Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ахмет байтұрсынов атындағЫжүктеу 97.12 Kb.
Дата31.12.2017
өлшемі97.12 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВ АТЫНДАҒЫ

ҚОСТАНАЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Ақпараттық хат
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінде 2017 жылдың 21 сәуірінде А.Байтұрсыновтың 145 жылдығына арналған «Елдің технологиялық модернизациясын жылдамдатудағы ғылым мен тәжірибенің үлесі» тақырыбында «Байтұрсынов оқулары - 2017» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы өткізіледі.

«Наука и практика для ускоренной технологической модернизации страны»Конференция секциялары:
-  Заң ғылымдарының өзекті мәселелері;

Қазақстанның әлеуметтік- экономикалық дамуының қазіргі тенденциялары;

-  Әлеуметтік-гуманитарлық білім беру мен ғылымның өзекті мәселелері;

-  Ғылым, білім беру және практикада ақпараттық технологиялардың даму жолдары;

-  Қазақстанның АӨК инновациялық дамуы: ауылшаруашылық ғылымының даму тенденциялары;

- Техникалық ғылымдары – ел әлеуетінің инновациялық даму негізі;

- Адам қорымен басқару.
Конференция шеңберінде ЖОО ғылым мен білім беру, сонымен бірге Қазақстанның индустриалдық - инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асыру жолдарын шешуге бағытталған өзекті мәселелер қарастырылады.

Конференция барысында алдыңғы қатарлы қазақстандық және шетел ғалымдарының қатысуымен семинарлар мен дөңгелек үстелдер ұйымдастырылады.

Конференцияға министрліктер мен ведомстволар, ғылыми мекемелер, кәсіпорындар жетекшілері мен қызметкерлері, ғылыми-педагогикалық қызметкерлер, ғылыми қызметкерлер, ЖОО профессорлық- оқытушылық құрамы, докторанттар мен магистранттар шақырылады.
Қатысу шарты
Конференцияның басталу мерзіміне дейін ғылыми мақалалар жинағын жариялау жоспарланады. Конференция бағдарламасына ену үшін ұйымдастыру комитетіне қатысушының баяндамасы мен тіркеу формасын мемлекеттік және орыс тілінде электронды түрін (e-mail:3i_ksu@mail.ru) 2017 жылдың 15 наурызына дейін жіберу керек. Ұйымдастыру жарнасы: қағаз түріндегі жинаққа тапсырыс 3000 теңге, ал электронды PDF форматына тапсырыс 1500 теңге құрайды.

Тіркеу жарнасын банк есепшотына аударуға болады:
ҚР Білім және ғылым министрлігі ШЖҚ РМК «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті»

Мекенжайы:

110000, Қостанай қаласы, Байтұрсынов көшесі, 47

Тел./факс 8 (7142) 51-11-60, 39-01-88

«Банк Центр Кредит» АҚ

ЖСК KZ838560000000079688

БСН 990240005319 БЕК 16

БСК: KCJBKZKX

СТН 391700052352

Банк СТН 391700078345


Түбіртекте МІНДЕТТІ ТҮРДЕ «Байтұрсынов оқулары» деп көрсетілуі керек.Төлем жөнінде түбіртек көшірмесі баяндамамен бірге электронды поштаға (3i_ksu@mail.ru) жіберіледі.

Баяндама мәтініне қойылатын талаптар:
- баяндама (мақала) мәтіні 6 (алты) парақтан кем болмауы және тіркеу формасы MS Word мәтіндік редакторы бойынша жазылуы тиіс. Парақ форматы А4 (297х210 мм.). Парақтың шеттері: барлығы– 2 см. Электронды нұсқада мақала беттері нөмірленбейді, баспадан шыққан үлгіде нөмірленеді. Шрифті: Arial; 10 пт. кегль. Мәтін тасымалсыз форматталып, бірінші жолдағы азат жолы 1 см басталады. Жол аралығы – 1 интервал. Баяндаманың (мақаланың) тақырыбы парақ ортасына жазылады. Мақала мәтінінде автоматты түрде нөмірлеу қолданылмау керек;

- Бірінші беттің сол жағына міндетті түрде ӘОЖ көрсетілуі тиіс;

- Баяндаманың тақырыбы (бас әріптермен, қою шрифтпен), автор (лар)-дың тегі, аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы, жұмыс орны (лауазымы,кәсіпорынның, ұйымның, мекеменің атауы), аннотация (курсивпен, 12 шрифтпен, 2-3 сөйлем) және негізгі сөздер (3-5 сөзден тұратын) мәтіннің алдында мақала тілінде жазылады. Егер ұйымның атауында қала атауы көрсетілмесе, онда үтір арқылы ұйым атауынан кейін қала аты көрсетіледі, шетел ұйымдары үшін қала және ел атауы жазылады. Егер мақала бірнеше авторлар бірлестігімен орындалса, авторлардың аты- жөні жұмыс барысындағы үлестері бойынша жазылады;

- Пайдаланылған әдебиеттер тізімі мақала соңында көрсетіледі.Қолжазбаның соңында МЖБС 7.1-2003 «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Жалпы талаптар мен құрастыру ережелері» талаптарына сәйкес әдебиеттер тізімі мәтін ішіндегі сілтеменің реттілігіне орай нөмірленеді. Мысалы, – [1, 13 б.].


Көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін мақалалар қарастырылмайды. Мақала мазмұнының жауапкершілігі мақала авторына жүктеледі.

Ұйымдастырушы комитеттің байланыс телефондары мен мекенжайы:
- Ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім басқармасы: 110000, Қостанай қаласы, Байтұрсынов көшесі, 47 үй, бас ғимарат, А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті;

- Конференцияны ұйымдастыру бойынша сұрақтар: тел.: 8 (7142) 51-16-64, 305 кабинет, факс: 8 (7142) 51-11-60;

- Мақалалар жинағында жариялау бойынша сұрақтар: тел.: 8 (7142) 39-01-88, 311 кабинет.

Ұйымдастыру комитеті

ӨТІНІМНІҢ ТІРКЕУ ТҮРІ / РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ1

Секцияның атауы   /Название секции
2

Баяндаманың атауы / Название доклада

(обязательно на двух языках)

Баяндаманың қазақша атауы

Название доклада на русском языке3


Тегі, аты, әкесінің аты (толық) / Фамилия, имя,отчество (полностью)

(обязательно на двух языках)4


Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы /Учёная степень, ученое звание

(обязательно на двух языках)5


Жұмыс орны (ЖОО, мекеме), қызметі/ Место работы (ВУЗ, учреждение), должность

(обязательно на двух языках)6

Телефон (қызметтік /служебный)


Телефон (мобильдік/ мобильный)

Е-mail
Конференция жұмысына қатысу: / Участие в работе конференции:

7

Баяндаманы оқу (жеке қатысу)/

выступление с докладом

(личное участие с публикацией)

Жариялау (сырттай қатысу)/публикация (заочное

участие)

8

Қажетті техникалық құралдар / Необходимые

технические средства


9

Мейманханада орын брондау қажеттілігі (иә /

жоқ /Необходимость бронирования места в

гостинице (да / нет)

10

Қарсы алудың керектігі: иә..... / жоқ .....

Қарсы алу керек жағдайда: келетін күні,пойыз,вагонның нөмірі,уақыты

Необходимость встречи: да ...... / нет .......

При необходимости встречи: дата прибытия, номерпоезда, вагона, время.


ӨТІНІМ ҮЛГІСІ / ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ


1

Секцияның атауы   /Название секции

Қазақстанның АӨК инновациялық дамуы: ауылшаруашылық, ветеринарлық және техникалық ғылымдардың даму тенденциялары

2

Баяндаманың атауы / Название доклада

(обязательно на двух языках)

Баяндаманың қазақша атауы

Название доклада на русском языке


Дезинфекциялық препараттардың

тиімділігін бағалауОценка эффективности

дезинфицирующих препаратов

3


Тегі, аты, әкесінің аты (толық) / Фамилия, имя,отчество (полностью)

(обязательно на двух языках)

Ахметов Батырбек Алмасұлы


Ахметов Батырбек Алмасович


4


Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы /Учёная степень, ученое звание

(обязательно на двух языках)

Ветеринария ғылымдарының кандидаты,

аға оқытушы

Кандидат ветеринарных наук,

ст.преподаватель

5


Жұмыс орны (ЖОО, мекеме), қызметі/ Место работы (ВУЗ, учреждение), должность

(обязательно на двух языках)

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай

мемлекеттік университеті

Костанайский государственный университет

имени Ахмета Байтурсынова

6

Телефон (қызметтік /служебный)51-11-10

Телефон (мобильдік/ мобильный)


87775356159

Е-mail

Batуrbek_70 @ mail.ru

Конференция жұмысына қатысу: / Участие в работе конференции:

7

Баяндаманы оқу (жеке қатысу)/

выступление с докладом

(личное участие с публикацией)+

Жариялау (сырттай қатысу)/публикация (заочное

участие)


-

8

Қажетті техникалық құралдар / Необходимые

технические средства  Интерактивная доска/ интерактивті тақта

9

Мейманханада орын брондау қажеттілігі (иә /

жоқ /Необходимость бронирования места в

гостинице (да / нет)


  Жоқ/нет

10

Қарсы алудың керектігі: иә..... / жоқ .....

Қарсы алу керек жағдайда: келетін күні,пойыз,вагонның нөмірі,уақыты

Необходимость встречи: да ...... / нет .......

При необходимости встречи: дата прибытия, номерпоезда, вагона, время.


  Жоқ/нет


Каталог: images -> february2017
images -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
images -> Әуе кемелерінің халықаралық ұшуын қамтамасыз етуге арналған әуежайларды ашу және жабу қағидасын бекіту туралы
images -> Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы
images -> Бағдарламасы 11. 09. 2017-17. 09. 2017 ДҮйсенбі, 11 қыркүйек 7: 00 ҚР Әнұраны 7: 00 "Ауырмайтын жол ізде"
february2017 -> Студенттік Парламенті II ғылыми-практикалық конференция «Студенттік өзін-өзі басқару потенциялы: теориядан практикаға»


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет