Бағдарламасы «Жылу электр станциялардың теориялық негіздері»жүктеу 190.05 Kb.
Дата26.11.2018
өлшемі190.05 Kb.
түріБағдарламасы

Студенттерге арналған Нысан

пән бағдарламасы ПМУ ҰС Н 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Жылуэнергетика» кафедрасы
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ
«Жылу электр станциялардың теориялық негіздері» пәні
050717 «Жылуэнергетика»

Павлодар


Студенттерге арналған Нысан

пән бағдарламасының ПМУ ҰС Н 7.18.2/11

бекіту парағы


БЕКІТЕМІН

ЭФ деканы

_______Кислов А.П.

2009ж.«__»________


Құрастырушы: аға оқытушы____________Мергалимова А.К.
«Жылуэнергетика» кафедрасы
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Жылу электр станциялардың теориялық негіздері


050717 «Жылуэнергетика» мамандығы бойынша тәлімгерлерге арналған, күндізгі оқу түріне

Пән бағдаламасы 2009ж.«__»_________, хаттама №___бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде жасалды.


Кафедра отырысында ұсынылған 2009ж.«__»_________, хаттама №___


Кафедра меңгерушісі___________С.А.Глазырин
Энергетика факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданды
2009ж.«__»_________, хаттама №___
ӘК төрағасы _____________М.М.Кабдуалиева

ЖЫЛУ ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
Оқытушы жайлы мәлімет:

Мергалимова Алмагуль Каирбергеновна, жылуэнергетика кафедрасының аға оқутышысы (дәріс, тәжірибелік сабақтар).Кафедрада болу уақыты: күнде, кабинет 311а, т.673626
Пән туралы мәлімет:


Мамандықтың Нысан

жұмыс бабындағы оқу ПМУ ҰС Н 7.18.1/10

жоспарынан үзінді көшірме


Мамандықтың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан үзінді көшірме

050717 «Жылуэнергетика»

Пәннің атауы – Жылу электр станциялар теориялық негіздері
Оқу түрі

Бақылау формасы

Студенттің сағат көлемі

Сағаттардың курстар мен семестрлер бойынша бөлінісі (сағат)

емт.

сын.

кж.

кж.

ЕГЖ

бақ

жұм


Барлығы

дәр

пр.

сөж

дәр

пр.

сөж

жал

ауд

сөж

1.

ЖОБ негізінде күндізгі

2007 т.ж.6135


45


90


5 семестр

6 семестр

30

15


90
Пререквизиттер:

«Жылу электр станциялардың теориялық негіздері» курсын зерттеу үшін келесі пәндерден алған білім қажет болады: Физика, Жоғары математика, Сұйық және газ механикасы, Сығымдағыштар мен жылулық қозғалтқыштар теориясы мен құрылымы, Жұмыс принципі, құрылымдау және жылулық есеп.Пәннің тақырыптық Нысан

жоспары ПМУ ҰС Н 7.18.2/10
2 Пәннің мазмұны

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

050717 «Жылуэнергетика» мамандықтың студенттері үшін

күндізгі ЖОБ негізінде 2007 ж.


Тақырып атауы

Сағаттар саны
Дәріс

Практ.

СӨЖ


1

2

3

4

1 Қазақстан энергетикасының сипаттамасы

1
9

2 ЭС энергетикалық көрсеткіштері

4

2

9

3 Будың бастапқы параметрлері мен өндқыздырылуы

4
9

4 Қоректік судың регенеративті қыздырылуы

4

3

9

5 Қыздырғыштар типтері мен оларды қосу сүлбелері

2
9

6 Бу мен су балансы, олардың шығынын толтыру

4
9

7 ЖЭО-да жылуды жіберу

2
9

8 Бутурбиналы ЭС жылулық сүлбелері мен оалрды есептеу

5

10

9

9ЖЭО техникалық сумен қамтамасыз ету

2
9

10Отынмен қамтамасыз ету, түтіндік газдарды тазарту, шлаккүлаулау

2
9

Барлығы

30

15

90Теориялық курстың мазмұны

Дәрістер мазмұны
Тақырып 1 Қазақстан энергетикасының сипаттамасы.

Қазақстанның энергетикалық ресурстары мен энергетикасының дамуы. Жылулық және электр жүктемесінің тұтынушылары. Жылулық электр станциялар классификациясы. ЖЭС негізгі технологиялық процесс және оған әсер етуші факторлар.Тақырып 2 ЭС энергетикалық көрсеткіштері.

КЭС энергетикалық көрсеткіштері. Электрстанцияның абсолютті ПӘК негізгі сұраушылар. Бу, жылу және отын шығыны. Жылуэлектрорталықтарының энергетикалық көрсеткіштері. ЖЭО жылулық тиімділік және отын шығыны.Тақырып 3 Будың бастапқы параметрлері мен өндқыздырылуы.

Будың аралық қыздырылуының параметрлері мен сүлбелері. Жылуэлектрорталықтарындағы будың жоғары параметрлері мен өндқыздырылуы. Бу параметрлерінің экономикалық мәні.Тақырып 4 Қоректік судың регенеративті қыздырылуы.

Судың регенеративті қыздырылуының жалпы сипаттамасы мен оның энергетикалық тиімділігі. Регенеративті алулары бар турбинаға бу шығыны. Қыздырғыштар типтері мен оларды қосу сүлбелері. Будың аралық қыздырылуы бар КЭС суды регенеративті қыздыру. Будың өндқыздырылуы кезінде судың регенаративті қыздырылуы сүлбесінде бусуытқыштар. ЖЭО суды регенеративті қыздыру.Тақырып 5 Қыздырғыштар типтері мен оларды қосу сүлбелері.

Беттік типті төмен қысым қыздырғыштары. Аралас типті төмен қысым қыздырғыштары. Жоғары қысым қыздырғыштары.Тақырып 6 Бу мен су балансы, олардың шығынын толтыру.

КЭС су мен бу балансы. Қосымша су және оған қойылатын талаптар. Қосымша суды термиялық және химиялық даярлау. Бірсатылы және екісатылы буландырғыш қондырғылар. КЭС және ЖЭО сүлбелерінде буландырғыш қондырғыларды қосу. Қосымша суды химиялық даярлау мен турбина алымынан ЖЭО бу мен су балансы, сүлбелері.Тақырып 7 ЖЭО-да жылуды жіберу.

ЖЭО технологиялық буды жіберу. Технологиялық буды тұтынушылар. Кері қысым бар турбинадан буды жіберу. Р мен ПТ типті турбиналардың жұмыс режимі. Конденсат шығынын толықтыру. Жылытуға жылу жіберу. Жылумен қамтамасыз ету жүйесі. Ыстық сумен жылуды бөлуді реттеу. Қыздыру алуларымен жылуландыру турбиналары. Желілі қыздырғыш қондырғылар. Пиктік суқыздыру қазандары.Тақырып 8 Бутурбиналы ЭС жылулық сүлбелері мен оалрды есептеу.

Принципиалды жылулық сүлбені құрастыру негіздері мен үлгілері. КЭС принципиалды жылулық сүлбесін есептеу әдістемесі. Конденсациялық энергоблоктың жылулық сүлбесін есептеу үлгісі. Жылуэлектрорталығының жылулық сүлбесін есептеу үлгісі.Тақырып 9 ЖЭО техникалық сумен қамтамасыз ету.

Өндірістік ЭС жылумен қамтамасыз ету жүйесі және оның ерекшелігі. ЖЭС су шығыны. Сумен қамтамасыз етудің туратокты жүйесі. Сумен қамтамасыз етудің орама жүйесі.Тақырып 10 Отынмен қамтамасыз ету, түтіндік газдарды тазарту, шлаккүлаулау.

Электр станцияның отын және күл шаруашылығы. Тозаңкөмірлі ЭС отын шаруашылығының жалпы жүйесі және жабдықтары.ЖЭС мазутты шаруашылығының сүлбесі мен жалпы сипаттамасы. Күлаулау, күлаулағыштардың негізгі принциптері.


Практикалық сабақтар мазмұны

Тақырып 2 ЭС энергетикалық көрсеткіштері.

Ренкин циклы және оның көрсеткіштері. Электр станциялық абсолют ПӘК анықтау. КЭС пен ЖЭО-да будың, жылудың және отынның шығыны.Тақырып 4 Қоректік судың регенеративті қыздырылуы.

Регенеративті алу параметрлерін анықтау.Тақырып 8 Қыздырғыштар типтері мен оларды қосу сүлбелері.

ЖЭО жылулық сүлбелерінің қондырғылары мен қосымша элементтері және оларды есептеу әдістері.


050717 «Жылуэнергетика» мамандығы студенттерінің өздік жұмысының мазмұны, күндізгі ЖОБ негізінде
СӨЖ түрлері

Есеп формасы

Бақылау түрі

Сағаттағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына даярлық

Конспект

Сабаққа қатысу

30

2

Тәжірибе сабақтарына даярлық, есеп және қорғау

Жұмыс дәптер

Сабаққа қатысу, есептерді тапсыру

3

3

Үй жұмыстарын орындау

Жұмыс дәптер

Есептерді тапсыру

7

4

Аудиторлық сабақтарға кірмеген тақырыптарды зерттеу

Есептер, реферат

СӨЖҚ, коллоквиум

43

5

Қорытынды бақылауларға даярлық
МБ1, МБ2

7

Барлығы:

90Өздік жұмыстың тақырыптары

1 ЖЭО технико-экономикалық көрсеткіштері.

Жобаланатын ЖЭО энергетикалық тиімділігінің есебі.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1] & 1-5, 2-4


2 Сатылар бойынша қоректік судың регенеративті қыздырылуының таралуы.

Регенеративті қыздырғыштағы оптималды температуралық арынды таңдау. Жылуландыру турбинасына бу шығыны. ЖЭО-дағы жылулық тиімділік және бу шығыны.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1] & 5-6, 5-7
3 Суқыздыру қазандары (жылугенераторы).

Суды термиялық тазарту. Жылулық жүктемелер классификациясы. Буқыздырғыштарды қолдану. Бумен жылу берілуін реттеу. Жылумен қамтамасыз ету жүйесі. Ыстық сумен жылу жіберілуін реттеу.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1] & 9-5, 9-7, 9-8
4 Бутурбиналы қондырғылардың жылулық сүлбелерін құндылық коэффициенті мен қуаттың өзгеру коэффициенті әдісімен талдау. ЖЭО мен КЭС толық жылулық сүлбелері.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1] & 12, [2] & 13


5 ЖЭО жылуландыру қыздырғыштары мен сораптар өнімділіг мен типін таңдау.

Бутурбиналы ЭС жабдықтарының энергетикалық сипаттамалары.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2] & 12.4, [1] & 15
6 Буқұбырларын сенімділікке есептеу.

Буқұбырларының категориялары мен сұрыбы.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2] & 14
7 Бас ғимараттардың типтік жобалары.

Тозаңкөмірлі және газмазутты ЭС бас корпусының компоновкасы. Турбиналық және қазандық жабдықтардың негізгі типтері. АЭС бас ғимараттарының компоновкасы.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2] & 15, [1] & 17

8 Техникалық және теңіз суымен қамтамасыз ету жүйесі жұмысының ерекшеліктері.

Циркуляциялық суды өңдеу және турбина конденсаторыгның ластануымен күресу әдістері.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1] & 18, [1] & 15


9 Отын шаруашылығының құрылымдық сүлбелері мен міндеттері.

ЖЭО зиянды қалдықтары. Қалдықтардың түтіндік және жел құбырлары арқылы таралуы.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2] & 17, 18

Әдебиеттер
Негізгі әдебиеттер

1. Елизаров Д.П. Теплоэнергетические установки электростанций. – М.; Энергоиздат, 1982.

2. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. – М.: Энергоиздат, 1987.

3. Рихтер Г.А., Елизаров Д.П. Вспомогательное оборудование тепловых электростанций. – М.: Энергоатомиздат, 1987.

4. Стерман Л.С., Шарков А.Т. Тепловые и атомные электростанции. – М.: Энергоиздат, 1982.

5. Тепловые и атомные электрические станции. Справочник по редакцией Григорьева В.А., Зорина В.М. – М.: Энергоиздат, 1989.


Қосымша әдебиеттер

6. Андреев П.А., Гринман М.И., Смолкин Ю.В. Оптимизация теплоэнергетического оборудования АЭС. – М.: Атомиздат, 1975.

7. Баженов М.И., Богородский А.С. Сборник задач по курсу «Промышленные тепловые электростанции». – М.: Энергоатомиздат, 1990.

8. Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции. – М.: Высшая школа, 1984.

9. Щепетильников М.И., Хлопушин В.И. Сборник задач по курсу ТЭС. –

М.: Энергоатомиздат.Бақылау түрлері бойынша баллдарды үлгерім бойынша үлестіру
Бақылау түрі

Максималды балл саны

Рейтинг1

Рейтинг2


1.1

Ағымдағы бақылау, соның ішінде

100

100

1.2

Дәрістерге қатысу

32

35

1.2

Зертханалық сабақтарға қатысу, дайындау және қорғау

48

49

1.3

Үй тапсырмасын орындау

20

16

2

Аралық бақылау

100

100Бақылау шараларының күнтізбелік графигі

1 рейтингБарлығы

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8
Максимал балл, соның ішінде бақылаудың түрлері бойынша:

15

10

15

10

15

10

15

10

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

4

4

4

4

4

4

4

4


32

Тәжірибелік сабақтарға қатысу, дайындау және қорғау

6

6

6

6

6

6

6

6

48


Үй тапсырмасын орындау. (СӨЖ)

5
5
5
5
20

Межелі бақылау


АБ1

100


М1; АБ1

100;100


2 рейтинг

Барлығы

Апталар

9

10

11

12

13

14

15
Максимал балл, соның ішінде бақылаудың түрлері бойынша:


100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

5

5

5

5

5

5

5

35

Тәжірибелік сабақтарға қатысу, дайындау және қорғау

7

7

7

7

7

7

7

49

Үй тапсырмасын орындау. (СӨЖ)

4
4
4
4

16

Межелі бақылауАБ2

100


М2; АБ2

100;100

Бақылау түрі: М1, М2 – оқу процесіне қатысып алған максималл баллдары, АБ1, АБ2 – бірінші және екінші аралық бақылау.

Бірінші және екінші рейтингтердің баллдары осы есеп арқылы анықталады:

Р=(М*0,7)+(АБ*0,3)
Курс саясаты

Әр студент сабақтың барлық түрлеріне қатысып, топтың кеңестері мен жұмыстарына араласқаны жөн. Себебі сабақтағы бағалар сабақта қарапайым отырғаны үшін ғана емес, сонымен қатар қатысу, сұрақтарға жауап беру үшін

Қойылады.

Мен сіздерді сабаққа кешікпеуіңізді сұраймын, себебі бұл оқытушы мен курстастарыңыздың жұмысына бөгет жасайды. Тәртіп ережелерін бұзудың кез келген түрі аудиториядан шығарылуға дейін жазаланады:

Сабақта болмауыңыз үшін 0 балл қойылады (босатылған сабақты өтеу оқытушының сұрақтарына жауап беру немесе келесі сабақта белсенді жұмыс жасау арқылы жүзеге асырылады); сабаққа 5 минутқа кешігу үшін – минус 1 балл; сабақта ұялы телефонды қодану үшін – минус 2 балл; берілген сабаққа қатысты емес жұмыспен айналысу үшін (басқа пәндерден дәрістер конспектісін көшіру) – минус 2 балл; тақтаға шығудан бас тарту – минус 3 балл; сабақта сөйлескені үшін – минус 2 балл; оқытушының сөзіне назар аудармайтын болса, аудиториядан шығарылады.

Әр сабаққа міндетті түрде дайындалу, өткен сабақ материалын оқу қажет. Сіздің даярлығыңыз пәннің кез келген бөлімін оқыған соң сұрақ қою арқылы тексеріледі.

Егер Сіз бақылау шарасын өткізу кезінде босатсаңыз, оны СӨЖ сабағында өтуге мүмкіндік беріледі, басқа жағдайда «0» балл қойылады.

Семестрде пәннің сәйкес бөлімдерінің өтілген материалы бойынша сұрау мен есептерді шешу түрінде екі аралық бақылау өткізіледі.

Қорытынды емтихан материалдарға сәйкес билет түрінде өткізіледі.
Пән бойынша қорытынды бағаны есептеу әдісі

Оқытушылардың білімін бағалау шкаласыҚорытынды баға (И)

Баллдың сандық баламасы (Ц)

әріптік жүйедегі баға (Б)

Дәстүрлі түрдегі баға (Т)

емтихан, диф. сынақ

сынақ

95-100

4

А

Үздік

есептелді

90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы

80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

Қанағаттандырарлық

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

Д+

50-54

1,0

Д

0-49

0

F

Қанағаттандырылмағандық

Есептелген жоқ

Пән бойынша бағалау ведомостьке есеп кітапшасына да қорытынды бағасы дәстүрлі түрде қойылады.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет