Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Басшысыныңжүктеу 1.75 Mb.
бет2/8
Дата29.08.2018
өлшемі1.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   82-стратегиялық бағыт. Тиімді валюталық реттеуді және валюталық бақылауды жүзеге асыру

2.1.-мақсат. Ырықтандырылған валюталық режим және Кеден одағының жұмыс істеуі жағдайларындағы валюталық реттеу және бақылау жүйесін жетілдіру

Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарлама кодтары – жоқ


Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсете отырып, мақсатты индикатордың, міндеттің және тікелей нәтижелер көрсеткіштерінің атауы

Ақпарат

көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең


Қол жеткіз-беу себептері

Жос-пар

Нақты

1

2

3

4

5

6

Мақсатты индикатор
Ғаламдық бәсекеге қабілеттілік индексінің шеңберінде «Капитал қозғалысына шектеулер» көрсеткіші


Дүниежүзілік Экономикалық Форумның ғаламдық бәсекеге қабілеттілігінің есебі

ҚР рейтинг-

тегі орны112

алып тастал-ған4
2.1.1-міндет. Валюталық реттеудің нормативтік құқықтық базасын, оның ішінде Кеден одағының жұмыс істеуі жағдайында жетілдіру

Тікелей нәтижелердің көрсеткіші
Нормативтік құқықтық және/немесе заңнамалық актілердің саны

НҚА/ Заң

актілер саны

1

1

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шара
Валюталық құндылықтардың айналыс тәртібін реттеуді жетілдіру

х

х
2.1.2-міндет. Валюталық операциялар және капитал ағындары бойынша толық және шынайы ақпарат алу мақсатында валюталық бақылау рәсімдерін жетілдіру

Тікелей нәтижелердің көрсеткіші
Инспекциялаумен қамтылған уәкілетті банктердің саны

ҚРПӘ-ге ақпарат

% (кем емес)

10

25
Инспекциялаумен қамтылған уәкілетті ұйымдардың саны

ҚРПӘ-ге ақпарат

% (кем емес)

30

34
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Уәкілетті банктерді және уәкілетті ұйымдарды тексеруді ұйымдастыру (тексерулерді селективті жоспарлау, жүргізу, нәтижелері бойынша актілер ресімдеу (жыл сайын)

х

х
2.1.3-міндет. Валюталық заңнаманың бұзылуын болдырмау мақсатында халықтың және бизнес-қоғамдастықтың Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру тәртібі туралы хабардар болуын одан әрі, оның ішінде ҚРҰБ-ның аумақтық филиалдары арқылы арттыру

Тікелей нәтижелердің көрсеткіші
Бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар және сөз сөйлеу

БАҚ

саны

5

5
Валюталық заңнаманың мәселелері бойынша семинарлардың саны

ҚРПӘ-ге ақпарат

саны

2

2

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Валюталық реттеудің және валюталық бақылаудың мақсаттары, жүзеге асыру жөніндегі шаралар және талаптарын сақтамағаны үшін жауапкершілік туралы ақпараттық-түсіндірме науқанын жүргізу

х

х


3-стратегиялық бағыт. Төлем жүйелерінің жұмыс істеуін ұйымдастыру

3.1-мақсат. Төлем жүйелерінің жұмыс істеуінің тиімділігін және қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарлама кодтары – жоқ


Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсете отырып, мақсатты индикатордың, міндеттің және тікелей нәтижелер көрсеткіштерінің атауы

Ақпарат

көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең


Қол жеткізбеу себептері

Жос-пар

Нақты

1

2

3

4

5

6

Мақсатты индикатор
2010 жылмен салыстырғанда елдегі қолма-қол жасалмайтын төлемдер көлемінің өсуіне қол жеткізу

ҚРҰБ

%

8-ден кем емес

11,6 %
3.1.1-міндет. Операторы «ҚРҰБ ҚБЕО» РМК болып табылатын ұлттық төлем жүйелерінің (Банкаралық ақша аудару жүйесі және Банкаралық клирингі жүйесі) тиімді, сенімді және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелердің көрсеткіші
Төлем жүйелерінің бір жылдағы жұмыс қабілеттілігінің коэфффиценті5


ҚРҰБ

%

Кемінде 90

БААЖ-да = 99,934%,

БКЖ-да 99,979%


Қазақстанның төлем жүйелерін резервтік орталықтың бағдарламалық-техникалық кешеніне көшіру

ҚРҰБ

іс-шаралар саны

2

2

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
ҚБЕО төлем жүйелерінің (БААЖ және Банкаралық клирингі жүйесі) үздіксіз жұмыс істеуінің мониторингі және бақылау, іркілістер мен тұрып қалулар болған кезде жылдам жауап қату және техникалық проблемаларды жою

х

х
Төлем жүйелерінің жұмыс қабілеттілігі коэффициенттерін ай сайынғы, жыл сайынғы негізде есептеу

х

х
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» РМК-мен бірлесіп төлем жүйелерін резервтік орталықтың бағдарламалық-техникалық кешеніне көшіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу

х

х


4-стратегиялық бағыт. Қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге жәрдемдесу

4.1-мақсат. Қаржы жүйесінің тұрақтылығын арттыру

Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарлама кодтары – жоқ


Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсете отырып, мақсатты индикатордың, міндеттің және тікелей нәтижелер көрсеткіштерінің атауы

Ақпарат

көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең


Қол жеткізбеу себептері

Жоспар

Нақты

1

2

3

4

5

6

Мақсатты индикатор
Ғаламдық бәсекеге қабілеттілік индексінің «Банктердің сенімділігі» көрсеткіші


Дүниежүзі-лік Эконо-микалық Форумның ғаламдық бәсекеге қабілеттілігінің есебі

ҚР рейтингтегі орны

127

100
4.1.1-міндет. Қаржылық делдалдық деңгейінің мониторингі және салымшылардың банк жүйесіне деген сенімділігін қолдау

Тікелей нәтижелердің көрсеткіші
Кредит нарығы өлшемдерінің зерттеуін жариялау

ҚРҰБ

саны

4

4
Қаржылық тұрақтылық туралы есепті жариялау

ҚРҰБ жылдық есебі

саны

1

0

Талдамалық жазбаны қараңыз

Сыртқы және ішкі міндеттемелер бойынша дефолтқа жол берген жүйе құраушы қаржы институттарының саны

ҚҚК

саны

0


0

Банк секторын стресс-тестілеу

ҚРҰБ

стресс-тесттер

1-ден кем емес

2
Өңірлерді қоса алғанда:

- кредиттеу объектілері

- қызмет түрлері

- халыққа ипотекалық кредит беру

- тұтынушылық кредит беру

- шағын бизнес бағыттары бойынша елдің кредиттік нарығының ахуалы туралы статистикалық ақпаратты жариялауҚРҰБ

саны

24

24
Екінші деңгейдегі банктердің стресстік активтерді басқару жөніндегі ұйымдарға (ПКҚ және КАБҰ) тапсырылған проблемалық активтерінің жиынтық көлемі туралы ҚРПӘ-ге ақпарат

«ПКҚ» АҚ,

Екінші деңгейдегі банктерсаны

1

1
«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

ҚРҰБ жылдық есебі


%

10

10
Жеке тұлғалардың депозиттері бойынша кепілдікпен өтеудің мөлшері

ҚРҰБ

миллион теңге


5

5
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Кредит нарығының өлшемдерін зерделеу

х

х
Қаржылық тұрақтылық туралы есепті дайындау

х

х
Ұлттық Банктің банк қарыздарын беруі (қажеттілігіне қарай)

х

х
Банк секторын стресс-тестілеу

х

х
Елдің кредит нарығының ахуалы туралы статистикалық ақпарат дайындау

х

х
Екінші деңгейдегі банктердің проблемалық активтерін стресстік активтерді басқару жөніндегі ұйымдарға (ПКҚ және КАБҰ) тапсырудың мониторингі

х

х
Екінші деңгейдегі банктердің активтері және шартты міндеттемелері сапасының мониторингі

х

х
Ұлттық Банк Басқармасының қаулысын дайындау

х

х
4.1.2-міндет. Қаржы ұйымдарында халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының тиімді

қолданылуын қамтамасыз етуТікелей нәтижелердің көрсеткіші
Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік бойынша әзірленген нормативтік құқықтық актілердің саны және қаржы ұйымдарының бухгалтерлік есебін жүргізуді автоматтандыру

ҚРҰБ жылдық есебі

НҚА саны

5

12
Қаржы ұйымдарына бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыратын жүйелерге қойылатын талаптарды сақтау бойынша жүзеге асырылған тексерулердің саны

ҚРҰБ жылдық есебі

қаржы нарығы субъектілеріне тексеру-лердің саны

12

17
Қаржы ұйымдарының, ҚҚК қызметкерлерін және жоғары оқу орындары студенттерін ХҚЕС бойынша оқыту және біліктілігін арттыру семинарларының саны

ҚРҰБ жылдық есебі

семинарлар саны

5

5
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ қаржы ұйымдарының бухгалтерлік есебін жүргізуді автоматтандыру жөніндегі талаптарды жетілдіру

х

х
Қаржы ұйымдарының бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыратын жүйелерге қойылатын талаптарды сақтауын, оның ішінде ҚҚК қызметкерлерін тарта отырып тексеру арқылы бақылау

х

х
Қаржы ұйымдарының, ҚҚК қызметкерлерін, жоғары оқу орындары студенттерін ХҚЕС бойынша оқыту және біліктілігін арттыру жөніндегі іс-шараларды өткізу

х

х
4.1.3-міндет. Банк жүйесінің өтімділігін қолдау

Тікелей нәтижелердің көрсеткіші
Банктердің Ұлттық Банк алдындағы қайта қаржыландыру операциялары және берілген кепілдіктер бойынша өтелмеген міндеттемелерінің көлемі

ҚРҰБ

Банктер-дің жиынтық меншікті капиталынан %-бен

50-ден артық емес

28,16%,

оның ішінде 0,69% –

ЕБРР 6

Ең төменгі резервтік талаптардың нормативтері:

ішкі міндеттемелер

өзге де міндеттемелер бойынша


ҚРҰБ

кезеңнің соңында %


68-ден артық емес

2,5/0,0


6,5/2,5
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Кері РЕПО операцияларын жүргізу

х

х
Банктерге қайта қаржыландыру қарыздарын беру

х

х
Қажеттілігіне қарай Ұлттық Банк Басқармасының қаулысын дайындау

х

-

2013 жылы банк секторында тұрақтылықтың сақталуына байланысты ЕРТ нормативтері өзгерген жоқ.

4.1.4-міндет. Қаржы ұйымдарының қызметіне жағдайларды жақсарту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
Қадағаланатын субъектілерді тексерудің жоспарлы санын қысқарту

ҚРҰБ

тексеру-лермен қамтыл-ған үлесі (%)

11,0

1,5Талдамалық жазбаны қараңыз

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шара
Заңнаманы әкімшілік кедергілерді азайту бөлігінде жетілдіру

х

х


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет