Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтікжүктеу 316.38 Kb.
Дата10.04.2018
өлшемі316.38 Kb.


Қазақстан Республикасы

Еңбек және халықты әлеуметтік

қорғау министрінің

2013 ж. «19» желтоқсан

№ 666-ө-м бұйрығына

қосымшаТехникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын және мемлекеттік органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлер санының

салааралық үлгі нормативтері

Астана қаласы,

2013 жыл

1. Жалпы бөлім

  1. Осы Қызметкерлер санының салааралық үлгі нормативтері (бұдан әрі – Нормативтер) техникалық қызмет көрсетуді іске асыратын және мемлекеттік органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлердің санын белгілеуге арналған.

  2. Сан нормативтерін әзірлеу негізіне мыналар алынған:

функциялар матрицасы;

еңбектің озық әдістерін зерделеу;

өндірістік процесті талдау, оны элементтерге бөлу;

еңбек процесінің құрамын, регламентін және орындалу жүйелілігін жобалау;

нормаланатын жұмыстың ықтимал нұсқаларын ғылыми негіздеу;

еңбек нормаларының мөлшерін, нормалар есебін айқындау және оларды енгізу;

еңбек технологиясының, тәсілдері мен әдістерінің оңтайлы нұсқасын, жұмыс орындарына қызмет көрсету жүйелерін, еңбек пен демалу режимдерін таңдау;

санға әсер ететін факторлардың сандық мәні;

әрбір функция бойынша жұмыстарды орындау көлемі;

персоналдың лауазымдық нұсқаулықтары.  1. Нормативтер персонал санын мыналарды ескере отырып белгілейді:

дайындау-аяқтау жұмысына, демалуға, жеке қажеттіліктерге және жұмыс орнына қызмет көрсетуге жұмсалатын уақыт;

әрбір жұмыс түрі үшін жұмыс уақытының жылдық.  1. Жұмысқа келетін персоналдың саны мынадай формула бойынша айқындалады:

,

мұндағы Фп –бір қызметкердің жұмыс уақытының жылдық пайдалы қоры, сағат.Тн – сағатпен белгілегенде жұмыстың орташа жылдық еңбек сыйымдылығы мынадай формула бойынша айқындалады:

,

мұндағы: - нақты нормаланатын жұмыс түрін орындауға жұмсалатын уақыт, сағат;- бір жылда орындалатын жұмыстың нақты түрінің көлемі;

i=1,…,k – жұмыстың тиісті түрі;

k – функция бойынша жұмыстардың жалпы саны.

  1. Персоналдың тізімдік саны мынадай формула бойынша айқындалады:


мұндағы - демалыс уақытында, ауырған кезде персоналдың жоспарлы жұмысқа шықпауларын ескеретін коэффициент, ол мынадай формула бойынша айқындалады:мұндағы жоспарлы жұмысқа шықпаулар % бухгалтерлік есеп деректері бойынша айқындалады.  1. Редактордың (мәтіндерді аудару жөніндегі) саны Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2011жылғы 24 қарашадағы № 275-п бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік органдардағы НҚА және басқа да құжаттарды орыс тілінен мемлекеттік тілге және мемлекеттік тілден орыс тіліне аудару жұмысына арналған уақыттың үлгі нормаларына сәйкес айқындалады.

  2. Қызметкерлер кәсіптерінің атауы Басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығына, Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығына сәйкес келеді.

  3. Көрсеткіштердің (факторлардың) мәні, есепті жылдың басында қалыптасқан олардың нақты мәндері бойынша айқындалады.

  4. «Дейін» деп көрсетілген нормативтерді қолдану кезінде пайдаланылатын сандық көрсеткіштер шектерін қоса деп түсінген жөн.

  5. Егер нақты саны Нормативтерде көзделгеннен аз болса, бұл ретте еңбек заңнамасында көзделген шектегі жұмыстардың белгіленген технологиясын сақтау және жоғары сапасы қамтамасыз етіледі, онда Нормативтер нақты санды арттыруға негіз болып табылмайды.

2. Еңбекті ұйымдастыру

2.1. Қызметкерлердің қызметі еңбек заңнамасында, Басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығына, Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығына сәйкес әзірленген лауазымдық нұсқаулықтарда регламенттеледі.

2.2. Қызметкерлердің өндірістік қызметі негізгі қызметті қамтамасыз ететін техникалық құралдар мен жабдықтарды пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

2.3. Жұмыс орны еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына сәйкес келуге, сондай-ақ қолданыстағы санитарлық-гигиеналық нормалар мен стандарттарға сәйкес дұрыс жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін техникалық талаптарды ұйымдастыратын кешен құрылуға тиіс.3. Нормативтік бөлім3.1. Басшылар санының нормативтері 3.1.1-3.1.4 тармақтарына сәйкес айқындалады.

3.1.1. Персоналдың «Шаруашылық қызметті ұйымдастыру және қамтамасыз ету» функциясы бойынша сан нормативтері.

Орындаушылар құрамы. Шаруа меңгерушісі, қойма меңгерушісі, комендант

Үлгілік жұмыс құрамы.

1) Ұйымның және оның бөлімшелерінің жабдықтау және шаруашылық қызмет көрсету жөніндегі жұмысына басшылық етуді жүзеге асыру. Мүлікті, шаруашылық керек-жарақты сақтауды қамтамасыз ету және ұқыпты күйде ұстау, оны қалпына келтіру және толықтыру, сондай-ақ ғимараттардың және оған қатысты құрылыстардың және іргелес аумақтардың тазалығын сақтау. Ғимараттардың жай-күйін бақылау және оларды уақтылы жөндеу жөнінде шаралар қабылдау. Қызметкерлерді кеңсе қажеттіліктерімен және шаруашылыққа қажетті заттармен қамтамасыз ету. Тиісті есептілікті жүргізу. Тауар-материалдық құндылықтарды (ТМҚ) түгендеуге қатысу. Қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелерін, өндірістік санитария мен өрт қауіпсіздігінің талаптарын сақтауын қамтамасыз ету.

Ғимараттар кешені және оларға қарасты құрылыстар мен аумақтар болған жағдайда, сондай-ақ мекемеде 200-ге жуық адам жұмыс істесе саны 1 бірлік шаруа меңгерушісі лауазымы енгізіледі.

2) ТМҚ қабылдау, сақтау және беру, оларды қойма ауданын барынша ұтымды пайдалануды ескере отырып орналастыру, қажетті материалдарды, керек-жарақтарды іздеуді жеңілдету және жеделдету жөніндегі жұмыстарға басшылық ету. Еңбекті қорғау жөніндегі нормаларды, ережелер мен нұсқаулықтарды сақтай отырып, қоймада тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру. Қойма шаруашылығы жұмысының тиімділігін арттыру, тасымалдауға шығындарды қысқарту, қойма шаруашылығы ұйымына заманауи есептеу техникасын, коммуникациялар мен байланыс құралдарын енгізу жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге және жүзеге асыруға қатысу.

Ауданы 500 шаршы метр болатын өндірістік орынжайлар болған жағдайда, сондай-ақ мекемеде 200-ге жуық адам жұмыс істесе 1 бірлік қойма меңгерушісі лауазымы енгізіледі. Мекемеде жұмыс істейтіндердің саны мен өндірістік орынжайлардың ауданы аз болған жағдайда 1 бірлік қоймашы енгізіледі.

3) Ғимараттың орынжайларын күзгі-қысқы жұмыс тәртібінде пайдалануға беруге дайындау. Мүлікті есепке алуды жүргізу, мерзімдік тексеруден өткізу және оны есептен шығару актілерін жасау.

Оқу-зертханалық немесе әлеуметтік-тұрмыстық ғимараттар кешені, сондай-ақ оларға қарасты құрылыстар мен қоршаған аумағы болған жағдайда және мекемеде 200-ге жуық адам жұмыс істейтін болса жеке тұрған бір ғимаратқа 1 бірлік есебінен комендант лауазымы енгізіледі.
3.1.2. Персоналдың «Кітапхана жұмысын ұйымдастыру» функциясы бойынша сан нормативтері.

Орындаушылар құрамы. Кітапхана меңгерушісі

Үлгілік жұмыс құрамы. Ұйымның бөлімшелерін және кітапхана оқырмандарын ғылыми-техникалық, экономикалық және басқа да әдебиеттермен қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты ұйымдастыру. Кітапхананы толықтыру жоспарларын әзірлеу. Кітапхана қорын есепке алу, толықтыру, мерзімдік түгендеу жүргізу жөніндегі жұмысқа басшылық ету. Тақырыптық көрмелерді, оқырмандар конференцияларын ұйымдастыруға, көрнекі үгіттеулерді, стендтерді, сөрелерді безендіруге қатысу. Кітапхана қорының сақталуын қамтамасыз ету, кітапхана жұмысының негізгі көрсеткіштері бойынша статистикалық есепті жүргізу және белгіленген есептілікті дайындау. Кітапхана қызметкерлеріне басшылық ету.

Мекемеде жабдықталған кітапхана және кемінде 3000 дана болатын кітап қоры болған жағдайда, кітапхана меңгерушісінің сан нормативтері 1 бірлік санымен белгіленеді.


3.1.3. Персоналдың «Мұражай қызметін ұйымдастыру» функциясы бойынша сан нормативтері.

Орындаушылар құрамы. Мұражай меңгерушісі

Үлгілік жұмыс құрамы. Мұражайдың экспозициялық, насихаттық, әдістемелік және басқа да қызмет түрлеріне басшылық ету. Мұражайдың перспективалық және ағымдағы жұмыс жоспарларын әзірлеу. Белгіленген тәртіпте ғылыми байланыстарды, басқа мұражайлардың көрмелерімен алмасуды ұйымдастыру. Мұражай қорларын толықтыруды, зерделеуді, оларды танымал етуді қамтамасыз ету. Мұражай экспонаттарын есепке алуды, сақтауды және қозғалысын, олардың қоймаларға орналастырылуын ұйымдастыру. Белгіленген есептілікті дайындау. Экспозицияны жетілдіру және жаңа материалдармен толықтыру бойынша жұмыс жүргізу. Мұражайдағы экскурсия және дәріс жұмыстарын ұйымдастыру. Мұражай экспозициялары бойынша шолу және тақырыптық экскурсияларды жүзеге асыратын экскурсоводтардың жұмысын бақылау.

Келушілер саны 3 мың адамнан және мұражай қоры 3 мың бірліктен астам болған жағдайда, мұражай меңгерушісінің сан нормативтері 1 бірлік санымен белгіленеді.


3.1.4. Персоналдың «Қоғамдық қабылдау жұмысын ұйымдастыру» функциясы бойынша сан нормативтері.

Орындаушылар құрамы. Қабылдау бөлімінің меңгерушісі

Үлгілік жұмыс құрамы. Азаматтардың қоғамдық қабылдауға келіп түскен ауызша және жазбаша өтініштерін уақытылы, объективті қарауды қамтамасыз ету. Іс қағаздарын жүргізудің дәл ұйымдастырылуын қамтамасыз ету. Басшылықтың азаматтарды қабылдау кестесін әзірлеу. Азаматтардың нақты өтініштері бойынша барлық материалдарды басшылықтың жеке қабылдауына дайындау. Құрылымдық бөлімшелердің азаматтардың өтініштерімен жұмыс істеу жағдайына тексеру жүргізу. Басшылыққа құрылымдық бөлімшелердің азаматтардың өтініштерімен жұмысы туралы есептерін дайындау.

Қабылдау бөлімі меңгерушісінің сан нормативтері қоғамдық қабылдауға 1 бірлік есебінен белгіленеді.
3.2. Қызметкерлер санының нормативтері 1-7 кестелерге, 3.2.8-3.2.12 тармақтарға сәйкес айқындалады.

3.2.1. Персоналдың «Мұрағат ісін жүргізу» функциясы бойынша сан нормативтері.

Орындаушылар құрамы. Мұрағатшы

Үлгілік жұмыс құрамы. Келіп түсетін сұрау салуларға сәйкес құжаттардың мұрағаттық көшірмелерін (картотекадан, сөрелерден іздеу, қол қойдырып беру), оның ішінде автоматтандырылған технологияның көмегімен беру. Сақтауды ұйымдастыру және мұрағатқа келіп түскен құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету. Сақтауға келіп түскен құжаттарды қабылдау және тіркеу. Құрылымдық бөлімшелердің мұрағаттық істерді ресімдеу және тапсыру жұмыстарын үйлестіру. Сақтау бірліктерін шифрлау, істерді жүйелеу және орналастыру, қолданыстағы ережелерге сәйкес олардың есебін жүргізу. Мұрағат орынжайында өртке қарсы қорғаныс ережелерінің сақталуын бақылау.
1-кесте. Персоналдың «Мұрағат ісін жүргізу» функциясы

бойынша сан нормативтері

Р/нБір жылда алынған істердің* саны, бірлік

Сан нормативтері, адам

1

694-ке дейін

0,5

2

695-тен 1157-ге дейін

1

3

1158-ден 1620-ға дейін

1,5

4

1621-ден 2083-ке дейін

2

5

2084-тен 2546-ға дейін

2,5

6

2547-ден 3009-ға дейін

3

7

3010-нан 3472-ге дейін

3,5

8

3473-тен 3935-ке дейін

4

9

3936-дан 4398-ге дейін

4,5

10

4399-дан 4861-ге дейін

5

11

4862-ден 5324-ке дейін

5,5

12

5325-тен 5787-ге дейін

6

13

5788-ден 6250-ге дейін

6,5

14

6251-ден 6713-ке дейін

7

15

6714-тен 7176-ға дейін

7,5

16

7177-ден 7639-ға дейін

8

17

7640-тан 8102-ге дейін

8,5

18

8103-тен 8565-ке дейін

9

19

8566-дан 9028-ге дейін

9,5

20

9029-дан бастап және одан жоғары

10

Ескертпе:

1) *1 іс А4 форматты 180 парақтан тұрады (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 1570 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидалары).

2) 40 000-нан астам істерден тұратын мұрағат қоры болған жағдайда мұрағат меңгерушісі лауазымы енгізіледі.
3.2.2. Персоналдың «Іс қағаздарын жүргізу және құжаттамалық бақылау» функциясы бойынша сан нормативтері.

Орындаушылар құрамы. Іс қағаздарын жүргізу (тапсырмалардың орындалуын бақылау) жөніндегі инспектор

Үлгілік жұмыс құрамы. Құжаттарды қағаз түрінде және электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесінде өңдеу және тіркеу жұмысы. Құжатты бақылау-тіркеу картотекасына бақылауға қою. Құжаттардың уақытылы орындалуына бақылауды жүзеге асыру. Тапсырмалар мен басқа да құжаттардың уақытылы орындалмауының себептерін айқындау. Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесінде орындалған құжаттар бойынша есеп дайындау, басшылықты олардың орындалу жай-күйі туралы хабардар ету.

2-кесте. Персоналдың «Іс қағаздарын жүргізу және құжаттамалық бақылау»

функциясы бойынша сан нормативтері

Р/нБір жылдағы кіріс хат-хабарларының саны, бірлік

Сан нормативтері, адам

1

8680-ге дейін

0,5

2

8681-ден 14466-ға дейін

1

3

14467-ден 20253-ке дейін

1,5

4

20253-тен 26040-қа дейін

2

5

26041-ден 31826-ға дейін

2,5

6

31827-ден 37613-ке дейін

3

7

37614-тен 43399-ға дейін

3,5

8

43400-ден 49186-ға дейін

4

9

49187-ден 54972-ге дейін

4,5

10

54973-тен 60759-ға дейін

5

11

60760-тан 66546-ға дейін

5,5

12

66547-ден 72332-ге дейін

6

13

72333-тен 78119-ға дейін

6,5

14

78120-дан 83905-ке дейін

7

15

83906-дан 89692-ге дейін

7,5

16

89693-тен 95478-ге дейін

8

17

95479-дан 101265-ке дейін

8,5

18

101266-дан 107051-ге дейін

9

19

107052-ден 112838-ге дейін

9,5

20

112839-дан бастап және одан жоғары

103.2.3. Персоналдың «Статистикалық есеп және есептілік» функциясы бойынша сан нормативтері.

Орындаушылар құрамы. Статистик

Үлгілік жұмыс құрамы. Ұйымның мерзімдік статистикалық есептілігі мен біржолғы есептерін мекемелер бекіткен нысандар мен мерзімдерде дайындау жөніндегі жұмысты орындау. Бастапқы құжаттар негізінде жоспарлы тапсырмаларды, мәліметтерді, сондай-ақ ұйымның бөлімшелері ұсынатын қорытындыларды, есептерді орындау туралы деректерді жүйелік жинақтау. Алынған деректердің дұрыстығын, оларды жеке бөлімшелер бойынша өткен кезеңдердегі деректермен салыстырылуын тексеруді жүзеге асыру. Цифрлық деректерді жүйелеу және өңдеу (оларды топтастыруды, қорытындыларды санауды, салыстырмалы көрсеткіштерді есептеуді жүзеге асыру). Статистикалық есеп деректерінің негізінде түрлі анықтамаларды дайындау.
3-кесте. Персоналдың «Статистикалық есеп және есептілік»

функциясы бойынша сан нормативтері

Р/нБір жылда өңделетін есептер* саны, бірлік

Сан нормативтері, адам

1

1791-ге дейін

0,5

2

1792-тен 2984-ке дейін

1

3

2985-тен 4178-ге дейін

1,5

4

4179-дан 5372-ге дейін

2

5

5373-тен 6566-ға дейін

2,5

6

6567-ден 77760-қа дейін

3

7

7761-ден 8953-ке дейін

3,5

8

8954-тен 10147-ге дейін

4

9

10148-ден 11341-ге дейін

4,5

10

11342-ден 12535-ке дейін

5

11

12536-дан 13728-ге дейін

5,5

12

13729-дан 14922-ге дейін

6

13

14923-тен 16116-ға дейін

6,5

14

16117-ден 17310-ға дейін

7

15

17311-ден 18504-ке дейін

7,5

16

18505-тен 19697-ге дейін

8

17

19698-ден 20891-ге дейін

8,5

18

20892-ден 22085-ке дейін

9

19

22086-дан 23279-ға дейін

9,5

20

23280-нен бастап және одан жоғары

10


3.2.4. Персоналдың «Компьютерлік техниканың (бағдарламалардың) жұмысқа жарамдылығын қамтамасыз ету» функциясы бойынша сан нормативтері

Орындаушылар құрамы. Компьютерлік техника (бағдарламалар) операторы

Үлгілік жұмыс құрамы. Компьютерлік техникаға сервистік қызмет көрсету. Компьютерлік техниканың бағдарламалық құралдарымен техникалық жұмыстар. Ұйым қызметкерлеріне қызмет көрсету жұмыстары.
4-кесте. Персоналдың «Компьютерлік техниканың (бағдарламалардың) жұмысқа жарамдылығын қамтамасыз ету» функциясы бойынша сан нормативтері

р/б №

Қызмет көрсетілетін компьютерлік техниканың (бағдарламалардың)* саны, бірлік

Сан нормативтері, адам

1

89-ға дейін

0,5

2

90-нан 148-ге дейін

1

3

149-дан 207-ге дейін

1,5

4

208-ден 266-ға дейін

2

5

267-ден 326-ға дейін

2,5

6

327-ден 385-ке дейін

3

7

386-дан 444-ке дейін

3,5

8

445-тен 503-ке дейін

4

9

504-тен 562-ге дейін

4,5

10

563-тен 622-ге дейін

5

11

623-тен 681-ге дейін

5,5

12

682-ден 740-қа дейін

6

13

741-ден 799-ға дейін

6,5

14

800-ден 858-ге дейін

7

15

859-дан 917-ге дейін

7,5

16

918-ден 977-ге дейін

8

17

978-ден 1036-ға дейін

8,5

18

1037-ден 1095-ке дейін

9

19

1096-дан 1154-ке дейін

9,5

20

1155-тен бастап және одан жоғары

10

Ескертпе: * Қызмет көрсетілетін компьютерлік техника (бағдарламалар) – бұл компьютерлердің өзі және компьютерлермен бірге жұмыс істейтін және кейбір қосымша функцияларды (құжаттарды басып шығару немесе сканерлеу, желіге қосылу, қуат көзін істен шығудан қорғау және т.с.с.) қамтамасыз ететін жеке тұрған жабдық, осы типтегі құрылғыларға орнатылатын және олардың базалық функцияларының орындалуын қолдауды қамтамасыз ететін бағдарламалық қамтамасыз ету.
3.2.5. Персоналдың «Көшіру-көбейту жұмысы» функциясы бойынша сан нормативтері.

Орындаушылар құрамы. Көшіру-көбейту машиналарының операторы

Үлгілік жұмыс құрамы. Құжаттарды көбейту жұмыстары (көшіру және көбейту операциялары) Шығын материалдарына тапсырыс беру және алу. Көшіргі-көбейткіш аппараттарында шығын материалдарын алмастыру. Техникалық және есептік құжатнаманы жүргізу.
5-кесте. Персоналдың «Көшіру-көбейту жұмысы» функциясы

бойынша сан нормативтері

Р/нБір жылдағы ксерокөшірмелер (А4 форматындағы парақ) саны, бірлік

Сан нормативтері, адам

1

51475-ке дейін

0,5

2

51476-дан 85791-ге дейін

1

3

85792-ден 120108-ге дейін

1,5

4

120109-дан 154424-ке дейін

2

5

154425-тен 188741-ге дейін

2,5

6

188742-ден 223057-ге дейін

3

7

223058-ден 257374-ке дейін

3,5

8

257375-тен 291690-ға дейін

4

9

291691-ден 326007-ге дейін

4,5

10

326008-ден 360323-ке дейін

5

11

360324-тен 394640-қа дейін

5,5

12

394641-ден 428956-ға дейін

6

13

428957-ден 463273-ке дейін

6,5

14

463274-тен 497589-ға дейін

7

15

497590-нан 531906-ға дейін

7,5

16

531907-ден 566222-ге дейін

8

17

566223-тен 600539-ға дейін

8,5

18

600540-тан 634855-ке дейін

9

19

634856-дан 669172-ге дейін

9,5

20

669173-тен бастап және одан жоғары

103.2.6. Персоналдың «Әдіснамалық қамтамасыз ету» функциясы бойынша сан нормативтері.

Орындаушылар құрамы. Әдіскер

Үлгілік жұмыс құрамы. Нормативтік-құқықтық актілерді, мемлекеттік стандарттарды, оқу-әдістемелік кешендер мен басқа да әдістемелік әдебиетті зерделеу, талдау және ұйым жұмысында пайдалануға дайындау. Жұмыс процесі мен әдістемелік жұмыстың тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу. Инновациялық әлеуетті, ғылыми-теоретикалық деңгей мен кәсіби шеберлікті арттыру бойынша үздіксіз өзін-өзі оқытуды әдістемелік және психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету мақсатында ғылыми-тәжірибелік іс-шаралар дайындау.
6-кесте. Персоналдың «Әдіснамалық қамтамасыз ету» функциясы

бойынша сан нормативтері

Р/нБір жылда өңделген құжаттар* саны, бірлік

Сан нормативтері, адам

1

310-ға дейін

0,5

2

311-ден 517-ге дейін

1,0

3

518-ден 724-ке дейін

1,5

4

725-тен 930-ға дейін

2,0

5

931-ден 1137-ге дейін

2,5

6

1138-ден 1344-ке дейін

3,0

7

1345-тен 1551-ге дейін

3,5

8

1552-ден 1757-ге дейін

4,0

9

1758-ден 1964-ке дейін

4,5

10

1965-тен 2171-ге дейін

5,0

11

2172-ден 2378-ге дейін

5,5

12

2379-дан 2584-ке дейін

6,0

13

2585-тен 2791-ге дейін

6,5

14

2792-ден 2998-ге дейін

7,0

15

2999-дан 3205-ке дейін

7,5

16

3206-дан 3411-ге дейін

8,0

17

3412-ден 3618-ге дейін

8,5

18

3619-дан 3825-ке дейін

9,0

19

3826-дан 4032-ге дейін

9,5

20

4033-тен бастап және одан жоғары

10,0

Ескертпе: * Өңделген құжаттар – бұл ұйым жұмысында пайдалану үшін зерделенген, талданған және дайындалған нормативтік-құқықтық актілер, мемлекеттік стандарттар, оқу-әдістемелік кешендер мен басқа да әдістемелік әдебиет.

Мемлекеттік білім беру ұйымдарындағы әдіскерлердің сан нормативтері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылы 30 қаңтардағы № 77 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесіне сәйкес айқындалады

3.2.7. Персоналдың «Диспетчерлік қамтамасыз ету» функциясы бойынша сан нормативтері.

Орындаушылар құрамы. Диспетчер

Үлгілік жұмыс құрамы. Құжаттарды (өтінімдерді) өңдеу және тіркеу жұмысы. Өтінімдерге сәйкес ұйым бөлімшелерінің көлікпен қамтамасыз етілуін бақылау. Көлік құралының одометрін бақылау, жүргізушінің жол парағын жүргізу. Қызметкерлерді тасып-тарату уақытының ұзақтығына хронометраждық бақылау жүргізу. Диспетчерлік журнал жүргізу, есептік баянаттарды және басқа да техникалық құжаттамаларды дайындау.

Диспетчерлердің саны олардың бекітілген жұмыс тәртібіне байланысты айқындалады, бұл ретте мынадай сан қабылданады: • 24 сағаттық тәулік бойғы жұмыс кестесінде - 4,7 адам;

 • 16 сағаттық - 3,14 адам;

 • 12 сағаттық - 2,35 адам;

 • 8 сағаттық - 1,57 адам.


3.2.8. Персоналдың «Құжаттарды (поштаны) жеткізуді қамтамасыз ету» функциясы бойынша сан нормативтері.

Орындаушылар құрамы. Курьер*

Үлгілік жұмыс құрамы. Кіріс және шығыс хат-хабарларды қабылдау және өңдеу (индекстеу, сұрыптау, реестрлік кітаптарда және тізімдемелерде жазба жүргізу), оның дұрыс ресімделуін тексеру. Конверттерді (пакеттерді) ашу, салымдардың болуын тексеру, хат-хабарларды адресаттарға жіберу және жеткізу. Жөнелтілетін хат-хабарларды конверттерге салу, мекен-жайын көрсету және марка жапсыру. Экспедиция арқылы өтетін құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету.

Курьердің сан нормативтері кеңсеге 1 бірлік есебінен айқындалады.*Ескертпе: «курьер» лауазымы «экспедитор» лауазымының орнына енгізілген.
3.2.9. Персоналдың «Басшының әкімшілік-өкімдік қызметін ұйымдық-техникалық қамтамасыз ету» функциясы бойынша сан нормативтері.

Орындаушылар құрамы. Басшының хатшысы

Үлгілік жұмыс құрамы. Ұйым басшысының әкімшілік-өкімдік қызметін ұйымдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты жүзеге асыру. Басшының қарауына келіп түсетін хат-хабарларды қабылдау, оларды тапсыру. Іс қағаздарын жүргізу, компьютерлік техниканы қолдану арқылы түрлі операцияларды орындау. Басшының жұмысына қажетті құжаттар мен материалдарды дайындау. Қатынас этикасын сақтай отырып, келушілерді қабылдауды ұйымдастыру, қызметкерлердің өтініштері мен ұсыныстарын жедел қарауға жәрдемдесу.

Басшы хатшысының сан нормативтері басшыға бір адам саны бойынша айқындалады (қабылдау бөліміне 1 бірлік).


3.2.10. Персоналдың «Кітапханалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру» функциясы бойынша сан нормативтері.

Орындаушылар құрамы. Кітапханашы

Үлгілік жұмыс құрамы. Кітапхана қорын толықтыру және есепке алу, қордың сақталуын қамтамасыз ету. Оқырмандарға қызмет көрсету, құжаттарды кітапханалық өңдеу. Бұқаралық, анықтамалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу. Кітапхана қоры негізінде библиографиялық анықтамаларды, тақырыптық іріктеулерді дайындау.

Кітапханашының сан нормативтері оқырмандар саны 1500-ге жеткен және жылына 26 мың кітап берілген жағдайда – 1 бірлік, әрбір 750 оқырманға және жылына 13 мың кітап беруге – 1 бірлік, әрбір келесі 400 оқырманға және жылына 8 мың кітап беруге – 0,5 бірлік болып белгіленеді. **Ескертпе: Мемлекеттік білім беру және мәдениет ұйымдарындағы кітапханашылар санының нормативтері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 маусымдағы № 597 қаулысымен бекітілген Облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандық, облыстық маңызы бар қалалардың, ауылдық деңгейлердегі мемлекеттік мәдениет ұйымдарының үлгілік штаттарына сәйкес айқындалады.

3.2.11. Персоналдың «Өткізу режимінің жұмысын ұйымдастыру» функциясы бойынша сан нормативтері.

Орындаушылар құрамы. Инспектор (өткізу режимінің, рұқсатнама бюросының)

Үлгілік жұмыс құрамы. Ұйым қызметкерлерін және келушілерді өткізуді ұйымдастыру. Мекеменің кіреберісіндегі кезекшілікті жүзеге асыру.

Инспекторлардың (өткізу режимінің, рұқсатнама бюросының) саны олардың бекітілген жұмыс тәртібіне байланысты айқындалады, бұл ретте мынадай сан қабылданады:

 • 24 сағаттық тәулік бойғы жұмыс кестесінде - 4,7 адам;

 • 16 сағаттық - 3,14 адам;

 • 12 сағаттық - 2,35 адам;

 • 8 сағаттық - 1,57 адам.

Ескертпе: мамандандырылған күзет құрылымдары тартылған жағдайда осы тармақ бойынша сан нормативтері есептелмейді.
3.2.12. Персоналдың «Механикалық жабдықтарға қызмет көрсету» функциясы бойынша сан нормативтері.

Орындаушылар құрамы. Механик (дыбыстық, трансляциялық, дизельдік жабдыққа қызмет көрсету жөніндегі)

Үлгілік жұмыс құрамы. Жабдықтың барлық түрлерінің авариясыз және сенiмдi жұмыс iстеуiн, олардың дұрыс пайдаланылуын, уақытылы, сапалы жөндеуді және техникалық қызмет көрсетуді, оны жаңғырту жөніндегі жұмыстарды жүргізуді және жабдыққа жөндеу қызметін көрсетудің үнемділігін арттыруды қамтамасыз ету.

Қолданыста 20 және одан да көп жабдық болған жағдайда механиктің бағыттар бойынша сан нормативтері 1 бірлік саны бойынша айқындалады.


3.2.13. Персоналдың «Байланыс жүйелеріне қызмет көрсету» функциясы бойынша сан нормативтері

Орындаушылар құрамы. Телефон байланысы мен радиофикацияның желілік құрылымдарының электромонтері*

Үлгілік жұмыс құрамы. Ішкі телефон нөмірлерін тексеруді жүзеге асыру. Телефон аппараттарын желіге қосу жұмысы. Желілердің зақымдануларын жою жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру. Байланыс жүйелерінің жөндеу-профилактикалық жұмыстарын жүргізу.
7-кесте. Персоналдың «Байланыс жүйелеріне қызмет көрсету»

функциясы бойынша сан нормативтері

Жабдықтың атауы

Жұмысшылар санының нормативтері, адам

Радио- және радиорелелік байланыс аппаратурасы Электрмен қуатталатын құрылғылар

Диспетчерлік байланыс аппаратурасы

Дауыс зорайтқыш байланыс аппаратурасы

Автоматика жән сигнализация аппаратурасы

Өндірістік байланыс аппаратурасы

Телевизиялық өнеркәсіп қондырғылары0,254

0,277


0,460

0,602


0,164

0,20


0,730

*Ескертпе: «Телефон байланысы мен радиофикацияның желілік құрылымдарының электромонтері» кәсібі «байланыс жүйелерінің операторы» кәсібінің орнына енгізілген.

Мазмұны

 1. Жалпы бөлім………………………………………………………………………...2

 2. Еңбекті ұйымдастыру………………………………………………………………4

 3. Нормативтік бөлім………………………………………………………………….5


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет