Ақшалай түрде айқындалатын еңбек заттары мен құралдары қалай аталады


A.кадрлардың ағындылық коэффициентіжүктеу 0.73 Mb.
бет5/7
Дата20.11.2018
өлшемі0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

A.кадрлардың ағындылық коэффициенті

B.өнімнің еңбек сіңіргіштігі

A.қормен қарулану деңгейі

B.кадрлардың тұрақтылық коэффициенті

C.кадрлардың шығу коффициенті

$$$ 202 А

Уақыт бірлігі үшін төленетін ақы мөлшері қалай аталады?

А. тарифтік ставка

В. тарифтік сетка

С. уақыт нормасы

D. еңбек бағасы

Е. өнім өңдіру нормасы


$$$ 203 А

Жұмыс уақытының бірлігінде өңдірілетін өнім көлемі?

А. өнім өңдіру нормасы

В. еңбек сіңіргіштік

С. шығарылған өнім көлемі

D. материал сыйымдылығы

Е. қор сыйымдылығы
$$$ 204 В

Мерзімді еңбек ақы түрін қолданғанда еңбек ақысы неменеге қарай төленеді:

А. өңдірілген өнім көлеміне

В. жұмыс істеген уақыт ұзақтығына

С. көрсетілген қызмет көлеміне

D. лауазымдық айлыққа

Е. еңбек бағасына
$$$ 205 В

Еңбекті төлеудің қай формасына мынадай жүйелер тән болады: жай, прогрессивті, сыйлықты, аккордты, жанама:

А. мерзімді

В. кесімді

С. нақты

D. номинальды

Е. мерзімді-сыйлықты
$$$ 206 А

Стипендиялар қандай төлемдер түріне жатады?

А. әлеуметтік төлемдер

В. оқу үшін берілетін төлем

С. еңбек ақысы

D. сыйлықтарға

Е. айлық (оклад).

$$$ 207 А

Артық уақыт жұмыс істеген үшін төленетін ақы – бұл?

А. қосымша төлемдер

В. қосымша еңбек ақы

С. бір уақыттық ынталандырғыш төлем

D. айлық

Е. тарифтік ставка


$$$ 208 С

Еңбек бағасын өндіріс көлеміне көбейту арқылы нені табуға болады.

А. мерзімді

В. аккордты

С. кесімді

D. прогрессивті

Е. сыйлықты
$$$ 209 С

Сыйлықтар неменеге жатады.

А. қосымша еңбек ақыға

В. негізгі еңбек ақыға

С. қосымша төлемдерге

D. пайдаға

Е. тарифтік қорға
$$$ 210 А

Жұмыс сапасы жоғары болуын талап ететін тасқынды өндірістерде, конвейерлік желілерде еңбекті төлеудің қай формасы қолданылады?

А. мерзімді

В. кесімді

С. нақты

D. номинальды

Е. жанама
$$$ 211 Е

Берілген разрядтың тарифтік ставкасын бірінші разрядтың тарифтік ставкасына бөлгенде не анықталады...

А. тарифті-біліктілік жүйе

В. тарифтік разряд

С. еңбекті төлеудің формасы мен жүйесі

D. тарифтік сетка

Е. тарифтік коэффициент
$$$ 212 А

Тарифтік ставканы істеген уақыт көлеміне көбейту арқылы қандай еңбек ақы түрі табылады?

А. мерзімді

В. аккордты

С. кесімді

D. прогрессивті

Е. сыйлықты
$$$ 213 А

Кәсіпорын жұмыскерлеріне берілетін жәрдемақылар неменеге жатады?

А. қосымша еңбек ақыға

В. негізгі еңбек ақыға

С. қосымша төлемдерге

D. пайдаға

Е. тарифтік қорға
$$$ 214 В

Жұмыскер өзінің біліктілігін және жоғары өнімділікті еңбекке қабілетін көрсетуге еңбекті төлеудің қай формасы мүмкіндік жасайды:

А. мерзімді

В. кесімді

С. нақты

D. номинальды

Е. нәтижелі
$$$ 215 Е

Тарифтік жүйеге қанадй элементтер кіреді...

А. тарифтік ставкалар, уақыт нормасы

В. тарифтік сетка, айлықтар

С. уақыт нормасы, тарифтік сетка

D. айлықтар

Е. тарифтік ставкалар, тарифтік коэффициенттер
$$$ 216 В

Кезекті және қосымша демалыстарды төлеу - бұл:

А. қосымша төлемдер

В. қосымша еңбек ақы

С. бір уақыттық ынталандырғыш төлемдер

D. негізгі төлемдер

Е. көмекші төлемдер
$$$ 217 А

Кесімді еңбек ақы формасына неменеге қарай еңбекті төлеу тән?

А. өңдірілген өнім, көрсетілген қызмет көлеміне

В. істеген жұмыс уақытына

С. жұмысшылар санына

D. лауазымдық айлық мөлшеріне

Е. тарифтік ставкаға
$$$ 218 В

Қандай жүйе бойынша жұмысшының еңбегі нормаларды орындау шектерінде тікелей еңбек бағасына қарай төленсе, ал нормадан асыра орындағаны үшін жоғарылатылған еңбек бағасына қарай төленеді:

А. аккордты

В. кесімді-прогрессивті

С. кесімді жанама

D. жай мерзімді

Е. мерзімді-сыйлықты
$$$ 219 С

ЕБ*Ө , формуласы бойынша не табылады? ЕБ - еңбек бағасы; Ө - шығарылған өнім көлемі.

А. мерзімді еңбек ақы

В. кесімді-сыйлықты жүйе бойынша алынатын еңбек ақы

С. тура кесімді еңбек ақы

D. прогрессивті еңбек ақы

Е. жанама кесімді еңбек ақы
$$$ 220 А

Тарифтік ставканы уақыт нормасына көбейту арқылы не табылады?

А. еңбек бағасы

В. тарифтік коэффициент

С. тарифтік қор

D. қосымша еңбек ақы

Е. сыйлықтар
$$$ 221 С

Еңбекті төлеу формаларына не жатады.

А. аккордты

В. прогрессивті

С. мерзімді

D. жай мерзімді

Е. жай кесімді
$$$ 222 А

Төменде берілгеннің қайсысы еңбекті төлеу формаларына жатады?

А. кесімді

В. кесімді-сыйлықты

С. мерзімді-сыйлықты

D. жай мерзімді

Е. тура еңбек ақы
$$$ 223 В

Еңбекті төлеудің қай жүйесінде еңбек бағасы бүкіл жұмыс көлеміне белгіленеді және сыйлықтар жұмыстарды орындау мерзімдерін қысқарту үшін беріледі:

А. кесімді прогрессивті

В. аккордты

С. жанама кесімді

D. мерзімді -сыйлықты

Е. кесімді-сыйлықты
$$$ 224 А

Жұмыскерлердің әртүрлі топтарына және категорияларына уақыт бірлігі үшін төленетін ақының абсолютті мөлшері қалай аталады?

А. тарифтік ставка

В. еңбек бағасы

С. тура ставка

D. негізгі ставка

Е. сыйлық
$$$ 225 С

Төменде берілгеннің қайсысы мерзімді еңбек ақы формасының жүйелеріне жатады.

А. кесімді-сыйлықты

В. жанама мерзімді

С. мерзімді-сыйлықты

D. мерзімді прогрессивті

Е. мерзімді
$$$ 226 Е

Төменде берілгеннің қайсысы кесімді еңбек ақы формасының жүйелеріне жатады...

А. мерзімді-кесімді

В. негізгі кесімді

С. көмекші кесімді

D. қосымша төлемдер

Е. тура кесімді
$$$ 227 А

Еңбек сыйымдылығының өлшем бірлігі не?

А. норма-сағат

В. теңге

С. натуралдық

D. шартты натуралды

Е. адам
$$$ 228 B

Минимальды еңбек ақы мөлшерін кім белгілейді:

А. жұмысқа жалдаушы тұлға;

В. мемлекет;

С. жеке кәсіпорындарда – жұмысқа жалдаушы тұлға, мемлекеттік кәсіпорындарда – м.млекет;

D. жергілікті мемлекеттік билік органдары

Е. сәйкес министрліктер мен ведомствалар.
$$$ 229 E

Кез келген кәсіпорын жұмыскерлерінің еңбегін төлеуге қажет қаржы...

А. пайда арқылы құралады;

В. бюджет қаржысы арқылы құралады;

С. айналымнан тыс активтерден құралады;

D. жалпы табыс арқылы құралады

Е. кәсіпорын шығындарына кіреді
$$$ 230 E

Айлық есептеу көрсеткіші не үшін қолданылады...

А. кәсіпорын жұмыскерлерінің минимальды еңбек ақысын есептеу үшін;

В. кәсіпорын жұмыскерлерінің сый ақыларын есептеу үшін;

С. зиянды еңбек жағдайлары үшін тарифтік ставкларды есептеу үшін;

D. аудандық коэффициенттерді есептеу үшін;

Е. қоғамның жұмыс істемейтін мүшелеріне әртүрлі жәрдемақыларды есептеу үшін.
$$$ 231 B

Әртүрлі топтарға және категорияларға кіретін жұмыскерлердің жұмыс уақыты бірлігіндегі еңбегін төлеудің абсолюттік мөлшерін қалай атайды:

А. тарифтік коэффициент;

В. тарифтік ставка;

С. тарифтік кесте;

D. жұмыскерлердің тарифтік разряды;

Е. жұмыстың тарифтік разряды
$$$ 232 A

Тура кесімді еңбек бағалары бойынша берілетін еңбек ақыдан және сандық және сапалық көрсеткіштерді орындау үшін берілетін сыйақылардан тұратын жалақы еңбекті төлеудің қай жүйесін айқындайды?

А. кесімді-сыйлықты

В. кесімді -прогрессивті;

С. жеке;

D. мерзімді-сыйлықты;

Е. аккордты.
$$$ 233 B

Қазхақстандағы әлеуметтік салық ставкасы нешеге тең:

А. 10%;

В. 21 %;


С. 26%;

D. 30%;


Е. ешқайсысы дұрыс емес.
$$$ 234 A

Еңбек ақы қоры – бұл?

А. белгілі бір мерзім ішінде кәсіпорын жұмыскерлерінің еңбегін төлеу үшін құралатын ақша қорларының жалпы сомасы;

В. жұмыс көлемдерінің барлық жұмыскерлердің кесімді еңбек бағаларына көбейтіндісі;

С. сағаттық еңбек ақының жалпы қоры мен заң бойынша орташа жалақы сақталанатын сағаттар үшін қосымша төлемдердің қосындысы;

D. тура еңбек ақы;

Е. ешқайсысы дұрыс емес.
$$$ 235 B

Нарықтық қарым-қатынастар жағдайларында кәсіпорында:

А. зауыттық тарифтік ставкалар құрастырылады;

В. еңбекті төлеудің формалары мен жүйелері белгіленеді;

С. бөлімшелер арасында еңбек ақы қорлары бөлінеді;

D. айлық жалақылар белгіленеді;

Е. дұрыс жауап жоқ.

$$$ 236 C

Ұжымды келісім шартта не жөнінде арнайы бөлім кіргізіледі.

А. келісімнің іс-әрекет ету мерзімі жөнінде;

В. орындалуына қадағалау жүргізу реті жөнінде;

С. келісімнің шарттарын орындамауға байланысты жауапкершілік жөнінде;

D. сыйақылар беру жөнінде;

Е. дұрыс жауап жоқ


$$$ 237 A

Нормадан артық жұмыс істеу уақыты үшін берілетін жалақы?

А. 1,5 есе немесе одан артық өсірілу керек;

В. 2 есе не одан артық өсірілу керек;

С. 1,25 есе не одан артық өсірілу керек;

D. жұмысқа жалдаушы тұлға өзі белгілейді;

Е. дұрыс жауап жоқ.
$$$ 238 D

Мейрам және демалыс күндері жұмыс істеген үшін берілетін жалақы

А. жұмысқа жалдаушы тұлға өзі белгілейді;

В. жұмыскер мен жұмысқа жалдаушы тұлға арасындағы келісімге байланысты беріледі;

С. 1,5 есе немесе одан артық өсірілу керек;

D. 2 есе немесе одан артық өсірілу керек;

Е. дұрыс жауап жоқ.
$$$ 239 C

Жұмысқа жалдағанда сынау мерзімі қаншадан аспау керек.

А. 1 жылдан;

В. 3 айдан;

С. 1 айдан;

D. 2 айдан;

Е. дұрыс жауап жоқ.
$$$ 240 В

50 тонна өнімді 25 жұмысшы шығарса, еңбек өнімділігі қандай болмақ:

А. 0,5 тонна

В. 2 тонна

С. 20 тонна

D. 0,5 адам

Е. 50 тонна
$$$ 241 D

Өнімді шығару еңбек сіңіргіштігі 25 адам-сағаттан 21,5 адам-сағатқа азайды. Өндіріс көлемі - 1450 тонна жылына. Бір жұмысшының бір жылда нәтижелі жұмыс істеу уақыты - 1800 сағат болса, қанша адам үнемделді

А. 4,8 адам

В. 1,8 адам

С. 3,8 адам

D. 2,8 адам

Е. 5,8 адам
$$$ 242 А

Еңбек өнімділігі 520 бұйым болса, ал жұмысшылар саны 10 адам болғанда, өндіріс көлемі нешеге тең болады?

А. 5200

В. 52


С. 52000

D. 5,2


Е. 1040
$$$ 243 D

Жаңа жабдықты енгізудің нәтижесінде жөндеуге кеткен еңбек шығындарын 5700 адам-сағатқа қысқартуға мүмкіндік берді. Егер бір жөндеуші жұмысшының нәтижелі жұмыс уақыт қоры 1900 сағат болса, қанша жұмысшыны қысқартуға болады

А. 6

В. 5


С. 4

D. 3


Е. 2
$$$ 244 Е

Учакенің жұмыс істеу режимі – толық тәулік (365 күн), учаскеге қызмет көрсету нормасы 0,66, бір жұмысшының нәтижелі жұмыс уақыт қоры 1700 сағат жылына. Учаскеде жұмыс істейтін жұмысшылардағы қажеттілікті анықтаңыз...Каталог: ebook
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
ebook -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
ebook -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
ebook -> Тест сұРАҚтары мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең басты- сы?
ebook -> Ќазаќстан республикасы
ebook -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет