Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы қаласы Білім басқармасының


Электр тізбектерінде энергетикалық қатынастар мен жұмыс режімдеріжүктеу 0.65 Mb.
бет2/4
Дата24.01.2019
өлшемі0.65 Mb.
1   2   3   4

2.2 Электр тізбектерінде энергетикалық қатынастар мен жұмыс режімдері

Қорек көздерге әртүрлі санда түтынушылар қосылғанда немесе тізбектің жұмыс режімдері мен оның элементтерінің шамалары тәуелді болатын параметрлерін өзгерткенде, электр тізбектерінде кернеу, токтар мен қуаттардың шамасы өзгереді.

Электрлік тізбек активті және пассивті екі полюсті түрде болуы мүмкін (2.6 сурет).

2.6 сурет. Электрлік тізбек


Екі полюсті деп а және b – екі полюстті шықпалары арқылы сыртқы тізбек бөлігі қосылатын тізбекті айтады.

Активті екі полюсті электр энергия көздерінен тұрады, ал пассивті екі полюстіде олар болмайды. Екі плолюсті активті және пассивті элементтер тізбегі ауыстыру схемасы болып табылады. Пассивті екі полюстінің ауыстыру схема П оның кіріс кедергісі түрінде ұсынылады(2.13)

Активті екі полюсті ауыстыру схема А пассивті екі полюстінің кіріс кедергісі Rвх=Rн үшін жүктеме, ішкі кедергімен r және қорек көзінің эквивалентті ЭҚК –мен Eэ болып табылады.

Электр тізбегінің жұмыс режімі (1.26 сурет) пассивті екі полюстінің параметрлерінің өзгерісімен, ал жалпы жағдайда жүктеме кедергі шамасымен анықталады. Электр тізбегінің сараптамасында келесі жұмыс режімдері қарастырылады: бос жүріс режімі, номиналды, қысқа тұйықталу және келісімді.

Активті екі полюсті Rн жүктемеде жұмысы оның вольтамперлік сипаттамамен (сыртқы) сипаттамамен анықталады, осы тізбекке теңдеу төмендегі түрде жазылады:

U=Eэ−Ir (2.14)

Бұл вольтамперлік сипаттама (2.7 сурет) қысқа тұйықталу мен бос жүріс режіміне сәйкес келетін екі 1 және 2 нүктелермен тұрғызылады.1. Бос жүріс режімі

Бос жүріс режімінде SA кілт көмегімен жүктеме Rн қорек көзінен ажыратылады (1.26 сурет). Бұл жағдайда жүктемедегі ток нөлге тең, және ab қысқыштарында кернеу қатынастан ЭҚК Еэ тең болады және Uхх кернеу деп аталады

U=Uхх=Eэ (2.15)

2.7 сурет. Вольтамперлік сипаттама
2. Қысқа тұйықталу режімі

Қысқа тұйықталу режімінде (1.26 сурет) SA кілт электр тізбегінің схемасында жабық, ал кедергі Rн=0. Бұл жағдайда U=IRн болғандықтан, аb қысқыштарында кернеу U нөлге тең, ал вольтамперлік сипаттама теңдеуін төмендегідей жазуға болады


(2.16)
Бұл режімде токтың Iк.з мәні вольтамперлік сипаттаманың 2 нүктесіне сәйкес келеді (1.27 сурет).

Екі режімінің сараптамасы қысқа тұйықталу мен бос жүріс режімдер нәтижелері бойынша анықталуы мүмкін электр тізбектерінің активті екі полюсті Eэ және r параметрлер параметрлерін есептеуді көрсетеді:

Eэ=Uхх; r (2.17)
Активті екі полюстінің (эквивалентті қорек көзі)  шектерінде токтың өзгерісінде сыртқы тізбекке энергия береді 1.23 суретте вольтамперлік сипаттаманың I бөлігінде). I<0 ток кезінде (II бөлігі) қорек көзі энергияны сыртқы тізбектен алады, яғни электр энергия тұтынушы режімінде. Егер екі полюстінің аb қысқыштарына қорек көзімен сыртқы тізбек қосылса, бұл процесс жүреді. U<0 кернеуде (III бөлігі) активті екі полюстінің резисторы сыртқы тізбектен энергия көзін қолданылады және тіпті активті екі полюстінің.

3. Номиналды режім

Электр тізбегінің номиналды режімі барлық тізбектің, бөлек элементтерінің техникалық құжаттарында, анықтамада немесе элементтің өзінде көрсетілген техникалық параметрлерін қамтамасыз етеді. Әртүрлі электротехникалық құрылғылардың өз номиналды параметрлерін көрсетіледі. Бірақ, үш негізгі параметрлер әрқашан көрсетіледі: номиналды кернеу Uном, номиналды қуат Pном және номиналды ток Iном. Активті екі полюстінің жұмысы номиналды режімде жұмысы номиналды параметрлер үшін жазылған теңдеумен анықталады


Uном=Eэ−Iномr (2.18)
Вольтампелік сипаттамада (1.27 сурет) бұл теңдеу Uном және Iном номиналды параметрлермен 3 нүктемен анықталады.
2.3 Төртполюстілер. Төртполюстілер тұрақтысы

Екі қос қысқыштары бар электр тізбек төртполюсті деп атайды.

Бір қос қысқыштарға энергия көзінің кірісі (1-1) жалғанады, ал басқа қосына (екеуіне) шығыстағы(2-2) тұтынушылар жалғанады .

Егер төртполюсниктің ішінде энергия көзі жоқ болса, онда оны пассивті деп атайды.

Қарапайым пассивті төртполюсті екі сымды желіден тұрады.

Электротехникада төртполюсниктер көбінесе айнымалы тоқ тізбектерінде кездеседі. Төртполюсникте трансформаторлар, фильтрлер, кабельдер теледидар антеннасы және басқа аспаптар жатады.


2.8 сурет. Төртполюсті электрлік схема


Төртполюстінің энергия көздерінің екі кіріс қысқыштарының (1-1) кернеуі керістегі кернеу U1 аталады. Төртполюстінің энергия көздерінің кіріс қысқыштарынан өтетін ток кірістегі ток I1 деп аталады. Кірістегі кернеудің кірістегі токқа қатынасы төртполюстінің кірістегі кедергісін анықтайды. Rкір=U1/I1

Төртполюстінің екі шығыс қысқыштарындағы (2-2) кернеу шығыстағы кернеу U2 деп аталады. Тұтынушыларға қосылған шығыстағы қысқыштардан өтетін ток шығыстағы ток I2 деп аталады.

Тұтынушы кедергісі RМ=U2/I2

Кірістегі кернеу U1, кірістегі тоқ I1 жәнешығыстағы кернеу U2, шығыстағы тоқ I2 арасындағы сызықты тәуелділігі төртполюстінің теңдеуін өрнектейді.

Кедергісі тұрақты, пассивті төртполюстіні эквиваленті түрлендіру арқылы жұлдызша (Т-үлгіде қосылу схемасы) және үшбұрышты (П- үлгіде қосылу схемасы) қосылған үш кедергілерге айналдыруға болады.

2.9 Әртүрлі режімдердегі төрт полюстілер


Төрт полюстінің кіріс және шығыс қысқыштарға тармақтардың кернеулері мен токтары өз ара байланысқан сызықты қатынастармен қосылған, егер электр тізбегінің барлығы сызықты элементтермен тұратын болса, бұл қатынасты жалпы түрде төмендегідей жазуға болады:

} ( 2.19)

мұндағы U1, I1, U2, I2 - төрт полюстің кірісі мен шығысында кернеу мен токтар

Төрт полюстінің кіріс және шығыс тармақ режімін зерттеу міндетіне режімге байланысты шығысында бірінші кезеңде есептеулерді анықтау немесе өлшеу жатады.

Есептеу үшін шығыс қысқыштарында бос жүріс пен қысқа тұйықталу режімін қарастыруға болады.

Бос жүріс режім І2=0 тәжірибесінде U10; I10; U20 анықталады. Қысқа тұйықталу U2= 0 режімінде U1k; I1k; I2k анықталады;

Бос жүріс режімінде (1.56) өрнектен

U10= AU20; I10=CU20

Қысқа тұйықталу кезінде

U= ВI2k; I=DI

бұл төрт теңдеулерден төрт полюстінің тұрақтысы үшін келесі өрнекті аламыз:} (2.20)

А мен D – өлшемі жоқ шама;

В – кедергінің өлшеміне ие;

С – өткізгіштіліктің өлшемі.


3 Бөлім. Электромагнетизм

3.1 Магнит өрісі және оның ерекшеліктері

Өткізгіш бойымен электр тоғы өткенде айналасында магнит өрісі құрылады. Магнит өрісі материя түрлерінің бірі. Электромагнитті күш түрінде электр зарядтарының (электрондар мен иондар) бір бөлігіне және олардың ағынына, яғни электр тоғына әрекет ететін энергияға ие. Электромагнитті күштің әсерінен зарядталған бөлшектер алғашқы бағытынан, перпендикуляр өріске ауытқиды (3.1 сурет). Магнит өрісі тек қозғалыстағы электр зарядтарының айналасында құрылады, және оның әрекеті тек қозғалыстағы зарядтарға таралады. Электр мен магнит өрісі бөлінбейді және бірге бір электромагнитті өрісті құрайды. Электр өрісінің әр түрлі өзгерістері магнит өрісінің пайда болуына әкеледі, және керісінше магнит өрісінің әр түрлі өзгерісі электр өрісінің қозуына алып келеді. Электромагниттті өріс жарық ағынының жылдамдығымен, яғни 300 000 км/с таралады.

Магнит өрісі қозғалыстағы зарядтармен құрылатындықтан графикалық магнит өрісі магнитті күш сызықтары концентрациялық шеңбер түрінде бейнеленеді. Бұл шеңберлер өткізгішке жақындаған сайын тығыз орналасады. Магнитті күш сызықтар – магнит индукция сызықтарының (ЛМИ) бағыты Бұрғы ережесімен анықталады. Егер Бұрғының айналу бағытын ток бағытымен бағыттаса, онда оның айналу бағыты магнитті индукция сызықтарының (ЛМИ) көрсетеді.

3.1сурет. Тоғы бар түзу өткізгіш пен солиниодтың магнит өрісі


Магнит өрісінің негізгі сипаттамалары магниттік индукция, магнит ағыны, магниттік өтімділік және магнит өөрісінің кернеулігі болып табылады.

Магниттік индукция және магнит ағыны. Магнит өрісінің қарқындылығы, яғни оның жұмыс қабілетінің өнімділігі магнитік индукция деп аталатын шамамен анықталады. Тұрақты магнитпен немесе электромагнитпен құрылған индукция үлкен болған сайын магнит өрісі күшті болады. Магниттік индукцияны күштік магнит сызықтарының тығыздығымен, яғни 1 м2 немесе 1 см2 аудан арқылы өтетін магнит өрісіне перпендикуляр орналасқан күштік сызықтар санымен сипаттауға болады. Магнит өрісі бір текті және бір текті емес деп бөлінеді. Бір текті магнит өрісінде магниттік индукцияның әр нүктесінде өріс бірдей мәнге және бағытқа ие болады. Магнит полюстарының арасында ауа саңлауындағы өріс немесе электромагнит бір текті деп есептелінеді. Қандай да бір беттен өтетін магнит ағыны Ф, осы бетті қиып өтетін магниттік күш сызықтарының жалпы санымен анықталады.

Ф = BS (3.1)

мұндағы: S — магниттік күш сызықтары өтетін беттің көлденең қимасының ауданы

В – магниттік индукция

Осыдан магниттік индукция өрісі белгілі ауданның көлденең қимасынан өтетін ағынға тең:
B = Ф/S (3.2)

СИ жүйесі бірлігінде магнит ағыны вебермен (Вб) өлшенеді, бұл бірлік В*с (вольт-секунд) өлшемге ие. Магнитік индукция тесламен (Тл) өлшенеді; 1 Тл = 1 Вб/м2Магниттік өтімділік. Магниттік индукция тек тура сызықты өткізігіштен немесе катушкадан өтетін ток күшіне ғана емес, магнит өрісі тудыратын ортаның қасиетіне тәуелді. Ортаның магниттік қасиетін сипаттайтын абсолюттік магниттік өтімділік µа шамамен сипатталады. Оның өлшем бірліг Гн/м (1 Гн/м = 1 Ом*с/м).

Үлкен магниттік өтімділік ортада электр тоғы белгілі күшпен үлкен индукциямен магнит өрісін құрады. Ферромагниттік материалдан басқа ауа және барлық заттардың магниттік өтімділігі шамамен бірдей мәнге ие, ол вакуумдық магниттік өтімділік. Вакуумның абсолюттік магниттік өтімділік тұрақты магнит µо = 4π*10-7 Гн/м деп аталады. Ферромагнитті материалдардың магниттік өтімділігі ферромагнитік емес заттардың магниттік өтімділігінен мың тіпті он мыңдаған есе рет көп. Қандай да бір заттың магниттік өтімділігі µа вакуумның магниттік өтімділігіне µо қатынасы қатысты магниттік өтімділік деп аталады:

µ = µао (3.3)
Магнит өрісінің кернеулігі. Кернеулік Н ортаның магниттік қасиетіне тәуелді емес, бірақ кеңістіктегі берілген магнит өрісінің қарқындылығы өткізгіштердің формасы мен ток күшінің әсерін есепке алынады. Магниттік индукция мен кернеулік төмендегі қатынаспен байланысты

H = B/µа = B/(µµо) (3.4)


Әрине, магниттік өтімділік өзгермеген ортада магнит өріс индукциясы оның керреулігіне тура пропорциональ. Магнит өрісінің кернеулігі А/м немесе А/см өлшенеді.


    1. Электромагниттік индукция. Индуктивтілік

Электрлік және магниттік құбылыс арасындағы байланыс магнит өрісінде өткізгіштерде (орамдарда) қозғалыспен немесе өткізгіш (орам) айналысында магнит ағының өзгшерісімен электр қозғаушы күш индукцияланады (енгізіледі). Индукцияланған э.қ.к әрекетінен тұйықталған өткізгіште электр тоғы қозады. Индукцияның э.қ.к қозуы келесі тәжірибемен анықтауға болады.

Магнит полюстерінің арасына А Б магниттік сызықтарды кесіп өтетін өткізгіш өткіземіз (2.2,а сурет). Бұл өткізгішке жалғанған электр өлшеу аспаптардың нұсқама тілі ауытқиды. Егер магнит полюстар арасында тұрса немесе магнит сызықтар бойымен орналысса аспаптың нұсқама тілі ауытқиды. Бұл тәжірибеден магнит сызықтары өткізгішпен қиылысуында онда индукцияның э.қ.к индукцияланады.

Тағы да бір тәжірибе жүргізейік. Магнитті катушка орамына енгізсек және оған жалғайық (2.2,б сурет). Егер катушкадан магнитті тез тартып алсақ, онда аспап нұсқама тілі ауытқиды және қайтадан бұрынғы қалпына келеді. Егер катушкаға магнитті тез енгізсек, онда аспаптың нұсқама тілі тағы да ауытқиды, бірақ қарама-қарсы бағытқа. Сонымен, екі жағдайда да индукция э.қ.к. қозады.

3.2 сурет. Индукция э.қ.к. қозуы: а) өткізгішпен магниттік сызықтардың қиылысуы, б) катушка магнитті енгізу


Индукция күштерінің э.қ.к.бағыты оң қол ережесімен анықтауға болады (2.3 сурет), ол былай деп тұжырымдалады: егерде оң колымыздың алақанын солтүстік полюсқа қаратып жайсақ, ол жазылған бас бармағымыз өткізгіш козғалысының бағытын көрсетсе, онда қосылған төрт саусағымыз индукцияның электр козғаушы күшінің бағытын көрсетеді.

3.3 сурет. Оң қол ережесі


Индукцияланған э.қ.к мәндері өткізгіште магнит сызықтарымен қиылысқан кезде қозады, ол магнит өрісінің қозғалыс жылдамдығына, өткізгіштің ұзындығына және магниттік индукцияға тәуелді. Бұл тәуелділікті келесі формуламен көрсетуге болады:
Е=Blυ (3.5)

мұндағы: Е – индукция э.қ.к., В;

      В - магниттік индукция, Тл;

       L – өткізгіштің ұзындығы, м;

      υ – магнит өрісінде өткізгіштің қозғалыс жылдамдығы,  м/с.

Бұл формула өткізгіш магнит сызығымен тік бұрышпен қиылысқанда орындалады. Егер өткізгіш магнит ағынымен қандай да бұрышпен қиылысса, онда индукцияның э.қ.к басқа формуламен анықталынады:

Е=Blν sin α (3.6)
мұндағы α өткізгіш қозғалыс бағыты мен магнит ағының бағытының арасындағы бұрыш

Электромагниттік құбылыс келесі қыбылыстармен тығыз байланыста:  • өзіндік индукция;

  • өзара индукция.

Өзіндік индукция құбылысы өткізгіште токтың өзгерісінде ЭҚК қозуы. Бұл құбылыс катушка индуктивті тізбектерде тізбектің ажырау мен тұйықталу кезеңдерінде байқалады.

Е соленоид әрқашан өзін қоздырған себептерге қарама-қарсы бағытталады:


ЕL=L (3.7)
мұндағы: ЕL – өзіндік индукция;

L- катушки индуктивтілігі.

Тізбек қосылған кезде э.қ.к. берілген кернеуге қарама-қарсы әрекет етеді, ал ажыраған кезде сондай әрекет етеді, сондықтан қуатты катушкамен жұмыс істеген кезде қорғау амалдары қарастырылуы керек.

Өзара индукция құбылысы бірінші катушкада токтың өзгерісінде екіншінде токтың қозуы.

Е өзара индукции анықталады:
ЕМ =М (3.8)
(3.9)

мұндағы: ЕМ – өзара индукция;

M- өзара индукция коэффициенті;

К- катушка байланыс коэффициенті.

Магниттік индукцияны күшейту үшін солениод қолданылады. Солениод сымды спираль немесе бірнеше бұралған өткізгіштер.

3.4 сурет. Соленоид


Солениодтың полюсін анықтау үшін сағат нұсқама тіл ережесін қолдану керек: сағат нұсқама тілі бойынша ток жүрсе - оң түстік полюс, қарама-қарсы – солтүстік.

Соленоид жасанды магнит болып табылады және тұрақты магнитке қарағанда келесі артықшылықтары бар:Егер соленоидті құрыш өзекшеге енгізіп және оның орамдарынан электрлік ток өткізсе, онда тұрақты магнит магнитті қасиетке ие болады және өзекше магниттеледі.

Құрыш өзекшесі бар солениод электромагнит деп аталады. Электромагнит орамдарының тізбегі ажыратылғанда оның құрыш өзекшесі магниттік қасиеттен айырылады.

Электромагниттің магнит өрісі солениод өрісінен бірнеше есе рет көп. Бұнымен магниттелген ферромагнит материалды өзекше токпен құрылған жалпы магнит өрісін едәуір өсіріп, өзінің магнит өрісін құрайды

Электромагниттер автоматика құрылғыларында кеңінен таралған реледе қолданылады.Индуктивтілік

Егер катушка тоғының тізбегін тұйықтап және ажыратса (2.5сурет), онда оның айналысында магнит өрісі пайда болады және жоғалады. Өзгеріп отыратын магнит өрісі катушка орамдарының өзінде қиылысады және өзінде э.қ.к. өзіндік индукция құрылады. Катушканың өзінің магнит өрісі өзгермегенде оның орамдарында өзіндік магнит сызықтармен қиылысады және онда өзіндік индукцияның э.қ.к қозады.3.5 сурет. өзіндік индукцияның э.қ.к қозу схемасы: а) тізбек ажыратылған кезде, б) тізбек тұйықталған кезде


Егер W орам санымен катушка бойымен оның орамдарын қиатын магнит ағынын Ф құрып өзгеретін ток I жүреді.

Орам санына магнит ағынының туындысы ағын тұасуы деп аталады және ψ (пси) әрпімен белгіленеді:

Ψ=ФW (3.10)

Ағын тұтасуы ψ, магнит ағыны сияқты Ф, вебермен өлшенеді (вб).

Қарастырылған катушкада орамдардан жүретін ағын тұтасуы токқа пропорциональ. Сондықтан

Ψ=LI (3.11)

мұндағы: L — индуктивтілік деп аталатын пропорциональдық коэффициент

(2.11)  формуладан индуктивтілік ағын тұтасуының ток күшіне қатынасымен анықталады және катушканың өзіндік индукция э.қ.к. (ағын тұтасу) қоздыру қабілеттілігімен сипатталады


L= (3.12)
Индуктивтілік генриме  (Гн) өлшенеді; 1 Гн = 1 ом-сек.

Егер өткізгіште бір қалыпты ток өзгерісінде 1 А 1 сек-та 1 В-ке тең өзіндік индукция э.қ.к. енгізсе, онда мұндай өткізгіш 1 Гн индуктивтілікке ие болады. Индуктивтіліктің ұсақ өлшем бірлігі миллигенри (мГн) деп аталады; 1 Гн=1000 мГн.

Катушканың L ұзындықпен, бір қабатта орналасқан W орамдарға ие, I ток жүретін индуктивтілікті анықтаймыз.

Катушка орамдарынан өтетін ток магнит өрісін қоздырады, оның кернеулігі


Н= (3.13)

магниттік индукциятокпен құрылатын магнит ағыны потокал, ағын тұтасуыИндуктивтілік(3.14)

(2.14) өрнегін түрлендіріп индуктивтілікті аламыз(3.15)

Сонымен, катушка индуктивтілігі оның орам сандарының квадратына, катушка өзекшесінің материал магнит өтімділігіне, көлденең қимасының ауданына тура пропорциональ және катушка ұзындығына кері пропорциональ.4 бөлім. Бірфазалы айнымалы ток электр тізбектері

4.1 Айнымалы токты сипаттайтын негізгі шамалар

Айнымалы ток деп периодты түрде шамасы мен бағыты бойынша периодты өзгеретін электрлік токты айтады.

Айнымалы токты алу үшін электромашина генераторын қолданады. Айнымалы ток генератордың жұмысы электро магнитті индукция құбылысына негізделген. 4.1 суретте айнымалы токты өндіру үшін қондырғы бейнеленген.

4.1 сурет. Айнымалы электр тоғын өндіру үшін қарапайым қондырғы


Қондырғының жұмыс принципі қарапайым. Сымды рамкада тұрақты жылдамдықпен біртекті магнит өрісінде айналады.рамка өзінің соңымен өзімен бірге айналатын сақинаға бекітілген. Сақиналарға байланыстыратын қызмет атқаратын серіппені тығыз жанастырады. Рамканың бет жағында үздіксіз өзгеретін магнит ағыны жүреді, бірақ электр магнит тудыратын ағын тұрақты болып қалады. Осыған байланысты рамкада индукция ЭҚК туады. Ол үшін рамканың бет жағынан өтетін магнит ағыны өзгеретінін анықтау үшін, тек белгілі период уақытында рамканың жағдайын салыстыру қажет. Ол үшін 4.2 суретте мұқият қарау керек.

4.2 сурет. Әртүрлі период уақытта рамканың өзгеруі
4.2, а суретте рамканың өзгеру жағдайының есептелу нүктесі. Бұл кезеңде рамканың жазықтығы магнитті сызыққа перпендикуляр, және магнит ағыны максималды шамаға ие. Магниттік сызықтарға рамка периодтың төрттен бір бөлігінде параллель болады. Магнит ағыны бұл кезде нөлге тең, сондықтан бірде бір магнит сызығы рамка бет жағынан өтпейді. Индукция ЭҚК-ін анықтау үшін ағынның шамасын емес, оның өзгеру жылдамдығын білу керек. Есептелу нүктесінде индукция ЭҚК нөлге тең, ал үшіншісінде (сурет 4.2, в) максималды шамада болады. Рамканың жағдайынан кейін индукция ЭҚК шамасы мен таңбасын өзгертетінін көруге болады. Сонымен ол айнымалы болады (4.2 суреттегі график).

Егер рамка тек активті кедергіге ие, бірақ, индукция ЭҚК әрекетінен контурда қозатын ток уақыт өтуімен және ЭҚК-тің өзі де өзгереді. Мұндай ток айнымалы синусоидалды ток деп аталады.4.3 сурет. Синусоидалды токтың қисығы


Переменный синусоидальный ток ( I ) характеризуется следующими параметрами:

1. Айнымалы синусоидалды токты ( I ) сипаттайтын негізгі параметрлер:

Уақыт бірлігінде айнымалы шамалардың (тоқ, кернеу, ЭҚК) мәні лездік мән деп аталады және кіші i,u,e әріптерімен белгіленеді.
I=Im sin α; U=Um sin; E=Em sin α (4.1)
2. Амплитудалық мәндер Im, Um, Em – бұл период ішінде максималды шама

3.Іс жүзіндегі мән:

I= U= E= (4.2)

4. тербеліс периоды Т – айнымалы шамалардың (I, U, E) өзгеруінің толық циклы жасауға керекті уақыт аралығы, ол 3600-қа тең. Өлшем бірлігі секунд.

5. Жиілік – Бір секунд ішіндегі периодтар саны. Өндірісте жиілік 50 Гц.

=  (4.3)

6. Бастапқы фаза деп уақытқа байланысты бастапқы бұрышқа сәйкес келетін фазаны айтады. - фазалық ығысу бұрышы

Мысалы: е1-е2 – ден бұрышқа қалады е1-е2 қарама-қарсы фазада

4.4 сурет. Синусоидалды ЭҚК қисығы
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет