Агентський договір №жүктеу 213.72 Kb.
Дата15.05.2019
өлшемі213.72 Kb.

Договір на туристичне обслуговування № ____________

м. __________________ «____» _________ 201__ р.
ТОВ «ДАВ КЛУБ» (
01042, Київ, бул. Дружби Народів7, оф.11; тел. 044-2-388-388); р/с 26009060835811 у філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ Приватбанк, МФО 320649, ЗКПО 30783775, ліцензія АГ №580674 від 11.11.2011р, надалі Туроператор на підставі Агентського договору №____ з ПАТ «АйТі-тур» на реалізацію туристичних продуктів від______________(адреса: 61174, м. Харків, пр. Перемоги, 77 Літ.«А-1», платник єдиного податку III групи), який відповідно діє на підставі Агентського договору на реалізацію туристичних послуг № АКИДО 0361

від 26.03.2012 року з однієї сторони, та Громадянин(ка) ___________________________________________________________ паспорт______________,виданий________________________________________, що проживає ______________________ :____________________________________________, що діє на підставі особистого волевиявлення, який (а) діє від свого імені та від імені осіб, які уповноважили його (її), та указані в Заявці на замовлення туру, кожний з яких надалі -"Турист", з другого боку, а разом надалі - "Сторони", уклали цей договір доручення, надалі Договір, про наступне:


Спеціальна термінологія цього Договору, виключно у контексті їх тлумачення, поданому нижче:

Договір – цей договір; Додаток/Додатки/Заявки – письмові додатки, доповнення та уточнення до Договору, оформлені в належному порядку, підписані сторонами правочини, що є невід’ємною частиною / частинами Договору;

Туризм - тимчасовий виїзд (на термін від 24 годин до 183 діб з урахуванням днів від’їзду та приїзду) особи/осіб з місця постійного проживання по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою, без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та з зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях;

«Туристичний продукт» (Тур.Продукт)– замовлений комплекс туристичних послуг — бронювання послуг з забезпечення пересування Туриста по маршруту та його проживання у готелях а також послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, тощо.
1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором ТУРОПЕРАТОР через Турагента зобов’язується надати Турпродукт (туристичні послуги) з переліком послуг визначеними у «Заяві» при замовленні Турпродукту (туристичних послуг).1.2. Цим Договором ТУРИСТ одночасно доручає ТУРОПЕРАТОРУ представляти інтереси його та осіб, що супроводжують ТУРИСТА, при подачі документів до Консульської установи країни - подорожі та оплаті послуг для оформлення та отримання в’їзних віз для ТУРИСТА.

1.3. За цим договором Туроператор може виступати посередником між Туристом та транспортними компаніями, страховими компаніями та інші суб’єктами туристичної діяльності що зазначається в підтверджені Заявки.

1.4. За цим договором Турагент від власного імені може надавати консультаційно - інформаційні послуги з підбору та бронюванню туристичного продукту (туристичних послуг).

1.5. Турист за цим договором зобов’язується прийняти та оплатити послуги Туроператора, транспортних компаній ( в т.р.послуги з бронювання), страхових компаній та інших суб’єктів туристичної діяльності зазначених в підтвердженні Заявки, а також консультаційні - інформаційні послуги з підбору туру які туристу надає безпосередньо Турагент.
1.6. Даний договір за своїм змістом є змішаним у відповідності зі ст. 628 ЦК

2. Права та обов'язки сторін

2.1. За цим Договором ТУРОПЕРАТОР бере на себе наступні зобов’язання:

2.1.1. забронювати Тур.Продукт, замовлений ТУРИСТОМ через ТУРАГЕНТА в повному обсязі, в кількості, якості та у визначені Договором терміни, передбачені у Додатку/Заявці на замовлення туру до цього Договору;

2.1.2. За умови повної сплати вартості Тур.Продукту Туристом у строки, встановлені даним Договором та Додатками до нього, видати Туристові через ТУРАГЕНТА документи, необхідні для отримання туристичних послуг;

2.1.3. У випадку виникнення обставин, що роблять неможливим надання ТУРИСТУ послуг з вини ТУРОПЕРАТОРА (за винятком випадків форс-мажорних обставин та відмов Консульських установ у видачі віз ТУРИСТУ чи подорожуючим із ним особам) повернути кошти оплачені ТУРИСТОМ.

2.2. За цим Договором ТУРОПЕРАТОР зобов’язанний надати ТУРИСТУ через ТУРАГЕНТА відомості про:

- правила поведінки та вимоги щодо збереження об’єктів історії та культури, природи;

- політичний та соціальний устрій, традиції звичаї та релігійні вірування країни перебування;

- умови страхування, порядок відшкодування нанесених збитків, умови відмови від послуг;

-медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фіз.недоліки) і віку туристів для участі в поїздці згідно вимог СЕС;

-характеристику транспортних засобів, а також іншу обов’язкову інформаціу, передбачену правилами перевезень

-характеристику готелів, інших місць розміщення туристів, класифікацію за законодавством країни (місця) тимчасового перебування, а також надати інші відомості передбачені ст. 20 Закону України “Про туризм”.

2.3. ТУРОПЕРАТОР має право відмовитися від виконання Договору у випадках:

виникнення форс-мажорних обставин, при яких Реалізація Тур.Продукту виявиться неможливою; відмови конкретного консульства/дипломатичної установи іноземної держави у видачі ТУРИСТУ візи/дозволу на в’їзд ; в разі невчасного та/або неповного подання Туристом ТУРОПЕРАТОРУ необхідних для оформлення документів; в разі подання ТУРИСТОМ ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРАГЕНТА неправдивих та/або завідомо неправдивих даних і інформації щодо себе, та/або підроблених чи не чинних документів; в разі, якщо ТУРОПЕРАТОРУ стане відомо про придбання ТУРИСТОМ Тур.Продукту з метою, відмінною від Туризму (тобто з метою влаштування на оплачувану роботу за кордоном, метою прохання про політичний притулок, тощо); отримати від ТУРИСТА необхідну інформацію персонального характеру з метою Реалізації Тур.Продукту та проведення належної підготовки до його Реалізації;

у виключних випадках змінювати передбачені Заявкою на бронювання екскурсійні турі та готелі на екскурсійні турі та готелі тієї ж або вищої категорії в разі неможливості надання послуг у засобах розміщення обумовленої якості та класу (з причин аварії мереж водопостачання, систем опалення, пожежі, виходу з ладу систем вентиляції та кондиціювання повітря, тощо); оперативно змінювати порядок проведення екскурсійних, та/або культурних, та/або пізнавальних заходів, передбачених в Заявці на замовлення туру; на будь-які зміни тривалості, маршруту та інших параметрів туристичних послуг, що входять до складу Тур.Продукту, якщо це пов’язано з необхідністю гарантування безпеки ТУРИСТА; подати документи на анулювання виданих ТУРИСТУ туристичних віз/дозволів на в’їз до іноземної держави в разі, якщо Реалізація Тур.Продукту не відбудеться з вини ТУРОПЕРАТОРА, через недокомплектацію групи в разі групового туру, або з інших об’єктивних причин; не видавати Туристу закордонний паспорт з оформленою в’їздною візою іноземної держави до моменту фактичної повної сплати вартості Тур.Продукту ТУРОПЕРАТОРУ;
2.4. За цим Договором ТУРИСТ бере на себе наступні зобов’язання:

2.4.1. Уважно ознайомитися з умовами цього Договору, дотримуватись і виконувати їх в повному обсязі.

2.4.2. повністю сплатити вартість Тур.Продукту в терміни, передбачені Договором.

2.4.3. У відповідності до Заявки від ТУРИСТА вчасно подати ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРАГЕНТА всі необхідні для здійснення подорожі документи, не пізніше дати, обумовленої Додатком.

2.4.4. У випадку виклику ТУРИСТА чи осіб, які з ним подорожують, до Консульської установи іноземної країни, до якої прямує чи через яку транзитом проїжджає ТУРИСТ, для проведення особистої співбесіди з метою відкриття візи, прибути до зазначеної установи за власний кошт та у визначений строк.

2.4.5. Прийняти від ТУРОПЕРАТОРА через ТУРАГЕНТА всі результати виконання зобов’язань за цим Договором.

2.4.6. Отримати під підпис та перевірити наявність і правильність заповнення документів, необхідних для здійснення подорожі, та негайно повідомити ТУРОПЕРАТОРА про виявлені в них недоліки (неточності, помилки).

2.4.7. Прибути вчасно до місця реєстрації документів, в строки встановленими транспортними компаніями.2.4.8. ТУРИСТ зобов'язується:

   1. уважно ознайомитися з умовами цього Договору, дотримуватись і виконувати їх в повному обсязі;

надати ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРАГЕНТА всі необхідні для бронювання та Реалізації Тур.Продукту відомості та документи (або їх копії) в необхідній кількості примірників; повністю сплатити вартість Тур.Продукту; не порушувати права та інтереси інших осіб, вимог законів, які діють на території країн перебування; виконувати митні, прикордонні, санітарні та інші правила; поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни перебування; зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об'єктів природи та культурної спадщини в країні перебування; дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки; обов’язково довести до відома ТУРОПЕРАТОРА до моменту укладення цього Договору всю інформацію, що дає ТУРОПЕРАТОРУ змогу об’єктивно виявити можливі протипоказання до споживання окремих послуг Тур.Продукту зокрема і Тур.Продукту в цілому, включаючи але не обмежуючись: наявність різного роду захворювань (в тому числі хронічних), наявність стану вагітності та його строку, перебування на обліку у психоневрологічному диспансері; інших обставин стану здоров’я Туриста, тощо.; при поїздках до країн з підвищеним рівнем епідеміологічного ризику до виїзду самостійно зробити необхідні зчеплення та вакцинації. В разі ненадання такої інформації ТУРОПЕРАТОРУ до моменту укладення цього Договору, Турист несе одноосібну відповідальність за зміну стану здоров’я та / або настання летального випадку через, включаючи але не обмежуючись: зміну кліматичних умов, особливості національної кухні, погодні умови, норми діючих законодавств країн перебування, тощо); відшкодовувати Туристичній Компанії збитки, завдані їй неправомірним діями; надавати персональну інформацію необхідному для бронювання Тур.Продукту;

   1. не використовувати отриману для участі в туристичній поїздці візу / дозвіл на в’їзд з метою, відмінною від Туризму і, відповідно до умов Реалізації Туристичного Продукту і цього Договору, повернутися з країни (місцевості) тимчасового перебування до країни початку подорожі або країни постійного проживання;

   2. в разі, якщо ТУРИСТОВІ відомо про те, що він зареєстрований у комп’ютерних базах даних відповідних відповідальних органів та організацій іноземних держав як неблагонадійна особа (через звернення про надання політичного притулку, здійснення кримінальних злочинів, порушення режиму перетину кордонів держав, порушення митних правил держав, тощо) він зобов’язаний повідомити про це ТУРОПЕРАТОРА до моменту укладення Договору;

   3. при поверненні з закордонної поїздки Турист, в разі необхідності, зобов’язаний передати свій закордонний паспорт громадянина України до відповідної дипломатичної чи консульської установи іноземної держави для контролю повернення особисто або за посередництва ТУРОПЕРАТОРА;

   4. в разі групового туру, визнавати за будь-яких умов авторитет гіда / супроводжуючого в питаннях організації туру, визначену ним послідовність проведення заходів екскурсійної програми, остаточність рішень гіда/супроводжуючого в інших питаннях, прямо пов’язаних з безпосереднім споживанням Тур.Продукту;

   5. в разі групового туру, Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: будь-які організаційні, екскурсійні, перекладацькі, будь-яке транспортне обслуговування чи інші супутні туристичні послуги та послуги гіда / супроводжуючого групи для групи в цілому та / або окремих туристів у вільний час за програмою Тур.Продукту не передбачені;

   6. В разі групового туру, Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: груповий тур з Реалізацією Тур.Продукту може не відбутися в разі недобору групи; в разі належного повідомлення Туриста про недобір групи цей Договір втрачає силу, а Турист отримує сплачені відповідно до умов цього Договору кошти в розмірі, передбаченому чинним законодавством України;

   7. ТУРИСТ підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: ТУРОПЕРАТОР має право перестановки (оперативної зміни) виконання будь-яких екскурсійних та супутніх заходів / надання послуг (окрім послуг розміщення) за програмою Туристичного Продукту (в тому числі перенесення таких заходів / послуг з одного дня на інший за програмою Туристичного Продукту) без зміни сумарного обсягу послуг за програмою Туристичного Продукту; ТУРОПЕРАТОР також має право замінювати екскурсійні та супутні заходи / надання екскурсійних та супутніх послуг на рівноцінні, якщо це пов’язано з неможливістю виконання запланованих заходів / надання запланованих послуг з вини третіх сторін, включаючи але не обмежуючись: через зміну режиму роботи запланованого об’єкту відвідування, через внепланове закриття об’єкту відвідування, через закриття об’єкту відвідування на ремонт та / або реконструкцію, позапланови санітарни дні, тощо.

   8. ТУРИСТ підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: ТУРОПЕРАТОР має право збільшення або зменшення обсягу туристичних та інших супутніх послуг за програмою Туристичного Продукту, якщо це пов’язано з настанням фактичних обставин, настання яких ТУРОПЕРАТОР не міг передбачити, виникненню яких не міг запобігти і які знаходяться поза будь-яким контролем ТУРОПЕРАТОРА, включаючи, але не обмежуючись: дорожні умови, погіршення погодних умов, спізнення залізничного, авіаційного, морського, річкового, підземного та інших видів транспорту; дії чи бездіяльність прикордонних, митних, інших офіційних державних служб України та іноземних держав, тощо. При зменшенні або збільшенні обсягів за типами послуг, відповідно до цього Договору, ТУРИСТ дає згоду ТУРОПЕРАТОРУ на таке: в разі настання таких обставин, компенсація ТУРИСТОМ ТУРОПЕРАТОРУ вартості фактично наданих понад обсяг послуг, Тур.Продукту, не проводиться, і також компенсація ТУРОПЕРАТОРОМ ТУРИСТУ вартості фактично ненаданих через такі фактичні обставини послуг теж не проводиться.

2.4.9. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг під час поїздки, та покрити з власних коштів витрати чи збитки, спричинені неправомірними діями ТУРИСТА чи осіб, що подорожують з ним.

3. Вартість Туристичного Продукту та порядок розрахунків

3.1. Загальна вартість сумісних послуг (за Тур.Продукт та за консультаційні, інформаційні послуги, послуги бронювання, підготовки документів та інші) визначається в рахунку фактурі, який е невід’ємною частиною Договору.

3.2. При підписанні Договору ТУРИСТ сплачує через ТУРАГЕНТА повну вартість або не менш ніж 30 % від вартості замовлених послуг. Повна оплата повинна бути здійснена не пізніш, ніж за 8 днів до початку обслуговування.

3.3. Сторони погодили, що на дату повної оплати загальна вартість заброньованих послуг для громадян України може бути змінена у напрямку зростання в залежності із змінами курсу гривні по відношенню до Долара США чи Євро, згідно змін комерційного курса валют ТУРОПЕРАТОРА на дату фактичної оплати Тур.Продукта.

3.4. У випадку несвоєчасної чи неповної оплати за договором, ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ має право анулювати замовлений комплекс послуг у відповідності з умовами ануляції туру. Несплата або неповна сплата вартості Тур.Продукту в узгоджені з ТУРОПЕРАТОРОМ терміни вважається відмовою від Тур.Продукту за ініціативою ТУРИСТА. У цьому випадку ТУРИСТ відшкодовує ТУРОПЕРАТОРУ фактично завдані ним витрати за послуги, які були надані до моменту несплати остаточної суми коштів, а ТУРОПЕРАТОР залишає за собою право утримання при цьому авансового платежу.

3.5. За виконання доручення ТУРОПЕРАТОР отримує винагороду яка є різницею між коштами сплаченими ТУРИСТОМ та витратами, понесеними таким ТУРОПЕРАТОРОМ внаслідок бронювання Тур.Продукту (ту.послуг)

Турист зобов’заний підписати Акт з ТУРОПЕРАТОРОМ в момент отримання документів , або в термін не пізніше двох днів після повернення. Якщо ТУРИСТ не підписав Акт у вказаний термін, доручення вважається виконаним.
4. Умови відмови від Туристичного Продукту

4.1. ТУРИСТ вправі відмовитись від виконання Договору до дати початку туристичної подорожі за умови оплати ТУРОПЕРАТОРУ/ТУРАНЕГТУ фактично понесених їмі витрат на послуги, замовлені до моменту відмови .

4.2. ТУРОПЕРАТОР вправі відмовитись від виконання Договору за умови повного відшкодування ТУРИСТУ фактичних збитків, підтверджених у встановленому порядку, крім випадку, коли це відбулося з вини ТУРИСТА. Випадок відмови у виконанні Договору зі сторони ТУРОПЕРАТОРА/ТУРАГЕНТА до початку реалізації Тур.Продукту не може бути підставою для подання/пред’явлення вимоги про відшкодування моральної шкоди ТУРИСТОМ.

4.3. У випадку відмови та ануляції Туристом підтвердженого бронювання з будь-якої причини або відмовою зі сторони ТУРИСТА здійснити поїздку, ТУРИСТ зобов'язаний оплатити фактично здійснені витрати Туроператору у відповідності до наступних розмірів:Термін скасування чи зміни до початку туру

витрати Туроператора

- В дати «високого сезону», виставок, конгресів, застосовуються штрафні санкції в розмірі:

Більше ніж за 21 день до початку Туру

10 % вартості замовлених послуг

Від 20 до 8 днів до початку Туру

80 % вартості замовлених послуг

За 8 днів до початку Туру

100 % вартості замовлених послуг

В інших випадках:

Від 20 до 15 днів до початку Туру

20 % вартості замовлених послуг

Від 14 до 8 днів до початку Туру

50 % вартості замовлених послуг

Від 7 до 5 днів до початку Туру

80 % вартості замовлених послуг

За 4 дня до початку Туру

100 % вартості замовлених послуг

Примітка: За виїзд з готелю раніше заброньованої дати – кошти за невикористані доби не повертаються.

ТУРОПЕРАТОР(ТУРАГЕНТ) виступає як посередник між ТУРИСТОМ, з одного боку, і транспортними, страховими компаніями, готелями й іншими підприємствами, установами, які надають послуги, з іншого боку. По договорам, оформленим ТУРОПЕРАТОРОМ/ТУРАГЕНТОМ, набуває права і стає зобов'язаним ТУРИСТ, навіть якщо ТУРОПЕРАТОР(ТУРАГЕНТ) і був названий в договорі чи вступив у безпосередні відносини по виконанню договору, вчинивши юридичні дії (оплати, оформлення документів і т.д.).

4.4. У випадку внесення змін до підтвердженого бронювання та при умові, що такі зміни можливо здійснити, ТУРИСТ зобов'язаний здійснити оплату витрат, виставлених ТУРОПЕРАТОРОМ(ТУРАГЕНТОМ) .

4.5. ТУРИСТ зобов'язаний відшкодувати і інші витрати, що не вказані в пункті 4.3., та які застосовуються авіакомпаніями, перевізниками, партнерами - приймаючою стороною, згідно тарифів готелів, тощо. У випадку якщо у заброньований Турпродукт (Туристичних Послуг) входять авіаквитки на регулярні авіарейси або нетипові чартерні перевезення, про що ТУРИСТА буде попереджено, до ТУРИСТА застосовуються умови продажу та ануляції таких авіаквитків, як це передбачено спеціальними тарифами авіаквитків на регулярні авіарейси або спеціальними умовами чартерних програм. При цьому тариф авіаквитків на чартерні авіарейси може бути таким, що не повертається.

4.6. У випадку порушення ТУРИСТАМИ, що використовують туристичні послуги ТУРОПЕРАТОРА, діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з винної особи в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування. ТУРОПЕРАТОР(ТУРАГЕНТ) в даному випадку відповідальності не несе, а також ТУРОПЕРАТОР(ТУРАГЕНТ) не несе відповідальності за неотримання ТУРИСТОМ Тур.Послуг.

4.7. У випадку введення перевізниками змін тарифів авіаквитків, пов’язаних з зміною вартості палива або аеропортових послуг, ТУРОПЕРАТОР(ТУРАГЕНТ) залишає за собою право змінити вартість тарифів авіаквитків для ТУРИСТА.

4.8. У випадку вимоги Посольств держав слідування туристів рішення про необхідність особистої присутності туриста в Посольстві для особистої співбесіди, ТУРОПЕРАТОР(ТУРАГЕНТ) має право зобов’язати ТУРИСТА у визначені Посольством терміни пройти дану співбесіду. Вартість поїздки на співбесіду оплачується з власних коштів ТУРИСТА.

4.9. У випадку прийняття посольствами чи іншими органами рішення про невидачу або призупинення дії в’їзної візи, Туроператор залишає за собою право розглядати такі випадки як ануляцію Тур.Послуг та застосовувати умови п.4.3.
5. Форс-мажорні обставини

5.1. У разі виникнення непередбачених (форс-мажорних) обставин, таких як акти органів державного управління, військові дії, повстання, революції, страйки, локаути, погодні умови, різноманітні непередбачені акти , проголошення державними органами країн надзвичайних ситуацій, дії нездоланної сили та інше, які призупиняють або роблять неможливим виконання зобов'язань за Договором, Сторони відкладають виконання умов Договору до моменту усунення форс-мажорних обставин або моменту припинення їх дії. В такому разі Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором протягом дії форс-мажорних обставин. Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентним державним органом.

5.2. Форс-мажорними обставинами не вважаються політичні події, виборчі процеси, банкрутства держав, тощо, якщо вони не спричинили припинення роботи державних органів, значної кількості підприємств, установ та організацій будь-якої форми господарювання.
6. Відповідальність сторін

6.1. У випадку ненадання чи неналежного надання ТУРИСТУ належно оплачених туристичних послуг, ТУРОПЕРАТОР зобов'язується відшкодувати йому вартість ненаданих послуг, за винятком випадків, передбачених даним Договором.

При цьому, ТУРИСТ погоджується, що в разі виявлення їм недоліку (істотного недоліку) однієї чи кількох послуг протягом Реалізації Тур.Продукту, ТУРИСТ продовжує споживати інші послуги за програмою Тур.Продукту і до моменту завершення обсяг наданих послуг складе до 70% включно від загального обсягу, то (згідно ст.ЗУ „Про захист прав споживачів”) вимога ТУРИСТА про відшкодування збитків не може перевищувати 30% вартості Тур.Продукту.

Турист підписанням цього Договору погоджується у такому: вимога відшкодування повної вартості Тур.Продукту

допускається лише у випадку, коли ТУРИСТ, виявивши ненадання послуг, також беручи до уваги інші норми Договору, припиняє подальше споживання інших послуг, та в результаті споживе менше 70% наданих послуг Тур.Продукту

6.2. Туристична Компанія не несе відповідальності за відміну рейсу або зміни часу відправлення/прибуття рейсу і пов'язані з цим зміни обсягів і термінів надання Тур.Послуг, оскільки ТУРОПЕРАТОР(ТУРАГЕНТ) виступає в якості агента компаній-перевізників, сервісних компаній, і об’єктивно не в змозі впливати на умови і правила перевезень. В таких випадках несуть відповідальність відповідні транспортні перевізники у відповідності з внутрішніми, державними та/або міжнародними правилами перевезень. У зв'язку з цим всі заяви, претензії, позови по недоліках, пов'язаних з транспортними перевезеннями, сервісами, в тому числі щодо затримок і запізнень у прибутті рейсів і таке інше, висуваються ТУРИСТОМ на адресу конкретного транспортного перевізника без участі ТУРОПЕРАТОРА(ТУРАГЕНТА)

6.3. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за збереження багажу, цінностей і документів та іншого майна Туриста.

6.4. ТУРОПЕРАТОР(ТУРАГЕНТ) не несе відповідальності за погіршення стану здоров’я, отримання фізичних травм будь-якого ступеня тяжкості, смерть Туриста, необхідність сплати за мед.обслуговування, ліки, репатріацію тіла, тощо.

6.5. ТУРОПЕРАТОР(ТУРАГЕНТ) не несе відповідальності за невиконання умов Договору внаслідок відмови консульства, дипломатичної установи іноземної держави в оформленні ТУРИСТУ візи/дозволу на в'їзд або збільшення строків оформлення зазначених документів. У такому випадку ТУРИСТУ повертаються кошти в розмірі, згідно п.4.4.

6.6. Відповідальність за наслідки, які викликані несвоєчасним прибуттям ТУРИСТА до місця початку споживання Туристичного Продукту (виїзду) – до початку реєстрації в аеропорту, на вокзал і таке інше, - порушення ТУРИСТОМ правил проїзду, перевезення та зберігання багажу, а також законів і правил перебування в країні під час туристичної подорожі, завдання ТУРИСТОМ шкоди перевізнику або приймаючій стороні, покладається на ТУРИСТА. При цьому нез’явлення ТУРИСТА до місця початку Реалізації Туристичного Продукту в належний час вважається відмовою від Тур.Продукту. У випадку завдання ТУРИСТОМ шкоди перевізнику або приймаючій стороні за межами митної території України, відшкодування завданих збитків здійснюється ТУРИСТОМ готівкою на місці.

6.7. ТУРИСТ несе відповідальність за достовірність наданих про себе інформації, за дійсність наданих ним документів.

6.8. У випадку виникнення претензій з якості обслуговування, фактів ненадання чи неналежного надання туристичних послуг за програмою Туристичного Продукту, ТУРИСТ повинен безпосередньо під час знаходження в країні перебування спочатку звернутись до керівника групи / гіда та / або представника приймаючої сторони для вирішення питання / претензії. Якщо питання / претензію вирішити не вдається, то ТУРИСТ готує письмову претензію з документально підтвердженими фактами порушення умов Договору, її завіряють підписами керівник групи / гід та / або представник приймаючої сторони. Турист передає цю претензію Туристичній Компанії протягом 7(семи) календарних днів (встановлений ТУРОПЕРАТОРОМ відповідно до ЗУ„Про захист прав споживачів” термін) після завершення подорожі. Протягом 14 календарних днів ТУРОПЕРАТОР надає ТУРИСТОВІ вмотивовану відповідь на його претензію.

6.9. В разі ненадходження до ТУРОПЕРАТОРА через ТУРАГЕНТА претензії від Туриста по закінченні 7(семи) календарних днів з моменту завершення Реалізації Тур.Продукту умови Договору вважаються Сторонами виконаними в повному обсязі і без зауважень, та в подальшому не підлягають оскарженню в будь-яких інстанціях за будь-яких умов.

6.10. Розмір майнової відповідальності ТУРОПЕРАТОРА(ТУРАНЕГА) перед Туристом не може перевищувати обсягу фактично завданих ТУРИСТУ збитків та шкоди (включаючи моральну), не може перевищувати подвійної вартості Тур.Продукту.

ТУРОПЕРАТОР(ТУРАГЕНТ) не несе відповідальності перед ТУРИСТАМИ за невідповідність наданого Тур.Продукту сподіванням ТУРИСТІВ та/або відповідно за незадоволення від наданих послуг, оскільки уява кожної конкретної особи носить особистий та суб’єктивний характер і не може відповідати загальноприйнятим нормам у тому числі затвердженим законодавством відповідної країни.

6.11. Передання або поступка подання/пред’явлення вимоги за цим Договором третім особам не допускаються.

6.12. Сторони домовились, що умови цього Договору є конфіденційними і не підлягають розголошенню третім особам, окрім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України або передбачених умовами Договору.

6.13. ТУРИСТ підписанням цього Договору підтверджує, що до укладення цього Договору ТУРИСТ в повному обсязі від ТУРОПЕРАТОРА та ТУРАГЕНТА була надана вся інформація, надання якої вимагається чинним законодавством України, зокрема ЗУ „Про захист прав споживачів”, ЗУ „Про туризм”, іншими законами та нормативно-правовими актами України.

6.14. ТУРИСТ повідомлений і своїм підписом під Договором погоджується, що в разі, якщо Туристичний Продукт передбачає проведення групового та / або автобусного туру, в разі спізнення ТУРИСТА до місця збору групи на заздалегідь обумовлений, узгоджений і оголошений керівником групи час більш ніж на 10 хвилин (включно) в будь-якому з пунктів такого збору за програмою Тур.Продукту – ТУРИСТ несе виключну і одноосібну відповідальність за здійснення подальшого транспортного обслуговування за програмою Тур.Продукту третьою стороною та / або третіми особами, а також самостійно сплачує вказані послуги третіх сторін / третіх осіб (таксі, поїзд, рейсовий автобус, авіакомпанія, тощо). В разі наявності поважних причин для запізнення понад 10 хвилин до пункту збору групи в будь-якому з таких пунктів за програмою Туристичного Продукту, ТУРИСТ зобов’язаний невідкладно повідомити про такі причини керівника групи засобами телефонного зв’язку до настання оголошеного часу збору групи.

7. Термін дії Договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підтвердження Заявки ТУРОПЕРАТОРОМ через ТУРАГЕНТА і діє протягом всього туру і 7(семи) календарних днів після закінчення туристичної подорожі ТУРИСТАМИ.


8. Інші умови

8.1. Зміни та доповнення до Договору вносяться за згодою обох сторін, що оформляються Доповненнями до Договору, які підписуються ТУРОПЕРАТОРОМ(ТУРАГЕНТОМ) та Туристом (крім порядку визнання обставин, передбачених цим Договором).

8.2. При споживанні Туристичного Продукту (виїзді за кордон) дітьми до 18-ти років обов’язкова наявність письмового нотаріально засвідченого дозволу батьків, що не супроводжують дитину в такій поїздці. При виїзді за кордон осіб до 14 років повинна мати або власний закордонний паспорт, або бути внесеною у встановленому законодавством порядку до закордонного паспорта того з батьків, з ким дитина виїжджає за кордон.

При досягненні 14-річного віку дитина обов’язково повинна мати власний закордонний паспорт.(проїзний документ)

8.3. Усі суперечності, які випливатимуть з умов цього Договору будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів в дусі прагнення до порозуміння і конструктивного діалогу. У разі недосягнення згоди сторони продовжують вирішення спору у відповідності до чинного законодавства України.

8.4. Фінансове забезпечення цивільної відповідальності ТУРОПЕРАТОРА підтверджується банківською гарантією на суму еквівалентну 20000 (двадцять тисяч) євро, яка надана банківською (кредитною) установою ПАТБ«Контракт» відповідно до умов Договору про надання банківської гарантії від 06.04.2011р.

8.5. Банківською гарантією забезпечується відповідальність ТУРОПЕРАТОРА перед Туристом згідно до Договору лише за умови виникнення обставин банкрутства чи неплатоспроможності ТУРОПЕРАТОРА, які пов'язані з необхідністю відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених Договором, що спрямовані на продаж Туристичного Продукту ТУРОПЕРАТОРОМ, вказаного у Договорі.

8.6. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.

8.7. Підписанням даного договору ТУРИСТ, враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних», підтверджує що Надані туристом персональні дані для укладення та виконання цього Договору, що зазначені в ньому та Додатках, використовуються ТУРОПЕРАТОРОМ та ТУРАГЕНТОМ для формування цього Договору з ТУРИСТОМ та супровідних документів для здійснення туристичної подорожі, а також для здійснення дій, пов’язаних з виконанням цього Договору. Підписанням цього Договору ТУРИСТ надає згоду та підтверджує надання згоди особами, що подорожують з ним, на передачу його/їх персональних даних третім особам виключно з метою формування туристичного продукту та надання туристичних послуг Вказані дані не використовуються для формування бази персональних даних чи обробки персональних даних в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

8.8. Підписанням даного договору ТУРИСТ підтверджує усвідомленість з Постановою №19 від 07,11,2011 року Головного Державного санітарного Лікара Державної Санітарно-Епідеміологічної служби України про заходи щодо профілактики малярії в Україні, та Додатків до нього.9. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
За ТУРОПЕРАТОРА ТУРИСТ

ТУРАГЕНТ


________________ ________________________

ПІДПІСИ СТОРІН

Від імені Туроператора_______________ Від імені Турагента_______________


МП МП
Від імені Туроператора_______________ Від імені Турагента_______________

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет