Қазақстанда қөп қызық жерлер бар. «Неге?», десеңіз, Қазақстанның жері өте үлкен. Бұл Орта Азияның ішіндегі ең үлкен мемлекет. Ең бірінші мен білетін жер ол Шығыс Қазақстан біздің тұратын жерімізжүктеу 9.37 Kb.
Дата02.11.2017
өлшемі9.37 Kb.

CultureTalk Kazakhstan Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Some Places of Interest

Kazakh transcript:
Қазақстанда қөп қызық жерлер бар. «Неге?», десеңіз, Қазақстанның жері өте үлкен. Бұл Орта Азияның ішіндегі ең үлкен мемлекет. Ең бірінші мен білетін жер ол Шығыс Қазақстан – біздің тұратын жеріміз. Бұл жерде көп өзендер, көп ормандар бар. Сонын ішінде Катон-Қарағай деген жер бар. Ол жақты екінші Швейцария деп айтады. «Неге?», десеңіз, өте бай жер, өте табиғаты әдемі содан кейін ол жерде өте көп түрлер шөптер бар. Сол жерден жиналған бал өте асыл бал болып саналады. Өскеменнің маңайында көп демалатын жерлер бар, демалатын базалар. Алматы жақта Алатау таулары, Алатау тауларының маңайында демалатын жерлер көп. Шарын каньоны – бұл өте қызық жер. Және Астананың маңайында Боровое деген жерді барып көруге болады. Шымкент, Түркiстан жақта көп мавзолейлар бар, ата-бабадан қалған мәдениетті жерлер. Сонын бәрін Қазақстанның әрбір шеттерінде, әрбір көретін кызықты жер табаласыздар.

English translation:
There are different places of interest in Kazakhstan. This is because the territory of Kazakhstan is large. It is the largest country in Central Asia. The land which I know best of all is eastern Kazakhstan, the land where we live. There are a lot of lakes and forests there. Among them there is the Katon-Karagay region. This region is called a “Second Switzerland.” This is because the region is very rich. Its nature is very beautifu,l and besides there are different kinds of vegetation there. The honey from this region is considered the highest quality. There are a lot of places for recreation, centers for recreation around Ust-Kamenogorsk. There are Alatau Mountains around Almaty, and there are a lot of recreation areas around Alatau Mountains. A very interesting place is the Sharyn canyon. The Borovoye region which is near Astana is also worth visiting. There are a lot of mausoleums, places of cultural importance left by our ancestors in Shymkent, Turkistan areas. They are all in different parts of Kazakhstan, and you can find different places of interest there.

About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use everyday. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2003-2009 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated
Каталог: fileuploads -> ctalk transcripts
ctalk transcripts -> Шашбау шаштың түбіне бекітіліп, бұрыммен бірге салбырай төгіліп тұрады
ctalk transcripts -> Үй тұрмысында тұтыну мен сәндік мәні зор бұйымдардың бірі ол сандық. Ол киім-кешек, мата-пұл сияқты бағалы заттар салып, сақтауға арналған. Сандықтың бетін былғарымен қаптап, құйма күміспен әшекейлейді
ctalk transcripts -> Осыдан кеін шаңырақты көтереді. Қазақтың өмірінде шаңырақтың маңызы зор. Шаңырақ үй, әулет мағынасында да пайдаланылады. Оны «қара шаңырақ» деп атайды. Ұл бала әке шаңырағының иесі, мұрагері болып саналады
ctalk transcripts -> Біз үйлерімізде әртүрлі тағамдар дайындаймыз. Көбінесе әйел адамдар жұмыс істейді. Өте уақыттары аз Бірақ сонда да ыстық тамақты дайындап, ыстық тамақты үйде ішу өте керекті және пайдалы нәрсе деп санаймыз. Сол
ctalk transcripts -> Гүлнәр: Және дастархан оған жайылады. Дастарханның үстіне қазақтардың ұлттық тағамдарын қояды. Мысалы, құрт, бауырсақ, ет асады. Қазақша ет асатын бізде «бес бармақ» деп айтылады. Және наурыз көжені дайындайды
ctalk transcripts -> Тымақтың төбесі төрт немесе алты сай үшкіл киізден құралып, шошақ болып келеді
ctalk transcripts -> Қазақ халқы ертеде киіз үйде тұрған. Сондықтан қазақтың үй мүліктері мен жиһаздары ұлттық қолөнер дәстүрі бойынша көшпелі тұрмысқа лайықталып жасалған
ctalk transcripts -> Сонда менің әкем жылап келе жатады. Бірақ жаңағы шанасың тастамайды. «Неге?», десеңіз, шаңасыз қалса, онда қысқа ет жоқ болады, қыста ет жоқ болса, аш қыс болады
ctalk transcripts -> Қазақстанда шет тілін оқытуы туралы әңгіме айтып берейін. Ағылшын, француз, неміс тілі шет тілі болып саналады. Осы үш тіл шет тілдері деп мектептерде, не болмаса, жоғары білім оқу жерлерде беріледі
ctalk transcripts -> Қазақтардың қонақты қарсы алу туралы әңгіме айтып берейін. Қазақтарда қонақ деген бұрынғы заманнан бастап өте қасиетті адам болып саналды


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет