Бағдарламасы энергетика, автоматика және телебайланыс факультеті «Өлшеу техникасы және приборлар жасау» кафедрасы 2017жүктеу 88.48 Kb.
Дата30.07.2018
өлшемі88.48 Kb.
түріБағдарламасы


Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
БЕКІТЕМІН

Ғылыми кеңестің

төрағасы, т.ғ.д., профессор

____________ М.К. Ибатов

«____» __________ 2017 ж.6М075000 «Метрология»

Мамандығына түсу емтихандарБАҒДАРЛАМАСЫ

Энергетика, автоматика және телебайланыс факультеті


«Өлшеу техникасы және приборлар жасау» кафедрасы

2017


Кіріспе

Магистратураға түсу емтихандар бағдарламасын әзірлеген:

к.т.н., доцент Есенбаев С.Х., к.т.н., Искаков, к.п.н. Айжамбаева С.Ж.

Өлшеу техникасы және приборлар жасау кафедрасының мәжілісінде талқыланады


«__»__________2017 ж. № _______ хаттама
Кафедра меңгерушісі __________Айжамбаева С.Ж. «__»______2017 ж.

Түсу емтихан пәндерiнiң тiзiмi

6М075000 «Метрология»
Пәндер атауы

Сұрақтар

саны


Беттер

1

Бағдарламалау және компьютерлік технологиялар

10

2

2

Интегралды және микропроцессорлық схемотехника

13

2

3

Өлшеудің құралдары мен әдістері

15

3

4

Ақпараттық өлшеуіш технологиялар негіздері

14

3

5

Электроника негіздері

10

4

6

Метрология, стандартизация, сертификация және анықталмағандық теориясы

20

4

97

Жүйелер және приборлар диагностикасы


28

6

«Бағдарламалау және компьютерлік технологиялар» пәні бойынша түсу емтиханының бағдарламасы


1. Программалау орталары. Редактор. Компилятор. Стандартты программалардың жинақтары. Құрастырушы. Тиеушi. Дұрыстаушы.

2. Итерация, тарамдалулар, циклдер.

3. Программалу әдістеріне байланысты нәтижелердегі қателіктердің көздері.

4. Объективтi-бағытталған программалау. Объект, клас ұғымы. ООп негiзгi қағидалары - басқалық, мұрагер болу, полиморфизм.

5. CASE – программалық өнiмдердi өңдеуiнiң технологиялары.

6. Мәлiметтердiң қарапайым түрлерін өңдеу.

7. Мәлiметтердiң жiктелген түрлерiн өңдеу

8. Мәлiметтердің динамикалық құрылымдарын өңдеу.

9. Деректер қорының өңдеуiнiң технология және құралдары.

10. Жоғарғы деңгейде тiлдерде бағдарламалау әдiстерi. Процедура және функциялар. Алгоритмдердің граф-схемалары.


«Интегралды және микропроцессорлық сұлбатехника» пәні бойынша түсу емтиханының бағдарламасы
1 Логикалық айнымалы ұғымы, логикалық элемент және логикалық құрылым. Кiрiс және шығыс логикалық айнымалы, логикалық функциялар.

2. Комбинациялық логикалық құрылымдардың үш негiзгi түрлерi - шифрлаушы, дешифратор және код түрлендiргiштері.

3. Триггер, регистрлер, есептеуiштер. Есептеуiштердiң синтезi.

4. Сумматорлар, мультиплексорлар, компараторлар.

5. Тұрақты және оперативтік жад, статикалық және динамикалық жад, ультракөгiлдiр және электр өшiруi бар бiр рет программаланатын және дүркiн-дүркiн қайта программаланатын жадтар.

6. Программаланатын логикалық матрицалар.

7. ЦАТ жасауы, кірістегі код және тіректегі кернеуге ЦАТ-ның шығыс кернеуінің тәуелдігі. ЦАТ-тың шығыс кернеуінің тәуелділігі.

8. АЦТ iске асыру. АЦТ-ның типтік микросхемалары. ЦАТ және АЦТ жылдамдықтары.

9. Микропроцессордың құрылымы архитектурасының ұғымы және оның негiзгi түйiндерi. Микропроцессордың жұмысының циклi, адресация түрлерi және командалар жүйесi.

10. Микропроцессорлық құрылымдардың сыртқы құрылымдары және жадпен косу интерфейстерін ұйымдастыру.

11. Микроконтроллерлер және оның негiзгi түйiндерi.

12. Цифрлық және микропроцессорлық техниканың схемо-техникалық шешiмдерiнiң дамуының перспективалары.

13. Микропроцессорлардың негiзгi параметрлерi:адрес пен мәліметтердiң разрядтылығы, адрестелетін жадтың көлемi, жылдамдығы. Мәліметтерді келтіру формалары және өндеу принциптері.
«Өлшеудің құралдары мен әдістері» пәні бойынша түсу емтиханының бағдарламасы
1 ӨЖ сипаттамалары. Өлшеу құралдарының классификациясы және оны анықтау.

2 Өлшеу бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі.

3 Электрлік шамаларды өлшеу

4 магниттік шамаларды өлшеу

5 Электрлік емес шамалардың түрлендіргіштері

6 Механикалық күштерді өлшеу құралдары және әдістері

7 Температураны өлшеу құралдары және әдістері

8 Заттың концентрациясын және құрамын өлшеу

9 Бұрыштық және сызықтық өлшемдерді өлшеу

10 Қашықтықты өлшеу


11 Деңгейлерді өлшеу

12 Қозғалыстығ параметрлерін бақылау

13 Газдардың және сұйықтықтардың шығынын бақылау

14 Сұйықтар және газдардың қысымын бақылау

15 Сынаулардың классификациясы
«Ақпараттық өлшеу технология негіздері» пәні бойынша түсу емтиханының бағдарламасы
1. Өлшегiш арналар, негiзгi анықтаулар. Статикалық және өлшегiш арналардағы динамикалық сипаттамалары

2. Өлшеу сигналдардың классификациясы.

3 Өлшеу сигналдарды түрлендіру әдiстерi.

4 Талдау және өлшегiш арналарды синтездеу ықтимал әдiстерi. Өлшегiш арналардағы сигналдардың тарату заңдары

5. Бiрнеше рет тең дәл және дәл емес өлшеу.

6 Тiкелей өлшеулерде, жанама өлшеулерде, жиынтық өлшеулерде эксперименталдi мәлiметтердi өңдеу.

7 Өлшеу нәтиженiң қатесін болжау. Деректердi өңдеудi автоматтандыру

8 Кернеудiң түрлендiргiштерi

9. Жиiлiк түрлендiргiштері

10. Уақыт аралығының түрлендiргiштерi

11 Күрделi формалы сигналдар түрлендiргiштерi

12 Деформацияның түрлендiргiштерi

13 Температураның түрлендiргiштерi

14. Бұрыштық орын ауыстырулардың түрлендiргiштері


«Электроника негіздері» пәні бойынша түсу емтиханының бағдарламасы
1. Жартылай өткiзгiш диодтар. Классификация, мiнездеме және негiзгi параметрлері

2. Транзистор, құрылым және негiзгi физикалық құбылыстар. Транзисторлардың классификациясы, сипаттамалары және негiзгi параметрлерi

3. Тиристор, классификация, мiнездеме және негiзгi параметрлері.

4. Резистор, конденсаторлар, индуктивтiлiктiң катушкасы. Негiзгi сипаттамалары

5. Күшейткiштер, классификация, негiзгi параметрлері және сипаттамалары

6. Операциондық күшейткiштер, негiзгi параметрлері және оларды қолдану схемалары

7. Сүзгiлер: активтік, пассивтік. Сүзгiлердi есептеу және iске асыруы

8. Күшейткiштер, классификация, негiзгi параметрлері және сипаттамалары

9. Биполярлық және өрістік транзисторлар негізінде транзисторлық кілттер

10. Мультивибраторлар


«Метрология, стандартизация, сертификация және анықталмағандық теориясы» пәні бойынша түсу емтиханының бағдарламасы
1. Стандарттау. Мақсаттары мен міндеттері. Стандарттаудың мәні. Стандарттардың пайда болу тарихы.

2. Стандарттау органдары мен қызметтері. Жалпы техникалық және ұйымдастырушы-эдістемелік стандарттардың салааралық кешендері.

3. Стандарттаудың мемлекеттік жэне халықаралық жүйелері. Стандарттауды дамытудың тарихи негіздері. Стандарттаудың халықаралық, ұлттық және аймақтық деңгейлерде дамуы.

4. Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым (ISO). Стандарттау саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың міндеттері. Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымдар.

5. Стандарттауда бірыңгайландырудың оңтайлы деңгейін аныктау. Бірыңғайландырудың негізгі бағыттары; бүйымдарды бірыңғайландыру деңгейінің көрсеткіштерін анықтау.

6. Стандарттау мен өнім сапасы саласында занды бузғаны үшін жауапкершілік. Мемлекеттік бақылау мен қадағалау саласындағы нормативтік құжаттар.

7. Стандарттардың енгзілуі мен сақталуын мемлекеттік бақылау мен қа-дагалау

8. Өлшеу теориялары мен қүралдары. Шама. Шамалар жинағы, шамалар дүкені. Стандарттық үлгі.

9. «Өлшеудің аныкталмағандық» үғымы. Өлшенетін шама. Анықталғн шама.

10. Қателік және аныкталмағандық. Үлестіру заңы.

11. Аныкталмагандыкты өлшеуді графикалык түрде ұсыну. Анықталмағандықтың станлартты есептелуі

12. Стандартты анықталмағандықтың суммарлығын анықтау. Кеңейтілген анықталмағандықты анықтау.

13. Эталондар және тексеру сұлбалары. Жіктелуі. Алғашқы және екінші реттік эталондар

14. Тексеру сүлбалары. Олардың даму перспективалары

15. Мемлекеттік метрологиялық қызмет. Үйымдастыру тәртібі, қызметтері. Метрологияның нормативтік базасы.

16. Сертификаттау жүйелерінің негізгі мақсаттары мен міндеттері

17. Қазақстанда және шет елде сертификаттаудың даму тарихы. Сертификаттаудың қазіргі даму бағыттары.

18. Сынау сапасы. Сынау әдістері мен программалары. Сынау әдістемелерін аттестациялау. Сынауды метрологиялық қамтамасыз ету. Өнім сапасы жэне тұгынушыны қорғау.

19. Өнім сапасының деңгейін бағалау адістері. Сапаны басқарудың статйстйкалық әдістері. Кәсіпорындағы өнім сапасын басқару жүйесін ұйымдастыру

20. Заңды метрологияның негізгі ережелері. Өлшеу бірлігін қамтамасыз ету, өлшеу қүралдарының бірыңғайлылығы негіздері. Қазақстан Республикасының «Өлшеу бірлігін қамтамасыз ету туралы»


«Жүйелер және приборлар диагностикасы» пәні бойынша түсу емтиханының бағдарламасы


1. Әр түрлi физикалық шамалар және өрiстердiң түрлендiргiштерi

2. Құралдардың статикалық және динамикалық сипаттамаларын есептеудiң әдiстерi

3. Зерттеулердiң аналитикалық және статистикалық әдiстерi

4. Зерттеулердiң эксперименталдық әдістері

5. Зерттеулердiң нәтижелерін өңдеуiнiң әдiстерi

6. Имитациялық моделдеудің тiлдерi

7. Моделдерді алгоритмдеу

8. Сарапшылық бағалау жүйелер. Холл датчиктері 1. Конвейердiң өнiмдiлiгiн өлшеу әдiстерi

 2. Домна процесiнiң АӨЖ-не қойылатын техникалық талаптар

 3. Бройлердегi температураны басқаратын АӨЖ-нің ПҚ құрылымы.

 4. Термоэдс датчиктері

 5. Үдеудi өлшеу әдiстерi

 6. Автоматты токарь станогiнiң АӨЖ-не қойылатын техникалық талаптар

 7. Домна процесiнiң температурасын басқаратын АӨЖ-нің ПҚ құрылымы

 8. Индуктивтік датчиктер

 9. Жылу шығынын өлшеу әдістері

 10. Шахта байыту фабрикасының АӨЖ-не қойылатын техникалық талаптар

 11. Газ шiлтерi бар қайнатқыштың су бройлерін басқаратын АӨЖ-нің ПҚ құрылымы

20. Сыйымдылық датчиктер

21. Токарь станогiндегi бөлшектердiң геометриялық өлшемдерiн өлшеу әдiстерi

22. Көмiр шахтасының АӨЖ-не қойылатын техникалық талаптар

23. Құбырдағы қысымды басқаратын АӨЖ-нің ПҚ құрылымы

24. Пьезоэлектриялық датчиктер

25.Қысымды өлшеу әдiстерi

26. Парақ жаймалау станның АӨЖ-не қойылатын техникалық талаптар

27. Лифт жылдамдығын басқаратын АӨЖ-нің ПҚ құрылымы
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Жек дуадақтарды аулауды жүргізу туралы «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы»
2017 -> Бағдарламасы өтетін күні: 16 тамыз 2017 жыл Өтетін орны: Шымкент қаласы
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2017 -> Мемлекеттік мекеме
2017 -> Қосымша 2 Техникалық ерекшелігі Реанимациялық бригадаларға арналған жылжымалы жедел медициналық көмек комплексі
2017 -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі «Кәсіпқор» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясының
2017 -> Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарєа орналасуєа конкурс туралы хабарландыру 17/07/2012г


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет