Бағдарламасы нысан ф со пгу 18. 2/06жүктеу 404.83 Kb.
Дата03.05.2019
өлшемі404.83 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасы нысан

Ф СО ПГУ 7.18.2/06

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік университеті
Тарих және құқық факультеті

Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасы


Қазақстан Республикасының «Сот және төрелігі»пәні бойынша

“Құқықтану”

бағыттағы мамандықтағы студенттерге арналғанЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

ПавлодарПән бойынша жұиыс бағдарламасы Ф СО ПМУ 7.18.2/06 мамандықтын элективтік пәндер

каталогы және оқу жұмыс


бағдарламасы негізінде

БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор _____________Н.Э.Пфейфер 200__ж. __________ «___»

Құрастырған: аға оқытушы Ахметов Е.Б_________________

Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасы


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Қазақстан Республикасының Сот және сот төрелігі пәні бойынша

“Құқықтану”

бағыттағы мамандықтағы студенттерге арналған

Күндізгі, сырттай жалпы орта, кәсіби орта, кәсіби жоғары білім беру негізінде

Жұмыс бағдарламасы мамандықтардың жұмыс оқу жоспары және мамандықтың элективтік пәндер катологы негізінде әзірленіп С.Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген 200__ж. _________________ «____» № ___ хаттама.


Кафедра отырысында ұсынылған 200__ж. __________ «___» № __ хаттама
Кафедра меңгерушісі __________________ Г.Б. Ахмеджанова
Тарих және құқық факультетінің әдістемелік кеңесі мақұлдаған

200__ж. __________ «___» № хаттама


ӘК төрайымы___________________ Н.И. Мошна
КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы_____________А.А. Ақышев 200__ж. __________ «___»ЖБжӘБ МАҚҰЛДАҒАН

ЖБжӘБ бастығы _________________Л.Т. Головерина 200__ж. ________ «___»1 Пәннің мақсаты

Аудиториялық сабақтардың уақыттары күнтізбелік жоспар бойынша белгіленген сабақ түрлерімен өтеді.

Пәнді толық оқу барысы мынадай пәндер базасына да негізделеді: мемлекет және құқық теориясы, рим құқығы, конституциялық құқық.

Қазақстан Республикасының сот және сот төрелігі пәнінің қысқаша сипаттамасы – құқық студенттерге деңгейдегі құқықтық қатынастарды реттеу жолдары мен онда құқықтық нормаларды қолданудың негіздерін оқытады. Сонымен қатар сот және сот төрелігі субъектілердің құқықтық жағдайы мен олардың өзара қарым қатынасын оқытады.

Қазақстан Республикасының сот және сот төрелігі пәнін оқудың басты мақсаты – сот және сот төрелігі саласындағы құқықтық сипаттағы жеке қатынастарды зерттеу болып табылады.

Қазақстан Республикасының Сот және сот төрелігі құқығының міндеттері

Дербес сала ретінде азаматтық құқықты оқыту барысында сот және сот төрелігі саласында құқықтық қатыныстарды реттеу жөнінде білім беру. Сонымен қатар студенттердің мына білімді игеруі табылады: құқықты жеке құқықтағы ҚР құқық саласы ретінде қарастыру; сипаттағы жеке құқықтық қатыныстарды реттейтін қазақстандық заңдылық пен халықаралық шарттар жөнінде мағұлмат беру.2Пререквизиттер

Қазақстан Республикасының сот және сот төрелігі пәнін оқығанда қажетті пәндер тізімі:

1 Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы

2 Қазақстан Республикасының Констиуциялық құқығы.

3 Халықаралық жариялы құқық

4 Тұрғын үй құқығы

5 Қылмыстық құқығы

6 Еңбек құқығы

7Азаматтық іс жүргізу құқығы

Студент аталған пәнді оқып, үйренген соң нормативті құқықтық актілерді шет елдік және қазақстандық тәжірибе жүзінде қолдана білу және оларды саралай білуге дағдылану керек.

Сонымен қатар студент кәсіпкерлік құқықтың институттының даму тарихы мен перспективаларына талдау жасай білуі керек.Нормативті құқықтық актілер мен әдебиеттер
Негізгі

1 ҚР Конституциясы 30.08.95.

2 ҚР Азаматтық Кодексі (жалпы және ерекше бөлім) 1 қаңтар 2005жылы

3 «Неке және отбасы» туралы ҚР заңы 1 қыркүйек 2005 ж.

4 «Акционерлік қоғамдар туарлы» ҚР заңы 1 қыркүйек 2005 ж.

5 «Банкроттық туралы» ҚР заң 1 қаңтар 2005 ж.

6 «Лицензиялау туралы» ҚР заңы 1 қаңтар 2005 г.

7 «Авторлық және аралас құқықтар туралы» ҚР заңы

8 ҚР Патент заңы

9 «Селекциондық жетістіктер туралы» ҚР заңы

10 ҚР Азаматтық құқығы. Оқу құралы (жалпы бөлім). Төлеуғалиев Ғ. Алматы, 1999.

11 Гражданское право (под ред. Е.А.Суханова). т.1. М., 1994.

12 Шершеневич Г.Ф. «Учебник русского гражданского права». М.. 1995.

13 Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 1997.

14 Гражданское право (под ред.А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого). М., 1998.

15 Жайлин Г. А. Гражданское право РК: Учебник (часть особенная, том 1.2). Алматы, 2001.

16 Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть. Чебоксары, 1997.
Қосымша

17 Интеллектуальная собственность в РК. Сборник законодательных актов по состоянию на 1 января 2005 г.

18 Хозяйствующие субъекты в РК. Сборник законодательных актов по состоянию на 1 января 2006 г.

19 Предпринимательство в РК. Сборник законодательных актов по состоянию на 1 января 2006 г.

20 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Свердловск, 1972.

21 Ансон В. Договорное право. М., 1984.

22 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: общие положения. М., 1997.

23 Сулейменов М.К. Договор как основание возникновения относительных правоотношений в народном хозяйстве. В сб. Гражданское право и экономика. М., ИГП АН СССР, 1985.

24 Покровский Б.В. Рента: новый институт в проекте Особенной части гражданского кодекса РК. – Актуальные вопросы коммерческого законодательства в РК и практика его применения. (Материалы семинара). – Алматы, 1996.

25 Актуальные вопросы гражданского законодательства в РК: Сборник научных трудов преподавателей кафедры гражданского и трудового права, Караганда: Издательство Кар. ГУ, 2001.


Мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан көшірме

Ф СО ПГУ 7.18.1/10

Мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан көшірме

мамандықтардың оқу жұмыс жоспарынан көшірме
Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік құқығы


Оқу нысаныБақылау нысаныБілім алушылармен жұмыс жасау сағаты

Сағаттардың семестр (сағат)және курстар бойынша бөлінуі

емт

сын

КЖо

КЖ

ЕГЖ

БЖ

Барлығы

Дәр

Тәж

СОӨЖ

СӨЖ

Дәр

Тәж

СОӨЖ

СӨЖ

барл

ауд

СӨЖ

Барлық бағыттар
6

135

90

45

семестр
30

30

30

45


Пәннің тақырыптық жоспары СО ПГУ 8.18.2/07

Пәннің жалпы бөлімі семестрПән бойынша тақырыптың аталуы


Күндізгі, сырттай жалпы орта, кәсіби орта, кәсіби жоғары білім беру

Дәр

Тәж

СОӨЖ

СӨЖ

1

Сот және сот төрелігі пәнінің мазмұны мен пәні

2

2

2

5

2

Сот төрелігің жариялық қағидалар

2

2

2

5

3

Қазақстан Республикасының сот жүйесі және сот билігі.

2

2

2

3

4

Аудандық соттар.

2

2

2

3

5

Облыстық соттар.

2

2

2

2

6

ҚР Әскери соттар.

2

2

2

2

7

ҚР Жоғарғы соттар

2

2

2

5

8

Сот мәртебесі.

2

2

2

3

9

Сот қызметің ұйымдастыруды қамтамасыз ету

2

2

2

3

10

Облыстық соттың құрылымы мен құрамы.

2

2

2

2

11

Облыстық сот төрағасы.

2

2

2

2

12

Облыстық сот алқасының төрағасы.

2

2

2

2

13

Жоғарғы Соттың өкілеттігі.

2

2

2

3

14

Жоғарғы Сот алқалары

2

2

2

3

15

Жоғарғы Сот Төрағасы

2

2

2

2

Барлығы

30

30

30

45


Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны
Дәріс сабақтарының мазмұны
1-тақырып. Сот және сот төрелігі пәнінің мазмұны мен пәні

Сот және сот төрелігі құқығының пәні. Сот және сот төрелігі құқықтың принциптері. Сот және сот төрелігі құқықтың жүйесі.


2-тақырып. Сот төрелігің жариялық қағидалар

Сот және сот төрелігі құқығының қағидалары.Оның түрлері, негізгі принциптері.


3-тақырып. Қазақстан Республикасының сот жүйесі және сот билігі

Сот жүйесінің ұғымы.Жергілікті соттар. Сот жүйесінің бірлігі.


4-тақырып. Аудандық соттар.

Аудандық және оларға теңестірілген соттарды құру. Аудандық соттың құрамы. Аудандық соттың өкілеттігі. Аудандық соттың төрағасы.


5-тақырып. Облыстық соттар.
Облыстық және оларға теңестірілген соттарды құру. Облыстық соттың құрамы. Облыстық соттың өкілеттігі. Облыстық сот алқалары. Облыстық сот төрағасы.Облыстық соттың жалпы отырысы.
6-тақырып. ҚР Әскери соттар.
Әскери соттарды құру. Әскери соттың құрамы. Әскери соттың өкілеттігі. Әскри сот төрағасы.
7-тақырып. ҚР Жоғарғы соттар
Жоғарғы соттың өкілеттігі. Жоғарғы соттың құрылымы мен құрамы. Жоғарғы сот алқалары.Жоғарғы сот Төрағасы.Жоғарғы Соттың жалпы отырысы.
8-тақырып. Сот мәртебесі.
Судья мәртебесі. Судьялардың ауыстырылмайтындығы. Судбяның тәуелсіздігі. Судья тәуелсіздігінің кепілдіктері. Судьяларға ешкімнің тиіспеуі.

Судьяларға қойылатын талаптар.


9-тақырып. Сот қызметің ұйымдастыруды қамтамасыз ету
Судьялыққа кандидаттарға қойылатын талаптар. Судья лауазымына кандидаттарды іріктеу. Судьяның ант беруі. Судьяға өкілеттіктер беру тәртібі.
10-тақырып. Облыстық соттың құрылымы мен құрамы.
Облыстық соттың құрылымы. Облыстық сот алқалары. Облыстық сот төрағасы. Облыстық соттың жалпы отырысы.
11-тақырып. Облыстық сот төрағасы
Облыстық сот төрағасының өкілетіктері. Сот төрағасының құқықтары ммен міндеттері. Кандидаттарға қойылатын талаптар
12-тақырып. Облыстық сот алқасының төрағасы.
Облыстық сот төрағасының өкілеттіктері. Сот алқасының төрағасы болу үшін қойылатын талаптар.
13-тақырып. Жоғарғы Соттың өкілеттігі.
Жоғарғы соттың құрылымы мен құрамы. Жоғарғы сот алқалары. Жоғарғы сот төрағасы. Жоғарғы сот алқасының төрағасы.Жоғарғы соттың отырысы.
14-тақырып. Жоғарғы Сот алқалары
Жоғарғы сот алқаларының өкілеттігі. Жоғарғы сот алқаларына қойылатын талаптар.
15-тақырып. Жоғарғы Сот Төрағасы
Жоғарғы сот төрағасының өкілеттігі. Жоғарғы сот төрағасы болу үшін қойлатын талаптар

Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
1-тақырып. Сот және сот төрелігі пәнінің мазмұны мен пәні

Сот және сот төрелігі құқығының пәні. Сот және сот төрелігі құқықтың принциптері. Сот және сот төрелігі құқықтың жүйесі.


2-тақырып. Сот төрелігің жариялық қағидалар

Сот және сот төрелігі құқығының қағидалары.Оның түрлері, негізгі принциптері.


3-тақырып. Қазақстан Республикасының сот жүйесі және сот билігі

Сот жүйесінің ұғымы.Жергілікті соттар. Сот жүйесінің бірлігі.


4-тақырып. Аудандық соттар.

Аудандық және оларға теңестірілген соттарды құру. Аудандық соттың құрамы. Аудандық соттың өкілеттігі. Аудандық соттың төрағасы.


5-тақырып. Облыстық соттар.
Облыстық және оларға теңестірілген соттарды құру. Облыстық соттың құрамы. Облыстық соттың өкілеттігі. Облыстық сот алқалары. Облыстық сот төрағасы.Облыстық соттың жалпы отырысы.
6-тақырып. ҚР Әскери соттар.
Әскери соттарды құру. Әскери соттың құрамы. Әскери соттың өкілеттігі. Әскри сот төрағасы.
7-тақырып. ҚР Жоғарғы соттар
Жоғарғы соттың өкілеттігі. Жоғарғы соттың құрылымы мен құрамы. Жоғарғы сот алқалары.Жоғарғы сот Төрағасы.Жоғарғы Соттың жалпы отырысы.
8-тақырып. Сот мәртебесі.
Судья мәртебесі. Судьялардың ауыстырылмайтындығы. Судбяның тәуелсіздігі. Судья тәуелсіздігінің кепілдіктері. Судьяларға ешкімнің тиіспеуі.

Судьяларға қойылатын талаптар.


9-тақырып. Сот қызметің ұйымдастыруды қамтамасыз ету
Судьялыққа кандидаттарға қойылатын талаптар. Судья лауазымына кандидаттарды іріктеу. Судьяның ант беруі. Судьяға өкілеттіктер беру тәртібі.
10-тақырып. Облыстық соттың құрылымы мен құрамы.
Облыстық соттың құрылымы. Облыстық сот алқалары. Облыстық сот төрағасы. Облыстық соттың жалпы отырысы.
11-тақырып. Облыстық сот төрағасы
Облыстық сот төрағасының өкілетіктері. Сот төрағасының құқықтары ммен міндеттері. Кандидаттарға қойылатын талаптар
12-тақырып. Облыстық сот алқасының төрағасы.
Облыстық сот төрағасының өкілеттіктері. Сот алқасының төрағасы болу үшін қойылатын талаптар.
13-тақырып. Жоғарғы Соттың өкілеттігі.
Жоғарғы соттың құрылымы мен құрамы. Жоғарғы сот алқалары. Жоғарғы сот төрағасы. Жоғарғы сот алқасының төрағасы.Жоғарғы соттың отырысы.
14-тақырып. Жоғарғы Сот алқалары
Жоғарғы сот алқаларының өкілеттігі. Жоғарғы сот алқаларына қойылатын талаптар.
15-тақырып. Жоғарғы Сот Төрағасы
Жоғарғы сот төрағасының өкілеттігі. Жоғарғы сот төрағасы болу үшін қойлатын талаптар


1-тақырып. Сот және сот төрелігі пәнінің мазмұны мен пәні

Сұрақтары:

Сот және сот төрелігі құқығының пәні.

Сот және сот төрелігі құқықтың принциптері.

Сот және сот төрелігі құқықтың жүйесі.


2-тақырып. Сот төрелігің жариялық қағидалар

Сұрақтары:

Сот және сот төрелігі құқығының қағидалары.

Оның түрлері, негізгі принциптері.
3-тақырып. Қазақстан Республикасының сот жүйесі және сот билігі

Сұрақтары:

Сот жүйесінің ұғымы.

Жергілікті соттар.

Сот жүйесінің бірлігі.


4-тақырып. Аудандық соттар.

Сұрақтары:

Аудандық және оларға теңестірілген соттарды құру.

Аудандық соттың құрамы.

Аудандық соттың өкілеттігі.

Аудандық соттың төрағасы.
5-тақырып. Облыстық соттар.

Сұрақтары:

Облыстық және оларға теңестірілген соттарды құру.

Облыстық соттың құрамы.

Облыстық соттың өкілеттігі.

Облыстық сот алқалары.

Облыстық сот төрағасы.

Облыстық соттың жалпы отырысы.
6-тақырып. ҚР Әскери соттар.

Сұрақтары:

Әскери соттарды құру.

Әскери соттың құрамы.

Әскери соттың өкілеттігі.

Әскри сот төрағасы.
7-тақырып. ҚР Жоғарғы соттар

Сұрақтары:
Жоғарғы соттың өкілеттігі.

Жоғарғы соттың құрылымы мен құрамы.

Жоғарғы сот алқалары.

Жоғарғы сот Төрағасы.

Жоғарғы Соттың жалпы отырысы.
8-тақырып. Сот мәртебесі.

Сұрақтары:

Судья мәртебесі.

Судьялардың ауыстырылмайтындығы.

Судьяның тәуелсіздігі.

Судья тәуелсіздігінің кепілдіктері.

Судьяларға ешкімнің тиіспеуі.

Судьяларға қойылатын талаптар.
9-тақырып. Сот қызметің ұйымдастыруды қамтамасыз ету

Сұрақтары:

Судьялыққа кандидаттарға қойылатын талаптар.

Судья лауазымына кандидаттарды іріктеу.

Судьяның ант беруі. Судьяға өкілеттіктер беру тәртібі.


10-тақырып. Облыстық соттың құрылымы мен құрамы.

Сұрақтары:

Облыстық соттың құрылымы.

Облыстық сот алқалары.

Облыстық сот төрағасы.

Облыстық соттың жалпы отырысы.
11-тақырып. Облыстық сот төрағасы

Сұрақтары:

Облыстық сот төрағасының өкілетіктері.

Сот төрағасының құқықтары ммен міндеттері.

Кандидаттарға қойылатын талаптар


12-тақырып. Облыстық сот алқасының төрағасы.

Сұрақтары:

Облыстық сот төрағасының өкілеттіктері.

Сот алқасының төрағасы болу үшін қойылатын талаптар.
13-тақырып. Жоғарғы Соттың өкілеттігі.

Сұрақтары:

Жоғарғы соттың құрылымы мен құрамы.

Жоғарғы сот алқалары.

Жоғарғы сот төрағасы.

Жоғарғы сот алқасының төрағасы.

Жоғарғы соттың отырысы.


14-тақырып. Жоғарғы Сот алқалары

Сұрақтары:

Жоғарғы сот алқаларының өкілеттігі.

Жоғарғы сот алқаларына қойылатын талаптар.
15-тақырып. Жоғарғы Сот Төрағасы

Сұрақтары:

Жоғарғы сот төрағасының өкілеттігі.

Жоғарғы сот төрағасы болу үшін қойлатын талаптар

СО ПГУ 7/18/2-07Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

1 Қазақстан Республикасының Конституциясы 30тамыз 1995 ж., өзгертулермен 7.10. 1998

2 азақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі

3 «Сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» ҚР заңы 25.12.2000

4 Гражданский кодекс РК (Особенная часть). Комментарий Отв. Ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. Алматы, 2000 г.

5 Закон РК «О защите и поддержке хозяйственной деятельности и развитии предпринимательства» от 04.07.1992

6 Закон РК «Об индивидуальном предпринимательстве от 219.06.1997

Қосымша әдебиеттер:

7 Закон РК «Судебной системе и статусе судей» от 25..12.2000

8 В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк, В.А. Швандар. Предпринимательство. – М., 2003

9 Романков И.В. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности граждан в РК. – А., 1997

10 Сулеменов М.К. и др. «Право и предпринимательство в РК» - А., 1994

11 "Ақша төлемі және аударымы туралы" 1998 жылдың 29 маусымдағы ҚР Заңы.

12 "Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы" 1995 ж. 30 наурыздағы ҚР Заңы.

13 Гражданское право. Т. I /Под. ред. Е.А. Суханова. - М.: Бек, 1998. - 630 с. 14 Гражданское право. / Под. ред. Т.И. Ларионовой и др. -М.Юриз., 1988. – 420 с.Білім алушылардың өзіндік жұмыстарының мазмұны
СӨЖ түрлері

Есеп беру нысаны

Бақылау түрлері

Сағат санының көлемі

1

Дәріс сабағына дайындалу
Сабаққа қатысу

7,5

2

Тәжірибелік сабақтарға қатысу және дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

3

3

Студенттердің өз бетінше дайындалатын жоспарда көрсетілмеген тақырыптар тізімі

Дәріс жазу немесе мәнжазба жазу

Коллоквиум және т.б.

17,5

4

Бақылау шараларын өткізу
1 Межелік бақылауға дайындалу

2 Межелік бақылауға дайындалу (тест тапсырмаларын орындау)2

Барлығы

30


Ескерту: Студент дәріс және тәжірибелік сабақтарда көрсетілген, бірақ сабақтарда талданып үлгермеген сұрақтарды студент өз бетімен өзіндік жұмыстарда талдау жасайды.
Студенттердің өз бетінше дайындалатын жоспарда көрсетілмеген тақырыптар тізімі

1-тақырып. Шетел заңды тұлғалармен шаруашылық қызмет жүргізудің құқықтық нысандары. Филиялдар мен өкілдіктер

2-тақырып. Мемлекет пен мемлекеттік заңды тұлғалардың бөлек меншік қағидасы.

3-тақырып. Мемлекет құқықтық жағдайының ерекшеліктері. Мемлекет имунитетінің түсінігі мен түрлері. Мемлекетпен жасалатын мәмілелердің құқықтық режимі.

4-тақырып. Шетелдік қатысуы бар заңды тұлғалар. ҚР заңды тұлғаларының шетелдегі құқықтық жағдайы.


Курс саясаты

Баға қою критерийлері.
Максималды балл дұрыс және белгіленген мерзім мен сабаққа 100% қатысуы кезінде қойылады

 1. Дәріске қатысу – 2 б.

 2. Дәріс конспекті – 1 б.

 3. Тәжірибелерге қатысу – 1 б.

 4. Семинарлардағы конспект – 2 б.

 5. Семинарда жауап беру – 5 б.

Межелік бақылау – 20 б.

Айып салу шаралары

Сабақты босатуы, кешігуі, плагиат, жұмысты мерзімінде орындамауы кезінде студентке белгіленген ұпайлар қойылмайды.

Егер студент нақты себеппен сабақты босататын болса және растайтын құжаты болса (мед. анықтама, деканаттан жазбаша рұқсат), студент 2 жұма ішінде оқытушы белгіленген мерзімде босатқан күндерін қосымша жұмыс алып, өтеуге құқығы бар. Бұл жағдайда балл 0,5 коэффициентімен қойылады.
Межелік және қорытынды бақылауды жүргізу формасы

Межелік бақылау жазбаша өткізіледі. Межелік бақылау сұрақтарын студент 7 және 14 аптада алады.

Курсты аяқтаудың бағасы: жалпы үлгерім мен қорытынды бақылаудың максималды балдарын қосқан кезде шығарылады. Қорытынды нәтиже СО ПГУ 8.01.1-05 4 пункті “Студенттердің білімін балл-рейтингілік жүйе бойынша бақылау және бағалау ережелеріне” сәйкес шығарылады.
Аудитория мен емтиханда тәртіпті сақтау ережелері

Студент міндетті: 1. Сабаққа кешікпеуге.

 2. Сабақ барысында сөйлеспеуі, газет, журнал т.с.с. оқылмауы тиіс .

 3. Ұялы телефондарын сөндіруге.

 4. Сағыз шайнамауы.

 5. Оқу үрдісіне белсенді араласуы.

 6. Сабаққа уақытында келу.

 7. Оқу бөлмелерінде темекі тартпау.

 8. Аудиторияларда қоқым шашпай, тазалық сақтауы.

 9. Сабаққа сыртқы киіммен кірмеуі.

 10. Жиһаз бен көрнекі оқу құралдарын сақтай білу.

Студенттің тәртібі мен этикасы университеттің ішкі тәртібіне сай келуі керек.

Белгіленген тәртіптерді бұзғаны үшін оқытушы студентті аудиториядан шығарып тастау және деканның рұқсатымен сабаққа кіргізу құқығына ие.
Студенттердің білімін бағалау

Қорытынды баға балдармен белгіленеді (Қ)


Балдардың сандық

эквиваленті (С)
Әріптік жүйемен бағалау


Дәстүрлі жүйемен бағалау


Емтихан, диф.сынақ

сынақ

95 -100

4

А

Өте жақсыСынақ

90-94

3,67

А-

85-89

3.33

В+

Жақсы


80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

Қанағаттанарлық65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағатсыз

Сынақтан өтпеген

«Өте жақсы» бағасы негізгі және қосымша фактілерді толық білуде қойылады; олардан дұрыс қорытынды жасай алуда (заңдылықтарды анықтау); тарихнаманы, мәселенің теориясын игерген жағдайда қойылады. «Жақсы» деп негізгі, қосымша фактілерді білу; оларды түсіндіріп, қорытынды жасай білу; теориялар, тарихнаманың негізін білу кезінде қойлады. «Қанағаттандырарлық» бағасы негізгі фактілерді айтып, оларды дұрыс қорытындылау, тарихнама, теорияларды жалпы айтып өтіп, жалпы білімнің болмауы мен қосымша фактілерді келтірмеуінде бағаланады. «Қанағатсыз» білім мен негізгі фактілер, тарихнама, теориялық сұрақтарына жауап берілмеуі кезінде бағаланады.

Семинар кезіндегі қорытынды, бақылаудың барлық формаларын негізінде пән бойынша әр студенттің қорытынды рейтингісі анықталады. Бақылау түрлерінің үлестік коэффициенті (үлесі) осыны құрайды: өтпелі үлгерімнің бақылауы (ВДту) – 0,4; емтихан (ВДэ) – 0,6. Қорытынды рейтинг мына формул бойынша шығарылады:

И= (Р1+Р2) : 2 х ВДту + Э х Вдэ где Р1, Р2, Э – балдар, бірінші мен екінші рейтинг қорытындылары бойынша алынған, емтихан 100 балдық жүйемен; ВДту, ВДэ – өтпелі үлгерім мен емтихандарда алынған үлестер.Мысалы: бірінші рейтингте студент 76 бал алған болсын, екіншісінде – 80, емтиханды «жақсы» тапсырды, әріптік жүйеде “В-“, бұл 79 балды құрайды. Онда қорытынды рейтинг : И= (76+80) : 2 х 0,4 + 79 х 0,6 = 78,6 болады.

Пән бойынша балдармен белгіленетін (И) қорытынды рейтинг 2 таблицаға сәйкес сандық эквивалентке, әріптік және дәстүрлі бағаға айналдырылады да “Студенттердің білімін бағалау” журналына және “Рейтингі ведомосіне” енгізіледі. Біздің мысалымызда бұл 2,67; В-; «жақсы» болады.

Пән бойынша уақытаралық аттестация ведомості мен сынақ кітапшасына қорытынды баға дәстүрлі формада қойылады.

Апелляция жайында

Емтихандық сессия кезінде объективті емес баға үшін туған жағдайларды шешу үшін сессия басталуына 10 күн бұрын апелляциялық комиссия құрылады. Апелляциялық комиссияның төрайымы болып оқу ісінің проректоры болады,ол апелляциялық комиссияның құрамын белгілейді.

Апелляция студенттің ұсынысымен келесі жағдайларда шақырылады:

- тесттік тапсырмалар немесе емтихан сұрақтары дұрыс қойылмаған жағдайда;

- тесттік тапсырмалар бірнеше дұрыс жауапты қамтыса, дұрыс жауабы болмаса, бірдей жауаптарды қамтыған болса;

- тесттік тапсырмалар немесе емтихан сұрақтарының билеттері пәннің ӘОК белгілеген оқу бағдарламасына сәйкес келмесе.

Апелляцияға арыз апелляциялық комиссияның төрайымының атына емтиханнан соң келесі күннің 13 сағатына дейін арнайы бланкіде тапсырылары және деканмен қабылданады.

Апелляциялық комиссия арызды емтиханнан кейінгі келесі күні 17 сағатта жұмыс күні аяқталысымен қарастыра бастайды және апелляцияға арызды оқып жатқанның қатысуынсыз қарастыра алады. Апелляциялық комиссия апелляция қорытындыларын апелляця жөнінде арыз жасау бланкісіндегі апелляциялық комиссияның әр бір сұрақ бойынша шешімін қарастырады. Апелляцияның қорытындылары декан дайындаған апелляциялық ведомостке енгізіледі.

Апелляция барысында оқып жатқанның семестрлік (емтиханға дейін) рейтингтің ауысуы қабылданбайды.

Жалпы үлгерімді бақылау шараларының күнтізбелік графигі


1 рейтинг

Барлығы

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Аптадағы ең жоғарғы балл

6

11

10

11

10

11

10

11

31

100

Лекцияға қатысу және дайындық

Бақылау түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
24


Мак. балл

3

3

3

3

3

3

3

3
Тәжірибе сабағына қатысу және дайындық

СӨЖ түрі
ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ
36

Бақылау түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Мак.балл

1

5

5

5

5

5

5

5
Қосымша материалдар бойынша дайындық

СӨЖ түрі

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ
20

Бақылау түрі

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ
Макс. балл

2

3

2

3

2

3

2

3
Бақылау шаралары

Бақылау түрі

МБ1

20

Макс. балл

20

2 рейтинг

Барлығы

Апталар

10

11

12

13

14

15

16

17

18
Аптадағы ең жоғарғы балл

10

11

10

11

10

10

10

8

20

100

Лекцияға қатысу және дайындық

Бақылау түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ24


Мак. балл

3

3

3

3

3

3

3

3
Тәжірибе сабағына қатысу және дайындық

СӨЖ түрі

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ40

Бақылау түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Мак.балл

5

5

5

5

5

5

5

5
Қосымша материалдар бойынша дайындық

СӨЖ түрі

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ16

Бақылау түрі

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ
Макс. балл

2

3

2

3

2

2

2Бақылау шаралары

Бақылау түрі

МБ2

20


Макс. балл

20

Шартты белгілер: ҮЖ1- үй жұмысы №1, Қ-оқу үрдісіне қатысу, Е-есеп, КТ-конспект тексеру, Т-тексеру, Т1-тест№1, МБ1-межелік бақылау №1.
Сәттілік тілеймін!
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет