Адрес на избирателна секция: кметството в село нова ловчажүктеу 2.04 Mb.
бет1/9
Дата09.08.2018
өлшемі2.04 Mb.
түріКодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ: БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА: ХАДЖИДИМОВО

КМЕТСТВО: С. НОВА ЛОВЧА И С. ПАРИЛ СЕКЦИЯ 010

АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: КМЕТСТВОТО В СЕЛО НОВА ЛОВЧА

----------------------------------------------

ИМЕ

----------------------------------------------АНГЕЛ ДИМИТРОВ КОЗАРЕВ

АТАНАС ИВАНОВ ПИРГОВ

БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ

БЛАГОЙ ИВАНОВ ТАНЧЕВ

БЛАГОЙ КОСТАДИНОВ БЕХОВ

БОЖИК ВАСИЛЕВ МАНЕВ

БОРИС ВАСИЛЕВ ОГНЯНОВ

ВАСИЛ БОЖИКОВ МАНЕВ

ВЕЛИЗАРА САВОВА КОСТОВА

ВЕРКА ВАСИЛЕВА ПЪЛХОВА

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МАЛАКОВА

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГИНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГИНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ТАНЧЕВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ НЕДЕЛИН

ГЕОРГИ КИРИЛОВ ХАРБАЛИЕВ

ГРОЗДЕНА БЛАГОЕВА ВИТАНОВА

ДИМИТРИЧКА СТАНКЕВА ХАРБАЛИЕВА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ТОДОРИНЧЕВ

ДИМИТЪР БОЖИКОВ АНДОНОВ

ДИМИТЪР КИРИЛОВ КОСТОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ КОЛЕНЦОВ

ЕВТИМ ГЕОРГИЕВ ЕВТИМОВ

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ВЕЛИКОВА

ЕЛЕНА БОЖИКОВА ВИТАНОВА

ЕЛЕНА БОЖИКОВА КОЛЕНЦОВА

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА КОЛЕНЦОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТОПУЗОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА АНДОНОВА

ЕЛЕНА ИЛИЕВА ТУФКОВА

ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ДЖАНИКОВА

ЕЛЕНА СТОЯНОВА ХАРБАЛИЕВА

ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА

ЗДРАВКА ИВАНОВА ОГНЯНОВА

ЗДРАВКА ТОДОРОВА ИЛИВЧЕВА

ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ТАНЧЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ ГАРАГУТЕВ

ИВАН КОСТАДИНОВ ВЕЛИКОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ МАРКОВ

ИВАН СТОЯНОВ ПОПОВ

ИВАНКА КОСТАДИНОВА БИСЕРИНКОВА

ИВАНКА МИХАЙЛОВА ПОПОВА

ИЛИНКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

ИЛИЯ БЛАГОЕВ ВИТАНОВ

ИЛИЯ ВАСИЛЕВ БИСЕРИНКОВ

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛИН

ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ВИТАНОВ

ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ФИРКОВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ТОПУЗОВ

КАЛИНА АНДОНОВА АНДОНОВА

КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ВИТАНОВА

КАТЕРИНА МИХАЙЛОВА БЕХОВА

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ БИСЕРИНКОВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ

КОСТАДИН ДИМИТРОВ БЕХОВ

КОСТАДИН СПАСОВ ИЛИВЧЕВ

КОСТАДИН СТОЯНОВ МАРКОВ

КОСТАДИН ТОДОРОВ КОЛЕНЦОВ

ЛАЛКА СПАСОВА ПИРГОВА

ЛЮБЕН КОСТАДИНОВ АНДОНОВ

МАКЕДОНКА КОСТАДИНОВА ТОДОРИНЧЕВА

МАНОЛ АТАНАСОВ МУРДЖЕВ

МАРЕНКА ГЕОРГИЕВА НЕДЕЛИНА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА МАНЕВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА ТАНЧЕВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА ТАНЧЕВА

МАРИЯ ТОДОРОВА ТЕРЗИЕВА

НИКОЛИНА ДИМИТРОВА КОЗАРЕВА

РОЗА ИВАНОВА ДИМАНОВА

СИРМА АТАНАСОВА ТОДОРИНЧЕВА

СЛАВКА КОСТАДИНОВА ВЕЛИКОВА

СОФИЯ ГЕОРГИЕВА КОЗАРЕВА

СТЕФКА ИЛИЕВА МУРДЖЕВА

СТОЯН ДИМИТРОВ ТУНКОВ

СТОЯНА ДИМИТРОВА ГИНОВА

СТОЯНКА СЛАВЧЕВА КОЗАРЕВА

ХРИСАНТИЯ АТАНАСОВА МАРКОВА

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ГЕОРГИ НЕДЕЛИН СЕКРЕТАР: ТОДОР ТОДОРОВ


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ: БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА: ХАДЖИДИМОВО

С.БЛАТСКА КМЕТСТВО: БЛАТСКА СЕКЦИЯ 004

АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: ЧИТЕЛИЩЕТО - І-ВИ ЕТАЖ

----------------------------------------------

ИМЕ

----------------------------------------------АБАС АХМЕДОВ КАРАЧОБАНОВ

АБЕДИН АХМЕДОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

АВА БАЙРАМОВА АЛЕНДАРОВА

АВА САЛИЕВА ДАУТЕВА

АДЕМ АХМЕДОВ КАРАЧОБАНОВ

АДЖЕР СЮЛЕЙМАНОВА ЧАУШЕВА

АДИЛ КЯМУРАНОВ АДИЛОВ

АДИЛ САЛИЕВ АСАНОВ

АДИЛЕ АХМЕД ОСМАН

АДИЛЕ МУСТАФОВА КАРАЧОБАНОВА

АЗМИ ФАИКОВ СИНАНОВ

АИДА ИСЛЯМОВА ДЖИКАРОВА

АЙДЪН НЕДЖИПОВ АСАНОВ

АЙДЪН НУРЕДИНОВ АРСОВ

АЙНУР АХМЕДОВА АХМЕДОВА

АЙНУР ИБРАИМОВА БАРЗЕВА

АЙРЕТ ХАСАН МЕХМЕД

АЙРИЕ МУСТАФОВА ЯКУПОВА

АЙРИЕ ФЕИМОВА ОСМАНОВА

АЙТЕН РАКИПОВА ЯКУПОВА

АЙТЕН СААДЕТИНОВА МЕХМЕДОВА

АЙТЕН ФААДИЛ ДЪГЪР

АЙТЕН ФЕИМ ОСМАН

АЙФЕР МЕЧМЕДИН ЯКУП

АЙШЕ АКИФ МУСТАФОВА

АЙШЕ АСАНОВА СТАМБОЛИЕВА

АЙШЕ АСАНОВА ЯНУЗОВА

АЙШЕ ИСМАИЛОВА НЕБИЕВА

АЙШЕ КАДРИЕВА ДАГЪРОВА

АЙШЕ МАМУДОВА ОСМАНОВА

АЙШЕ МЕХМЕДОВА МАЗГАЛДЖИЕВА

АЙШЕ РАМУШ КОКОДЕ

АЙШЕ САЛИЕВА ГУЩЕРАКЛИЕВА

АЙШЕ САЛИЕВА МЕХМЕДОВА

АЙШЕ ЯШАРОВА ЧАКЪРОВА

АЛБЕН АСЕНОВ КАРАГЬОЗОВ

АЛБЕНА ЯВОРОВА КОКАЛОВА

АЛДИН РЕФАТОВ ИСИНОВ

АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ НЕДЕВ

АЛИ АЛИЕВ ПОЮКЛИЕВ

АЛИ ИСА БАЙРАКТАР

АЛИ САЛИЕВ ГУЩЕРАКЛИЕВ

АЛИ ХАМИДОВ КОКОДЕВ

АЛИ ЮСЕИН ГАРГАЛИ

АЛИДИН АХМЕДОВ КАРАЧОБАНОВ

АЛИЛ ИСМАИЛОВ СОЙКОВ

АЛИЛ МУРАДОВ ДЕЛИКОВ

АЛИЛ МУСТАФОВ СОЙКОВ

АЛИЛ ХАЛИЛОВ ЗОТОВ

АЛИМ АЛИМОВ ГУЩЕРАКЛИЕВ

АЛИМ САЛИЕВ ГУЩЕРАКЛИЕВ

АЛТЪНАЙ ИСМАИЛОВА НЕБИЕВА

АМИД НАСИЕ ХАРУН

АНГЕЛ ПЕТРОВ КУТАНОВ

АНГЕЛИНА СТОЯНОВА ПЕЕВА

АНИ БОЯНОВА КУТАНОВА

АНИФЕ МЕХМЕД КАМБОШЕВА

АРИФ АРИФОВ ДЕЛИКОВ

АРИФ ИСА БАЙРАКТАР

АРИФ МУРАДОВ ДЕЛИКОВ

АРИФ ТЕФИКОВ МУСТАФОВ

АСАН АБЕДИНОВ ХОДЖОВ

АСАН АМИДОВ КОКОДЕВ

АСАН ДЖАМАЛ ДЕМИР

АСАН ЕСАТОВ ЯКУПОВ

АСАН ИСМАИЛОВ СОЙКОВ

АСАН ШЕМШЕДИНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

АСИБЕ АЛИЕВА ПОЮКЛИЕВА

АСИМ ИБРАИМОВ ИБРАИМОВ

АСИНЕ ШЕМШЕДИН НЕБИ

АТИДЖЕ АЙДЪНОВА АСАНОВА

АТИДЖЕ АЛИЛОВА КОКОДЕВА

АТИДЖЕ АСАНОВА АСАНОВА

АТИДЖЕ ИСМАИЛ ЗОТА

АТИДЖЕ ЛЕТИФОВА АХМЕДОВА

АТИДЖЕ МАХМУДОВА ДАГЪРОВА

АТИДЖЕ НЕДЖИПОВА МАЗГАЛДЖИЕВА

АТИДЖЕ ХАЛИЛ КЪРДЖАЛИ

АТИЕ МОХАРЕМОВА КАРАЧОБАНОВА

АТИЕ МУСТАФОВА ДАГЪРОВА

АТИШ АЛИЕВА АХМЕДОВА

АФЕТ ИСМАИЛОВА МЕХМЕДОВА

АФЕТ МЕХМЕДОВА ДАУТЕВА

АХМЕД МЕХМЕДОВ КОКОДЕВ

АХМЕД ХАЛИЛОВ КОКУДАРЕВ

АХМЕД ШУКРИЕВ АХМЕДОВ

АХМЕД ЮСЕИНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

БААДИН СЕЛИМ МЕХМЕД

БААРИ ИБАЗЕР АХМЕД

БАЙРАМ БАЙРАМ ХОДЖА

БАЙРАМ ФЕИМОВ ОСМАНОВ

БАЙРАМ ХАСАН ХОДЖА

БАРИ ХАЛИЛОВ АХМЕДОВ

БАРИЕ САЛИЕВА АСАНОВА

БЕДРИЕ ИСМЕТОВА ДЖИНАЛИЕВА

БЕЙЕ ФЕРАД УЗУН

БЕЙЗАТ БЕЙЗАТОВ ХАДЖИЕВ

БЕЙХАН САИД ИБРАИМ

БЕСИМЕ АЛИЕВА ОНБАШИЕВА

БИЛНАЗА АХМЕДОВА ЯКУПОВА

БИЛЯЛ ЕТЕМОВ КАРАЧОБАНОВ

БЛАГА ЛЮБЕНОВА ШУШТАРКОВА

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ШАРКОВ

БОЯН КРЪСТЕВ КУТАНОВ

БЮРГЮЛ ХАЛИЛ ИБИШ

БЮРХАН ИБРАИМОВ БАРЗЕВ

ВЕЛИКА АТАНАСОВА КИРОВА

ВЕЛИКА МЕТОДИЕВА ТОДАНОВА

ВЕЛИКА ТОДОРОВА ШАРКОВА

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ШЕЙТАНОВА

ВИЖДАН ГЮНЕРОВ ОНБАШИЕВ

ВИЛДАН КАДРИЕВА ОСМАНОВА

ВЛАДИСЛАВ ЛЮБЕНОВ МЛАДЕНОВ

ГАНИМЕ АМИДОВА КОКОДЕВА

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ШЕЙТАНОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЗАНЕВ

ГЬОКЧАЙ ЮМЕРОВА СОЙКОВА

ГЮЛА АЛИЕВА ДЕЛИКОВА

ГЮЛДЖАН АЙФЕР ЯКУП

ГЮЛЗАДЕ ХАЙРЕДИНОВА ПОЮКЛИЕВА

ГЮЛИЗАР ИБРАИМОВА КАМУЛОВА

ГЮЛСЕВИМ ХАМИДОВА КОКОДЕВА

ГЮЛСУМА МОХАРЕМОВА УЗУН

ГЮЛТЕРИН ИСМАИЛОВА СОЙКОВА

ГЮЛФА МУСТАФОВА ДЕРМЕНДЖИ

ГЮЛФИЕ МУСТАФОВА БАРЗЕВА

ГЮЛФИЕ МУСТАФОВА КОКУДАРЕВА

ГЮЛФИЕ ХАЛИЛОВА ЯКУПОВА

ГЮЛФИЕ ШАБАНОВА ХАДЖИЕВА

ГЮЛФИЕ ШУКРИЕВА АХМЕДОВА

ГЮЛФИЕ ЮСИНОВА КАРАЧОБАНОВА

ГЮЛШЕН ВАЙДИН НЕБИ

ГЮЛШЕРИН ТАДЖЕТИНОВА ЯКУПОВА

ГЮНАЙ ГЮРСЕЛОВ ОНБАШИЕВ

ГЮНДОАН МУЗАФЕРОВ ОНБАШИЕВ

ГЮНЕР ФИКРИ ОНБАШИ

ГЮРБИЗ РАКИПОВ ЯКУПОВ

ГЮРОБОЙ РЕФАТ ЗОТОВА

ГЮРСЕЛ ФИКРИЕВ ОНБАШИЕВ

ДАВИД СЪБЕВ ПОЮКЛИЕВ

ДАФИНА КОСТАДИНОВА ПЕЕВА

ДЕЛЯН ВЕСКОВ БЕКИРОВ

ДЕМИР ДЕМИРОВ КОКОДЕВ

ДЕМИР ФЕРДОВ КОКОДЕВ

ДЖАМАЛ ЮСЕИН ГАРГАЛИ

ДЖАМИЛЕ САЛИЕВА ДЖИКАРОВА

ДЖЕЙХАН ИСМЕТОВ ЧИНАРСКИ

ДЖЕЙХАН ХАЛИЛ НЕБИ

ДЖЕЛЯЛ ИСМАИЛ КОРДА

ДЖЕМАЛ ЮДАИ БАЙРАКТАРОВ

ДЖЕМАЛ ЮСЕИН ДЕМИР

ДЖЕМИЛЕ АЛИ КАРААСАН

ДЖЕМИЛЕ АСАНОВА ЧИНАРСКА

ДЖЕМИЛЕ ЕТЕМ ЗЕЙНЕВА

ДЖЕМИЛЕ МОАРЕМОВА КОКОДЕВА

ДЖЕМИЛЕ ЮСЕИНОВА МАНДЕВА

ДЖЕФЕР НЕДЖМИ КЪРДЖАЛИ

ДИМИТРИЯ МЛАДЕНОВА КУТАНОВА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ШЕЙТАНОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ НАМЕТКОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

ДИМИТЪР МАТЕЕВ ПУЛЕВ

ДИМИТЪР СОТИРОВ АТАНАСОВ

ДОНКА КИРЧЕВА КОРМЕВА

ДЮРИЕ ШУКРИ ХАДЖИ

ЕЛВЕРА ЮСЕИН ДЕМИР

ЕЛВИЕ АЛИОСМАНОВА АБДИШЕВА

ЕЛВИЕ ФЕРЗИЕВА НЕБИ

ЕЛДЪЗ ЮСЕИНОВА ГУЩЕРАКЛИ

ЕЛХАН МЕХМЕДОВ ГАЗИЕВ

ЕЛХАН НЕДЖМИ КЪРДЖАЛИ

ЕЛХАН ХАМИДОВ КЪРДЖАЛИЕВ

ЕЛХАН ШЕЗАИЕВ ДАГЪРОВ

ЕМИНЕ ЕРОЛОВА ИБРАИМОВА

ЕМИНЕ ИРФАНОВА НЕБИЕВА

ЕМИНЕ ИСМАИЛОВА АХМЕДОВА

ЕМИНЕ РЕСИМОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

ЕМИНЕ ХАЛИЛОВА ИБРАИМОВА

ЕМИНЕ ЮМЕР МУСЛИ

ЕРДЖАН ТЕФИКОВ МУСТАФОВ

ЕРДОАН ИБРАИМ ИБРАИМ

ЕРДУАН БААДИНОВ МЕХМЕДОВ

ЕРЗАН КАДРИЕВА ИБИШЕВА

ЕРОЛ ИБРАИМ НЕБИ

ЕРОЛ ИБРАИМОВ ИБРАИМОВ

ЕРОЛ ИСМЕТОВ ОСМАНОВ

ЕСАТ АСАНОВ ЯКУПОВ

ЕТЕМ АБИДИНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ЕТЕМ ДЖЕМАЛОВ КАРАЧОБАНОВ

ЗАЙДА МУСТАФОВА ДЪГЪРОВА

ЗАЙДИЕ СЕЛИМОВА ДАУТЕВА

ЗАРИФ КЯМИЛОВА МЕХМЕДОВА

ЗДРАВКА СТЕФАНОВА НАМЕТКОВА

ЗЕБЕР МЕХМЕДОВ ПОЮКЛИЕВ

ЗЕЙНЕП АЛМАЗОВА МАНДЕВА

ЗЕЙНЕП ИБРАИМОВА ЯКУПОВА

ЗЕЙНЕП КЕАЗИМОВА ХАДЖИ

ЗЕЙНЕП ФАИКОВА СОЙКОВА

ЗЕЙНЕПА ФАИКОВА ИМАМОВА

ЗЕЙНИЛ РЕДЖЕП ПОЮКЛИ

ЗЕЛЯ ИЛИЯЗОВА УЗУНОВА

ЗЕЛЯ ИСАЕВА ЧАУШЕВА

ЗЕЛЯ КЕРИМОВА ПЕТЕЛОВА

ЗИЯ ХАЛИЛОВ ЗОТОВ

ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА КУТАНОВА

ЗУХРА ЮСЕИН АХМЕД

ЗЮРИЕ МОАМЕДОВА ЧАКЪРОВА

ИБАЗЕР БААРИ АХМЕД

ИБРАИМ АЛИЕВ ПОЮКЛИЕВ

ИБРАИМ ЕРДОАН ИБРАИМ

ИБРАИМ ИБРАИМ КАРАЧОБАН

ИБРАИМ ИБРАИМОВ ЧАКЪРОВ

ИБРАИМ НААЗИМ НЕБИ

ИБРАИМ НЕДЖМИЕВ МАНДЕВ

ИБРАИМ ОСМАН КАРАЧОБАН

ИБРАИМ СААДЕТИНОВ БАРЗЕВ

ИБРАИМ САИДОВ ИБРАИМОВ

ИБРАИМ ТУРХАНОВ ИБРАИМОВ

ИБРАХИМ ИБРАХИМ МУСЛИ

ИБРАХИМ МАХМУД МУСЛИ

ИБРАХИМ РУЖДИ НЕБИ

ИВАН ДИМИТРОВ ШАРКОВ

ИГБАЛ САЛИЕВ УЗУНОВ

ИДАЕТ ДЖЕМАЛОВА АХМЕДОВА

ИДРИЗ МЕХМЕДОВ ХАДЖИЕВ

ИЗАЛ ШЕИПОВ ПЕТЕЛОВ

ИЛВИЕ ИБРАИМОВА ЯКУПОВА

ИЛКЯР ИБРАХИМ НЕБИ

ИЛКЯР РУЖДИЕВ НЕБИЕВ

ИЛЯЗ ИЛИЯЗОВ ИБИШЕВ

ИМИКА ЮСЕИНОВА МЛАДЕНОВА

ИМИР АСАНОВА СОЙКОВА

ИМИР ЕРДОАН ИБРАИМ

ИМИР МУСТАФОВА СОЙКОВА

ИМИР МУСТАФОВА ЯНУЗОВА

ИМИР СЮЛЕЙМАНОВА СОЙКОВА

ИМИР ТУРХАНОВА БАРЗЕВА

ИМИР ШУКРИ ДЕРВИШ

ИМИРА ТАХИРОВА КЪРДЖАЛИ

ИРФАН ХАМИД КЪРДЖАЛИ

ИСА АРИФ БАЙРАКТАР

ИСА ИСАЕВ БАЙРАКТАРОВ

ИСА МЕМУШ АСАН

ИСЛЯМ ИДРИЗОВ ДЖИКАРОВ

ИСМАИЛ АСАНОВ СОЙКОВ

ИСМАИЛ ИСМАИЛ ГУЩЕРАКЛИЕВ

ИСМАИЛ ИСМАИЛОВ МЕХМЕДОВ

ИСМАИЛ НЕДЖИМИ СОЙКА

ИСМЕГЮЛ МУРАД НЕБИ

ИСМЕТ АЛИЕВ ЧАКЪРОВ

ИСМЕТ ДЖАМАЛОВ ЧИНАРСКИ

ИСМЕТ ФЕИМОВ ОСМАНОВ

ИСМИГЮЛ ХАЛИЛОВА АСАНОВА

КАДИМЕ ЮСЕИН МЕХМЕДОВА

КАДРИ КЯЗИМОВ БЕКИРОВ

КАДРИЕ ФАИК ЯКУП

КАЛИНА КОСТАДИНОВА ДИМОВА

КАТЕРИНА ТОДОРОВА ПУЛЕВА

КАТЯ БОРИСОВА ШАРКОВА

КЕМАЛ АЛИ ЧАКЪР

КЕНАН МАХМУДОВ ИМАМОВ

КЕФСЕР КЕРИМ СИНАНОВА

КИРИЛ НИКОЛОВ КИРОВ

КИРИЛ ПЕТРОВ КИРОВ

КРИСТИНА ЛЮБЕНОВА АХМЕД

КРЪСТЬО БОЯНОВ КУТАНОВ

КЪЙМЕТ ИБРАИМОВА КОКОДЕВА

КЯЗИМ ИСМАИЛОВ СОЙКОВ

КЯЗИМ КЯЗИМОВ СОЙКОВ

КЯЗИМ ЮМИЕВ БЕКИРОВ

КЯМИЛ ИБРАИМОВ ЧАКЪРОВ

КЯМУРАН АДИЛОВ АСАНОВ

ЛЕЙЛЯ АХМЕДОВА МАНДЕВА

ЛЮБЕН МЕТОДИЕВ МЛАДЕНОВ

ЛЮТА НЕДЖИПОВА ОСМАНОВА

ЛЮТА ФЕИМ ОСМАН

ЛЮТВИ АМИД ДУРАН

МААДЖИДЕ НЕДЖИП ЧАУШ

МААЗЕС ФЕРАДОВА ХОДЖОВА

МАГБУЛЕ АЛИЛОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

МАРИАНА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА ДИМОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА НАМЕТКОВА

МАРИЯ КРУМОВА БЕЙЧЕВА

МАХМУД ГЮНЕРОВ ОНБАШИЕВ

МАХМУД ИСМЕТ МАХМУД

МЕЛЕЯТ АРИФОВА АСАНОВА

МЕМНЮНЕ ЕЛХАНОВА ГАЗИЕВА

МЕМУШ ИСИНОВ АСАНОВ

МЕРГИС САЛИЕВА ИБРАИМОВА

МЕРДОАН КАДРИЕВ ИБРАИМОВ

МЕФИДЕ ИБРАИМОВА ОНБАШИЕВА

МЕХМЕД АЛИЕВ ПОЮКЛИЕВ

МЕХМЕД АХМЕДОВ КОКОДЕВ

МЕХМЕД БААДИН МЕХМЕД

МЕХМЕД БААРИЕВ АХМЕДОВ

МЕХМЕД ЕЛХАНОВ ГАЗИЕВ

МЕХМЕД МЕХМЕДОВ ОНБАШИЕВ

МЕХМЕД НЕДЖИПОВ ЧАУШЕВ

МЕХМЕД ФИКРИЕВ ОНБАШИЕВ

МЕХМЕД ШЕИНОВ МАЗГАЛДЖИЕВ

МЕХМЕД ШУКРИ ХАДЖИ

МЕЧМЕДИН АСАН ЯКУП

МОХАМЕД ИСМЕТОВ ЧАКЪРОВ

МОХАРЕМ АХМЕДОВ КОКОДЕВ

МОХАРЕМ ИСМЕТОВ ОСМАНОВ

МУРАД МУРАДОВ ДЕЛИКОВ

МУРАД СЮЛЕЙМАНОВ КОКОДЕВ

МУРАД ХАЛИЛ НЕБИ

МУСТАФА АБАЗОВ СТАМБОЛИЕВ

МУСТАФА АСАН КАРАГЬОЗ

МУСТАФА МУСТАФОВ ДЪГЪРОВ

МУСТАФА МУСТАФОВ ЗОТОВ

МУСТАФА МУСТАФОВ СТАМБОЛИЕВ

МУСТАФА ОРХАНОВ ОСМАНОВ

МУСТАФА СЮЛЕЙМАНОВ ЯКУПОВ

МУСТАФА ХАЛИЛОВ ЗОТОВ

МУСТАФА ХАЛИЛОВ СОЙКОВ

МУХАМЕД МЕМУШЕВ АСАНОВ

НААЗИМ ИБРАИМ НЕБИ

НААСИЕ ЮМЕРОВА НЕБИ

НАДЖИБЕ МУСТАФОВА КАРААХМЕДОВА

НАДЗИВ БАДИНОВА МЕХМЕДОВА

НАДИЕ ДЖАМАЛОВА КОКОДЕВА

НАЗИЛЕ РАИФ ЯНУЗ

НАЗИЛЕ ХАМИД ПОЮКЛИЕВА

НАЗИМ ИБРАИМОВ НЕБИЕВ

НАЗИФ ИБРАИМ АХМЕД

НАЗИФ ИЛЯЗОВА НЕБИЕВА

НАЗИФ САЛИ ОНБАШИ

НАЗИФ СЮЛЕЙМАНОВА МУСТАФОВА

НАЗИФ ТУРАН МУСТАФА

НАЗИФЕ РЕФАТ ЮСЕИН

НАЗМИ НАЗМИЕВ ГАРГАЛИЕВ

НАЙЛЕ АСИМ КАМУЛ

НАЙЛЕ ЮМИЕВА ЗОТОВА

НАСИЕ МЕХМЕД ХАРУН

НАСИЕ ФЕИМОВА ОСМАНОВА

НЕВИМ АЛИМОВА ГУЩЕРАКЛИЕВА

НЕВРЕС АЛИЕВА ГУЩЕРАКЛИЕВА

НЕДЖАТ ТЕФИКОВ МУСТАФОВ

НЕДЖИБЕ ЗЕБЕРОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

НЕДЖИБЕ ИБРАХИМ АРНАУД

НЕДЖИМИ ЮСЕИНОВ МАНДЕВ

НЕДЖИП АЙДЪНОВ АСАНОВ

НЕДЖИП МЕХМЕДОВ ХАДЖИЕВ

НЕДЖИП САЛИ УЗУН

НЕДЖИП САЛИЕВ АСАНОВ

НЕДЖМИ ИСМАИЛОВ СОЙКОВ

НЕДЖМИ ХАМИД КЪРДЖАЛИ

НЕДЖМИЕ ШААКИП МУСЛИ

НЕДИМ ИСМЕТ МАХМУД

НЕДРЕТ ЮЗЕИР МУСТАФА

НЕЖДЕТ ШУКРИ АХМЕД

НЕРИМАН БАРИЕВА ИБРАИМОВА

НЕРМАН СЮЛЕЙМАН ОСМАНОВА

НЕРМИН ЗЮЛФЕКИРОВА ДЬОНМЕЗ

НЕСИБЕ ДЖАФЕР КЪРДЖАЛИ

НЕФИСЕ САЛИЕВА ЧИНАРСКА

НЕФСЕ СААМИ БАРЗЕВА

НИКОЛА КИРИЛОВ КИРОВ

НУРДЖАН АХМЕДОВА АХМЕДОВА

НУРИ РЕДЖЕП ПОЮКЛИ

НУРИЕ АРУНОВА АСАНОВА

ОРХАН ОСМАНОВ ОСМАНОВ

ОСМАН ДЖЕМАЛОВ КАРАЧОБАНОВ

ОСМАН ИБРАИМОВ КАРАЧОБАНОВ

ПЕТЪР КИРИЛОВ КИРОВ

ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ НЕДЕВ

РАКИП КЯЗИМОВ БЕКИРОВ

РАМУШ МУРАДОВ КОКОДЕВ

РАФИЕ АРИФОВА ИБРАИМОВА

РАФИЕ ТАЛИПОВА КЪРДЖАЛИЕВА

РАФИК КЯМИЛОВ ГАРГАЛИЕВ

РАФКА АДЕМОВА КАРАЧОБАНОВА

РЕДЖЕП ЗЕБЕР ПОЮКЛИ

РЕДЖЕП КЕМИЛ КАМБЕР

РЕДЖЕП САЛИЕВ ЯНУЗОВ

РЕЙХАН ЕТЕМ ИБРАИМ

РИДВАН СААМИЕВ ЯКУПОВ

РИЗА КАДРИЕВ ЯНУЗОВ

РУЖДИ ИБРАИМ НЕБИ

РЮКИЕ ДЖЕМАЛОВА ДЕРВИШЕВА

РЮКИЕ МЕХМЕДОВА ЮСУФОВА

РЮКИЕ МУРАДОВА ОНБАШИЕВА

РЮКЮШ МЕХМЕД МАХМУД

СААБИН МУСТАФОВ ДЪГЪРОВ

СААДЕТИН ИБРАИМОВ БАРЗЕВ

САБАХТИН ИЛЯЗ ИБИШ

САБАХТИН САБАХТИН ИБИШ

САБИЕ СААДЕТИНОВА ЧАКЪРОВА

САБРИЕ АЛИЕВА БЕКИРОВА

САБРИЕ АЛИЕВА ОНБАШИЕВА

САБРИЕ ИСМАИЛ ЧАКЪРОВА

САБРИЕ МЕХМЕД ЧАУШ

САБРИЕ ХАЛИЛ МУСТАФОВА

САБРИЕ ХАЛИЛОВА ЗОТОВА

САБРУШ САЛИЕВА ИМАМОВА

САДБЕР РАКИПОВА ГУЩЕРАКЛИЕВА

САДЕТ АРИФОВА МЕНЕКШЕ

САДРИЕ ХАСИНОВА СОЙКОВА

САДЪК САБАХТИНОВ ИБИШЕВ

САДЪКА АХМЕДОВА СОЙКОВА

САИД ФЕИМ ОСМАН

САЙДА РАМАДАН АСАН

САЙМЕ ХАЛИТ НЕБИ

САЙМЕ ЮМЕРОВА ОНБАШИЕВА

САЛИ АЛИЕВ ГУЩЕРАКЛИЕВ

САЛИ ИГБАЛОВ УЗУНОВ

САЛИ ИСЛЯМОВ ДЖИКАРОВ

САЛИ МЕХМЕД ХАДЖИ

САЛИ НЕДЖИП УЗУН

САЛИ РЕДЖЕПОВ ЯНУЗОВ

САЛИ СЮЛЕЙМАНОВ ДАУТЕВ

САМИ СЮЛЕЙМАНОВ ЯКУПОВ

САНИЕ АЛИЛОВА КОРДА

САФЕ АХМЕД ОСМАНОВА

САФИЕ ЮСЕИНОВА КОРДА

СЕБЕХА МУСТАФОВА КАРААХМЕДОВА

СЕВГИ БЕЙХАНОВА НЕБИ

СЕВГИ ИСМАИЛОВА АСАНОВА

СЕВГИ ИСМЕТ МАХМУДОВА

СЕВГЮЛА ЮСЕИНОВА ГУЩЕРАКЛИ

СЕВИМ АДИЛОВА ИБРАИМОВА

СЕВИМ ЮСЕИНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

СЕЙХАН МУСТАФОВ ДЪГЪРОВ

СЕЛВА МУРАДОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

СЕЛВЕТА ЮСЕИН КАМБЕР

СЕЛИМ АРИФ МЕХМЕД

СЕЛЯДЕ ИЛЯЗОВА ЧАКЪРОВА

СЕМИЯ КЯЗИМОВА СОЙКОВА

СЕМРА БААРИ КЪРДЖАЛИЕВА

СЕНЕМ БЕЙЗАДОВА ХОДЖОВА

СЕНИХА ИЛЯЗОВА ЧАУШ

СЕНИХА РАСИМОВА ЧЕКЪРОВА

СЕЯР ИРФАНОВА ИБРАИМОВА

СОТИР ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ НАМЕТКОВ

СТОЯНКА АНГЕЛОВА КУТАНОВА

СУНАЙ МУСТАФА ЯКУП

СЮЛЕЙМАН ИБРАИМОВ МУСТАФОВ

СЮЛЕЙМАН ИБРАИМОВ ЧАКЪРОВ

СЮЛЕЙМАН ИБРАХИМ МУСЛИ

СЮЛЕЙМАН КЯЗИМОВ БЕКИРОВ

СЮЛЕЙМАН МУРАДОВ КОКОДЕВ

СЮЛЕЙМАН МУСТАФА ЯКУП

СЮЛЕЙМАН МУСТАФОВ ЧАУШЕВ

СЮЛЕЙМАН ФЕИМОВ ДАУТЕВ

СЮЛЕЙМАН ФИКРИ КАМУЛ

ТАЛИП ЕЛХАНОВ КЪРДЖАЛИЕВ

ТАМИРЕ АБЕДИНОВА НЕБИЕВА

ТОДОРКА КРУМОВА ЗАНЕВА

ТУГАЙ НАЗИМ НЕБИ

ТУРАН НЕДЖАТИЕВ МУСТАФОВ

ТУРХАН САИДОВ ИБРАИМОВ

ТЮРКЯН БЕЙХАН БАЙРАКТАР

ТЮРКЯН МАХМУДОВА ЧАКЪРОВА

ТЮРКЯН МЕМУШ ДЪГЪРОВА

ФААДИЛ ДЖЕЛЯЛОВ РАКИЩАНЛИЕВ

ФААТ МЕХМЕДОВ АБДИШЕВ

ФАТМЕ АЛИЛОВА ГУЩЕРАКЛИЕВА

ФАТМЕ АХМЕДОВА ГАРГАЛИ

ФАТМЕ БААДИНОВА ГАЗИЕВА

ФАТМЕ ГАЛИП БЕКИР

ФАТМЕ ДЕРВИШЕВА БАРЗЕВА

ФАТМЕ ДЖЕМАЛ ДЕМИР

ФАТМЕ ДЖЕМАЛОВА БАЙРАКТАРОВА

ФАТМЕ МЕХМЕД ГАРГАЛИ

ФАТМЕ МЕХМЕДОВА ШАМОВА

ФАТМЕ МОХАРЕМОВА САИДОВА

ФАТМЕ МУСТАФОВА ДЕЛИКОВА

ФАТМЕ НЕДЖИП УЗУН

ФАТМЕ НЕДЖИПОВА ЧАУШЕВА

ФАТМЕ НУРДИН ДУРАН

ФАТМЕ САМИЕВА ЯКУПОВА

ФАТМЕ ХАЛИЛ МУСТАФОВА

ФАТМЕ ЮСУФОВА ГАРГАЛИЕВА

ФЕИМ СЮЛЕЙМАНОВ ДАУТЕВ

ФЕИМ ФЕИМ ОСМАН

ФЕРАД АБЕДИНОВ ХОДЖОВ

ФЕРАД ДЕМИРОВ КОКОДЕВ

ФЕРАД МЕХМЕДОВ ДЕЛИКОВ

ФЕРЗИЕ МЕХМЕД ХАДЖИ

ФИКРИ ГЮРСЕЛОВ ОНБАШИЕВ

ФИКРИ СЮЛЕЙМАН КАМУЛ

ФИКРИЕ ИБРАИМОВА ЧАКЪРОВА

ФИЛКА АСЕНОВА БОЙКОВА

ФИРНЕТ АЛИЕВА КОКОДЕВА

ХАЛИЛ ЕСАТОВ ЯКУПОВ

ХАЛИЛ МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ

ХАЛИЛ ЮСЕИН ЧАУШ

ХАМИД ШЕФКЕТ КЪРДЖАЛИ

ХЮРИЕ ДЕМИРОВА ДЕРВИШЕВА

ЦВЕТАНА АТАНАСОВА КИРОВА

ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

ШЕВКИЕ АРИФОВА ОСМАНОВА

ШЕЗАИ ЮСЕИНОВ ДЪГЪРОВ

ШЕИП ШЕИНОВ ПЕТЕЛОВ

ШЕЙДИЕ ЗЕБЕРОВА ГАРГАЛИЕВА

ШЕМШЕДИН ШЕМШЕДИНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ШЕНГЮЛ КЕМАЛ МУСТАФОВА

ШЕРИФЕ БААДИНОВА ЧАУШЕВА

ШЕФИЕ КЯЗИМОВА СОЙКОВА

ШЕФИЕ ХАЛИЛОВА ПОЮКЛИЕВА

ШИРИН ЮСЕИНОВА ИБРАИМОВА

ШУКРИ АЛИЕВ ДЕРВИШЕВ

ШУКРИ ИДРИЗ ХАДЖИ

ШУКРИ КЯЗИМ БЕКИР

ШУКРИ НЕЖДЕТ АХМЕД

ШУКРИ ЮСУФ АХМЕД

ШУКРИЕ БЕЙХАНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

ШУКРИЕ ИСАЕВА АХМЕДОВА

ШУКРИЕ САДЪКОВА ХАДЖИЕВА

ЮДАИ АРИФОВ БАЙРАКТАРОВ

ЮДАИ ЮДАИ БАЙРАКТАРОВ

ЮКСЕЛ ФИКРИ ОНБАШИ

ЮЛВА ФЕИМ ОСМАН

ЮМЕР СЮЛЕЙМАНОВ ДАУТЕВ

ЮМЕР ЮСЕИНОВ КАМУЛОВ

ЮМИ ИСМАИЛОВА БЕКИР

ЮМИ НЕДЖАТ АХМЕД

ЮМИ ХАМИД ЧАУШ

ЮМИ ХАСАН ЯКУП

ЮРМИС НЕДЖИМИ СОЙКА

ЮСЕИН АЛИЕВ ПОЮКЛИЕВ

ЮСЕИН АРИФОВ КАМУЛОВ

ЮСЕИН АСИМОВ ИБРАИМОВ

ЮСЕИН АХМЕД ДЕРМЕНДЖИ

ЮСЕИН ДЖЕМАЛ ДЕМИР

ЮСЕИН ИБРАИМОВ КАМБОШЕВ

ЮСЕИН НЕДЖИМИЕВ МАНДЕВ

ЮСЕИН ШЕЗАИЕВ ДЪГЪРОВ

ЮСЕИН ЮСЕИНОВ КАМБОШЕВ

ЮСУФ КЯМИЛОВ ГАРГАЛИЕВ

ЮСУФ МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ

ЮСУФ ШАБАНОВ ЮСУФОВ

КМЕТ: ИЛЯЗ ИБИШЕВ СЕКРЕТАР: ТОДОР ТОДОРОВ
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ: БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА: ХАДЖИДИМОВО

С.ПЕТРЕЛИК КМЕТСТВО: ПЕТРЕЛИК СЕКЦИЯ 005

АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: КМЕТСТВОТО

----------------------------------------------

ИМЕ

----------------------------------------------АВРАМ ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ

АЛЕКСАНДЪР МАРИИН ЦИРОВ

АНА АСЕНОВА СТЕФАНОВА

АНА ИВАНОВА БОЗОВА

АНГЕЛ АТАНАСОВ ПОПОВ

АНГЕЛ БОРИСОВ КЕРЕНЧЕВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОНГАРОВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

АНГЕЛ СТЕФАНОВ ЦИРОВ

АНГЕЛ ТОДОРОВ КЕРЕНЧЕВ

АНГЕЛ ТОДОРОВ ТАШКОВ

АНГЕЛИНА КОСТАДИНОВА ВЕЛЕВА

АНТОАНЕТА АСЕНОВА ВЕЛЕВА

АТАНАС АНГЕЛОВ ПОПОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ

АТАНАС КОСТАДИНОВ ВЪЛЧЕВ

АТАНАС НИКОЛОВ ТЕНКОВ

АТАНАС ТОДОРОВ БАШЛИЕВ

БЛАГОЙ ДИМИТРОВ КЕРЕНЧЕВ

БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ РАЗМЕНОВ

БОРИСЛАВ АТАНАСОВ КЕРЕНЧЕВ

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ

ВАНЯ ИЛИЕВА ВЕЛЕВА

ВАСИЛКА МАВРОДИЕВА КАМЕНОВА

ВАСКА АНГЕЛОВА ТАШКОВА

ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА КЕРЕНЧЕВА

ВЕЛИКА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА КОНГАРОВА

ВЕЛИЧКА КИРИЛОВА КАМБУРОВА

ВЕЛИЧКА МЛАДЕНОВА ПОПОВА

ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ГЛАВЧЕВА

ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА АВРАМОВА

ГАЛЯ АЛЬОШЕВА ОГНЯНОВА

ГЕОРГИ АВРАМОВ СТОЙЧЕВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДАМЯНОВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КУТАНОВ

ГЕОРГИ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ КАМБУРОВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КЕРЕНЧЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГАДЖЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ СТОИЛОВ МАМОВ

ГЕРГАНА БОЖИДАРОВА РАЗМЕНОВА

ДАНЧО СТАЛИНОВ СПИРОВ

ДЕСИСЛАВА МАНЧОВА ОГНЯНОВА

ДИМИТРИЯ ИЛИЕВА КОНГАРОВА

ДИМИТРИЯ МАВРОДИЕВА ГЛАВЧЕВА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПАЛАШЕВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ТЕНКОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПАРАЛАНГОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ СТЕФАНОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ СПИРОВ

ДИМИТЪР СТОИЛОВ ВЕЛЕВ

ЕВДОКИЯ СТЕФАНОВА ВЕЛЕВА

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ВЪЛЧЕВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА ГЛАВЧЕВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА ПРОКОПОВА

ЕЛЕНА МАРИНОВА ВЪЛЧЕВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА КОНГАРОВА

ЕЛЕНА ТОДОРОВА ВЕЛЕВА

ЕЛЕНА ТОДОРОВА ПРОКОПОВА

ЕЛЕОНОРА БЛАГОЕВА КОНГАРОВА

ЖИВКА ТОДОРОВА КУТАНОВА

ЗАПРИНА НИКОЛОВА ПОПОВА

ЗАПРИНА НИКОЛОВА РАЗМЕНОВА

ЗЛАТА ВЪЛКОВА СТОЙЧЕВА

ЗЛАТКО ТОДОРОВ БАШЛИЕВ

ЗОЯ АЛЬОШЕВА СТЕФАНОВА

ИВАН АНГЕЛОВ КОНГАРОВ

ИВАН АНГЕЛОВ КУТАНОВ

ИВАН АНДОНОВ ХАСИЕВ

ИВАН БЛАГОЕВ КОНГАРОВ

ИВАН БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ КАМБУРОВ

ИВАН ИВАНОВ ГЛАВЧЕВ

ИВАН ИВАНОВ ГЛАВЧЕВ

ИВАН ЙОСИФОВ ГЛАВЧЕВ

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА ПОПОВА

ИВАНКА ИЛИЕВА ВЕЛЕВА

ИЛИЯ АНГЕЛОВ КОНГАРОВ

ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ВЕЛЕВ

ИЛИЯ КОСТАДИНОВ КЕРЕНЧЕВ

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА КАМБУРОВА

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ТАШКОВА

ЙОСИФ ИВАНОВ ГЛАВЧЕВ

ЙОСИФ НИКОЛОВ ГЛАВЧЕВ

КАТЕРИНА ЙОСИФОВА ГЛАВЧЕВА

КАТЕРИНА СТОЯНОВА ГЛАВЧЕВА

КАТЕРИНА ТОДОРОВА ЦИРОВА

КИНА СТЕФАНОВА КАМБУРОВА

КОСТАДИН ИЛИЕВ ВЕЛЕВ

КОСТАДИН СТАЛИНОВ СПИРОВ

КОСТАДИН ТОДОРОВ ВЕЛЕВ

КОСТАДИН ТОДОРОВ КЕРЕНЧЕВ

КОСТАДИН ТОДОРОВ КЕРЕНЧЕВ

КОСТАДИН ТОДОРОВ МЛАДЕНОВ

КОСТАДИН ТОДОРОВ ПРОКОПОВ

КРАСИМИР КАМЕНОВ ДИНКОВ

КРАСИМИР МАНЧОВ ОГНЯНОВ

КРАСИМИРА АТАНАСОВА БАШЛИЕВА

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА

ЛИЛИЯ НИКОЛОВА СПАСОВА

ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ВЕЛЕВА

ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА

ЛЮБКА АТАНАСОВА ДАМЯНОВА

МАНОЛ КОСТАДИНОВ КЕРЕНЧЕВ

МАНЧО МАНЧЕВ ОГНЯНОВ

МАРИН КОСТАДИНОВ ВЪЛЧЕВ

МАРИЯ АНГЕЛОВА КЕРЕНЧЕВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА КУТАНОВА

МАРИЯ АТАНАСОВА ВЪЛЧЕВА

МАРИЯ БОЖИКОВА ГЛАВЧЕВА

МАРИЯ БОЖИКОВА ПАЛАШЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МАМОВА

МАРИЯ ИЛИЕВА КЕРЕНЧЕВА

МАРИЯ ПЕНКОВА ПЕТРОВА

МАРИЯ СПАСОВА ПРОКОПОВА

МАРИЯ СТЕФАНОВА ЦИРОВА

МИТРА ИВАНОВА ПАРАЛАНГОВАДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет