпипотенциаль қоспа разъемі

12 Фирмалық кесте

13 Қосымша құралдарға арналған планка ұстағыш

14 Жатын

15 Жылыту жұмысына арналған гель матрацы:жылытпауға арналған пенопласт матрацы

16 Түтікшеге арналған жұмсақ тығыздатқыш

17 Ашық сөре қоймалы және 2 шеткі кронштеиндіштатив

18 Пультпен басқару блогы

19 Жылу таратқышқа арналған топсалы кронштеин, айлану бұрышы +-900

20 Рентген пленка кассетасын қозғалмалы ұстағыш,артжағында бейне жоқ, тек Babytherm 8004.

21 Лақтырып ашылатын қақпақ.Жылу таратқыш

1 Тұтқа

2 ОРталық сигнализация қызыл лампасы

3 Қыздыру элементтері

4 Жұмыс/түнгі жарық

5 Фотоемдеу лампалары, жиынтықта 6 дана.
Басқару блогы  1. ВКЛ/ВЫКЛ индикаторы, Қосылған қалпы-жасыл Қорек беру зақымдалғанда-қызыл.

  2. ОК пернесі жетекші хабарламамен орнатылған мәндерді нақтылау

  3. Индикатор-Inop қызыл жарық диоды функциональды ақауда қосылады.

  4. Жарықдиоды, дисплеижәне дыбыс сигналыфункциясыен тексеру пернесі.

  5. Дыбыс сигналын уақытша сөндіру пернесі

  6. Индикатор-сары жарық диоды,сигналдан сақтандыру үшін.

  7. Индикатор- қызыл жарық диоды,дабыл сигналы жыпылықтап беріледі.
  1. Альфавитті санды дисплеи:нақтылауды қажет ететінхабарлрма мен еұсқауды шығару үшін.

  2. Матрацтың жылыту жүйесін басқару панелі мен дисплеиі

  3. Жылу таратқыш басқару панелі мен дисплеиі.

  4. Жұмыс жарығының ВКЛ/ВЫКЛ пернесі,қосылған жағдайынперненің сары көмескі жарығы білдіреді.

  5. Түнгі жарықтың ВКЛ/ВЫКЛ пернесі ,қосылған жағдайын перненің сары көмескі жарығы білдіреді.

  6. Фотохимиялық лампаның ВКЛ/ВЫКЛ пернесі ,қосылған жағдайын перненің сары көмескі жарығы білдіреді.

  7. Жылу таратқыштың ВКЛ/ВЫКЛ пернесі ,қосылған жағдайын перненің сары көмескі жарығы білдіреді.


«Babytherm 8010» жылытқыш жүйелі матрацтың басқару панелі мен дисплеиі

1Матрацтың өлшенген температурасының дисплеиі

 1. Жоғары температура дисплеиі: 380С < температура үшін

 2. төменгі температура диапозоны <360С

 3. Матрацтың қажетті температура сын ретеу пернесі

 4. Матрацтың қажетті температура дисплейі

Жылу таратқыштың басқару панелі мен дисплеиі

 1. Тері асты температура өлшем дисплейі

 2. Табан белгісі бар индикатор,шеткі температура датчигі қосылғанда қосылады.

 3. Шеткі температура өлшем дисплейі. шеткі температура датчигі қосылғанда жұмыстайды.

 4. Жылу таратқыштың шығу қуаты шкаласы;

1-3 жасыл жарық сегменті.

4-10 сары жарық сегменті

5 Жылу таратқыштың шығу қуатын реттеу пернесі.

6 Жұмыс ережесін қайта қосу пернесі:

«Man»-қолмен басқару ережесі

« skin»-тері температурасының шығу қуатын автоматты реттеу,

Белсенген ереже сары көмескі жарықпен индиционалданады.

7Қажетті температураны реттеу пернесі

8 Терінің қажетті температура дисплейі


Басқару блогы артынан


1 Медбике пейджерін қосуға арналған кіру разъемі ең жоғарыда үш қондырғыменсигнал қабылдау мүмкіндігі бар.

2 Медбике пейджерін, ішкі хабарлау жүйесіне қосу шығыс разъемі.(орталық сигнализация үшін)

3 RS 232 (BabyLink) интерфейсі (қосымша құрал)

4 RS 232 (модем) интерфейсі.

5 Басқару блогын сөндіргіш;

= ВЫКЛ(OFF) =ВКЛ(On)

6 қақпақ

Техникалық сипаттамасы


Қоршаған орта жағдайы

Жұмыс кезінде
Температура

150Сдан 350С дейін

Атмосфералық қысым

900-1060гПа

Салыстырмалы ылғалдық

0- 75%ылғал конденцатынсыз

Кондиционер бар бөлмедегі ауа жылдамдығы

0,3 м/сек көп емес

Сақтау / тасымалдау кезінде
Температура

200Сдан 600С дейін

Атмосфералық қысым

700-1060гПа

Салыстырмалы ылғалдық

0- 90%ылғал конденцатынсыз

Жылу таратқыш
80 см қашықтықтағы жылыту қуаты

(жылу таратқыштан жатын бетіне дейін)


Қуат деңгейі 3

10 мВт/см2

Қуат деңгейі 10

30 мВт/см2

Лампа

120В/230В

Жұмыс жарығы

30Вт

Түнгі жарығы

9 Вт

Жылу таратқыштың үстінгі бетінен төбеге дейінгі қашықтық

>50 см

Температура мониторингісі:

Drager фирмасының түп нұсқа датчигін пайдалан.

Датчик
Өлшенген / бейнеленген мән диапозоны

150Сдан 420С дейін

Дәлдік деңгейі

+-0,10С

Өлшенетін шынжыр дәлдік деңгейі (датчиксіз)

+-0,20С

Орнатылған мән диапозоны

350Сдан 370С дейін

Жылытқышты матрац

(тек «Babiterm8010»үшін)
Мониторинг температурасы

50Сдан 450С дейін

Өлшенетін/бейнеленетін дәлдік деңгейі

+-0,50С 20-дан 420диапозонында

+-20 қалған диапозондаОрнатылған мән диапозоны

300Сдан 38,5 0С дейін

Биіктікті реттеу механизмі

(қосымша құрал)
Көтеру биіктігі

295 мм

Жұмыс ережесі

қысқа уақыт (1мин-жұмыс периоды,60 мин үзіліс)

Ашылатын қақпақ
Орнатылған қақпақтағы СО2 концентрациясы

макс. 0,2%Фотоемдеу блогы

(қосымша құрал)
Лампа 12В/50 Вт (жиынтық 6 лампа)
Ерітінді бұрышы 24*
Қашықтығы 80

см,пайдалы алаңы

400*200мм сәуле түсіру қарқыны 9,5Вт/м2
Жатынның сәуле түсіру пайдалы

Алаңы мм –мен

Салыстырмалы спектрлі сәуле

Қарқындылығынтолқын ұзындығына

функциональды байланысы

Эксплуатациялық сипаттамасы

Желі қуаты

100/120/240В(тапсырыста көрсет)50/60Гц

Пайдаланатын қуат

Жылу татартқыш

600Вт

Матрац жылыту жүйесі

160ВТ

Жарықтындыру жүйесі

30Вт

Биіктікті реттеу механизмі (қосымша құрал)

560Вт

Фотоемдеу блогы

400Вт

Сақтағыш
100В/120В

М 15 А UL198 G, 2дана

230В

М 10 А UL198 G, 2дана

Стандарттар

EN 60601-1

EN 60601-1-2-35 матрац жылыту жүйесі үшін

EN 60601-1-2-21 жылу таратқыш үшін


Қорғау сыныбыТері температура датчигіМатрац бетінің жылуыКлассификация (ЕС 93/42/УЭСдирективасына сәйкес, ІХ қосымшасымен)

ІІb класс

UMDNS коды

15-610

(Universal Medical Device Nomenclature System

Медицина құрал наменклатурасы)


ЭМС электро магнитті бірігуі

EN 60601-1-2 тексерілген.

Интерфейс

RS 232

DIN 66020 деңгейі бойынша

Монитор сымы (№83 06 488 зак.)

Контакт сызбасы
Модем интерфейсі

Модемді қосу үшін

Контакт сызбасы
RS екі сызбасы да орталық сигнализация

кіруімен бір біріне гальваникалы байланысты.

Орталық сигнализация жүйесі

шақыруды іздеу қондырғысын қосу үшін шығу

Жұмыс қуаты

макс. 24В

Тоқ күші

макс. 250мА

Қуат

макс. 3Вт

Нольдік потенциальмен екі жақты контакт
Кіру

шақыруды іздеу қондырғысын қосу үшін шығуы макс.3 құралды сигнал қабылдау мүмкін

Ноль потнециалымен жұмыс контактысы


Интерфейс(қосымша құрал)
Барлық сигналға гальваникалық байлау

ДИэлектрикалық тесіп шығу беріктігі

1,5кВ құрайдыГабариттер

Ұзындығы х ені

315 х 750

Жалпы биіктігі
Биіктікті реттеу механизмінсіз кюбез

1960 мм

Биіктікті реттеу механизмінді кюбез

1896-2210 ммЖатын жұмыс биіктігі
Биіктікті реттеу механизмінсіз

1025 мм

Биіктікті реттеу механизмінді кюбез

885-1180 мм

Жатын

750*490 мм

Жатынның еңкею бұрышы

еркін

Макс. еңкею бұрышы

алдыңғы жағынан 20 0 төмен

алдыңғы жағынан 15 0 жоғарыШеткі қабырға биіктігі

150 немесе 230мм

Ішкі экран секция биіктігі

70 ммСалмағы(бір ілетін шкабымен)
Биіктікті реттеу механизмінсіз кюбез


Матрац жылыту жүйесімен

133 кг

Матрац жылыту жүйесінсіз

120 кгБиіктікті реттеу механизмінді кюбез
Матрац жылыту жүйесімен

120 кг

Матрац жылыту жүйесінсіз

110 кг


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет