60. «Адам және оның денсалығы» бөлімін өткен кезде оқушылар өз ағзаларына қандай бақылаулар жүргізе аладыжүктеу 120.53 Kb.
Дата05.05.2018
өлшемі120.53 Kb.

2- аралық бақылау
60. «Адам және оның денсалығы» бөлімін өткен кезде оқушылар өз ағзаларына қандай бақылаулар жүргізе алады

 1. жиырылу кезіндегі бұлшықет формаларының өзгеруі, жүк көтерген кезде жұмыс дене тұрысы өкпенің тіршілік сыймдылығын анықтау, жасанды тыныс алдыру тәсілдер, тізе рефлексі

 2. көз қарашығының ұлғаюы, тыныс алу және шығару уақытында кезде кеуде көлемінің өзгеруі

 3. көздегі соқыр дақты анықтау, шартты рефлекстің пайда болуы және тежелуі

 4. әртүрлі жағдайларда тыны салу қозғалысының санын анықтау

 5. жұту қозғалысы, әр түрлі буындардағы қозғалыс сипаты

61. Биологиялық іскерліктер қандай топқа бөлінедң

 1. морфологиялық, жүйелілік, физиологиялық, анатомиялық,
  экологиялық, гигиеналық, натуралистік

 2. тәжірибелік, жазбаша, морфологиялық, экологиялық, санитарлық

 3. генетикалық, арнайы, экспериментальді, жүйелілік

 4. агротехникалық, зоотехникалық, арнайы

 5. жалпыбиологиялық, арнайы

62. Принцип дегеніміз не?

 1. Тәсіл;

 2. Теория;

 3. Құрал;

 4. Талап;

 5. Оқытудың түрі.

63. Саналылық және белсінділік принципінің шарттарын көрсетіңіз:

 1. Ғылыми таным әдістерін қолдану;

 2. Оқылатын материалдарды әрбір жас кезеңдеріне бөлу;

Белгілі мәлеметтерді белгісіздерімен байланыстыру;

 1. Әр түрлі анықтамалық әдебиеттерді, сөздіктерді, энциклопедияларды қолдануға үйрету;

 2. Көрнекілік арқылы өмірмен байланыс орнату.

64. Қай принцип қолдағанда оқушылар ізденеді, шығармашылық жұмыстар жасайды?

 1. Бірізділік және жүйелілік;

 2. Саналылық және белсінділік;

 3. Ғылымилық;

 4. Беріктік;

 5. Көрнекілік.

65. Дағдыларды қалыптастыру үшін не керек?

 1. Ғылыми білімдерді жүйелі беру;

 2. Жаттығулар;

 3. Жаңа ұғымдарды жүйелі қайталау;

 4. Оқушылардың танымдық мүмкіндіктерін пайдалану;

 5. Оқыту нәтижелерін жүйелі түрде тексеру және бағалау.

66. Оқыту нәтижелерін жүйелі түрде тексеру және бағалау қай принцип талап етеді?

 1. Көрнекілік;

 2. Саналылық және белсінділік;

 3. Беріктік;

 4. Бірізділік және жүйелілік;

 5. Ғылымилық.

67. Қай принцип баланы өз бетімен жұмысқа үйретуді, көмектесуді талап етеді?

 1. Көрнекілік;

 2. Саналылық және белсінділік;

 3. Беріктік;

 4. Бірізділік және жүйелілік;

 5. Ғылымилық.

68. Теория мен тәжірибенің байланысы принципінің ережесі:

 1. Оқушылардың танымдық іс-әрекетін басқару;

 2. Оқу материалын жүйемен беру;

 3. Оқушының оқу материалына деген оң көз қарасын қалыптастыру;

 4. Балаларды өз бетімен білім алуға ынталандыру;

 5. Оқушыларды өз білімдерін қолдануға және тексеруге үйрету.

69. Оқушы ұғымдар және абстрактілік ережелерді түсіну үшін нақты фактілер, мысалдар келтіру дегеніміз қандай принциптің ережесі?

 1. Көрнекілік;

 2. Саналылық және белсінділік;

 3. Беріктік;

 4. Бірізділік және жүйелілік;

 5. Ғылымилық.

70. Жұмыстың нақты мақсаты мен міндеттерін білу дегеніміз қандай принциптің ережесі?

 1. Көрнекілік;

 2. Саналылық және белсінділік;

 3. Беріктік;

 4. Бірізділік және жүйелілік;

 5. Ғылымилық.

71. Оқушыны өз қатесін талдауға үйрету дегеніміз қандай принциптің ережесі?

 1. Көрнекілік;

 2. Саналылық және белсінділік;

 3. Беріктік;

 4. Бірізділік және жүйелілік;

 5. Ғылымилық.

72. Оқылатын материалдарды әрбір жас кезеңдеріне бөлу қай принцип талап етеді?

 1. Көрнекілік;

 2. Саналылық және белсінділік;

 3. Беріктік;

 4. Бірізділік және жүйелілік;

 5. Түсініктілік.

73. Балалардың ақыл-ой жұмысы үшін формалар, бояулар, дыбыстар керек екенін естен шығармау қай принцип талап етеді?

 1. Көрнекілік;

 2. Саналылық және белсінділік;

 3. Беріктік;

 4. Бірізділік және жүйелілік;

 5. Түсініктілік.

74. Педагогиканың, психологияның, озық тәжірибенің жетістіктерін қолданып оқыту қай принцип талап етеді?

 1. Көрнекілік;

 2. Теория мен тәжірибенің байланысы;

 3. Беріктік;

 4. Бірізділік және жүйелілік;

 5. Ғылымилық.

75. Оқушылардың өз ойларын қалай айтатынын қадағалуды қай принцип талап етеді?

 1. Көрнекілік;

 2. Саналылық және белсінділік;

 3. Беріктік;

 4. Бірізділік және жүйелілік;

 5. Ғылымилық.

76. Оқытуға қойылатын талаптар қандай қағидаларға сүйеніп тұжырымдалады:

 1. Оқыту ережелеріне;

 2. Оқыту принциптеріне;

 3. Оқыту құралдарына;

 4. Оқыту әдістеріне;

 5. Оқыту формаларына.

77. Жаңа ғылыми терминологияны қолдану қай принцип талап етеді?

 1. Бірізділік және жүйелілік;

 2. Саналылық және белсінділік;

 3. Теория мен тәжірибенің байлынысы;

 4. Көрнекілік;

 5. Ғылымилық.

78. Ғылыми білімдерді меңгерту үшін не қолданылуы керек?

 1. Пәндік байланыс;

 2. Пәнаралық байланыс;

 3. Пәндік ғылыми білімдер;

 4. Ғылымнан мысалдар;

 5. Ғылыми әдістерді.

79. Оқушылардың білімді меңгеруіне көмектесетін:

 1. Қоршаған дүниенің санада жақсы бейнеленуі;

 2. Оқушылардың танымдық мүмкіндіктері;

 3. Жеке бөліктерден тұратын оқыту процесі, сабақтастық;

 4. Оқушының жаңалық ашу;

 5. Оқыту нәтижелерін жүйелі түрде тексеру және бағалау.

80. Оқушылардың өз ойларын қалай айтатынын қадағалуды қай принцип талап етеді?

 1. Көрнекілік;

 2. Саналылық;

 3. Беріктік;

 4. Бірізділік және жүйелілік;

 5. Ғылымилық.

81. Қай принциптің ережесінде материалдың тірек конспектісін, сызбасын жасап оқушының түсінуін жеңелдету туралы жазылған?

 1. Көрнекілік;

 2. Саналылық және белсінділік;

 3. Беріктік;

 4. Бірізділік және жүйелілік;

 5. Ғылымилық.

82. Түсініктілік принципінің ережесі:

 1. Оқушылардың танымдық іс-әрекетін басқару;

 2. Оқу материалын жүйемен беру;

 3. Оқушының оқу материалына деген оң көз қарасын қалыптастыру;

 4. Балаларды өз бетімен білім алуға ынталандыру;

 5. Оқушының әрбір сабақта өз жұмысының маңызын түсінуі.

83. Оқушылар білімінің беріктігі приципіне мына заңдылығы бар:

 1. Сезім мүшелері сыртқы тітіркендіргіштерді түрліше қабылдайды;

 2. Өмір және тәжірибе балаларға дұрыс бағыт береді, белсенді іс-әрекетке әзірлейді;

 3. Балалардың ақыл-ой күштері мен мүмкіндіктері бірдей емес;

 4. Оқу материалын түсініп есте сақтау оның мазмұнына, оқушының материалмен жұмыс істеуні, оқытуға, мұғалімге байланысты;

 5. Оқушыдан мүмкін еместі талап етуге болмайды.

84. Оқу материалын бөліктерге бөліп, оларды рет-ретімен түсіндіру дегеніміз қандай принциптің ережесі?

 1. Көрнекілік;

 2. Саналылық және белсінділік;

 3. Беріктік;

 4. Бірізділік және жүйелілік;

 5. Ғылымилық.

85. Нақты заттар мен құбылыстарды көрсету, мүмкіндік болмаған жағдайда символдық көрнекі құралдарды қолдану дегеніміз қандай принциптің ережесі?

 1. Көрнекілік;

 2. Саналылық және белсінділік;

 3. Беріктік;

 4. Бірізділік және жүйелілік;

 5. Ғылымилық.

86. Балалардың түсінігіне жеңіл оқу материалдарын өз бетімен оқуға беру қай принцип талап етеді?

 1. Көрнекілік;

 2. Теория мен тәжірибенің байланысы;

 3. Беріктік;

 4. Бірізділік және жүйелілік;

 5. Түсініктілік.

87. Мүмкіндіктері бірдей оқушыларды біріктіру қай принцип талап етеді?

 1. Көрнекілік;

 2. Теория мен тәжірибенің байланысы;

 3. Беріктік;

 4. Бірізділік және жүйелілік;

 5. Түсініктілік.

88. Саналылық және белсінділік принципінің шарттарын көрсетіңіз:

 1. Ғылыми таным әдістерін қолдану;

 2. Оқылатын материалдарды әрбір жас кезеңдеріне бөлу;

 3. Белгілі мәлеметтерді белгісіздерімен байланыстыру;

 4. Әр түрлі анықтамалық әдебиеттерді, сөздіктерді, энциклопедияларды қолдануға үйрету;

 5. Көрнекілік арқылы өмірмен байланыс орнату.

89. Қай принцип қолдағанда оқушылар ізденеді, шығармашылық жұмыстар жасайды?

 1. Бірізділік және жүйелілік;

 2. Саналылық және белсінділік;

 3. Ғылымилық;

 4. Беріктілік;

 5. Көрнекілік.

90. Биологияны оқыту әдістемесінің негізгі элементі:

 1. Мақсаттар;

 2. Дағды;

 3. Сыныптан тыс жұмыстар;

 4. Техникалық құралдар;

 5. Оқулықтар.

91. Оқу құралдарына жатады:

 1. Білімдер;

 2. Оқу жоспары;

 3. Стандарттар;

 4. Сөздіктер;

 5. Бағдарламалар.

92. Жаңа ұғымдарды қалыптастыру дегеніміз мақсаттарының қай тобына жатады:

 1. Тәрбиелік;

 2. Білімділік;

 3. Дамытушылық;

 4. Оқыту;

 5. Педагогикалық.

93. Дәстүрлі емес әдістерге жататынды көрсет:

 1. Түсіндірмелі хабарлау;

 2. Репродуктивтік;

 3. Эвристикалық;

 4. Техникалық;

 5. Көрнекілік.

94. Қазіргі кездегі оқыту процесінің негізгі формасы:

 1. Көрнекілік;

 2. Тәжірибелік;

 3. Топтық;

 4. Жеке дара;

 5. Сабақ.

95. Білім мазмұнының түрі:

 1. Міндет;

 2. Тәсіл;

 3. Іскерелік;

 4. Теория;

 5. Дағды.

96. Ғылыми білімнің ең жоғарғы деңгейі:

 1. Фактілер;

 2. Терминдер;

 3. Анықтамалар;

 4. Заңдар;

 5. Теориялар.

97. Эволюциялық ілім білімі қай деңгейіне жатады:

 1. Заң;

 2. Заңдылық;

 3. Ереже;

 4. Талап;

 5. Теория.

98. Заңның анықтамасы:

 1. Ғылыми іс-әрекет тәсілдері;

 2. Өмір құбылыстарын бағалау нормалары;

 3. Көзқарасты дәлелдеуге керекті өмірден алынған фактілер;

 4. Күнідікті болмыс туралы білімдер;

 5. Белгілі бір объектілердің арасындағы байланыс туралы білімдер.

99. Түсіну деген білімнің сатысын қалыптастыру үшін мұғалімнің іс-әрекеті:

 1. Хабарлайды;

 2. Салыстырады;

 3. Қабылдайды;

 4. Жетекшілік етеді;

 5. Көмектеседі.

100. Талдау деген білім сатысының анықтамасы:

 1. Ақпаратты нақты элементтердің орнын анықтау;

 2. Баяндаған материалды түсіну;

 3. Ақпаратты құрамдас бөліктерге бөлу;

 4. Әр түрлі идеялардан жаңа өнім немесе жоспар жасау;

 5. Белгілі бір стандарттар негізінде идеялардың маңызын бағалау.

101. Биологияны оқыту әдістемесінің негізгі элементі:

 1. Іскерлік;

 2. Дағды;

 3. Сыныптан тыс жұмыстар;

 4. Мазмұн;

 5. Оқулықтар.

102. Оқу құралдарына жатады:

 1. Іскерліктер;

 2. Дағдылар;

 3. Оқулықтар;

 4. Оқу жоспары;

 5. Бағдарламалар.

103. Бұрын алынған дағдыларды қолдану дегеніміз мақсаттарының қай тобына жатады:

 1. Эвристикалық;

 2. Оқыту;

 3. Дамытушылық;

 4. Педагогикалық;

 5. Тәрбиелік.

104. Дәстүрлі емес әдістерге жататыны көрсет:

 1. Түсіндірмелі хабарлау;

 2. Репродуктивтік;

 3. Сөздік;

 4. Техникалық;

 5. Проблемалық баяндау.

105. Білім мазмұнының түрі:

 1. Мақсат;

 2. Дағды;

 3. Заңдылық;

 4. Әдіс;

 5. Оқулық.

106. Білім мазмұнының негізгі бірлігі:

 1. Ғылыми факт;

 2. Ғылыми ұғым;

 3. Заңдылық;

 4. Заң;

 5. Теория.

107. Ғылыми білімнің ең төменгі деңгейі:

 1. Ұғымдар;

 2. Терминдер;

 3. Фактілер;

 4. Заңдар;

 5. Теориялар.

108. Н.И.Вавиловтың тұқым қуалайтын өзгергіштіктегі гомологтық карталар туралы мағлуматтар білімнің қай деңгейіне жатады:

 1. Заң;

 2. Заңдылық;

 3. Ереже;

 4. Талап;

 5. Теория.

109. Ұғымның анықтамасы:

 1. Ғылыми іс-әрекет тәсілдері;

 2. Өмір құбылыстарын бағалау нормалары;

 3. Көзқарасты дәлелдеуге керекті өмірден алынған фактілер;

 4. Күнділікті болмыс туралы білімдер;

 5. Белгілі бір объектілердің арасындағы байланыс туралы білімдер.

110. Қолдану деген білімнің сатысын қалыптастыру үшін мұғалімнің іс-әрекеті:

 1. Хабарлайды;

 2. Салыстырады;

 3. Қабылдайды;

 4. Тексереді;

 5. Көмектеседі.

111. Синтез деген білім сатысының анықтамасы:

 1. Ақпаратты нақты элементтердің орын анықтау;

 2. Баяндаған материалды түсіну;

 3. Ақпаратты құрамдас бөліктерге бөлу;

 4. Әр түрлі идеялардан жаңа өнім немесе жоспар жасау;

 5. Белгілі бір стандарттар негізінде идеялардың маңызын бағалау.

112. Көрнекі құралдарға жатпайтынын көрсет:

 1. географиялық карта;

 2. кестелер;

 3. сөздік;

 4. сүрет;

 5. чертеж.

113. Оқушылардың таным белсінділігіне қарай әдістер классификацияны кімдер ұсынды?

 1. Н.М.Верзилин, В.М.Корсунская;

 2. М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер;

 3. И.Д.Зверев, А.Н.Мягкова;

 4. Ю.К.Бабанский, М.М.Поташник;

 5. Н.Т.Торманов, Б.К.Дощанова.

114. Білім беру көздеріне қарай әдістер классификацияны кімдер қалыптасты:

 1. Н.М.Верзилин, В.М.Корсунская;

 2. М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер;

 3. И.Д.Зверев, А.Н.Мягкова;

 4. Ю.К.Бабанский, М.М.Поташник;

 5. Н.Т.Торманов, Б.К.Дощанова.

115. Ауызша әдістеріне жатпайтынын көрсет:

 1. пікірлесу;

 2. әңгіме;

 3. түсіндіру;

 4. бақылау;

 5. дәріс.

116. Практикалық әдістеріне жатпайтынын көрсет:

 1. демонстрация;

 2. нысандарды тану;

 3. бақылау;

 4. экперимент;

 5. нысандарды анықтау.

117. Көрнекі әдістеріне жататынын көрсет:

 1. демонстрация;

 2. нысандарды тану;

 3. бақылау;

 4. экперимент;

 5. нысандарды анықтау.

118. М.Н.Скаткин пен И.Я.Лернер бойынша әдістер классификациясы:

 1. ауызша баяндау әдісі, білімді тексеру әдісі, білімді тексеру әдісі;

 2. түсіндірмелі-хабарлау, репродуктивтік, проблемалық баяндау, демеу ізденушілік, эвристикалық;

 3. жаңа білім беру, біліктер мен дағдыларды қалыптастыру, техникалық құралдармен жұмыс істеу, өзіндік жұмыс істеу, білімді тексеру әдістері;

 4. ауызша, көрнекілік, практикалық;

 5. жаңа білімді игеру әдісі, өзіндік білім әдісі, проблемалық әдіс, практикалық әдіс, көркем әдебиет пайдалану әдісі.

119. Н.М.Верзилин мен В.М.Корсунская бойынша әдістер классификациясы:

 1. ауызша баяндау әдісі, білімді тексеру әдісі, білімді тексеру әдісі;

 2. түсіндірмелі-хабарлау, репродуктивтік, проблемалық баяндау, демеу ізденушілік, эвристикалық;

 3. жаңа білім беру, біліктер мен дағдыларды қалыптастыру, техникалық құралдармен жұмыс істеу, өзіндік жұмыс істеу, білімді тексеру әдістері;

 4. сөздік, көрнекілік, практикалық;

 5. жаңа білімді игеру әдісі, өзіндік білім әдісі, проблемалық әдіс, практикалық әдіс, көркем әдебиет пайдалану әдісі.

120. Іс-әрекеттің автоматтандырылған бөлігі:

 1. білім;

 2. іскерлік;

 3. дағды;

 4. бақылау;

 5. эксперимент.

Каталог: ebook
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
ebook -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
ebook -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
ebook -> Тест сұРАҚтары мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең басты- сы?
ebook -> Ќазаќстан республикасы
ebook -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет