Анетова Айжан Жакановна, техника ғылымдарының магистрі, аға оқытушы. Гуманитарлық және жаратылыстану кафедрасы, 330 каб., Абильдина Айгуль Аманжоловна, техника ғылымдарының магистрі, 325 кабжүктеу 352.06 Kb.
Дата04.12.2018
өлшемі352.06 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі

Қазақ гуманитарлық заң университеті

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ

«БЕКІТЕМІН»

Экономика, бизнес және әлеуметтік ғылымдар Жоғары мектебінің

директоры Сабыров А.С.

_____________________________

«___» _________________ 2013 ж.ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(syllabus)


Модуль пәнінің атауы: «Халықаралық қатынастардағы ақпараттық технологиялар»
Оқу нысаны: күндізгі болім
Барлығы - 3 кредит

Курс - 1

Семестр – 2

Тәжірибелік сабақтар – 30 сағат

Лабораториялық сабақтар – 15 сағат

СОӨЖ - 23 сағат

Емтихан - 2 семестр

Жалпы көлемі – 135 сағат

А С Т А Н А – 2013 ж.

Пән оқытушысы туралы мәліметтер: Анетова Айжан Жакановна, техника ғылымдарының магистрі, аға оқытушы. Гуманитарлық және жаратылыстану кафедрасы, 330 каб., Абильдина Айгуль Аманжоловна, техника ғылымдарының магистрі, 325 каб., гуманитарлық және жаратылыстану пәндері кафедрасы.

Ғылыми қызығушылығы: студенттердің ойлау қабілетін дамыту және студенттердің шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту барысында ақпараттық технологияның көмегіне жүгіну жолдарын арттыру.

Реквизит алды (пререквизиты): Оқытылатын пәнді меңгеру үшін информатика және АЕТ, математика, физика пәндері бойынша базалық білімдер қажет.

Модуль пәнінің мазмұны: Ақпараттық технологиялар туралы жалпы мағлұматтар, жаңа ақпараттық технологиялар, ақпараттық технологиялардың жіктелуі, негізгі компьютерлік технологиялар, экономикалық объектілерді басқарудағы ақпараттық жүйелердің орны мен ролі, қазіргі ақпараттық жүйелердің негізгі қамтамасыздандыру бөліктері.

Пән мақсаты: информатика дамуындағы негізгі тенденцияларды қамтитын теориялық және тәжірибелік мағлұматтармен студенттерді таныстыру; дискретті математика элементтерін таныстыру; есептелінетін жүйе архитектурасы, операциялық жүйелер мен желілер туралы түсінік беру: студенттерге алгоритмдер мен блок схемаларды құруды үйрету; компьютерлік графика негіздерімен және желілік қосымшаларды құрудың негізгі концепцияларымен таныстыру.

Пән мәселесі: студенттерге есептерді алгоритмдеу негізін, тиімді алгоритмдерді құруды және қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдануды оқыту; қазіргі ақпараттық технологиялар мүмкіндіктерін және олардың даму перспективасын игеру; компьютерлік желілер мен компьютердің программалық және ақпараттық жабдықтарының перспективалары мен жағдайларын игеру.

Білім, дағды және қабілет минимумы: Пәнді оқу нəтижесінде студенттер келесіні меңгеруі керек:

- дербес компьютерде жұмыс əдістерін, операциялық жүйелерді, программалық қамтамаларды, əртүрлі редакторларды, кестелік процессорларды, деректер қорын басқару жүйелерін, қолданбалы программалар пакеттерін білу;

- компьютер көмегімен экономикалық жəне басқару мəселелерін шешуге алгоритмдер мен программаларды құрастыру;

- экономиканың салаларындағы информациялық жүйелерді, деректер қорын жобалауды жəне құруды үйрену;

- экономикалық ақпаратты талдау əдістерін, құрылымдауын, өңдеуін көрсете білу;

- арнайы экономикалық жəне басқару есептерді шешуге қолданбалы программалық қамтамаларды қолданып үйрену;

- компьютерлік желілердің қызметтерін қолдану жəне дүниежүзілік ауқымды Internet желісінің, E-mail, WWW,телекоммуникациялар қызметтерін қолдану;

- компьютерлік жүйелердің жəне информациялық технологиялардың жиі кездесетін өзгерістерін қадағалау.ПӘН МАЗМҰНЫ

Тәжірибелік сабақтардың тақырыптық жоспарыМодуль пәнінің тақырыптары мен мазмұны

Сағат саны

1.

Информатика және ақпараттық технологиялар.

  1. Информатика пәні

  2. Информатика ғылым мен технология бірлігі ретінде.


2

2.

1-модульҚазіргі информатика құрылымы.

2.1 Ақпарат және оның түрлері, қасиеттері

2.2 Компьютерде ақпаратты көрсету

ҚР «Ақпарат, ақпараттық технологниялар және ақпаратты қорғау туралы» Заңын талқылау2

3.

2-модульБульдік алгебра

3.1 Бульдік алгебра функциялары, қатынас және жиындар.

3.2 Компьютердің логикалық негіздері. Графтар мен ағаштар


2

4

3-модульНегізгі компьютерлік технологиялар

4.1 Халықаралық қатынастардағы ақпараттық технологиялардың орны мен ролі2

5.

4-модульЭЕМ архитектурасының негізгі түсініктері

5.1 Машинаны ұйымдастыру: Фон-Нейман принципі, басқару құрылғылары, командалар жүйелері мен типтері.

5.2 Компьютердің аппараттық қамтамасыздандырылуы. Енгізу-шығыру және тоқтату. компьютер жадысының құрылғысы. Енгізу-шығару құрылғылары.


2

6.

5-модуль


Алгоритмдік шешімдерді талдау.

6.1 Алгоритмдердің концепциялары мен қасиеттері, алгоритмдерді жүзеге асыру.

6.2 Тапсырмаларды шешу стратегиялары.


2

7

6-модульҚазіргі ақпараттық жүйелердің негізгі қамтамасыздандыру бөліктері.

Қазіргі бағдарламалық қамтамасыздандырылуға шолу.

7.1 БҚ жіктелуі.

7.2 Операциялық жүйелер.


2

8

7-модульОперациялық жүйелер мен желілер негіздері.

8.1 Операциялық жүйелер құрамы. Утилиттер. Драйверлер.

8.2 Ақпаратты қорғау

3. Парольдер. Есептік жазбалар.2

9

Компьютерлік желілер.

9.1 Желілер және телекоммуникациялар.

9.2 Желілік қауіпсіздік. Компьютерлік желілерде ақпаратты алу және жіберу.


2

10

MS Word мәтіндік редакторында үрдістерді автоматтандыру

10.1 Форматтау және документтерді стильдік безендіру

10.2 Microsoft Equation 3.0. формулалар редакторы


2

11

8-модульКестелік процессорлар.

11.1. Белгілеу және интерфейс. Ұяшықтарды форматтау.

11.2 . Деректерді енгізу және редактрлеу. Ұяшық адрестері


2

12

9-модуль


Қолданбалы тапсырмаларды шешуде кестелік процессорды қолдану

12.1. Сілтемелер. Функциялар құру

12.2. Финанстық функциялар.


2

13

10-модульДеректер базасын басқару жүйесі.

13.1 Деректер базасы туралы түсінік. Заңнамалық толтыру дайын деректер базасымен жұмыс.

13.2 Деректер базасының құрылымы. Деректер базасының кестесін құру.


2

14

11-модульДеректер базасын басқару жүйесі.

14.1 Сұраныстар құру.

14.2. Форма түрінде деректерді көрсету.


2

15

Графикалық бағдарламалық қамтамасыздандырудың иерархиясы

15.1 Графикалық редакторы.

15.2 Растрлы және векторлы графикалық редактор


2
Барлығы – 30 сағат

30

Лабораториялық сабақтардың тақырыптық жоспары
Модуль пәнінің тақырыптары мен мазмұны

Объем в часах

1.

Информатика және ақпараттық технологиялар. Санау жүйелері.


1

2.

Санау жүйесі.

Әр санау жүйесінде сандармен арифметикалық әрекеттер1

3.

Дискреттік математика негізі.

Функциялар, Қатынас және жиын.

Жиын алгебрасы

Тапсырмаларды шешу1

4.

Дискреттік математика негізі.

Компьютердің логикалық негізі. Логикалық схемалар құру1

5.

ЭЕМ архитектурасының негізгі түсініктері

Енгізу-шығару құрылғылары.1

6.

Алгоритмдік шешімдерді талдау.

Алгоритмдердің концепциялары мен қасиеттері, алгоритмдерді жүзеге асыру. Тапсырмаларды шешу стратегиялары.1

7.

Қазіргі бағдарламалық қамтамасыздандырылуға шолу.

Экономистерге арналған БҚ. Бағдарламалау тілдері1

8.

Операциялық жүйелер мен желілер негіздері.

Антивирусты қорғау. Архиваторлар.1

9.

Компьютерлік желілер.

Қашықтан оқытудың қазіргі технологиялары.1

10.

MS Word мәтіндік редакторында үрдістерді автоматтандыру

Форматтау және документтерді стильдік безендіру1

11.

Кестелік процессорлар

Деректерді фильтрлеу1

12.

Қолданбалы тапсырмаларды шешуде кестелік процессорды қолдану

Кестелік процессордың графикалық мүмкіндіктері1

13.

Деректер базасын басқару жүйесі.

Конструктор режиминде кесте құрылымын редактрлеу.1

14.

Деректер базасын басқару жүйесі.

Деректер базасының есебі1

15.

Графикалық бағдарламалық қамтамасыздандырудың иерархиясы

Графикалық файлдардың форматы1
Барлығы

15СОӨЖ және СӨЖ тапсырмаларын орындау мен тапсырудың тақырыптық жоспары


Модуль пәнінің атауы: Халықаралық қатынастардағы ақпараттық технологиялар»

Тақырып

СӨОЖ (контактілік және консультативті)

СӨЖ

Модуль пәнінің мазмұнының тақырыптары мен сұрақтары

Тапсыру мерзімі (апта және сағат көлемі)

Өткізу формасы

Модуль пәнінің мазмұнының тақырыптары мен сұрақтары

Тапсыру мерзімі (апта және сағат көлемі)

Өткізу формасы
  1. Ақпараттың өлшем бірліктері. Компьютер тарихындағы ұлы танымал ғалымдар.

  2. Әлемдегі елдерде ақпараттық технологиялардың даму деңгейі. Қазақстандағы АТ-дың дамуы.

2 с.,

1 апта


Презентация(эл.поштаға)
ауызша

Ақпаратты ұсыну формалары. Ақпаратты кодтаудың алфавиттері.

2 с.,

1 апта


Презентация(«Ақпараттық Қазақстан - 2020» мемлекеттік бағдарламасы.

ҚР-да халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейі.1 с, 2-апта


ауызша

Информатиканың математикалық негізі. Даму тарихы.

2 с,

2 апта


Презент.(эл.поштаға)  1. Жасанды интеллект. Даму тарихы. Дамытушы елдер.

  2. Электрондық үкіметтің инфрақұрылымы. Электронды цифрлы қолтаңба және рәсімдеудің жолдары.

2 с,

3 аптапракт.жұмыс
Презентация(эл.поштаға)

Графтар және ағаштар.

2 с,

3 аптабаяндамаКомпьютердің аппараттық және программалық жабдықтамасын өндіруші әлемдік және отандық компаниялар.

1 с, 4-апта

Презентация, ауызша

Логиканың негізгі заңдары.

2 с,

4 апта


презентация  1. Программалау тілдерінің даму тарихы.

  2. Компьютердің перифериялық құрылғыларының сипаттамасы және оларды өндіруші әлемдік компаниялар

2 с,

5 аптаКонтактілі ауыз-ша. Презентация(эл.поштаға)

Процессор және оның құрылымы. Жүйелік шина. Микросхемалар.

4 с,

5 аптаРеферат, ауызшаUnix, Linux, Macintosh ОЖ туралы жалпы түсінік. Даму тарихы мен нұсқалары.

1с,

6 аптаПрезентация, ауызша

Алгоритмдеу тапсырмалары негіздері. Стандартты алгоритмдер. Логикалық алгебраның негізгі түсініктері.

6 с.,

6 апта


ауызша  1. Компьютерлік ақпаратты қорғаудың заңнамалары(ҚР), жазалары.

  2. Баспалық жүйелер. Adobe InDesign, Adobe PageMarker бағдарламалары туралы жалпы түсінік

2 с,

7 аптаАуызша
практика

Модульдік және құрылымдық бағдарламалаудың концепциясы. Объектілі-бағдарланған бағдарламаларға шолу.

8 с.,

7 апта


Баяндама(эл.поштаға)3G, 4G, 5G мобильді интернет желісі. Қазақстандағы даму деңгейі.

1 с,

8 апта


ауызша

Операциялық жүйелердің қызметтері. ОЖ жіктелуі. ОЖ даму тарихы.

6 с.,

8 апта


баяндама  1. Ақпараттық жүйелер. Түрлері.

  2. Prezi.com онлайн жүйесінде презентация құру. Тақырыбы: Ақпараттық қауіпсіздік.

2 с,

9 аптаПрезент (эл.поштаға). практика

Желілік және телекоммуникациялық технологиялар. Хаттамалар. IP-хаттаманы белгілеу.

6 с., 9-апта


ауызшаВидео, аудио бағдарламаларды қолдану практикасы

1 с, 10-апта

проект

Презентация құру бойынша бағдарламалық қамтамасыздандыру мүмкіндіктері.

5 с.,

10 апта


ауызша  1. “E-learning” электрондық оқыту жүйесі. Электронды оқыту әдістері.

  2. ҚР-ның құқықтық нормативтік базаларының онлайн қызметін қолдану.

2 с,

11 -аптаАуызша

Презентация(электр)Құжаттарды форматтаудың негізгі ережелері. Мақаланы рәсімдеудің талаптары бойынша құжатты рәсімдеу.

6 с,

11-апта


Рәсімделген құжатҚұжаттарды тану негіздері мен бағдарламалық қамсыздандырылуы. Автоматтандырылған программалары.

1 с, 12-апта

Реферат, практика

Кестелік процессор көмегімен логикалық тапсырмаларды шешу.

6 с.,

12 апта


Есеп шешу  1. Web қосымшалар және оларды жасақтау технологиялары.

  2. Эксперттік жүйелер.

2 с,

13 апта


Презентация(эл.поштаға) баяндама

Деректер базасымен жұмыс. Есептер мен формалдарды өңдеу

4 с,

13-апта


баяндамаГрафикалық редакторлардың даму тарихы.

1 с,

14 апта


баяндама

Компьютердің мультимедиялық мүмкіндіктері. Бейнефильмдер құру және өңдеудің бағдарламалары.

4 с.,

14 апта.


бейнебаян  1. Антивирустық бағдарламалардың жіктелуі, рейтингісі. Әлемдегі вирустанған компьютерлердің статистикасына шолу.

  2. Интернеттегі іздеу жүйелері. Даму тарихы, рейтингісі.

1 с,

15 апта


Презентация(эл.поштаға)

Ауызша


Графикалық бейнелерді өңдеуде бағдарламалардың онлайн қызметтерін қолдану.

4 с,

15-аптаДайын өңделген фотосуреттер
Барлығы:

23 сағат67 сағат
ƏДЕБИЕТТЕР

Негізгі әдебиеттер

 1. Аветисян Р.Д., Аветисян Д.Д. Теоретические основы информатики. – М., Наука, 1997

 2. Аладьев В.З. и др. Основы информатики. М., Филин, 1999

 3. Кушниренко А.Г. Информатика мен есептеуіш техника негіздері

 4. Кушниренко А.Г. Основы информатики и вычислительной техники.

 5. О. Камардинов, Есептеуіш техника жəне программалау. Алматы, Республикалық баспа кабинеті 1997 ж.

 6. Информатика: Учебник, - 3-е перераб. изд./Под ред. Н.В. Макаровой. – М.:Финансы и статистика, 2007. – 768 с.

 7. Бадд Тимоти Объектно-ориентированное программирование и их действии Спб, Питер, 1997, 464 с.

 8. Гласс Р. Руководство по надежному программированию: Пер. С.англ. М.Финансы и статистика, 1982.

 9. Гласс Р., Нуазо Р. Сопровождение программированного обеспечения: Пер с анг. М., Мир, 1983.

 10. Дал У., Дейкстра Э. Хоор К. Структурное программирование: Пер с анг. М., Мир, 1975

 11. Информатика/ [Н.В.Макарова, Л.А.Матвеев, В.Л.Бройдо и др. Под ред. Н.В.Макаровой – 3-е перераб. Изд. М., 2003-765 стр.]

 12. Информатика / Под.ред. С.В.Симоновича – 2-е изд.- Спб, 2004

 13. Демидчик Н.Н. Использование MS Excel и MS Access в экономических информационных системах: Учебное пособие.- Астана, 2002. – 118 с.

 14. Демидчик Н.Н. Анализ в MS Excel и разработка информационных систем в MS Access: Учебное пособие.- Москва, МСГИ, 2002. – 96 с.

 15. Джапарова Г.А. Основы информатики. Уч. пос.

 16. Дубовиченко С.Б. Компьютерные сети и интернет

 17. Информатика для юристов и экономистов/ Под. ред. С.В.Симонова.

 18. Информатика и ЭВМ: Учебная программа / Сост.: Б.Б.Оразбаев и др.

 19. Сергеева И.И. Информатика. Учебник.


Қосымша әдебиеттер:

 1. Е.К.Балапанов, Б.Бөрібаев, А.Дəулетқұлов Информатикадан 30 сабақ, Алматы, «Шартарап» 2001 ж.

 2. Е.Балапанов, Б.Бөрібаев, Г.Мадьярова, Жаңа ақпараттық технологиялар, Алматы 2000 ж.

 3. Е.Балапанов, Б.Бөрібаев, Р.Дүзбаева, Г.Мадьярова, Windows 95/98 операциялық жүйесі. Лабораториялық практикум. Алматы 2002 ж.

 4. Е.Абдильдин, Е.Балапанов, Б.Бөрібаев, Интернетке кіріспе. «Бүкілдүниежүзілік өрмек». Əдістемелік құрал. Алматы 2002 ж.

 5. Нұрсадықова Р.К. Информатика пəнінен электрондық кестелер мен мəтіндік редакторға арналған əдістемелік құрал. ¤скемен 1999 ж.

 6. В.З.Аладьев, Ю.Я.Хунт, М.Л.Шишков, Основы информатики. Учебное пособие М.: Филин 1998 г.

 7. Экономическая информатика и ВТ, под ред. В.П.Косарева. М.: Финансы и статистика, 2004 г.

 8. Информатика. Учебник под ред. проф. Н.В.Макаровой, 2000, Финансы и статистика

 9. Информатика, практикум по технологии работы на компьютере под ред. проф. Н.В.Макаровой, 1997, Финансы и статистика

 10. Морозевич А.Н. Основы экономической информатики, Минск, БГЭУ, 1998

 11. Экономическая информатика, под ред. проф. В.В.Евдокимова, Санкт-Петербург, 1997

 12. Информационные системы в экономике, под ред. проф. В.В.Дика, Финансы и статистика 1996

 13. Фигурнов В.З. IBM PC для пользователя, М., ИНФРА, 1998

 14. Office 97, WORD 97, Excel 97 без проблем, М. Бином, 1997

 15. Матюшок. Экономические расчеты в Excel 7.0

 16. Волоха А. В. Word 2003. – Харьков: Фолиант, 2004. - 400 с.

 17. Харт-Дэвис Г. MS Office Excel 2003. М.: АСТ, 2005. - 428 c.

 18. Левин Дж. Р., Бароди К., Левин-Янг М. Internet. – СПб.: Питер, 2004. - 304 с.

 19. Пауэлл Т. Web-дизайн. - 2-е изд., перераб. и доп.: Пер. с англ. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 1072 с.

 20. Сергеева И.М., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. Информатика: Учебник. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 336 с.Глоссарий

Ақпарат термині латынның түсіндіру, баяндау, мәлімет деген ұғымдарды білдіретін “information” сөзінен шыққан. Ақпарат – бұл қоршаған орта туралы анықталмағандықты білдіретін мәліметтер.Ақпараттық үрдіс - ақпаратты қабылдау, алмастыру, өңдеу және қолдану үрдісі.

Ақпаратты қорғауақпараттың сыртқа шығуын, оның ұрлануын, жоғалуын, рұқсатсыз жойылуын, өзгертілуін, рұқсатсыз көшірмеленуін болдырмау үшін жүргізілетін шаралар кешені.

Ақпараттандыру – адам қызметінің қоғамдық мәні бар барлық түрлерінде ақиқат білімдердің толық және дер кезінде пайдаланылуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешенін іске асыру.

Ақпараттық жүйе – қойылған мақсатқа жету жолында ақпаратты сақтау, өңдеу және басқаларға беру үшін пайдаланылатын құралдардың, әдістердің және адамдардың өзара байланысты жиыны.

Ақпараттық ресурстар – кітапханаларда, мұрағаттарда, қорларда, мәліметтер банкілерінде және басқа да ақпараттық жүйелерде жеке құжаттар немесе олардың жиымдары түрінде шоғырланған мағлұматтар жиынтығы.

Алгоритм - орындаушының белгіленген мақсатқа жетуіне бағытталған түсінікті  ұйғарым.

Алмасу буфері – құжаттар мен қосымша программалар арасында мәтіндік немесе графикалық информация алмасуға арналған жад аймағы.

Антивирустық программа – компьютер программаларына зақым келтіретін вирустарды табатын, әрі олардың кері әсерін жоятын программа.

Архивтеу – файлды немесе файлдар тобын тығыздау процесі.

Аппараттық жасақтама – компьютерлік жүйенің жҗмыс істеуіне қажетті барлық аппараттық құралдар жиынтығы.

Байт – 8 биттен тұратын ЭЕМ жадының немесе ондағы мәліметтердің бірлігі.

Бейнеадаптермонитордағы бейнені басқару үшін бас тақшаға орнатылған немесе кеңейтуге арналған қосқыштарға жалғанатын схемалық тақша.

Бейнекарта – бейнекамера, бейнемагнитафон немесе кез-келген басқа композитті сигнал көзінен алынатын бейнемәліметтерді дисплей экранына шығаруға мүмкіндік беретін, компьютерлік графикамен және бейнемәліметтермен жұмыс істеуге арналған құрылғы

Гипермәтін - экранда ашық тҗрған құжаттың бір бөлігінен екінші бөлігіне жылдам ауысуды жүзеге асырады.

Дербес компьютер – жеке пайдаланушыға арналған кіші өлшемді жөн бағалы, өмбебап микропроцессор; үстелге қоятын, ықшамды, қалтаға салып жүретіндей етіп жасалған, жеке пайдаланушыға арналған компьютер.

Десте – желі арқылы тасымалданатын мәліметтерді сипаттайтын жалпы аталым.

Домен – бір бір компьютерден басқарылатын немесе желілік түйіннің жалпы басшылығымен жұмыс істейтін қатынастар әрекетінің немесе желілік ресурстардың тобы.

Драйвер – сыртқы құрылғылармен байланыс жасайтын жүйелік программа.

Жад – мәліметтерді қабылдауға, сақтауға және беруге арналған ЭЕМ-нің функционалдық бөлігі.

Жедел жадберілген мезетте атқарылатын программалар мен оларға дер кезінде қажетті мәліметтерді сақтайтын электрондық жад.

Жергілікті желі (локальная сеть) – жалпы мақсаттағы байланыс құралдарын пайдаланбайтын, бір-біріне жақын орналасқан компьютерлердің есептеу желісі.

Компьютерлік желі – мәліметтерді компьютер арасында жеткізетін бір-бірімен телеқатынас құру құралдары.

Конструктормәліметтер қоймасы нысандарының (кестелер, сұраныстар, формалар, басылымдар, макростар, модульдер) қасиеттерін анықтап, құрастыру режимі.

КЭШ жад – процессор мен жедел жад арасында буфер ретінде қолданылатын мәліметтер алу уақыты жедел жадқа қарағанда өте жылдам жад түрі.

Информатика - адам өмірінің әр түрлі салаларында ақпараттың құрылымы мен жалпы қасиеттерін, оны іздеу, жинау, сақтау, түрлендіру және қолдану мәселелерін зерттейтін жас ғылыми пән.

Программалық жасақтама – белгілі бір типтегі есептеуіш машиналарға арналған программалар жиынтығы; компьютерлерге арналған алгоритмдер мен программаларды әзірлеу.

Санау жүйесі – сандық мәліметтерді көрсету үшін керек тәсілдер мен ережелердің келісілген жиынтығы.

Қолданбалы программалық жасақтамақолданушының нақты есептерін шешуге арналған программалар жиынтығы.

Сыртқы жад – мәліметтерді ұзақ сақтауға арналған алынып-салынатын жад құралдары (магниттік диск, иілгіш магниттік диск т.с.с.).

Слот – компьютердің жүйелік тақтасында кеңейтудің алып-қосу ойығы.

Стример – қатқыл дискідегі мәліметтерді резервке сақтап қоюға арналған көлемді мәліметтер жинақтайтын магниттік таспадағы компьютерлік магнитофон.

Мәліметтер қорын басқару жүйелері (МҚБЖ) – мәліметтер қорымен жҗмыс істеуге арналған, оны басқару мен түрлендіруді жүзеге асыратын программалар тобы.

Мәліметтер қоры (МҚ) – бір-бірімен байланысқан әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді бір жерге жинақтап сақтау.

Модемкомпьютерлік желілері жүйесінде цифрлық сигналдарды аналогты түрге және керісінше түрлендіретін модулятор және демодулятор құрылғылары.

Операциялық жүйе – компьютер мен қолданушы арасындағы диалогты ұйымдастыратын, компьютерді және оның ресурстарын басқаратын, компьютердің барлық аппараттық құралдарының жұмысын үйлестіретін өзара байланысқан жүйелік программалардың жиынтығы.

Файл - белгілі бір атаумен аталып, реттеліп жазылған байттар тізбегі, дискідегі аталған аймақ.

Файл пішімі – файл мәліметтерін дискілрде сақтау, экранда немесе қағазда бейнелеу тәсілдерін анықтайтын оның құрылымы.

Электрондық почта – компьютер желісі бойынша хабарларды жөнелтуді, хабарларды оқу мен сақтауды жасақтайтын қызметтік программалар жүйесі.

Шебер (Мастер) – белгілі бір мақсатта шектеулі әрекеттер жиынын біртіндеп орындайтын программа.

Утилиттер – операциялық жүйенің мүмкіндіктерін кеңейтетін көмекші программалар.

Форма – мәліметтерді экранда бейнелеу жолы немесе оларды басқару мүмкіндіктері.
Білімді бағалаудың жалпы шкаласы


Аттестациялық әріптік баға

Балдардың сандық эквиваленті

Оқу пәнін меңгеру дәрежесінің %-дық мөлшері


Дәстүрлі жүйе бойынша

баға

А


4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


С

2,0

65-69

С-

1,67

60,64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

Пән бойынша қорытынды бағаның пайыздық мөлшері төмендегідей анықталады:

Егер де модуль бір пәннен құралса, онда сол пән бойынша қорытынды бақылаудың нәтижесі модуль бойынша қорытынды баға болып табылады.Мұнда пәннің оқу бағдарламасында қарастырылған жұмыс түрлері (практикалық, зертханалық, есеп-графикалық, курстық) бойынша бағалар да қорытынды бағаға кіреді және төмендегі формула бойынша есептеледі:мұндағы:

Р1 және Р2 – бірінші және екінші аралық бақылау бағалары;

Э – емтихан бағасы;

ИМ – пән модуліне қорытынды емтихан бағасы;

0,4 және 0,6 – сәйкесті емтихан бағасы мен аралық бақылау бағасының салмақ коэффиценті.

Егер модуль бірнеше компоненттерден тұратын болса, онда емтихан негізгі компоненттен (Эок) болады, ал басқа компонентердің қорытынды бақылау түрі реферат, эссе, жобалық жұмыс, курстық жұмыс (Эдк) болып табылады және төмендегі формула бойынша есептеледі:


мұндағы:


Эок – негізгі компонент бойынша емтихан;

Эдк – басқа компоненттер бойынша емтихан;

ККМ – модульдің компоненттер саны;

0,4 және 0,6 – сәйкесті емтихан бағасы мен аралық бақылау бағасының салмақ коэффиценті.

ИМ – пәндер модуліне қорытынды емтихандық баға.
Студенттердің бiлiмдерiн бағалау шкаласы

«Өте жақсы» бағасы (А; 4,0;95-100%; А-; 3,67;90-94%) егер студент бағдарлама материалын толық меңгергенін көрсетсе және қандай да қателіктер, дәлсіздік жібермеген болса, жұмыстың бақылау тапсырмаларын, коллоквиумдарды, үй жұмыстарын өз уақытында және дұрыс орындаса, егер ерекше ойлау қабілетін көрсетсе, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысса, пәнді оқу барысында өз бетімен қосымша ғылыми әдебиеттерді қолданса, өз бетімен бағдарлама материалдарын жүйелей алатын болса қойылады.

«Жақсы» бағасы (В+;3,33; 85-89%; В; 3,0; 80-84%; В-; 2,67; 75-79%) егер студент бағдарлама материалының 75% -нан төмен емес бөлігін меңгерген, есептеулерде (жауаптарда) өрескел қате жібермеген, бақылау жұмыстарын, тапсырмаларды, коллоквиумдарды, үй тапсырмаларын өз уақытында орындаған және оларды принципиалды ескертулерсіз тапсырған, оқытушылардың нұсқаулары бойынша қосымша әдебиеттерді қолданған, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысқан, жіберілген принципиалды емес дәлсіздікті немесе принципиалды қателіктерді студенттің өзімен түзетілген, оқытушының көмегімен бағдарлама материалын жүйелей алатын болса қойылады.

«Қанағаттанарлық» бағасы (С+; 2,33; 70-74%; С – ;2,0; 65-69%; С-; 1,67; 60-64%; D+; 1,33; 55-59%; D; 1,0;50-54%) егер студент бағдарлама материалының 50% -нан төмен емес бөлігін меңгерген болса, бақылау және лабораториялық жұмыстарын, үй тапсырмаларын орындау барысында оқытушының көмегін қажет етсе, коллоквиум тапсыру барысында дәлсіздік және принципиалды емес қателіктер жіберсе, зерттеу жұмыстарында белсенділік көрсетпесе, тек оқытушы көрсеткен оқу әдебиеттерімен ғана шектелсе, материалды жүйелеуде ауыр қиыншылық көрген жағдайда қойылады.

«Қанағаттанарлық емес» бағасы (F; 0; 0-49%) егер студент бағдарламада қарастырылған негізгі материал білімінде кемшіліктерді байқаса, бағдарламамен қарастырылған материалдың жартысынан көбін меңгермеген, пән бағдарламасының жартысынан көбін меңгермеген, жауаптарда принципиалды қателіктер жіберген болса, ағымдық, аралық және қорытынды бақылау түрлерімен қарастырылған жеке тапсырмаларды орындамаған, бағдарламамен қарастырылған барлық негізгі әдебиетпен жұмыс істемеген болса қойылады.

Апелляцияға беру тәртібі. Қорытынды бақылау нәтижесімен келіспеген студент емтихан өткізілген соң келесі жұмыс күнінен кешіктірмей апелляцияға береді. Емтихан сессиясы кезінде (аралық аттестаттау) ректордың бұйрығымен біліктілігі апеллирленетін пәннің профиліне сәйкес келетін оқытушылардан тұратын апелляциялық комиссия құрылады.

Берілген күннен бастап екі күн ішінде арызды студент пен оқытушының қатысында апелляциялық комиссия қарайды.

Апелляция нәтижелері хаттамамен оформляется және оның шешімі негізінде студентке жеке емтихандық ведомості жасалады. Ол негізгі емтихандық ведомостіге қоса тіркеледі.

Апелляция нәтижелері хаттамамен рәсімделеді және оның шешімі негізінде студентке жеке емтихан ведомостісі жасалады да, ол негізгі емтихан ведомостісіне қоса тіркеледі.

Студент апелляция нәтижелерімен таныстырылуы (ауызша немесе жазбаша) қажет.

Апелляция пәні болып табылмайтын емтихандар бойынша бағаны өзгертуге рұқсат етілмейді.3.ПӘННІҢ ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРЫЛУ КАРТАСЫ
Информатика және есептеуіш техникасы.
Оқулықтармен қамтамасыздандыру - 2011-2012ж.


Авторлары

Атауы

Шығ.жылы

Дана .

Беркинбаев К.М., Нуруллаев А.Н.

Практикум по программированию (СД-диск)

2006

2

Беркінбаев К.М.

Информатика: Оқулық

2005

100

Беркінбаев К.М.и др

Компьютерлік модельдеу негіздері

2006

100

Брелсфорд Г.

Секреты Windows 2000 Server

2000

1

Вершинин М.С.

Политическая коммуникация в интернете . . .

2001

1

Васильева В.С.

Обслуживание ПК своими руками.

2004

3

Власов К.П.

Теория автоматического упарвления.

2007

3

Гаврилов О.А.

Курс правовой информатики.

2000

14

Гусев В.С.

Освоение Internet. Самоучитель.

2004

1

Гусев В.С.

Поиск в Internet. Самоучитель.

2004

2

Демидчик Н.Н.

Использование MS Excel и MS Acces в экономических системах.

2002

3

Джапарова Г.А.

Основы информатики. Уч. пос.

2004

10

Дубовиченко С.Б.

Компьютерные сети и интернет

2001

5

Демина О.А.

Экзамен по информатике.

2004

3

Еремин Е.А.

Популярные лекции об устройстве компьютера.

2003

3

Жапарова Г.Ә.

Информатика негіздері: Оқу құралы

2006

1

Жданов А.

Flash 5: Краткий курс.

2001

2
Информатика для юристов и экономистов/ Под. ред. С.В.Симонова.

2001

2
Информатика и ЭВМ: Учебная программа / Сост.: Б.Б.Оразбаев и др.

1998

6
Информатика негiздерi ж„не ЭЕМ

2001

5
Интернет - это интересно/Лозовский Л.Ш.

2000

30
Информатика/ А.Н.Данчула. Учебник.

2004

10

Каймин В.А.

Информатика.

2000

30

Козырев А.А.

Информатика. Учебник

2002

2

Кушниренко А.Г.

Информатика мен есептеуіш техника негіздері

1998

8

Кушниренко А.Г.

Основы информатики и вычислительной техники.

1993

1

Левин А.

Самоучитель работы на компьютере.

2001

5

Линд Д.

Лотес нотес и Домино 5/6 Энциклопедия

2003

1

Ловери, Джозеф В.

Библия пользователя.

2003

2

Макарова Н.В.

Информатика

2002

3

Макарова Н.В.

Информатика

2007

97

Мамаев Е.

Для профессионалов Microsoft, SQL, Server

2001

1

Мэрдок К.А.

3ds max 4: Библия пользователя.

2002

1

Мак-Клар С. и др.

Секреты хакеров

2001

1
Осваиваем микрокомпьютер в 2-х кн. Кн.2/Б.Р.Смит

1989

1

Остерлох Х.

ТСР/Семейство протоколов передачи данных

2002

1

Пауэлл Т.

WЕВ – дизайн.

2004

2

Попов А.

Excel: Практическое руководство.

2001

1

Попов В.

Практикум по интернет – технологиям: учебное пособие.

2002

2

Праг К.Н. и др.

Access 2000: Библия пользователя

2002

1

Праг К.Н. и др.

Ассеss 2000. Библия пользователя.

2004

85
Правовая информатика и кибернетика

1993

3

Полонская Е.Л.

Язык НТМL. Самоучитель.

2004

3

Рандал Н. и др.

Использование Microsoft Front Page 2002: Спец. издание.

2002

1

Семенов М.В.

Информатика: Экзаменационные ответы.

2001

10

Сергеева И.И.

Информатика. Учебник.

2006

2

Степанов А.Н.

Информатика. Учебник.

2006

1

Симонян Р.В.

Компьютер для юристов.

1998

5

Стивенс Р.

Тестирование и отладка программ.

2001

1

Сарсенбиева Н.Ф.

Windows ортасында жұмыс істеу

2004

21
Справочное пособие для администраторов LOTUS
1
Самоучитель работы на компьютере/ Левин А.

2000

1

Симонович С.В.

Компьютер и уход за ним: практическое руководство по эффективному обслуживанию компьютера.

2004

3

Симонович С.В.

Информатика для юристов
100

Фигурнов В.

IBM PC для пользователя

1994

3

Фигурнов В.

IВМ РС для пользователя

1997

14

Фигурнов В.

IВМ РС для пользователя

1998

1

Фигурнов В.

IВМ РС для пользователя

1999

24

Фридланд А.Я.

Информатика и компьютерные технологии. Основные термины: Толковый словарь: более 1000 понятий.

2003

3

Хелворсон М. и др.

Эффект работы с Microsoft Office 2000.

2002

1

Хэлворсон М. и др.

Эффективная работа: Мicrosoft Office System

2004

41

Шафрин Ю.А.

Информационные технологии ч.1. основы информ.

1999

2Дополнительная литература


Лучшие рефераты по информатике


2002

1
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет