Ќазаќстан Республиканыњжүктеу 324.92 Kb.
Дата20.12.2018
өлшемі324.92 Kb.Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті

Ф6 және ШҚМТУ 701.01-01-1-2011


Сапа менеджментінің жүйесі

Силлабус


-бет беттенҚазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

ЭжМФ деканының м.а.

______________Е.В. Варавин

___________________2012 ж.

МИКРОЭКОНОМИКА

Силлабус


МИКРОЭКОНОМИКА

Силлабус


Мамандығы: 5В050600 «Экономика», 5В050700 «Менеджмент», 5В050800 «Есеп және аудит», 5В050900 «Қаржы», 5В051100 «Маркетинг»

Оқыту формасы: күндізгі


Курс: 1

Семестр: 2

Кредиттер саны: 2

Сағаттар саны: 15

Дәріс: 15

Cеминар:15

МОӨЖ: 30

МӨЖ: 30


Емтихан: 2-семестр

Өскемен


Усть-Каменогорск

2012


Силлабус «Экономикалық теория және нарық» кафедрасында ҚР 5.04.019-2011 МЖБС Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының негізінде 5В050600«Экономика», 5В050700«Менеджмент», 5В050800«Есеп және аудит», 5В050900«Қаржы», 5В051100«Маркетинг» мамандықтарының бакалаврларына арналып жасалған.

«Экономикалық теория және нарық» кафедрасының отырысында талқыланды


Кафедра меңгерушісі Ю.В.Баталов
Хаттама №__1__ «_27_» ___09__ _2012_ж.

Экономика және менеджмент факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды


Төрағасы А.М. Кабдулшарипова

Хаттама №__1__ «_10_» ___09_ __2012_ж.


Құрастырған


Аға оқытушы Г.Т.Кунафина

Нормабақылау Т.В.Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ЖАЙЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС АҚПАРАТТАРЫ
«Экономикалық теория және нарық» кафедрасы, Экономика және менеджмент факультеті (Г-3-323 ауд.)

Сабақты жүргізетін оқытушы: Г.Т.Кунафина, «ЭТжН» кафедрасының аға оқытушысы.

Жұмыс телефоны: 8-7232-54-05-07.

Аудиториялық сағаттар және консультацияға арналған уақыты: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.
 1. ПӘННІҢ СИПАТЫ, ОНЫҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ОРНЫ
  1. Оқытылатын пәннің сипаттамасы

«Микроэкономика» курсында студенттерге қоғамның экономикалық құрылымы туралы мағлұмат беріледі. Онда негізгі экономикалық түсініктер, заңдылықтар әлеуметтік- экономикалық эволюция жүйесі туралы түсініктер бар. Бұл пәннен алынатын білімдер басқа да негізгі экономикалық пәндерді түсінуге мүмкіндік береді (Макроэкономика, кәсіпорын экономикасы және т.б.), ғылыми- экономикалық ойлау қабілеті мен кәсіби дағдыны қалыптастырады.

Микроэкономика экономикалық жүйе қызметі мен оның даму заңдылығын, адамдардың өндірістегі, бөлудегі,айырбас және тұтынудағы іс- әрекеті шектелген ресурспен шексіз қажеттіліктерді қанағатандыру жағдайын оқытады.

Микроэкономикалық көзқарас нақты бақылауға жарамайтын құбылысты және қатынастарды оқып түсінуге мүмкіндік береді (іс жүзінде менеджерлер, тұтынушылар, жұмысшылар, инвесторлар араларындағы қатынастар).


1.2 Пәнді оқытудың мақсаты
Микроэкономиканың негізгі мақсаты экономиканың механизмін үй шаруашылығы, фирма, сала деңгейінде талдау арқылы түсіндіру және мемлекет жүргізетін саясат нәтижесін зерттеу болып табылады. Рынокта бір- бірінен тәуелсіз көптеген өндірушілер мен тұтынушылар болғандықтан, олардың өзіндік мүдделерін экономикалық шешім қабылдауда ескеру керек болғандықтан, оларды мемлекеттік деңгейдегі шешімдерді қабылдауда ескеру керек болғандықтан өте маңызды


  1. Пәнді оқытудың тапсырмалары

Микроэкономиканы оқытуда студенттерге ілімдік білім беру мен оны практикада пайдалануды үйрету басты тапсырма болып табылады. Студент микроэкономика әдістемесін білуге, рыноктық тепе- теңдік жағдайын меңгеруге және салыстырмалы статика әдістерін үй шаруашылығы мен фирма іс- әрекетін бағалауда пайдалануға үйренуге, және рыноктың кемшіліктері мен онымен мемлекеттік күрес нәтижесін бағалай білуге үйренуі тиіс. Экономикадағы нақты жағдайды микроэкономика жағынан талдау дағдысы қалыптасуы керек.
1.4 Пререквизиттер

«Микроэкономика» курсын меңгеру үшін студенттер келесі пәндермен таныс болуы тиіс: «Экономикалық теория негіздері», «Математика», «Экономикалық ілімдер тарихы», «Экономико-математикалық әдістер».


1.5 Постреквизиттер

Пәннің постреквизиттері: бұл пәннен алатын білім рыноктық экономика жағдайында фирмалар мен тұтынушылардың іс- әрекеті мен өзара қатынасын түсіну үшін қажет. Микроэкономикадан алынған білімдер : «Макроэкономика», «Экономикалық талдау», «Маркетинг», «Статистика», «Еңбек рыногының экономикасы», «Адамның дамуы» пәндерін түсініп меңгеру үшін пайдалы.


2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырыптың аты, оның мазмұны

Еңбек сиымдылығы, сағ.

Ұсынылатын әдебиет

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Модуль 1. Тұтынушы теориясы

1-тақырып. Микроэкономикаға кіріспеСабақтың мазмұны: Микроэкономика пәні, талдау ерекшелігі. Ресурстар сиректігі және таңдау мәселесі. Негізгі экономикалық түсініктер. Әр түрлі экономикалық жүйелердегі ұштастыру мәселелері. Айналым моделі.

1


1,4,6,7,9,12,13,15,20,21,22, 27,28

2-тақырып. Сұраныс пен ұсыныс негіздері

Сабақтың мазмұны: Сұраныс пен ұсыныс модельдері.Бағалық емес факторлар әсері. Рыноктық тепе- теңдік. Бағаның тепе- теңдікті орнатудағы рөлі. Нарықтың сұраныс пен ұсыныс өзгерісіне реакциясы.

1


1,4,6,7,9,12,13,15,20,21,22, 27,28,36

3-тақырып Сұраныс пен ұсыныс икемділігі. Салықтар әсері

Сабақтың мазмұны:Баға бойынша сұраныс икемділігі. Баға бойынша сұраныс икемділігін пайдаланып тұтынушының жұмсайтын ақша мөлшерін талдау. Кіріс бойынша сұраныс икемділігі: бірінші қажетті товарлар, сапалы товарлар, сапасыз товарлар. Сұраныстың айқас икемділігі: алмастырушылар (субституттар) және толықтырушылар (комплементарлы ) товарлар.

2


1,2,8,11,12,13,16,18,20,22, 25,28

4-тақырып Тұтынушының іс әрекетінің теориясы

Сабақтың мазмұны: кардиналистік және ординалистік теориясы, талғамсыздық қисығы

2


1,4,7,9,12,13,

1

2

3

және оның қасиеттері. Айырбастаудың шекті нормасы. Тұтынушының бюджеттік шектелуі. Бюджет сызығының қиғаштығы, оның өзгерісі.

2

18,20,22,24,

28,29,31,335-тақырып. Салыстырмалы статика және сұранысты талдау

Сабақтың мазмұны: «Кіріс-тұтыну» және Энгель қисықтары. «Баға-тұтыну» қисығы және одан сұраныс қисығы. Баға өзгерісінің кіріске әсері және товарлардың өзара айырбасталуы (сапалы товарлар, Гиффен товары).

2


1,4,7,9,12,13,

18,20,22,24,

28,29,31,33


Модуль 2. Өндіріс теориясы

6-тақырып. Өндіріс технологиясы.Сабақтың мазмұны: Өндіріс, технология, өндірістік функция. Изокванта. Жалпы, орта және шекті өнімдер. Технологиялық айырбастау нормасы. Өндіріс факторының кемімелі шекті қайтарымдылық заңы.

1


1,2,4,7,9,12,13,18,20,22,25,28,29,31,33,35

7-тақырып. Өндіріс шығындары

Сабақтың мазмұны: Бухгалтерлік және экономикалық шығындар. Ресурстардың альтернативті құны. Қысқа мерзімдегі өндіріс шығындары. Орта және шекті шығындар арасындағы байланыс. Ұзақ мерзімдегі өндіріс шығындары. Изокоста. Тепе- теңдік жағдайы. Өндіріс масштабының жағымды әсері.

1


1, 2, 7, 8, 12, 13, 17, 28, 31, 35

8-тақырып. Бәсекелес фирманың пайданы максимизациялауы

Сабақтың мазмұны: Қысқа және ұзақ мерзімдегі бәсекелі рыноктағы ұсыныс. Фирма қызметінің мақсаты. Бәсекелес фирма өніміне сұраныс қисығы. Пайданы максимизациялау ережесі: жалпы кіріс пен өндірістің жалпы шығындарын салыстыру, шекті кіріс және пайданы максимизациялау. Жетілген бәсекелес фирманың пайданы максимизациялауы. Өзін- өзі қамту жағдайы. Бәсекелес рынокта шығынды минимизациялау. Қысқа мерзімде өндірісті тоқтату жағдайы

1


1,2,7,8,12,13,

17,28,31,35,379-тақырып. Нарықтық билік: монополия және монопсония

Сабақтың мазмұны: Сызықтық сұраныс қисығы және монополия. Шекті кіріс және баға бойыншы сұраныс икемділігі. Монополистің пайдасын максимизациялау ережесі. Монополиялық билікті бағалау. Монополияның қоғамдық шығындары. Табиғи монополия. Монопсония

1


1,2,7,8,12,13,

17,28,31,35,371

2

3

10-тақырып. Монополиялық бәсеке және олигополия

Сабақтың мазмұны: Монополиялық бәсекенің негізгі белгілері. Қысқа және ұзақ мерзімдегі тепе- теңдік. Олигополиялы рынок. Олигополиялы рыноктағы тепе- теңдік. Курно моделі. Бағалық бәсеке. Дуополия. Құпия келісімге қарсы бәсеке. Картельдегі баға құрылу.

1

1,2,7,8,12,13,

17,28,31,35,3711-тақырып. Өндіріс факторлары рыногы

Сабақтың мазмұны: Өндіріс факторларына сұраныс. Өндіріс факторларының рыноктық ұсынысы. Бәсекелі өндіріс факторлары рыногындағы тепе- теңдік. Монопсониялы билігі бар өндіріс факторлары рыногы. Өндіріс факторлары рыногындағы монополия. Еңбек рыногындағы екі жақты монополия.

1


1,2,7,8,12,13,

17,28,31,35,3712-тақырып. Қоғамдық игіліктер және сыртқы әсерлер

Сабақтың мазмұны: Жеке және қоғамдық игіліктер. Қоғамдық игіліктерді ттынудың оптималды деңгейі. Қоғамдық игіліктердің сұраныс және ұсыныс қисықтары. Тепе- теңдік шарттары. Сыртқы әсерлер. Жағымды және жағымсыз әсерлер. Жалпы және шекті сыртқы шығындар.Шекті қоғамдық ұтыс. Мемлекет рөлі: реттеуші салықтар мен субсидиялар. Коуз теоремасы және оның мәні. Қоршаған орта ластануын бақылау

1


1,2,7,8,11,12,

13,17,20,22,37Семинар (практикалық) сабақтар

Модуль 1. Тұтынушы теориясы

1-тақырып. Микроэкономикалық талдау пән ретінде.Семинардың жоспары:

1.Микроэкономика пәні. Талдау ерекшелігі, субъектілері

2. Ресурстар сиректігі және таңдау мәселесі.

3.Нарық ерікті айырбас нәтижесінде игілікті бөлудің қоғамдық механизмі. Айналым моделі.1

23, 4, 5, 6, 7, 8

2-тақырып. Сұраныс пен ұсыныс негіздері Семинардың жоспары:

1. Сұраныс, заңы, графигі, бағалық емес детерминанттары

2. Ұсыныс, заңы, графигі, бағалық емес детерминанттары

3. Рыноктық тепе- теңдік. Бағаның тепе- теңдікті орнатудағы рөлі.1


31, 23, 4, 5, 6, 7, 8

1

2

3

3-тақырып. Сұраныс пен ұсыныс икемділігі. Салықтар әсері

Семинардың жоспары:

1. Баға бойынша сұраныс икемділігі. Баға бойынша сұраныс икемділігін пайдаланып тұтынушының жұмсайтын ақша мөлшерін талдау.

2.Кіріс бойынша сұраныс икемділігі: бірінші қажетті товарлар, сапалы товарлар, сапасыз товарлар.

3.Сұраныстың айқас икемділігі: алмастырушылар (субституттар) және толықтырушылар (комплементарлы ) товарлар.1

23, 4, 11, 32

4-тақырып. Тұтынушы іс-әрекетін зерттеу теориясы

Семинардың жоспары:

1.Тұтынушының қалауы, талғаусыздық қисығы, оның қасиеттері. Айырбастаудың шекті нормасы. Талғаусыздық қисығының доғалдығының экономикалық мағынасы.

2.Тұтынушының бюджетпен шектелуі. Бюджет сызығының жасайтын бұрышы. Кіріс немесе товар бағасының өзгеруінен бюджет сызығының орналасуының өзгеруі.

3.Тұтынушының тепе- теңдігі. Бюджеттік шектеу негізінде пайдалылықты максимизациялау. Тепе- теңдік шарттары2

34, 8, 6, 3, 45, 31

5-тақырып. Салыстырмалы статика және сұранысты талдау

Семинардың жоспары:

1. «Кіріс- тұтыну» және Энгель қисықтары. Қалыпты және сапалы товарлар, сән бұйымдарының графиктерінің формалары.

2. «Баға- тұтыну» қисығы. Жеке сұраныс графигін «баға-тұтыну» графигі көмегімен салу. Рыноктық сұраныс графигі. Орын басу және кіріс әсерлері. Гиффен товарлары.


1

34,7, 4,5,6,21

6-тақырып. Үй шаруашылығының еңбек пен капитал ұсынысы

Семинардың жоспары:

1.Өндіріс факторлары рыногындағы кіріс. Еңбек ұсынысы. Бюджеттік шектеу және «кіріс-демалыс» моделіндегі талғаусыздық қисығы. «Кіріс-демалыс» моделіндегі салыстырмалы статика.

2.Еңбек ұсынысы қисығы. Уақытаралық таңдау және уақытаралық қалау. Салыстырмалы статика. Болашақтағы кірісті бағалау. Адам капиталына салынған инвестиция.


1

15, 5,6,7,21,37

1

2

3

Модуль 2. Өндіріс теориясы.

7-тақырып. Өндіріс технологиясы.Семинардың жоспары:

1. Өндіріс, өндіріс факторлары, технология. Өндіріс функциясы көмегімен өндірісті сипаттау. Изокванта.

2. Жиынтық орта және өндіріс факторының шекті өнімі (еңбек, капитал). Технологиялық айырбастау нормасы. Кемімелі өндіріс факторының қайтарымдылығы.

3. Өндіріс масштабының жағымды және жағымсыз әсерлері. Кобба-Дуглас функциясы1

4, 21,5, 25,6,9

8-тақырып. Өндіріс шығындары.

Семинардың жоспары:

1. Бухгалтерлік және экономикалық шығындар. Ресурстардың альтернативті құны.

2.Қысқа және ұзақ мерзімдегі өндіріс шығындары. Орта және шекті шығындар арасындағы байланыс.

3. Изокоста. Тепе- теңдік жағдайы.1

21, 7,8,6,17

9-тақырып. Бәсекелес фирманың пайданы максимизациялауы

Семинардың жоспары:

1. Бәсекелес фирма өніміне сұраныс қисығы. Пайданы максимизациялау ережесі: жалпы кіріс пен өндірістің жалпы шығындарын салыстыру, шекті кіріс және пайданы максимизациялау.

2.Жетілген бәсекелес фирманың пайданы максимизациялауы. Өзін- өзі қамту жағдайы. Бәсекелес рынокта шығынды минимизациялау. Қысқа мерзімде өндірісті тоқтату жағдайы


1

21, 6, 7, 17, 14, 19

10-тақырып. Нарықтық билік: монополия және монопсония

Семинардың жоспары:

1. Сызықтық сұраныс қисығы және монополия. Тепе- теңдік. Шекті кіріс және баға бойыншы сұраныс икемділігі.

2. Монополистің пайдасын максимизациялау ережесі. Монополиялық билікті бағалау. Монополияның қоғамдық шығындары. Табиғи монополия.

3. Монопсония және монопсониялық билік1

4,2, 1, 5, 30, 31

11-тақырып. Монополиялық бәсеке және олигополия

Семинардың жоспары:

1. Монополиялық бәсекенің негізгі белгілері. Қысқа және ұзақ мерзімдегі тепе- теңдік.1

6, 27, 80, 31, 7, 8

1

2

3

2.Олигополиялы рынок. Олигополиялы рыноктағы тепе- теңдік. Курно моделі. Бағалық бәсеке.

3.Дуополия. Құпия келісімге қарсы бәсеке. Картельдегі баға құрылу.

12-тақырып. Өндіріс факторлары рыногы

Семинардың жоспары:

1. Өндіріс факторларына сұраныс және ұсынысы.

2. Бәсекелі өндіріс факторлары рыногындағы тепе- теңдік. Монопсониялы билігі бар өндіріс факторлары рыногы. Өндіріс факторлары рыногындағы монополия. Еңбек рыногындағы екі жақты монополия.


1

31, 5, 6

13-тақырып. Жалпы тепе- теңдік

Семинардың жоспары:

1. Жалпы тепе- теңдікті талдау. Таза айырбас экономикасындағы тепе- теңдік. Эджворт Диаграммасы («ящик»).

2.Келісім қисығы (Кривая контрактов). Өндіріс тиімділігі және әділеттілік. Ресурстарды тиімді бөлу. Өндірістік мүмкіндіктер шекарасы. Парето бойынша тиімділік.


1

4, 5, 6, 7, 8,12

14-тақырып.Қоғамдық игіліктер және сыртқы әсерлер

Семинардың жоспары:

1. Жеке және қоғамдық игіліктер. Қоғамдық игіліктерді ттынудың оптималды деңгейі. Қоғамдық игіліктердің сұраныс және ұсыныс қисықтары. Тепе- теңдік шарттары.

2.Сыртқы әсерлер. Жағымды және жағымсыз әсерлер. Жалпы және шекті сыртқы шығындар. Шекті қоғамдық ұтыс. Мемлекет рөлі: реттеуші салықтар мен субсидиялар.

3. Коуз теоремасы және оның мәні. Қоршаған орта ластануын бақылау.1

23, 4, 5, 6, 7, 8

Студенттің оқытушы көмегімен өзіндік жұмысы (СОӨЖ)

Модуль 1. Тұтыну теориясы

1-тақырып. Сұраныс пен ұсыныс теориясы негіздері.Сұрақтары:

1) микроэкономика экономикалық ғылым бөлімі ретінде нені оқытады?

2) альтернативтілік принципі қалай құрылады және өндірістік мүмкіндіктер қисығы қалай салынады?

3) нарық экономикалық жүйе ретінде қалай қызмет жасайды?

4) экономикалық модельдер қалай құрылады?


3

23, 4, 5, 6, 7, 8

1

2

3

5) нарықтық сұраныс деген не?

6) сұраныс қисығының жасайтын бұрышы немен анықталады?

7) нарықтық ұсыныс деген не?

8) нарықтық тепе- теңдік қалай қалыптасады?

9) нарықта бағаның қалыптасуына мемлекет қалай әсер етеді?
2-тақырып. Сұраныс пен ұсыныс икемділігі. Салықтар әсері.

Сұрақтары:

1) экономикалық икемділік мағынасы неде?

2) икемділіктің көп тараған түрлері қандай?

3) баға бойынша ұсыныс икемділігі (өлшеу тәсілдері, графиктері)?

4) баға бойынша ұсыныс икемділігі мен сатушылардың кірісі арасында қандай байланыс бар?


3

31, 23, 4, 5, 6, 7, 8

3-тақырып. Тұтынушы іс-әрекетін зерттеу теориясы

Сұрақтары:

1) тұтынушының мінез- құлқы теориялары қандай?

2) Талғаусыздық қисығының экономикалық мағынасы?

3) Тұтынушының тепе- теңдігі. Бюджеттік шектеу негізінде пайдалылықты максимизациялау. Тепе- теңдік шарттары қандай?3

23, 4, 11, 32

4-тақырып.Салыстырмалы статика және сұранысты талдау

Сұрақтары:

1) «Кіріс- тұтыну» және Энгель қисықтарының мағынасы

2) Қалыпты және сапалы товарлар, сән бұйымдарының графиктерінің формалары.

3) «Баға- тұтыну» қисығы. Жеке сұраныс графигін «баға-тұтыну» графигі көмегімен салу.

4. Гиффен товарлары қандай тауарлар?


3

34, 8, 6, 3, 45, 31

5-тақырып. Тәуекел және анықсыздық жағдайындағы таңдау.

Сұрақтары:

1) тәуекел деген не? өлшеуге бола ма?

2) объективті және субъективті ықтималдылық деген не?

3) тәуекелді қысқарту әдістері қандай?

4) портфельдік таңдау моделінің мазмұны неде?

5) тұтынушының тәуекелге бейімділігі неменеге байланысты?
3

7, 4,5,6,21

1

2

3

6-тақырып. Үй шаруашылығының еңбек пен капиталды ұсынуы.

Сұрақтары:

1) таңдау уақытпен байланысты тұтынушының мінез- құлқы қандай?

2) ақшаның ағымдық құн мен болашақ құн байланысы қандай?

3) капитал салымының таза ағымдық құны қандай?

4) «кіріс-демелыс» моделінің мәні неде?


2

15, 5,6,7,21,17

Модуль 2. Өндіріс теориясы.

7-тақырып. Өндіріс технологиясы.Сұрақтары:

1. Өндіріс факторлары қандай, технология деген не? Өндіріс функциясы көмегімен өндірісті сипаттау.

2 Изокванта қисығы қалай салынады?

3) Жиынтық орта және өндіріс факторының шекті өнімі (еңбек, капитал). Технологиялық айырбастау нормасы. Кемімелі өндіріс факторының қайтарымдылығы. Кобба-Дуглас функциясы2

14, 21,5, 25,13,19

8-тақырып. Өндіріс шығындары.

Сұрақтары:

1) өндірістегі экономикалық және бухгалтерлік шығындар табиғатын түсіндіру;

2) әртүрлі өндіріс шығындарының қысқа және ұзақ мерзімдердегі әрекетін қарастыру;

3) өндіріс масштабына байланысты болатын үнемді зерттеу;2


21, 7,8,10,17

9-тақырып. Бәсекелес фирманың пайдасын максимизациялауы. Қысқа және ұзақ мерзімдерде бәсекелес рыноктардағы ұсыныс.

Сұрақтары:

1) жетілген бәсекелі рыноктың негізгі белгілері қандай?

2) бәсекелес фирманың пайданы максимизациялауы қалай іске асады?

3) бәсекелес фирманың өніміне баға қалай құрылады?

4) бәсекелес фирманың өніміне сұраныс қандай?

5) жетілген бәсеке жағдайындағы фирма әрекетін қарастыру;

6) жетілген бәсеке жағдайындағы фирманың пайданы максимизациялау әдістерінің екі түрін салыстыру;

7) қысқа және ұзақ мерзімдерде салалық рыноктық тепе-теңдік3

21, 6, 7, 17, 14, 19

1

2

3

10-тақырып. Жалпы тепе- теңдік.

Сұрақтары:

1) жартылай және жалпы тепе- теңдік деген не?

2) бір адам моделіндегі жалпы тиімділікті бейнелеңіз (экономика «Робинзона Крузо»);

3) «таза айырбас» экономикасында тепе- теңдік қалай орнайды?

4) Эджуорт «жәшігі» деген не?

5) Парето бойынша тиімділік шакрттары немен байлансыты?

6) тұрмыс- жағдай экономикасы теоремасының мәні неде?


2

34, 8, 6, 3, 15, 31

11-тақырып. Ассиметриялы ақпарат нарықтары

Сұрақтары:

1) сапа анықсыздығы және «лимондар» нарығы;

2) нарықтық сигналдар. Асимметриялы ақпараттың маңызы. Кепілдік рөлі.

3) моральдық ауыртпалық. Тапсырыс беруші-агент мәселесіа;

4) басқарушыларды интеграциялы формада ынталандыру;

5) еңбек нарығындағы асимметриялы ақпарат2

21, 6, 7, 17, 14, 19

12-тақырып. Қоғамдық игіліктер және сыртқы әсерлер

Сұрақтары:

1)Жеке және қоғамдық игіліктерге мысал келтіріңіз?

2)Қоғамдық игіліктерді тұтынудың оптималды деңгейі қандай?

3) Қоғамдық игіліктердің сұраныс және ұсыныс қисықтары. Тепе- теңдік шарттары қандай?

4) Сыртқы әсерлер. Жағымды және жағымсыз әсерлер.

5) Коуз теоремасы және оның мәні. Қоршаған орта ластануын бақылау.2

1, 3, 4, 8, 9, 10


2.2 Өзіндік жұмысқа тапсырмалар (СӨЖ)


Тақырыбы

Тапсырманың мақсаты және мазмұны

Ұсыныл-ған әдебиет

Орындау ұзақтығы

Бақылау түрі

Өткізу уақыты

1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Тұтыну теориясы


Тапсырманың мақсаты: Рыноктық механизм қызметін талдау.

Тапсырманың мазмұны:

1, 4, 6, 7,


6 апта

Ауызша

7-оқу


1

2

3

4

5

6
Рынок ерікті айырбас арқылы игіліктерді бөлудің қоғамдық механизмі. Кірістер мен шығындар айналымы; сұраныс пен ұсыныс әрекеті мәселесі; пайдалылықтың кардиналистік және ординалистік тұжырымдамалары; тәуекел және анықсыздық жағдайындағы таңдау.

8, 9, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 31, 76, 80,
жауап, конспект, реферат

аптасы

Модуль 2.Өндіріс теориясы


Тапсырманың мақсаты: Өндірістік технологиямен танысу.

Тапсырманың мазмұны: Өндірістегі экономикалық және бухгалтерлік шығындар табиғатын түсіндіру; әртүрлі өндіріс шығындарының қысқа және ұзақ мерзімдердегі әрекетін қарастыру; өндіріс масштабына байланысты болатын үнемді зерттеу; бәсеке жағдайындағы фирма әрекетін қарастыру

4, 5, 6, 7, 8, 23, 44, 21, 25, 63,


7 апта

Ауызша

жауап, конспект, реферат, салыстырмалы кестелер


15-оқу аптасы

  1. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және өткізу кестесі
Бақылау түрі

Академиялық оқу мерзімі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәрістер конспектісі


**


*


*

Ауызша сауалнама

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Коллоквиум*


*

Мәтіндік сауалнама

*

*

*

Реферат


*


*

*Эссе
*
*


Аралық тестілеу*


*

Барлығы 1. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 1. Негізгі әдебиет
 1. Австрийская школа в политической экономии. К. Менгер, Ф.Визер, Е. Бем-Баверк. М.1990.

 2. Кларк Дж. Б. Распределение богатства. М. 1992.

 3. Коуз Р. Фирма и право. М. 1993.

 4. Леонтьев В. Экономические эссе. Теория исследования, факты и политика.М. 1990.

 5. Маршалл А. Принципы экономической науки. Том 1-3. М. 1993.

 6. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М. 1995.

 7. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. Том 1-2. М. 1995.

 8. Чемберлин Д. Теория монополистической конкуренции. Реорентация теории стоймости. М. 1995.

 9. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М. 1996.

 1. Аубакиров Я.А. Экономическая теория в условиях рыночных преобразовании. Учебное пособие. Алматы. 2003.

 2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.М. Микроэкономика СПб. 1996.

 3. Долан Дж., Линдсей Д. Микроэкономика. СПб. 1994.

 4. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика. Учебник. 2-издание. М.: МГУ. 1999.

 5. Жүнісов Б., Мәмбетов Ұ., БайжомартовҰ. Нарықты экономика негіздері. Алматы. 1994.

 6. Жұманазар С.А. Экономикалық теория. Оқу құралы. Өскемен. 2004.

 7. Иохин В.Я. Экономическая теория: введение в рынок микроэкономический анализ. Учебник. М.1997.

 8. Курс экономической теорий.Уч. пособие под ред.А.В. Сидоровича, М:МГУ. 1997.

 9. Кулекеев Ж.А., Султанбекова Г.К. Микроэкономика: Учебное пособие. Алматы. 2001.

 10. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. В 2-х томах. М. 1992.

 11. Мамыров Н.Қ., Есенғалиева К.С. Тілеужанова М.Ә. Микроэкономика, оқу құралы. Алматы. 2000.

 12. Максимов В.М. Микроэкономика. Учебник, 3-е издание. М. 1996.

 13. Микроэкономика под редакцией Е.Б. Яковлевой. М. 1997.

 14. Нуреев Р.М. Основы экономической теорий: Микроэкономика. М. 1996.

 15. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М. 2001.

 16. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. М. 1993.

 17. Самуэльсон П. Экономика в 2-х томах. М.1997.

 18. Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. М. 2000.

 19. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика. Анализ и применение. М. 1992.

 20. Шеденов Ө.Қ., Байжомартов Ұ. С., Жүнісов Б.Л., Комягин Б.И. Жалпы эконмикалық теория. Оқулық. Алматы. 2002.

 21. Экономикалық теория негіздері. Оқулық. Алматы. 1998.


3.2 Қосымша әдебиет


 1. Экономическая теория. Учебник под ред. В.Д. Камаева и др. 2-е издание. М.1998.

 2. Экономика переходного периода под ред. В.В. Радаева, А.В. Бузгалина. М. 1995.

 3. Экономика. Учебник под редакцией А.С. Булатова. М. 1994.

 4. Хайне П. Экономический образ мышления. М. 1993

 5. Эклунд К. Эффективная экономика. Шведская модель. М. 1991.

 6. Эрхард Л. Благосостояние для всех. М. 1991.

 7. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции.М. 1986.

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушының талабы

Оқытушының талабы: • Сабақ кестесі бойынша дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті болып табылады,

 • Студенттердің сабаққа қатысуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент аудиторияға тыныш кіріп жұмысқа араласып кету қажет, ал үзіліс кезінде оқытушыға кешігу себебін айту керек,

 • Баллмен есептелінетін жұмыстарды белгіленген мерзімінде тапсыру қажет, уақытында тапсырылмаған жұмыс үшін баллдардың мөлшері азаяды. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға жіберілмейді,

 • Қанағатсыз баға алып қалған жағдайда аралық бақылауды қайта тапсыруға жол берілмейді,

 • Орташа рейтингі (Рср = (Р1 + Р2)/2) 50%-дан кем болса, емтиханға жіберілмейді,

 • Сабақ бойында ұялы телефондар сөндірулі немесе үнсіз режимде болу керек.


4.2 Бағалау критерийлері

Барлық түрдегі тапсырмаларды бағалау 100 балдық жүйе бойынша жүргізіледі.

Ағымдағы бақылау әр апта сайын жүргізіліп, оның құрамына дәрістерге, тәжірибелік сабақтарға қатысуды бағалау және өзіндік жұмысты орындау кіреді.

Білімді аралық бақылау семестрдің 7-ші және 15-аптасында тестілеу түрінде жүргізіледі. Рейтинг бақылаудың келесі түрлерінің қосындысынан шығады *:Аттестациялық кезең

Бақылау түрі, үлес салмағы, %

Сабаққа қатысу

Дәрістер конспектісі

Ауызша сауалнама

Коллоквиум

Тестілік сауалнама

Реферат

Эссе

Аралық тестілеу

Барлығы

1-рейтинг

5

5

10

5

15

5

5

50

100

2-рейтинг

5

5

10

5

15

5

5

50

100

Пән бойынша емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде тапсырылады.

Бакалавр білімінің қорытынды бағасына келесілер кіреді:

- емтиханда алынған нәтиженің 40%-ы;

- ағымдағы үлгерімнің 60%-ы.

Қорытынды бағаны есептеудің формуласы:, (1)
Мұндағы, Р1, Р2 – сәйкесінше, бірінші және екінші рейтинг бағаларының сандық баламасы;

Э – емтихан бағасының сандық баламасы.Әріптік қорытынды баға және оның баллмен есептелген сандық баламасы:

Әріптік жүйе бойынша баға

Баллдардың сандық баламасы

Пайыздық мәні, %

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағат

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағатсыз


4.3 Қорытынды бақылауға арналған деректер
Емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар.

 1. Сұраныс пен ұсыныс модельдері. Бағадан басқа факторлар әсері.

 2. Рыноктық тепе- теңдік (Вальрас бойынша) .

 3. Рыноктық тепе- теңдік (Маршалл бойынша).

 4. Тұтынушы мен өндірушінің артық төлемі.

 5. Сұраныс икемділігі.

 6. Сұраныс икемділігі факторлары.

 7. Ұсыныс икемділігі.

 8. Пайдалылықтың сандық ілімі.

 9. Пайдалылықтың реттік ілімі.

 10. «Кіріс-тұтыну» және «баға-тұтыну» қисықтары.

 11. Энгель қисығы.

 12. Ықтималдылық теориясы көмегімен тәуекелді өлшеу.

 13. Тәуекелді төмендету әдістері.

 14. Өндіріс факторлары және технология.

 15. Изокванта және изокосталар.

 16. Өндірістік тепе- теңдік нүктесі.

 17. Бухгалтерлік және экономикалық шығындар

 18. Пайда түрлері.

 19. Қысқа мерзімдегі өндіріс шығындары.

 20. Өндіріс масштабынан болатын үнем.

 21. Жетілген бәсеке: негізгі белгілері.

 22. Қысқа мерзімдегі бәсекелес фирманың тепе- теңдігі.

 23. Ұзақ мерзімдегі бәсекелес фирманың тепе- теңдігі.

 24. Экономикалық тиімділік.

 25. Өндірістік тиімділік.

 26. Таза монополия: негізгі белгілері.

 27. Монополистік тепе- теңдік.

 28. Экономиканың монополизациялануының әлеуметтік- экономикалық құны.

 29. Баға дискриминациясы: шарттары және түрлері.

 30. Табиғи монополияны реттеу.

 31. Монополистік бәсеке.

 32. Олигополия.

 33. Ресурстарға сұраныс.

 34. Ресурстарды пайдалану ережесі.

 35. Ресурстардың оптималды қатынасы.

 36. Жартылай және жалпы тепе- теңдік.

 37. Кері байланыс әсері.

 38. Жалпы тепе- теңдік.

 39. Қоғамдық товарлар.

 40. Қоғамдық игіліктерге сұраныс қисығы.

 41. Қоғамдық игіліктерге ұсынысы қисығы.

 42. Көп тұтынылатын қоғамдық игіліктер (Перегружаемые общественные блага).

 43. Исключаемые общественные блага.

 44. Сыртқы әсерлер ілімі.

 45. Сыртқы әсерлерді реттеу.

 46. Коуз ілімі және оның маңызы.

 47. Асимметриялы информациялы рыноктар.

 48. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты.

 49. Лоренц қисығы.

 50. Кірісті қайта бөлу мәселесі

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Автомобиль жүргізушілерін дайындаудың
MethodBook -> Ќазаќстан Республикасыныњ
MethodBook -> Механизмдармен ќўрылымы,классификациясы
MethodBook -> Жапарова А. Т элекртмен жабдықтау абж
MethodBook -> СызықТЫҚ Өлшеулер
MethodBook -> Өндірістің техникалық дайындығын меңгеру өндірістің техникалық дайындығының бірыңғай жүйесінің 5
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> 1 зертханалыќ ЖЎмыс тапсырмаларыныѕ таќырыптары
MethodBook -> Қазақстан Республикасының


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет