А. А. Какимова Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндержүктеу 1.58 Mb.
бет1/10
Дата10.04.2019
өлшемі1.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

«Бекітемін»

Әлеуметтік-гуманитарлық

факультет деканы

___________Хайдаров Е.Е.

қолы аты-жөні

«__»__________ 200_ж.
Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы

050501- Әлеуметтану

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

студенттерге арналған

«Әлеуметтану»(пәннің атауы)

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
Курс – І-ІҮ

Семестр – І-ҮІІІ

Кредит саны - 2

Дәріс – _15_ сағат

Практикалық сабақ (лаб., сем. және т.б.) – 15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 30 сағат

СӨЖ – 30 сағат

Емтихан – семестр бойынша

Барлығы – 90 сағатОрал 2009 ж

Пәннің оқу әдістемелік кешені ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес және типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.

(типтік бағдарлама атауы, қаласы, жылы)


Құрастырушы(лар): Кафедра оқытушылары

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі)


Келісілді: ОҮҰ және ОӘЖБ жетекшісі ________________ А.А. Какимова
Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының отырысында бекітілді.
“____” ________________200__ ж. № ___хаттама.
Кафедра меңгерушісі___________ Абулкасова Д.Б.

(қолы) (аты-жөні)


Факультеттің оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы _______________ ____________________

(қолы) (аты-жөні)

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

«Бекітемін»

Әлеуметтік-гуманитарлық

факультет деканы

___________Хайдаров Е.Е.

қолы аты-жөні

«__»__________ 200_ж.
Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы

050501- Әлеуметтану

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

студенттерге арналған

«Әлеуметтану»(пәннің атауы)

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
Курс – І-ІҮ

Семестр – І-ҮІІІ

Кредит саны - 2

Дәріс – _15_ сағат

Практикалық сабақ (лаб., сем. және т.б.) – 15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 30 сағат

СӨЖ – 30 сағат

Емтихан – семестр бойынша

Барлығы – 90 сағатОрал 2009 ж

Пәннің оқу әдістемелік кешені ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес және типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.

(типтік бағдарлама атауы, қаласы, жылы)
Құрастырушы(лар): Кафедра оқытушылары

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі)


Келісілді: ОҮҰ және ОӘЖБ жетекшісі ________________ А.А. Какимова
Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының отырысында бекітілді.
“____” ________________200__ ж. № ___хаттама.
Кафедра меңгерушісі___________ Абулкасова Д.Б.

(қолы) (аты-жөні)


Факультеттің оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы _______________ ____________________

(қолы) (аты-жөні)

1. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS).

Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы


 • Жұмыс телефоны 51-20-39 /103/

 • №3 оқу ғимараты, 304 – бөлме

Жоғарғы оқу орны студенттері даярлануы үшін берілген авторлық оқу құралдары:

1. Шынтемірова Б.Г., Шайхиев Т.Т. Әлеуметтану. Оқу-әдістемелік құрал.

Орал 2005 ж.

2. Шынтемірова Б.Г., Шайхиев Т.Т. Социология Электронды оқу құралы.

Орал 2006 ж


1.1 Пән туралы мәлімет


 • Пән: «Әлеуметтану» курсы, 2 – кредит сағат

 • Өтетін орны: кесте бойынша

Сабақ кестесі:

Семестр 15 оқу аптадан және 1 апта сессиядан тұрады.

Бір аптада 2 кредит сағат саны болу тиісті, әр аптадағы кредит – сағат саны екі байланыс сағаттан (дәріс, семинар) және екі сағат ОқСӨЖ тұрады.


Сабақ

Өткізу уақыты

Сабақ

Өткізу уақыты

Байланыс сағаты

1 ( дәріс)50 мин.

ОқСӨЖ 2 (тәжірибелік сабақ)

50-50 мин.

Байланыс сағаты

1 (семинар)50 мин.

СӨЖ 2 (тәжірибелік сабақ)50-50 мин.


Оқу жоспарынан көшірме:

Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Семинар

ОқСӨЖ

СӨЖ

Бақылау түрі

Барлығы

1-4

1-8

2

15

15

30

30

Емтихан

90

1.2 Кіріспе
Курстың қысқаша сипаттамасы:

Курс мақсаты:

Күрделі әлеуметтік өмір- бұл бүгінгі қоғамның басты бейнесі болып отыр. Қазақстан өз әлеуметтік құрылымын жаңартуға бет алып отырған уақытта әлеуметтік өмірдегі өзгерістер айқын көрініп отыр. Азаматтық қоғам, әлеуметтік бағытталған экономика, демократиялық-құқықтық мемлекет құруға бет алған біздің қоғам үшін адамдардың әлеуметтік ой-танымдарының сапалық өзгерісі ауадай қажет. Бұл мақсатты шешу жолында әлеуметтік пәндер маңызы аса зор. Шын мәнінде болып жатқан қоғамдық үрдістерді зерттеуші ғылыми пәндер ішінде социология ерекше орын алады. Социология негіздерін білу қоғамда өмір сүріп отырған әрбір адам, соның ішінде жоғары білімді маман үшін өте қажет.Курс міндеті:

 • студенттердің қажетті білім мөлшерін алуы;

 • пән әдістемесі мен тәсілдерін игеруі;

 • болашақ жоғары білімді мамандардың айналадағы әлеуметтік өмірді ғылыми тұрғыдан бағалай білуі;

 • әлеуметтік өзара қарым-қатынас пен даму ерекшеліктерін білу;

 • әлеуметтік институттар, топтар мен қауымдар ерекшеліктерін білу;

 • адамның әлеуметтік шындықты түсіне және бағалай білуі;Курс мазмұны:

 1. Социологияға кіріспе

  1. Социология пәні мен қызметтері.

  2. Әлеуметтік ақыл-ой тарихы

 2. Социологиядағы зерттеу әдістемесі

3. Социологияның теориялық әдістері

4. Социологиядағы эмпирикалық зерттеу әдістері

5. Нақты социологиялық зерттеу бағдарламасы

III. Әлеуметтік өмір негіздері.

6. Жеке адам социологиясы

7. Әлеуметтік іс-әрекеттер

8. Әлеуметтік қарым-қатынас

9. Әлеуметтену үрдісі

10. Ұлттық қарым-қатынас социологиясы

11. Гендерлік және жас айырмашылықтары теңсіздіктерін зерттеу социологиясы.

IV. Қоғамның әлеуметтік құрылымы.

12. Қоғам

13. Әлеуметтік теңсіздік

14. Әлеуметтік институттар.

15. Жастар социологиясы.
2. Пән бойынша оқыту бағдарламасы.

Апта 1.

Кредит саны – 1

Дәріс 1

Тақырыбы: Социология пәні мен қызметтері

Дәріс мазмұны:

Әлеуметтану пәні, қызметі, ерекшелігі.

Социологияның әлеуметтік фактілерді зерттеуі.

Әдебиет:

1. Аяғанов Б, Тәжин М. Социология негіздері. Алматы 1993 ж 1. Социология Ред. Басқарған Тұрғынбаев Ә.Х. Алматы 2001 ж

 2. Аитов Н.А. Основы социологии. А., 1997 г.

 3. Кравченко А.И. Основы социологии. М., 2000 г

ОЖСӨЖ мазмұны: Қазіргі заманғы социологиялық білім құрылымы. Теориялық, эмпирикалық және қолданбалы социология.

Әдебиет:

 1. Шынтемірова Б.Г., Шайхиев Т.Т. Социология Оқу-әдістемелік құрал. Орал 2005 ж.

 2. Смелзер Н. Социология М., 1994 г

СӨЖ мазмұны: Негізгі социологиялық бағдарламалар: демографиялық, психологиялық, топтық өзара қарым-қатынас, мәдени.

Әдебиет:

 1. Основы социологии. Отв. Ред. Эфендиева А.Г. М., 1994 г.

 2. Оксфорд сөздігі. Әлеуметтану. Ред-ған Годон Маршалл. Алматы, Қазақстан-2002 ж


Кредит саны – 2

Тақырыбы: Социология пәні мен қызметтері

Тәжірибелік дәріс мазмұны:

1. Социологияның қазіргі қоғамдағы ролі.

2.Социологияның негізгі қызметтері: танымдық, әдістемелік, социотехникалық және т.б.

Әдебиет:

1. Аяғанов Б, Тәжин М. Социология негіздері. Алматы 1993 ж

2. Социология Ред. Басқарған Тұрғынбаев Ә.Х. Алматы 2001 ж

3. Аитов Н.А. Основы социологии. А., 1997 г.

4. Кравченко А.И. Основы социологии. М., 2000 г
ОЖСӨЖ мазмұны: Социология салалары: отбасы социологиясы, дін социологиясы, экономика социологиясы, саясат социологиясы, білім социологиясы және т.б.

Әдебиет:


 1. Шынтемірова Б.Г., Шайхиев Т.Т. Социология Оқу-әдістемелік құрал. Орал 2005 ж.

 2. Смелзер Н. Социология М., 1994 г

СӨЖ мазмұны: Әлеуметтік қарым-қатынастар мен институттарда ғылыми зерттеу.

Әдебиет:

 1. Основы социологии. Отв. Ред. Эфендиева А.Г. М., 1994 г.

 2. Оксфорд сөздігі. Әлеуметтану. Ред-ған Годон Маршалл. Алматы, Қазақстан-2002 ж


Апта 2

Кредит саны – 1

Дәріс 2

Тақырыбы: Әлеуметтік ақыл-ой тарихы

Дәріс мазмұны:

 1. Антика дәуірінің әлеуметтік ойлары.

 2. Орта ғасыр әлеуметтік ойлары, Шығыс ойшылдарының әлеуметтік көзқарастары.

 3. Жаңа дәуір әлеуметтік ойлары.

 4. Х1Х ғасырдағы социологияның ғылыми негіздерінің қалануы.

Әдебиет:

1. Аяғанов Б, Тәжин М. Социология негіздері. Алматы 1993 ж 1. Социология Ред. Басқарған Тұрғынбаев Ә.Х. Алматы 2001 ж

 2. Аитов Н.А. Основы социологии. А., 1997 г.

 3. Кравченко А.И. Основы социологии. М., 2000 г

ОЖСӨЖ мазмұны: Платон, Аристотель әлеуметтік көзқарастары. А. Августин, Ф. Аквинский әлеуметтік ойлары.

Әдебиет:

 1. Шынтемірова Б.Г., Шайхиев Т.Т. Социология Оқу-әдістемелік құрал. Орал 2005 ж.

 2. Смелзер Н. Социология М., 1994 г

СӨЖ мазмұны: Социология қалыптасуына Э. Дюркгейм, М. Вебердің қосқан үлестері.

Әдебиет:

1. Аитов Н.А. Основы социологии. А., 1997 г.

2. Кравченко А.И. Основы социологии. М., 2000 г
Кредит саны – 2

Тақырыбы: Әлеуметтік ақыл-ой тарихы

Тәжірибелік дәріс мазмұны:


 1. Социология ғылымының Кеңестер Одағында зерттелуі.

 2. Социология ғылымының Қазақстанда дамуы.

Әдебиет:

1. Аяғанов Б, Тәжин М. Социология негіздері. Алматы 1993 ж

2. Социология Ред. Басқарған Тұрғынбаев Ә.Х. Алматы 2001 ж

Аитов Н.А. Основы социологии. А., 1997 г.

Кравченко А.И. Основы социологии. М., 2000 г

ОЖСӨЖ мазмұны: Н. Макиавелли, Т.Гоббс және т.б. азаматтық ақыл-ой негізін қалаушылар. О.Конт, Г.Спенсер социология негізін қалаушылар.

Әдебиет:


 1. Шынтемірова Б.Г., Шайхиев Т.Т. Социология Оқу-әдістемелік құрал. Орал 2005 ж.

 2. Смелзер Н. Социология М., 1994 г

СӨЖ мазмұны: Әл-Фараби, Ж. Баласағұн қоғам және мемлекет туралы.

Әдебиет:

 1. Основы социологии. Отв. Ред. Эфендиева А.Г. М., 1994 г.

 2. Оксфорд сөздігі. Әлеуметтану. Ред-ған Годон Маршалл. Алматы, Қазақстан-2002 ж


Апта 3

Кредит саны – 1

Дәріс 3

Тақырыбы: Социологияның теориялық әдістері.

Дәріс мазмұны:

 1. Социологиядағы ғылыми әдіс.

 2. Социологияда қолданылатын ғылыми әдіс түрлері.

 3. Жалпы логикалық, теориялық және эмпирикалық социологиялық зерттеулердегі гипотеза.

Әдебиет:

1. Аяғанов Б, Тәжин М. Социология негіздері. Алматы 1993 ж

2. Социология Ред. Басқарған Тұрғынбаев Ә.Х. Алматы 2001 ж

3. Аитов Н.А. Основы социологии. А., 1997 г. 1. Кравченко А.И. Основы социологии. М., 2000 г

ОЖСӨЖ мазмұны: Макросоциология ерекшеліктері мен түрлері. Функционализм теориясының негізгі ұстанымдары.

Әдебиет:

 1. Шынтемірова Б.Г., Шайхиев Т.Т. Социология Оқу-әдістемелік құрал. Орал 2005 ж.

 2. Смелзер Н. Социология М., 1994 г

СӨЖ мазмұны: Функционализм мен егес теориясын тәжірибеде қолдану мүмкіндіктері.

Әдебиет:

1. Аяғанов Б, Тәжин М. Социология негіздері. Алматы 1993 ж

2. Социология Ред. Басқарған Тұрғынбаев Ә.Х. Алматы 2001 ж
Кредит саны – 2

Тақырыбы: Социологияның теориялық әдістері.

Тәжірибелік дәріс мазмұны:

1. Микросоциология, оның ерекшеліктері мен түрлері.Әдебиет:

1. Аяғанов Б, Тәжин М. Социология негіздері. Алматы 1993 ж

2. Социология Ред. Басқарған Тұрғынбаев Ә.Х. Алматы 2001 ж


 1. Аитов Н.А. Основы социологии. А., 1997 г.

 2. Кравченко А.И. Основы социологии. М., 2000 г

ОЖСӨЖ мазмұны: Т. Парсонс, Р.Мертон, К. Дэвис ойлары. К. Маркс пен Р. Дарендорф тұжырымдарындағы егес теориясы.

Әдебиет:

 1. Шынтемірова Б.Г., Шайхиев Т.Т. Социология Оқу-әдістемелік құрал. Орал 2005 ж.

 2. Смелзер Н. Социология М., 1994 г

СӨЖ мазмұны: Социологиялық теориялар ерекшеліктері.

Әдебиет:

 1. Основы социологии. Отв. Ред. Эфендиева А.Г. М., 1994 г.

 2. Оксфорд сөздігі. Әлеуметтану. Ред-ған Годон Маршалл. Алматы, Қазақстан-2002 ж


Апта 4

Кредит саны – 1

Дәріс 4

Тақырыбы: Социологиядағы эмпирикалық зерттеу әдістері.

Дәріс мазмұны:

 1. Социологиядағы эмпирикалық білім маңызы.

 2. Ақпараттық жазба көздерді сұрыптау.

 3. Бақылау әдістері және оның әлсіз жақтары.

 4. Сұрау әдістері. Тест, оның маңызы мен түрлері.

Әдебиет:

1. Аяғанов Б, Тәжин М. Социология негіздері. Алматы 1993 ж

2.Социология Ред. Басқарған Тұрғынбаев Ә.Х. Алматы 2001 ж


 1. Аитов Н.А. Основы социологии. А., 1997 г.

 2. Кравченко А.И. Основы социологии. М., 2000 г

ОЖСӨЖ мазмұны: Ресми және бейресми құжаттар, баспасөз және көркем әдебиет, кино- социолог үшін ақпарат алу көздері.

Әдебиет:

 1. Шынтемірова Б.Г., Шайхиев Т.Т. Социология Оқу-әдістемелік құрал. Орал 2005 ж.

 2. Смелзер Н. Социология М., 1994 г

СӨЖ мазмұны: Далалық және лабораториялық бақылау.

Әдебиет:

 1. Шынтемірова Б.Г., Шайхиев Т.Т. Социология Оқу-әдістемелік құрал. Орал 2005 ж.

 2. Смелзер Н. Социология М., 1994 г


Кредит саны – 2

Тақырыбы: Социологиядағы эмпирикалық зерттеу әдістері.

Тәжірибелік дәріс мазмұны: Эксперимент, социологиядағы оны қолдану ерекшеліктері.

Әдебиет:

1. Аяғанов Б, Тәжин М. Социология негіздері. Алматы 1993 ж

2. Социология Ред. Басқарған Тұрғынбаев Ә.Х. Алматы 2001 ж


 1. Аитов Н.А. Основы социологии. А., 1997 г.

 2. Кравченко А.И. Основы социологии. М., 2000 г

ОЖСӨЖ мазмұны: Контент-сұрыптау, оның мазмұны мен негізгі бағыттары. Бір үлгідегі және тікелей бақылау әдістері.

Әдебиет:

 1. Шынтемірова Б.Г., Шайхиев Т.Т. Социология Оқу-әдістемелік құрал. Орал 2005 ж.

 2. Смелзер Н. Социология М., 1994 г

СӨЖ мазмұны: Анкеттік сұрақ, интервью, жалпы сұрау, таңдап сұрау. Анкеттік сұрақ жүргізу техникасы.

Әдебиет:

 1. Основы социологии. Отв. Ред. Эфендиева А.Г. М., 1994 г.

 2. Оксфорд сөздігі. Әлеуметтану. Ред-ған Годон Маршалл. Алматы, Қазақстан-2002 ж


Апта 5

Кредит саны – 1

Дәріс 5

Тақырыбы: Нақты социологиялық зерттеу бағдарламасы.

Дәріс мазмұны:

 1. Социологиялық зерттеу мазмұны социологиялық зерттеу түрлері: далалық және лабораториялық, сұрыптау, салыстыру.

 2. Зерттеу бағдарламасын жасау және іске асыру кезеңдері. Мәселе қою.

 3. Зерттеу мақсаттарын айқындау.

Әдебиет:

1. Аяғанов Б, Тәжин М. Социология негіздері. Алматы 1993 ж

2.Социология Ред. Басқарған Тұрғынбаев Ә.Х. Алматы 2001 ж


 1. Аитов Н.А. Основы социологии. А., 1997 г.

 2. Кравченко А.И. Основы социологии. М., 2000 г

ОЖСӨЖ мазмұны: Зерттеу объектісін айқындап, оны суреттеу. Қолда бар статистикалық құжаттарды жинақтау мен сұрыптау.

Әдебиет:

 1. Шынтемірова Б.Г., Шайхиев Т.Т. Социология Оқу-әдістемелік құрал. Орал 2005 ж.

 2. Смелзер Н. Социология М., 1994 г

СӨЖ мазмұны: Зерттеу тәсілін таңдау. Сұрақтар мен жауаптар құру.

Әдебиет:

1.Аяғанов Б, Тәжин М. Социология негіздері. Алматы 1993 ж

2. Социология Ред. Басқарған Тұрғынбаев Ә.Х. Алматы 2001 ж 1. Аитов Н.А. Основы социологии. А., 1997 г.

 2. Кравченко А.И. Основы социологии. М., 2000 г


Кредит саны – 2

Тақырыбы: Нақты социологиялық зерттеу бағдарламасы.

Тәжірибелік дәріс мазмұны:

 1. Бастапқы ақпарат жинау.

 2. Зерттеу жүргізу техникасы.

Әдебиет:

1. Аяғанов Б, Тәжин М. Социология негіздері. Алматы 1993 ж

2. Социология Ред. Басқарған Тұрғынбаев Ә.Х. Алматы 2001 ж


 1. Аитов Н.А. Основы социологии. А., 1997 г.

 2. Кравченко А.И. Основы социологии. М., 2000 г

ОЖСӨЖ мазмұны: Басты жиынтық және таңдау жиынтықтары. Ақпаратты қорыту.

Әдебиет:

 1. Шынтемірова Б.Г., Шайхиев Т.Т. Социология Оқу-әдістемелік құрал. Орал 2005 ж.

 2. Смелзер Н. Социология М., 1994 г

СӨЖ мазмұны: Алынған ақпаратты сұрыптау. Нақты тәжірибелік мәні бар кеңестер беру.

Әдебиет:

 1. Основы социологии. Отв. Ред. Эфендиева А.Г. М., 1994 г.

 2. Оксфорд сөздігі. Әлеуметтану. Ред-ған Годон Маршалл. Алматы, Қазақстан-2002 ж


Апта 6

Кредит саны – 1

Дәріс 6

Тақырыбы: Жеке адам социологиясы.

Дәріс мазмұны:

 1. Социологиядағы жеке адам түсінігі.

 2. Социологияның жеке адамды зерттеудегі басқа ғылыми салалармен байланысы.

 3. Жеке адамның әлеуметтік қасиеттері.

 4. Әлеуметтік моделдер.

Әдебиет:

1. Аяғанов Б, Тәжин М. Социология негіздері. Алматы 1993 ж

2.Социология Ред. Басқарған Тұрғынбаев Ә.Х. Алматы 2001 ж


 1. Аитов Н.А. Основы социологии. А., 1997 г.

 2. Кравченко А.И. Основы социологии. М., 2000 г

ОЖСӨЖ мазмұны: Негізгі әлеуметтік мәртебелер. Дүниеге келгенде пайда болатын әлеуметтік мәртебелер.

Әдебиет:

1. Шынтемірова Б.Г., Шайхиев Т.Т. Социология Оқу-әдістемелік құрал. Орал 2005 ж.

2. Смелзер Н. Социология М., 1994 г

СӨЖ мазмұны: Әлеуметтік қызметтер мен мәртебе.

Әдебиет:

1. Шынтемірова Б.Г., Шайхиев Т.Т. Социология Оқу-әдістемелік құрал. Орал 2005 ж.

2. Смелзер Н. Социология М., 1994 г
Кредит саны – 2

Тақырыбы: Жеке адам социологиясы.

Тәжірибелік дәріс мазмұны:

1. Жеке адамдар арарсындағы өзара байланыс пен қарым-қатынас.

Әдебиет:

1. Аяғанов Б, Тәжин М. Социология негіздері. Алматы 1993 ж

2. Социология Ред. Басқарған Тұрғынбаев Ә.Х. Алматы 2001 ж


 1. Аитов Н.А. Основы социологии. А., 1997 г.

 2. Кравченко А.И. Основы социологии. М., 2000 г

ОЖСӨЖ мазмұны: Әлеуметтік міндеттер. Жеке адамның әлеуметтік белсенділігі.

Әдебиет:

 1. Шынтемірова Б.Г., Шайхиев Т.Т. Социология Оқу-әдістемелік құрал. Орал 2005 ж.

 2. Смелзер Н. Социология М., 1994 г

СӨЖ мазмұны: Жеке адамның биоәлеуметтік өмірі.

Әдебиет:

 1. Основы социологии. Отв. Ред. Эфендиева А.Г. М., 1994 г.

 2. Оксфорд сөздігі. Әлеуметтану. Ред-ған Годон Маршалл. Алматы, Қазақстан-2002 ж


Апта 7

Кредит саны – 1

Дәріс 7

Тақырыбы: Әлеуметтік іс-әрекеттер.

Дәріс мазмұны:

1. Әлеуметтік іс-әрекеттер – негізгі социологиялық түсінік.

2. М.Вебер әлеуметтік іс-әрекет ерекшеліктері туралы.

3. Т. Парсонс жеклеген іс-әрекет құрылымдары туралы.Әдебиет:

1. Аяғанов Б, Тәжин М. Социология негіздері. Алматы 1993 ж

2.Социология Ред. Басқарған Тұрғынбаев Ә.Х. Алматы 2001 ж


 1. Аитов Н.А. Основы социологии. А., 1997 г.

 2. Кравченко А.И. Основы социологии. М., 2000 г

ОЖСӨЖ мазмұны: Адам тұтынысы – оның мінез-құлқының басты қағидасы.

Әдебиет:

 1. Шынтемірова Б.Г., Шайхиев Т.Т. Социология Оқу-әдістемелік құрал. Орал 2005 ж.

 2. Смелзер Н. Социология М., 1994 г


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарлама
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет