?аза?Стан республикасыжүктеу 119.09 Kb.
Дата07.11.2018
өлшемі119.09 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3-деңгейдегі құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-7.1.28/01-2014

ПОӘК

«Былғары және үлбір өнеркәсіптері өндірісін жобалау және жоспарлау» пәннің оқытушыға арналған бағдарламасы


№1 басылым

11.09.2014

«Былғары және үлбір өнеркәсіптері өндірісін

жобалау және жоспарлау»
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В072600 – «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы» мамандығы үшінОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН

ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


Cемей

2014Алғы сөз
1 ӘЗІРЛЕНДІ

Құрастырған Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Тамақ өнімдерінің және жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы» кафедрасының т.ғ.к., доцент м.а., Нұрымхан Г.Н. _____________«27» тамыз 2014 ж.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Тамақ өнімдерінің және жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы» кафедрасының мәжілісінде


№1 хаттама «3» қыркүйек 2014 ж.
Кафедра меңгерушісі_____________________ Б.К. Асенова
2.2 Инженерлік – технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының мәжілісінде
№1 хаттама «5» қыркүйек 2014 ж.
Төрайымы ______________ С.С.Толеубекова

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және басып шығаруға ұсынылды
№1 хаттама «11» қыркүйек 2014 ж.
ОӘК төрайымы_____________ Г.К. Искакова

4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІМазмұны


1

Қолдану аясы

4

2

Нормативтік сілтемелер

4

3

Жалпы ережелер

4

4

Оқу пәнінің (модуль бойынша) мазмұны

6

5

Білім алушылардың өздік жұмыстарына арналған тақырыптар тізімі

7

6

7Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы Әдебиеттер

7

71 ҚОЛДАНУ АЯСЫ
«Былғары және үлбір өнеркәсіптері өндірісін жобалау және жоспарлау» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В072600 – «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы» мамандығы бойынша оқытылатын білім алушыларға арналған. Білім алушыларды курс мазмұнымен, оның өзектілігі мен қажеттілігін, оқу процесінде игеретін курс саясатымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқып-үйретудің негізі болып табылады.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
«Былғары және үлбір өнеркәсіптері өндірісін жобалау және жоспарлау» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В072600 – «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы» мамандығына арналған Мемлекеттік стандартқа қосымша элективті каталог бойынша жасалынған.

«Былғары және үлбір өнеркәсіптері өндірісін жобалау және жоспарлау» пәнінің оқу-әдістемелік кешені осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және құжаттардың талаптары мен сілтемелеріне сай келеді:

- 5В072600 – «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы» мамандығы бойынша жалпыға бірдей білім стандарты, ҚР МЖБС, Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігінің 2012 жылғы 23 тамызда № 1080 бұйрығымен бекітілген және іске қосылған;

- 5В072600 – «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы» мамандығы бойынша типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-ГУ-4-2014 университет стандарты «Пәннің оқу әдістемелік кешенін дайындау және өңдеуге жалпы талаптар»;

- ДП 042-01.01-2014 Құжаттық процедура «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрамы мен құрлымы»;

- Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің 2013жылдың 12 қыркүйегінде бекітілген мамандық бойынша элективті пәндердің жиынтығы.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны

Білім алушы бұл пәнді оқу барысында жобалау бағдарламаларымен оларды қолдану әдісін, былғары мен үлбірдің жалпы сипаттамасын, қасиеттері мен сапасын, илеу және оның әдістерімен әрлеу түрлерімен онда қолданылатын құрал-жабдықтармен, тазарту жолдарымен танысады.білім алушылар білімдерін теориялық тұрғыда оқып-үйренумен қатар, тәжірибе жүзінде кәсіпорында өңдеу үрдістерінің технологиясымен танысу арқылы толықтырады. Осы пәнді оқыту нәтижесінде болашақ арнаулы инженерлік пәнді таңдауға және өндіріс кәсіпорынында инженер-технолог ретінде жұмысына қажет бейімділік пен шеберлікті меңгеруге көмектеседі.

«Былғары және үлбір өнеркәсіптері өндірісін жобалау және жоспарлау» курсы бір-бірімен тығыз байланысты төрт түрден тұрады: дәріс, зертханалық жұмыстар, аудиторияда оқытушының бақылауымен жүретін білім алушының өзіндік жұмысы (БАОӨЖ) және білім алушының өзіндік жұмысы (БАӨЖ). Дәріс сабағы ең маңызды түрі болып табылады, яғни пәннің маңызды және күрделі бөлімдерін меңгертеді; зертханалық жұмыс белгілі зерттеулерді және алынған нәтижелерді әдістемелік нұсқаулармен жасауды үйретеді; пәнге қатысты материалдарды оқу-әдістемелік және әдебиеттерді қолдана отырып БАӨЖ және БАОӨЖ түрінде өңделеді және оқытушының қадағалауында болады.
3.2 Пәнді оқыту мақсаты:

Былғары және үлбір өнеркәсіптері өндірісін жобалау және жоспарлау үшін білікті маман дайындау, қазіргі таңда ең маңызды тапсырма болып табылады. Бұл халықтың әлеуметтік жағдайының жақсаруына әсерін тигізіп, тұтынушыларға тек сапалы киім өнімдері мен материалдарды сатуға мүмкіндік береді. Білім алушыларға білім беру, оларға болашақ арнаулы инженерлік пәндерді меңгеру үшін және өндіріс кәсіпорынында инженер-технолог ретінде жұмысына қажет бейімділік пен шеберлікті меңгеруге көмектесу.


3.3 Пәннің негізгі міндеттері:

Былғары және үлбір өнеркәсіптері өндірісін жобалау және жоспарлау болашақ маман ретінде көптеген мәселелерді қарастыра отырып ең алдымен былғары және үлбірдің сапасының бәрінен  бұрын қолданылатын материалдардың сапасына, олардың дұрыс таңдалуына, илеу және тазарту әдістерін, дайындау технологиясын жетілдіруіне байланысты мәліметтерді анықтау.

3.4. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы білу керек:

- Білім алушы жобаның негізгі ұғымдарын;

- Білім алушы жобаның есептеу бөлімін;

- Білім алушы былғары және үлбір туралы жалпы сипаттамасын;

- Білім алушы былғары және үлбір зауытындағы дайындық процестерін;

- Білім алушы шикізаттардың технологиялық өңдеулерін

зерттеуде пайдаланатын жабдықтармен жұмыс істей алуы керек.
3.5. Курс пререквизиті:

Былғары және үлбір өнеркәсіптері өндірісін жобалау және жоспарлау кезіндегі талаптар, зауыттардың жұмысы мен құрал-жабдықтары және өндірісті жобалау.


3.6. Курс постреквизиті:

Былғары және үлбір өнеркәсіптері өндірісін жобалау және жоспарлау технологиясы, өнімдерді өңдеу өндірісіндегі есеп және есеп берушілік болады.


3.7 Пәннің жұмыс бағдарламасынан үзінді:

1-кесте

Курс


Семестр

Кредит

саны


Дәріс

тер


Тәжіриб. Сабақ

БАОӨЖ (сағ.)

БАӨЖ (сағ.)

Барлығы (сағ.)

Жиынтық

тексеру формасы3

6

4

15

45

30

90

180

Емтихан

(тест)4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬ БОЙЫНША) МАЗМҰНЫ

2-кесте


Тақырып атаулары

Сағат саны

1

2

Дәрісханалық сабақтар

Модуль 1. Кіріспе. Былғары және үлбір зауыттарына қойылатын нормалар

1. Кіріспе

1

2. AutoCAD және КОМПАС-3D бағдарламаларымен жұмыс жасауды үйрену

1

3. Жобалаудың мазмұны

1

4. Жобаны есептеу бөлімі

1

5. Қажетті шикізат есебінің әдістемесі

1

Модуль 2. Былғары зауыты

6. Былғары зауытының жалпы сипаттамасы

1

7. Шикізат түрлері, қасиеттері мен сапасы

1

8. Былғары зауытын жобалау

1

9. Дайындық процестері

1

10. Қолданылатын құрал-жабдықтар
Модуль 3. Үлбір зауыты

11. Үлбір зауытының сипаттамасы

1

12. Шикізат түрлері мен қасиеттері

1

13. Үлбір зауытын жобалау

1

14. Тазарту әдістері

1

15. Қолданылатын құрал жабдықтар

1

Барлығы

15

Тәжірибелік сабақтар

1.Құрастыру туралы негізгі түсініктер

1

2.Курстық жобаның мазмұны

1

3. Жобаның есептік бөлімі

2

4. Қажетті сан есебі

1

5. Шикізатты есептеу әдісі

2

6. Жобалаудағы шикізат көлемін есептеу әдісі

2

7. Үлбір фабрикасының құрылысын жобалаудағы шикізат көлемін есептеу әдісі

1

8. Хромдалған шошқа терісін өңдейтін зауытты жобалаудағы шикізат көлемін есептеу әдісі

1

9. Қуаттылығы жылына 200 млн кв.дм аяқ-киімнің төменгі жақ бөлігіне арналған былғарыны өңдейтін былғары зауытының құрылысын жобалаудағы қажетті шикізат көлемін есептеу үлгісі

2

10. Жобаның графикалық бөлімі

1

11. Анықтамалық мәлімет

1

Барлығы

15


5 ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫП ТІЗІМІ
5.1.1 Былғары және үлбір зауытына қойылатын нормалар

5.1.2 Шайынды су құрамы

5.2.1 Былғары зауытының әрлеу түрлері

5.2.2Үлбір зауытының әрлеу түрлері

5.3.1 Дайындық процестері

5.3.2 Былғары өндірісінде қолданылатын құрал-жабдықтар

5.4.1 Үлбір өндірісінде қолданылатын құрал-жабдықтар

5.4.2 Шикізат түрлері былғары өндірісіндегі сипаттама

5.5.1 Шикізаттарды тазарту жолдары

5.5.2 Шикізат түрлеріне сипаттама


6 ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

3-кесте


Оқулықтар,оқу-методикалық оқу-құралдарының атаулары

Көшірме саны

Білім алушылар саны

Қамтамасыз ету пайызы


1

2

3

4

Б.К.Асенова, Г.Н.Нұрымхан, А.Н.Нұрғазезова. Былғары және мех технологиясы:оқу құралы // Семей, 2008 - 123б.

3

4

75

Ө.Қ.Мәдиев, Қ.Т.Айтөленова. Былғары және тері технологиясы: оқулық // Алматы, 2010.

3Н.В.Булгаков.Меховое производство // Екатеринбург: Каменный пояс, 2007 - 280 с.

3
75

В.В. Линь. Обработка кожи и меха // Москва: Аделант, 2006 - 388 с.

3
75  1. ӘДЕБИЕТТЕР
    1. Негізгі әдебиеттер

7.1.1 Б.К. Асенова, Г.Н.Нұрымхан, А.Н.Нұрғазезова. Былғары және мех технологиясы:оқу құралы // Семей, 2008 - 123б.

7.1.2 Ө.Қ.Мәдиев, Қ.Т.Айтөленова. Былғары және тері технологиясы: оқулық // Алматы, 2010.

7.1.3 Н. В. Булгаков. Меховое производство // Екатеринбург: Каменный пояс, 2007 - 280 с.

7.1.4 В.В. Линь. Обработка кожи и меха // Москва: Аделант, 2006 - 388 с.

7.2 Қосымша әдебиеттер

7.2.1 Г.Т. Туменова, И.С. Шестакова. Методическое указание к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Технология кожи и меха"// Семипалатинск, 2005 - 50 с.

7.2.2 С.А. Павлов. А.А. Касьянова. Химия и физика высокомолекулярных соединений в производстве искусственной кожи, кожи и меха // М.: "Легкая индустрия", 2009 - 528 с.

7.2.3 Л.П. Гайдар. Технология кожи: учебник // М.: "Легкая иидустрия", 2010 - 168 с.7.2.4 И.П. Страхов. Химия технология кожи и меха: учебник для вузов // М.: Легпромбытиздат, 2008 - 496 с.

      1. Нормативные документы

      2. Патенты. Интернет
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет