5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз етужүктеу 180.4 Kb.
Дата08.05.2018
өлшемі180.4 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті


3 деңгейлі СМЖ құжаты

УМКД

ПОӘК 042-06.1..45/02-2014

ПОӘК

«Халық педагогикасы элементтерін қолдана отырып физиканы оқыту әдістемесі» пәнінің магистранттарға арналған бағдарламасы№ 1 баспа

«25» __06. 2014 ж.

М - 101 «Физика» мамандығы үшін

«Халық педагогикасы элементтерін қолдана отырып физиканы оқыту әдістемесі»

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


МАГИСТРАНТҚА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014

Алғы сөз


1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырушы – 2014 ж. ________ Желдыбаева Балғын Сембаевна «Физика» кафедрасының доцент м.а., п.ғ.к.


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Физика» кафедрасының отырысында

№10 хаттама, 25.06. 2014 ж.

Кафедра меңгерушісі, п.ғ.д., профессор _______ Маусымбаев С.С.


2.2. Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік бюросы кеңесі отырысында

№6 хаттама, 26.06.2014 ж.

Төраға ________ Батырова К.А.
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында құпталып және баспаға ұсынылды

№ __ хаттама, ____ ____________2014 ж.
ОӘК төрағасы ________ Искакова Г.К.
4 Алғаш рет енгізілді

МАЗМҰНЫ


 1. Қолданылу аумағы 4

 2. Нормативтік сілтемелер 4

 3. Жалпы мағлұматтар 4

 4. Оқу пәнінің мазмұны 6

 5. Магистранттардың өздік жұмысына арналған тақырыптар тізімі 10

 6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы 10

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы 11

 8. Әдебиеттер 12


1. ҚОЛДАНЫЛУ АУМАҒЫ

М - 101 «Физика» мамандығы үшін «Халық педагогикасы элементтерін қолдана отырып физиканы оқыту әдістемесі» пәні бойынша оқитын магитсранттар үшін оқу-әдістемелік кешенге кіретін магистрантқа арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы


2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Аталған «Халық педагогикасы элементтерін қолдана отырып физиканы оқыту әдістемесі» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы төмендегі құжаттарға сүйене отырып жасалынып, осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру талаптарын тағайындайды:

М - 101 «Физика» мамандығының мемлекеттік жалпы міндетті стандарты, ҚР МЖМБС 3.08.330 – 2006 Қазақстан білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген.

- СТУ 042-СГУ-5-2012 университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар»

- ДП 042-1.07-2012 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы мен мазмұны»
3. ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР

3.1. Пәннің мазмұнының қысқаша сипаттамасы.

Базалық білімнің негізгі компоненті ретіндегі физиканың мәні практикалық іс-әрекетте қолдану үшін қажетті, басқа оқу пәндерін зерделеу үшін, үздіксіз білім беру жүйесінде оқуды жалғастыру үшін қажетті, нақты физикалық білімді игерту арқылы оның адамзат өркениетін, олардың өмірге өзіндік көзқарасын тәрбиелеу, қоршаған ортадағы әр түрлі қоғамдық ой-пікірлермен, жазушы шығармаларымен, халықтық этноматериалдармен жаратылыстану ғылымын ой санасында байланыстыра білу болып табылады. Сондай-ақ өскелең ұрпақтың рухани ортасын қалыптастырудағы, олардың интеллектуалдық және басқа да сапаларын дамытудағы физикалық білімнің маңыздылығымен анықталады.

Оқытудың тиімділігі – мектепте оқушылардың белсенді араласуына байланысты, яғни жоғары білімді оқытушы мен білімді меңгеретін оқу-танымы жоғары, қабілетті, белсенді оқушыларға тікелей байланысты. Физика пәні қазіргі замандық оқыту жүйесінің іргелі пәндері болуымен қатар, мектептегі өтілетін сағатқа шақталған жүктемесі бойынша ең көлемді әрі ұзақ өтілетін пәндер қатарына жатады. Оның үстіне осы аталмыш пәндер ғылым мен техниканың алдыңғы шегінің әліппесі және адамзат тарихындағы ең көне пәндер болып табылады, демек, оның ұғымдық атаулары, ережелері мен есептері халықтық ортада қалыптасқаны анық. Сондықтан мектепте оқу процесін іске асыру үшін оқытушының жұмыс сапасын арттыру керек, яғни өтілетін сабақтың, жүргізілетін практикасы жұмысының сапасын арттыру, оқушылардың белсенді оқу-танымдық іс-әрекеттерін ынталандыру, оқу процессін негіздеу.

Практикалық жұмыстарда басқа білім түрлеріне қарағанда мұғалімнің барынша белсенді болу керектігін айқындайды. Мұндай жұмыстарда мұғалім әрбір оқушымен қарым-қатынаста болады және олардың өзіндік жұмыстарын тиімді басқаруға көмектеседі.

Практикалық сабақтарды оқу процессін ұйымдастырушы форма ретінде қарауға болады, яғни физика пәнін оқыту үдерісінде халық педагогикасы арқылы оқушылардың қоршаған ортаға бейімделе алуына, оның белсенділігіне және әлеуметтенуіне, яғни танымдық іс-әрекеттің үйлесімді күрделі түрлерін жүзеге асыру қабілеттіліктерін қалыптастыруға мүмкіндік туғызу және жүргізу және қалыптастыру кезіндегі теорияны өмірде қолдана алуы, шығармашылық қабілеттіліктің дамуы, практикалық машықтануы ұйымдастырады.


Халық педагогикасының негіздерін жаратылыстану пәндері сабағында қолдану –білімділік, дамытушылық, тәрбиелілік мақсаттарын жүзеге асырып, оқушының өмірге өзіндік көзқарасын, өзін қоршаған ортадағы әр түрлі қоғамдық ой-пікір, ұлттық құндылықтарды оқушы санасында байланыстыра білу негізінде ұлттық мәдениетті сақтауға тәрбиелейтін үдеріс болып табылады.

Мектепте физика пәні тарауларының да әрбір тақырыптарына халық педагогикасын, қазақтың ақын-жазушыларының еңбектерінен көрнекі құралдар, есептер, мысалдар, мәтіндерді кіріктіре оқыту оқушылардың өмірге көзқарасын қалыптастырып, мән-мағынасын ажыратуды қамтамасыз етеді, мейлінше күрделі тақырыптар мен физикадан өтіліп жатқан құбылыстарды сезіну үшін, теориялық білімнің маңызын түсіндіруге тиімді.

Физика пәнін халық педагогикасымен байланыстыру:

а) оқулық және халық педагогикасы материалдарын бейнелейтін кескіндеме, суреттерді бір-бірімен салыстырудағы көрнекілік;

ә) білім мазмұнын игерудегі ұғынықтылық;

б) проблемалық ситуациядан шығу барысындағы өміршеңдік;

в) өздік іс-әрекет ұйымдастырудағы еркіндік;

г) оқушылардың шығармашылық қабілетін жетілдірудегі ғылымилық;

д) білім мазмұнындағы деректерді тиімді үйлестірудегі жүйелілік;

е) сабақ және сыныптан тыс жұмыстардың бекіту кезеңін іске асырудағы сабақтастық;

ж) білімін (нақтылығын және тереңдігін) тексерудегі үздіксіздік;

з) практикалық білік пен дағдыларды қалыптастырудағы табиғат пен үйлесімділік сияқты, яғни мектеп оқушыларына халық педагогикасын қазіргі білім беру үдерісімен оңтайлы сабақтастыруда оқытудың негізгі принциптерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді.  1. Жоғарыда аталған физика пәнін оқыту барысында халық педагогикасын пайдаланудың мүмкіндіктері жоғары, өйткені халық педагогикасы материалдары арасынан сұрыпталып алынатын үлгілері жаратылыста болып жатқан құбылыстардың шынайы көрінісін сипаттайды және физика пәнінде теориялық деректердің пәрменді игерілуін жүзеге асырады. Этнопедагогикалық сипаттағы іс-шаралар жүйесін жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу, оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін қалыптастырудағы тәжірибелік үлгілерін ұсыну бүгінгі заманғы оқыту үдерісін технологияландыру талабымен пәрменді үйлесуі тиіс. Осыдан оқушылардың танымдық іс-әрекетін халық педагогикасы арқылы қалыптастырудың әдістемесін жаңарту керектігін айқын көрсетіп тұр.

3.3 Осы курстың мақсаты физиканы оқыту әдістемесін халық педагогикасы элементтерін қолдана отырып меңгеру керек;

3.4 Оқытудың нәтижелері:

Курсты оқығаннан соң магистрант игеруі қажет:

халық педагогика құралдарын - мақал-мәтелдерді, жұмбақтарды, ертегілерді, өлеңдерді, айтысты, аңыз-әңгімелерді, батырлар жырын, ұлттық ойындарды, дастандарды және т.б. тиімді пайдалана отырып негізгі есептер, мысалдар, олардың физикалық мағынасының ерекшеліктерін, негізгі ұғымдарды, шамаларды, әдістердің негіздерін және құбылыстардың шынайы көрінісін өңдеуді.

ұға білуі қажет:

халық педагогикасы элементтерін қолдана отырып негізгі физикалық ұғымдар, олардың табиғатта байқалуын және техникада қолданылуын;

меңгеруі қажет:

білімділік, дамытушылық, тәрбиелілік мақсаттарын жүзеге асырып, өмірге өзіндік көзқарасын, өзін қоршаған ортадағы әр түрлі қоғамдық ой-пікір, ұлттық құндылықтарды ой санасында байланыстыра білу негізінде жұмыс істеуді, физикалық мағынасын жетілдіре білу, халық педагогикасы элементтерін қолдана отырып есептерді шығаруды және оны физика заңдарымен байланыстыра білуді;

Курсты оқығаннан соң магистрант мынаны істей білуі қажет:

- құбылысты халық педагогикасы элементтері көмегімен қайталай білуді.

- статистикалық әдісті қолдана білуі;

- халық педагогикасы элементтерін қолдана отырып және жүйелердің негізгі әдістерімен жұмыс істей білуі;

- халық педагогикасы элементтері бойынша істелінетін физиканы оқыту әдістемесін меңгеруі,

- табиғат нысандарын білуі, нәтижесін бағалай білуі,

халық педагогикасы элементтерін қолдана отырып физикалық есептерін шығара білуі.

3.6 Курс пререквизиттері:

3.6.1 Жалпы физика

3.6.2 Физиканы оқыту әдістемесі

3.6.3 Халық педагогикасы
Оқу жұмыс жоспарынан көшірме 1 кестеде көрсетілген.

1 кесте –

Оқу жұмыс жоспарынан көшірме


Курс


Семестр

Кредит

Дәріс

Зерт. (сағ)

Машық

сабағы


МӨЖО (сағ)

ӨЖ

Барлығы (сағ)

Қорытынды бақылау түрі

2

3

2

15

0

15

30

45

105

Емтихан


4. ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (модуль бойынша)
2-кесте

Тақырыптын аты және мазмұны


Сағат

саны


1

2

Дәрістер

1 Дәріс

Физиканы оқытуда халық педагогикасы элементтерін қолдану туралы жалпы түсінік


1


2 Дәріс

Физиканы оқытуда халық педагогикасының ғылымдар жүйесіндегі алатын орны1

3 дәріс

Физиканы оқытуда халық педагогикасы элементтерін қолданудың беретін нәтижелері1


4 Дәріс

Халық педагогикасы элементтері бар эксперименттердің әдістемелік талаптары1

5 Дәріс

Физика пәні бойынша этнопедагогикалық элементтерін қолдану арқылы өткізілетін зертханалық жұмыстар және оның оқу процесіндегі алатын орны1

6 дәріс

«Механика» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық ертегілерінен мысалдар келтіру1

7 дәріс

«Молекулалық физика» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдану1

8 дәріс

«Электростатика» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдану1

9 дәріс

«Электродинамика» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдану
1

10 дәріс

«Магнит өрісі» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдану1


11 дәріс

«Әр түрлі ортадағы элетр тогы» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдану1


12 дәріс

«Электромагниттік индукция» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдану1


13 дәріс

«Тербелістер және толқындар» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық ертегілер мен мақал-мәтелдерден мысалдарды қолдану1


14 дәріс

«Атомның құрылысы» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдану1

15 дәріс

«Атом ядросы» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдану1


Практикалық сабақтар
1 Практикалық жұмыс

Тақырыбы: Физиканы оқытуда халық педагогикасы элементтерін қолдану туралы жалпы түсінік

Жұмыстың мақсаты: Физиканы оқытуда халық педагогикасы элементтерін қолдану туралы жалпы түсініктерді оқып үйрену.

2

2 Практикалық жұмыс

Тақырыбы: Физиканы оқытуда халық педагогикасының ғылымдар жүйесіндегі алатын орны.
Жұмыстың мақсаты: Ғылымдар жүйесіндегі физиканы оқытуда халық педагогикасының алатын орының зерттеу.

2

3 Практикалық жұмыс

Тақырыбы: Физиканы оқытуда халық педагогикасы элементтерін қолданудың беретін нәтижелері

Жұмыстың мақсаты: Физиканы оқытуда халық педагогикасы элементтерін қолданудың беретін нәтижелерін қарастыру.

2

4 Практикалық жұмыс

Тақырыбы: Халық педагогикасы элементтері бар демонстрациялық эксперименттердің әдістемелік талаптары.

Жұмыстың мақсаты: Демонстрациялық эксперименттерде халық педагогикасы элементтеріде пайдалану және оларға қойылатын әдістемелік талаптарды қарастыру.

2

5 Практикалық жұмыс

Тақырыбы: Физика пәні бойынша этнопедагогикалық элементтерін қолдану арқылы өткізілетін зертханалық жұмыстар және оның оқу процесіндегі алатын орны.

Жұмыстың мақсаты: Физика пәні бойынша этнопедагогикалық элементтерін қолдану арқылы өткізілетін зертханалық жұмыстарға шолу жасау және оның оқу процесіндегі алатын орының қарастыру.

2

6 Практикалық жұмыс

Тақырыбы: «Механика» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық ертегілерінен мысалдар келтіру.

Жұмыстың мақсаты: «Механика» бөліміне қатысы бар халық ертегілерінен мысалдарды қарастыру және осы бөлім бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық ертегілерін пайдалану.

2

7 Практикалық жұмыс

Тақырыбы: «Молекулалық физика» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдану.

Жұмыстың мақсаты: «Молекулалық физика» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдануды үйрену.

2

8 Практикалық жұмыс

Тақырыбы: «Электростатика» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдану.

Жұмыстың мақсаты: «Электростатика» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдануды үйрену.

2

9 Практикалық жұмыс

Тақырыбы: «Электродинамика» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдану.

Жұмыстың мақсаты: «Электродинамика» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдануды үйрену.

2

10 Практикалық жұмыс

Тақырыбы: «Магнит өрісі» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдану.

Жұмыстың мақсаты: «Магнит өрісі» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдануды үйрену.

2

11 Практикалық жұмыс

Тақырыбы: «Әр түрлі ортадағы элетр тогы» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдану.

Жұмыстың мақсаты: «Әр түрлі ортадағы элетр тогы» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдануды үйрену.

2

12 Практикалық жұмыс

Тақырыбы: «Электромагниттік индукция» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдану.

Жұмыстың мақсаты: «Электромагниттік индукция» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдануды үйрену.

2

13 Практикалық жұмыс

Тақырыбы: «Тербелістер және толқындар» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық ертегілер мен мақал-мәтелдерден мысалдарды қолдану.

Жұмыстың мақсаты: «Тербелістер және толқындар» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық ертегілер мен мақал-мәтелдерден мысалдарды қолдануды үйрену.

2

14 Практикалық жұмыс

Тақырыбы: «Атомның құрылысы» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдану.

Жұмыстың мақсаты: «Атомның құрылысы» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдануды үйрену.

2

15 Практикалық жұмыс

Тақырыбы: «Атом ядросы» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдану.

Жұмыстың мақсаты: «Атом ядросы» бөлімі бойынша физикалық эксперименттерді жүргізуде халық педагогикасы элементтерін қолдануды үйрену.

2


5. МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
5.1. Физиканы оқытуда халық педагогикасының ғылымдар жүйесіндегі алатын орны.

5.2. Физика курсы мазмұнының басқа оқу пәндерінің мазмұнымен байланысы

5.3 Физиканы оқытуда халық педагогикасының ғылымдар жүйесіндегі алатын орны.

5.4 Физикадан халық педагогикасы арқылы оқу сабақтарын ұйымдастырудың формалары.

5.5 Халық педагогикасы арқылы оқыту процесіндегі мұғалім іс-әрекетінің құрылымы және оқыту әдістерінің жүйесі.

5.6 Физиканы оқытуда халық педагогикасы элементтерін қолдану туралы мектеп курсындағы «электродинамика» бөлімін оқыту әдістемесі.

5.7 Жалпы білім беретін орта мектепте халық педагогикасы арқылы электродинамиканы меңгерту әдістемесі.

7. ОҚУ-ӘДІСТЕМІЛІК ОҚУЛЫҚПЕН ҚАМТАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫӘдебиеттердің аталуы

Саны

Магистранттар саны.

Қамтылу проценті.

1

2

3

4

Лабораторный практикум по теории и методике обучения физике в школе: Учебное пособие. Под ред. С.Е.Каменецкого. М: 2002.

12

1

100

Г.Г.Никифирова. Учебное оборудование для кабинетов физики общеобразовательных учреждений. Под ред.– М: Дрофа, 2005.

12

1

100

С.А.Хорошавин. Демонстрационный эксперимент по физике в школах и классах с углублённым изучением предмета: Механика, Молекулярная физика.

– М.: Просвещение, 1994.12

1

100

А.В.Смирнов, С.В.Степанов. Оборудование школьного кабинета физики. – М.: 2001.

3

1

100

А.А.Марголис. Практикум по школьному физическому эксперименту. М.: Просвещение. 1977.

5

1

100


8 . ӘДЕБИЕТТЕР

 1. Физикадан демонстрациялық тәжірибелер М.: Просвещение, 1990.

 2. Методика преподавания физики в 8 – 10 классах средней школы / Под ред. В. П. Орехова, А. В. Усовой. М.: Просвещение,1980.

 3. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе. Теоретические основы. М.: Просвещение,1981.

 4. Учебное оборудование по физике в средней школе /Под ред. А.А. Покровского. М.: Просвещение, 1973.

 5. Кабинет физики средней школы /Под ред. А.А. Покровского. М.: Просвещение, 1982.

 6. Усова А.В. Практикум по решению физических задач: Для студентов физ.-мат.фак. /А.В.Усова, Н.Н.Тулькибаева М.: Просвещение, 2001, - 206с.

 7. Симакин М.В. Методика решения задач по физике для 10 класса естественно-математического направления, Кокшетау: Келешек – 2030, 2008. – 120с.

 8. Методика преподавания физики в 7 – 8 классе средней школы. Пособие для учителя /Под ред. А.В. Усовой, М.: Просвещение, 1990

 9. Методика преподавания физики в 8 – 10 классах средней школы /Под ред. В. П. Орехова, А. В. Усовой. М.: Просвещение,1980

 10. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе. Теоретические основы. М.: Просвещение,1981
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет