6-8, 10 класи Орфографія Тестові завдання Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядкажүктеу 100.69 Kb.
Дата18.04.2019
өлшемі100.69 Kb.

6-8, 10 класи
Орфографія

Тестові завдання

1. Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка

А. такс..ст, реч..татив, Брат..слава

Б. бр..танець, федерац..я, Пак..стан

В. к..нджал, соц..аліст, Мадр..д

Г. кос..нус, лог..ка, асоц..ація

Д пр..зидент, карат..ст, Ват..кан2. Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка

А. т..нденція, каз..но, Аргент..на

Б. ч..пси, сп..ртовий, Ваш..нгтон

В. дез..нфекція, д..зель, кор..да

Г. шн..цель, д..лема, ч..лійський

Д. м..грень, коаліц..я, Мекс..ка3. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в усіх словах рядка

А. Апол..он, ан..али, тон..а

Б. Філіп..іни, одіс..ея, кол..егія

В. От..ава, брут..о, артил..ерист

Г. Лозан..а, колон..а, пан..а

Д. Кас..абланка, пен..і, і..міграція4. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх сло­вах рядка

А. іп..одром, і..реальний, хоб..і

Б. е..мігрант, тер..аса, інтермец..о

В. ал..ергія, коміс..ія, Дік..енс

Г. конт..революція, груп..а, шас..і

Д Рус..о, конфет..і, дис..идент5. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх сло­вах рядка

А. і..новація, а..нотація, рок..око

Б. дол..ар, а..сортимент, новел..а

В. брут..о, бюл..етень, трас..а

Г. груп..овий, шас..і, сюр..еалізм

Д. гол..андець, мас..а, шо..се6. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх сло­вах рядка

А. марок..анський, фін..и, кас..ир

Б. і..раціональний, тер..аса, іл..юзія

В. ак..умулятор, клас..ний, міс..ія

Г. Ген..адій, ім..унітет, лібрет..о

Д. сирок..о, Шил..ер, діаграм..а7. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А. міс..урійський, компрес.., п'єс..а

Б. телеграм..а, крос..ворд, оперет..а

В. ван..а, кор..екція, профес..ор

Г. а..симетрія, еф..ект, Дарданел..и

Д. шил..інг, мас..аж, дік..енсівський8. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А. ап..етит, ас..орті, брюс..ельський

Б. гал..юцинація, кас..ета, тон..а

В. конгрес.., ак..ордеон, експрес..

Г. ал..ергія, Одіс..ей, а..моральний

Д. ас..истент, кол..ектив, мадон..а9. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А. інкас..атор, клас..ицизм, гет..о

Б. ексцес.., ак..омпанемент, пен..і

В. прес..а, проблем..а, калькут..ський

Г. ком..ентар, кол..екція, кол..ега

Д. міс..іонер, парал..ель, пан..о10. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А магістрал.., асфал..т, пап..є-маше

Б. барел..єф, рел..єфний, п..єса

В. порт..єра, міл..ярдер, бал..зам

Г. б..юлетень, грил..яж, конферанс..є

Д. дос..є, мад..ярський, модел..єр11. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А. н..юанс, Пхен..ян, компан..йон

Б. монпанс..є, біл..ярд, пас..янс

В. модел..єр, бутон..єрка, н.лоанс

Г. конферанс..є, Н..ютон, мал..ярія

Д. ател..є, кан..йон, кур..йоз12. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А. рел..єф, мад..яр, Рішел..є

Б. т..юрбан, мантил..я, шампін..йон

В. едел..вейс, бел..етаж, ал..труїзм

Г. Мол..єр, сен..йор, куп..юра

Д. ескадрил..я, дос..є, фл..юс13. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А. квінтил..йон, вол..єр, прес-пап..є

Б. ал..фонс, гіл..йотина, сек..юриті

В. Джул..єтта, лос..йон, р..юш

Г. він..єтка, бракон..єр, пен..юар

Д. кабал..єро, кал..ян, рез..юме14. Апостроф на місці пропуску треба ставити в усіх словах рядка

А. дистриб..ютор, б..джет, ін...єкція

Б. кар..єра, ад..ютант, р..юкзак

В. суб..єкт, Рив..єра, М..юллер

Г. кон..юнктивіт, миш..як, бар..єр

Д. інтерв..ю, прем..єр, п..юре15. Апостроф на місці пропуску треба ставити в усіх словах рядка

А. к..янті, кон..юнктура, П..ємонт

Б. валер..яна, ридик..юль, вар..єте

В. прем..єра, Барб..юс, ар..єргард

Г. круп..є, Х..юстон, М..юнхен

Д. ад..юнкт, манік..юр, В..єтнам16. Апостроф на місці пропуску треба ставити в усіх словах рядка

А. кутюр..є, Олів..є, грав..юра

Б. мар..яж, м..юслі, Рейк..явік

В. п..єдестал, деб..ют, комп..ютер

Г. диз..юнкція, об..єктив, б..юст

Д. кеш..ю, Монтеск..є, екстер..єр17. НЕМАЄ орфографічних помилок у варіанті

А. за кілька миль від Бона

Б. дивовижна архитектура Марокко

В. віллу прикрашає статуя Афродіти

Г. президентський палац у Талінні

Д. античне й бароккове мистецтво18. Орфографічну помилку допущено в рядку

А. експериментальний парашут

Б. джинсовий піджак

В. бразильський телесеріал

Г. політика індустріалізації

Д. дезинтеграційна ідеологія

Орфографія

Тестові завдання

1. Частку не треба писати разом з наступним словом у рядку

А. не/покоїтися про сина

Б. ще не/завершена праця

В. не/довга, але цікава лекція

Г. не/крутити носом

Д. досі не/прочитана книжка2. Частку не треба писати окремо з наступним словом у рядку

А. не/сила терпіти

Б. не/досконалий твір

В. іти в не/пам'ять

Г. не/довиконувати план

Д. не/здужати підійняти3. Частку не треба писати окремо з наступним словом у рядку

А. не/має лиця на ньому

Б. не/одноразово повторювати

В. радість не/вимовна

Г. не/святі горшки ліплять

Д. не/досипати ночей4. Частку не треба писати разом з наступним словом у реченні

А. Я вже й пізніше, при дворі, в Парижі, шукав її у мармурі не/раз.Б. Не/спалося, а ніч, як море.

В. Тільки те не/зрадить серце, що любити поклялось.Г. Ніч не/рухомо тишею бринить.

Д. Не/варті сну казки колишні.5. Частку не треба писати разом з наступним словом у реченні

А Не/доведи, щоб розум задрімав.

Б. Печаль виховує мене, не/дорікає.

В. Не/доженеш конем, що запізниш одним днем.

Г. Глухий що не/дочує, то вигадає.

Д. Не/нагодуєш коня — не/доїдеш і до пня.6. Частку не треба писати разом з наступним словом у реченні

А. Не/високо мудруй, але твердо держись.Б. Не/суворо на серці, не/гнівно.

В. Відчахнута гілка вмирає не/зразу.

Г Нам таких не/треба, що ніс деруть до неба.

Д Блідий ранок не/сміливо зазирнув у вікна.7. Частку не треба писати з наступним словом окремо в реченні

А. А я й не/знала, що думки болять, коли душа і серце — безборонні.

Б. Коли копають картоплю, ключ угорі журавлиний рідною мовою кличе у не/відомі краї.

В. Родина — тільки вбогий човен на не/вмолимих бурунах.

Г. Надворі не/впевнено всміхався чудовий ранок.

Д. Мій князю-соколе, не/має століть поміж нами.

8. Частку не треба писати з наступним словом окремо в реченні

А. Вже не/далеко той час, коли оксамитовим серпанком молодого листячка вкриються розлогі крони кленів.

Б. Коли засне глибоко місто не/спокійним сном, вона приходить здалеку до мене.

В. Загула флейта, мов осіння не/погода під стріхою.

Г. У гущавині лісу не/вгамовно витьохкували солов'ї, віщуючи прихід ранку.

Д. Куди не/глянь — скрізь розвернулося, розпустилося, зацвіло пишним цвітом.9. Частку не треба писати окремо з наступним словом у реченні

А. Микола був не/молодий хлопець, а чоловік з довгими вусами, з міцним станом, широкими плечима та міцними руками.

Б. Широкою долиною між двома рядами розложистих гір тече по Васильківщині не/величка річка Раставиця.

В. То, певно, іншого роду краса, як гори: не/спокійна й повна перемін.

Г. Не/свідомо, мимоволі тягнуло його під величну таємничу опіку.

Д. Як справжній митець, він, не/зважаючи на позірну відчуженість од світу, був чутливий до всього, що відбувалося довкола.10. Частку не треба писати окремо з наступним словом у реченні

А. В серцях у нас не/витончена мука, а радість голосиста і дзвінка.

Б. Я закоханий палко, без міри у не/бачену вроду твою.

В. Народе мій, титане не/поборний, що небо підпирає голубе.

Г. Ішли назустріч вічності і смерті дружини не/покірливих слов'ян.

Д. Пройдеш ти, лишивши світлу не/вгамовану мені печаль.11. Частку не треба писати окремо з наступним словом у реченні

А. І зустріч ця, приємна і не/ждана, нагадує мені забутий сон.

Б. А ти була, як мрія, не/повторна, такою зроду не була ще ти.

В. І світ великий, не/озорий належить нам — тобі й мені.

Г. І ми з тобою вже не в силі буть не/щасливими удвох.

Д. Мені поля задумливо шептали свої ніким не/співані пісні.12. Частку не треба писати окремо з наступним словом у реченні

А. Не/зв'язаний сніп — солома.

Б. Затужилося так в не/свободі.

В. Лихий кухар або не/досолить, або пересолить.

Г. Де багато кухарів, там собаки не/голодні.

Д. У не/голодного на думці гульня, а в голодного — обід.13. Частку не треба писати окремо з наступним словом у реченні

А. Поспішно, та не/доладно.

Б. Соловей піснями не/ситий.

В. На вовка не/слава, а їсть овець Сава.

Г. Хоч мороз і припікає, зате комарів не/має.

Д. Де слова з ділом розходяться, там не/порядки водяться.14. Частку не треба писати окремо з наступним словом у реченні

А. У польоті, ніким не/бачені, я спрямовую кораблі.

Б. Регоче й гримить голубим океаном не/розтрачена радість моя.

В. Не/полоханий спокій над Києвом сонним дріма.

Г. Хай падають із неба зорі, немов не/зібране зерно.

Д. І довгий рік чекають марно рядки не/читаних книжок.15. Допущено помилку на правопис частки не в рядку

А. У нас не бувало такого, щоб хто-небудь когось не послухався або підвів.

Б. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою.

В. Коли-не-коли заходив до житників, щоб не дуже набридати.

Г. Я люблю тебе, друже, за те, що не можу тебе не любити.

Д. Тоді ще не знав я, що все проходить, все губиться в не впинній зміні подій.16. Не вживаються без не всі слова рядка

А. небавом, небога, негідницький

Б. ненавидіти, небуття, невдаха

В. нездара, нетерплячка, нещастя

Г. негода, неуважність, немовля

Д. неволити, недоліток, небезпека17. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступне слово).

Жертви українського геноциду, (1)не/оплакані й (2)не/полічені діти України, лежать у тисячах братських могил, ніким (3)не/доглянутих, (4)не/рідко без огорожі та хреста, і борги наші перед ними — (5)не/оплатні.Частку не треба писати разом з усіма словами, ОКРІМ позначеного

А 1


Б. 2

В. 3


Г. 4

Д. 5


18. Прочитайте поезію (цифри в дужках позначають наступне слово).

Я хочу буть (1 )не/самовитим,

Я хочу в полум'ї згоріть,

Щоб (2)не/жаліти за прожитим,

Димком на світі (3)не/чадіть.

Щоб (4)не/пекли дрібні образи

Дрібненьку душу день при дні,

Я згоден вибухнуть відразу,(5)Не/наче бомба на війні.

І диву дивному даюся,

Що з того користі катма:

Чомусь (6)не/лопаюсь, (7)не/рвуся —

Напевне, капсуля (8)не/ма.Усі цифри на позначення написання не разом з наступним словом правильно наведено в рядку

А. 1,3,5


Б. 2,5,8

В. 3,4,8


Г. 1,5,8

Д. 5,6,7
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «витівки снігової баби»
downloads -> Пригоди снігової баби
downloads -> Сценарій новорічного свята для початкових класів «Казкова феєрія -2017»
downloads -> Інформаці я про Солоницівський колегіум Дергачівської районної ради Харківської області станом на 22. 08. 2013 Рік заснування
downloads -> Тема: База даних
downloads -> Великоберезький днз
downloads -> Оноре де Бальзак Гобсек
downloads -> Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами
downloads -> «У гостях у байки»


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет