Алматы қаласы 2005 жылғы 29 қазан №134жүктеу 1.16 Mb.
бет6/6
Дата15.05.2019
өлшемі1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6

12-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқаулар


Резидентке-инвестициялау объектісіне (тікелей инвесторға) жарғылық капиталға қатысу бойынша ол алған бірнеше тіркеу куәліктері бойынша бір есеп ұсынуға рұқсат етіледі. Бұл жағдайда есебі берілетін барлық тіркеу куәліктерінің нөмірлерін көрсету қажет.

Дивидендтер (51 коды бар жол) олардың нақты төленген күні бойынша көрсетіледі. Қайта инвестицияланған таза кіріс (шығын) тікелей инвестордың жарғылық капиталдағы үлесіне сәйкес көрсетіледі.

Есептік кезеңдегі операциялар нақты құны бойынша көрсетіледі. Өзге валюталармен көрсетілген сомаларды бухгалтерлік есеп мақсаты үшін белгіленген тиісінше операция жүргізілген күнгі немесе есептік кезең аяғындағы бағам бойынша АҚШ долларына аудару керек. Пайда болған бағам айырмасын басқа да өзгерістерде (26 коды бар жол) көрсету қажет.

Есептік кезең басындағы қалдық (10 коды бар жол) тиісінше, әрбір баған бойынша есептік кезең алдындағы кезеңнің аяғындағы қалдыққа (30 коды бар жол) тең.

Қазақстан Республикасында

валюталық операцияларды

жүзеге асыру ережесіне

13-қосымша


200___ж. ____________

Валюта шарты бойынша қаражаттың қозғалысы тупралы есеп


1._______________________________________________________________

(Резиденттің атауы/аты-жөні)

КҰЖЖ коды _______________________ СТН _________________________

2. ________________________________________________________________

(Резидент еместің атауы/аты-жөні, елі)
3. Ұлттық Банктің тіркеу куәлігінің/хабарлама туралы куәліктің

нөмірі___________________________________________________________ берілген күні _______________________________


4. Уәкілетті банк және (немесе) Ұлттық Банкке хабарлайтын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы

________________________________________________________________

(атауы)

Бағалы қағаздың ұлттық бірегейлендіру нөмірі (ҰБН) немесе халықаралық бірегейлендіру нөмірі (ISIN)________________________________________


5. Валюта шарты бойынша қаражаттың қозғалысы


Р/с №

Ақша жөнел-туші

Бене-фи-циар

Төлем күні

Төлем валютасы

Төлем сомасы, төлем валютасы-ның мың бірлігі

Төлеммақса-ты

Ескерту

1

2

3

4

5

6

7

8
6. Туынды қаржы құралының базалық активінің атауы ________________________________________________________________


7. Анықтама ретінде:

Валюта шарты бойынша міндеттемелерін толық орындаған күні:

резидент __________

резидент емес ___________


Бас бухгалтер _______________________ ________________ (аты-жөні) (қолы)

Орындаушы _____________________________________________

(аты-жөні, телефоны)


200 ____ ж. «______»_____________

Мөр орны

13-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқаулар


Есептің 4-тармағын Заңның 9-бабының 4-тармағына сәйкес тек қана уәкілетті банктер және (немесе) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары толтырады. Мұндайда олар есептің 7-тармағын толтырмайды.

Есептің 6-тармағы резидент еместермен туынды қаржы құралдарымен жүргізілетін операциялар бойынша базалық активке құқықтарды іске асыру туралы хабарлаған кезде толтырылады.

Есептің 7-тармағында резиденттердің және резидент еместердің міндеттемелерді толық орындаған күні - активтің (жылжымайтын мүліктің, зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтың, бағалы қағаздардың, инвестициялық қорлар пайларының, акциялардың (қатысушылар салымдарының)) резиденттің/резидент еместің меншігіне өткен күні көрсетіледі.
Қазақстан Республикасында

валюталық операцияларды

жүзеге асыру ережесіне

14-қосымша


№ _______________ ХАБАРЛАМА ТУРАЛЫ КУӘЛІК

(_______________хабарлама туралы куәліктің орнына берілген)


Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі осы арқылы ________________________________________________________________

(валюталық операцияның жіктеушісін)

хабарлағаны туралы растайды
Валюта шарты/ шетелдік банктегі шот (бар болған жағдайда) туралы мәліметтер:

1 Валюта шартының аты, нөмірі, күні__________________________

2. Валюта шартына қатысушылар:

__________________________________________________________

(заңды тұлғаның, Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемесінің атауы/резиденттің аты-жөні, қаласы/облысы)

__

(заңды тұлғаның, Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемесінің атауы/резиденттің аты-жөні, қаласы/облысы)

__________________________________________________________

(өзге де заңды тұлғалардың атауы/аты-жөні, елі)

3. Валюта шартының жалпы сомасы__________________________

(шарт валютасында санмен және жазумен)

4. Шарт/шот валютасы _________________________________________

5. Валюта шартының мәні

(валюта шартының мақсаты мен белгіленуі)


6. Валюта шартының қолданылу мерзімі _______ (қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді)


7. Бағалы қағаздармен операциялар үшін:

Бағалы қағаздардың түрі

Эмитенттің атауы

Эмитенттің заңды тіркелген елі

Ескерту

Хабарлағаны туралы растау күні 200__ж. «____»_____________


Хабарлама туралы осы куәлік Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің тарапынан осы операция/осы шот бойынша қандай да бір міндеттемелерсіз берілді.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

Департаментінің/филиалының

Директоры/Директордың орынбасары ___________ _____________ (қолы) (аты-жөні)
Мөр орны

14-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқаулар


Шетелдік банкте шот ашылғаны туралы хабарланған жағдайда, валюта шартының жалпы сомасы толтырылмайды.

Егер валюта шартында нақты сома белгіленбесе, валюта шартының жалпы сомасы толтырылмайды .

Валюта шартының қолданылу мерзімі (қысқа мерзімді немесе ұзақ мерзімді) тек қана қаржылық заемдар және коммерциялық кредиттер туралы хабарланған жағдайда ғана қойылады. Валюта шартынан оның қолданылу мерзімін нақты анықтау мүмкін болмаса, қолданылу мерзімі қысқа мерзімді болып көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2005 жылғы 29 қазандағы

№ 134 қаулысына

№ 2 қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің күші жойылды деп танылатын нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі
1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасында валюта операцияларын жүргізу ережесін бекіту туралы» 2001 жылғы 20 сәуірдегі № 115 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1561 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің «Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы» және «Вестник Национального Банка Қазахстана» басылымдарында 2001 жылғы 2-15 шілдеде жарияланған).

2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасында валюта операцияларын жүргізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 20 сәуірдегі № 115 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» 2002 жылғы 18 қаңтардағы № 24 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1778 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің «Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы» және «Вестник Национального Банка Қазахстана» басылымдарында 2002 жылғы 11-24 наурызда жарияланған).

3. «Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде № 1561 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасында валюта операцияларын жүргізу ережесін бекіту туралы» 2001 жылғы 20 сәуірдегі № 115 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» 2003 жылғы 25 шілдедегі № 256 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2474 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің «Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы» және «Вестник Национального Банка Қазахстана» басылымдарында 2003 жылғы 25 тамыз – 7 қыркүйекте жарияланған).

4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Капитал қозғалысымен байланысты валюталық операцияларды тіркеу және шет елде шоттар ашу ережесін бекіту туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі № 225 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2436 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің «Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы» және «Вестник Национального Банка Казахстана» басылымдарында 2003 жылғы 28 шілде – 10 тамызда жарияланған).

5. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды лицензиялау ережесін бекіту туралы» 2003 жылғы 25 шілдедегі № 257 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 2469 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің «Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы» және «Вестник Национального Банка Казахстана» басылымдарында 2003 жылғы 25 тамыз – 7 қыркүйекте жарияланған).

6. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды лицензиялау ережесін бекіту туралы» 2003 жылғы 25 шілдедегі № 257 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2005 жылғы 3 ақпандағы № 19 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде


№ 3558 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің «Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы» және «Вестник Национального Банка Казахстана» басылымдарында 2005 жылғы 16-31 наурызда жарияланған).Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет