Алматы қаласы 2005 жылғы 29 қазан №134жүктеу 1.16 Mb.
бет4/6
Дата15.05.2019
өлшемі1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6

2-бөлім. Жарғылық капиталға қатысу, бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен операциялар
2.1. Бір жолғы лицензия алу үшін

1.
Базалық активтің атауы


2.

Инвестициялау объектісінің атауы
3.

Инвестициялау объектісінің заңды тіркелген елі
4.

Инвестициялау объектісінің орналасқан жері
5.

Инвестициялау объектісі қызметінің негізгі түрі
6.

Инвестициялау объектісінің құрылтай құжаттары бойынша жарғылық капиталы
7.

Инвестициялау объектісінің жарғылық капиталындағы сатып алынатын үлес, пайызбен
8.

Заңнамасы бойынша бағалы қағаздар шығарылған ел
9.

Тіркеу нөмірін және күнін көрсете отырып, бағалы қағаздарды тіркеген орган
10.

Бағалы қағаздардың түрі, бағалы қағаздардың бірегейлендіру коды (ISIN)
11.

Бағалы қағаздар шығарылымының валютасы және нысаны
12.

Тіркеушінің атауы
13.

Тіркеушінің орналасқан жері
14.

Бағалы қағаздың және/немесе эмитенттің рейтингтік бағалары туралы мәліметтер
15.

Бағалы қағаздардың олар тіркелген елдегі және басқа елдердегі қор биржаларының сауда алаңдарындағы айналысы туралы мәліметтер
2.2. Операциялық лицензия алу үшін:

1.

Брокерлік және дилерлік қызметті (инвестициялық портфельді басқаруға) Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган берген лицензияның нөмірі және берілген күні
2.

Инвестициялық қорлардың толық атауы (басқарушы компаниялар үшін)
3.

Инвестициялық қордың кастодианының толық атауы және орналасқан жері (әрбір инвестициялық қор бойынша басқарушы компаниялар үшін)
4.

Инвестициялық қордың тіркеушісінің толық атауы және орналасқан жері (әрбір инвестициялық қор бойынша басқарушы компаниялар үшін)3-бөлім. Шетелде шот ашу
1-бөлім. Заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер үшін

1.

Шоттың болжамды режимінің сипаты
2.

Шот ашылатын шетелдік банктің деректемелері (атауы, мекен-жайы, SWIFT коды және өзге де банктік деректемелері)
3.

Шоттар ашуға байланысты операциялар бойынша уәкілетті банктердегі шоттар арқылы валюталық операцияларды жүзеге асыру мүмкіндігінің болмауын негіздеу
2-бөлім. Жеке тұлғалар үшін

1.

Шот ашылатын шетелдік банктің деректемелері (атауы, мекен-жайы, SWIFT коды және өзге де банктік деректемелері)
2.

Шоттың мақсаты8. Басқа да талаптар

Өтініш берушінің уәкілетті тұлғасы:
____________________ ___________________ _________________

(лауазымы) (аты-жөні) (қолы)


200___ жылғы “_____”___________


Мөр орны

Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру ережесіне

5-қосымша

20___ жылғы ____ тоқсандағы


Тараптардың коммерциялық кредит бойынша
міндеттемелерінің орындалуы туралы есеп


Лицензиаттың атауы
Лицензиаттың КҰЖЖ коды
Лицензиаттың СТН
Почталық мекен-жайы, телефоны, факсы
Ұлттық Банк лицензиясының нөмірі және берілген күні


р/с№

көрсеткіштің атауы

жол-дың коды

мың

валюта бірлігімен1

2

3

4

1.

1. Лицензияланатын операцияның сомасы

100
2.

2. Есептік кезеңнің басында міндеттемелердің орындалуы:3.

- резидент барлығы сомаға

200
4.

- резидент емес барлығы сомаға

300
5.

3. Есептік кезеңде орындалуы тиіс міндеттемелер:6.

- резидент барлығы сомаға

210
7.

- резидент емес барлығы сомаға

310
8.

4. Есептік кезеңде нақты орындалған міндеттемелер:9.

- резидент барлығы сомаға

220
10.

оның ішінде:11.

- келісім-шартта белгіленген нысанда орындалған міндеттемелер

221
12.

- өзге нысанда орындалған міндеттемелер

222
13.

- импорт бойынша бұрын алынған тауарды (жұмысты, қызмет көрсетуді) немесе экспорт бойынша ақшаны қайтару

223
14.

- резидент емес барлығы сомаға

320
15.

оның ішінде:16.

- келісім-шартта белгіленген нысанда орындалған міндеттемелер

321
17.

- өзге нысанда орындалған міндеттемелер

322
18.

- экспорт бойынша бұрын жеткізілген тауарды (жұмысты, қызмет көрсетуді) немесе импорт бойынша ақшаны қайтару

323
19.

5. Есептік кезең соңында есептелген айыппұлдар (өсімпұлдар)20.

- резидент барлығы сомаға

230
21.

- резидент емес барлығы сомаға

330
22.

6. Есептік кезең соңында алынған/төленген айыппұлдар (өсімпұлдар)23.

- резидент барлығы сомаға

240
24.

- резидент емес барлығы сомаға

340
25.

7. Есептік кезең соңында орындалған міндеттемелер:26.

- резидент барлығы сомаға

250
27.

- резидент емес барлығы сомаға

350
28.

8. Есептік кезең соңында резидент еместің резиденттің алдындағы міндеттемелерін барлығы мынадай сомаға нақты орындамағаны

400Басшы ___________________________________ ________________

(аты-жөні) (қолы)
Бас бухгалтер ________________________________ ________________

(аты-жөні, телефоны) (қолы)

Орындаушы ________________________________ ______________ (аты-жөні, телефоны) (қолы)

200 ____ жылғы “______”_____________Мөр орны

5-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқау


“Тараптардың коммерциялық кредит бойынша міндеттемелерінің орындалуы туралы есепте” мәміледе мәміле паспортын ресімдеу талап етілетін тауарлар экспорты/импорты көзделетін жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасы резидентінің және резиденті еместің Ұлттық Банктің лицензиясы алынған капитал қозғалысының операцияларын жүргізу көзделетін өзара міндеттемелерінің жай-күйі көрсетіледі.

Есеп келісім-шарттың мың валюта бірлігімен толтырылады.

100 деген коды бар жолда келісім-шарттың Ұлттық Банктің лицензиясы алынған сомасы көрсетіледі.

200 (300) коды бар жолда резиденттің (резидент еместің) резидент емес (резидент) алдындағы орындалған міндеттемелерінің есептік кезеңнің басындағы лицензияланатын операция шеңберіндегі өспелі жиынтығымен жалпы сомасы көрсетіледі. 222 және 322 кодтары бар жолдар резиденттің/резидент еместің міндеттемелерді келісім-шарттың талаптарында көзделмеген өзге нысанда (талдау керек) орындаған жағдайда толтырылады. Мысалы, есеп айырысудың келісім-шарттың талаптарында айқындалған ақшалай нысаны тауарларды (жұмысты, қызмет көрсетуді) қарама-қарсы жеткізуге, бағалы қағаздарға, материалдық емес активтерге меншік құқығын өткізуге және т.с. ауыстырылады.

220 коды бар жол = 221+222+223 кодтары бар жолдар

320 коды бар жол = 321+322+323 кодтары бар жолдар

250 коды бар жол = 200+220 кодтары бар жолдар

350 коды бар жол = 300+320 кодтары бар жолдар

400 коды бар жол = (250-350) + (230-240) – (330-340) кодтары бар жолдар

223 коды бар жолда резиденттің импорт бойынша бұрын алынған тауарды (жұмысты, қызмет көрсетуді) немесе экспорт бойынша ақшаны (осындайлар бар болса) қайтару сомасы көрсетіледі.

323 коды бар жолда резидент еместің экспорт бойынша бұрын жеткізілген тауарды (жұмысты, қызмет көрсетуді) немесе импорт бойынша ақшаны (осындайлар бар болса) қайтару сомасы көрсетіледі.

Лицензия алғанға дейін жүргізілген, сондай-ақ кейінен жүргізілген және лицензияның болуы талап етілмейтін валюталық операциялардың жалпы сомасы осы есептілікте көрсетілмейді.


Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру ережесіне

6-қосымша


20___ жылғы ____ тоқсандағы
Бір жолғы лицензия негізінде жарғылық капиталға, бағалы қағаздармен
және туынды қаржы құралдарымен операцияларға қатысу жөніндегі есеп


Лицензиаттың атауы
Лицензиаттың КҰЖЖ коды
Лицензиаттың СТН
Почталық мекен-жайы, телефоны, факсы
Ұлттық Банк лицензиясының нөмірі және берілген күні
(мың АҚШ долларымен)

Р/сКөрсеткіштің атауы

Жол-дың коды

Есептік кезеңнің басындағы жинақталған құны

Есептік кезеңдегі

операциялар1

2

3

4

5

1.

Лицензиаттың мынадай нысандағы активтері (10=11+12+13+14):

102.

1) жарғылық капиталға қатысу (акцияларды қоспағанда)

113.

2) акциялар

124.

3) басқа бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдарын қоспағанда)

135.

4) туынды қаржы құралдары

146.

Есептелген кірістер (20=21+22+23):

207.

1) дивидендтер және инвестициялау объектісінің бөлінбеген пайдасы түріндегі

218.

2) бағалы қағаздар бойынша сыйақылар

229.

3) басқалары (талдау керек)

2310.

оның ішінде нақты алынғаны (30=31+32+33):

3011.

1) дивидендтер

3112.

2) сыйақылар

3213.

4) басқалары (талдау керек)

33


Анықтама ретінде:  1. Резидент емес инвестициялау объектісінің ________________________ есептік кезең соңындағы мың валюта бірлігіндегі жарияланған жарғылық капиталы (құрылтай құжаттары бойынша).

  1. Резидент емес инвестициялау объектісінің ________________________ есептік кезең соңындағы мың валюта бірлігіндегі төленген жарғылық капиталы.

  2. Лицензиаттың резидент емес инвестициялау объектісінің жарияланған жарғылық капиталындағы есептік кезең соңындағы жағдай бойынша пайызбен және құнмен (мың валюта бірлігіндегі) көрсетілген үлесі _____ __________________________________

  3. Резиденттің резидент еместің төленген жарғылық капиталындағы есептік кезең соңындағы жағдай бойынша пайызбен және құнмен (мың валюта бірлігіндегі) көрсетілген үлесі _____ _________________________

  4. Мыналардың нәтижесінде активті иеленудің аяқталуы туралы мәліметтер:

а) эмитенттің бағалы қағазды өтеуі ____

б) резидентке (резиденттің атауы/аты-жөні, СТН) сату __________________ ______________________________

в) резидент емеске сату ____

г) туынды қаржы құралдарының базалық активіне құқықтарды өткізу

_____

д) басқа операциялар (талдау керек)________________________________________________________________
Басшы ___________________________________ ________________

(аты-жөні) (қолы)


Бас бухгалтер ________________________________ ________________

(аты-жөні, телефоны) (қолы)

Орындаушы ________________________________ ______________ (аты-жөні, телефоны) (қолы)
200 ____ жылғы “______”_____________


Мөр орны

6-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқау


“Бір жолғы лицензия негізінде жарғылық капиталға, бағалы қағаздармен
және туынды қаржы құралдарымен операцияларға қатысу жөніндегі есепте” Қазақстан Республикасының резиденті активтерінің есептік тоқсанның басындағы жай-күйі және жарғылық капиталға, резидент еместердің бағалы қағаздарын сатып алуға және резидент еместермен туынды қаржы құралдарымен операциялар жүргізуге қатысу көзделетін шарттар негізіне туындайтын өзгерістер жөніндегі ақпарат көрсетіледі.

Резиденттің инвестициялау объектісі резидент еместің жарғылық капиталына қатысу үлесі туралы және активті иеленудің аяқталуы туралы жалпы мәліметтер анықтама бөлігінде көрсетіледі.

Активтердің тоқсан басындағы жай-күйі олардың тиісті күнгі нарықтық құны бойынша көрсетіледі. Егер туынды қаржы құралының есептік кезеңдегі құны резиденттің пайдасына қалыптаспаған жағдайда, онда 14 деген коды бар жолда (3-баған) құн теріс белгімен көрсетіледі. Есептік кезеңдегі операциялар олардың нақты құны бойынша көрсетіледі. Өзге валюталармен көрсетілген деректер тиісінше тоқсанның басындағы немесе операция жүргізу күніндегі бухгалтерлік есеп мақсаты үшін белгіленген бағам бойынша АҚШ долларына аударылады.

Қазақстан Республикасында

валюталық операцияларды

жүзеге асыру ережесіне

7-қосымша

20___ жылғы ____ айдағы


Операциялық лицензия негізінде жарғылық капиталға, бағалы қағаздармен
және туынды қаржы құралдарымен операцияларға қатысу жөніндегі есеп
Лицензиаттың атауы _________________

Лицензиаттың КҰЖЖ коды _________________

Лицензиаттың СТН _________________

Почталық мекен-жайы, телефоны, факсы _________________

Ұлттық Банк лицензиясының нөмірі және берілген күні _________________

1-кесте


Тар-мақ-ша-ның нөмірі

Бағалы қағаздың/
заңды тұлғаның/
активтің атауы

Бағалы қағаздың/ эмитенттің рейтингтері

Қор биржа-сының атауы/нарық

ҰБН неме-се ISIN

Құрылтай құжаттары бойынша эмиссияның/жарғылық капиталдың валютасы

Эмитент-тің/ ин-вестиция-лау объектісі-нің атауы

Эмитент-тің/ ин-вестиция-лау объектісі-нің елі

Дауыс беретін акциялардың (қатысушылар даусының) жалпы санындағы үлесі (%-бен)

Өтеу күні

Сатып алу құны (мың АҚШ доллары)

Moody's

S&P

Fitch

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1-бөлік. Резидент еместердің бағалы қағаздары (талдау керек)
2-бөлік. Резидент еместердің капиталына қатысу үлесі (талдау керек)
3-бөлік. Резидент еместер-инвестициялық қорлардың пайлары (талдау керек)
4-бөлік. Басқа қаржы құралдары, оның ішінде резидент еместермен мәмілелер бойынша туынды қаржы құралдары (талдау керек)2-кесте
Тар-мақ-ша-ның нө-мірі

Бағалы қағаз-дың/
заңды тұлға-ның/
актив-тің атауы

ҰБН неме-се ISIN

Алдыңғы кезеңнің соңындағы позиция

Ай ішіндегі өзгеріс

Есепті кезеңнің соңындағы позиция

Операциялар

Саны, дана

Нарық-тық құны,

мың АҚШ доллары
Сатып алу

Сату немесе өтеу

Құндық және басқа да өзгеріс-тер,

мың АҚШ дол-ларыСаны, дана

Нарық-тық құны,

мың АҚШ дол-ларыМеншікті активтердің, резидент клиенттің мүддесіне және есебінен сатып алынған активтердің немесе инвестиция-лық қор активтерінің белгісі

Активтің меншікті активтердің неме-се инвес-тиция-лық қор активтерінің жал-пы құ-нындағы үлесі

%-бен


Саны, дана

Құны,

мың АҚШ дол-ларыСаны, дана

Нарық-тық құны,

мың АҚШ доллары1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1-бөлік. Резидент еместердің бағалы қағаздары (талдау керек)2-бөлік. Резидент еместердің капиталына қатысу үлесі (талдау керек)3-бөлік. Резидент еместер-инвестициялық қорлардың пайлары (талдау керек)4-бөлік. Басқа қаржы құралдары, оның ішінде резидент еместермен мәмілелер бойынша туынды қаржы құралдары (талдау керек)
Анықтама ретінде, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша:

1. Меншікті активтердің жалпы құны _______________ мың теңге

_______________ мың АҚШ доллары

2. Инвестициялық қор активтерінің жалпы құны

(әрбір инвестициялық қор бойынша талдама жасаумен) _____________ мың теңге

_____________ мың АҚШ доллары
3. Резидент еместің брокерінің және (немесе) дилерінің атауы ________________________________________

4. Резидент еместің брокерінің және (немесе) дилерінің “Fitch”; “Standard & Poor's”; “Moody's Investors Service”

жіктеуі бойынша рейтингі

___________________________________________________________________________________________________


5. Резиденттің маржиналдық мәмілелер бойынша резидент еместің брокерінің және (немесе) дилерінің алдындағы

берешегі ________ мың АҚШ доллары


Басшы ___________________________________ ________________

(аты-жөні) (қолы)

Бас бухгалтер _____________________________ ________________

(аты-жөні, телефоны) (қолы)

Орындаушы ________________________________ ________________

(аты-жөні, телефоны) (қолы)

200 ____ жылғы “______”_____________Мөр орны

7-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқау
“Операциялық лицензия негізінде жарғылық капиталға, бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен операцияларға қатысу жөніндегі есепте” (бұдан әрі – Есеп) активтердің жай-күйі туралы және активтермен жарғылық капиталға қатысу нысанындағы операциялар, резидент еместердің бағалы қағаздары, резидент еместермен туынды қаржы құралдарымен брокерлік, дилерлік ұйымдар және басқарушы компаниялар өз қаражаты, инвестициялық қорлар қаражаты, клиенттердің қаражаты есебінен жүзеге асырған, сондай-ақ өзге резиденттер резидент еместің брокері және (немесе) дилері арқылы Ұлттық Банктің операциялық лицензиясы негізінде жүзеге асырған мәмілелер туралы ақпарат көрсетіледі.

Есеп үтірден кейін 2 белгіге дейінгі дәлдікпен мың АҚШ долларымен, ай ішіндегі айналымдарды (2-кесте) көрсете отырып, айдың соңғы күніндегі жағдай бойынша қорлармен (1-кесте) толтырылады.

Қорлар бойынша деректер есептік күнгі нарықтық бағам бойынша АҚШ долларына аударылады. Төлем есептің валютасынан өзгеше валютамен жүзеге асырылған жағдайда, айналымдар бойынша қайта есептеу осы валютаның АҚШ долларына төлем жасалған күнгі нарықтық бағамы бойынша жүзеге асырылады.

1 және 2-кестелердің 2-бағанында:

1) бағалы қағаздың түрі (акция – жай, артықшылықты; облигация; нота және басқасы);

2) сатушының (немесе туынды бағалы қағаздармен мәмілелер жасалған кезде сатып алушының) заңды тұлғасының атауы, бірнеше сатушы болған кезде 1, 2-кестелердегі активті 2-кестеде кезеңде жүзеге асырылған барлық операциялардың талдамасымен бірге әрбір сатушы бойынша бөліп көрсеткен дұрыс;

3) қаржы құралының атауы көрсетіледі.

1-кестенің 6-бағанында мәміле жасалған қор биржасының атауы көрсетіледі. Қаржы құралдарымен ұйымдаспаған нарықта мәмілелер жүзеге асырылған кезде резидент еместің жарғылық капиталына қатысу үлесін сатып алу сатушы (сатып алушы) заңды тұлғаның тіркелген елі (жеке тұлғаның тұрғылықты жері көрсетіледі.

1-кестенің 7-бағанында және 2-кестенің 3-бағанында бағалы қағаздың ҰБН – ұлттық бірегейлендіру нөмірі не бағалы қағаздың ISIN – халықаралық бірегейлендіру нөмірі көрсетіледі.

1-кестенің 13-бағанында мәмілелердің сатып алу бағасы бойынша жалпы сомасы көрсетіледі.

2-кестенің 4 және 5-бағандарында есептік кезеңнің алдындағы айдың соңғы күніндегі деректер көрсетіледі, бұл ретте 5-бағанда көрсетілген күнгі нарықтық құн көрсетіледі.

2-кестенің 7 және 9-бағандарында операциялардың нақты сатып алу/сату бағасы бойынша сомасы көрсетіледі.

2-кестенің 13 және 14-бағандарын басқарушы компаниялар, брокерлік және дилерлік ұйымдар ғана толтырады және тиісінше нарықтық құны 12-бағанда көрсетілген активтің иесін, осындай актив кәсіби қатысушының меншікті қаражаты (“меншікті актив” белгісі қойылады) есебінен, клиенттің (“клиент” белгісі қойылады) мүддесінде және есебінен немесе инвестициялық қордың қаражаты (инвестициялық қордың атауы көрсетіле отырып “инвестициялық қордың активі” белгісі) есебінен сатып алынған кезде, осындай активтің анықтама бөлігінде көрсетілетін меншікті активтердегі не әрбір инвестициялық қордың активтеріндегі үлесін көрсетеді.

Бағалы қағаздардың кәсіби қатысушысы анықтама бөлігінің 1-тармағын, сондай-ақ инвестициялық қорлардың активтері бойынша есеп ұсынылған кезде басқарушы компаниялар үшін 2-тармақты толтырады.

Резидент еместің брокері және (немесе) дилері арқылы операцияларды жүзеге асыруға лицензия алған резиденттер анықтама бөлігінің 3-6-тармақтарын толтырады.

Қазақстан Республикасында

валюта операцияларын

жүзеге асыру ережесіне

8-қосымша

200___ж._________ ______________

Шетелдік банктегі шоттағы ақша қозғалысы туралы есеп
________________________________________________________________

(Резиденттің атауы/аты-жөні)

КҰЖЖ коды _________________СТН________________________________

Шетелдік банктің атауы, елі __________________________

Ұлттық Банк лицензиясының/тіркеу куәлігінің/хабарлама туралы куәліктің нөмірі

Берілген уақыты _______________________________

Шот валютасы______________________________
1-бөлім. Шот бойынша қаражаттың қозғалысы


Р/сКөрсеткіштердің атауы

Жолдыңкоды

Шот валютасы-ның мың бірлігімен

Мың АҚШ доллары-мен

1

2

3

4

5

1.

Есептік кезең басындағы қалдықтар

102.

Кезеңде түскен барлық қаражат ((21) + (22) + (23) + (29))

203.

оның ішінде:


4.

тауар (жұмыс, қызмет көрсету) экспортынан түскен түсімдер

215.

резидент еместерден тартылған коммерциялық кредиттер және қаржылық заемдар бойынша

226.

өзінің басқа шоттарынан аударым ретінде

237.

оның ішінде уәкілетті банктердегі шоттардан

248.

оның ішінде мына мақсаттарға:


9.

инвестициялау объектісінің жарғылық капиталын төлеу ретінде

25

10.

өзінің міндеттемелерін қамтамасыз ету мақсатында резидент еместерден тартылған коммерциялық кредиттер және қаржылық заемдар бойынша

2611.

өзінің филиалдары мен өкілдіктерін ұстауға байланысты шығыстарды қаржыландыру мақса-тында

2712.

басқа да түсімдер (талдау керек)

2913.

Кезеңде жұмсалған барлық қаражат ((31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (39))

3014.

оның ішінде:


15.

жылжымайтын мүлікке мүліктік құқықтарды төлеу

3116.

тауар (жұмыс, қызмет көрсету) импорты

3217.

инвестициялау объектісінің жарғылық капиталын төлеу

3318.

өзінің филиалдары мен өкілдіктерін ұстау

3419.

резидент еместерден тартылған коммерциялық кредиттер және қаржылық заемдарды өтеу

3520.

өзінің басқа шоттарына аударым ретінде

3621.

оның ішінде уәкілетті банктердегі шоттарға

3722.

басқа да түсімдер (талдау керек)

3923.

Есептік кезең басындағы қалдықтар ((10) + (20) – (30))

4024.

Еептік кезең ішінде осы шот бойынша шетелдік банк есептеген сыйақы

50


Егер 22, 25, 26, 27, 33, 34, 35 кодтары бар жолдарда көрсетілген операцияларды жасауға Ұлттық Банк лицензиясының/тіркеу куәлігінің/ хабарлама туралы куәліктің нөмірі алынған болса, олардың нөмірі және күні _______________________________көрсетіледі.


2-бөлім. Экспорттық түсімнің шотына түскен түсім және тауар (жұмыс, қызмет көрсету) импортын төлеуге арналған шоттан алынған қаражаттың жұмсалуы туралы мәліметтер


Р/с №

Келісім-

шарт


Мәміле паспорты

Экспорттық түсімнің түскен/ қайтарылған күні

Түскен экспорттық түсімнің сомасы

Аванстық төлемді қайтару сомасы

Валюта коды

Шетелдік әріптес

Ескерту

Нөмірі

Күні

Нөмірі

Ресімдеу күні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Басшы _____________________________ ________________

(аты-жөні) (қолы)
Бас бухгалтер______________________________ ______________

(аты-жөні) (қолы)

Орындаушы _________________________________ ________________

(аты-жөні) (қолы)


200 ____ ж. "______"_____________

Мөр орны

8-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқаулар


«Шетелдік банктегі шоттағы қаражаттың қозғалысы туралы есеп» (бұдан әрі -Есеп) деген 1-бөлімде 21, 32 кодтары бар жолдарды толтырған кезде Есеп тек осы Қосымшаның толтырылған 2-бөлімімен ғана қарауға қабылданады. Басқа жағдайларда 2-бөлім толтырылмайды.

АҚШ долларымен көрсетілмеген сомаларды операция жүгізілген күнгі бухгалтерлік есеп мақсаттары үшін белгіленген бағам бойынша АҚШ долларына ауыстыру қажет.

Есептік кезең басындағы қалдық (10 коды бар жол) тиісінше, әрбір баған бойынша есептік кезең алдындағы кезеңнің аяғындағы (40 коды бар жол) қалдыққа тең.

Қазақстан Республикасында

валюта операцияларын

жүзеге асыру ережесіне

9-қосымша

№ ___________ ТІРКЕУ КУӘЛІГІ

(№ ________________ тіркеу куәлігінің орнына берілген)


Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі осы арқылы
(валюталық операцияны жіктеу)

тіркелгені туралы куәландырады.


Валюта шарты/шетелдік банктегі шот туралы мәліметтер (егер бар болса):

1. Валюта шартының аты, нөмірі, күні__________________________

2. Валюта шартына қатысушылар:

__________________________________________________________

(заңды тұлғаның атауы/ резиденттің аты-жөні, қаласы/облысы)

__

(заңды тұлғаның атауы/ резидент еместің аты-жөні, елі)

__________________________________________________________

(өзге де заңды тұлғалардың атауы/ аты-жөні, елі)


3. Валюта шартының жалпы сомасы__________________________

(шарт валютасында санмен және жазумен)

4. Шарт/шот валютасы_________________________________________
5. Валюта шартының мәні _____________________________________________________________

(валюта шартының мақсаты және белгіленуі)


6. Валюта шартының қолданылу мерзімі

(қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді )
7. Бағалы қағаздар сатып алу нысанында жүзеге асырылатын мәмілелер үшін:

Бағалы қағаздардың түрі________________________________________

Эмитенттің атауы

Эмитенттің заңды тіркелген елі


Ескерту

Тіркеу күні 200__ж."____"_____________________


Осы тіркеу Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тарапынан осы операция/осы шот бойынша қандай да бір міндеттемелерсіз жасалған
Қазақстан Республикасының Ұлттық

Банкі филиалының Директоры/

Директордың орынбасары ________________ ____________________

(қолы) (аты-жөні)
Мөр орны

9-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқаулар

Осы Ереженің 58-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген операциялар бойынша, валюта шартының бір тарапы резиденттер де, резидент еместер де болған жағдайда, валюта шартының жалпы сомасы тек резидент еместің (резидент еместердің) міндеттемелері бөлігінде ғана көрсетіледі.

Осы Ереженің 58-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген операциялар бойынша, валюта шартының бір тарапы резиденттер де, резидент еместер де болған жағдайда, валюта шартының жалпы сомасы тек резиденттің (резиденттердің) міндеттемелері бөлігінде ғана көрсетіледі.

Шетелдік банкте ашылған шот тіркелген жағдайда, валюта шартының жалпы сомасы толтырылмайды.

Валюта шартының қолданылу мерзімі (қысқа мерзімді немесе ұзақ мерзімді) тек қаржылық заемдар мен коммерциялық кредиттер тіркелген жағдайда ғана қойылады. Валюта шартынан оның қолданылу мерзімін дәл анықтау мүмкін болмаған жағдайда, қолданылу мерзімі қысқа мерзімді болып көрсетіледі.


Қазақстан Республикасында

валюта операцияларын

жүзеге асыру ережесіне

10-қосымша

Тіркеу куәлігін алу жөніндегі өтініш/

Валюталық операция туралы хабарлама

________________________________________________________________

(заңды тұлғаның, Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемесінің атауы/жеке тұлғаның аты-жөні)

Код КҰЖЖ _______________________ СТН ____________________________
1. 200___ж. "____" ____________ №______валюта шарты

(мақсаты және белгіленуі)


2. Валюта шартына қосымша мынадай құжаттар ұсынылды (тіркеу жөнінде өтініш берген кезде толтырылады)

(құжаттың атауы, нөмірі, ресімдеу күні)3. Валюта шартына қатысушы резидент(тер):

Заңды тұлғаның, Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемесінің атауы (жеке тұлғаның аты-жөні)

Мекен-жайытелефоны

Қызмет көрсететін банк(тер)


4. Валюта шартына қатысушы резидент емес(тер):

Заңды тұлғаның атауы (жеке тұлғаның аты-жөні)

Заңды тұлғаның уәкілетті адамы

Экономика секторы

Заңды тұлғаның тіркелген елі

(жеке тұлғаның тұрғылықты жері)

Мекен-жайы, банктік деректемелері
5. Ұлттық Банктің осы валюта шарты бойынша бұрын берген лицензияларының нөмірлері
6. Ұлттық Банктің осы валюта шарты бойынша бұрын берген тіркеу куәліктерінің нөмірлері
7. Ұлттық Банктің осы валюта шарты бойынша бұрын берген хабарлама туралы куәліктерінің нөмірлері

1-бөлім. Коммерциялық кредиттер және қаржылық заемдар


1. Валюта шартының сомасы

(валюта шартының валютасымен санмен және жазумен)
2. Шарт валютасы
3. Резиденттің резидент емеске қатынасы (көрсету керек):

_____ тура инвестор

_____ тікелей инвестициялау объектісі

_____ өзгесі


4. Экспорттық-импорттық валюталық бақылауға жататын мәмілелерге арналған мәміле паспортының нөмірі

________________________________________________________________


5. Кредитті пайдаланғаны үшін сыйақы (мүдде) ставкасы жылдық _____ (өзгермелі пайыздық ставка жағдайында оны есептеу базасын және маржа мөлшерін көрсету керек)
6. Негізгі борыш бойынша мерзімі өткен төлемдер үшін ставка:

әрбір кешіктірілген күн үшін

өзгесі (талдау керек) _____________________________________
7. Ілеспе төлемдер (ұйымдастырғаны үшін, басқарғаны үшін комиссия, міндеттемелер және басқасы үшін комиссия)

(талдау керек)
8. Операцияның қысқаша сипаты (төлеу жөніндегі нұсқаулық, қаражат қозғалысының схемасы және басқасы)
9. Осы валюта шартының шеңберінде қаржыландырылатын келісім-шарттар туралы мәліметтер (егер бар болса, банктер өздерінің операциялары туралы хабарлағанда толтырады):

9.1. Аппликант туралы мәліметтер (қаржыландыруды сұраған банк клиенті туралы):

Резидент ____________ Резидент емес___________ (көрсету керек)

Заңды тұлғаның атауы

(жеке тұлғаның аты-жөні)

Резидент туралы ақпарат: мекен-жайы телефоны

КҰЖЖ коды____________СТН ________________________

Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген елі (жеке тұлғаның тұрғылықты тұратын жері)

9.2. Қаржыландырылатын келісім-шарттар туралы мәліметтер:

Келісім-шарттың нөмірі, күні

Келісім-шарттың мақсаты және белгіленуі _______________________

________________________________________________________________

Келісім-шарттың сомасы және валютасы _________________________________________

9.3. Бенефициар (келісім-шартқа қатысушы) туралы мәліметтер:

Резидент ____________ Резидент емес___________ (атап көрсету керек)

Заңды тұлғаның атауы

(жеке тұлғаның аты-жөні)

Резидент туралы ақпарат: мекен-жайы телефоны

КҰЖЖ коды _________ ____ СТН _________________________

Резидент емес туралы ақпарат: Заңды тұлғаның тіркелген елі

(жеке тұлғаның тұрғылықты жері)

10. Қаражаттың түсу және берешектің өтелу кестесі

шарт валютасының мың бірлігі


Заем алушыға кредит бойынша қаражаттың түсуі

Заем алушының кредитке қызмет көрсету бойынша төлемдері

күні

сомасы

күні

негізгі борышты өтеу

сыйақы төлеу

А

1

Б

2

3


ЖИЫНТЫҒЫ
ЖИЫНТЫҒЫоның ішінде өтініш берілген күні
оның ішінде өтініш берілген күні11. Басқа да талаптар


2-бөлім. Жарғылық капиталға, бағалы қағаздармен операцияға қатысу.


1. Инвестор туралы мәліметтер (егер өтініш беруші инвестор болса, толтырылмайды):

Резидент _______ Резидент емес_______ (көрсету керек)

Заңды тұлғаның атауы

(жеке тұлғаның аты-жөні)Резидент туралы ақпарат: мекен-жайы телефоны

КҰЖЖ коды ____________ СТН _____________________

Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген елі

(жеке тұлғаның тұрғылықты жері)

Резидент еместің экономика секторы


2. Сатушы туралы мәліметтер (егер өтініш беруші сатушы болса, толтырылмайды):

Резидент _______ Резидент емес_______ (көрсету керек)

Заңды тұлғаның атауы

(жеке тұлғаның аты-жөні)Резидент туралы ақпарат: мекен-жайы телефоны

КҰЖЖ коды _______________ ___ СТН _______________

Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген елі

(жеке тұлғаның тұрғылықты жері)

Резидент еместің экономика секторы


3. Валюта шарты туралы мәліметтер:

Валюта шартының сомасы

(валюта шартының валютасымен санмен және жазумен)

Валюта шартының валютасы

Мерзімі өткен төлемдер үщін ставка әрбір кешіктірілген күн үшін

Ілеспе төлемдер (ұйымдастырғаны үшін, басқарғаны үшін комиссия, міндеттемелер және басқасы үшін комиссия)

(талдау керек)


Өтініш берген күні валюта шарты бойынша ұсынылған қаражат:


Күні

Сомасы, валюта шартының

мың валюта бірлігі
Операцияның қысқаша сипаты (төлеу жөніндегі нұсқаулық, қаражат қозғалысының схемасы және басқасы) ___________________________________________________________________________________________________________________________


4. Инвестициялау объектісі туралы мәліметтер (егер өтініш беруші халықаралық капитал нарықтарында еурооблигациялар шығаруды жүзеге асырса, онда толтырылмайды)

Резидент _______ Резидент емес_______ (көрсету керек)

Атауы

Резидент емес туралы ақпарат: тіркелген елі

Резидент еместің экономика секторы
Инвестициялау объектісінің капиталы:
Валюта шарты бойынша операция жүргізілгенге дейін

Валюта шарты бойынша операция жүргізілгеннен кейін

1.

Құрылтай құжаттары бойынша жарғылық капитал құндық көрсетілуінде, құрылтай құжаттары бойынша мың валюта бірлігі (көрсету керек)2.

Инвестициялау объектісінің капиталы, инвестор(лар) енгізген пайлар, құндық көрсетілуінде, мың валюта бірлігі (көрсету керек)3.

(Жарияланған) акциялар саны, дана4.

Төленген акциялар саны, дана5.

Инвестор(лар)ға тиесілі акциялар саны, дана6.

Инвестор(лар)дың инвестициялау объектісінің капиталындағы үлесі, %


Инвестициялау объектісінің бағалы қағазының халықаралық бірегейлендіру нөмірі (ISIN) немесе ұлттық бірегейлендіру нөмірі (ҰБН) _____________________________________________________________


5. Резиденттердің бағалы қағаздарына депозитарлық қолхаттар шығаруды қосқанда, резиденттердің халықаралық капитал нарықтарында бағалы қағаздар шығаруы туралы мәліметтер:

Еурооблигацияның/депозитарлық қолхаттың ISIN _____________________

Шығарылым сомасы

(шығарылым валютасымен санмен және жазумен)

Шығарылым валютасы

Шығару күні ________________________ Өтеу күні _____________

Купондық ставка ________________________%

Купондар төлемінің кезеңділігі _______________________________

Депозитарлық қолхаттардың базалық активі туралы мәліметтер.


Бағалы қағаздың түрі, эмитенттің атауы

ҰБН

Бағалы қағаздардың саны, дана

Бағалы қағаздардың осы түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санындағы үлесі, %

3-бөлім. Шетелдік банкте шот ашу

1. Шетелдік банк

(атауы, мекен-жайы, SWIFT коды және өзге де банктік деректемелері)
2. Қызмет көрсететін банк(тер)

3. Шот валютасы


4. Резидент филиалының (өкілдігінің), Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемесінің орналасқан жері

(елі, мекен-жайы)


5. Филиалды (өкілдікті) ұстауға жұмсалатын шығыстардың ай сайынғы жуық мөлшермен алғандағы сомасы __________________________

(шот валютасымен)

6. Филиал (өкілдік) қызметінің түрі ________________________________________________________________

филиал (өкілдік) туралы ережеге сәйкес

7. Ескерту


4-бөлім. Капитал қозғалысының басқа операциялары.
1. Операцияның типі (көрсету керек):

____ жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алу

____ зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықты сатып алу

____ бірлескен қызметке қатысушының міндеттемелерін орындау


2. Валюта шарты туралы мәліметтер:

Валюта шартының сомасы

(валюта шартының валютасымен санмен және жазумен)

Валюта шартының валютасы


Қаражатты пайдаланғаны үшін сыйақы (мүдде) ставкасы (егер бар болса): жылдық _______________________________________________________

(өзгермелі пайыздық ставка жағдайында оны есептеудің базасын және маржаның мөлшерін көрсету керек)


Ілеспе төлемдер (егер бар болса)

(талдау керек)


Операцияның қысқаша сипаты (төлеу жөнінде нұсқаулық, қаражат қозғалысының схемасы және басқасы)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Объект туралы мәліметтер:

3.1.жылжымайтын мүлік: ________________________________________________________________

(елі, мекен-жайы)

3.2. зияткерлік меншік объектісі__________________________

3.3. бірлескен қызмет ______________________________________________

(жобаның қысқаша сипаты)

________________________________________________________________

Өтініш берушінің уәкілетті адамы:

___________________ ___________________ _______________

(қызметі) (аты-жөні) (қолы)


200___ж. «_____»___________

Мөр орны

10-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқаулар
1-4-бөлімдер тиісті валюта операциясы туралы тіркеу (хабарлама) жөнінде өтініш берген кезде толтырылады. Толтырылмаған бөлімдер ұсынылмайды.

Хабарламада валюта шартының жалпы сомасы тек қана резидент ретіндегі өтініш берушінің міндеттемелері бөлігінде көрсетіледі.

1-бөлімнің Басқа да талаптар деген 9-тармағында егер ол белгіленген жағдайда, валюта шарты сомасының пайда болу тәсілі (тәртібі) және/немесе өтініш беруші тіркеу куәлігінде/хабарлама туралы куәлікте көрсетуді қажет деп санайтын шарттың өзге де маңызды талаптары көрсетіледі.

1-бөлімнің «Қаражаттың түсуі және берешекті өтеу кестесі» деген 10-тармағында резидентке қаражат түскені және оның тіркелген Шарт бойынша берешекті өтеуі (резидент еместер резиденттерге қаржылық заемдар мен кредиттер берген жағдайда), сондай-ақ резидент емеске қаражат түскені және оның берешекті Шарт валютасымен өтеуі (резиденттер резидент еместерге қаржылық заемдар мен кредиттер берген жағдайда) туралы ақпарат көрсетіледі.

А бағанында ақша нысанында, сол сияқты тауар, жұмыс, қызмет көрсету нысанында қаражат түскен нақты және/немесе болжамды (болашақта) күн, ал 1-бағанда түсімдер сомасы көрсетіледі. Егер Шарттың сомасы көрсетілмесе, онда 1-бағанда тек қана нақты түскен қаражат туралы ақпарат көрсетіледі.

Берешекке қызмет көрсету бойынша төлемдер (ақша нысанында да, сол сияқты өзге де нысандарда) туралы ақпарат Б, 2, 3-бағандарында көрсетіледі. Б бағанында нақты және/немесе болжамды (болашақта) төлем жасау күні көрсетіледі. 2 және 3-бағандарда тиісінше негізгі борышты өтеу және сыйақы төлеу көрсетіледі.

Резидент немесе резидент емес аванстық төлемдер жасаған жағдайда, тиісті төлем жасалған күн мен Б және 2-бағандардағы соманы көрсету керек.

1 және 2-бағандардағы жиынтық сомалар өзара сәйкес келуі және Шарттың сомасына немесе егер Шарттың сомасы көрсетілмесе
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет