«Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешенжүктеу 1.27 Mb.
бет1/20
Дата30.09.2017
өлшемі1.27 Mb.
түріПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік университеті

«Бекітемін»

Факультет деканы

_____________ Медешова А.Б.

«__»__________________ 2010ж.

«Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы»

пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен

”Информатика ” мамандығының

I-курс студенттері үшін кредиттік оқыту технологиясы бойынша

Курс – 1

Семестр – 1

Дәріс – 30 сағат

Практикалық сабақтар – 15 сағат

СОӨБЖ – 15 сағат

СӨЖ – 30 сағат

Емтихан – 1-ші семестрде

Барлығы – 90 сағат

Орал, 2010 ж.«Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен ”Информатика ” мамандығының I-курс студенттері үшін кредиттік оқыту технологиясы бойынша Мемлекеттік Стандарт негізінде жасалған

___________________________________________________________

Құрған __ кафедраның оқытушысы Атушева М.К.

Кафедра отырысында қаралған______________________

Протокол № ___ от «___»__________ 200__ г.

Кафедрм меңгерушісі ______________ _____Уланов Б.В.______________

(подпись) (Ф.И.О.)

Оқу-әдістемелік кеңесінде қаралған _______________ факультеті

Протокол № ___ от «___»__________ 2010 г.

Факультетің ОӘК жетекшісі ______________ Т.А.терещенко

(подпись) (Ф.И.О.)


Алгоритмдер және мәліметтер құрлымы курсының бағдарламасы

1,2 семестр 2005-2006 оқу жылы 3 кредит

Атушева М.К.- информатика кафедрасының аға оқытушысыМ.Ж. –Плясункова 99/1 кв.23, жұмыс телефоны – 50-38-07

Сабақ кестесі:

Семестр 15 оқу аптасынан және 2 апта сессиясынан тұрады.

Апта сайын 3 кредит-сағат, әрбір кредит-сағат бір қатынас сағатынан (лекция, сараптама) және екі сағат оқытушы басқаруымен өткізілетін студенттердің өзбеттік жұмысынан тұрады (СРСП, СРС).


Сабақ

Өткізк мерзімі

Сабақ

Өткізу мерзімі

Контактный час

1

(лекция 1)50 мин.

СРСП

(практическое

занятие)


50 мин.

Контактный час

2

(лекция 2)50 мин.

СРСП

(практическое

занятие)


50 мин.

Контактный час

3

(практика)50 мин.

СРСП

(практическое

занятие)


50 мин.Курстың кысқаша сипаттамасы:

Бағдарламалау қазіргі заманда академиялық ғылымға айналғаны көпшілікке мәлім

«Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы» курстың пәнні болып қатаң маТақырыптикалық тұжырымдарына негізділген бағдарламаларды дәл талдау болып табылады . Күрделі құрылымдармен жұмыс істетін программалар жүйелілік және ғылыми тұрғыдан қарастырулуы мүмкін.Сондықтан программалау методолгиясында мәлеметтәрдің құрылымы жан жақты ескерілуге тиісті.
Курстың мақсаты:

- Программаларды талдау және құру әдістерімен таныстыру, яғни программа текстімен сипатталған алгоритмдер құрылымымен.


- Күрделі құрылымды мэліметтермен таныстыру.
- Программа құрылымы мен мәліметтер құрылымының заңдылықты түрде өзара байланысты екенің студенттерге.
- Хоар еңбектерінде негізделген теорияның тұп нұсқасын - мәліметтер нақты объектілердің абстракциялары екенін, сондықтан олар программалау тілдерінен тәуелсіз структураланған абстракты жасалымдар ретінде қарастырылуға тиісті екенін студенттерге жеткізу.
Курстың талаптары:
- МаТақырыптикалық ұғымдарына сәйкес фундаментальды құрылымдарды қолдануды үйрету .

-Күрделі мәліметтер құрылымдарын программалау біліктерін қалыптастыру.

- Фундаментальды және күрделі мәліметтер құрылымдарыныі арасындағы ерекшеліктерді.
- Алгоритмдердің күрделілігін бағалаудың әдістерімен .

-Алгоритмдерді реттеу эдәстерін қолдануды үйрету.

- Іздестіру? Рекурсивті алгоритмдерін қолдануды үйрету.
- Программаларды оқу және құру барысында алгоритмдерді дәйекті түрде дәлдеуді үйрету.

- Динамикалық айнымалыларды қолданудың негіздерін қалыптастыру.Курстың мазмұны:

- Алгоритмдер, содержательное определение, свойства, средства представления. Базовые управляющие структуры в различных формах представления. Элементарные единицы программ, Мысалдар. Понятие мәліметтер, типа, идентификатора, значения, соответствующих операций.


- Программирование фундаментальных структур мәліметтер : простые типы мәліметтер, массив, запись, множество. Основные свойства, способы описания, структуры мәліметтер, размер мәліметтер, представление в памяти ЭВМ. Типичные алгоритмдер обработки фундаментальных структур мәліметтер, конструирование, реализация, применение.

- Программирование файлов: доступ к файлам, имена файлов, логические устройства, инициация файла. Процедуры и функции для работы с файлами, текстовые файлы: открытие файла, чтение файла, чтение чисел, чтение строк, конец файла.

-Алгоритмдер іздестіруа: линейный іздестіру, іздестіру делением пополам, іздестіру в таблице, прямой іздестіру строки. Іздестіру в строке. Алгоритм Кнута, Морриса Пратта. Іздестіру в строке. Алгоритм Боуера и Мура. Мысалдар реализации на различных типах мәліметтер.

- Алгоритмдер сортировки: алгоритмдер внутренней сортировки, алгоритмдер внешней сортировки. Альтернативные методы сортировки. Реттеу массивов:

метод прямого включения, метод прямого выбора, метод прямого обмена. Разработка алгоритма, реализация на примере различных типов мәліметтер.


- Улучшенные методы сортировки: реттеу с помощью включений уменьшающимися расстояниями, реттеу с помощью дерева, реттеу с помощью разделения, нахождение медианы. Разработка алгоритмов, машинная реализация на различных типах простых мәліметтер.Сравнение методов сортировки массивов.

- Рекурсивные алгоритмдер. Мысалдар рекурсивных программ. Программа іздестіру пути. Программа іздестіруа кратчайшего пути. Анализ рекурсии. Признаки применения рекурсии. Применение алгоритмов с рекурсией в области искусственного интеллекта. Алгоритмдер с возвратом. Задачи оптимального выбора. Разработка алгоритмов с рекурсией, машинная реализация.

-Мәліметтер с динамической структурой. Переменные – указатели. Динамические переменные. Связанные списки. Типы рекурсивных мәліметтер. Ссылки, линейные списки: основные операции. Упорядоченные списки и перестройка списков. Топологическая реттеу. Деревья. Основные понятия и определения. Основные операции с двоичными деревьями. Іздестіру и включение для деревьев. Исключение из деревьев.Оқыту методологиясы.

Оқыту үрдесінің негізгі кезеңдері: Оқыту іс-әрекет үш кезеңнен тұрады:

1. Материалды еңгізу барысында мотивациялау.

2. Операциялық-танымалылық.

3. Бақылау-бағалау.

Бірінші кезеңде тақырыптың пән жүйсінде алатан орнын, мағынасын, ролін анықтау мақсатымен проблемалық жағдай құрылады. Оқыту мақсаттары және білімнің минимальды деңгейіне деген, оқушылардың біліктері мен дағдылар деңгейіне қойлытын талаптар тұжырымдалады(оқыту алдындағы, оқытудан кейінгі). Тақырыпты игеру жоспары тұсіндіріледі.

Екінші кезең мазмұны: дәріс, оқулықтар, материалды демонстациялау көрнекі құралдары, эксперимент жүргізілуі мүмкін, студенттердің оқу-танымалық іс-әрекеттерә ұйымдастырылады, бақылау, студенттердің аралық жұмысын бағалау, ескеру, коррекциялау.

Үшінші кезеңде оқушылардың білімдері жалпыланылып, корытындылық бақылау , қателер диагностикасы, оқушылардың білімдерін коррекциялау ұйымдастырылады. жүргізіледі?Пререквизиттер:

Курсты игеру сттуденттерден мынадай білім мен біліктерді талап етеді :

- алгоритмдеу негіздірі

- қарапайым мәліметтерді программалауда қолдану

- программалау жүйесінде жұмыс жасау негіздірі

- логика негіздері

- дискретті маТақырыптика? Комбинаторика негіздері
Постреквизиттер:

- мәлеміттердәң логикалық және машиналық сипаттауларын басқа программалау тілдерінде қолдану

- алгоритмдердің күрделілігн анықтауды білу

-іздестіру, реттеу алгоритмдерін қолдана білу

- алгоритмдерді құру, структуралау эдістерін игеру

- динамикалық айнымалылармен жұмыс жасау негіздері


Студенттер алдына қойылатын талаптар:

Сабаққа қатысу:

Сабаққа міндетті түрде қатысу. Жіберілген сабақтар бойынша міндетті түрде есеп беру. Себепсіз курстың 1/3 бөлігі жіберілген жағдайда студент курсты игермеген болып саналады.Аудиториядағы тәртіп:

Сабаққа кешікпеу, сабақты мұқият тыңдап белсенді түрде материалды талдауға араласу.


Жеке тапсырмалар:


Семестр барысында жеке тапсырмалар міндетті түрде беріледі. Олар реферат түрінде беріліп қорғалады. Әрбір тапсырма бөлек бағаланады, нәтижесі қорытынды бағаға әсер етеді.

Өзбеттік жұмыс:


Сабақта орындалып сабақ аяғында тапсырылады, сабақтан кейін қабылданбайды. Тексеру тест арқылы жүргізіледі.

Коллоквиум:


Коллоквиум арнайы кестемен тапсырлады. Тест ретінде өткізілуі мүмкін.
Бағаны шығару саясаты:

Семестр барысындағы бақылау мынадай түрде жүргізіледі:

Аралық бақылау:

7 және 15 апталарында аралық бақылау жүргізіледі. Бақылау нәтижесі бойынша студенттің максимальды көрсеткіші 60% құрайды.

Семестр аяғында емтихан өткізіледі

Экзамен нәтижесіндегі максимальды көрсеткіш 40% құрайды.

Қорытынды баға аралық көрсеткіштер және емтиханда алынған баға қосындысы болып табылады да максимумы 100% құрайды..

Қорытынды емтихан тест түрінде өткізіледі.


Студенттер білімі, біліктері және дағдылары былай бағаланады:


Оценка

әріптік жүйесінде

Балл ретінде

%-ттік түрде

Дәстүрлі түрде

А

4,0

95 – 100

Өте жақсыА-

3,67

90 – 94

В+

3,33

85 – 89

Жақсы


В

3,0

80 – 84

В-

2,67

75 – 79

С+

2,33

70 – 74

ҚанағаттанарлықС

2,0

65 – 69

С-

1,67

60 – 64

Д+

1,33

55 – 59

Д

1,0

50 – 54

F

0

0 - 49

Қанағаттанарлықсыз


Өдебиет:

Негізгі өдебиет:

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарлама
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет