«Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ кейбір жарлыќтарына ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы»жүктеу 99.22 Kb.
Дата29.04.2019
өлшемі99.22 Kb.«Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын қорғаудың кейбір мәселелері туралы»

Қазақстан Республикасы Президентi Жарлығының жобасы бойынша салыстырмалы кесте
Құрылым-дық элемент

Қолданыстағы редакция

Ұсыналатын редакция

Негіздеме

Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 1 сәуiрдегі № 2922 Жарлығымен бекітілген

Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi туралы ереже1-тармақтың 2-бөлігі

Ұлттық қауіпсіздік комитеті өз өкілеттігі шегінде Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының (бұдан әрі — ұлттық қауіпсіздік органдары) бірыңғай жүйесіне, барлау, қарсы барлау, жедел іздестіру қызметіне, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын (бұдан әрі - Мемлекеттік шекара) күзетуге, Үкіметтік байланыс қызметінің және "А" Арнаулы мақсаттағы қызметінің міндеттерін іске асыруға басшылықты, сондай-ақ оның құзыретіне жатқызылған қызмет салаларындағы ведомствоаралық үйлестіруді жүзеге асырады.

Ұлттық қауіпсіздік комитеті өз өкілеттігі шегінде Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының (бұдан әрі — ұлттық қауіпсіздік органдары) бірыңғай жүйесіне, барлау, қарсы барлау, жедел іздестіру қызметіне, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын (бұдан әрі - Мемлекеттік шекара) күзетуге, Үкіметтік байланыс қызметінің және "А" Арнаулы мақсаттағы қызметінің міндеттерін іске асыруға басшылықты, құзыретіне жатқызылған қызмет салаларындағы ведомствоаралық үйлестіруді, сондай-ақ мемлекеттік құпияларды қорғау саласында бірыңғай саясатты іске асыруды жүзеге асырады және Қазақстан Республикасында мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органы болып табылады.

Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі отырысының 2017 жылғы 11 шілдедегі Хаттамасының 1.1.4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметіне ҰҚК-мен бірлесіп мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган функцияларын ПМК-дан ҰҚК-ға беруді қамтамасыз ету тапсырылды.

Осыған орай, аталған тапсырманы орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 1 сәуiрдегі № 2922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi туралы ереже түзетулер енгізіледі.


11-тармақтың 8-7) және 8-8) тармақшалары

 11. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің негізгі міндеттері:

...


8-7) жоқ

8-8) жоқ 11. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің негізгі міндеттері:

...


8-7) мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру;

8-8) мемлекеттік құпияларды қорғау

жөніндегі құқықтық, әкімшілік, экономикалық, техникалық, бағдарламалық және криптографиялық шараларды әзірлеу;


Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі отырысының 2017 жылғы 11 шілдедегі Хаттамасының 1.1.4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметіне ҰҚК-мен бірлесіп мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган функцияларын ПМК-дан ҰҚК-ға беруді қамтамасыз ету тапсырылды.

Осыған орай, аталған тапсырманы орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 1 сәуiрдегі № 2922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi туралы ереже түзетулер енгізіледі.

12-тармақтың 64-24), 64-25), 64-26), 64-27), 64-28), 64-29), 64-30) 64-31), 64-32) және 64-33) тармақшалары

12. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және өз құзыреті шегінде мынадай функцияларды жүзеге асырады:
...

64-24) жоқ


64-25) жоқ
64-26) жоқ

64-27) жоқ

64-28) жоқ

64-29) жоқ


64-30) жоқ


64-31) жоқ

64-32) жоқ


64-33) жоқ

...


12. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және өз құзыреті шегінде мынадай функцияларды жүзеге асырады:
...

64-24) мемлекеттік органдар мен ұйымдарда мемлекеттік құпияларды қорғау саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асырады, мемлекеттік құпияларды қорғау жүйесін дамытады және жетілдіреді;

64-25) мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі құқықтық, әкімшілік, экономикалық, техникалық, бағдарламалық және криптографиялық шаралар жүйесін әзірлейді;

64-26) мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі бөлімшелердің кадрларын даярлау мен қайта даярлауды ұйымдастырады;

64-27)мемлекеттік органдар мен ұйымдарға мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қорғау мәселелері жөнінде практикалық және әдістемелік көмек көрсетеді;

64-28) «Ақпаратты техникалық қорғау орталығы» мемлекеттік мекемесіне, «Ақпараттық қауіпсіздік саласында мамандар даярлау және олардың біліктілігін арттыру орталығы» мемлекеттік мекемесіне, сондай-ақ «Алмас» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнына қатысты уәкілеттi орган болып табылады;

64-29) өз құзыреті шегiнде мемлекеттiк құпияларды қорғау мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында күшi мiндеттi болатын нормативтік құқықтық актілерді, әдiстемелік және өзге де құжаттарды әзiрлейді, бекітеді және шығарады;

64-30) ұлттық қауіпсіздік органдарында шифрды ашу жұмысын ұйымдастырады;

64-31) ұлттық қауіпсіздік органдарының құзыретіне жатқызылған қызмет салаларында техникалық регламенттерді әзірлейді, келіседі және бекітеді, сондай-ақ техникалық регламенттерде белгіленген талаптардың орындалуына бақылауды жүзеге асырады;

64-32) қарсы барлау, жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын барлық органдар міндеттерді шешу мүддесінде байланыс желісін пайдаланумен байланысты қарсы барлау, арнайы жедел-іздестіру іс-шараларын техникалық тұрғыдан жүзеге асырады;

64-33) ұлттық қауіпсіздік органдары пайдалану үшін Қазақстан Республикасының әскери басқару орталық атқарушы органы бөлген радиожиілікті бөлуді және есепке алуды жүзеге асырады;

...


Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі отырысының 2017 жылғы 11 шілдедегі Хаттамасының 1.1.4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметіне ҰҚК-мен бірлесіп мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган функцияларын ПМК-дан ҰҚК-ға беруді қамтамасыз ету тапсырылды.

Осыған орай, аталған тапсырманы орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 1 сәуiрдегі № 2922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi туралы ереже түзетулер енгізіледі.

16-тармақтың 3), 125-49) және 125-50)


16. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының өкілеттігі:

...


3) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылымдық бөлімшелерінің, ведомстволарының және аумақтық органдарының, өзге де ұлттық қауіпсіздік органдарының және ведомстволық бағынысты ұйымдардың құрылымын, штаттық құрылымын бекітеді, сондай-ақ олар туралыережелерді Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының ұсынуымен Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін ведомстволарды қоспағанда, олар туралы ережелерді (жарғыларды) бекітеді;
...

125-49) жоқ

125-50) жоқ


16. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының өкілеттігі:

...


3) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылымдық бөлімшелерінің, ведомстволарының және аумақтық органдарының, сонымен қатар Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелері мен өзге де ұйымдардың құрылымын, штаттық құрылымын бекітеді, сондай-ақ олар туралы ережелерді Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының ұсынуымен Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін ведомстволарды қоспағанда, олар туралы ережелерді (жарғыларды) бекітеді;

...
125-49) «Алмас» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны өндіретін және сататын тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) баға белгілейді;

125-50) тасымалдаушылардағы мәліметтердің құпиялылық дәрежесін анықтау жөніндегі ведомствоаралық комиссияның құрамын және ол туралы Ережені бекітеді;


Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі отырысының 2017 жылғы 11 шілдедегі Хаттамасының 1.1.4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметіне ҰҚК-мен бірлесіп мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган функцияларын ПМК-дан ҰҚК-ға беруді қамтамасыз ету тапсырылды.

Осыған орай, аталған тапсырманы орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 1 сәуiрдегі № 2922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi туралы ереже түзетулер енгізіледі.

19-2-тармағы

19-2) жоқ

19-2) Мемлекеттік құпияларды қорғау органдарының қызметін үйлестіру, ақпаратпен өзара алмасу және ортақ міндеттер мен мақсаттарды іске асыру кезінде іс-қимылдарды келісу үшін Ұлттық қауіпсіздік комитеті жанында Мемлекеттік құпиялардың қорғалуын қамтамасыз ету жөніндегі Үйлестiру Кеңесi құрылады. Мемлекеттік құпиялардың қорғалуын қамтамасыз ету жөніндегі Үйлестiру Кеңесi туралы ережені Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі отырысының 2017 жылғы 11 шілдедегі Хаттамасының 1.1.4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметіне ҰҚК-мен бірлесіп мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган функцияларын ПМК-дан ҰҚК-ға беруді қамтамасыз ету тапсырылды.

Осыған орай, аталған тапсырманы орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 1 сәуiрдегі № 2922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi туралы ереже түзетулер енгізіледі.

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қарамағында тұрған ұйымдардың тізбесі

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қарамағында тұрған ұйымдардың тізбесі

...


3. жоқ

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қарамағында тұрған ұйымдардың тізбесі» деген бөлім мынадай мазмұндағы 3-тармағымен толықтырылсын

...


3. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің «Алмас» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

...


Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі отырысының 2017 жылғы 11 шілдедегі Хаттамасының 1.1.4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметіне ҰҚК-мен бірлесіп мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган функцияларын ПМК-дан ҰҚК-ға беруді қамтамасыз ету тапсырылды.

Осыған орай, аталған тапсырманы орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 1 сәуiрдегі № 2922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi туралы ереже түзетулер енгізіледі.

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің және оның ведомстволарының қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің тізбесі

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің және оның ведомстволарының қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің тізбесі

15. жоқ

16.жоқ


Ұлттық қауіпсіздік комитетінің және оның ведомстволарының қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің тізбесі

...
15. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ақпаратты техникалық қорғау орталығы.

16. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ақпараттық қауіпсіздік саласында мамандар даярлау және олардың біліктілігін арттыру орталығы.


Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі отырысының 2017 жылғы 11 шілдедегі Хаттамасының 1.1.4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметіне ҰҚК-мен бірлесіп мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган функцияларын ПМК-дан ҰҚК-ға беруді қамтамасыз ету тапсырылды.

Осыған орай, аталған тапсырманы орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 1 сәуiрдегі № 2922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi туралы ереже түзетулер енгізіледі.ҚұпияҚұпия

Қазақстан Республикасы

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің

Төрағасы К. Мәсімов

Каталог: sites -> default -> files -> user documents
user documents -> Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќўпияларын ќорєаудыѕ
user documents -> Регламент государственной услуги «Выдача пропуска на въезд в пограничную зону иностранцам и лицам без гражданства»
user documents -> Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің
user documents -> «болашақ» консалтингтік тобы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «бекітемін» «Болашақ» кт» жшс-нің директоры
user documents -> Соглашение
user documents -> Для служебного пользования
user documents -> Для служебного пользования
user documents -> Ақпарат саласындағы қылмыстық іс-әрекеттерге қарсы іс-қимыл бойынша Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт
user documents -> Жедел iздестiру іс-шараларын жүргiзуге арналған арнайы техникалық құралдарды әзiрлеу, өндіру, жөндеу және өткізу


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет