«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілдіжүктеу 368.39 Kb.
Дата28.03.2019
өлшемі368.39 Kb.

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді

2018 жылғы 12 шілдедегі №12 хаттама

(01.01.2019ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен)


Жеке тұлғалардың қайтадан тартылған депозиттері бойынша максималды сыйақы мөлшерлемесінің мөлшерін анықтау және бекіту әдістемесі
Преамбула «ҚДКҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 23.11.2018 ж. №21 шешіміне сәйкес редакцияда жазылған.

Жеке тұлғалардың қайтадан тартылған депозиттері бойынша максималды сыйақы мөлшерлемесін анықтау және бекіту әдісі (бұдан әрі - осы Әдістеме) депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі – ҚДКҚ) депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне қатысушы банктердің жеке тұлғаларының қайтадан тартылған депозиттері бойынша максималды сыйақы мөлшерлемесін анықтау және бекіту тәртібін белгілейді.
 1. Негізгі түсініктер

 1. Осы Әдістемені қолдану мақсатында келесі түсініктер қолданылады:

 1. жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі - ҚДКҚ Директорлар кеңесінің 2006 жылғы 30 қазандағы шешімімен бекітілген (№ 32 хаттама) Міндетті күнтізбені, қосымша және төтенше жарналарды төлеудің мөлшерін және тәртібін айқындау қағидасына сәйкес есептелген қатысушы банктің жеке тұлғалардың депозиттері бойынша сенімді, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептеу (нақты құн) мөлшеріндегі пайыздық мөлшерлемесі;

 2. банк - депозиттерге мiндеттi кепiлдiк беру жүйесiне қатысушы банк;

 3. нарықтық мөлшерлеме - жеке тұлғалардың ұлттық валютадағы банктердің қайтадан тартылған депозиттері бойынша орташа өлшенген жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі;

1-тармақтың 4) тармақшасы 23.11.2018 ж. №21 «ҚДКҚ» АҚ Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес редакцияда жазылған.

 1. қайта тартылған депозит - есепті ай аралығында банк салымы (шоты) шарты бойынша қатысушы банк қабылдаған депозит, сондай-ақ есепті ай аралығында ұзартылған шарттар бойынша депозиттер және есепті ай аралығында пайыздық мөлшерлемелері өзгерген депозиттер. Активтер мен міндеттемелерді беру бойынша операцияларды жүргізу кезінде беруші қатысушы банк белгілеген пайыздық мөлшерлемелерді сақтаумен қабылдайтын қатысушы банктің аударылған депозиттері; Банктің бір филиалынан Банктің басқа филиалына оның жабылуына байланысты аударылған депозиттері; салымшының немесе үшінші тұлғаның банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін кепілге берілген депозиттер; құқықтарды беру кезінде туындаған шарттарды сақтай отырып, басқа тұлғаларға берілген депозиттер, құқықтар (талаптар) қайтадан тартылған депозиттер болып табылмайды;

 2. толықтыру құқығы – салымшыға депозитті ашқаннан кейін қосымша жарналар жасау құқығын ұсынатын шарттың талабы;

 3. кезең үшін есептелген сыйақы - капиталдандырылған сыйақыны қоса алғанда кезең ішінде іс жүзінде есептелген сыйақы;

 4. мерзiмдiлік талабына сәйкес келетін депозит - шарттың талаптары бойынша осы Әдістемеде көзделген ең төменгi айыппұлдан кем емес мөлшерде мерзiмiнен бұрын алу үшiн айыппұл салатын белгiленген сыйақы мөлшерлемесiмен ұлттық валютадағы депозит;

1-тармақтың 8) тармақшасы 23.11.2018 ж. №21 «ҚДКҚ» АҚ Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес редакцияда жазылған (2018 жылғы 1 қаңтардан қолданылады).

 1. мерзімдік талаптарға сай келмейтін депозит - белгіленген мөлшерлеме бойынша ұлттық валютадағы депозит, талап еткенге дейінгі депозиттерді қоспағанда оны мерзімінен бұрын алу үшін айыппұл осы Әдістемеде көзделген ең төменгі айыппұлдан төмен болады немесе мүлдем болмайды;

 2. мерзімінен бұрын алу үшін минималды айыппұл - сомасы осы Әдістеменің 4-тармағында бекітілген белгіленген сыйақы мөлшерлемесі бар ұлттық валютадағы депозиттің барлық сомасын немесе бір бөлігін мерзімінен бұрын алу үшін айыппұл;

 3. максималды пайыздық мөлшерлеме - осы Әдістеме бойынша анықталған және белгіленген жеке тұлғалардың қайтадан тартылған депозиттері бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің максималды мөлшері;

 4. LIBOR - қарау кезінде қолданылатын Лондондық банкаралық нарықта ұсынылған АҚШ долларында үш айлық кредиттер бойынша орташа өлшенген жай пайыздық мөлшерлеме.2. Белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар қайтадан тартылған депозиттер бойынша максималды сыйақы мөлшерлемесін анықтау тәртібі
2. Белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар депозиттер бойынша максималды сыйақы мөлшерлемесін бекіту үшін ҚДКҚ мынадай депозиттер топтарын бөледі:

1) ұлттық валютадағы депозиттер:

мерзімділік талаптарына сай келетін депозиттер;

жинақ депозиттері;

мерзімділік талаптарына сай келмейтін депозиттер.

2) шетел валютасындағы депозиттер.

ҚДКҚ ресми сайтында осы Әдістеменің 1-қосымшасына сәйкес әр топ үшін бөлек-бөлек белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар депозит бойынша максималды сыйқаы мөлшерлемесін белгілейді және жариялайды.

3. ҚДКҚ осы Әдістеменің 2.1-тарауына сәйкес стандартты мерзімдеріне, мерзімділік шарттарына сәйкес келетін депозиттер және жинақтаушы депозиттер бойынша максималды сыйақы мөлшерлемелерді анықтайды.

Осы Әдістеменің мақсаттары үшін стандартты мерзімдер 3, 6, 12 және 24 айға тең мерзім есептеледі.

Мерзімдері күндермен есептелетін депозиттер 30 күнге тең айлық мәнге келтіріледі (жылдағы күндер саны 360 күнге сәйкес келеді).

Стандартты талаптарға сәйкес келмейтін мерзімдері бар депозиттер бойынша, оның ішінде толықтыру құқығы бар депозиттер бойынша максималды сыйақы мөлшерлемелері төмендегідей анықталады:

стандартты мерзімдер ауқымы бар (3 айдан 24 айға дейін) депозиттер бойынша - сызықтық интерполяция жолымен;

стандартты мерзім ауқымынан тыс (3 айға дейін және 24 айдан астам) мерзімі бар депозиттер бойынша - ең жақын стандартты мерзімге (3 ай және 24 ай) тең қабылданады.

Стандартты емес мерзімдері бар депозиттер бойынша максималды сыйақы мөлшерлемесін қолдану мысалдары 2 қосымшада келтірілген.

4. Депозитті мерзімділік талаптарына сәйкес депозит ретінде жіктеу үшін шарттың талаптары депозитті мерзімінен бұрын алу үшін минималды айыппұл төмендегідей мәндердің кем дегенде біреуінің мөлшерінде қарастырылуы керек:

1) есептелген сыйақының 50% -ы, оның ішінде капиталдандырылған сыйақы;

2) алу күніне дейінгі 90 күнтізбелік күн үшін есептелген сыйақы;

3) мерзімінен бұрын алу сәтінен бастап және депозиттің әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін шартқа сәйкес есептелуі күтілетін сыйақының 50% -ы;

4) сыйақыны шарт бойынша көзделген мөлшерлеменің 50% мөлшерінде қайта есептеуге баламалы сомада жоғалту.

Мерзімінен бұрын алу үшін минималды айыппұл депозит сомасын толығымен алып тастағанда және депозиттің ішінара алынуымен депозиттің қайтарылған сомасына толық көлемде қолданылады.Мерзімінен бұрын алу шарттары мерзімділік талаптарына сәйкес келетін және сәйкес келмейтін депозиттердің мысалдары 3 және 3-1-қосымшаларда келтірілген.

5. Шарт талаптарына толықтыру құқығын ұсынатын жинақтаушы депозиттер мен мерзімділік талаптарына сәйкес келетін белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар депозиттер бойынша максималды сыйақы мөлшерлемесі осы Әдістеменің 2.2бөліміне сәйкес толықтыру құқығының құнын есепке алу мақсатында төмендету жағына қарай ҚДКҚ түзетіледі.


2.1. Белгіленген мөлшерлемесі бар ұлттық валютадағы депозиттер бойынша максималды сыйақы мөлшерлемесін есептеу
6. ҚДКҚ осы Әдістеменің 2-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген ұлттық валютадағы депозиттердің әрбір тобы бойынша максималды сыйақы мөлшерлеме мөлшерін келесі формула бойынша есептейді:
МСМ = Нарықтық мөлшерлеме + Спред, (1)

мұндағы:


Нарықтық мөлшерлеме - осы Әдістеменің 2-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген әрбір депозит тобына қатысты жүйенің орташа өлшенген мәні;

Спред - пайыздық тармақта тіркелген мән, оның құны 1,5 пайыздық тармақты (депозит мерзіміне қарамастан) құрайды.

Қажет болған жағдайда ҚДКҚ Директорлар кеңесі осы Әдістеменің 19-тармағына сәйкес келесі тоқсаннан бастап қолданылатын спредтің тағы бір басқа мәнін белгілейді.

Жинақ депозиттері бойынша максималды сыйақы мөлшерлемелері осы Әдістеменің 3-тармағында белгіленген мерзімдердің әрқайсысы бойынша мерзімділік талаптарына сәйкес келетін депозиттерден кем емес деңгейде белгіленеді.

7. Нарықтық мөлшерлеме келесі формула бойынша есептеледі:

мұндағы:


 Vi– есептік ай ішінде i-ші банк тартқан депозиттердің әрбір тобына арналған сома;

орташа өлшенген ЖТСМi - депозиттердің әрбiр тобына арналған і-ші банкiнiң орташа өлшенген жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі.2.1-бөлім «ҚДКҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 23.11.2018 ж. №21 шешіміне сәйкес 7-1- тармағымен толықтырылды.

7-1. Нарықтық мөлшерлемені есептеуде сыйақы бөлігін мемлекет субсидиялайтын (тұрғын үй құрылысы жинақ жүйесі, мемлекеттік білім беру жинақ жүйесі шеңберінде) немесе мемлекеттік сыйлықақылар қарастырылған жарналар кірмейді.

8. Мерзімділік талаптарына мен жинақ депозиттеріне сәйкес келетін депозиттер бойынша орташа өлшенген ЖТСМ осы Әдістеменің 2-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген депозиттің әрбір тобы үшін стандартты кезеңде жеке-жеке анықталады:

3 айда - 3 айға дейін қоса алғанда мерзімі бар депозиттерді қамтиды;

6 айда - 3 айдан 6 айға дейін қоса алғанда мерзімі бар депозиттерді қамтиды;

12 айда - 6 айдан 12 айға дейін қоса алғанда мерзімі бар депозиттерді қамтиды;

24 айда - 24 айдан астам мерзімі бар депозиттерді қамтиды.

9-тармақ «ҚДКҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 23.11.2018 ж. №21 шешіміне сәйкес редакцияда жазылған.

9. ҚДКҚ анықтаған, сондай-ақ банктер есептеген мөлшерлемелер оныншы үлеске дейін өздігінен шамаланады.10-тармақ «ҚДКҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 23.11.2018 ж. №21 шешіміне сәйкес редакцияда жазылған.

10. 2018 жылғы 1 қазаннан бастап 2019 жылдың 1-ші сәуіріне дейін өтпелі кезеңде мерзімділік талаптарына сәйкес келетін депозиттер, мерзімділік шарттарына сай келмейтін депозиттер мен жинақ депозиттері бойынша максималды сыйақы мөлшерлемені ҚДКҚ Директорлар кеңесі нарықтық бағамен байланыстырмай белгілей алады.МСМ және нарықтық мөлшерлемелерді есептеу мысалы 4-қосымшада келтірілген.
2.2. Мерзімділік талаптарына және жинақ депозиттерге сәйкес келетін депозиттер бойынша максималды сыйақы мөлшерлемесін толықтыру құқығы құнына түзету
11. ҚДКҚ төмендегі формула бойынша толықтыру құқығымен мерзімділік талаптарына сәйкес келетін депозиттер және жинақ депозиттері бойынша максималды сыйақы мөлшерлемені төмендету жағына қарай түзетіледі:
 МСМТҚ = МСМ – ТҚ, (3)

мұндағы:


МСМ – осы Әдістеменің 2.1-бөліміне сәйкес есептелген толықтыру құқысыз депозиттер үшін максималды сыйақы мөлшерлемесі;

ТҚ – депозитті толықтыру құқығы құнына түзету.

12. Толықтыру құқығының құнын есептеу 5-қосымшада келтірілген әдістеме бойынша нарық жағдайлары мен депозиттердің мерзіміне байланысты ҚДКҚ-мен жасалады.

6 айдан аз мерзімге толықтыру құқығымен депозиттер үшін оның толықтығы болмағандықтан, депозиттерді толықтыру құқығы құнына түзету енгізілмейді.Толықтыру құқығының құнын есептеудің мысалы 5-қосымшада келтірілген.
2.3. Мерзімділік талаптарына сәйкес келмейтін депозиттер бойынша максималды сыйақы мөлшерлемесін есептеу
13-тармақтың бірінші бөлігі «ҚДКҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 23.11.2018 ж. №21 шешіміне сәйкес редакцияда жазылған.

13. 2019 жылғы 1 сәуірден бастап мерзімділік талаптарына сәйкес келмейтін депозиттер бойынша максималды сыйақы мөлшерлемесі осы Әдістеменің 6 және 7-тармақтарымен анықталған тәртіппен ҚДКҚ нарықтық мөлшерлеме негізінде белгіленеді.

Егер мерзімділік талаптарына сәйкес келмейтін депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесі мерзімділік талаптарына сәйкес келетін депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесінен асып кетсе, онда максималды мөлшерлеме мерзімділік талаптарына сәйкес келетін депозиттер топтары арасында ең төменгі мөлшерлеме деңгейінде белгіленеді.

2.4. Шетел валютадағы депозиттер бойынша максималды сыйақы мөлшерлемесін есептеу
14. ҚДКҚ дәлізде шетел валютасындағы депозиттер бойынша максималды сыйақы мөлшерлеме мөлшерін белгілейді, оның шекаралары келесі формула бойынша анықталады:
LIBOR - 2 пайыздық тармақ ≤ МСМив ≤ LIBOR + 2 пайыздық тармақ (4)

3. Құбылмалы пайыздық мөлшерлемесі бар қайтадан тартылған депозиттер бойынша бенчмаркқа максималды спредті бекіту тәртібі
15. Құбылмалы пайыздық мөлшерлемесі бар депозиттер бойынша ҚДКҚ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісіне сәйкес құбылмалы пайыздық мөлшерлемені есептеу үшін негізгі көрсеткіш ретінде пайдаланылатын бенчмаркқа максималды спредті анықтайды.

16. ҚДКҚ ресми сайтында осы Әдістеменің 1-1 Қосымшасына сәйкес бенчмарктарға қатысты құбылмалы пайыздық мөлшерлемемен ұлттық валютадағы депозиттер бойынша максималды спредтерді жариялайды.4. Максималды сыйақы мөлшерлемесін бекіту және ақпаратты ашу мерзімдері мен тәртібі
17-тармақ «ҚДКҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 23.11.2018 ж. №21 шешіміне сәйкес 7-рдакцияда жазылған.

17. Белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар депозиттер бойынша максималды сыйақы мөлшерлемесі және құбылмалы пайыздық мөлшерлемесі бар депозиттер бойынша максималды спредтер ҚДКҚ Директорлар кеңесінің тоқсан сайынғы шешімімен 1 желтоқсанға дейінгі, 1 наурызға дейінгі, 1 маусымға дейінгі, 1 қыркүйекке дейінгі мерзімге бекітіледі және тиісінше 1 қаңтардан, 1 сәуірден, 1 шілдеден, 1 қазаннан бастап енгізіледі.

18. Құбылмалы пайыздық мөлшерлемесі бар депозиттер бойынша максималды сыйақы мөлшерлемелерінің мөлшері және спредтер туралы ақпарат FASTI электронды байланыс арналары арқылы ҚДКҚ банктеріне жіберіледі және осы Әдістеменің 1-қосымшасына сәйкес оларды мақұлданған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей ҚДКҚ ресми сайтында орналастырылады.

19. ҚДКҚ банктерден қайтадан тартылған жеке тұлғалардың депозиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесі және келесі бекіту күнінен бұрынғы айға тартылған көлемі туралы ақпарат негізінде, осы Әдістеменің 2-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген депозиттердің әрбір тобына арналған максималды пайыздық мөлшерлемені есептеуді жүзеге асырады.

Банктер ұсынған жеткіліксіз ақпарат, оның ішінде белгілі бір топ үшін қайтадан тартылған депозиттердің болмауы жағдайында, ҚДКҚ Директорлар кеңесі максималды сыйақы мөлшерлемесін есептеу үшін нарықтық бағаны байланыстырмай келесі тоқсанда осындай депозиттер тобына максималды сыйақы мөлшерлемесін белгілеуге құқылы.

20. Банктер Директорлар кеңесінің шешімімен (2006 ж. 30 қазандағы №32 хаттама, бұдан әрі – №32 хаттама) бекітілген міндетті күнтізбені, қосымша және төтенше жарналарды төлеу мөлшерін және тәртібін анықтау Қағидасына 9-2-қосымшаға сәйкес жеке тұлғалардың қайтадан тартылған депозиттері бойынша сыйақы мөлшерлемелері және көлемдері туралы ай сайынғы ақпараттарды қағиданың деректерімен бекітілген тәртіпте және мерзімде ұсынады.Анықтама үшін: № 32 Қағидаға 9-2-қосымшамен қарастырылған жаңа нысандағы есепті банктер 2018 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша есеппен, яғни 2018 жылдың қазан айындағы есеппен бастала отырып, ҚДКҚ-ға ұсынуға тиіс.

21. Қажет болған жағдайда, депозиттер нарығындағы жағдайдың кенет өзгеруі кезінде максималды сыйақы мөлшерлемелердің мөлшері осы Әдістеменің 18 тармағында көрсетілгеннен жиі қайта қаралуы мүмкін.

22. ҚДКҚ осы Әдістеме бойынша 2018 жылдың 1 қазанынан бастап қайтадан тартылған депозиттер бойынша максималды сыйақы мөлшерлеме мөлшерін белгілейді.

Жеке тұлғалардың қайтадан тартылған

депозиттері бойынша максималды сыйақы мөлшерлеме

мөлшерін анықтау және бекіту

әдістемесіне

№ 1 қосымша


Белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар жеке тұлғалардың қайтадан тартылған депозиттері бойынша максималды сыйақы мөлшерлемелері, %
Белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар депозит санаты

Нарықтық мөлшерлеме

Спред

Максималды сыйақы мөлшерлемесі

Толықтыру құқығының құны*

МСМ

толықтыру құқығы құнын есепке алумен**
(1)

(2)

(3)

(4) = (2) + (3)

(5)

(6) = (4) – (5)

1.

Ұлттық валютадағы депозиттер
1.1

Мерзімділік талаптарына сәйкес келмейтін депозиттер***
1.2

Мерзімділік талаптарына сәйкес келетін депозиттер:3 ай6 ай12 ай24 ай
1.3

Жинақ депозиттер3 ай6 ай12 ай24 ай
2.

Шетел валютадағы депозиттер
1 қосымшаға ескертулер «ҚДКҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 23.11.2018 ж. №21 шешіміне сәйкес редакцияда жазылған, ескертудің 6 азат жолы 01.01.2018 ж. бастап күшіне енеді.

Ескерту:

* Мерзімділік талаптарына сәйкес келмейтін депозиттер үшін толықтыру құқығының құны анықталмайды.

** 6 айдан кем мерзімге толықтыру құқығымен мерзімділік талаптарына сәйкес келетін депозиттер бойынша толықтыру құқығына МСМ сомасын түзету жүргізілмейді. Толықтыру құқығының құны 0 пайыздық тармаққа тең.

*** Мерзімділік талаптарына сәйкес келмейтін депозиттер бойынша 2019 жылдың 1-ші сәуіріне дейін әрекет ететін МСМ-нің бірыңғай бекітілген мөлшері белгіленеді, мыналардан басқа:

2018 жылғы 16 шілдеден бастап сыйақы мөлшерлемесі жылдық 0,1% аспайтын талап еткенге дейінгі депозиттер;

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап сыйақы төленбейтін ағымдағы және карточкалық шоттар.
Жеке тұлғалардың қайтадан тартылған

депозиттері бойынша максималды сыйақы мөлшерлеме

мөлшерін анықтау және бекіту

әдістемесіне

№ 1-1 қосымша

Құбылмалы пайыздық мөлшерлемесі бар ұлттық валютадағы депозиттер бойынша максималды спредтер, %


Р/с

Бенчмарк*

Спред, пайыздық тармақ

(1)

(2)

(3)

1.

ҚРҰБ базалық мөлшерлемесі

1

2.

Инфляция деңгейі

2

3.

TONIA

1

4.

TWINA

1

* Бенчмарк туралы ақпарат көздері:

ҚРҰБ базалық мөлшерлемесі бойынша - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми сайтында жарияланған деректер;

инфляция деңгейі бойынша - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің сайтында жарияланған деректер;

ақша нарығының мөлшерлемесі бойынша - «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында жарияланған деректер.

Жеке тұлғалардың қайтадан тартылған

депозиттері бойынша максималды сыйақы мөлшерлеме

мөлшерін анықтау және бекіту

әдістемесіне

№ 2 қосымшаШарт бойынша мерзімі стандартты мерзімдерден ажыратылатын желілік интерполяция жолымен депозиттер бойынша максималды сыйақы мөлшерлемесін есептеу үлгісі
Шарт бойынша мерзімі стандартты мерзімдерден ажыратылатын желілік интерполяция жолымен депозиттер бойынша максималды сыйақы мөлшерлемесі келесі формула бойынша анықталады:
,

мұндағы:

– стандартты емес мерзімі бар депозиттер үшін максималды сыйақы мөлшерлемесінің мәні;

Т0 және Т1– стандартты емес мерзімі бар депозит орналасқан ауқымдағы депозиттердің стандартты мерзімдері;и – Т0 және Т1 стандартты мерзімі бар депозиттер бойынша максималды сыйақы мөлшерлемесінің мәні

Мысалы:
МСМ 6 айлық мерзімі бар депозит бойынша = 10,5%
МСМ 12 айлық мерзімі бар депозит бойынша = 12,1%
8 айлық мерзімі бар депозит бойынша МСМ анықтау:

Жеке тұлғалардың қайтадан тартылған

депозиттері бойынша максималды сыйақы мөлшерлеме

мөлшерін анықтау және бекіту

әдістемесіне

№ 3 қосымша


Депозиттің мерзімділік талаптарына сәйкес келуі үшін банктердің орнататын айыппұл үлгілері
ҚДКҚ орнатқан минималды айыппұл

Депозит сомасының барлығын, сонымен қатар бөлігін мерзімінен бұрын алу үшін айыппұлды қолдану


1

Есептелген сыйақыдан 50%


Минималды айыппұлға сәйкес келетін айыппұлдың үлгісі:

Салымның мерзімі - 1 жыл.

Салым сомасы - 100 000 теңге.

Толықтыру жоқ.

Номиналды сыйақы мөлшерлемесі - ай сайынғы капиталдандырумен - 11,4%.

1) Депозит толығымен алынады.

Салымшы банктік салым шартын мерзімінен бұрын тоқтатады және 10 айдан кейін депозиттің барлық сомасын қайтарып алады. 10 айдан кейін есептелген сыйақымен бірге депозит сомасы 109 917 теңгені құрады (сыйақы 9 917 теңгені құрады). Депозитті мерзімінен бұрын алу үшін айыппұл есептелген сыйақының 50% -ын құрайды - 4 958 теңге.

2) Депозит ішінара алынады.

Салымшы депозиттің бір бөлігін – 50 000 теңгені 10 ай ішінде қайтарып алады. Алынған сомаға 10 айға есептелген сыйақы сомасы 4 958 теңгені құрайды. Депозиттің бір бөлігін мерзімінен бұрын алу үшін алынатын айыппұл алу сомасына есептелген сыйақының 50% -ын құрайды – 2 479 теңге.


2

алған күнге дейін 90 күнтізбелік күн бұрын есептелген сыйақы

Минималды айыппұлға сәйкес келетін айыппұлдың үлгісі:

Салымның мерзімі - 1 жыл.

Салым сомасы - 100 000 теңге.

Толықтыру жоқ.

Номиналды сыйақы мөлшерлемесі - ай сайынғы капиталдандырумен - 11,4%.

1) Депозит толығымен алынады.

Салымшы банктік салым шартын мерзімінен бұрын тоқтатады және 10 айдан кейін депозиттің барлық сомасын қайтарып алады. Бұл жағдайда салымды мерзімінен бұрын алу үшін айыппұл 90 күннен астам есептелген сыйақы мөлшеріне тең соманы құрайды - 3 074 теңге.

2) Депозит ішінара алынады

Салымшы депозиттің бір бөлігін 50 000 теңгені 10 ай ішінде қайтарып алады. Депозиттің бір бөлігін мерзімінен бұрын алу үшін айыппұл 90 күннен асатын сыйақыға тең соманы құрайды - 1537 теңге.


3

мерзімінен бұрын алу сәтінен бастап және депозит мерзімі аяқталғанға дейін шартқа сәйкес есептеуге болжанған сыйақыдан 50%


Минималды айыппұлға сәйкес келетін айыппұлдың үлгісі:

Салымның мерзімі - 1 жыл.

Салым сомасы - 100 000 теңге.

Толықтыру жоқ.

Номиналды сыйақы мөлшерлемесі - ай сайынғы капиталдандырумен - 11,4%.

1) Депозит толығымен алынады.

Салымшы банктік салым шартын мерзімінен бұрын тоқтатады және 10 айдан кейін депозиттің барлық сомасын қайтарып алады. 10 айдан кейін сыйақы мөлшері 9 917 теңгені құрады. Егер салымшының банктік салым шартының мерзімі аяқталғанға дейін депозитке салымды сақтаған жағдайда, есептелген сыйақы сомасы 12 015 теңгені құрайды. Іс жүзінде салымшы 2 098 теңгені алмады. Депозитті мерзімінен бұрын алу үшін айыппұл соманың жартысына тең соманы құрайды - 1049 теңге.

2) Депозит ішінара алынады

Салымшы депозиттің бір бөлігін 50 000 теңгені 10 ай ішінде қайтарып алады. Осы сомаға 10 айға есептелген сыйақы 4 958 теңгені құрайды. Алынған сомадағы (егер шарт мерзімі аяқталғанға дейін есеп айырысу шотында болса) алынбаған сыйақы сомасы 1049 теңгені құрайды. Депозиттің бір бөлігін мерзімінен бұрын алу үшін айыппұл 525 теңгеге тең.

депозит бойынша номиналды сыйақы мөлшерлемесінен 50% құрайтын мөлшерлеме бойынша қайта есептелген сыйақыға баламалы мөлшерде сыйақы шығыны

Минималды айыппұлға сәйкес келетін айыппұлдың үлгісі:

Салымның мерзімі - 1 жыл.

Салым сомасы - 100 000 теңге.

Толықтыру жоқ.

Номиналды сыйақы мөлшерлемесі - ай сайынғы капиталдандырумен - 11,4%.


 1. Депозит толығымен алынады

Салымшы банктік салым шартын мерзімінен бұрын тоқтатады және 10 айдан кейін депозиттің барлық сомасын қайтарып алады. 10 ай ішінде 9 917 теңге көлемінде сыйақы 11,4% мөлшерінде есептелді. Мерзімінен бұрын алу кезінде сыйақы 5.7% айыппұл мөлшерлемесі бойынша (сыйақы мөлшерлемесінің 1/2) қайта есептелуге жатады және 4 853 теңгені құрайды.

2) Депозит ішінара алынады

Салымшы депозиттің бір бөлігін 50 000 теңгені 10 ай ішінде қайтарып алады. Алынған сомаға 10 айға есептелген сыйақы сомасы 11,4% мөлшерінде 4 958 теңгені құрайды. Мерзімінен бұрын алу кезінде сыйақы 5,7% (сыйақы мөлшерлемесінің1/2) мөлшерінде айыппұл мөлшерлемесі бойынша қайта есептелуге жатады және 2,426 теңгені құрайды.


Жеке тұлғалардың қайтадан тартылған

депозиттері бойынша максималды сыйақы мөлшерлеме

мөлшерін анықтау және бекіту

әдістемесіне

№ 3-1 қосымша
Мерзімділік талаптарына, мерзімінен бұрын алу үшін айыппұлдар және айыппұл мөлшерін есептеу бойынша талаптарға сәйкес келетін депозиттің көрнекілік үлгісі
Банктік салым шарының талаптарына сәйкес "депозит мерзімі – ай сайын капиталдандырумен 12% мөлшерлемесі бойынша 24 айды құрайды", бұл ретте депозит сомасының бір бөлігін немесе бүкіл сомасын мерзімінен алу үшін алу кезеңіне байланысты мынадай мөлшерде айыппұл қарастырылады:

- шарт жасалған күннен бастап 6 ай ішінде – есептелген сыйақыдан 50% - ы мөлшерінде;

- шарт жасалған күннен бастап 6-дан 18 айға дейінгі кезеңде - алу күнінің алдындағы 90 күнтізбелік күн ішінде есептелген алу сомасы бойынша сыйақы мөлшерінде;

- шарт жасалған күннен бастап 18-ден 24 айға дейінгі кезеңде - шарт мерзімі аяқталған күнге дейін алу күнінен бастап есептелген болжамды алу сомасы бойынша сыйақыдан 50% мөлшерінде.»


Депозитті толтыру және қаражатты алу күні:

Күні

Сома (теңге)

Операциялар атауы

16.05.2016

1 000 000

Депозит ашу (рәсімдеу), ақша қаражаттарын салу

11.07.2016

250 000

Толтыру

17.10.2016

150 000

Жартылай алу

20.03.2017

200 000

Жартылай алу

15.01.2018

 

Депозитті мерзімінен бұрын жабу

16.05.2018

 

Шарт бойынша депозитті жабу күні

Салым бойынша ақша қаражаттарының қозғалысын есептеу (теңге)Күні

Күндер

Депозит сомасы (сыйақыны капиталдандырумен)

Есептелген сыйақы

Капиталдандыру

16.05.2016

 

1 000 000

 

 

31.05.2016

15

1 004 932

4 932

4 932

30.06.2016

30

1 014 843

9 912

9 912

11.07.2016

11

1 264 843

3 670

 

31.07.2016

20

1 276 830

8 317

11 987

31.08.2016

31

1 289 843

13 013

13 013

30.09.2016

30

1 302 565

12 722

12 722

17.10.2016

17

1 148 688

7 280

 

31.10.2016

14

1 161 255

5 287

12 567

30.11.2016

30

1 172 709

11 453

11 453

31.12.2016

31

1 184 661

11 952

11 952

31.01.2017

31

1 196 734

12 074

12 074

28.02.2017

28

1 207 751

11 017

11 017

20.03.2017

20

1 001 333

7 941

 

31.03.2017

11

1 012 895

3 621

11 563

30.04.2017

30

1 022 885

9 990

9 990

31.05.2017

31

1 033 311

10 425

10 425

30.06.2017

30

1 043 502

10 192

10 192

31.07.2017

31

1 054 137

10 635

10 635

31.08.2017

31

1 064 881

10 744

10 744

30.09.2017

30

1 075 384

10 503

10 503

31.10.2017

31

1 086 344

10 960

10 960

30.11.2017

30

1 097 058

10 715

10 715

31.12.2017

31

1 108 239

11 181

11 181

15.01.2018

15

1 108 239

5 465
Салымшыға төленген депозиттің барлық қалдық сомасы
1 085 849
218 535

Шарт талаптарына сәйкес айыппұл сомасын есептеу:

 1. 17.10.2016 алынған сома бойынша

Күні

Күндер

Алу сомасы

Есептелген сыйақы

16.05.2016

 

150 000

 

31.05.2016

15

150 740

740

30.06.2016

30

152 226

1 487

31.07.2016

31

153 778

1 551

31.08.2016

31

155 345

1 567

30.09.2016

30

156 877

1 532

17.10.2016

17

157 754

877

Барлығы

154

 

7 754

Айыппұл (есептелген сыйақыдан 50% )

3 877
 1. 20.03.2017 алынған сома бойынша:

16.05.2016

 

200 000

 

31.05.2016

15

200 986

986

30.06.2016

30

202 969

1 982

31.07.2016

31

205 037

2 069

31.08.2016

31

207 127

2 090

30.09.2016

30

209 170

2 043

31.10.2016

31

211 302

2 132

30.11.2016

30

213 386

2 084

20.12.2016

20

214 789

1 403

31.12.2016

11

215 560

772

31.01.2017

31

217 757

2 197

28.02.2017

28

219 762

2 005

20.03.2017

20

221 207

1 445

Барлығы

90

 

6 418

Айыппұл (алу күніне дейін 90 күнтізбелік күн бұрын алынған сомаға есептелген сыйақы шығыны)

6 418
 1. Депозитті мерзімінен бұрын жабу, 15.01.2018

15.01.2018

 

1 108 239

 

31.01.2018

16

1 114 069

5 830

28.02.2018

28

1 124 325

10 256

31.03.2018

31

1 135 783

11 459

30.04.2018

30

1 146 986

11 202

16.05.2018

16

1 153 019

6 033

Барлығы

121

 

44 780

Айыппұл (шарт аяқталған күнге дейін алу күнінен есептелмеген сыйақыдан 50%)

22 390

Жеке тұлғалардың қайтадан тартылған

депозиттері бойынша максималды сыйақы мөлшерлеме

мөлшерін анықтау және бекіту

әдістемесіне

№ 4 қосымша


12 айлық стандартты мерзімі бар депозиттер бойынша нарықтық мөлшерлемені есептеу үлгісі

1. А банкінің орташа өлшенген ЖТСМ есептеу (банк өз бетінше орындайды):

Есепке шарт мерзімдері 6 айдан 12 айға дейін құрайтын барлық депозиттер кіреді.

А банкі есепті айда келесі мерзімдері бар депозиттерді тартты:

10,5%-бен 738 000 теңге көлеміндегі 9 айлық;

12,0%-бен 2 350 000 теңге көлемінде 12 айлық.
А банкі үшін 6 айдан 12 айға дейінгі мерзімдегі жеке тұлғалардың тартылған депозиттері бойынша орташа өлшенген ЖТСМ:
Орташа өлшенген ЖТСМ = = = 11,6%

2. Шарт мерзімдері 6 айдан 12 айға дейін құрайтын депозиттерге сәйкес жүйе бойынша нарықтық мөлшерлемені есептеу:


Банк (1,n)

Орташа өлшенген ЖТСМ

Тартылған депозиттер сомасы, 

А банкі

11,6

3 088 000

Б банкі

10,3

1 550 000

В банкі

13,4

1 075 000

Г банкі

6,0

500 000

Нарықтық мөлшерлеме = = = 


Стандартты мерзімі 12 айға тең депозиттер бойынша нарықтық мөлшерлеме 11,1%-ға тең.

Стандартты мерзімі 12 айға тең депозиттер үшін максималды сыйақы мөлшерлемесі мынаған тең:

МСМ = Нарықтық мөлшерлеме + Спред = 11,1% + 1,5% (спред) = 12,6%
Рыночная ставка = = = 
Жеке тұлғалардың қайтадан тартылған

депозиттері бойынша максималды сыйақы мөлшерлеме

мөлшерін анықтау және бекіту

әдістемесіне

№ 5 қосымша
Толықтыру құқығы құнын есептеу тәртібі
ҚДКҚ толықтыру құқығының құнын мынадай тәртіппен есептейді:
1) R1 және R2 анықтамасы - есептеу күніне «Қазақстан қор биржасы» АҚ жариялаған соңғы МБҚ кіріс қисығы бойынша тиісінше бір жылдық және екі жылдық мерзімге МБҚ кірістілігі;
2) F форвардтық пайыздық мөлшерлемені есептеу мына формула бойынша:

1 (1);
3) соңғы 2 жылдағы rt репо нарығындағы TONIA қысқа мерзімді мөлшерлемені күндізгі өзгерту мына формула бойынша:

yt = ln (rt / rt-1) (2);


4) мөлшерлемесінің күндізгі құбылмалықты yt орташа квадрат ауытқуы ретінде есептеу;
5) депозит мерзіміне келтірілген мөлшерлемесінің құбылмалығын есептеу мына формула бойынша:

 , (3)

мұндағы 250 – жылдағы сауда күндерінің саны; – жылдағы депозит мерзімі;
6) d1 және d2 коэффициенттерді есептеу мына формула бойынша:

 (4);

 (5);
7) Ф() және кумулятивті стандартты қалыпты таратуды есептеу
8) депозитті толықтыру құқығы құнын есептеу мына формула бойынша:

 (6);
9) СППt толықтыру құқығы құнын депозит бойынша сыйақының максималды мөлшерлемесі спредіне келтіру мына формула бойынша:

 (7);
10) мерзімі 24 айдан асатын толықтыру құқығындағы депозиттер бойынша толықтыру құқығының құны 24 ай мерзімі бар депозиттер үшін толықтыру құқығы құнына теңестіріледі.

2 жылға тарту мерзімі бар толықтыру құқығымен мерзімділік талаптарына сәйкес келетін депозит бойынша толықтыру құқығы құнын есептеу үлгісі
МСМt = 12,0%, = 2.
1. R1 және R2 анықтамасы - есептеу күніне «Қазақстан қор биржасы» АҚ жариялаған соңғы МБҚ кіріс қисығы бойынша тиісінше бір жылдық және екі жылдық мерзімге МБҚ кірістілігі;

1 жылға МБҚ ағымдағы мөлшерлемесі - 12,0%;

2 жылға МБҚ ағымдағы мөлшерлемесі - 10,5%.
2. F форвардтық пайыздық мөлшерлемені есептеу (1 формула):

1 = = 9,02.
3. Соңғы 2 жылдағы репо нарығындағы rt (TONIA) қысқа мерзімді мөлшерлемені күндізгі өзгертуді есептеу:

yt = ln (rt / rt-1)


1 кесте. TONIA 31.03.2016 – 30.03.2018Күні (сауда күндері)

Жабу бағасы

Log

(1)

(2)

(3)

(4) = LN((3)t/(3)t-1)

1

31.03.16

0,1498
2

01.04.16

0,1500

0,001334

T

30.03.18

0,0851

0,001176

4. мөлшерлемесінің күндізгі құбылмалықты yt орташа квадрат ауытқуы ретінде есептеу:=СТАНДОТКЛОН(1 кесте 4 баған) = 0,02
5. Депозит мерзіміне келтірілген мөлшерлемесінің құбылмалығын есептеу (3 формула):

 = = 0,29
6. d1 және d2 коэффициенттерді есептеу (4 және 5 формулалар):

1) = = –0,83


2) = –0,83 – 0,29 = –1,12

7. Кумулятивті стандартты қалыпты таратуды есептеу:Ф() = НОРМ.СТ.РАСП(–(–0,83);ИСТИНА) = 0,80;

 = НОРМ.СТ.РАСП(–(–1,12);ИСТИНА) = 0,87;
8. депозитті толықтыру құқығы құнын есептеу (6 формула): = 0,0324;
9. ТҚҚt толықтыру құқығы құнын депозит бойынша сыйақының максималды мөлшерлемесі спредіне келтіру ( 7 формула):

= = 3,24%

10. МСМТҚ = МСМt – ТҚt = 12,0% – 3,24% = 8,76%
Каталог: files -> uploads -> file -> dogovor
file -> Администрация Жерновецкого сельского поселения Троснянского района Орловской области сообщает : в соответствии со ст
file -> Документ: ҚР Ұлттық банкі басқармасының 2016. 26. 12 №311 Қаулысы
file -> Депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне өтуге қосылу шартына екінші деңгейдегі банктердің қосылуы жөніндегі өтініш нысанын бекіту туралы Қазақстан Республикасы
file -> Тұрақтандыру банкін басқару, оларды жасасуға қатысты ерекше шарттар белгіленген мәмілелерді жасасу, консервациялау режиміндегі банктің активтері мен міндеттемелерін тұрақтандыру банкіне беру жөніндегі операцияны жүргізу
file -> Қазақстан республикасының Ұлттық банкі 2014 жылғы 11 ақпандағы


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет