Бағдарламасы «Тау-металлургия өндірісіндегі дәнекерлеу өндірісінің инновациялық технологиясы»жүктеу 110.86 Kb.
Дата26.08.2018
өлшемі110.86 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Қарағанды Мемлекеттік Техникалық Университеті

«Бекітемін»

Оқу ісі жөніндегі проректоры

______ Егоров В.В.

«____»________ 2016г.

6М070200 «Автоматтандыру және басқару» ГПИИР-2 Білім бағдарламасы «Тау-металлургия өндірісіндегі дәнекерлеу өндірісінің инновациялық технологиясы» мамандығы бойынша магистранттар үшін қабылдау емтихандарының тапсырмалары мен бағдарламасы

Д және ҚӨ кафедрасы

Құрағандар: т.ғ.к. доц. Бартенев И.А.

т.ғ.к. доц. Боченин В. И.

т.ғ.к. доц. Медеубаев Н А

2016

6М070200 «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша магистранттар үшін қабылдау емтихандары пәндерінің тізімдері
№ п\п

Пән атауы

сұрақтар саны

1

Металтану және жылу өңдеу

25

2

Дәнекерлеу конструкциясы өндірісінің негізі

25

3

Машина жасау өндірісіндегі технологиялық процестер

25

Емтихан жазбаша түрде өтеді. Әр бір билет 3 сұрақты қамтиды (жоғарыда аталып кеткен пәндердің әр қайсысынан бір бір сұрақтан) және келтірілген пәндерден бір тапсырма. Емтиханға дайындалған кезде төменде көрсетілген әдебиеттер қорына назар аударыңыздар және заманауи ғылыми-техникалық әдебиеттерді қолданған жөн.


«Металтану және жылу өңдеу» пәні бойынша қабылдау емтихандарының бағдарламасы:
1 тақырып. Конструкцияланған материалдар және олардың классификациясы.

2 тақырып. Материалдардың ерекшелігі мен қалыптасуы.

3 тақырып. Болат таңбасы жәнежіктелуі.

4тақырып. Шойындардың, түсті металдар және қорытпаның таңбасы және жіктелуі.

5тақырып. Дайындама алу процесінің негізгі кезеңі.

6 тақырып. Қысыммен, қимамен, дәнекерлеумен, өңдеумен құйма дайындамасын алу.

7 тақырып. Металтану. Металдарды кристалдану.

8 тақырып. Иiлiмдiлiк деформациясы және металдарды рекристаллизация.

9 тақырып. Қорытпа теориясынан жалпы мәліметтер.

10 тақырып. «темір-цементит» күй диаграммасы.

11 тақырып. Жылу өңделудің негізі (күйдiру, шынығу, демалыс, нормалану). Болаттың кризистік нүктесі.

Пән бойынша сұрақтар:


  1. Металдарды кристалды торлардың түрлері. Металдар үшін тән химиялық байланыс түрі.

  2. Алғашқы кристализация процесі. Черновтың кесегі.

  3. Металдардың иiлiмдiлiк және созылмалы деформациясы. рекристаллизация процесі.

  4. Енгiзуі қатты ерiтiндi және орынбасу. Аралық фазалар.

  5. Қос жылдамдықтар диаграммалар. Ұғым: фаза, құрамдас, құрылым құраушысына.

  6. Кесiндiлер ережесi. Фазалар ережесi. Салқындау қисықтың құрылысы мысал фазалар ережесiнiң қолдануымен жүзiген.

  7. Үш еселi диаграммалардың құрылысының ұстанымдары.

  8. Темiрдiң диаграммасында құрамдас, фаза, құрылым құраушысын -- цементит.

  9. Тағайындалу бойынша, құрылымы және ерекшелігі бойынша болаттың жіктелуі.

10. Болаттың жалпы сипаттамасы. Болатта қоспалар.

11.Болатты таңбалау. Мысалдар келтіру.

12. Тағайындалу бойынша, құрылымы және ерекшелігі бойынша болаттың жіктелуі.

13.Сұр шойының жалпы сипаттамасы. Қасиеті, құрылымы, таңбасы.

14.Қақтау шойының жалпы сипаттамасы. Қасиеті, құрылымы, таңбасы.

15. Жоғары беріктілікті шойынның жалпы сипаттамасы. Қасиеті, құрылымы, таңбасы.

16. Шойынның кризистік нүктесі.

17. Шойының жылу өңдеуінің негізігі түрі.

18. Күйдіру. Тағайындалуы, уақыты.

19. Қалыптандыру. Тағайындалуы, уақыты.

20. Суару. Тағайындалуы, уақыты.

21. Демалыс. Тағайындалуы, уақыты.

22. Конструкциялық шойындардың термиялық өңделуі.

23. Аспапты шойындардың термиялық өңделуі.

24. Корозияға төземді шойындардың термиялық өңделуі.

25. Жылумен қатайтылған шойындардың термиялық өңделуі.


Әдебиеттер

1. Лифшиц Б.Г. Металлография, М.: Металлургия, 2009.

2. Захаров А.М. Диаграммы состояния двойных и тройных систем М.,

Металлургия, 2009.

3. Гуляев А.П. Металловедение, М.: Металлургия, 2009

4. Келли Р. Кристаллография. М.: Высшая школа, 2004

5.Арзамасов В.Б. Материаловедение. Учебник для студентов по машиностроительным направлениям /В.Б. Арзамасов, Д.А. Черепахин/-М.:«Академия»,2013.

6.Материаловедение и технология конструкционных материалов (подготовка магистрантов)-Автоматизация производства, под ред. В.Б. Арзамасова, А.А. Черепахина -М.: «Академия»,2007.

7.Технология конструкционных материалов. Учебник./ В.А. Кузнецов и др./ -М.: «Академия»,2013.
«Дәнекерлеу конструкциясы өндірісінің негізі» пәні бойынша қабылдау емтихандарының бағдарламасы:
1 тақырып. Металлды қабылдау және жинау.

2 тақырып. Металлдарды ашу.

3 тақырып. Жылу кесуi, жылу кесуiнiң параметрлерi.

4 тақырып. Металдың механикалық кесуі.

5 тақырып. Жиектерді өңдеу.

6 тақырып. Тесіктердің қалыптасуы.

7 тақырып. Металл иілгіші.

8 тақырып. Жылу өңдеу.

9 тақырып. Қалдық кернеуі және пiшiнсiздену, деформация параметрлері.

10 тақырып. Дәнекерлеу құрылымы және құрастыру.

11 тақырып.Дәнекерлеу жіктерінің ақаулары.
Пән бойынша сұрақтар:
1. Металлопрокаттың механикалық тазартуы және бөлшектер.

2. Металдың химиялық тазартылуы.

3. Түзету беткі прокаты.

4. Сұрыптау прокатын түзету.

5. Металлды пішу әдісі.Белгілеу және белгі.

6. Жылу қимасы әдісі.

7. Жылу қимасының заманауи әдістерін пайдалану.

8. Прес-қайшы және гильотинаға металл беті қимасы.

9. Профилді металл кесу.

10. Тиiсу және бөлшектердiң жиектерiн қыру және дәнекерлеуге дайындамалары

11. Басудың тесiктерiнің немесе тесумен қалыптасуы.

12. Тесіктерді бұрғылау.

13. Тесіктердің жылу қиындысы.

14. Бұрышпен металл иілгіші.

15. Металдың біліктелуі.

16. Тұрба иілгіші.

17. Дәнекерлеу байланысының нормалануы және қүйдіру, босату.

18. Қалдық кернеулердi қалыптасу себебi және пiшiнсiзденулері.

19. Дәнекерлеу кезінде кернеуі және қалдық деформацияларды кемiтудiң әдiстерi.

20. Дәнекерлеу байланысының жылуөңделуі.

21.Дәнекерлеудің, өнеркәсіпте қолданылатын жалпы таралған әдісі.

22. Дәнекерленгеннен кейінгі операция.

23. Дәнекерлеу жiктерiнiң ақауларының сыртқы сипаттары.

24. . Дәнекерлеу жiктерiнiң ақауларының ішкі сипаттары.

25. Дәнекерлеу байланысының қауіпті ақаулары.

Әдебиеттер
1.Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций.- М.: Академия, 2007.-256с.

2.Сварка. Резка. Контроль. Справочник. В 2-х томах /Под общ. ред. Н.П. Алешина, Г.Г. Чернышева-М.:, Машиностроение, 2004.

3.Куркин С.А., Николаев Г.А. Сварные конструкции. Технология изготовления, механизация и контроль качества в сварочном производстве.- М.:В.Ш.,1991.- 398с.

4. Куркин С.А., Ховов В.М., Рыбачук А.М. Технология, механизация и автоматизация производства сварных конструкций: Атлас.- М.: Машиностроение, 2001.- 328с.

5.Воронов Н.Л., Колесниченко Л.Ф. Оборудование заводов металлических

конструкций. -М.: Машиностроение, 2001.- 240с.

6.Гитлевич А.Д.,Этингоф Л.А. Механизация и автоматизация сварочного

производства. - М.: Машиностроение, 2001. - 280с.


«Машина жасау өндірісіндегі технологиялық процестер» пәні бойынша қабылдау емтихандарының бағдарламасы:
1тақырып. Металлдар мен қорытпалардың жылу өңдеулерінің түрлері және тағйындалуы. Технология және болат нормализациясы мен босаңдатудың тағайындалуы. Жылу өңдеудің мәні, тәртібі және оны өткізу ережесі, жылу өңдеудің мақсаты.

2 тақырып. Материалдарды көлемдi деформацияланудың процестерiн жiктеу. Металлургиялық және металдарды қысыммен өңдеудiң машина жасау процестерiнде. Суық қалыптау технологиясы.

3 тақырып. Бөлшектің жылулық және химия-жылулық өңдеу процесі. Жылулық өңдеу- бөлшекті әзірлеудің технологиялық процесі кезеңі. Өңделетін материалдарды қысыммен немесе қимамен жақсарту.

4 тақырып. Дәнекерлеу металлдар технологиясы. Дәнекерлеу процесінің физикалық мәні. Дәнекерлеуді электрдоғамен және электрқожды технологиялық процесі. Дәнекерлеу және қалайы - қорғасын дәнекерлерiнiң құрамы.

5 тақырып. Металлдарды өңдеу және өндіру негізі. Құю өндірісі туралы түсінік. Қара және түрлі түсті металлдар қорытпаларының ерекшелігі. Қоспа, бояу, пішінді материалдар. Құймаларды жасау технологиясы. Қысыммен металлдарды өңдеу түрлері.

6 тақырып. Шойын және болат өндірісі: бастапқы материалдарды сипаттама, кендердi байыту, балқыту және алудың тәсiлдерi. Мыс, жез кендері және оларды қайта өңдеудің жолы. Алюминий, титан, магний өндiрiс технологиясы және олардың қорытпалары.

7 тақырып. Металлизация, зенкермен өңдеу, металды қақтау. Диффузиялық металлизацияның тағайындауыдың мәні.Металлдардың тойтару құбылысы.

Таза металдарды қысыммен өңдеу.

8 тақырып. Материалтанудың негізі. Металдарды микроталдау жүргiзудiң ережесi макро және қорытпалар, құрылымдарды қаттылықтың ұйғарымын зерттеу және болаттың өзiне тән және шойындар, түрлi-түстi қорытпалар және пластмассалар.

9 тақырып. Металлдар мен қорытпаны өңдеу. Жылу және химиялық –жылу өңдеу металлдарының физика-химиялық негізі. Темір-көміртегі жүйесінде

айналуы және құрылымы. органикалық емес және сырлы лак қабаттары пасивтейтін – қорғаныштық. Заттар құрылыстың негiзi. Металдарды кристалдану және қорытпалар.

10 тақырып. қорытпалардың жылу және химия-жылу өңделуі. Металлдарды жылу өңдеуі және оның негізгі түрі. Жылыту және салқындату кезінде болат құрылысында ағатын айналу. Химия-жылу өңдеудің негізі. Болатты цементация, азоттау, нитроцементация және цианирлеу, борлау және силицирлеу.


Пән бойынша сұрақтар:

1. Қорытпалар және металлдарды жылу өңдеуді түрлері және тағайындалуы.

2. Жылу өңдедуің мәні, оны жүргізу уақыты.

3. Материалдарды көлемдi деформацияланудың процестерiн жiктеу.

4. Металдарды қысыммен өңдеудiң металлургиялық процестерi.

5. Металдарды қысыммен өңдеудiң машина жасайтын процестерi.

6. Суық қалыптама технологиясы.

7. Бөлшектердi химия-жылулық өңдеудiң процестерi.

8. Өңделетін материалдарды қысыммен немесе қимамен жақсарту.

9. Дәнекерлеу процесінің физикалық мәні.

10 Дәнекерлеуді электрдоғамен технологиялық процесі

11. Дәнекерлеудiң физикалық мәнi, дәнекерлердiң құрамдары.

12. Қара және түрлі түсті металлдар қорытпаларының ерекшелігі.

13 Қоспа, бояу, пішінді материалдар. Құймаларды жасау технологиясы.

14. Құйма жасау технологиясы.

15. Шойын және болат алу әдісі және қорыту.

16. Мыс, жез кендер және олардың қайта өңдеудің жолы.

17. Алюминий, титан, магний өндiрiс технологиясы және олардың қорытпалары.

18. Металлизацияны тағайындау және мәні.

19. Металлдардың тойтарту құбылысы.

20. Металлдар мен қорытпалардың кристаллизациясы.

21. Дәнекерлеу біріктірулерінің негізгі түрі және дәнекерлеу жіктері.

22. Химия-жылу өңдеудің негізі.

23. цементация, азоттау,борлау.

24. Шойындардың жіктелуі.

25. Болаттың жіктелуі.Әдебиеттер

1.Кузнецов В.А., Черепахин А.А., Колтунов И.И. и др. Технологические процессы машиностроительного производства. Уч. пособие для студ. вузов. - М:. Изд-во «Форум», 2010.- 528с.

2.Материаловедение и технология металлов: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по машиностроительным специальностям/ под ред. Г. П. Фетисова; М-во образования и науки РФ. – 2007

3. Технология конструкционных материалов: Учебник/ А.М. Дальский, Т.М. Барсукова, Л.Н. Бухаркин и др; Под ред. А.М. Дальского. – 2003

4. Квагинидзе В.С. Технология металлов и сварка: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Горные машины и комплексы" направления подготовки "Технологические машины и оборудование" – 2004

5.Пейсахов А.М. Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник для студентов немашиностроительных специальностей/ А. М. Пейсахов, А. М. Кучер. – 2005

6. Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров "Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств"/ В. Б. Арзамасов [и др.] ; под ред.: В. Б. Арзамасова, А. А. Черепахина; Учебно-методическое объединение по образованию в области автоматизированного машиностроения. - 2007
Тапсырма мысалдары

№1.электроэррозионды қатты қорытпаларда өңдеудің технологиясын түсіндір (сур. қараңдар)

2.Болатты 25Г2С ұлғайту және аз шекте қоспалау дәнекерелеу құрастырымына не берiледi?

№ 3Сызба өнімінде мына белгі не мағынаны береді (сур.қараңыз)

№ 4.Қоспаланған қорытпалар қатты көміртексіз, қоспаланған 25% көлемінде мазмұнымен қандай қасиетке ие?

№ 5.Тура және кері қарама-қарсылық не мағынаны береді, теріс және оң таңбаны қайда қосамыз, дәнекерлеуден қай жерде жылу бөлінеді?

№ 6. Дәнекерлеу жігінде ауқымды – 1 және 2- кішкендай тостағанның (сур.қара-з)туындауын түсіндіріңіз?

№7.Металл жіктеу ерітілген негізгі және электродты металлдарда туындайды. Электродты метталлды жіктеудің бөлігі қолданбалы доғалық дәнекерлеуінде құрайды (30% -дан 40%-ға дейін немесе 50-70) – дұрыс жауабын анықтаңыз.

№8.Негізгі металл, дәнекерлеу процесі қыздырылады және жарым-жарты жазылады. Қызу температурасы неғұрылым жоғары болса, соғұрлым металл өзгеріске ие болады., Көміртекті болатта температура 720°С аспайтын металлдың негізгі аумағында өтуін түсіндіріңіз?

9. Дәнекерлеу байланысында кейбір жіктер жұмыстық болып табылады, ал кейбірі – байланыстырушы. Суреттен жұмысшы жұмысын және жіктерді байланыстыруын түсінідіріңіз (сурет. қараңыздар).

10.Суретте не көрсетілген түсіндіріңіз?

11. Жұмырлау өңдеу технологиясын түсіндіріңіз (суреттен қараңдар).

№ 12. Сызбада өнім қандай белгіні түсіндіреді (суреттен қараңдар).

№13.Айнымалы және сонымен қатар тұрақты токта дәнекерлеуге болатын(УОНИ-13/55,МР-3,ОК-63.34),электродты атаңыздар.

№14.Машина жасауда 35-40 %-ы қатайтылатын бөлшектер көлемдi шынығуға және бостауға ұшырайды.

№ 15. Қиынжағдайды шартта жұмыскерлер, 35ХНМ болатпен жылу өңдеу уақытына негіз қылу және тағайындау.соңғы жылу өңдеуінен кейін болаттың қасиеті және құрылымы фазалық айналуына қоспала элементтер әсері, жылу өңдеу кезінде ағып өтетін, барлық фазалық айналуды көрсету, болат маркасын шифрлеу,

№ 16. Эвтетикалық түрленуді өткізетін және шектеулі ерітіндіге ие, компонеттер үшін екілік диаграмма жағдайын тұрғызу.

№ 17. Металлдардың плазмалық жылу қимасының негізгі параметрлерін атаңыз және оның қалыптасуын түсіндіріңіз.

№18. Дәнекерлеу жіктеуінен кейінгі көлемдiк деформацияларды түр өзгешелiгiн атаңыз.

№19. Суғаннан кейін дәнекерлеу жіктерінің кемуін түсіндіріңіз.

№20. Дәнекерлеу жіктерінің кристалдануының алғашқы мәнін түсіндіріңіз.

№21. Дәнекерлеудің двутаврлық бөренесінің саңырақұлақ тәріздестігі, оның себебі және қалыптасуы.

№22.Дәнекерлеу технологиясын кері баспалдақты әдісімен және оның дәнекерлеу конструкциясында пайдалану қажеттілігін түсіндіріңіздер.

№23.Автоматты электрдоғалық дәнекерлеудің негізігі параметрлерін атаңыз


Д және ҚӨ кафедрасының отырысында талқыланды

Хаттама № 19 -ден 11.06.2016 г.


Д және ҚӨ каф. меңгерушісі ________________ Бартенев И.А.


1 билет

1 билет

1.

2.3.

Оқу ісі жөніндегі проректор В.В.Егоров
Д және ҚӨ кафедра меңгеруішісі И.А.Бартенев
Д және ҚӨ кафедрасының кезекті отырысында

бекітілген және қарастырылған Хаттама № 19 11.06.2016Т.А.ЖДостарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет