Анализ на природните ресурси на община Санданскижүктеу 0.7 Mb.
бет1/5
Дата21.08.2018
өлшемі0.7 Mb.
  1   2   3   4   5
Д О К Л А Д

съобразно направен анализ на природните ресурси от съществуващите стратегически и планови документи за община Сандански

  1. Местонахождение и обща характеристика


Ползите, които хората получават от природата са познати с понятието екосистемни услуги. Най - общо казано те са свързани както с материалните услуги, а именно – всички продукти, произхождащи от екосистемите, например храни, влакна, горива, билки и медицински растения, генетичен материал, питейна вода, така и с регулиращите услуги – способността на екосистемите да регулират важни естествени природни процеси като: регулиране на климата, на качеството и количеството на водите.

Важно е мястото и на културните услуги – нематериални ползи от екосистемите като естетичната и развлекателна стойност на пейзажа.Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


В днешно време гледаме по различен начин на натиска върху околната среда, свързан с експлоатацията на природните ресурси. Той не е изцяло

непроменлив или ограничен на географски принцип. Общото за него е,

че като цяло е пряк или косвен резултат от човешката дейност. Нашите модели на производство, търговия и потребление са изключително силни двигатели, които едновременно определят обществото ни и начина на

живот, качеството на живота и на околната среда. Днес чрез дейността си

ние често експлоатираме природните ресурси, оказвайки влияние върху способността на екосистемите да ни предоставят своите полезни услуги.

Селското и горското стопанство, риболовът, и дори туризмът могат да се окажат трудни за преглъщане от страна на екосистемите. С прекомерната си дейност ние въздействаме върху качеството на въздуха, процесите на пречистване на водите, контрола на наводненията, както и върху климата на Земята. За това опазването на българската природа, развитието на биологичното земеделие, гарантирането на правата на българските потребители и създаването на възможност за достоен труд на българските фермери трябва да бъде в основата на всяка програмна разработка, в основата на всяка интервенция, свързана с природата. Дължим го на бъдещите поколения.
Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЩе постигнем повече, ако си признаем, че все още знаем /прекалено малко за природната околна среда, нейната сложност и въздействието, което имаме върху нея.

Трябва да преоткрием възможностите на природните ресурси и да погледнем на обкръжението си отново с усет към чудото, защото природните дадености са наистина чудо.

Всички проучвания, анализи, доклади и разработки потвърждават факта , че най-голямото богатство на една община са красивата и запазена природа, природните ресурси, климатът, културно-историческо наследство и най-вече хората, които живеят в нея.

Тези ценности са именно в основата настоящето и бъдещо развитие на всяко населено място, при условие, че бъдат правилно оценени и използвани. Подробният анализ на местния район, който обхваща Местната инициативна група като територия на община Сандански е от особена важност.

Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Той цели установяването на „териториалния капитал" – предимствата на района (хора, дейности, природни дадености, наследство, ноу-хау), не под формата на описание, а на уникалните характеристики, които могат да бъдат развити. Анализът на тези характеристики и основните точки,

идентифицирани по време на този анализ на региона, би трябвало да доведат до идентифицирането(определянето) на най- разумната и ефективна стратегия за местно развитие, която да включва специфични проблеми и възможностите за решаването им за наблюдавания селски район. С изработването на анализа на района ще се заангажират всички местни действащи лица с цел да се разработи средносрочна и по-дългосрочна визия за района.

Въпреки, че експертните знания са ценни в този анализ, много е важно различните виждания за бъдещето и за най-добрата стратегия за района да бъдат дискутирани публично и да се постигне високо ниво на консенсус (единомислие). Този подход именно ще бъде използван при проучването на територията като, разбира се, се включат и документите и изводите, направени от различни източници. Несъмнено всичко, което е изследвано и проучено като природен потенциал за община Сандански трябва да бъде

използвано, за да се направи по- пълна характеристика на района и на тази основа да се планират най- ефективните и конкурентноспособни дейности както в полза на бизнеса, така и за населението.

Тъй като често на природата се гледа като на лукс, нейното използване е предимство за всяка община и задължително води до последващо възстановяване и поддържане. Това си заслужава цената , защото загубата на дадени природни ценности в по- дълбок смисъл би довело до намаляване на обема на бизнеса и на услугите и респ. намаление на доходите.

Община Сандански има основание да бъде определена като „богата” на

природни ресурси във всичките им измерения, както и на човешки потенциал, гарантиращи бъдещото и динамично развитие.

Разположена в Югозападна България и включваща 52 населени места с

обща територия от 998,4 км., община Сандански се намира между общините Петрич, Струмяни, Банско, Гоце Делчев и Хаджидимово. Тя е първата по големина на територията на област Благоевград и на юг граничи с Гърция. Територията на община Сандански включва голяма част от живописната Санданско – Петричка котловина по средното течение на река Струма и западните склонове на трите дяла на Пирин, северните

склонове на планината Славянка и най – ниските предпланински райони на

Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

планините Малешевска и Ограждeн, както и част от уникалния биорезерват Кожух планина, който в същност е изгаснал вулкан.

Геоложката основа се е формирала на основата на активна тектонична дейност, като планините са сравнително младонагънати, а сеизмичната

активност в района показва, че процесът на тяхното формиране не е приключил.

Центърът на общината - гр. Сандански се намира в подножието на Пирин и отстои на почти еднакво разстояние от София и Солун. Като важна отправна точка по международния главен път Е 79, през града минава железопътната линия по трасето София - Кулата - Солун. Разстоянието от града до Егейско море и неговите курорти е 126 км. На 12 км. от Сандански се намира местността "Рупите" с храма св.Петка, построен от пророчицата Баба Ванга. Близо до Сандански са разположени Мелник, най-малкият град в България и Роженския манастир. Сандански е разположен амфитеатрално върху крайните югозападни склонове на магнетичната Пирин планина, което го прави примамлив за туристи.


Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Географското му разположение по средата между Кресненското и Рупелското дефилета е предпоставка за изключително благоприятните му климатични особености.Сандански, разположен на надморска височина на около 220-240 м., е най-топлият български град през всички годишни сезони, като продължителността на слънчевото греене надминава 2 450 часа, създавайки условия за целогодишни слънчево-въздушни процедури.

Въздухът в Сандански е изключително чист, с ниска относителна влажност (66%), със средна годишна температура +14,70 С, с незначителни денонощни и сезонни температурни амплитуди. Ето защо Региона има славата на най-добрата естествена лечебница на бронхиална астма в Европа, което популяризира града като курортна дестинация.

В самото сърце на Пирин планина се намира местността „Попина лъка” оформило се като вилно селище. Това известно в Югозападна България вилно селище е на разстояние от 15 км в североизточна посока от Сандански. Живописно разположено на 1230 м надморска височина в едноименна гориста местност на Северен Пирин, около този планински климатичен курорт се разпростират обширни зелени ливади, прорязани от потоци с кристално чиста вода.
В местността в последните години са изградени много частни вили за краткотраен отдих на жителите на общината.Тук се намира и известната хижа Яне Сандански, която е най-ниско разположената хижа в Пирин планина.
Попина лъка е разположена сред вековни иглолистни гори, примесени едновременно с някои широколистни видове. Тази вековна растителност е предпоставка за кристално чистия въздух в местността. Една от забележителностите на района е разположеният в непосредствена близост Попинолъшки водопад. Тук човек преоткрива хармонията с природата.
Самото вилно селце Попина лъка се състои от уютни частни вили, които се дават под наем. Всички са удобно обзаведени с пълно кухненско оборудване в характерен алпийски стил и са доста подходящи за семейни ваканционни почивки.
Попина лъка е място, където има отлични условия за риболов и горски пешеходен туризъм. По-смелите от посетителите могат да се пробват и да упражняват планинско колоездене. Гористата планинска местност, където е разположено вилното селище и близостта на реката Санданска Бистрица предлагат чудесни условия за развитието на ловен и риболовен туризъм. Прекрасната природа и множеството планински пътеки и хижи в
Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

околността дават възможности за провеждане на туристически походи в Пирин. В края на главната и пешеходна ул. „Македония“ в град Сандански започва паркът на града.

Това е единственият парк в България с пясъчни алеи и заедно с Варненската „Морска градина“ е най-големия градски парк в България. В него се отглеждат изключително редки растителни видове и е най-добре поддържаният в България. Има множество нови пейки, като са оформени кътове за деца с люлки, пързалки и катерушки. В парка е разположен летният театър, където всяка година се провежда фестивалът за авторска македонска песен „Пирин фолк”, както и Балканският Младежки Фестивал „Младостта на Балканите“. Над града се намира и бившата резиденция на Тодор Живков, сега хотел „Свети Врач“. Около нея има огромен и красив парк, с живописно езеро с лебеди. В парка на резиденцията също могат да се видят много редки растителни видове. В Пирин планина, на около 12 км. от Сандански се намира живописният водопад „Попина лъка“ с пад на водата над 10 м.

Недалеч от общинския център се намират и най-малкият и уникален български град Мелник, както и разположените до него прочути „Мелнишки пирамиди“. От самият град започва и красивата Пирин планина, в която се намира и националният парк "Пирин".

Географското разположение на Сандански е предпоставка за благоприятния климат. В комбинация с множеството минерални извори в региона, градът е известен като възстановителен и гостоприемен център. Част от туристите предпочитат Сандански като дестинация за отдих, с посещения до град Мелник (уникален с архитектурата си и Мелнишките пирамиди) и Роженския манастир намиращ се на 28 км. от град Сандански. Само на 90 км от града се намира ски курорта Банско (атрактивен с природа и архитектура), където се организират и курсове по голф. Накрая, но не на последно място, в близост до град Сандански е и Бяло море (на 110 км), което още повече го прави атрактивен за туристите.

Общата територия на общината включва:
  • земеделски територии 347 477 дка в това число: 158 588 дка обработваема площ, като от тях 73 531 са поливни площи.

  • горски територии 543 450 дка

  • населени места и други урбанизирани територии 19 893 дка

  • водни територии 9 631 дка

  • територии за добив на полезни изкопаеми 72 660 дка

  • територии за транспорт и инфрструктура 4 305 дка


Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

II. Състояние и анализ на компонентите на природните ресурси
Релеф
Община Сандански се отличава с изключително разнообразие на релефа – равнинен по долината на река Струма, високопланински, среднопланински и предпланински в планините Пирин, Славянка, Огражден и Малешевска.

Tова релефно многообразие предопределя и големите разлики в надморската височина, като във високопланинските части на Пирин те достигат над 2800 метра (с най-високата точка връх Каменица - 2822 м. н.в.), и над 2000 метра за Славянка, а и най-ниска по долината на река Струма след село Левуново, където е малко над 100 м н.р.

Главните планини и намиращите се между тях основни речни долини имат меридиално разположение от север на юг.

Анализът на релефа на територията на МИГ „Сандански” доказва неговото многообразие и различното му влияние в зависимост от потребностите. Със своите впечатляващи скални форми и причудливи образования както в планината, така и в гр.Мелник и Роженския манастир,

той предопределя богат и разнообразен туристически потенциал.

Отрицателното влияние на релефа е преди всичко в затрудняването на транспортната и инфраструктурна обезпеченост в планинските части на община Сандански. Въпреки, че граничи със шест български и три гръцки общини, тя е директно транспортно свързана само с три от тях - Петрич, Струмяни и Гоце Делчев.


Полезни изкопаеми
Полезните изкопаеми в община Сандански са ограничени по вид и разнообразие, като преобладават нерудните полезни изкопаеми.

село Пирин - находище на мрамор

село Плоски - находище на мрамор

над село Лиляново се добива гранит, по открит способ

по поречието на Струма се добиват пясък, баластра, чакъл

В община Сандански съществуват залежи и на други облицовачни

материали, които обаче до този момент не са разработвани.

Териториите за добив на полезни изкопаеми са 72 660 дка или 7,3 % от общата територия на общината, при средни 4,8% за областта и 2,4% за страната.


Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Анализът на използването на полезните изкопаеми показва, че

разработваните находища на полезни изкопаеми от мрамор и гранит произвеждат суровина с много високо качество.

Една част от тях се изнасят в необработен вид, а друга по голяма част се преработват до предварителен или готов продукт. Днес за съжаление е малко количеството на влаганите облицовки и настилки, произведени на територията на общината от горепосочените находища, преди всичко при ремонтите и строителството на площадите, улиците, обществените сгради, паркове и архитектурните елементи като фонтани, паметници и др. поради по високата им цена. Използването на местни естествени материали оказва благоприятно въздействие на развитието на местната икономика.

В бъдеще са възможни проблеми с рекултивацията на площите, използвани за добив на полезни изкопаеми, като след изчерпване на ресурсите или при пазарна конюктура, която възпрепятства използването и усвояването им е необходимо да се предвидят решения за подобряване на ландшафта и възстановяване на екологичното равновесие в тези територии.
Въздух
Въздухът в Сандански е с най-ниското съдържание на алергени в цяла България и е подходящ за лечението на астматични, алергични и други заболявания. Градът е световноизвестен като естествена лечебница и балнеокурорт. Въздухът тук е изключително чист, с ниска относителна влажност, със средна годишна температура +14С, със сравнително малки денонощни и сезонни температурни амплитуди. Зимата е мека и влажна. Валежите са предимно от дъжд, а снегът се задържа средно за 10-15 дни.
Климат
Община Сандански е разположена в Югозападна България.

Това и разположение в съчетание със специфичния релеф в района формират твърде своеобразен и уникален климат. В него се откриват черти на континенталния климат и близката средиземноморска климатична област, това се отразява особено силно върху годишното разпределение на валежите и режима на температурите.

Орографията също влияее върху формирането на климата в района.

С увеличаване на надморската височина, климатът става планински с ясно изразено вертикално зониране.


Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

В община Сандански се обособяват четири климатични района – Санданско–Петрички климатичен район, Малешевско-Пирински припланински климатичен район, Планински климатичен район – среднопланинска част, Планински климатичен район – високопланинска част. Средната годишна температура в Сандански (200 м.н.в) е 13,9С, в Попина лъка (1203 м.н.в.) е 7,3С

Средната относителна влажност на въздуха е най-ниската в страната – 66%. Средният брой на дните с валежи над 1 mm е само 69-70.

Продължителността на слънчевото греене в Сандански е най-голямата в страната – 2 506 часа.

Във връзка със значителното слънцегреене и през зимните месеци снежната покривка в равнинната и предпланинска част на общината е рядкост, както посочихме- около 10 дни годишно. Във високопланинската част, обаче снежната покривка се задържа от ноември до април – май – над 150 дни годишно. Средната височина на снега през януари достига 100 см, а поради натрупването през март достига 130 – 140 см. Натрупването на снежна покривка има голямо значение за формирането на речния отток на реките в общината.

Дните с мъгла през годината са средно 5. Средната скорост на вятъра е

2 m/s.

Средната годишна сума на валежите е 536 мм – за Сандански, 562 мм. – за Мелник, 783 мм – за с. Пирин, 835 мм. – за Попина лъка.В разпределението на валежите по сезони също се забелязва средиземноморското влияние – значителна сума за есенно-зимно-пролетните валежи с рязко намаление на летните, което създава условия за по-продължителни засушавания през лятото и първата половина на есента.

Климатът в община Сандански се характеризра с голямо разнообразие.

Характерно за зимните месеци е, че средномесечните температури в равнинната и предпланинска част са с положителен знак и по величина са почти еднакви с температурите по южното Черноморие. Затова и валежите през зимните месеци са предимно от дъжд. Пролетта настъпва най-рано в този район на страната. През пролетта валежите са над 127 l/m2.

Целият район през лятото има най-продължително слънчево греене у нас. Средната юлска температура е около 25С, а дните с температура над 20С през месец юли са около 16. Валежите и относителната влажност на въздуха в района на Сандански са най-ниските за страната.

Есента е сравнително мека. Отличава се със слънчеви дни, които продължават до края на ноември, а много често и през цялата зима.
Този документ е създаден в рамките на проект 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Град Сандански има слава на най-добрата естествена лечебница на бронхиална астма в Европа с благодатния си климат, които се отразяват благоприятно и при болни с хронични алергични заболявания на дихателната система. Климатолечението в комбинация с балнеолечението с минерална вода има един невероятен потенциал за туристическо развитие.

Град Мелник също е много подходящ за лечение на алергични заболявания, тъй като той е населеното място у нас с най-малко съдържание на алергени във въздуха. В миналото е съществувал проект за изграждане на санаториум в него.

Планинският климат в средно и високопланинските части на Пирин и Славянка е също подходящ за рекреационно и лечебно използване.

Климатолечението е приоритетна област за община Сандански, което се доказва и от сериозните инвестиции, които са направени в сградов фонд, оборудване и професионално обучение на медицинския персонал. Тази ниша се заемаше в миналото само от държавни институции, тъй като курортното дело беше единствено монопол на държавата. През последните две десетилетия, след раздържавяване на сградовия фонд този подотрасъл на туризма започна да придобива ново, съвременно значение и да бъде развивано от частни предприемачи при нови условия.

Земите около Сандански изобилстват от минерални извори с лечебни качества. В резултат на тези природни фактори днес градът и общината се радват на славата на качествен балнеологичен център, който привлича в санаториумите си хиляди туристи годишно. Туристическата привлекателност на Сандански се допълва и от красивата природа в района, която е богата и на исторически паметници.


Съчетаването на благоприятни природни дадености, заедно с богатството от минерални извори с различна термалност (в района на община Сандански има над 80 извора с температура 42-81°С) с ниска минерализация и богат химически състав, лекуващи множество заболявания и даващи възможност за къпане на открито през цялата година/ правят мястото удобно за заселване на по тези места още в дълбока древност.
Днес в курорта има големи 6 минерални извора, а множеството термални извори са разпределени в две термални зони. Водата притежава уникален химичен състав, без цвят и мирис и е с отлични вкусови и лечебни свойства. Сандански е идеално място за модерна климатотерапия, балнеолечение, реабилитация, профилактика и отдих.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет