7002 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010жүктеу 0.7 Mb.
бет1/3
Дата25.04.2019
өлшемі0.7 Mb.
  1   2   3


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҰЛТТЫҚ ТЕСТІЛЕУ ОРТАЛЫҒЫ

БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

СҰРАҚ КІТАПШАСЫ
7002 - НҰСҚА

Аты-жөні ___________________________________________________________


ТЖК _____________________________ Жауап парағының № _______________
Лек _____________ Аудитория № _______________ Орын № _______________
Бесінші пән аты _____________________________________________________
Талапкердің қолы _____________________


2010

ҚАЗАҚ ТІЛІ


1. «Суландыру» сөзіндегі дауысты дыбыс санын анықтаңыз.

A) 2.


B) 5.

C) 3.


D) 4.

E) 6.


2. Тасымалданбайтын сөздер тобын анықтаңыз.

A) Ғарыш, бетін, мұндай.

B) От, қарт, сия.

C) Сабақ, мектеп, таңертең.

D) Атақты, шалқу, маңызды.

E) Күндіз, келесі, тамаша.3. Түбір сөзді ажыратыңыз.

A) Сулық.

B) Сәнқой.

C) Өнер.


D) Белдік.

E) Білгіш.4. Зат есім дегеніміз не, дұрысын белгілеңіз.

A) Зат, құбылыстың атын білдіреді.

B) Адамның әр түрлі көңіл- күйін білдіреді.

C) Заттың мөлшерін білдіреді.

D) Зат, құбылыстың сынын білдіреді.

E) Қимыл, амал-әрекеттің түрлі белгілерін білдіреді.5. Реттік сан есімнің сұрағын табыңыз.

A) Неше?


B) Нешеден?

C) Қанша?

D) Нешінші?

E) Нешеу?6. Табыс септігінде тұрған жіктеу есімдігін табыңыз.

A) Оқыды.

B) Жерді.

C) Көрді.

D) Гүлді.

E) Сізді.7. Дыбыстық еліктеуішті сөз тіркесін табыңыз.

A) Қыбыр етті.

B) Сылаң етті.

C) Жалт қарады.

D) Тарс-тұрс ұрды.

E) Кілт доғарды.8. Біршама тиянақты ойды білдіретін синтаксистік бірліктің не екенін анықтаңыз.

A) Сөз.


B) Сөз тіркесі.

C) Сөйлем.

D) Тұрақты тіркес.

E) Сөздердің байланысу түрі.9. Қаратпа сөзді табыңыз.

A) Қарға, қарға, қарғалар, қарқылдама, қарғалар.

B) Сағыныштың шегі, шеті болар ма?

C) Ойбай, ел қайда?

D) Мүмкін, арманға барар жол шығар.

E) Асан ойланып, толғанып, азаптанып бітті.10. Синоним сөздердің тізбегін табыңыз.

A) Халық, ел, жұрт.

B) Салқын, ыстық.

C) Теңдік, қапас.

D) Нәрсе, киім.

E) Тарих, қоғам.11. Антонимдік жұпты көрсетіңіз.

A) Аяқтау - бітіру.

B) Төбе шашы тік тұрды - қорықты.

C) Адамның баласы - бауырың.

D) Телефон - автомат.

E) Бетінен оты шықты - беті бүлк етпеді.12. Қолөнершілікке қатысты сөздер тобын көрсетіңіз.

A) Егемен, әкім.

B) Терімші, әңгелек.

C) Диалект, синоним.

D) Глобус, карта

E) Тышуыр, пәрбі.13. Орфоэпия нормасына сай жазылған сөзді анықтаңыз.

A) Көг лақ.

B) Ақ көйлек.

C) Үлкен әулет.

D) Соңғы тәсіл.

E) Ерекше мінез.14. Анықтауыш қызметін атқарып тұрған сын есімді табыңыз.

A) Сұйықтау, қоңыр шашының арасынан бас құйқасы қылаңдап көрінеді.

B) Астана қаласы жөнінде қонақтар көп дерек алды.

C) Омар сабақты жақсы оқиды.

D) Адам тастан берік, гүлден нәзік.

E) Содан қалған суды ішеді.15. Өзгелік етісті табыңыз.

A) Алдырды.

B) Алдым.

C) Алынды.

D) Алды.

E) Алысты.16. Матаса байланысқан сөздерді табыңыз.

A) Келешек ғаламат.

B) Қатты ұстады.

C) Балаша жылады.

D) Жылқыға шапты.

E) Жолдың жиегі.17. Пысықтауыштың мағыналық түрлеріне сәйкес келмейтін жауапты белгілеңіз.

A) Себебі, мақсаты.

B) Саны.

C) Сын-қимылы.

D) Мекені.

E) Мезгілі.18. Толымды сөйлемді табыңыз.

A) Тағы кетті.

B) Түсіндің бе?

C) Қайта-қайта келе берді.

D) Шашубай мерген еді.

E) Менікі.19. Көп құрамды төл сөзді табыңыз.

A) «Тіл тас жарады. Тас жармаса, бас жарады,» – деген.

B) – Мен барақ жайын айтам, – деді Ушаков.

C) Өнер алды – қызыл тіл.

D) – Құдай біледі, сол сенің Ақботаң, – деді. – Мұндай ұқсамас, – деп бастады да, артығырақ кетіп бара жатқанын аңдап, тоқтай қалды.

E) Әсел Айгүлге бүгін мектепке бармайтынын, дүкенге баратынын айтты.20. Бірге жазылатын сөздер қатарын көрсетіңіз.

A) Шаң сорғыш, тоң май.

B) Сөз жұмбақ, алты бақан.

C) Жегжат адам, соқыр ішек.

D) Ат қою, Ақ сүйек.

E) Құс жолы, Баян сұлу.21. Сөйлем ішіндегі үстеудің қызметін анықтаңыз.

Шөпшілер аттарын болдыртып, әрең деп шөпке жетті.

A) Бастауыш.

B) Толықтауыш.

C) Анықтауыш.

D) Баяндауыш.

E) Пысықтауыш.22. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.

A) Қыздың даусында ойнақы бір ырғақ бар-ды.

B) Абай жүрегі өзінше бір еміреніп келеді.

C) Тұз астың дәмін келтіреді.

D) -Уф-ф!-деп күрсінді Кенжебек.

E) Ол әрең жүріп келеді.23. Түсіндірмелі салаласты көрсетіңіз.

A) Ол – көпті көрген дана қарт.

B) Анықтама ұқыпты жазылғанмен, қария оқи алмады.

C) Бес-алты айда келді.

D) Бір қарағанда-ақ біліп қойдым: бұл – Алматының және қала маңының картасы екен.

E) Қыздар тоғайға шие теруге кетті.24. Сызықша қойылуға тиісті сөйлемді анықтаңыз.

A) Білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар.

B) Ақыл жастан шығады, асыл тастан шығады.

C) Жалқаулық жаман ауру.

D) Көп адам қорқытады, терең су батырады.

E) Басқа пәле тілден болады.25. Диалогтің көбіне қай стильге тән екенін белгілеңіз.

A) Ғылыми стиль.

B) Іс-қағаздар стилі.

C) Ауызекі сөйлеу стилі.

D) Құжаттар стилі.

E) Публицистикалық стиль.ҚАЗАҚ ТІЛІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫОРЫС ТІЛІ


1. В слове больше букв, чем звуков:

A) тень


B) лесник

C) снег


D) голод

E) дом


2. Укажите имя собственное:

A) Класс

B) Балхаш

C) Курорт

D) Каток

E) Кабинет3. Укажите падеж существительного в словосочетании жить у реки:

A) Т.п.


B) Д.п.

C) Р.п.


D) В.п.

E) П.п.


4. Укажите наречия образа действия:

A) рядом, спереди, далеко

B) медленно, дружно, быстро

C) вниз, вверх, всюду

D) завтра, вечером, днем

E) обыкновенно, справа, слева5. Управление:

A) любимая книга

B) сестра постарше

C) напоминать о прошлом

D) красное яблоко

E) говорить уверенно6. Зависимым словом при примыкании являются

A) местоимение, существительное

B) причастие, деепричастие

C) прилагательное, причастие, местоимение

D) наречие, деепричастие, неопределенная форма глагола

E) числительное, наречие, деепричастие7. Я наслаждался своим трудом успехом славой также трудами и успехами друзей.

Пропущены знаки препинания:

A) Три запятых.

B) Три запятых, двоеточие.

C) Четыре запятых.

D) Две запятых, тире.

E) Две запятых, двоеточие.


8. Укажите сложносочиненное предложение:

A) День был холодный, но ясный.

B) Но шепот дождя то стихал, то опять повышался.

C) Он начал выкидывать такие шутки, что публика с места не могла сойти.

D) Павел сошел вниз и встал рядом с матерью.

E) Солнце скрылось, и ночные тени быстро надвигались со стороны леса.9. Стилистика - это раздел науки о языке

A) в котором изучаются звуки речи.

B) который изучает слово как часть речи.

C) изучающий словосочетание и предложение.

D) изучающий словарный состав языка.

E) изучающий стили литературного языка и языковые средства, создающие их особенности.10. Омонимы представлены в ряде словосочетаний:

A) редакция газеты, здание редакции

B) родниковый ключ, ключ от замка

C) иглы ежа, хвойные иглы

D) экстренный вызов, экстренная работа

E) программа развития языков, программа по русскому языку11. Укажите синтаксическую роль прилагательного в сравнительной степени:

У нас на севере погода холоднее, чем на западе.

A) определение

B) сказуемое

C) подлежащее

D) дополнение

E) обстоятельство12. Пишется через дефис:

A) (кое) у кого

B) (от) чего

C) (ни) кем

D) (кому) нибудь

E) (ни) за что13. Краткие причастия образуются от

A) действительных и страдательных причастий

B) страдательных причастий прошедшего времени

C) действительных причастий

D) действительных причастий настоящего времени

E) действительных причастий прощедшего времени14. Слитно пишется деепричастие с не:

A) (не) замечая

B) (не) получив

C) (не) доумевая

D) (не) окончив

E) (не) поглядев15. Предлог с пространственным значением:

A) думать о родном ауле

B) заниматься на каникулах

C) не прийти по болезни

D) со слезами на глазах

E) идти вдоль дороги16. Предложение с составным глагольным сказуемым:

A) Вода в пустыне будет задержана.

B) Он был храбрец.

C) Ученые начали исследовать пустыню.

D) Весной снег растает.

E) Ты будешь сильным.17. Безличное предложение:

A) Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет.

B) Сухие листья под ногами.

C) Тишина вокруг.

D) Пахнет сеном над лугами.

E) Умную голову почитают смолоду.18. Укажите неопределенно - личное предложение.

A) Какая ночь!

B) Тихая звездная ночь!

C) Город и людей как будто подменили.

D) Молнией убило двух матросов.

E) На деньги ума не купишь!19. Укажите вид связи в сложном предложении:

Мы отужинали, и, когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения.

A) сочинительная и подчинительная

B) подчинительная

C) бессоюзная и сочинительная

D) бессоюзная и подчинительная

E) сочинительная20. Укажите ряд многозначных слов:

A) планер, партнёр

B) невзгоды, ненастье

C) кактус, желудок

D) нос, хвост

E) интерьер, космос21. Укажите однокоренное слово к слову гора:

A) перегореть

B) горит

C) загореть

D) нагорный

E) прогореть22. Слово соответствует схеме корень - суффикс - окончание:

A) прибрежный

B) прибежать

C) подоконник

D) прекрасный

E) сельский23. Укажите глаголы 1 спряжения:

A) прятаться, реять, лечить

B) чертить, сеять, рыть

C) рыть, бороться, веять

D) клеить, строить, черпать

E) веять, находить, прятаться24. Укажите значение придаточных в предложении:

Все знают, что струна гитары, например, запоет только тогда, когда ее заденешь.

A) Придаточное изъяснительное и причины

B) Придаточное места и определительное

C) Придаточное времени и цели

D) Придаточное изъяснительное и времени

E) Придаточное причины и места25. Укажите вид подчинения.

Нет опаснее человека, которому чуждо человеческое, который равнодушен к судьбе родной страны, к судьбе ближнего.

A) Управление.

B) Неоднородное.

C) Согласование.

D) Последовательное.

E) Однородное.ОРЫС ТІЛІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ


1. Керейлердiң батыс жағындағы көршiлерi:

A) Татарлар.

B) Наймандар.

C) Қыпшақтар.

D) Таңғұттар.

E) Меркiттер.2. “Жамиғат - тауарих” жинағының авторы:

A) Қ.Жалаири

B) Әл-Фараби

C) А.Иүгнеки

D) А.Яссауи

E) Ж.Баласағұн3. Әбілмансұрдың (кейіннен Абылай атанған) атасы Абылай билік құрған қала:

A) Отырар.

B) Сайрам.

C) Үргеніш.

D) Ташкент.

E) Түркістан.4. 1867-1868 жылғы реформаның отаршыл сипатына қарсы көтеріліс болған жер:

A) Жетісу.

B) Оңтүстік Қазақстан.

C) Ақмола.

D) Семей.

E) Орал, Торғай.5. «Сырдария мен Жетісу облыстарын басқару» туралы Ереже бекітілген жыл:

A) 1868 ж. 21 қазан

B) 1868 ж. 10 қазан

C) 1867 ж. 11 шілде

D) 1867 ж. 19 ақпан

E) 1867 ж. 5 наурыз6. ХІХ ғасырда Қазақстанда жәрмеңкенің басты дамыған өңірі:

A) Орал облысы

B) Өскемен уезі

C) Ақмола облысы

D) Петропавл уезі

E) Семей облысы7. С.Торайғыровтың өмір шындығын, халық тағдырын сипаттауда маңызын жоғалтпаған туындысы:

A) «Жиған-терген»

B) «Қамар сұлу»

C) «Қалың мал»

D) «Мұсылмандық шарты»

E) «Шұғаның белгісі»8. 1916-жылғы ұлт-азаттық қозғалыстың ірі орталығы:

A) Семей.

B) Орал.

C) Бөкей ордасы.

D) Жетісу.

E) Сырдария.9. Кеңес Одағының Батыры атағын алған жалпы қазақстандықтар саны:

A) 350.


B) 500-ге жуық.

C) 400-ге жуық.

D) 480.

E) 300-ге жуық.10. Жылқы сүйектері өте көп табылған энеолиттік тұрақ:

A) Ботай


B) Шабақты

C) Сексеуіл

D) Усть-Нарым

E) Пенки11. Атырау жеріндегі сарматтардың Аралтөбе ескерткіші табылған аудан:

A) Жылыой

B) Бөкей

C) Махамбет

D) Жаңа өзен

E) Үстірт12. Орта ғасырларда Жібек өндіруді дамытып, Қытаймен бәсекеге түскен ел:

A) Соғды


B) Үндістан

C) Англия

D) Жапония

E) Иран


13. Шайбани Әбілқайыр билік құрған уақыт:

A) 1438-1478 жж.

B) 1418-1458 жж.

C) 1428-1468 жж.

D) 1458-1498 жж.

E) 1448-1488 жж.14. Жәнібек, Керей хандарымен бірігіп көшкен ру-тайпалардың алғашқы атауы:

A) «өзбек-қазақтар»

B) «қыпшақтар»

C) «еркін кезбелер»

D) «қазақ-қырғыз»

E) «қырғыздар»15. XVIІ ғасырдың басында Қазақ хандығында бір мезгілде билік құрған екі хан:

A) Есім, Тұрсын

B) Тәуке, Тұрсын

C) Тәуекел, Шығай

D) Хақназар, Тәуекел

E) Жәңгір, Тәуке16. XX ғасырдың басындағы патша үкіметінің шығыс аудандардағы ірі экономикалық шарасы:

A) Алматы-Қызылорда шойын жолының салынуы.

B) Нілді зауытының іске қосылуы.

C) Түркістан-Сібір шойын жолының салынуы.

D) Орынбор-Ташкент темір жолының салынуы.

E) Қарағанды көмірін өндіру.17. 1930 жылдары өзге республикалардың жоғары оқу орындары мен техникумдарында білім алған қазақстандық жастар саны:

A) 15 мыңдай.

B) 40 мыңдай.

C) 25 мыңдай.

D) 20 мыңдай.

E) 30 мыңдай.18. Әбу Насыр әл-Фараби туралы жазылған «Ұстаздың қайтып оралуы» романының авторы:

A) Жұбан Молдағалиев

B) Әбдіжәміл Нұрпейісов

C) Ғабит Мүсірепов

D) Әнуар Әлімжанов

E) Ілияс Есенберлин19. 1992 жыл 2 наурызда-…

A) Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болып қабылданды

B) Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығын құру үрдісі аяқталды

C) Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі жарияланды

D) Қазақ КСР-і Қазақстан Республикасы болып атала бастады

E) Н.Назарбаев Қазақстан Республикасының Президенті болып сайланды20. Ахмет Иүгнекидің кітабы:

A) ”Ақиқат сыйы”

B) ”Диуани лұғат ат-түрік”

C) ”Жүсіп-Зылиқа”

D) ”Даналық кітабы”

E) ”Құдатғу Білік”21. XIV-XV ғасырлардан әлі күнге дейін тәрбиелік мәні зор батырлық, өнегелік мазмұндағы ертегілердің бірі:

A) «Жоямерген»

B) «Ақсақ құлан»

C) «Ер Тарғын»

D) «Жошы ханның жортуы»

E) «Қобыланды батыр»22. Қазақ хандығының құрылуы қарсаңында наймандар мекендеді:

A) Жайық, Еділ аралығы

B) Түркістан мен Қаратау аралығында

C) Іле, Шу, Талас өзендері бойында

D) Ұлытаудан Есілге дейін жерлерде

E) Жетісуда23. Ресей үкіметі Әулиеата, Түркістан бекіністерін басып алды:

A) 1866 жылы

B) 1864 жылы

C) 1870 жылы

D) 1862 жылы

E) 1868 жылы24. 1917 жылғы ақпан төңкерісінен кейін Қазақстанның солтүстік батыс облыстарындағы кадеттер ұйымы Семейде шығарған газеті:

A) «Свободная речь».

B) «Қазақ».

C) «Дала уәлаяты».

D) «Ұшқын».

E) «Туркестанский вестник».25. 1950 жылдардың басындағы ұжымшар мүшелерінің орта есеппен айлық жалақысы:

A) 100 сом

B) 29,9 сом

C) 62 сом

D) 16,4 сом

E) 152 сомҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІМАТЕМАТИКА


1. Жай көбейткіштерге жіктелген сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыз: және

A) 11


B) 91

C) 99


D) 9

E) 33


2. х-ті табыңыз:

A) 0,5


B) 0,25

C) 5


D)

E)3. Сыйымдылығы 10 мың литрлік ыдысқа екі насос арқылы бензин құйылады. Екінші насос біріншіге қарағанда минутына 10 л бензин кем құяды. 10 минутта ыдыс 50 %-ке толтырылды. Әр насос қанша литрден бензин құйды?

A) 2550 л; 2450 л.

B) 2650 л; 2550 л.

C) 2450 л; 2350 л.

D) 2750 л; 2650 л.

E) 2350 л; 2250 л.


4. Теңсіздікті шешіңіз: 2x2 - 7x - 49  0.

A) (-;-3,5)  (7;+).

B) (-;3] 5;+).

C) (-;-4] 3;+).

D) (-;-1] 2;+).

E) (-;5] 6;+).5. Теңсіздікті қанағаттандыратын х-айнымалысының ең үлкен мәнін табыңыз: 81.

A) 1.


B) 3.

C) 5.


D) 2.

E) 6.


6. Теңдеуді шешіңіз: .

A) 17.


B) 3.

C) 6.


D) 13.

E) Жауабы жоқ.


7. Теңдеуді шешіңіз: sіnx = -0,6.

A) (-1)n+1 arcsіn0,6 + n, n  Z.

B) arcsіn0,6 + 2n, n  Z.

C) -arcsіn0,6 + 2n, n  Z.

D) sіn0,6.

E) (-1)n arcsіn0,6 + n, n  Z.8. -функциясының ең кіші оң периодын анықтаңыз.

A) π


B) 5π

C) 2π


D) 3π

E)9. MNKP параллелограмның доғал М бұрышынан МН1 және МН2 перпендикулярлары NK және КР қабырғаларына жүргізілген.

Егер Н1МН2=700 болса, паралелограмның ең үлкен бұрышын табыңыз.

A) 600

B) 1080

C) 450

D) 1100

E) 1200

10. Есептеңіз: .

A) .

B) -.

C) -.

D) .

E) .11. Теңдеуді шешіңіз | x + 3 | + | 2x – 1 | = 8.

A) = –3, = .

B) [2; ).

C) x = 2.

D) (–; –3].

E) = –3, = 2.12. Теңдеуді шешіңіз: 3х+4 - 3х = 240

A) 0.


B) 2.

C) 1.


D) 3.

E) -1.

13. Берілгені: және . Табу керек:

A) аb.


B) .

C) а + b.

D) .

E) а - b.14. Есептеңіз: 4 cos 45 сtg60 tg 60 – 3sin 45

A) -

B) 1

C)D) -

E)15. Егер а7 = 21; а9 = 29 болса, онда арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесін және айырмасын табыңыз.

A) а1 = -3; d = 4.

B) а1 = 13; d = 2.

C) а1 = 5; d = 3.

D) а1 = 4; d = 3.

E) а1 = 3; d = 4.


16. функциясының туындысын табыңыз.

A)

B)

C)

D)

E)17. у = - - функциясының:

а) барлық кризистік нүктелерін;

б) минимум және максимум нүктелерін анықтаңыз.

A) a) = -2, = 2; б) = , = .

B) a) = 0, = -2; б) = , = .

C) a) = -2, = 0, = 2; б) = , = , = .

D) a) = 0, = 2; б) = , = .

E) a) = -2, = 2; б) = , = .18. Үшбұрыштың бүйір қабырғалары 30 см және 25 см, ал табаны

25 см-ге тең. Үшбұрыштың табанына жүргізілген биіктігін табыңыз.

A) 23 см.

B) 28 см.

C) 24 см.

D) 30 см.

E) 25 см.

19. A(5;-8;-1), B(6;-8;-2), C(7;-5;-11), D(7;-7;-9) нүктелері берілген. және векторларының арасындағы бұрыш неге тең?

A) 1200

B) 300

C) 450

D) 1500

E) 60020. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: .

A) (2; -1), (-1; 1).

B) (-2; 1), (-1; 2).

C) (-1; 3), (1; -1).

D) (2; 1), (-1; -2).

E) (-1; 2), (2; -1).21. Есептеңіз : ctg1°ctg2°…ctg179°

A) 1


B) 0

C) -2


D) -1

E) 2

22. Теңсіздікті шешіңіз: sin 2 4x – cos 2 4x > - 0,5

A)

B)

C)

D)

E)23. f(х) = функциясының барлық алғашқы функциясын табыңыз

A)

B)

C)

D)

E)24. Тік призманың табаны – тең бүйірлі тік бұрышты үшбұрыш.Оның катеті 3см. Төменгі табанының катеті жєне жоғарғы табанының осы катетке ќарсы жатќан төбесі арќылы жүргізілген ќиманың ауданы 7,5см2 . Призманың көлемін табыңыз:

A) 16см3

B) 19см3

C) 17см3

D) 18см3

E) 20см3
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет