6N0506 – Экономика мамандыєыныѕ магистранттарына арналєанжүктеу 60.18 Kb.
Дата17.04.2018
өлшемі60.18 Kb.

Экономика мамандығы бойынша

PhD докторантураға түсуге арналған

СҰРАҚТАРЫ


 1. Шығындар, шығыстар, өзіндік құн түсініктері, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтары

 2. Шын немесе шын емес (имплицитті) шығындардың экономикалық мәні.

 3. Тұрақты және өзгермелі шығындардың мәні мен мазмұны

 4. Кәсіпорынның тікелей және жанама шығындары

 5. Фирманың шығынсыздығын талдау (СVР- талдау)

 6. Шығынсыздық нүктесін анықтау әдістемесі

 7. Шығындар және өнімнің өзіндік құны

 8. Экономикалық және бухгалтерлік шығындар

 9. Релевантты және релевантты емес шығындар.

 10. Өндіріске жұмсалатын шығындар: құрамы мен жіктелуі

 11. Экономикалық біртектілігі бойынша шығындардың жіктелуі

 12. Материалдық шығындарды есептеу ерекшеліктері

 13. Өнімнің өзіндік құнының түрлері: жоспарлы, нормативті, есепті (нақты).

 14. Өзіндік құнның құрамы мен құрылымы

 15. Өндірістік запастарды басқару.

 16. Запастарды құру шығындарының құрылымы

 17. Сатып алудың экономикалық ұтымдылығын есептеу әдістемесі.

 18. Амортизациялық аударымдарды есептеу ерекшеліктері

 19. Шығындар сметасын жасау тәртібі

 20. Жанама шығындардың пайыздық ставкаларын есептеу тәртібі.

 21. Толық және маржиналдық калькуляцияны салыстыру.

 22. Өнімнің жеке түрлерін калькуляциялау.

 23. Өнімнің ( жұмыстың, қызметтін) өзіндік құнына кіретін шығындардың жіктелуі

 24. Кезең шығыстарына кіретін шығындар

 25. Инвестициялық есептердің динамикалық әдістері.

 26. Ішкі пайыздық ставкаларды есептеу әдісі.

 27. Айналым шығындарын есептеудің негізгі қағидалары.

 28. Ішкі бақылау, құрылымы және функциялары.

 29. Трансферттік баға белгілеудің мақсаттары мен әдістері

 30. Халықаралық трансферттік баға белгілеу

 31. Инвестиция мен инвестициялық қызметтің экономикалық мәні.

 32. Инвестициялық бизнестің құрылымы.

 33. Инвестицияларды талдаудағы жүйелік тәсіл.

 34. Инвестицияларды кешенді экономикалық талдау.

 35. Ұзақ мерзімді инвестицияларды талдау көрсеткіштерінің жүйесі.

 36. Қаржылық тәуекелді факторлық талдау.

 37. Нақты инвестицияларды жүзеге асыру ерекшеліктері және жолдары.

 38. Активтердің инвестициялық құнын бағалау қағидалары.

 39. Жобалардың түрлері, жіктелу негіздемесі және ерекшеліктері.

 40. Жобаға қатысушылардың негізгі функциялары және қарым-қатынасы.

 41. Жобаның өмірлік циклы және қоршаған ортасы

 42. Жобаны жасау тұжырымдамалары

 43. Жобаны уақыт параметрлері бойынша жоспарлау.

 44. Жобаның сапасын анықтау.

 45. Тәуекелді болжау және анықтау.

 46. Жобаны орындау барысын бақылау және реттеу.

 47. Жобаны жүзеге асыру тиімділігін талдау.

 48. Инновациялық қызметті зерттеудің негізгі міндеттері.

 49. Инновациялық стратегия түсінігі.

 50. Инновациялар және кәсіпкерлік.

 51. Кәсіпорында инновациялық қызметті ұйымдастыру.

 52. Кәсіпорындардың инновациялық стратегияларын қалыптастыру.

 53. Венчурлық капиталдың экономикалық функциялары.

 54. Венчурлық қаржыландырудың басымдықтары.

 55. Венчурлық бизнесті мемлекеттік реттеу.

 56. Қазақстанда венчурлық қаржыландырудың перспективалары

 57. Инвестициялық нарықтың қатысушылары және олардың функциялары.

 58. Қаржы нарықтары және инструменттері.

 59. Макроэкономикалық және салалық талдау.

 60. Қаржылық есепті талдау.

 61. Менеджмент теориясындағы зерттеу пәні. Басқару - өндірістің дұрыс әрекет етуі мен дамуы үшін объективті қажетті іскерлік түрінде.

 62. Басқару іскерлігін сипаттайтын басты бағытары. Мақсат қою – басқару жүйесін қалыптастырудың негізі ретінде. Басқару механизмінің элементтері.

 63. Менеджмент қалыптасуы шарттары мен алғышарттары. Басқару теориясы мен тәжірибесінің даму кезеңдері: ежелгі, индустриалды, жүйелік және ақпараттық

 64. Басқару ғылымының дамуына негізгі көзқарастар. Басқару мектептерін бөлу тұрғысынан көзқарас: классикалық мектеп, ғылыми басқару мектебі, әкімшілік мектеп, адамгершілік қарым-қатынас мектебі және сандық мектеп.

 65. Басқаруға жүйелік және жағдайлық көзқарас, оның өкілдері. Үрдістік көзқарас, оның сипаттамасы.

 66. Бизнес сферасы және басқару сферасы. Бизнес стратегиясы мен тактикасы. Бизнес субъектілері. Кәсіпкерлік бизнес – бизнес жүйесінің элементі ретінде, оның негізгі компоненттері.

 67. Қазіргі нарықтық экономика ерекшеліктері. Нарықтық экономика жүйесі: маркетинг жүйесі, халықтың жұмыспен қамтылу жүйесі, бәсекелестік және монополизмді мемлекеттік реттеудің жүйесі, өндірісті ұйымдастырудың акционерлік формасының жүйесі. Микро және макродеңгейде нарықтық қатынастарды қалыптастыру кезеңдері.

 68. Қазақстанның әлеуметтік-бағытталған нарықтық экономикаға оңтайлы ену қағидасы.

 69. Ұйым түсінігі. Ұйым өмірлік циклының концепциясы. Ұйымның жалпы сипаттамалары: ұйым мақсаты және құрылымы.

 70. Ресми және бейресми ұйымдарды құру механизмі және олардың сипаттамалары. Басқару еңбегі және оның ерекшеліктері. Тік және көлденең еңбек бөлінісі.

 71. Басқару деңгейлері. Басқару объектісі және субъектісі. Ұйым жетістігін құраушылар. Әлеуметтік жауапкершілік және менеджмент этикасы.

 72. Ұйым ішкі ортасы түсінігі. Ұйымның ішкі ортасын талдау: фирманың ішкі ортасы туралы ақпарат, ұйым мақсаты мен міндеттерін түзету, ұйымның өмір сүруінің әлеуметтік жағдайлары.

 73. Фирманың ішкі ортасының элементтері: өндіріс, персонал, басқаруды ұйымдастыру, маркетинг, қаржы және есеп.

 74. Ұйымның ішкі айнымалылылары – мақсаты, құрылымы, міндеті, технология, адам және олардың фирма жетістігіне ықпалы.

 75. Ұйымның сыртқы ортасы түсінігі. Тікелей әсер ету ортасы. Ұйым операцияларына әсер етуші факторлар: жабдықтаушылар, еңбек ресурстары, заңдар және мемлекеттік реттеу мекемелері, тұтынушылар және бәсекелестер.

 76. Сыртқы орта факторларының өзара байлан. Сыртқы орта күрделілігі, жылдамдығы және белгісіздігі.

 77. Жоспарлау қызметінің мәні және мазмұны. Жоспарлау үрдісі шегінде басқару іскерлігінің қызметі. Жоспарлау формалары мен түрлері. Жоспардың түрлері. Жоспарлау үрдісінің кезеңдері.

 78. Стратегиялық менеджмент концепциясы. Стратегиялық жоспар даярлаудың әдістері, жолдары және ережелері. Ұйым мақсатын жасау. Ұйым мақсатының типтері: ресми, жедел, операциялық. Ұйым мақсатын қою үрдісі. Мақсаттарды тік және көлденең сәйкестендіру.

 79. Тактикалық және индикативтік жоспарлау. Тактикалық жоспар сипаттамасы. Мндикативтік жоспарлар жүйесі.

 80. Фирма ішіндегі жоспарлау, оның мақсаты және ұйымдастырушылық құрылымы. Фирманың бизнес-жоспары: мәні, құрылымы және негізгі бөлімдерінің сипаттамасы.

 81. Стратегия таңдау. Стратегияны жүзеге асыруды жоспарлау және оны бағалау. Мақсат бойынша басқару.

 82. Ұйымдастыру қызметінің мәні және мазмұны. Қызметтерді, өкілеттіліктерді, жауапкершілікті бөлу. Фирманы ұйымдастыру қағидалары.

 83. Өндіріс аппаратын оңтайлы құру. Негізгі және айналым қор орындалуын рационалды ұйымдастыру. Өндіріс техникасы мен технологиясын жетілдіру

 84. Мотивация теориясының мәні. Мотивация үрдісі, оның логикасы және құрамдас бөлігі. Мотивацияның мазмұндық теориясы: А.Маслоудың иерархиялық қажеттілік теориясы, МакКлелланд қажеттілік теориясы.

 85. Мотивацияның процесуалдық теориялары: күту теориясы, әділеттілік теориясы, Партер-лаулер моделі.

 86. Бақылау мәні және қажеттілігі. Бақылаудың түрлері: алдын ала, ағымдағы және қортынды.

 87. Бақылау үрдісінің моделі. Бағалау стандарттары мен критерийлерін даярлау. Нақты нәтижені қойылған стандарттармен салыстыру. Қажетті түзетулерді енгізу.

 88. Талаптар – бақылау критериі. Бақылаудың уақтылылығы мен икемділігі. Тиімді бақылау сипаттамасы: қарапайымдылығы, үнемділігі, стратегиялық бағытталуы және нақты нәтижеге қол жеткізу.

 89. Фирма ішіндегі ақпарат жүйесі – негізгі қағидалары, мақсаты, міндеті және қызметі. Ұйымды басқару жүйесінде ақпаратты жинау, өңдеу және өңдеу үрдісі.

 90. Қазақстан экономикасын басқаруды ақпаратпен қамтамасыз ету.Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет