Бағдарламасы ф со пгу 18. 3/30 Форма Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіжүктеу 377.1 Kb.
Дата16.12.2018
өлшемі377.1 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасы


Ф СО ПГУ 7.18.3/30

Форма


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы кафедрасы


«050301 - Құқықтану» бакалавриат мамандығының студенттеріне арналған

Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметі

пәнінен

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Мамандықтың элективті пәндері каталогы негізінде даярланған оқу жұмыс бағдарламасын бекіту парағы

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.3/34

БЕКІТЕМІН

ОЖ бойынша проректор

______________Пфейфер Н.Э.

«____»______________200__ж.

Құрастырушы: ________________

Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы кафедрасы
ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметі

«050301 - Құқықтану» бакалавриат мамандығының студенттеріне арналған


Жұмыс бағдарламасы С. Торайғыров атындағы ПМУ-нің Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген «____»___________20__ж., хаттама № _________ оқу жұмыс жоспарлары мен элективті пәндер каталогы негізінде дайындалған.

Рекомендована на заседании кафедры «____»____________20___ж.

Хаттама №_______

Кафедра меңгерушісі ___________________________ Ахмеджанова Г.Б.


Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған

«____»_____________200___ж. Хаттама №______

ОӘК төрайымы ________________________________ Мошна Н.И.
КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы________________ Акишев А.А. «____»___________200___ж.


МАҚҰЛДАНҒАН

ОПиМОУП бастығы___________ Варакута А.А. «____»___________200___ж.
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған

«___»______________20__ж. Хаттама №____1 Пән мақсаты
Қазақстан Республикасының прогрессивті дамуы қоғамдық қатынастардың тұрақтылығына, жеке тұлға, мемлекет және қоғам мүдделерінің қорғалуына тікелей байланысты және барлық құқық қорғау органдарының, соның ішінде ішкі істер органдарының жұмысының тиімділігін арттыруды талап етеді.

Ішкі істер органдарының өз жұмысын жүзеге асыру кезінде әкімшілік-құқықтық құралдармен орындалатын әкімшілік қызметіне баса назар аударылған. Бұл қызмет тікелей жеке тұлғаның, оның құқықтары мен бостандықтарының қорғалуына, қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті сақтауға, құқық бұзушылықтармен күреске бағытталған. Осы жұмыстың тиімді жүзеге асырылуынан көбінесе құқықтық тәртіптің жағдайы байланысты. Осындай жалпы белгілер бойынша қарастырылып отырған пәннің нысаны анықталады.Бұл пән құрылымына сондай-ақ құқық қорғау қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік органдар туралы мәліметтер, сондай-ақ олардың ішінде басты назар ішкі істер органдарына, олардың құрылуына, құрылымына, бағыныстылығына, басты функцияларына, бағыттарына және әкімшілік қызмет міндеттеріне және мемлекеттік механизмнің барлығымен дерлік әрекеттесуіне аударылған.

Пәнді оқытудағы мақсат ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің міндеттері, бағыттары және ұйымдастырылуының негіздерін, басқа да мемлекеттік органдармен әрекеттесуін зерттеу болып табылады.
Пән міндеттері
Заңгер-студенттерге соттар, прокуратура органдары, алдын ала тергеу, әділет органдары, адвокатура және заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайту, мемлекеттік және қоғамдық ұйымдардың, азаматтардың құқықтары мен заңды мүддлерін қорғау бағытында жұмыс істейтін басқа да органдар туралы заңгер-студенттерге бастапқы мәлімет беру.
Студенттер пәнді оқыту нәтижесінде мыналарды білуі тиіс:

 • Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметіне түсініктеме беретін және сипаттайтын кейбір жалпы сұрақтарды;

 • Біздің мемлекетімізге құқықтық сипат беретін әділеттілік пен соттардың өзге де рөлі туралы;

 • Осы қызметті орындауға құрылатын мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар туралы;

 • Құқық қорғау органдарының құрылуынының негізінде жатқан кейбір бастапқы идеялары, сонымен қатар олардың басқа мекемелермен әрекеттесуі туралы;

 • Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің мазмұны мен формаларын;

Білу керек:

 • Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің жұмысын және ұйымдастырылыуының заңдылығын;

 • Тиісті құқықбұзушылықтар үшін әкімшілік жауаптылықтың қолданылуын көздейтін негізгі ережелерді;

Дағдылану керек:

 • Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің нақтлығын бағалап, сипаттама беруге;

 • Құқық қорғау органдарының құрылымында, жүйесінде бағдар таба білуге, осы органдардың әкімшілік қызметінде нормативтік актілерді қолдануға.


2 Пререквизиттер

Берілген пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді оқытудағы дағдылар мен білімдер қажет:

ҚР-ның Конституциялық құқығы

Мемлекет және құқық теориясы

Мамандыққа кіріспе

ҚР-ның әкімшілік құқығы


3 Постреквизиттер

ҚР-ның Қылмыстық құқығы

ҚР-ның қылмыстық іс жүргізу құқығы

ҚР-ның салық құқығы

ҚР-ның қаржы құқығы

ҚР-ның кеден құқығы
4 Пән мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

Күндізгі оқу формасы


Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша сағаттар саны

Дәрістер

Тәж

зерт

студ

жеке

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Құқық қорғау қызметінің ұғымы, оның белгілері. Құқық қорғау органдары туралы заңнама

2

1

-

-

-

6

2

Әділеттілік ұғымы және оны ажырату белгілері. Әділдік қағидалары. Қазақстан Республикасыының сот жүйесі

2

1

-

-

-

6

3

«Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметі» курсының мазмұны

2

1

-

-

-

6

4

Ішкі істер органдарының ұйымдық құрылымы және құқықтық жағдайы

2

1

-

-

-

6

5

Полицияның ұйымдық құрылымы және құқықтық жағдайы

2

1


6

6

Ішкі істер органдарының (полицияның) әкімшілік қызметінің формалары мен мазмұны

2

1

-

-

-

6

7

Ішкі істер органдарының (полицияның) әкімшілік қызметінің әдістері

2

1

-

-

-

6

8

Милицияның физикалық күш, арнайы құралдар және қаруды қолдануы

2

1

-

-

-

6

9

Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметін бақылау және қадағалау

2

1

-

-

-

6

10

Ішкі істер органдарының (полицияның) әкімшілік-әділеттік қызметі

2

1

-

-

-

6

1

2

3

4

5

6

7

8

11

Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің заңдылығын қамтамасыз ету

2

1

-

-

-

6

12

Қоғамдық тәртіпті сақтау қызметі

2

1


6

13

Қоғамдық тәртіп, қоғамдық қауіпсіздік, кәсіпкерлік қызметке қол сұғатын құқық бұзушылықтардың ішкі істер органдарымен алдын алуы

2

1


6

14

Ішкі істер органдарының және аппраттарының әкімшілік қызметінің сызықтық-салалық түрлері

2

1


6

15

Ерекше жағдайларда қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздіктің сақталуын қамтамасыз ету

2

1


6

Жиыны:

30

15

-

-

-

90


4.2 Пән тақырыптарының мазмұны
Жалпы бөлім

Тақырып 1 Құқық қорғау қызметінің ұғымы, оның белгілері. Құқық қорғау органдары туралы заңнама
Құқық қорғау органдарының қызметінің түсінігі. Сот және құқық қорғау органдарының түсінігі және жалпы сиипаттамасы, олардың мемлекет механизміндегі орны.

Қазақстан Республикасының құқық қорғау қызметінің міндеттері. Қазақстан Республикасының құқық қорғау қызметінің белгілері.Құқық қорғау органдарының негізгі бағыттары (функциялары) және оларды жүзеге асыратын органдардың жалпы сипаттамасы. Прокуратура органдары. Прокурорлық қадағалау. Қазақстан Республикасының әділет мекемелері мен органдары. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті. Қазақстан Республикасының салық және кедне органдары.

Құқық қорғау органдары туралы құқықтық актілердің жалпы сипаттамасы және сарапталуы.Олардың мазмұнына қарай құқық қорғау органдары қызметінің құқықтық актілерін сараптау (жалпы сипаттама; сот билігі, соттар және әділеттілік туралы; соттар және әділет органдарының қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз ету; прокурорлық қадағалау және прокуратура органдары туралы; заң көмегі және оның ұйымдастырылуы туралы).

Құқық қорғау органдары туралы құқықтық актілерді олардың заңи мәні бойынша сараптау.


Тақырып 2 Әділеттілік ұғымы және оны ажырату белгілері. Әділдік қағидалары. Қазақстан Республикасыының сот жүйесі

Әділеттілік ұғымы. Әділеттілік міндеттері. Әділеттілік белгілері және оның ажырату белгілері.

Әділеттілік қағидалары – мемлекеттік қызметтің негізгі жақтарын анықтайтын бастапқы ережелер ретінде.

Әділеттілік қағидаларының жүйесі, мағынасы, түсінігі. Әділеттіліктің демократиялық принциптерінің түсінігі. Әділеттілікті тек соттардың ғана жүзеге асыруы.

Сот билігінің белгілері, фнукциялары және түсінігі. Сот жүйесінің түсінігі. Сот жүйесінің бірлігін қамтмасыз ететін белгілер. Сот инстанцияларының жүйесі.

Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты – сот билігінің жоғарғы органы ретінде. Қазақстан Республикасының Жоғарғы сотының органдары. Жоғарғы сот пленумының құзыреттері және функциялары. Жоғарғы сот Президиумының құзыреттері және фнукциялары. Жоғарғы Сот кеңесі құзыреттері және функциялары.Облыстық және оған теңестірілген соттар. Аудандық (қалалық) – сот жүйесінің негізі буыны. Аудандық сот құрамы және оның құзыреттері.

Әскери соттар. ҚР-ның сот жүйесіндегі әскери соттардың орны. Әскери сотттар жүйесі.
Тақырып 3 «Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметі» курсының мазмұны»
Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің мазмұны, белгілері және түсінігі. Әкімшілік қызметтің ішкі сітер органдарының басқа қызметтерінен айырмашылығы.

Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің түрлері.

Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің қағидалары.

Ігкі істер саласындағы әкімшілік қызметтің субъектілері және объектілері. Қоғамдық тәртіптің ұғымы және негізгі элементері. Жеке тұлғаның қауіпсіздігі және қоғамдық қауіпсіздіктің ұғымдары.

«Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметі» пәнінің жүйесі, міндеттері және пәні.

Осы пәннің басқа да жалпы кәсіби пәндермен және арнайы пәндермен арақатынасы.
Тақырып 4 Ішкі істер органдарының ұйымдық құрылымы және құқықтық жағдайы
Ішкі істер органдарының жүйесі. Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметін құқықтық реттеу.

Қазақстан Республикасының ішкі істер министрілігінің (ҚР ІІМ) әкімшілік-құқықтық мәртебесі. ҚР ІІМ-нің орталық аппаратының құрылымы.

Ішкі істер органдарының және Қазақстан Республикасының ІІМ-гі құрылымдық бөлімшелерінің әкімшілік-құқықтық мәртебесі.

Қазақстан Ресупбликасының субъектілері бойынша ішкі істер органдарының әкімшілік-құқықтық мәртебесі.

Ішкі істер органдарының қалалар, аудандар бойынша әкімшілік-құқықтық мәртебесі.
Тақырып 5 Полицияның ұйымдық құрылымы және құқықтық жағдайы
Полицияның әкімшілік-құқықтық мәртебесі. Полиция ұғымы. Полиция міндеттері. Полиция міндеттерінің қызметі. Полиция қызметінің құқықтық реттелуі. Полиция қызметінің негізгі бағыттары. Полицияның қылмыстық іс жүргізушілік қызметі. Полицияның құқықтары мен міндеттері.

Қазақстан Республикасы полициясының негізгі қызметі. Полицияның ұйымдық құрылымын айқындайтын негізгі факторлар. Полицияны криминалды және қоғамдық деп бөлудегі критерийлер. Көліктік полиция. Полицияға басшылық етудегі ішкі істер органдары бастықтарын қызметінің негізгі бағыттары.

Полиция аппараттарының, қызметтері мен бөлімшелерінің жүйесі және түрлері.

Криминалды полицияның іздестіру функциясы. Қоғамдық қауіпсіздік полициясы қызметінің бағыттары. Қоғамдық қауіпсіздік полициясы бөлімшелерінің түрлері. Учаскелік өкілетті полиция қызметкері – барлық полицияның негізгі тұлғасы. Полицияның патрульдік-кезекшілік қызметінің бөлімшелері.
Тақырып 6 Ішкі істер органдарының (полицияның) әкімшілік қызметінің формалары мен мазмұны
Полицияның әкімшілік қызметінің түрлері мен мазмұны. Полиция функциялары. Ұйымішілік әкімшілік полициялар. Полицияның сыртқы әкімшілік функциялары. Полицияның жалпы, арнайы және қамсыздандырушы функциялары.

Ішкі істер органдарының (полицияның) әкімшілік қызметінің түрлері. Ішкі істер органдарының (полицияның) әкімшілік қызметінің түрлері және түсінігі. Олардың заңи ерекшеліктері бойынша басқару қызметін жіктеу түрлері.

Ішкі істер органдарының (полицияның) әкімшілік қызмет формаларының сипаттамасы. Құқықтық формалар. Ішкі істер органдарының (полицияның) әкімшілік қызметінің құқықтық емес формалары.Тақырып 7 Ішкі істер органдарының (полицияның) әкімшілік қызметінің әдістері
Полицияның әкімшілік қызметі әдістерінің түсінігі және түрлері. Полицияның әкімшілік қызметі әдістерінің жіктелуі. Әкімшілік қадағалау, тікелей әкімшілік мәжбүрлеуді қолдану, полиция көмегін көрсету, полиция рұқсатын беру, мемлекеттік тіркелу, лицензиялау.

Полицияның әкімшілік қызметінде қолданылатын сендіру түсінігі мен түрлері. Сендіру әдістемесінің мақсаттары. Сендіру формалары.


Полициямен қолданылатын әкімшілік мәжбүрлеу шараларының түсінігі мен жіктелуі. Әкімшілік мәжбүрлеуді сипаттайтын негізгі белгілер. Әкімшілік мәжбүрлеуді қолдану негіздері.

Полициямен қолданылатын әкімшілік-алдын алу шаралары. Әкімшілік-алдын алуды қолдану негіздері.

Полициямен қолданатын әкімшілік алдын алу шаралары. Әкімшілік алдын алудың жалпы (әдеттегі) және арнайы (ерекше) шаралары.

Полициямен қолданылатын әкімшілік іс жүргізушілік қамтамасыз ету шаралары. Іс өндірісі бойынша тұлғалардың міндетті қатысуын қамтамасыз ету шаралары. Дәлелдемелерді алуға бағытталған шаралар. Іс бойынша шығарылған шешімдерді орындауды қамтамасыз ететін шаралар.Тақырып 8 Милицияның физикалық күш, арнайы құралдар және қаруды қолдануы

Полиция қызметкерлерімен физикалық күш, арнайы құралдар және қаруды қолданудың құқықтық негіздері. Физикалық күш қолдану негіздері және түсінігі.


Полиция қызметкерінің табельдік қару мен арнайы құралдарды өзімен бірге алып жүруге құқығы. Полиция қызметкерінің аңшылық және спорттық ату құралдарын алып жүруге, сақтауға және сатып алуға құқығы.

Полиция қызметкерлерінің қызметін атқару және жедел-қызметтік міндеттерін орындау кезінде табельдік ату құралын алып жүру тәртібі.

Арнайы құралдарды қолдану негіздері. Полиция қызметкерлерінің көлік құралдарын тоқтату негіздері.

Ату қаруларын полиция қызметкерлерінің қолдану негіздері және түсінігі. Ату қаруларын қолдануға тыйым салу.


Физикалық күш, арнайы құралдарын және ату қаруларын қолдану тәртібі.

Полиция қызметкерлерінің физикалық күш, арнайы құралдар және ату қаруларын заңсыз қолданғаны үшін көзделген жауапкершілік.Тақырып 9 Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметін бақылау және қадағалау

Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметіндегі «бақылау» және «қадағалау» түсініктері және олардың арақатынасы. Ішкі ісетр органдарымен (полициямен) бақылау немесе қадағалауды өткізуді реттейтін заңдар.


Қадағалау ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің әдісі ретінде. Полицияны әкімшілік қадағалау түсінігі, түрлері және әдістері.


Полицияның жалпы қадағалаушылық құзыреттері және қадағалау аясы. Әкімшілік қадағалау әдістері.

Ішкі сітер органдарының бас бостандығынан айыру орындарынан босап шыққан тұлғаларды әкімшілік қадағалау институты.


Объектілер мен азаматтарды тіркеу, лицензиялық-рұқсат ету қызметін жүзеге асыру бойынша ішкі істер органдарының құзыреті. Объектілер мен азаматтарды тіркеу олардың қызметтерінің негізгі түрі ретінде. Объектілерді, азаматтарды, фактілерді және оқиғаларды тіркеу полиция қызметінің қосымша түрі ретінде. Лицензиялық-рұқсат ету қызметі. Ішкі істер органдарының лицензиялық-рұқсат ету үрдістері.
Тақырып 10 Ішкі істер органдарының (полицияның) әкімшілік-әділеттік қызметі
Ішкі істер органдарында әкімшілік әділеттілік түсінігі және оның ерекшеліктері. Әкімшілік әділет мазмұны. Әкімшілік әділетті жүзеге асыру нысандары. Әкімшілік әділет белгілері.

Әкімшілік құқықбұзушылықтар бойынша өндіріс түрлері: әдеттегі, қысқартылған және ерекше өндіріс.


Ішкі істер органдары - әкімшілік әділет субъектілері.


Ішкі істер органдарының лауазымды тұлғаларымен қарастырылатын нақты әкімшілік құқықбұзушылықтардың бағыныстылығы.

Ішкі істер органдарындағы әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы істер бойынша өндіріс жалпы сипаттамасы. Ішкі істер органдарына бағынысты әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы істер бойынша өндіріс. Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы істер бойынша өндіріс мақсаттары. Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы істер бойынша өндіріс міндеттері. Заңдылық, жариялылық, объективті шындыққа жету, кінәсіздік презумпциясы, заң алдындағы теңдік, ашықтық, жеделділік қағидалары.

Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы істер бойынша өндіріс қатысушылары. Әкімшілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша өндіріс жүргізіліп отырған тұлғаның құқықтары мен міндеттері. Әкімшілік құқықбұзушылықтар істері бойынша ІІО қызметкерлерінің құзыреттері.

Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы істер бойынша өндіріс кезеңдері.

Ішкі істер органдарындағы әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы істер бойынша өндірісті ұйымдастыру.
Тақырып 11 Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің заңдылығын қамтамасыз ету

Ішкі істер органдарының (полиция) әкімшілік қызметіндегі тәртіп пен заңдылық түсінігі. Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметіндегі заңдылық мағынасы. Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінде заңдылықты қамтамасыз ету мәні. Заңдылық объектісі. Заңдылық және қызметтік тәртіп.


ІІО-ның (полиция) әкімшілік қызметінде заңдылықты қамтамасыз ету әлістері. Полиция қызметін бақылау міндеттері және түрлері. Полиция қызметін бақылау түрлері мен міндеттері. Биліктің атқарушы және өкілеттік органдары тарапынан бақылау формаларын ұйымдастыру.

Полиция қызметін қоғамдық бақылау.

Ішкі істер органдарының (полиция) әкімшілік қызметіндегі заңдылық пен тәртіптің сақталуын ведомствоішілік бақылауды ұйымдастырудың мағынасы. Ішкі істердің жоғары тұрған органдарының төмен тұрған органдарды бақылау түрлері.

Полиция қызметінің заңдылығын прокуратураның қадағалауы. Полицияны прокурорлық қадағалаудағы бағыттары.

ІІО (полиция) қызметкерлерінің әкімшілік жауаптылығы. ІІО (полиция) қызметкерлерінің тәртіптік жауапкершілігі. Материалдық жауапкершілік.

Ішкі істер органдарына келіп түскен азаматтардың шағымдарын қарауды ұйымдастыру.Ерекше бөлім

Тақырып 12 Қоғамдық тәртіпті сақтау қызметі
Қоғамдық тәртіп қызметін ұйымдастыру негіздері мен мазмұны. Полицияның патрульдік-кезекшілік қызметі. Полицияның патрульдік-кезекшілік қызметінің құқықтық жағдайы, ұйымдық құрылымы, тактикалық құрылымы. Полицияның патрульдік-кезекшілік қызметін ұйымдастыру негіздері және оларды жүзеге асыруға қойылатын талаптар.

Полицияның күзет-конвой қызметі. Полицияның конвойлық қызетін ұйымдастыру.

Учаскелік инспекторлар қызметі. Ішкі істер органдарына жүктелген барлық міндеттерге қол жеткізуде учаскелік инспекторлардың құқықтық жағдайы.
Тақырып 13 Қоғамдық тәртіп, қоғамдық өауіпсіздік, кәсіпкерлік қызметке қол сұғатын құқық бұзушылықтардың ішкі істер органдарымен алдын алуы
Жария шаралар туралы, ұсақ бұзақылықты ескерту және алдын алу. Алкоголизммен бапйланысты қылмыстарды ескерту және алдын алу.

Нашақорлықты алдын алу және ескерту.

Жезөкшелікті ескерту мен алдын алу.

Кәмелетке толмағандармен жасалатын құқықбұзушылықтарды ескерту және алдын алу.

Кәсіпкерлік қызмет аясында әкімшілік құқықбұзушылықтарды ескерту және алдын алу.

Ішкі істер органдарының табиғат қорғау қызметі.


Тақырып 14 Ішкі істер органдарының және аппраттарының әкімшілік қызметінің сызықтық-салалық түрлері
Лицензиялық рұқсат ету жүйесінің жүзеге асырылуы. Лицензиялық рұқсат ету жүйесінің түсінігі мен міндеттері. Лицензиялық рұқсат ету жүйесінің жүзеге асыру бойынша ішкі істер органдарының жұмысын ұйымдастыру. Лицензиялық рұқсат ету жүйесінің объектілеріне бақылау ұйымдастыру.

Шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалардың Қазақстан Республикасында болуын бақылауды қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасның территориясына кіру, шығу, болу және транзиттік өту ережелері. Азаматтардың Қазақстаннан шығу құқықтарын қамтамасыз ететін ішкі істер органдарының төлқұжат-бұрыштамалық қызметінің жұмысын үйлестіру.

Жол жүру қауіпсізідігінің мемлекеттік инспекциясы. Жол жүру қауіпсіздігінің Мемлекеттік автоинспекциясының құқықтық жағдайы, міндеттері, құзыреттері және ұйымдық құрылымы. Жол жүру қауіпсізідігінің Мемлекеттік автоинспекциясы қызметінің негізгі бағыттары.

Көліктегі ішкі істер органдарының қызметі. Көліктегі ішкі істер органдарының жүйесі және функциялары. Темір жол көліктері объектілерінде азаматтардың жеке қауіпсізідігін және қоғамдық тәртіптің қорғалуын жүзеге асыру әдістері. Әуе көліктері объектілерінде азаматтардың жеке қауіпсізідігін және қоғамдық тәртіптің қорғалуын жүзеге асыру әдістері. Су көліктері объектілерінде азаматтардың жеке қауіпсізідігін және қоғамдық тәртіптің қорғалуын жүзеге асыру әдістері.

Ішкі істер органдары жанындағы ведомстводан тыс күзет қызметі. Ішкі істер органдары жанындағы ведомстводан тыс қызметтің міндеттері, жүйесі және функциялары. Ішкі істер органдары жанындағы ведомстводан тыс қызметтің объектілерді қорғауын ұйымдастыру.
Тақырып 15 Ерекше жағдайларда қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздіктің сақиалуын қамтамасыз ету
Бұқаралық іс-шаралар өткізу кезінде қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздіктің қорғалуын өқамтамасыз ету.

Жойқын апат, эпидемиялар, эпизоотиялар және техногенді апаттар кезінде қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздіктің сақталуын қамтамасыз ету.

Қоғамдық тәртіпті топтасып бұзу және бұқаралық тәртіпсіздіктерді алдын алу және жолын кесу бойынша ішкі сітер органдарының қызметі.

Төтенше жағдай режимі және ішкі істер органдарының оны қамтамасыз ету бойынша функциялары.

Дін құпиясы бостандығы құқығын азаматтардың жүзеге асыруы кезінде қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздіктің сақталуын қамтамасыз ету. Діни ұйымдар мен діни бостандық туралы заңнама. Ішкі сітер органдарамыне азаматтардың дін бостандығы құқығын жүзеге асыру кезінде қоғамдық тәртіпе пен қаіпсіздіктің сақталуын қамтамасыз ету әдічтерін ұйымдастыру.

4.3 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны мен тізімі.
Тақырып 1 Құқық қорғау қызметінің ұғымы, оның белгілері. Құқық қорғау органдары туралы заңнама

Тәжірибелік сабақ № 1

Жоспар:


 1. Құқық қорғау қызметінің түсінігі..

 2. Қазақстан Республикасы құқық қорғау қызметінің міндеттері.

 3. Қазақстан Республикасы құқық қорғау қызметінің белгілері.

 4. Құқық қорғау органдарының негізгі бағыттары (функциялары) және оларды жүзеге асыратын органдардың жалпы сипаттамасы.

 5. Құқық қорғау органдары туралы құқықтық актілердің жіктелуі және жалпы сипаттамасы.

 6. Олардың мазмұнына қарай құқық қорғау органдары қызметінің құқықтық актілерін сараптау.

 7. Құқық қорғау органдары туралы құқықтық актілерді олардың заңи мәні бойынша сараптау.


Тақырып 2 Әділеттілік ұғымы және оны ажырату белгілері. Әділдік қағидалары. Қазақстан Республикасыының сот жүйесі

Тәжірибелік сабақ № 2

Жоспар:

 1. Әділеттілік ұғымы. Әділеттілік міндеттері.

 2. Әділеттілік белгідері және оны ажыраты белгілері.

 3. Әділеттілік қағидалары – мемлекеттік қызметтің негізгі жақтарын анықтайтын бастапқы ережелер ретінде.

 4. Әділеттіліктің демократиялық қағидаларының түсінігі.

 5. Сот билігінің түсінігі, белгілері, функциялары.

 6. Сот билігінің белгілері, фнукциялары және түсінігі. Сот инстанцияларының жүйесі.

 7. Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты – сот билігінің жоғарғы органы ретінде. Жоғарғы сот пленумының құзыреттері және функциялары

8. Жоғарғы сот Президиумының құзыреттері және фнукциялары. Жоғарғы Сот кеңесі құзыреттері және функциялары.

Тақырып 3 «Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметі» курсының мазмұны»

Тәжірибелік сабақ № 3

Жоспар:

1. Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің мазмұны, белгілері және түсінігі.

2. Ішкі істер органдарының әкімшшілік қызметінің түрлері..

3. Ішкі істер органдарының әкімшшілік қызметінің қағидалары.

4. «Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметі» пәнінің жүйесі, міндеттері және пәні.


Тақырып 4 Ішкі істер органдарының ұйымдық құрылымы және құқықтық жағдайы

Тәжірибелік сабақ № 4

Жоспар:

Ішкі істер органдарының жүйесі.

2. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрілігінің (ҚР ІІМ) әкімшілік-құқықтық мәртебесі. ҚР ІІМ-нің орталық аппаратының құрылымы.

3. Ішкі істер органдарының және Қазақстан Республикасының ІІМ-гі құрылымдық бөлімшелерінің әкімшілік-құқықтық мәртебесі.

4. Қазақстан Ресупбликасының субъектілері бойынша ішкі істер органдарының әкімшілік-құқықтық мәртебесі.

5. Ішкі істер органдарының қалалар, аудандар бойынша әкімшілік-құқықтық мәртебесі.
Тақырып 5 Полицияның ұйымдық құрылымы және құқықтық жағдайы

Тәжірибелік сабақ № 5

Жоспар:

1. Полицияның әкімшілік-құқықтық мәртебесі. Полиция ұғымы. Полиция міндеттері.

2. Полиция қызметінің негізгі бағыттары. 1. Полицияның ұйымдық құрылымын айқындайтын негізгі факторлар.

 2. Полиция аппараттарының, қызметтері мен бөлімшелерінің жүйесі және түрлері.

 3. Криминалды полицияның іздестіру функциясы.

 4. Қоғамдық қауіпсіздік полициясы қызметінің бағыттары. Қоғамдық қауіпсіздік полициясы бөлімшелерінің түрлері.

 5. Учаскелік өкілетті полиция қызметкері – барлық полицияның негізгі тұлғасы.

8. Полицияның патрульдік-кезекшілік қызметінің бөлімшелері.

Тақырып 6 Ішкі істер органдарының (полицияның) әкімшілік қызметінің формалары мен мазмұны

Тәжірибелік сабақ № 6

Жоспар:

 1. Полицияның әкімшілік қызметінің түрлері мен мазмұны.

2. Полиция функциялары. Ұйымішілік әкімшілік полициялар. Полицияның сыртқы әкімшілік функциялары. Полицияның жалпы, арнайы және қамсыздандырушы функциялары.
  1. Ішкі істер органдарының (полицияның) әкімшілік қызметінің түрлері.

4. Ішкі істер органдарының (полицияның) әкімшілік қызметінің түрлері және түсінігі. Олардың заңи ерекшеліктері бойынша басқару қызметін жіктеу түрлері.

 1. Ішкі істер органдарының (полицияның) әкімшілік қызмет формаларының сипаттамасы.
Тақырып 7 Ішкі істер органдарының (полицияның) әкімшілік қызметінің әдістері

Тәжірибелік сабақ № 7

Жоспар:

 1. Полицияның әкімшілік қызметі әдістерінің түсінігі және түрлері. Полицияның әкімшілік қызметі әдістерінің жіктелуі.

 2. Әкімшілік қадағалау, тікелей әкімшілік мәжбүрлеуді қолдану, полиция көмегін көрсету, полиция рұқсатын беру, мемлекеттік тіркелу, лицензиялау.
 3. Полицияның әкімшілік қызметінде қолданылатын сендіру түсінігі мен түрлері. Сендіру әдістемесінің мақсаттары. Сендіру формалары.


 4. Полициямен қолданылатын әкімшілік мәжбүрлеу шараларының түсінігі мен жіктелуі.
 5. Полициямен қолданылатын әкімшілік алдын алу шаралары. Әкімшілік алдын алудың жалпы (әдеттегі) және арнайы (ерекше) шаралары .


 6. Полициямен қолданылатын әкімшілік ескерту шаралары.


Тақырып 8 Милицияның физикалық күш, арнайы құралдар және қаруды қолдануы

Тәжірибелік сабақ № 8

Жоспар:
 1. Полиция қызметкерлерімен физикалық күш, арнайы құралдар және қаруды қолданудың құқықтық негіздері.

 2. Полиция қызметкерінің табельдік қару мен арнайы құралдарды өзімен бірге алып жүруге құқығы.


 3. Полиция қызметкерінің аңшылық және спорттық ату құралдарын алып жүруге, сақтауға және сатып алуға құқығы.

 4. Арнайы құралдарды қолдану негіздері. Полиция қызметкерлерінің көлік құралдарын тоқтату негіздері.
 5. Ату қаруларын полиция қызметкерлерінің қолдану негіздері және түсінігі.


 6. Физикалық күш, арнайы құралдарын және ату қаруларын қолдану тәртібі.
 7. Полиция қызметкерлерінің физикалық күш, арнайы құралдар және ату қаруларын заңсыз қолданғаны үшін көзделген жауапкершілік.Тақырып 9 Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметін бақылау және қадағалау

Тәжірибелік сабақ № 9

Жоспар:

 1. Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметіндегі «бақылау» және «қадағалау» түсініктері және олардың арақатынасы.
 2. Қадағалау ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің әдісі ретінде.

 3. Полицияны әкімшілік қадағалау түсінігі, түрлері және әдістері.


 4. Полицияның жалпы қадағалаушылық құзыреттері және қадағалау аясы.

 5. Әкімшілік қадағалау әдістері.

 6. Ішкі істер органдарының бас бостандығынан айыру орындарынан босап шыққан тұлғаларды әкімшілік қадағалау институты.

 7. Объектілерді, азаматтарды, фактілерді және оқиғаларды тіркеу полиция қызметінің қосымша түрі ретінде. Лицензиялық-рұқсат ету қызметі. Ішкі істер органдарының лицензиялық-рұқсат ету үрдістері.


Тақырып 10 Ішкі істер органдарының (полицияның) әкімшілік-әділеттік қызметі

Тәжірибелік сабақ № 10

Жоспар:

 1. Ішкі істер органдарында әкімшілік әділеттілік түсінігі және оның ерекшеліктері. Әкімшілік әділет мазмұны.

 2. Әкімшілік құқықбұзушылықтар бойынша өндіріс түрлері: әдеттегі, қысқартылған және ерекше өндіріс.

 3. Ішкі істер органдарының лауазымды тұлғаларымен қарастырылатын нақты әкімшілік құқықбұзушылықтардың бағыныстылығы.

 4. Ішкі істер органдарындағы әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы істер бойынша өндіріс жалпы сипаттамасы.

 5. Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы істер бойынша өндіріс қатысушылары.

 6. Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы істер бойынша өндіріс кезеңдер.

 7. Организация производства по делам об административных правонарушениях в органах внутренних дел.


Тақырып 11 Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің заңдылығын қамтамасыз ету

Тәжірибелік сабақ № 11

Жоспар:
 1. Ішкі істер органдарының (полиция) әкімшілік қызметіндегі тәртіп пен заңдылық түсінігі.

 2. ІІО-ның (полиция) әкімшілік қызметінде заңдылықты қамтамасыз ету әдістері.


 3. Полиция қызметін қоғамдық бақылау.

 4. Полиция қызметінің заңдылығын прокуратураның қадағалауы. Полицияны прокурорлық қадағалаудағы бағыттары.

 5. ІІО (полиция) қызметкерлерінің әкімшілік жауаптылығы.

 6. ІІО (полиция) қызметкерлерінің тәртіптік жауапкершілігі. Материалдық жауапкершілік.

 7. Ішкі істер органдарындағы әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы істер бойынша өндірісті ұйымдастыру.Тақырып 12 Қоғамдық тәртіпті сақтау қызметі

Тәжірибелік сабақ № 12

Жоспар:

 1. Қоғамдық тәртіп қызметін ұйымдастыру негіздері мен мазмұны.

 2. Полицияның патрульдік-кезекшілік қызметі..

Полицияның конвойлық қызетін ұйымдастыру.

 1. Учаскелік инспекторлар қызметі.

4. Ішкі істер органдарына жүктелген барлық міндеттерге қол жеткізуде учаскелік инспекторлардың құқықтық жағдайы.
Тақырып 13 Қоғамдық тәртіп, қоғамдық өауіпсіздік, кәсіпкерлік қызметке қол сұғатын құқық бұзушылықтардың ішкі істер органдарымен алдын алуы

Тәжірибелік сабақ № 13

Жоспар:

 1. Жария шаралар туралы, ұсақ бұзақылықты ескерту және алдын алу.

 2. Алкоголизммен байланысты қылмыстарды ескерту және алдын алу.

 3. Нашақорлықты алдын алу және ескерту.

 4. Жезөкшелікті ескерту мен алдын алу.

5. Кәмелетке толмағандармен жасалатын құқықбұзушылықтарды ескерту және алдын алу.

 1. Кәсіпкерлік қызмет аясында әкімшілік құқықбұзушылықтарды ескерту және алдын алу


Тақырып 14 Ішкі істер органдарының және аппраттарының әкімшілік қызметінің сызықтық-салалық түрлері

Тәжірибелік сабақ № 14

Жоспар:

 1. Лицензиялық рұқсат ету жүйесінің жүзеге асырылуы.

 2. Шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалардың Қазақстан Республикасында болуын бақылауды қамтамасыз ету.

 3. Жол жүру қауіпсізідігінің мемлекеттік инспекциясы. Жол жүру қауіпсіздігінің Мемлекеттік автоинспекциясының құқықтық жағдайы, міндеттері, құзыреттері және ұйымдық құрылымы.

 4. Көліктегі ішкі істер органдарының қызметі.

 5. Ішкі істер органдары жанындағы ведомстводан тыс күзет қызметі.

 6. Ішкі істер органдары жанындағы ведомстводан тыс қызметтің міндеттері, жүйесі және функциялары. Ішкі істер органдары жанындағы ведомстводан тыс қызметтің объектілерді қорғауын ұйымдастыру.


Тақырып 15 Ерекше жағдайларда қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздіктің сақиалуын қамтамасыз ету

Тәжірибелік сабақ № 15

Жоспар:

 1. Бұқаралық іс-шаралар өткізу кезінде қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздіктің қорғалуын өқамтамасыз ету.

 2. Жойқын апат, эпидемиялар, эпизоотиялар және техногенді апаттар кезінде қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздіктің сақталуын қамтамасыз ету.

 3. Қоғамдық тәртіпті топтасып бұзу және бұқаралық тәртіпсіздіктерді алдын алу және жолын кесу бойынша ішкі сітер органдарының қызметі.

 4. Төтенше жағдай режимі және ішкі істер органдарының оны қамтамасыз ету бойынша функциялары.

 5. Дін құпиясы бостандығы құқығын азаматтардың жүзеге асыруы кезінде қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздіктің сақталуын қамтамасыз ету.4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

Күндізгі оқу формасы
СӨЖ түрі

Есеп беру форомасы

Бақылау түрі

Сағат түріндегі көлем

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысу

30

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық (сабақ тақырыбы бойынша материалды меңгеру)

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

30

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды оқу

Конспект


Коллоквиум


25

4

Бақылау шараларына дайындық
МБ 1, МБ 2, емтихан

5

Жиыны:

90


5 Әдебиеттер тізімі
Негізгі:

 1. Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года № 2707 Об органах внутренних дел Республики Казахстан (по состоянию на 29 апреля 2010 года)

 2. Ибрагимов Х.Ю. Правоохранительные органы Республики Казахстан. Учебно-методическое пособие. Изд. 2-е. - Алматы: Данекер, 2001.

 3. Ибрагимов Х.Ю. Правоохранительные органы. Издательство "Онер".Алматы, 2000 г.

 4. Алиев, М. М., Касенова, А. М. Правоохранительные органы Республики Казахстан :Учебно-методические материалы /М. М. Алиев, А. М. Касенова. - Астана, 2004. -97 с.

 5. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть Общая: Учебник. - М.: ЦОКР МВД России, 2009. - 264 с.

 6. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть Особенная. Издание второе, исправленное и дополненное. Учеб­ник /Под ред. докг. юрид. наук, проф. А.П. Коренева. - М.: МЮИ МВД России. «Щит-М», 1999. - 362 с.

 7. Указ Президента РК "О мерах по совершенствованию правоохранительной деятельности в РК" от 22 января 2001 года.

 8. Сборник нормативно-правовых актов " Правоохранительные органы РК". Издательство " Норма- К". Алматы, 2003 г.


Қоысмша:

 1. Закон Республики Казахстан от 15 июля 1996 года № 29-1 О безопасности дорожного движения (по состоянию на 16 ноября 2009 года)

 2. Кодекс Республики Казахстан от 30.01.2001 № 155-II Об административных правонарушениях"

 3. Правовое регулирование деятельности органов внутренних дел: Сб. норм. правовых актов: В 3 т. М., 2001.

 4. Положение о прохождении службы лицами рядового и начальствующего состава органов внутренних дел.

 5. Алиев М.М. Суд и правоохранительные органы РК. Издательство " Бастау".Алматы, 2003 г.

 6. Аюпова З.К. Правоохранительные органы в период становления правового государства в РК. Издательство " Жетi Жарғы". Алматы, 1997 г.

 7. Алиеев М.М. Прокурорский надзор в РК. Издательство "Данекер". Алматы, 2002 г.

 8. Безденежных В.М. Содержание и формы административной деятельности ОВД. М., 1995

 9. Бекбергенов Н.А. Правовая система В РК. Издательство " Мир знаний".Астана, 2000 г.

 10. Буденко И.И., Ерилин Н.П. Организация работы дежурных частей и участковых инспекторов милиции с заявлениями, предложениями и жалобами граждан. М., 1989.

 11. Власенков В.В., Кузьмичев В.С., Прудников А.С., Разаренов Ф.С.: Административная деятельность органов внутренних дел (милиции). Учебное пособие. Ч. 2.- Москва, 1995

 12. Воронцов С.А. Правоохранительные органы. Издательство "Феникс". Ростов-на-Дону, 2001 г.

 13. Гуценко К.Ф. М.А. Ковалев Правоохранительные органы. Издательство " Фомант". Москва, 1995 г.

 14. Дихтиевский П.В. О применении метода убеждения в административной деятельности участковых инспекторов милиции. Труды Академии МВД РФ, 1996 г.

 15. Журсимбаев С.К. Прокурорский надзор В Казахстане. Издательство " Руханият". Алматы, 2004 г.

 16. Кондрашов Б.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Внимание: оружие (правовые основы применения огнестрельного оружия сотрудниками милиции). М., 1992.

 17. Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан. Академический курс. 2-е изд., перераб. И доп. – Алматы: «Издательство «Норма-К», 2003. – 256 с.

 18. Прудников А.С. Актуальные проблемы совершенствования правовой основы деятельности органов внутренних дел по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на железнодорожном транспорте // Совершенствование правоохранительной деятельности ОВД: Сб.тр.мол.ученых. - М.,1990.

 19. Административная деятельность органов внутренних дел: Альбом схем / Под ред. А.П. Коренева. М., 2001.

 20. Справочник участкового инспектора полиции.

 21. Административная юрисдикция: Курс лекций. М.: ЮИ МВД РФ. 1994.Мамандықтардың жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

050301 Құқықтану

мамандықтарының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Қазақстан Республикасының Ішкі істер органының әкімшілік қызметі

Оқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)Бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зерт

бар

лығы


ОСӨЖ

ЖОБ базасындағы іштей 2008

3

135

45

90

5

-

-

-

5

3

45

30

15

-

90

45

ОКБ базасындағы іштей

2008


3

135

45

90

5

-

-

-

5

3

45

30

15

-

90

45
-ЖОБ базасындағы іштей 2009

3

135

45

90

5

-

-

-

5

3

45

30

15

-

90

45

Кафедра меңгерушісі ___________ Г.Б. Ахмеджанова 2010ж. «___» ________
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет