Бағдарламасы Нысан Ұс пму 18. 3/37жүктеу 75.75 Kb.
Дата30.09.2017
өлшемі75.75 Kb.
түріБағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасы

Нысан

ҰС ПМУ 7.18.3/37

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Психология және педагогика кафедрасы

Психология бойынша практикум 1 пәні бойынша

ПӘНДІ МЕҢГЕРУ ЖӨНІНДЕГІ

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

050300 психология

мамандығының сырттай оқитын студенттеріне арналған

ПавлодарМамандық және пәннің оқу-әдістемелік кешені


Нысан

ҰС ПМУ 7.18.3-10


БЕКІТЕМІН

ФЖ жӨ деканы ________Сарбалаев Ж.Т.

20__ж. _______________

Құрастырушы:_______ ассистент Кодекова Ғ.Б.


Психология және педагогика кафедрасы

050300 психология

мамандығының сырттай оқитын студенттеріне арналған


Психология бойынша практикум 1 пәні бойынша

ПӘНДІ МЕҢГЕРУ ЖӨНІНДЕГІ

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Кафедра отырысында ұсынылды 20 ___ ж. «___»__________№_____ХаттамаКафедра меңгерушісі ____________ Бурдина Е.И. 20 ___ ж. «___»__________
Филология, журналистика және өнер факультетінің оқу - әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20 ___ ж. «___»__________ № ____Хаттама

ОӘК төрайымы ____________ Жуманкулова Е.Н.Теоретикалық курстың мазмұны
Тақырып 1. Эмпирикалық психологиялық зерттеудегі методология ұғымы

Эксперименталды психологияға кіріспе. Методология, әдіс, әдістеме туралы ұғым. Жалпы және арнайы ғылым методологиясы.

Эксперименттік психологияның қалыптасуының алғышарттары. Басқа ғылымдар дамуының эксперименттік психология дамуына әсері. Эксперименттік және эксперименттік емес әдістер, олардың тарихи дамуы және қазіргі психологияның әр түрлі бөлімдеріндегі қолдануы.

Тақырып 2. Эмпирикалық мәліметтердің алуы және интерпретациялау

Психологиялық зерттеудің негізгі әдістері.

Алғашқы мәліметтер алудың негізгі мәліметтер алудың негізгі тәсілдері. Бақылау және өз-өзін бақылау. Әңгіме және интервью. Психологиялық өлшеу әдістері. Психологиядағы эксперимент. Психодиагностикалық процедуралар. Эмпирикалық мәліметтердің талқылауының жалпы мінездемесі. Сапалық, реттестік, метрикалық мәліметтер. Мәліметтерді жазу, графика және аналитика түрінде көрсету.

Тақырып 3. Психологиядағы бақылау әдісі.

Бақылау эмпирикалық мәліметтерді жинақтау тәсілі ретінде. Бақылау әдісінің негізгі ерекшеліктері: бақылаушының «пассивтілігі», алынған мәліметтердің «тікелейлік» сипаты. Бақылау түрлерінің классификациясы: бақылау мақсатына байланысты /бақылауға бағытталған және еркін бақылау/, бақылауды ұйымдастыруға байланысты /табиғи, лабораториялық және арнайы қалыптастырған бақылау/, хронологиялық ұйымдастыруға байланысты / лонгитюдті, кезендік және бір ғана бақылау/, есеп беру түрінде байланысты/ стандартталынған және стандартталынбаған бақылау.Тақырып 4. Бақылау барысында кездесетін қателіктер: гала-эффект қателігі, логикалық қателігі, контраст қателігі, орталықтану қателігі.

Бақылауды жоспарлау. Бақылаудың стандартталған процедурасы. Бақылауды хронологиялық тұрғыда ұйымдастыру. Бақылау мәліметтерінің объективтілігі мәселесі. Бақылау әдісін қолданудағы валидтілік. Бақылаудың сенімділігі. Бақылау және психологиядағы басқа әдістер.Тақырып 5. Өлшеу әдістері.

Өлшеу шкалаларының типтері. 1) есімдік; 2) рет; 3) интервал; 4) қарым-қатынас-шкалалары. Психологиялық шкалирование туралы ұғым.Нольөлшемдік шкалалау.

Табалдырық өлшеу әдістері. Минималды өзгерістер әдісі. Минималды өзгерістер көмегімен дифференциалды және абсолютті табалдырықтарды зерттеу. Минималды өзгерістер әдісінің варианттары: екі топты біріктіру; «жоғарға-төменге» процедурасы, сәл сезілетін айырмашылық әдісі. (ССА).Тақырып 6. Бірөлшемдік шкалалау.

Бірөлшемдік шкалалау әдісі. Біріншіреттік және екіншіреттік шкалалар. Балдық бағалау әдісі: сандық, графикалық, кумулятивтік. Балдық бағалау әдісінің класстары. Стандарттық шкала бойынша шкалалау. Балдық бағалау шкалаларды қалыптастырғандағы қателіктер. Сөйлемдерді жұмсарту қатесі. Центрация қатесі. Галлоэффект. Балдық бағалаудың сызықша моделі.

Парлық салыстыру әдісі.

Терстон моделі. Салыстырмалық сөйлемдер заңы. Тікелей бағалау әдістері (берілген және берілмеген модульмен). Берілген өлшемді анықтау әдістері.Тақырып 7. Көпөлшемді шкалалау әдісі.

Тікелей бағалау әдісі. Берілген модулмен өлшемнің бағалау әдісі. Факторлық анализ. Алғашқы принциптер. Факторлық анализдің центроидтық әдісі. Кеңістік фактордың құрылысы.Психологиядағы эмпирикалық зерттеудегі эксперименталды әдіс психологиялық эксперимент.

Психологиялық эксперименттің құрылымы.Тақырып 8. Таным процестердің зерттейтін әдістер

Түйсік, қабылдау.

Түйсіктің түрлері. Айырма сезгіштіктің табалдырықтарын зерттейтін әдістер. Айырма сезгіштіктің табалдырығын зерттеу. Пассив сипай сезу және актив сипай сезу сезуіндегі қабылдауды зерттеу. Эксперимент жүргізу. Мәліметтерді талқылау.

Зейін. Ес.

Бурдон-Анфимовтің корректуралық пробасы. Мәліметтер анализі. Эскперимент жүргізу. Джекобс және Бушке бойынша қысқа уақыттық есті зерттеу. Сақтау әдісі бойынша еске қалдыру процессін зерттеу.

Интеллектті зерттеу.

Ойлау. Қиял және творчество

Ойлау зерттейтін әдістер көмегімен эскперимент жүргізу. Пиктограмма. Артықты алып тастау. Классификация. Бейнені жою әдісі (дене бейнесінің құрамындағы объектоцентриялық элементтерді табу). Бейненің анықтығының – жарықтығының бағалауы.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:
Негізгі:

 1. Тынышбаева А.А., Берсебаева А.Т. Практикум по психологии. Типовая программа. Алматы., 2001

 2. Бурлачук Л., Морозов В. Справочник по психодиагностике. СПб, 1999

 3. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М., 1982

 4. Гласс Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. М., 1976

 5. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М., 1982

 6. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 1997

 7. Измайлов Ч.А., Мехалевская М.Б., Общий практикум по психологии. М., 1983

 8. Климов В.В. Практикум по общей психологии. М., 1981

 9. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. М., 1980

 10. Практикум по экспериментальной и прикладной психологии//под ред. А.А. Крылова-Л., 1990

 11. Рамуль К.А. Введение в методы экспериментальной психологии-Тарту, 1966

Қосымша әдібиеттер:

 1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977

 2. Гайда В.К., Захаров С.П. Психологическое тестирование: учебное пособие. Л., 1982

 3. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования

 4. Корнилова Т.В. Общий практикум по психологии. Психологический эксперимент. Ч. 1 У. М., 1987

 5. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент. М., 1997

 6. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики – Л., 1984

 7. Куликов Л.В. Введение в психологическое исследование. СПб., 1994

 8. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную психологию личности. М., 1985

 9. Собчик Л.Н. Методы психологической диагностики. – М., 1990 г.

 10. Сосновский Б.А. Лабораторный практикум по общей психологии М., 1979

 11. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология – М., 1966

 12. Энциклопедия психологических тестов. М., 1997.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет