Балабаќша – Детский саджүктеу 0.57 Mb.
бет1/3
Дата07.05.2019
өлшемі0.57 Mb.
түріПояснительная записка
  1   2   3

Оглавление

Пояснительная записка …………………………………………………...… 3 – 4

Детский сад ……………………………………………………………….....5 – 10

Игрушки ………………………………………………………………… ...11 – 12

Овощи ……………………………………………………………………... 13 – 15

Фрукты …………………………………………………………………….. 16 – 17

Осень ………………………………………………………………………. 18 – 19

Семья ………………………………………………………………...…. …20 – 21

Мой дом, мебель …………………………………..……………………… 22 – 23

Части тела ………………………………………………………………..... 24 - 26

Зима …………………………………………………………………………27 - 34

Одежда …………………………………………………………………….. 35 – 37

Посуда ……………………………………………………………………………38

Продукты питания …………………………………………………………39 – 40

Домашние животные ……………………………………………………... 41 – 42

Детеныши домашних животных ………………………………………… 43 – 44

Домашние птицы ………………………………………………………………. 45

Дикие животные ……………………………………………………………….. 46

Дикие птицы ……………………………………………………………………. 47

Весна ………………………………………………….……………………. 48 - 50

Насекомые ………………………………………………………………… 51 – 52

Моя Республика …………………………………………………………... 53 – 55

Транспорт ……………………………………………………………………..... 56

Мой любимый город ………………………………………..…………………. 57

Список литературы …………………………………………………………….. 58Құрметті педагогтар, ата-аналар!

Дидактикалық материал мектеп жасына дейінгі ересек балаларды мемлекеттік тілге оқыту бойынша бағдарламаны сәтті іске асыруға әрекет ететін Бұл материал балабақша топтарында, сондай-ақ отбасында ата-аналардың балаларамен жұмысында қолданылады және оқу барысын тиімді ұйымдастыру және қамтамасыз ету үшін арналған.

Дидактикалық материалда арнайы тақырып бойынша лексикалық минимум, затты және сюжетті суреттер, сондай-ақ қазақстандық, ресейлік және басқа да авторлардың аз көлемді тақпақтары, жұмбақтар, мақал-мәтелдер енгізілген. Мектеп жасына дейінгілердің көрнекі-бейнелі ойлауын еске ала отырып балалардың практикалық қызметін көркем сөзбен ғана емес, сондай-ақ суретті материалды қолдану қажет. Бұл оқу барысын жан-жақты дамытып, оны жарқын етіп мемлекеттік тілді меңгеруіне әсер етеді. Әдіскерлік жинақта орналасқан дидактикалық материал мектепке дейінгілерге естуге, қазақ тілін жаттауға ғана көмектеспейді, сондай-ақ халықтың шығармашылық ауыз әдебиетімен, мәдениетімен, тұрмысымен таныстырады.

Берілген көркем әдебиет шығармалары екі тілде, ол таным барысында билингвальді ортаны жасауды қамтамасыз етеді.

Дидактикалық материал қазақ тілі мұғалімдерімен оқу жұмысын ұйымдастырғанда, сондай-ақ балалармен ойын қызметінде ересек топтардың тәрбиешілерімен, ата-аналармен қолданылады. Баламен сабаққа кірісу үшін педагогтар мен ата-аналарға мазмұндамадан керек тақырыпты, бетті таңдап алу қажет. Дидактикалық материалдағы өткен тақырыптарды балалардың білімін бекіту және жетілдіру мақсатымен бірнеше рет қайталауға болады.

Әдіскерлік құрал педагогтың жоспарлауына шығармашылық көзқарас тудырады және осы бағытта әдіс-тәсілдерді таңдауға көмектеседі.

Құралда берілген дидактикалық материал қазақ тілі мұғалімінің болашақтағы тақырыптық жоспарының лексикалық тақырыптарына сәйкес және «Біз мектепке барамыз» оқу-тәрбиелеу бағдарламасының талаптарына сәйкес жинақталған.

Балабақша педагогтарына және ата-аналарға 5-6 жастағы балалармен практикалық жұмыста қолдануға ұсынылады.Уважаемые педагоги и родители!

Дидактический материал , способствующий успешной реализации программы по обучению детей старшего дошкольного возраста государственному языку. Материал предназначен для организации и обеспечения эффективности образовательного процесса и может быть использован взрослыми в работе с детьми, как в дошкольных группах, так и в кругу семьи.

Данный дидактический материал включает в себя лексический минимум по определенной теме, предметные и сюжетные иллюстрации, а также содержит словесный материал в виде небольших по объему стихотворений казахстанских, российских и других авторов, загадок, пословиц и поговорок. Учитывая наглядно-образный характер мышления дошкольников, практическую деятельность детей необходимо сопровождать не только художественным словом, но и показом иллюстративного материала. Это разнообразит образовательный процесс, делает его более ярким, увлекательным и способствует успешному усвоению государственного языка. Дидактический материал, размещенный в методическом пособии, поможет дошкольникам не просто услышать, выучить слова на казахском языке, но и познакомить с культурой, бытом и устным народным творчеством народа.

Предлагаемые произведения художественной литературы представлены на русском и казахском языке, что обеспечивает создание билингвальной среды в процессе познания.

Дидактический материал может быть использован учителем казахского языка при организации учебной деятельности, а также воспитателями старшей группы и родителями для работы с детьми в игровой деятельности. Педагогам и родителям необходимо только выбрать в оглавлении нужную тему, страницу и приступить к занятию с ребенком. Взрослый может возвращаться и использовать неоднократно дидактический материал предыдущих тем, с целью закрепления и совершенствования знаний дошкольников.

Методическое пособие предполагает творческое отношение педагога к планированию, выбору методов и приемов работы в данном направлении. Работая с иллюстративным материалом педагогам и родителям необходимо обратить внимание на словарный минимум, т к. некоторые слова, обозначающие действия и признаки предметов, невозможно изобразить иллюстративно. Их следует применять при описании свойств, качеств предметов и выполнении действий.

Дидактический материал, представленный в пособии, рассредоточен в соответствии с лексическими темами перспективно-тематического плана учителя казахского языка и составлен в соответствии с требованиями программы воспитания, обучения «Біз мектепке барамыз», с учетом возрастных индивидуальных возможностей детей старшего дошкольного возраста.

Рекомендован для практического использования педагогам детского сада и родителям для занятий с детьми 5-6 лет.Тақпақтар- потешки.
Балабақша – Детский сад

Бәрі де бар бақшада
Бәрі де бар бақшада:

Ойын бөлме,

Асхана,

Орындық та,

Тақта да,

Заттар да көп басқа да.


Жүрем кейде қапа боп,

Мазалайды көп сұрақ.

Кілең тәтей...

Ата жоқ,

Әжелер де жоқ бірақ.

М. ӘлімбаевБіздің балабақшада
Балабақша есігін

Үшке тола ашқанбыз.

Балапандай өсіріп,

Мәпелейді бақшамыз.


Бұл – екінші үйіміз,

Бір туғанбыз бәріміз.

Біз – осы үйдің гүліміз,

Біз – осы үйдің сәніміз.


Бұл – құшағы тым ыстық

Мектебіміз бастапқы!

Бұнда жақын туыстық,

Бұнда тұңғыш дос таптық!


Бұл – екінші үйіміз,

Бір туғанбыз бәріміз.

Біз – осы үйдің гүліміз,

Біз – осы үйдің сәніміз.

Ө. Ақыпбеков

Балабақша
Балабақша үйіміз –

Ағалардан сыйымыз.

Серуендеп шығамыз,

Таза ауаға жиі біз.

Ауласында ойнаймыз,

Ойнап қана қоймаймыз,

Жаңа қоныс – жаңа үйді,

Әнге бөлеп тойлаймыз.

Ғ. Өкеев

Детский сад
Я люблю свой детский сад,

В нем полным – полно ребят.

Раз, два, три, четыре, пять...

Жаль, что всех не сосчитать!

Может, сто их, может двести?

Хорошо когда мы вместе!

С.Питиримов

Хорошо у нас в саду!
Каждый с мамой идти рад,

В наш любимый детский сад!

Много здесь мы узнаем,

И рисуем, и поем,

Вместе кушаем и спим,

За игрушками следим!

Здесь дружить, играть я рад,

В наш любимый детский сад!

Т. Кайгородцева

Балабақшадағы мамандықтар – Профессии в детском саду

Тәрбиеші апай

«Анамыздай» - десек те,

«Әжеміздей» - десек те,

Жарасады апайға,

Тек жат қылық көрсетпе.

Бірге ойнайды бізбенен,

Бірге ойлайды бізбенен,

Шешеді өзі

Жұмбақты

Шешуін біз білмеген.

Қасымызда күн бойы,

Бәйек болып жүргені.

Анамыздай ардақтап,

Құрметтейміз біз де оны.

Ғ. Өкеев

Наша воспитательница


Кто учил нас распорядку,

Петь учил и танцевать.

Кто учил писать в тетрадке,

Акварелью рисовать?

- Это, - все мы дружно скажем, -

Воспитательница наша.

Кто всегда был с нами рядом.

Чтоб в обиду не давать,

Кто учил нас звонко, складно

Наизусть стихи читать?

- Это, - все мы дружно скажем -

Воспитательница наша.

Кто учил веселым играм,

Кто дружить нас научил.

Кто желал нам только мира,

Солнца вечного лучи?

- Это,- все мы дружно скажем,-

Воспитательница наша.

Может, были не послушны,

Беспокойными подчас-

Что ж, сегодня скажем дружно:

«Не сердитесь вы на нас».

Мы за все спасибо скажем.

Воспитательнице нашей.

А. Оразакын


Врач


Во дворе идет игра –

Мы играем в доктора.

Мы – больные, Данагуль –

Врач, хозяйка всех пилюль.Ж. Карбозин

Врач
Знает врач про нас немало:

Как зовут,

Кто наша мама,

Знает рост

И знает вес.

Кто как спит

И кто как ест.

С нас не сводит

Строгих глаз,

Потому что лечит нас.

И. Драч
Все работы хороши


У мальчишек не без толка

в пальцах тонкая иголка:

за каких-то пять минут

крепко


пуговка

пришьют.

Говорят мальчишки маме:

- Мы полы помоем сами.

- Краской выкрасим забор.

- Мусор вынесем во двор.

Если вдруг заметит кто-то:

- Это женская работа.

Скажут парни от души:

- Все работы хороши.

М. Алимбаев


Какого цвета ремесла?


Цвет свой особый

У каждого дела

Вот перед нами

Булочник белый.

Белые волосы,

Брови, ресницы,

Утром встает он.

Раньше, чем птицы.

Черный у топки

Стоит кочегар.

Всеми цветами

Сверкает маляр.

В синей спецовке

Под цвет небосвода

Ходит рабочий

Под сводом завода.

Руки рабочих

В масле и саже.

Руки богатых

Белее и глаже.

Нежные пальцы,

светлые ногти.

Нет на них копоти,

Масла и дегтя.

Знаешь: пускай у них кожа бела,

Очень черны у богатых дела.Д. Радари


Жұмбақтар - Загадки
1. Ты учишь буквы складывать, считать,

Цветы растить и бабочек ловить,

На все смотреть и все запоминать,

И все родное любить.

(тәрбиеші - воспитатель)
2. Кто в дни болезней

Всех полезней

И лечит нас от всех

Болезней?

(дәрігер - доктор)

3. Скажи, кто так вкусно

Готовит щи капустные,

Пахучие котлеты,

Салаты, винегреты,

Все завтраки, обеды?

(аспазшы - повар)
4. Мы учим детишек

Читать и писать,

Природу любить,

Стариков уважать.

(мұғалім – учитель)
5. Встаем мы очень рано,

Ведь наша забота –

Всех отвозить по утрам на работу.

(жүргізуші – водитель)


6. Кто за всех в ответе

В детском саду?

(меңгеруші - директор)
7. Кто же в группе убирает,

Соблюдает чистоту,

Кто всех деток одевает,

На прогулку провожает?

(күтуші - няня)


Ойыншықтар – Игрушки
Ойыншықтар
Біздерде бар қуыршақ,

Бұзау, қозы, құлыншақ.

Ойыншықтар «тыңдайды»,

Ақыл айтсақ, бұйырсақ.

Кей қуыршақ ұйықиайды,

Айтқаныңнан шықпайды.

Н. Әлімқұлов
Қуыршақ
Сөйлемейсің сен неге,

Тілің жоқ па, қуыршақ?

Жуынбайсың сен неге,

Кірің жоқ па, қуыршақ?

Аяғың бар, неге сен,

Жүре алмайсың, қуыршақ?

Жұмсағанда неге сен,

Тіл алмайсың, қуыршақ?

Біз күлгенде күлмейсің,

Аңқаусың ба, қуыршақ?

Бізбен бірге жүрмейсің,

Жалқаусың ба, қуыршақ?

Р.Тышқанбаев
Мячик
Наша Таня громко плачет,

Уронила в речку мячик.

Тише, Танечка, не плачь,

Не утонет в речке мяч.

А.Барто
Игрушки
Играет Мишка шишкой,

А белочка – орехом.

В любом лесном домишке

Есть у зверей потеха.

В дупле, и в норке, и в гнезде

Игрушкам всюду рады.

Играют малыши везде,

Но должен быть порядок.

Играет Мишка шишкой –

Не насорит в берлоге.

У белочки в домишке

Всегда порядок строгий.

А вот у мальчика Илюшки

Весь день разбросаны игрушки.

Л.Дружинина
Кукла

Я хорошая игрушка.

Буду девочкам подружкой.

Я могу сидеть в коляске,

Закрывать умею глазки.

Я прошу меня любить,

Не ронять меня, не бить.

А. Рождественская


Жұмбақтар - Загадки

1.Сам пустой,

Голос густой,

Дробь выбивает,

Ребят созывает.

(дабыл - барабан)


2. Это чудо – кирпичи

Я в подарок получил,

Что сложу из них – сломаю,

Все с начала начинаю.

(текше - кубик)
3. Глазки голубые,

Кудри золотые,

Губки розовые.

(қуыршақ - кукла)


4. Его пинают,

А он не плачет,

Его бросают –

Назад скачет.

(доп - мяч)

Көкөністер – Овощи

Пияз

Турады пияз –

Жылады Нияз.
Сәбіз

Дәмді деп сары сәбізді,

Палауға әжем салғызды.
Картоп

Аппақ, дәмді картоп,

Картоп жеген жан тоқ.
Қияр

Жасыл қияр, жас қияр,

Ішінде дән мен су жияр.

М.Әлімбай


Груши
Груша груши потрясла,

Груша груши принесла,

Крупные, сладкие,

Ешьте, ребятки!

А. Каминчук
Помидор
Знают хорошо ребята:

Борщ невкусный без томата.

А салат из помидоров

Любят все без разговоров.


Морковь
Если чаще есть морковку,

Не нужны и тренировки:

Каждый день пей сок морковный –

Будешь сильным и здоровым!
Огурец
Режу, режу до конца

Я кружочки огурца.

Аппетитным, ароматным

Огурцом хрустеть приятно!


Свекла
Свеклу знают все ребята.

Свеклу чаще кушать надо!

И вкусней салата нет,

Чем свекольный винегрет!


Лук
Наш домашний доктор – лук

Исцелит любой недуг.

Вместе взрослые и дети

Ешьте лук и не болейте!


Капуста
Знают дети, что полезен

Лист капустный от болезней.

Похрусти капустой –

Это очень вкусно!


Картофель
Присмотритесь – ка немножко:

На картинке, что? Картошка!

Все картошку любят,

Горячую на блюде.

Н. Никитина

Жұмбақтар – Загадки
1. Что копали из земли,

Жарили, варили?

Что в золе мы испекли,

Ели да хвалили?

(картоп – картошка)

2. В огороде вырастаю.

А когда я созреваю,

Варят из меня томат,

В щи кладут и так едят.

(қызанақ – помидор)


3. Вверху зелено,

Внизу красно,

В землю вросло.

(қызылша – свекла)


4. Красная девица

Сидит в темнице,

А коса - на улице.

(сәбіз - морковь)


5. Без окошек, без дверей

Полно горница людей.

(қияр - огурец)
6. Этот овощ невелик,

Разный цвет он выбирает,

Сладким, горьким он бывает.

Осторожно откуси

И язык не «обожги».

(бұрыш – перец)

7. Сто одежек,

И все без застежек.

(орамжапырақ – капуста)
8. Сидит дед, во сто шуб одет,

Кто его раздевает, пот слезы проливает.

(пияз – лук)
9. Золотая голова

Велика, тяжела.

Золотая голова

Отдохнуть прилегла.

Голова велика,

Только шея тонка.

(асқабақ - тыква)

Жемістер – Фрукты
Алма

Мен алмамын, алмамын.

Таңдай жұлар бар дәмім.
Алмұрт

Мен алмұртпын, алмұртпын.

Аузындамын бар жұрттың.
Шие

Мен шиемін, шиемін,

Күннің көзін сүйемін.

Қышқыл шырын менде бар,

Төмен басты иемін.
Жүзім

Мен жүзіммін, жүзіммін,

Моншақ болып тізілген.
Өрік

Мен өрікпін, өрікпін.

Табиғатқа көрікпін.
Яблоко

Яблоко спелое, красное, сладкое,

Яблоко хрусткое, с кожицей гладкою.

Яблоко я пополам разломлю,

Яблоко с другом своим разделю.

Я. Аким
Жұмбақтар – Загадки

1. Круглое, румяное,

Я расту на ветке,

Любят меня взрослые

И маленькие детки.

(алма – яблоко)

2. Снесли птички

Синенькие яички,

Развесили по дереву:

Скорлупка мягонька,

Белок сладенький,

А желток костяной.

(алхоры - слива)

3. Сижу на тереме,

Мала, как мышь,

Красна, как кровь,

Вкусна, как мед.

(шие - вишня)
4. Хоть на лампочку похожа,

Но кушать меня можно.

(алмұрт - груша)
5. Что за плод!

Шкатулочка с секретом!

Семене – стекляшечки на вид,

Все прозрачные, рубинового цвета.

Потрясешь – как странно – не звенит.

(анар - гранат)


6. А теперь пойдем мы в сад,

Там созрел уж .....

(жүзім - виноград)

Күз - Осень
Күз
Жаз да жылдам өтіпті,

Күн суытып кетіпті.

Кимек болып сандықтан

Алып қойдым етікті.

А. Шаяхметов

Күз
Қамба толды астыққа,

Алғыс саған, алтын күз.

Бір уыс дән шаштық та,

Қап – қап қарбыз алдық біз.


Күзгі жапырақ
Алтын сары, қызыл, көк...

Алуан-алуан жапырақ.

Күзгі бақта күлімдеп,

Көз тартады жапырлап.

Қ. ШыңғытбаевПадают листья


Дождику только бы злиться…

Падают листья. Блестят.

Видно, что желтые листья

На ветки обратно хотят.

Осень. Тоскливо и мокро.

Так и текут день за днем

Яркая, желтая охра

Светит холодным огнем.М. Алимбаев
Приметы осени


Уже не стало зноя,

уже дожди явились.

Медовой желтизною

все степи засветились.

- Теперь нельзя лениться, -

трещит могучий трактор

и новую пшеницу

везет на элеватор.

И ветер листья кружит,

гудит над проводами,

и лед хрустит на лужах,

и веет холодами…

И пышною лепешкой

нас мама угостила:

кусаем понемножку,

покуда не остыла.

М. Алимбаев


Жыл мезгілдері
Қыстағы суық – жаздағы ыстық.
Наурыз – сумен,

Сәуір – шөппен,

Мамыр – гүлмен.
Күздің күні құбылмалы.
Жазда жинағаның,

Қыста асырайды.


Времена года
Мороз зимой – жара летом.
Март – с водой,

Апрель – с травой,

А май – с цветами.
Осень – перемен восемь.
Что летом соберешь,

То зимой на столе найдешь.
Тақпақтар- потешки.
Отбасы – Семья


Отбасы
Балалы үй – базар,

Баласыз үй – мазар.


Ананың ойы – балада,

Баланың ойы – далада.


Ата – байтерек, бала – жапырақ.
Әкеге баланың алалығы жоқ.

Семья
В доме, где колыбель не качают,

Уюта не бывает.


Все мысли матери о детях,

Все мысли детей об играх.


Дедушка – дерево, внук – листок.
Отцу все дети одинаковы.


Отбасы

Анаң – күнің, жүрегің,

Әкең – өмір тірегің.

Әжең – асыл ардағың,

Атаң – дана қорғаның.

Ағаң – қамқор асқарың,

Інің – мөлдір аспаның.

М. Қуанышбеков

Өкпелетсе мамасы,

Өкпелетсе ағасы.

«Айтам», - дейді әкеме

Әкесінің баласы.


Ақ кимешек киген,

Ақ бетімнен сүйген.

Әжем менің қандай?

Әжем менің балдай.


Менің әжем, ақ әжем,

Ұл мен қыздың бағы әжем.

Ертегі айтып бер десең

Айтып берер тағы әжем.Папа

Папа работает

Утром и днем.

Строит мой папа.

Красивый дом.

Т. ВолгинаМой дедушка
У меня есть дедушка,

Как зима седой.

У меня есть дедушка

С белой бородой.


Про бабушку
Много у бабушки с нами хлопот,

Варит нам бабушка сладкий компот.

Шапочку теплую надо связать,

Сказку веселую нам рассказать.


Бауырым
Әкем, шешем, бауырым,

Бір туысқан ауылым.

Асан, Үсен, Асқарым

Құрбы – құрдас достарым.


Анаға тілек
Ананың біз гүліміз,

Ана – біздің күніміз.

Ұландарды қуантып,

Ұзақ өмір сүріңіз.


Отбасы
Әкем менің – қауыншы,

Анам менің – сауыншы,

Ағам менің – егінші

Жеңгем менің – тігінші.

Атам менің ол – ұста,

Бәрі, бәрі жұмыста.

Отырмаймын мен текке,

Кеттім мен де мектепке.

А.Солыпбеков

Менің үйім – Мой дом

Жиһаз – Мебель
Дом
Вот стоит огромный дом,

Дом ужасно важный.

Сто окошек в доме том!

Он многоэтажный.


Игрушечная стройка
Получили мы подарки.

Кирпичи, бруски и арки

Из коробки мы берем,

Строим мы красивый дом.

Строим быстро, строим споро,

Без цемента, без раствора.

Дом растет все выше, выше,

Есть карниз, труба и крыша.

И. Лопухина
Стул
Спинка и сиденье –

Стул на удивленье!

Мы на стульях посидим,

Друг на друга поглядим!


Доскажи словечко
Если ты захочешь спать,

В спальне ждет тебя... (кровать).


Чтобы ноги отдохнули,

Посиди-ка ты на... (стуле).


С пирогами чай попьем,

За обеденным... (столом).


Как приятно нашей Дане,

Поваляться на... (диване).


Не страшны морозы, если

Ты сидишь в уютном... (кресле).


Жұмбақтар – Загадки

1. Днем спит на ней подушка,

А по ночам – Андрюшка.

(төсек - кровать)


2. Есть спина, а не лежит никогда.

Есть четыре ноги, а не ходит.

Сам всегда стоит, а всем сидеть велит.

(орындық - стул)


3. Четыре братца гонят друг дружку и не догонят.

(үстел - стол)


4. Я увидел свой портрет,

Отошел – портрета нет.

(айна - зеркало)Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет