Батыс Қазақстан облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы Ж. Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстықжүктеу 0.73 Mb.
бет1/3
Дата17.04.2018
өлшемі0.73 Mb.
  1   2   3

Батыс Қазақстан облысының мәдениет,

мұрағаттар және құжаттама басқармасы

Ж. Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық

әмбебап ғылыми кітапханасы

Дарынымен танылған тұлға

Библиографиялық көрсеткіш

Орал, 2016

УДК 821:016(574)

ББК 91.9:83

Ұ-50

Құрастырушылар:

Бикбау М.С.

Бакатова Г.И.

Редактор:Исатаева Р.Ж.

Дарынымен танылған тұлға: ұсыныстық көрсеткіш /құраст.: М.С.Бикбау, Г.Ы.Бакатова; ред. Р.Ж.Исатаева; Ж.Молдағалиев атындағы ОӘҒК.-Орал,2016.-...

Ұсынылып отырған ұсыныстық көрсеткіш қазақ жазушысы Роллан Сейсенбаев шығармаларының библиографиясынан құралған.Ұсыныстық библиографиялық көрсеткіште: жазушының шығармашылығы туралы қысқаша очерк, шығармалары мен ол туралы жазылған әдебиеттердің тізімі берілген. Көрсеткіш барлық оқырмандар қауымына арналған.

Предлагаемый рекомендательный указатель отражает библиографию произведений казахского писателя Роллана Сейсенбаева. Рекомендательный библиографический указатель содержит : краткий очерк о творчестве писателя, список произведений и литературы о нём. Указатель предназначен широкому кругу читателей.

© Ж.Молдағалиев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы, 2016

© Западно-Казахстанская областная универсальная - научная библиотека им. Ж.Молдагалиева,2016Құрастырушыдан
Ж. Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы белгілі қазақ жазушысы, драматург, аудармашы, халықаралық және Қазақстан Республикасы сыйлықтарының лауреаты Роллан Сейсенбаевтың өмірі мен шығармашылығына арналған «Дарынымен танылған тұлға» атты библиографиялық көрсеткіш дайындады.

Роллан Сейсенбаевтың әдеби және қоғамдық еңбегі оны халықаралық деңгейде танытып, шығармалары Қазақстан халқының көпұлттық мәдениетінің рухани қазынасына айналды.

Оқырманға ұсынылған библиографиялық көрсеткішке жазушының көркем шығармалары, әдебиеттану, публицистикалық еңбектері, жеке басылымдары және мерзімді баспасөзде жарияланған мақалалары еніп, хронологиялық тәртіппен орналасқан. Сондай – ақ, көрсеткішке жазушының 1968 - 2015 жылдары аралығында шыққан қазақ және орыс тіліндегі материалдары енген.

Көрсеткішті құрастыру барысында Ж. Молдағалиев атындағы ОӘҒК-сы мен Орал қаласы кітапханаларының кітап қорлары, Республикалық кітап палатасының шежірелері, Қазақстан кітапханаларының электрондық каталогтары пайдаланылды.

Көрсеткіш үш бөлімнен тұрады:

1.Роллан Сейсенбаевтың шығармалары мен мақалалары.

2.Аудармалары, жазушының кіріспе сөзімен шыққан әдебиеттер

3.Роллан Сейсенбаевтың өмірі мен шығармашылығы туралы материалдар.

Басылымға жазушының өмірбаяндық очеркі, атаулар көрсеткіші кірген.

Ұсыныстық көрсеткіш барлық оқырман қауымға арналған.От составителя
Библиографический указатель «Дарынымен танылған тұлға» посвящен жизни и творчеству известного казахского писателя, драматурга, переводчика, лауреата международных премий и премий Республики Казахстан - Роллану Сейсенбаеву.

Литературная и общественная деятельность Роллана Сейсенбаева снискала ему широкое международное признание. Его многогранное творчество отличается высокой гражданственностью, патриотизмом. Произведения Роллана Сейсенбаева входят в сокровищницу духовной культуры народа Казахстана.

В библиографический указатель вошли художественные произведения, литературоведческие и публицистические работы писателя, вышедшие отдельными изданиями и опубликованные в периодической печати. Также представлено творчество Р. Сейсенбаева как переводчика и редактора.

В данном указателе мы попытались раскрыть творческую биографию Роллана Сейсенбаева, начиная с самых первых публикаций его произведений и материалов о нем.

Указатель не претендует на полноту библиографического охвата материала.

Основными источниками составления библиографического указателя послужили каталоги и картотеки ОУНБ им. Ж. Молдагалиева и библиотек города Уральска, Летописи Национальной государственной книжной палаты РК, электронные каталоги библиотек Казахстана.

В указателе представлены произведения писателя и материалы о его жизни и деятельности на казахском и русском языках. На казахском языке учтены материалы опубликованные с 1968 по 2015 годы и на русском языке с 1972 по 2015 годы. Произведения писателя сгруппированы в хронологическом порядке, остальные материалы - в алфавите авторов и заглавий изданий.

Указатель состоит из трех частей:

1.Произведения и статьи Роллана Сейсенбаева;

2.Переводы, книги с предисловием, вступительной статьей и под редакцией Р.Сейсенбаева;

3.Материалы о жизни и творчестве Роллана Сейсенбаева.

Указатель включает биографический очерк писателя. Справочный аппарат представлен именным указателем.

Библиографический указатель «Дарынымен танылған тұлға» предназначен для широкого круга читателей.

Роллан Сейсенбаевтың творчествосы туралы сөз
«Ешқайда бастамайтын баспалдақ», «Түнгі дауыстар», «Өмір сүргің келсе», «Шайтанның тағы», «Құм кезген өліктер» романдарының, көптеген әңгімелер мен повестер жинағының, әлем театрларының сахнасында қойылып жатқан ондаған пьесалардың авторы — Роллан Сейсенбаев қазақ әдебиетінің төрінен өзінің қалаулы орнын алған асқар ойлы жазушы.

Ол қазақ һәм орыс тілдерінде көсіліп еркін жаза береді, сонымен бірге қазақ халқының ұлттық мүдделерін әлемнің рухани құндылықтарымен тығыз байланыстырып жататын ерекше қасиеті және бар. Әдебиетке алғаш келген күнінен бастап, оның ешкімге ұқсамайтын, қазақтың әдебиет айдынына тосын, жаңа творчестволық леп әкелгенін біз жақсы білеміз.

Сонымен бірге жазушының эстетикалық аясы кеңдігімен, философиялық ойы беріктігімен, салмақты тұжырымымен ерекшеленеді. Оның прозасындағы көркемдік кесте — Батыс пен Шығыстың жаңа модерн үлгісінің ең үздік, өз жүрегінде, санасында пісіріп қорытып ойлап тапқан, тыңнан із салған Ролланның стилі. Сонан да ол, ешбір қазақ немесе Совет жазушыларының үлгісіне жатпайды.

Бұл Роллан Сейсенбаевтың творчестволық әлемде өзі ғана таңдап, тапқан өзгеше соқпағы. Оның сөзі: өзгелердікіндей көп сөзділікті қуып кетіп малтығып жатпайды.

Оның сөзі: ой мен харекетке тура шығып, еркін жол тартады. Бұл оның табиғатына Алла берген айрықша сыйы, жазушының көп толғанып, терең ойланып тапқан көркемдік биігі.

Роллан Сейсенбаев шығармаларының тақырып аясы мейлінше кең, қаһармандарының мінездері сан алуан, типтік тұлғалар көрінісі өте биік. Оның кітабын оқып шыққан адам, ұшы-қиыры жоқ қазақ даласы мен қазақ ұлтын ғана емес, бүкіл адамзат баласының тірлік-тауқыметіне, адамгершілікке толы жүректің терең толғаныстарына куә бола алады. Қазақтың өткен тарихына деген жазушы көзқарасы да мүлдем бөлек.

Ол «ескі жұртты» көксеп зар-заманды уағыздамайды. Қазақ елінің аңызға толы бесігінен ол өзіне керек дүниені ғана таңдап алады. Сол елес бейнемен ол ес әлемін жаңғыртып, бүкіл тарихи алқапты кеңінен көрсетуге күш салады. Роллан Сейсенбаевтың әдеби қаһармандары тарихи оптимистік сезімге бой ұрады. Олар күнделікті өмірмен де, тағдыр талқысымен де қатар тірлік құрады, өйткені, олардың ой бағыты, қимыл-әрекеті, ақылды іс толымы бүгінгі күннің тауқыметімен бірге. Өз халқының жаңа өрістегі жаңа тірлігі туралы шығарма жазу үстінде ол заманалар үрдістері кезіндегі қуатты реалистік, ақиқат толғар шындыққа ашық жол салды.

Кеңес Одағы тұсында өрбіген мифотворчестволық ағымға ол қызықпады, өйткені әлем әдебиетіндегі ағыстар мен тоғыстарды терең ұққан, түбегейлі зерлеген Роллан, мифология аясының тарлығын анық ұққан, сонан да, оның жан салған бет алысы шығарма ақиқаты, бүгінгі күннің реалистік шындығы болатын.

Роллан Сейсенбаевтың шығармаларында адамдар арасындағы қатынас, ішкі сезім аясы, көп дауысты полифонизм мүмкіндігі зор эпикалық құлашы кең кеңістікті аңғартады. Жазушының әңгімелеріндегі кейбір эпизодтық рөл атқаратын адамдар, оның романдарына еркін еніп, шығарманың шындық кескінін айқындай түседі.

Бұл жазушының эстетикалық тұжырымының қуаты мен кеңдігін көрсетеді, сонымен бірге жан дүниесінің тазалығын, ашьқ күреске еркін шыққан батыл азаматтық қасиетін айғақтайды. Өрби өсіп құйқылжып тұрған аумалы-төкпелі заманда, бейқамдыққа, салғырт салқындыққа, конформизмді ықтауға ол бар жанымен қарсы. Халыктың қамы, оның мәдени өсуі туралы айтылып жататын әлжуаз, ынжық ниет пен ой оған жат.

Ол қашанда қазақ халқының бақытын аңсайды, сол бақытқа жету үшін жасалар бар әрекетке еркін, батыл бара береді. Оның бекінген жазушылық ұмтылысы — халық жағында. Ой-тілегі — ақиқат биігінде.

Бабасы Абай Құнанбаев ұстанған этникалық сын аясын, Роллан Сейсенбаев барынша кеңейтуге тырысып бақты. Қазақ халқының көрнекті рухани дәстүрін көзінің қарашығындай сақтауға ұмтылуын бір сәтке ұмытқан емес.

Жазушының ой-әлеміне гуманизм, нағыз интернационализм тән. Роллан шығармаларында көп ұлтты халық өкілдері өз бейнелерінде сом-сом тұлғаларға айналады. Әр халықтың мінез-құлқы, этномәдениет аясы анық һәм ашық көрсетіледі. Бұл да жазушының халықтар арасындағы рухани, мәдени байланыстардың, халықтар достығының бағалы сый екенін, сол сыйды қадірлеп-қасиеттеп өту керек екенін ерекше шыншылдықпен көрсетіп отырады. Дәл осы ойымызға «Намыс» повесі дөп түсер. XVIII ғасырдың басында қатар қонып, еркін отырған қазақтар мен жоңғарлардың арасында бітіспес майдан басталады.

Адам айтқысыз айуандықпен өтер соғыста жер бетінде екі ұлттың біреуі ғана тірі қалуы тиіс еді. Жоңғарлар тарихи аренадан жоғалды, бірақ қазақ халқының санасында жоңғар ең жауыз жаудың символы болып қалды. Жоңғарларға деген жаулық түсінік қазақ бойынан кеткен емес. Тіптен бұл түйсін-түсінік қазақтың жаңа тарихи романдарынан да мол орын алуда.

Ғасырлар бойы санаға сіңіп, жүректе орныққан ойды, Роллан Сейсенбаевтың «Намыс» повесі ғайыптан пайда болып тасталқан қылды. Жоңғардың тұтқынға түскен жап-жас мөлдіреген биші қызы, айтулы сырнайшысы, кек пен қанға жүгінген қазақ жауынгерлерінен қаймықпай, ерлік пен намысына толы қайрат көрсетеді.

Роллан Сейсенбаевтың сөзі ағып түсер қиналған жандай, тамырды солқылдата соққан қызыл қандай жүйткиді; нағыз сөз қуаты осы болса керек. Жазушы өзінің рухани көкжиегінің кеңдігін көрсетеді. Ол өзін де аямайды, айтар проблемаларды көтеру үстінде өзгені де аямайды.

Бүгін біз көріп, сезіп, түңіліп отырған проблемалар қанша ма?..

Біздің тарихымызды таптаған жалғандық қаншама?..

Әлем қаншама рет катастрофаға ұшырады, қаншама рет ажал алдында тұрды, сол кезде Сөз туды, сол Сөз адам рухын көтеріп, есін жидырғанын біз ешуақытта естен шығармауға тиіспіз.

Роллан Сейсенбаев дүниеге әкелген әдеби образдар, біздің өз-өзімізден биік болуымызды қалайды. Гуманизмнің, реализмнің, халықтық белгінің, прогрессивтік пәлсафаның, әлемдік көзқарас бағдарының аса терең, мол тамырлы байланысы болғанын, бола беретінін біз жанымызбен сезініп, рухымызбен ұғынуымыз керек. Роллан Сейсенбаевтың творчествосы дәл осы ойымыздың имандылығын дәлелдейді, сонымен бірге оның шығармалары қазақ әдебиетінің XX ғасырдағы ең жоғарғы биігін көрсетеді.


Мұрат ӘУЕЗОВ

Нетерпение

( О Роллане Сейсенбаеве)

Наверное, одной из основных черт подлинного характера ху­дожника является нетерпение. Творческое нетерпение человека, ко­торый уже сейчас, сегодня, в срок, отпущенный ему природой и судьбой, хочет увидеть результаты своей деятельности, жаждет ак­тивно участвовать в литературном процессе. Вот такое нетерпе­ние, желание отдать свои силы развитию казахской словесности я вижу в своем талантливом брате и друге Роллане Сейсенбаеве.

Кажется, только вчера принимали его в члены Союза писате­лей (1975 год), а сегодня он уже автор романов «Если хочешь жить», «Лестница в никуда», «Заблудившийся крик в степи», мно­гочисленных повестей и рассказов. Пьесы Сейсенбаева с успехом идут на сценах театров нашей страны. Кое-кто с недоверием и опас­кой относится к его плодовитости, но меня радует такая «произво­дительность труда».

Роллан Ссйсенбаев много и смело работает в родной литера­туре, расширяя ее горизонты. Он весь в движении, а это состояние плодотворно для всякого настоящего писателя. Сегодня уже нельзя серьезно рассуждать о современной казахской прозе, не упоминая о творчестве Роллана Сейсенбаева. Его книги заставляют задумать­ся о каком-то новом уровне, на который поднялись наши представ­ления о современном характере, о диалектической сложности ду­ховных исканий так называемого «простого человека».

В предисловии к его первой книге, вышедшей на русском языке («Последний снег», 1978 год, изд-во «Молодая гвардия»), Даниил Гранин писал: «...Появление Роллана Сейсенбаева — собы­тие в многонациональной советской литературе». В столичных журналах и газетах его творчество высоко оценили такие, совет­ские критики и литературоведы, как Зоя Кедрина, Евгений Сидо­ров, Лев Аннинский, Игорь Штокмап.

Мы признаем появление нового таланта сразу, а вот объяс­нить, в чем именно состоит его незаурядность, бывает порой го­раздо сложнее. И я не ставлю перед собой этой задачи. Просто попытаюсь сказать, что привлекает меня в творчестве писателя.

Роллан полностью раскрывается в своих рассказах и драмати­ческих повестях. На фоне мажорного благополучия казахской прозы последних лет его герои казались неожиданными, их по­ступки не вмещались в установленные рамки. Проза Сейсенбаева дала нашей литературе новых героев, выдвинутых временем и обстоятельствами, целую галерею необычных типов и характеров-рабочих, крестьян, демобилизованных солдат, городских служа­щих. Писатель показывал их в самой гуще жизни, повседневной, будничной и драматичной. Мы, конечно, и раньше знали о существовании таких людей, но не обращали на них должного внима­ния. Литература — не только регистрация фактов, она еще и «постфактум», откровение, исповедь о мятущемся состоянии чело­веческой души. Жизнь ведь не только приобретения, но и потери.

Произведения своих собратьев по перу писатель читает еще и затем, чтобы понять, как же они «сделаны», как происходит овладеваете всеми тонкостями писательского ремесла. Роллан Сейсенбаев в своих лучших повестях и рассказах (я имею в виду данный сборник): «Дни декабря», «Честь», «Все будет хорошо», достигает завидного мастерства, и это еще раз свидетельствует о том, насколько серьезно он овладевает техникой письма.

Среди своих учителей он сам называет Ауээова, Акутагаву, Хемингуэя, Фолкнера, Достоевского, Гоголя, Шукшина. Что ж, этот перечень уважаемых имен свидетельствует о накоплении бо­гатого разностороннего литературного опыта. Но мне думается, что Сейсенбаев обладает и своим даром осознания реальности. Ви­димо, об этом и пишет Лев Аннинский- в сборнике «Контакты» («Советский писатель», 1982 год), размышляя о прозе Сейсенбаева: «...Талант виден невооруженным глазом, и смело рискну предви­деть в этом молодом казахе настоящего реалиста». Его грустные истории, насыщенные глубоким социальным и философским со­держанием, порой достигают подлинного трагизма. Смело защищая достоинство человека, он обращает наше внимание на острейшие проблемы времени. Произведения Сейсенбаева свидетельствуют о том, что перед нами писатель сложный, томимый поисками нрав­ственной личности.

Уверен, что книги Роллана Сейсенбаева знаменуют собой развитие качественно нового направления советской многонацио­нальной литературы, той «плотной» прозы, которая смело и ярко повествует о движении души, ее непреходящей ценности и взрыв­чатой мощи.

Именно в этом направлении ждут его и победы, и радости, а возможно, и муки, разочарование. Ведь писатель - это трудно, а писать хорошо -труднее вдвойне.

С верой и надеждой.

Олжас СулейменовДаты жизни и деятельности Роллана Сейсенбаева
1946 - родился 11 октября в Семипалатинске

1964- окончил школу и поступил в Казахский политехнический институт (Алматы) на факультет геофизики, через год перевелся в Семипалатинский технологический институт

1970 - окончил институт

1975 - вышла первая книга рассказов «Жажда» ( Алматы )

1975- член Союза писателей СССР

1975-77 - учился на Высших литературных курсах при Литературном институте им. М.Горького

1975-1991- работа в Союзе Писателей СССР в должности ответственного секретаря по казахской литературе

1992 — создал Фонд «Детям — жертвам ядерных испытаний»

1993 —  на Республиканской телекомпании «Казахстан» создал программу «Мир Абая»

1994-96 — Советник Президента Республики Казахстан

1995 — открыл в Лондоне независимый культурный центр «Дом Абая»

2000 — основал в г. Семипалатинске «Международный клуб Абая», журнал «Аманат» — литература народов мира

2012 — Директор  Института литературы народов мира при Национальном Казахском университете им. аль-Фараби, «Международного клуба Абая»

Президент «Международного клуба Абая», Председатель Совета журнала «Аманат»


Награды и звания

Государственные награды:

1968 — Медаль «За освоение целинных и залежных земель»

1969 — Почетная Грамота ЦК ЛКСМ Казахстана

1972 — Почетная Грамота Президиума Верховного Совета Казахской ССР.

1973 — Почетная Грамота Центрального Комитета ВЛКСМ

1986 — Орден «Знак Почета».Премии:

1975 — Лауреат Всесоюзного Конкурса  Молодых драматургов за лучшую пьесу о современнике. Союза писателей СССР и ЦК ВЛКСМ.

1980 — Лауреат Премии Ленинского Комсомола Казахстана.

1982 — Лауреат премии ВЦСПС и Союза писателей за роман «Если хочешь жить»

2005 — Лауреат Независимой Премии бизнесменов Казахстана «Тарлан».

Почетные научные звания:

Почетный профессор Восточно-Казахстанского Государственного Университета (2005 г.)

Почетный профессор Восточно-Казахстанского Технического Университета  (2006 г.)

Почетный профессор Семипалатинского Государственного Университета (2008 г.)

Почетный профессор Казахско-Русского Университета (Актюбинск) (2012 г.)

Академик Всемирной Академии Культуры и Искусства (1995 г.)

Член Международной группы издателей «Мотовун» (1995 г.)

Почетный гражданин:

Почетный гражданин города Санта-Марина (США, 1983 г.).

Почетный гражданин города Семипалатинска (1986 г.)

Награды иностранных государств:

За вклад в мировую культуру  награжден:

«Золотой Офицерский Крест» Республики Польша (2006 г.).

«Большой Золотой Рыцарский Крест» Республики Венгрия (2006 г.)«Орден Дружбы» Республики Куба (2006 г.).

Роллан Сейсенбаевтың шығармалары мен мақалалары

1968


 1. Сейсенбаев,Р. Сөнбес өмір, өшпес талант [Мәтін] /Р.Сейсенбаев // Семей таңы.-1968.-14 қыркүйек.


1969


 1. Сейсенбаев,Р. Махаббат құдiретi [Мәтін] : әңгiме /Р.Сейсенбаев // Қазақстан әйелдерi.- 1969.- N 12.- Б.18-19.

 2. Сейсенбаев,Р. Ұлың жолға шықты, Қайсар! [Мәтін]:новелла /Р.Сейсенбаев // Мәдениет және тұрмыс.-1969.-№8.-Б.17.


1970


 1. Сейсенбаев,Р. Әдеби сын: О.Бөкеев Қамшыгер. [Мәтін]:әңгіме /Р.Сейсенбаев //Семей таңы.-1970.-19 қараша.


1971


 1. Сейсенбаев,Р. Кездесу [Мәтін]: әңгіме /Р.Сейсенбаев //Жұлдыз.-1971.-№6.-Б.115-116.

 2. Сейсенбаев,Р. Соңғы қар [Мәтін]: әңгіме /Р.Сейсенбаев // Жалын.-1971.-№6.-Б.30-35.

 3. Сейсенбаев,Р. Тауып алған бала [Мәтін]: әңгіме /Р.Сейсенбаев // Лениншіл жас.-1971.-6 қараша.


1973


 1. Сейсенбаев,Р. Шағын әңгімелер: Ұйқысыз атқызған таң; Отағасы; Алғашқы махаббат; Кешір аға / Р.Сейсенбаев // Жалын.-1973.-№3.-Б.43-47.1974

 1. Сейсенбаев,Р. «Реквием» музыка тілінде [Мәтін] /Р.Сейсенбаев // Қазақ әдебиеті.-1974.-19 қаңтар.


1975


 1. Сейсенбаев,Р. Аңсау [Мәтін]: повесть әңгімелер /Р.Сейсенбаев.-Алматы, Жазушы,1975.-139 б.

 2. Сейсенбаев,Р. Адалдық[Мәтін]:әңгіме Р.Сейсенбаев //Жұлдыз.-1975.-№12.-Б.67-76.

 3. Сейсенбаев,Р.«Менің мамам командировкада»; Оралу [Мәтін]:әңгімелер /Р.Сейсенбаев // Жалын.-1975.-№6.-Б.74-77.

 4. Сейсенбаев,Р. Өмір өрінде [Мәтін]: повестен үзінді /Р.Сейсенбаев // Лениншіл жас.-1975.-17 қыркүйек.

 5. Сейсенбаев,Р. Сын: Досұлы Н. Жас талаптың тұңғышы /Р.Сейсенбаев //Семей таңы.-1975.-5 желтоқсан.

 6. Сейсенбаев,Р.«Темір тұлпармен» сырласқанда [Мәтін]:өлеңдер /Р.Сейсенбаев // Семей таңы.-1975.-22 мамыр.


1976


 1. Сейсенбаев, Р. Қиянат [Мәтін]: әңгіме /Р.Сейсенбаев // Қазақ әдебиеті.-1976.-1 қазан.

 2. Сейсенбаев, Р. Сын: Мәме Сейітов Т. Биіктер енді ғана басталмақ / Р.Сейсенбаев // Жалын.-1976.-№3.-Б.151-154.

 3. Сейсенбаев, Р. Сын: Досжанов Д. Бастау / Р.Сейсенбаев // Қазақ әдебиеті.-1976.- 5 қараша.

 4. Сейсенбаев,Р. Үкім [Мәтін]: повесть /Р.Сейсенбаев// Лениншіл жас.-1976.-28-29 желтоқсан.1977


 1. Сейсенбаев,Р.«Опырацейа»[Мәтін]:әңгіме /Р.Сейсенбаев//Лениншіл жас.-1977.-5-6 шілде.

 2. Сейсенбаев,Р. «Отелло» [Мәтін]: әңгіме /Р.Сейсенбаев // Қазақ әдебиеті.-1977.-3 маусым.

 3. Сейсенбаев,Р. Сын: Ибрагимов Т. Арман, үміт және сенім /Р.Сейсенбаев //Жұлдыз.-1977.-№4.-Б.215-217.

 4. Сейсенбаев, Р. Үкім [Мәтін]: повесть /Р.Сейсенбаев // Жұлдыз.-1977.-№1.-Б.111-146.

 5. Сейсенбаев, Р. Хаттар; Сенбі күнгі кеште[Мәтін]: екі әңгіме / Р.Сейсенбаев // Жалын.-1977.-№3.-Б.54-67.


1978


 1. Сейсенбаев, Р. Өзімді іздеп жүрмін [Мәтін]: әңгімелер мен микророман / Р.Сейсенбаев.- Алматы: Жалын, 1978.-184б.

 2. Сейсенбаев,Р. Өмір сүргің келсе[Мәтін]: роман / Р.Сейсенбаев.- Алматы: Жазушы,1978.

 3. Сейсенбаев, Р. Майдан эндерк [Мәтін] / Р.Сейсенбаев//Жұлдыз, 1978.-№1.-Б. 80-86.

 4. Сейсенбаев,Р. Сын: Қанафин А. Шырайлы шығарма/ Р.Сейсенбаев // Коммунизм таңы.-1978.-18 ақпан.


1979


 1. Сейсенбаев,Р. Жалынды ақын [Мәтін]:ақын М.Өтемiсұлының туғанына 175 жыл / Р.Сейсенбаев // Семей таңы.- 1979.- 15 мамыр.


1980


 1. Сейсенбаев,Р. Өмір сүргің келсе. Ешқайда бастамайтын баспалдақ [Мәтін]: романдар / Р.Сейсенбаев.- Алматы: Жазушы, 1980. - 384 б.


1981


 1. Сейсенбаев,Р. Сағынтып жеткен жаз еді [Мәтін] : повестер мен әңгімелер / Р.Сейсенбаев.- Алматы: Жалын, 1981.-280 б.

 2. Сейсенбаев,Р. Үкім : повесть [Мәтін] Беласқан: повестер жинағы 3 кітап / құраст. Д. Исабеков; Р. Сейсенбаев. - Алматы : Жалын, 1981. - Б.111 – 161.


1985


 1. Сейсенбаев,Р. Сия, жүрек және қан //Нұрлы шақ[Мәтін]: пьесалар /Р.Сейсенбаев.-Алматы: Өнер, 1985. – 291 б.

 2. Сейсенбаев,Р. Тау басында түйіскен жол [Мәтін]: роман /Р.Сейсенбаев.-Алматы: Жазушы, 1985.-448 б.:сур.


1986


 1. Сейсенбаев,Р. Тау басында түйіскен жол [Мәтін]: роман /Р.Сейсенбаев.-Алматы: Жазушы, 1986.-448 б.:сур.

 

1988


 1. Сейсенбаев,Р. Октябрь нұры [Мәтін]: публицистика /О. Сүлейменов, Р.Сейсенбаев.-Алматы: Жалын, 1988. - 240 б. : сур.


1991


 1. Сейсенбаев,Р. Адамдарды ізгілік біріктіреді [Мәтін] /Р.Сейсенбаев // Семей таңы.-1991.-12 сәуір.


1992


 1. Сейсенбаев,Р. Түнгі диалог [Мәтін] : пьесалар/Р.Сейсенбаев. - Алматы: Өнер, 1992.-400 б.


1993


 1. Сейсенбаев,Р. Абай мен Шәкәрiм мұраларын қастерлейiк [Мәтін]: жазушымен әңгiме / Әңг. Б.Тобаяқов; С.Сейсенбаев // Халық кеңесi.- 1993.- 13 наурыз.

 2. Сейсенбаев,Р. Азамат жазушы[Мәтін] /Р.Сейсенбаев // Өркен.-1993.-2 қаңтар.-Б.10.


1994


 1. Сейсенбаев,Р. Тәржiмаға - тың тыныс [Мәтін]: Қазақстан Респ. Халықаралық аудармашылар Ассоциациясы туралы / Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан.- 1994. -14 шiлде.


1995


 1. Сейсенбаев,Р. Жан жарасы жазылмаған ойшыл [Мәтін]:Абай Қарасөз / Р. Сейсенбаев. - Алматы : EL,1995.-218 б.

 2. Сейсенбаев,Р. Қазақ мәдениетiнiң елшiсiмiн [Мәтін]: жазушымен Р.Сейсенбаевпен сұхбат / сұхбаттасқан У.Тоқпатаев // Дидар.- 1995.-22 шiлде.

 3. Сейсенбаев,Р. Мұстафа Өзтүрiк - азамат hәм қазақ! [Мәтін]: белгiлi спортшының қазасына көңiл бiлдiру/ Р.Сейсенбаев//Жас Алаш.- 1995. -18 наурыз.

 4. Сейсенбаев,Р. «Мiндет - Қазақстанның мәдениеттегi саясатын жасау»[Мәтін]: белгiлi жазушымен елдiң мәдени, әдеби өмiрi жайлы және Абайдың 150 ж. мерейтойына әзiрлiк жұмысының барысы туралы сұхбат / әңг. Қ.Әлiмбек, Р.Сейсенбаев // Жас Алаш.- 1995. -28 қаңтар.

 5. Сейсенбаев,Р. Өмір қымбат, Отан одан да қымбат [Мәтін] /Р.Сейсенбаев // Парасат.-1995.-№ 5.-Б.12-13.

 6. Сейсенбаев,Р. Шеркөкірек ғұлама [Мәтін]: ақын Абайдың дүниетанымы /Р.Сейсенбаев // Парасат.- 1995.-№8.-Б.12-13.


1996


 1. Сейсенбаев,Р. Әкiмдер кеңес құрады [Мәтін]: маусымда екi жарым мыңға жуық әкiмдер Алматыда бас қосады /Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан.- 1996.-25 маусым.


1999


 1. Сейсенбаев,Р. Семейдің күзін сағынып келдім [Мәтін] /Р.Сейсенбаев // Семей таңы.-1999.-15 қыркүйек (N36).-Б.4.


2000


 1. Сейсенбаев,Р. Ел намысы үшін күресетін азаматтар аман болсын [Мәтін]: жазушы Р.Сейсенбаевпен сұхбат /сұхбаттасқан С. Төлеуов // Дидар.- 2000.-22 ақпан.

 2. Сейсенбаев,Р. Жаны таза жайсаңым! [Мәтін]: суретшi, таэквондошы Б.Түлкиев туралы естелiк// Қазақ әдебиетi.- 2000.- 14 шiлде(N 28).- Б.9.

 3. Сейсенбаев,Р. «Жүрегімнің түбіне терең бойла» [Мәтін]: жазушы Р. Сейсенбаевпен әңгіме / әңгімелескен С. Төлеуов //Семей таңы.-2000.-25 тамыз.

 4. Сейсенбаев,Р. Менің қайсар ағам [Мәтін]: боксер К.Әлімбеков туралы / Р.Сейсенбаев //Семей таңы.-200.-1-7 қыркүйек.


2001

 1. Сейсенбаев,Р. Қала көрікті болса – адамдары да көрікті [Мәтін]: жазушы Р. Сейсенбаевпен әңгіме /әңгімелескен Б. Мұстафин // Солтүстік Қазақстан.-2001.-1 шілде.

2002


 1. Сейсенбаев,Р. Ұлы мұралар ұрпаққа жетеді[Мәтін] /Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан.-2002.-13 сәуір.-Б.6.


2003

 1. Сейсенбаев,Р. Сара сөз [Мәтін]: М.Жолдасбековтiң "Шың мен шыңырау" атты кiтабы туралы / Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан.- 2003.- 23 мамыр (N 123/124).- Б.4.


2004


 1. Сейсенбаев,Р. Мүлт кеткен жері өзгенің біздерге сабақ болса игі [Мәтін] : жазушы Р.Сейсенбаевпен әңгіме / әңгімелескен Қ.Ахметов // Орталық Қазақстан. - 2004. - 30 желтоқсан. - Б.10.


2006


 1. Сейсенбаев,Р. Жан жарасы жазылмаған ойшыл / Абай Өлең - сөздің патшасы [Мәтін] : Қазақстан Республикасының 10 жылдығына арналады // Абай Ибраһим Құнанбаев. - Алматы , 2006. - 566 б. - («Аманат» журн.кітапх.)

 2. Сейсенбаев,Р. Жан жарасы жазылмаған ойшыл [Мәтін]: Ресейдегi Абай Жылының аяқталуына орай /Р.Сейсенбаев // Дипломатия жаршысы = Дипломатический курьер.- 2006.- № 4.-Б. 110-113.

 3. Сейсенбаев,Р. Намысты қолдан берiп тұра алмадым, шешiнiп тастап, ортаға атып шықтым [Мәтін]: Халықаралық Абай клубының президентi, "Аманат" әлем халықтарының әдебиетi журналының бас редактор Р.Сейсенбаевпен сұхбат / сұхбаттасқан Қ.Төрежанов // Айқын.- 2006.- 9 желтоқсан (N 231).- Б.3.

 4. Сейсенбаев,Р. «Тұрағұлдың Абайұлы бейіті «Химфармның» астында жатыр» [Мәтін]: жазушы Р. Сейсенбаевпен сұхбат / сұхбаттасқан С. Олжабай //Оңтүстік Қазақстан.-2006.-25 ақпан.

 5. Сейсенбаев,Р. Үкiм -Бегство [Мәтін]: әңгіме / Р.Сейсенбаев.-Семей: Междунар. клуб Абая, 2006.- 454 б.


2007

 1. Сейсенбаев,Р. Жан жарасы жазылмаған ойшыл [Мәтін]: Абайдың 150 жылдығына орай / Р.Сейсенбаев // Абай.- 2007. - 10 қазан.- Б.4.

 2. Сейсенбаев,Р. Жанталасқан жетi жыл [Мәтін]: венгрдiң әйгiлi ақыны Шандор Петефи туралы /Р.Сейсенбаев // Абай.- 2007. - 10 қазан (N1).- Б.5.

 3. Сейсенбаев,Р. «Мұтылғанның» оралуы [Мәтін]: Ш. Құдайбердіұлының 130 жылдық мерейтойына орай /Р.Сейсенбаев //Шәкәрім әлемі.-2007.-№3.-Б.2-5.

 4. Сейсенбаев, Р. Мырзатай Жолдасбеков немесе ақиқат майданындағы жорық[Мәтін] / Р.Сейсенбаев // Жүрегiне қаламын сүйеген: көрнектi қоғам және мемлекет қайраткерi Мырзатай Жолдасбеков жайлы ой - толғамдар .- Астана, 2007 .- Б.167 – 175.

 5. Сейсенбаев,Р. Шығыстың жеті ақыны – Семь поэтов [Мәтін]: 10 – летию Республики Казахстан посвящется /ред. Р.Сейсенбаев.-Семей:Аманат,2007.-170 б.


2008


 1. Сейсенбаев,Р. Асқақтасын, ақиқатқа арын салған ардақты ел [Мәтін]: Астананың жаңа келбеті /Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан. - 2008. - 6 шілде.-Б.9.

 2. Сейсенбаев,Р. «Жазушы халық жағында болсын!» [Мәтін]: жазушы Роллан Сейсенбаевпен сұхбат Қ.Қарағойшин //Орал өңірі.-2013.-19 қыркүйек.-Б.8.

 3. Сейсенбаев,Р. Жаралы менің жүрегім... [Мәтін] /Р.Сейсенбаев//Егемен Қазақстан. -2008.-24 қыркүйек .-Б.6.


2009

 1. Сейсенбаев,Р. Жалғыз ғана түн- Всего одна ночь [Мәтін ]: әңгімелер / Шилі өзек: Халықаралық Абай клубы, 2009. - 565 б.

 2. Сейсенбаев,Р. Жан жарасы жазылмаған ойшыл [Мәтін] //Абай Қарасөз [Мәтін] = Книга слов = Book of Words . - Алматы , 2009. - 335 б.

 3. Сейсенбаев,Р. Әлем сағынар Әз ағам [Мәтін] /Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан.- 2009.- 20 қараша (№ 381-383).-Б.8.

 4. Сейсенбаев,Р. «Еліңе өкпелеу-ессіздік» [Мәтін]: жазушы Р.Сейсенбаевпен әңгіме / әңгімелескен С.Төлеуов// Алтын Орда.-2009.-15 қаңтар.

 5. Сейсенбаев,Р. Өзі де, сөзі де бөлек дара тұлға[Мәтін]: жазушы М. Ж. Көпейұлы туралы /Р.Сейсенбаев // Сарыарқа самалы.-2009.-21 ақпан.


2010


 1. Сейсенбаев,Р. Намыс [Мәтін] = Честь : повесть / Сейсенбаев Р.-Алматы : RS, 2010. - 160 б.

 2. Сейсенбаев,Р. Бар мен жоқтың өлшемі бар өзінде[Мәтін] /Р.Сейсенбаев // Ертіс өңірі . – 2010. – 14 сәуір. – Б. 10-11.

 3. Сейсенбаев,Р. Жанталасқан жетi жыл [Мәтін]: Венгр ақыны Шандор Петефи туралы /Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан.- 2010.- 27 қаңтар.- Б.4.

 4. Сейсенбаев,Р. «Кітапта адамзаттың асыл ойлары тұнып тұр» [Мәтін]: әйгілі қазақ прозаигі, драматург Р.Сейсенбаевпен әңгіме / әңгімелескен Г.Түгелбай // Сарыарқа самалы.-2010.-22 мамыр.

 5. Сейсенбаев,Р. Ричард отыз үшiншi[Мәтін]: әңгiме/Р.Сейсенбаев//Театр.kz.-2010.-№1.–Б.78-86.


2011


 1. Сейсенбаев,Р.Тағдырмен бетпе бет[Мәтін]: эссе-реквием.-Алматы:Халықаралық Абай клубы,2011.-94б.:фото сурет

 2. Сейсенбаев,Р. Атамекен немесе иесiз қалған немiстер [Мәтін] /Р.Сейсенбаев // Жас Қазақ.- 2011.- 28 қазан (№ 42).- Б.10.

 3. Сейсенбаев,Р. Дала немесе иесiз қалған молалар [Мәтін]: әңгiме / Р.Сейсенбаев // Жас Қазақ.- 2011. - 28 қазан (№ 42). – Б.10.

 4. Сейсенбаев,Р. Дегелең қасіреті [Мәтін] /Р.Сейсенбаев //Атамекен .-2011.-25 желтоқсан.-Б.3.

 5. Сейсенбаев,Р. “Жидебай – қазақ рухының Отаны”[Мәтін] /Р.Сейсенбаев // Ертіс өңірі. – 2011. – 1 маусым. – Б. 8-12.

 6. Сейсенбаев,Р. Қазақ елі [Мәтін] : бүгін мен болашақ туралы ой /Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан. - 2011. – 22-24 қыркүйек. - Б.5-7.

 7. Сейсенбаев,Р. Николай Смирнов немесе қазақ даласында қоңырауы күмбірлемеген шіркеу [Мәтін] /Р.Сейсенбаев // Жас Қазақ. - 2011. - 11 қараша. - Б.10.

 8. Сейсенбаев,Р. Рух пен намысқа сәуле түсiруге жазсын![Мәтін] /Р.Сейсенбаев // Жас Қазақ.- 2011. - 4 қараша (№ 43). – Б.10.

 9. Сейсенбаев,Р. Рух пен намысқа сәуле түсiруге жазсын![Мәтін] /Р.Сейсенбаев // Ертіс өңірі.- 2011. - 14 желтоқсан.- (№ 43). – Б.10.2012


 1. Сейсенбаев,Р. Өмiрде де, өнерде де өнеге өркейткен - Ғабит Мүсiрепов.- құраст. С.Оразалы; /Р.Сейсенбаев // Ғабит Мүсiрепов туралы естелiктер / құраст. С.Оразалы.- Алматы, 2012.- 415-426 б.

 2. Сейсенбаев,Р. Адам! кочегаркадағы поэзия түні [Мәтін]: әңгіме/ Р.Сейсенбаев // Қазақ әдебиеті.-2012.-21 қыркүйек.-Б.9.

 3. Сейсенбаев,Р. Ақырзаман алдында жалаңаш әйел талтаңдар[Мәтін]: әңгіме/Р.Сейсенбаев // Дидар.-2012.- 6 желтоқсан.-Б.18.

 4. Сейсенбаев,Р. Алпыс жыл жазылған алып жыр [Мәтін]: неміс ақыны И.В. Гетенің «Фауыс» жыр – дастаны/Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан.- 2012.-18.қазан.-Б.8.

 5. Сейсенбаев,Р. Асыл дос [Мәтін]: Ақселеу Сейдiмбек жайлы естелiк /Р.Сейсенбаев // Қазақ әдебиетi.- 2012.- 21-27 қыркүйек.– Б.9.

 6. Сейсенбаев,Р. Асыл Тарбағатай, мен сені ұмытқам жоқ [Мәтін]: Туған жерге арналып жазылған эссе /Р.Сейсенбаев // Дидар. - 2012. - 17 ақпан. - Б. 6-7.

 7. Сейсенбаев,Р. Кітап өлмесе, өме қапсын [Мәтін]:кітап туралы эссе /Р.Сейсенбаев // Дидар. - 2012. - 30 наурыз. - Б. 19.

 8. Сейсенбаев,Р. Қайран, Ғабең! [Мәтін]/Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан. - 2012. - 4 қыркүйек. - Б.5.

 9. Сейсенбаев,Р. Құрылтайға қатысушы қаламдастарға[Мәтін]/Р.Сейсенбаев // Қазақ әдебиетi.- 2012. - 28 қыркүйек - 4 қазан.– Б.2.

 10. Сейсенбаев,Р. Махаббат пен достық жыршысы [Мәтін]: грузин ақыны Ш. Руставелидің «Жолбарыс тонды жаһангез» дастан /Р.Сейсенбаев// Егемен Қазақстан.-2012.-7 қараша.-Б.8.

 11. Сейсенбаев,Р. «Мылтық билеп тұрғанда әділет жоқ»[Мәтін]: Сеуілдегі әлемдегі ядролық қауіпсіздікке арналған жаһандық екінші Саммиттің пленаралық отырысынан /Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан.-2012.-5-7 сәуір.– Б.4-5.

 12. Сейсенбаев,Р. Өтірігі көп елде жақсылық болмайды [Мәтін]: жазушы Роллан Сейсенбаевпен сұхбат/ сұхбаттасқан А. Нүсіп //Жетісу.-2012.-5 мамыр.-Б.4.

 13. Сейсенбаев,Р. Тағдырмен бетпе-бет [Мәтін] /Р.Сейсенбаев // Жас Қазақ.- 2012.- 3 ақпан.-Б.10. Жазушы М.Шаяхметовтың жазбалары жайында.

 14. Сейсенбаев,Р. Ясная поляна[Мәтін]: автордың фотосы бар /Р.Сейсенбаев // Қазақ әдебиетi.- 2012.-16-22 наурыз.–Б.7.2013


 1. Сейсенбаев,Р. Адам! кочегаркадағы поэзия түні [Мәтін]: әңгіме /Р.Сейсенбаев // Дидар.-2013.-25 қаңтар.-Б.20.

 2. Сейсенбаев,Р. Аруана киелi суреткер [Мәтін]: қазанама /Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан.- 2013. - 2 шiлде (№ 161). – Б.8.

 3. Сейсенбаев,Р. Бөрілі байрақ [Мәтін]: реквием ақын С. Аронұлы туралы эссе : суреттер бар /Р.Сейсенбаев //Егемен Қазақстан. - 2013. - 8 қыркүйек. - Б.5.

 4. Сейсенбаев,Р. Бiз рухы сынбаған халықпыз [Мәтін] Р.Сейсенбаевпен сұхбат/сұхбаттасқан М.Мұқашұлы // Жетiсу.- 2013. - 19 қазан (№ 118). – Б.5.

 5. Сейсенбаев,Р. "Денеге ем бар, жанға - жоқ"[Мәтін]:ақын М. Жұмабаев туралы /Р.Сейсенбаев // Мағжан.- 2013. -№2.–Б.8-21.

 6. Сейсенбаев,Р. "Демократия- "NESCAFE" емес " [Мәтін] /Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан. - 2013. - 4 қаңтар. - Б.4.

 7. Сейсенбаев,Р. Қош, асыл азамат [Мәтін]: Б.М.Шаяхметовтiң қазасына орай/Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан.- 2013. - 20 тамыз.–Б.7.

 8. Сейсенбаев,Р. Талмай шапқан тұлпар, қияға самғаған сұңқар [Мәтін] /Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан. - 2013. - 25 желтоқсан. - Б.9.

2014


 1. Әл-Машани А. Болмыспен бетпе бет [Мәтін]: Әл – Фараби һәм Абай жайлы танымдылық кітап/Ақжан әл-Машани; жалпы жобаның авторы Р.Сейсенбаев; құраст. К.Серікбаева; «Аманат»журналының кітапханасы, әл-Фараби атын. Қазақ ұлттық ун-ті мен Халықаралық Абай клубы жанындағы Әлем халықтары әдебиетінің ин-ті.-Алматы: Халықаралық Абай клубы, 2014.-248 б.:(8)б.:фото суретті.

 2. Бақтыгереева, А. Қайран қарлығаштар-ай! [Мәтін]: таңдамалы өлеңдер, аудармалар, ойтолғақ /А. Бақтыгереева; жоба авт. Р. Сейсенбаев; құраст. К. Серікбаева - Жидебай; Шилі өзек: 2014.-323 б.: фотосурет.-(Ақ жайық кітапханасы. Поэзия І-ХХІғғ.).

 3. Дүйсенов М. Әдебиеттану және әдеби сын (1960-1990).Т34 [Мәтін] / М. Дүйсенов.  Т. Тоқбергенов т.б. - Алматы : Әдебиет әлемі, 2014. – 408 б.

 4. Өтемісұлы, М. Айналайын Ақ Жайық [Мәтін]: өлеңдер,ой толғам, естеліктер / М. Өтемісұлы; жоба авт. Р. Сейсенбаев; құраст. К. Серікбаева - Жидебай; Шилі өзек: 2014.-364 б.- фотосурет.-(Ақ жайық кітапханасы.- поэзия І-ХХІғғ.).

 5. Сейсенбаев,Р. "Алға, жiгiттер, тек алға!"[Мәтін]: эссе /Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан.- 2014.-15 тамыз (№ 158).-Б.7.

 6. Сейсенбаев,Р. Алтын емелдегі соңғы көктем [Мәтін]: эссе-реквием /Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан. - 2014. - 19 қараша.-Б.9.

 7. Сейсенбаев,Р. Әлем тағдырына нұр түсiрген[Мәтін]: ақын А. Құнанбайұлы: сурет бар /С.Сейсенбаев // Қазақ әдебиетi.- 2014.-17-23 қаңтар.-Б.6.

 8. Сейсенбаев,Р. Жапанға біткен бәйтерек [Мәтін]: /Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан. - 2014. – 11 қаңтар.-Б.5-6.


2015


 1. Сейсенбаев,Р. Көптомдық шығармалар жинағы. Т.1.[Мәтін]: драмалық шығармалар, 1970-1980 /Р.Сейсенбаев.- Алматы, 2015.- 463 б.- (Драма. Проза. XXI ғасыр.)

 2. Сейсенбаев,Р. Көптомдық шығармалар жинағы.Т.2. [Мәтін]: Драмалық шығармалар,1970-1980 /Р.Сейсенбаев. - Алматы, 2015. – 463 б.- (Драма. Проза. XXI ғасыр.)

 3. Сейсенбаев,Р. Жан жарасы жазылмаған ойшыл [Мәтін]: Абайдың 170 жылдығына орай /Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан. - 2015.-7 тамыз.-Б.5.

 4. Сейсенбаев,Р. Жаны ғарышта, бiзден алыста... [Мәтін]: жазушы Г.К. Бельгер өмiрден өттi:қазанама (1934-2015) /Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан.- 2015.- 10 ақпан (№ 26).- Б.7.

 5. Сейсенбаев,Р. Қош бол, Герольд! [Мәтін] / Ә. Кекілбайұлы, Р. Сейсенбаев т.б.//Егемен Қазақстан.-2015.-10ақпан.-Б.7.

 6. Сейсенбаев,Р. Құдай тәубасына түскен күн[Мәтін]: естелiктер /Р.Сейсенбаев // Әлем әдебиетi.- 2015. - № 4. - Б.148-155.

 7. Сейсенбаев,Р. Тәуекел [Мәтін] : эссе / Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан. - 2015. - 25 сәуір. - Б.6.; Қазақ әдебиеті. - 2015. - 10 сәуір.-Б.5.

 8. Сейсенбаев,Р. Ісі - сөз, сөзі - іс [Мәтін] : тәуекел тегеуріні туралы толғаныс / Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан. - 2015. - 12 маусым. - Б.4.


Аудармалар, кітаптары, мақалалары.


 1. Абай. Құнанбаев, (1845-1904) Қара сөз [Мәтін] /ауд. К.Серікбаева, Р.Сейсенбаев.- Алматы:Ел, 1993.

 2. Абай,Құнанбаев. Хикмет кітабы [Текст] = Книга мудрости = Book of wisdom / Құнанбаев, Абай. - Алматы : ИП "RS", 2011. - 568 б. - (Поэзия І - ХХІ ғғ).

 3. Абай, Құнанбайұлы (Ибраһим). Өлең-сөздің патшасы [Мәтін]: шығармаларының бір томдық жинағы / Құнанбайұлы Абай. - Жидебай : Дәуір, 2006. - 543 б.

 4. Аймауытов Жүсіпбек Ақбілек [Мәтін]: романдар / Ж. Аймауытов; Р. Сейсенбаев – Жидебай; Шилі өзек: Роллан Сейсенбаев: Халықаралық Абай клубы, 2013.-314 б.: сурет.-(Ақ Ертіс кітапханасы).

 5. Алигьери,Д. Құдіретті комедия. Тамұқ [Мәтін]/ Д.Алигьери; жоба авт. Р. Сейсенбаев; құраст. К. Серікбаева; сурет. А. Гурьев; қаз. тіл. ауд. М. Мақатаев - Жидебай; Шилі өзек: Роллан Сейсенбаев: Халықаралық Абай клубы, 2015.-250 б.:сурет.-(Аманат журналының кітапханасы. 198: Ұлы ақын- жазушылар мен ойшылдар аллеясы. Дастан I-XXI ғғ.).

 6. Аронұлы, С. Бөрі басы-ұраным [Мәтін]: жыр толғау, айтыстар, естеліктер /С.Аронұлы; Р.Сейсенбаев –Жидебай; Шилі өзек: Роллан Сейсенбаев: Халықаралық Абай клубы, 2013.-287 б.:суретті.- (Жетісу кітапханасы:Поэзия І-ХХІ ғғ.).

 7. Аронұлы,С. Бөрілі менің байрағым [Мәтін] : жыр толғау, айтыстар, естеліктер / Аронұлы,Сүйінбай. - Алматы : Халықаралық Абай клубы, 2009. - 272 б. - (Amanat" журналының кітапханасы).

 8. Әлімжанов, Ә. Ұстаздың оралуы [Мәтін]: роман мен повестер /Ә. Әлімжанов; Р. Сейсенбаев; орысшадан аударған С.Мұратбеков – Жидебай; Шилі өзек: Роллан Сейсенбаев: Халықаралық Абай клубы, 2013.-309 б.,[4]сурет.-(Жетісу кітапханасы:Проза І-ХХІғғ.).

 9. Гачев, Г. Қазақ космосына саяхат =Путешествие в казахский космос [Мәтін] / Г.Гачев. - Семей : Международный клуб Абая, 2002. - 224 с.

 10. Гете, И. В. Фауст [Мәтін] / И.В.Гете. - Алматы : ЖК "RS", 2012. - 464 б. - (Поэзия І - ХХІ ғғ).

 11. Жабаев, Ж. Жапанға біткен бәйтерек[Мәтін]: өлеңдер, айтыстар, дастандар / Ж. Жабаев; Р. Сейсенбаев - Жидебай; Шилі өзек: Халықаралық Абай клубы, 2013.-277 б.,[4]сурет.-(Жетісу кітапханасы:Поэзия І-ХХІғғ.).

 12. Жанғалиев,Т. Матаев [Мәтін]: эссе / шығарманы басп. дайындап, көркемдеген авт. Р.Сейсенбаев.-Семей.-Алматы: Халықаралық Абай клубы, 2008.-376 бет:(16)бет фото.

 13. Жансүгіров, І. Дала [Мәтін]: өлеңдер, аудармалар, поэмалар / І.Жансүгіров; Р.Сейсенбаев – Жидебай; Шилі өзек: Роллан Сейсенбаев: Халықаралық Абай клубы, 2013.-299 б.:[4]сурет.-(Жетісу кітапханасы:Поэзия І-ХХІғғ.).

 14. Жанталасқан жетi жыл// Петефи Шандор Азынаған қара айғыр/ ауд. Қ.М.Әли.- Семей .Междунар. клуб Абая, 2007.- Б.5-6 .

 15. Жидебай [Мәтін]: әдеби шығармалар / жоба жетекшісі Р. Сейсенбаев; бас ред. К.Серикбаева.-Алматы: Халықаралық Абай клубы, 2011.-306 б.

 16. Жиырма бір ғасыр дала жыры[Мәтін]: жыр, ой, саз, сөз /жалпы жобаның авторы Р. Сейсенбаев; құраст. К.Серікбаева; «Аманат» журналының кітапханасы; әл–Фараби атын. Қазақ ұлттық ун-ті мен Халықаралық Абай клубы жанындағы Әлем халықтары әдебиетінің ин-ты.- Алматы: Халықаралық Абай клубы, 2013.-420 б.: суретті.-(Ұлы ақын – жазушылар мен ойшылдар аллеясы: Поэзия І-ХХІ ғ.).

 17. Жұмабаев, М. Отты Атилла мен едім [Мәтін]: өлеңдер/М.Жұмабаев .-Жидебай Халықаралық Абай клубы, 2013.-340 б.- (Аманат журналының кітапханасы).

 18. Жұмағалиев, Қ. Кие [Мәтін]: таңдамалы өлеңдер / Қ.Жұмағалиев-RS; Халықаралық Абай клубы,2014.—288 бет.- («Аманат» журналының кітапханасы).

 19. Исаактың жазығы неде? [Мәтін] / Р. Сейсенбаев ; ауд. Ә. Қайран // Қазақ әдебиеті. - 2013. - 1-7 наурыз (№ 9). - Б. 5.

 20. Көпейұлы, М.Ж. Ит дүние [Мәтін]: таңдамалы / М.Ж. Көпейұлы; жобаның авт.: Р.Сейсенбаев; араб тілінен ауд. түсініктерін берген Н.Қ.Жүсіпов; құраст. К.Серікбаева.-Алматы: Халықаралық Абай клубы, 2008.-316 бет.-(«Аманат» журн. кітапх.).

 21. Иассауи,А. Диуани хикмет[Мәтін]: даналық кітабы / Иассауи Қожа Ахмет. - Алматы : Халықаралық Абай клубы, 2009. - 312 б. - («Amanat" журн. кітапх.).

 22. Құдай тәубесiне түскен күн[Мәтін]: //Қазақ әдебиетi.-2013.-1-7 наурыз (№ 9).- Б.5.

 23. Құдайбердіұлы, Ш. Жол табалық ақылмен [Мәтін] : шығармаларының бір томдық жинағы / Ш.Құдайбердіұлы. - Жидебай : Халықаралық Абай клубы, 2006. - 724 б. - (Аманат).

 24. Құдайбердіұлы,Ш. Үш томдық шығармалар жинағы [Мәтін] / Құдайбердіұлы, Шәкәрім. - Алматы : Халықаралық Абай клубы, 2008. - (ХІХ-ХХ ғасыр поэзиясы).

 25. Құдайбердiұлы, Ш. Қажыма, ойым, қажыма: өлеңдер.Т.1 [Мәтін]: шығармаларының үш томдық жинағы/ Ш.Құдайбердiұлы.- Алматы Жидебай: Халықаралық Абай клубы, 2008.-408 б.-(Аманат журналының кiтапханасы). 

 26. Құдайбердiұлы,Ш. Үзiлмеген үмiт: мақалалар, естелiктер, зерттеулер. Т3[Мәтін]: шығармаларының үш томдық жинағы / Ш.Құдайбердiұлы.- Алматы Жидебай: Халықаралық Абай клубы, 2008.- 664 б.-(«Аманат»журн. кiтапх.). 

 27. Құдайбердiұлы, Ш. Өкiнiштi ғұмы. Т.2 [Мәтін]: дастандар, роман, аудармалар, мәндi сөздер, түрiк, қырғыз, қазақ һәм хандар шежiресi, мұсылмандық шарты : шығармаларының үш томдық жинағы / Ш.Құдайбердiұлы.- Алматы Жидебай: Халықаралық Абай клубы, 2008.- 432 б.- (Аманат журналының кiтапханасы).

 28. Мақатаев, М. Көшеді өлең немесе өшеді өлең [Мәтін]: өлеңдер мен поэма / М. Мақатаев; Р. Сейсенбаев – Жидебай; Шилі өзек: Роллан Сейсенбаев Халықаралық Абай клубы, 2013.-345 б., суретті .– (Жетісу кітапханасы: Поэзия І-ХХІ ғғ.).

 29. Махамбет Жорық жырлары [Мәтін] : ХІХ ғасыр поэзиясы / Махамбет; құраст. Алматы : Халықаралық Абай клубы, 2007. - 404 б. - (Аманат).

 30. Молдағалиев Жұбан Кісен ашқан [Мәтін]: поэмалар / Ж. Молдағалиев;жоба авт. Р. Сейсенбаев; құраст. К. Серікбаева - Жидебай; Шилі өзек: 2014.-323 б.- фотосурет.-(Ақ жайық кітапханасы: Поэзия ХХІғғ.).

 31. Мұратбеков, С. Біреу [Мәтін]: әңгімелер / С.Мұратбеков;құраст.,жауап. ред. К.Серікбаева. – Алматы: Роллан Сейсенбаев: Халықаралық Абай клубы, 2013.-343

 32. Мырзалиев,Қ. Көкпар: таңдамалы өлеңдер / Қ.Мырзалиев-RS; Халықаралық Абай клубы,2014.—332 бет. –(«Аманат»журналының кітапханасы).

 33. Назарбаев, Нұрсұлтан Әбішұлы. Ақыл-парасат кітабы [Мәтін] : жылдар мен ойлар / Н. Ә. Назарбаев. - Алматы : RS : Халықаралық Абай клубы, 2015. - 276 б. - (Аманат : проза І-ХХІ ғғ. сериясы ; №200).

 34. Петёфи, Ш. Азынаған қара айғыр [Мәтін] / Петёфи, Ш. - Семей : Международный клуб Абая, 2007. - 200 б.

 35. Руставели, Ш.. Жолбарыс тонды жаһангез [Мәтін] : поэма / Руставели, Шота. - Алматы : Халықаралық Абай клубы, 2012. - 284 б. - (Аманат:поэзия І - ХХІ ғғ).

 36. Сейсенбаев, Р. Жалғыз ғана түн -Всего одна ночь [Мәтін]: әңгіме/ Р.Сейсенбаев. - Шилі өзек : Международный клуб Абая, 2009.-565 с.-(Серия XXI ғғ.).

 37. Сейсенбаев, Р. Жан жарасы жазылмаған ойшыл [Мәтін]/ Р. Сейсенбаев Абай Қарасөз [Книга слов = Book of Words /Алматы, 2009. - 335 б. - (Поэзия XIX века).

 38. Сүлейменов,О.О. Арғымақ жырлар [Мәтін]: таңдамалы өлеңдер мен поэма / О.О.Сүлейменов;құраст.,жауап. ред. К.Серікбаева – Алматы: Роллан Сейсенбаев: Халықаралық Абай клубы, 2013.-372 б.,[4]п. Сурет.-(Ақ Ертіс кітапханасы:поэзия І-ХХІғғ.).

 39. Уәлиханов, Ш. Тәңірі [Мәтін]: таңдамалы /Ш.Уәлиханов; жалпы жобаның авторы Р.Сейсенбаев; құраст. К. Серікбаева; «Аманат» журналының кітапханасы; әл-Фараби атын. Қазақ Ұлттық ун-ті мен Халықаралық Абай клубы жанындағы Әлем халықтары әдебиетінің ин-ті.-Алматы: Халықаралық Абай клубы, 2013.-392 б.:фото сурет.-(Ұлы ақын-жазушылар мен ойшылдар аллеясы.Ғалым І-ХХІ ғ.).

 40. Фирдоуси. Шаһнаме: Шығыстың қолжазбалар ескерткіші LXXXIV[Мәтін]: эпостың қыпшақ тіліндегі толық аудармасы: қолжазба факсимелесі/ Фирдоуси; жоба авт. Р.Сейсенбаев; тексті дайынд.: А. Алимардонов, Қ. Идрисов-Семей: Роллан Сейсенбаевтың Баспа үйі; Халықаралық Абай клубы, 2013.-867 б.-(Аманат журналының кітапханасы.- Ұлы ақын- жазушылар мен ойшылдар аллеясы. I-XXI ғғ.сериясы).

 41. Шекспир, В. Гамлет [Мәтін] / В. Шекспир: жоба авт. Р. Сейсенбаев; орыс тіл. ауд.: М. Әуезов, Х. Ерғалиев, Ә.Кекілбаев -Жидебай; Шилі өзек; Роллан Сейсенбаев; Халықаралық Абай клубы, 2015.-419 б.,сурет.-(«Аманат»журн.кітапха.)


Роллан Сейсенбаевтың өмірі мен шығармашылығы туралы материалдар


 1. Абай энциклопедия.-Алматы: Қазақ энциклопедиясының Бас редакциясы, Атамұра баспасы,1995.- 505 бет.

 2. Айтұлы, Н. Ролланға [Мәтін] : Роллан Сейсенбаев / Н. Айтұлы // Аманат. - 2006. - №5. - Б.191.

 3. Аманжол Қ. Жан азығы – жастарына қазақтың [Мәтін]: Роллан Сейсенбаев» баспа үйі ұлттық рухани құндылықтар мен әлемхалықтарының әдебиетіне негізделген жаңа 100 томдық кітапхананың алғашқы 9 кітабын шығарғандығы жайында // Егемен Қазақстан.-2015.-23 желтоқсан (№244).-Б.15.

 4. Аманжол,Қ. Жан азығы - жастарына қазақтың [Мәтін] / Қ.Аманжол // Егемен Қазақстан. - 2015. - 23 желтоқсан. - Б.15.

 5. Анатолий, Ким. Адамзаттың аманатын арқалаған алып жүректі досыма тағзым [Мәтін] / Анатолий Ким /Роллан Сейсенбаев. Көптомдық шығармалар жинағы.-Алматы,RS; Халықаралық Абай клубы,-2015.-Т.1.-Б.68-78.

 6. Әлдібаев, Н. Әсерлі кеш [Мәтін] / Н.Әлдібаев // Егемен Қазақстан.-2013.-2 қазан.-Б.8.

 7. Әуезов, М. Роллан Сейсенбаевтың творчествосы туралы сөз [Мәтін] /Мұрат, Әуезов /Роллан Сейсенбаев. Көптомдық шығармалар жинағы.-Алматы, RS; Халықаралық Абай клубы,-2015.-Т.1.-Б.37-44.

 8. Бельгер, Г. Роллан соқпағы [Мәтін] /Г.Бельгер Роллан Сейсенбаев. Көптомдық шығармалар жинағы.-Алматы, RS; Халықаралық Абай клубы,-2015.Т.1.Б.29-37;Қазақ әдебиеті.-2015.-16 қазан.

 9. Бельгер, Г. Роллан соқпағы [Мәтін] / Г.Бельгер//Қазақ әдебиеті.-2015.-16 қазан.-Б.9.

 10. Дәулекенова, А.  "Халқы сүйген қаламгерлер" [Мәтін] /А.Дәулекенова // Заңғар. - 2014. - 28 қараша. - Б.6.

 11. Досжан, Д. Бастау [Мәтін]:Р.Сейсенбаевтың «Аңсау» атты кітабына сын /Д.Досжан //Қазақ әдебиеті.-1976.-5 қараша.

 12. Есдәулет, Ұ. Роллан Сейсенбаевтың 60 жасына [Мәтін] / Ұ. Есдәулет // Аманат. - 2006. - №5. - Б.190.

 13. Ескендерұлы, Ғ. Дарынымен танылған тұлғалар [Мәтін] / Ғ. Ескендерұлы // Егемен Қазақстан. - 2016. - 27 қаңтар. - Б.15.

 14. Жангожа, Р. Роллан Сейсенбаевтың коды - Код Роллана Сейсенбаева [Мәтін] / Рустем Жангожа.-Жидебай-Шилі өзек: Междунар. клуб Абая,2013.-174 б.

 15. Жұртбай, Т.Елі үшін еңіреген жүрек[Мәтін]: жазушы Р.Сейсенбаев туралы/Т.Жұртбай//Қазақ әдебиеті.-2006.-20қазан.-Б.11.;Аманат.-2006.-№5.-Б.187- 190.

 16. Зекенұлы, Қ. Жазушымен кездесу [Мәтін] // Семей таңы.-2001.-9 ақпан.-Б.5.

 17. Зекенұлы, Қ. Ролланның анасы [Мәтін] : жазушы Р.Сейсенбаевтың анасы Рәшида Нілдібайқызы туралы/ Қ. Зекенұлы // Ертіс өңірі. - 2009. - 4 наурыз. - Б. 16. 

 18. Ихсанғали, С. Руханият төңірегіндегі дидарласу:облыс әкімі Н. Ноғаев жазушы халықаралық Абай клубының президенті Роллан Сейсенбаевты қабылдады /С. Ихсанғали // Орал өңірі.-2014.-1ақпан.-Б.3.

 19. Кәкішев, Н. Жазушымен өткен әсерлі кездесу[Мәтін] /Н. Кәкішев // Семей таңы .-2015.- 23 қазан.-Б.2.

 20. Кәрібаева, Б. Талап деңгейі [Мәтін] : әдеби-сын мақалалар / Б. Кәрібаева. -Алматы : Жазушы, 1984. - 160 б.

 21. Кемелбаева, А. Роллан Сейсенбаев проза жанрында [Мәтін] /А.Кемелбаева //Қазақ әдебиеті.-2008.-25-31 қаңтар.-(№3-4).

 22. Кеңесбаев, Т. Асау, жүрек алқынба… [Мәтін] / Т.Кеңесбаев // Ертіс өңірі.–2015.–14 қаңтар.– Б. 10.

 23. Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық. - Алматы:Білік,Баспа үйі, 1999.-Б.591.

 24. Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық. - Алматы: Аруна баспасы, 2005.-Б.468.

 25. Қазақстан жазушылары ХХ ғасыр: Анықтамалық -Алматы: Ана тілі баспасы. 2004.-Б.277.

 26. Қазақстан Жазушылары: Анықтамалық.-Алматы: Ан Арыс баспасы, 2009.-Б.353.

 27. Қайран, Ә. Жазғыра көрме[Мәтін]: өлең / Ә. Қайран // Аманат.- 2006.- № 5.-Б.192-193. Р.Сейсенбаев – 60 жас.

 28. Қарағойшин Қ. «Жазушы халық жағында болсын!»: жазушы драматург Роллан Сейсенбаевпен сұхбат /Қ.Қарағойшин//Орал өңірі.-2013.-19 қыркүйек.-Б.8.

 29. Мағауина, З. Семейді кезінде қалай жырлаған? [Мәтін] /З.Мағауина // Ертіс өңірі.-2008.-5 қараша.

 30. Майор, Ф. Ел байлығы таланттармен өлшенеді [Мәтін]: ЮНЕСКО-ның бас директорының Қазақстанға ресми сапары қарсаңындағы Ф.Майормен сұхбат /сұхбаттасқан Р.Сейсенбаев // Егемен Қазақстан.-1994.-20 шілде.

 31. Мәмет,С. Қыпшақ тіліндегі "Шаһнаме" [Мәтін]: эпосы /С.Мәмет // Егемен Қазақстан.- 2013.- 11 қазан.

 32. Мир-Хайдаров, Р.   «Роллан және Аманат» [Мәтін] / Р. Мир-Хайдаров// Ақтөбе газеті.-2011.-10 ақпан.

 33. Мир-Хайдаров, Р.«Уақыт дәлелдеген ақиқат» [Мәтін] / Р. Мир-Хайдаров //Ақтөбе газеті.-2012.- 13 қыркүйек.- Б.25.

 34. Мүсірепов, Ғ. Ұлпан [Мәтін] : роман / Мүсірепов, Ғабит. - Алматы : Раритет, 2006. - 256 б. - (Алтын қор кітапханасы: қазақ прозасы қазынасынан).

 35. Назарбаев, Н.Ә. Кітап ең сабырлы ұстаз [Мәтін] / Н.Ә. Назарбаев //А.Құнанбаев  Ынталы жүрек. - Алматы , 2010. - 158 б.

 36. Назарбаев, Н.Ә. Кітап - ең сабырлы ұстаз [Мәтін] / Н. Назарбаев // Егемен Қазақстан. - 2001. - 20 сәуір. - Б.2.

 37. Нәріков, А. «Аманат» журналы – аймақта. Ақ Жайық ақын – жазушыларын әлем оқиды [Мәтін]: әдебиет әлемі / А. Нәріков//Орал өңірі.-2014.-6 мамыр.-Б.7.

 38. Нұрсапаров, Д. Сейсенбаев студенттермен сырласып қайтты [Мәтін] /Д.Нұрсапаров // Дидар.-2010.-12 наурыз.-Б.1.

 39. Өкенұлы, С. Қазақтың қос қаламгері Венгрия мәдениет министрінің арнайы сыйлығына ие болды[Мәтін]: Венгр ақыны Атилла Йожефтің шығармаларын аударған Қ. Мырзалиев пен Роллан Сейсенбаевқа «Pro CuItura Hungarika” сыйлығы берілді// Айқын.-2005.-11 мамыр.-Б.5.

 40. Сабырбаев, Қ. Сана мен сапа немесе «Кітапты ардақтайық, аялайық, ағайын!» [Мәтін] / Қ. Сабырбаев // Егемен Қазақстан.-2010.-27 қаңтар.-Б.4.

 41. Сәрсеке, Г.Ә. Р. Сейсенбаев шығармаларындағы кейіпкерді мінездеуші тілдік-стильдік тәсілдер: Филол. ғылымд. канд. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. дис. автореф. / Гүлнәр Әдебиетқызы Сәрсеке; Ғылыми жетекшісі М. С. Серғалиев; әл-Фараби атын. ҚазМҰУ.- Алматы: [Б. ж.], 1998.- 27 б.

 42. Сейсенбаев,Р. Астана жұртшылығымен жүздесті [Мәтін]/Р.Сейсенбаев//Егемен Қазақстан.-2006.-18 қазан.

 43. Сейілова, А. Батыс пен Шығыс арасына жол салған[Мәтін]: жазушы Роллан Сейсенбаев туралы /А. Сейілова // Егемен Қазақстан.-2006.-18 қазан.

 44. Семей өңірінің ақын-жазушылары [Мәтін] : био-библиографиялық көрсеткіш / Абай атындағы әмбебап ғылыми кітапхана.-Семей: Талант,2005.– Б.96.

 45. Серғалиев, М.  Кең өріс [Мәтін] : Сейсенбаев Р. шығармасы туралы, әдеби - сын мақалалар / М. Серғалиев. - Алматы : Жазушы, 1983. - 254 б.

 46. Сейсенбаев,Р.//Советтік Қазақстан жазушылары [Мәтін]: био-библиографиялық анықтамалық .құрастырушылар/С.Ахметов, Д.Еркішев.-Алматы: «Жазушы» 1987.-Б.551-552.

 47. Сыбанбаева, А. Суреткер парызы[Мәтін]: жазушы Роллан Сейсенбаевтың шығармалары туралы/ А.Сыбанбаева // Қазақстан мұғалімі.-1993.-31 желтоқсан.

 48. Сыдықов, Т. Мұхитқа апаратын жол[Мәтін]: жазушы Роллан Сейсенбаевтың шығармашылығы туралы /Т.Сыдықов//Жетісу.-2012.-24 қараша.-Б.8.

 49. Торайғыров,С. Дүние дөңгелегі айналады [Мәтін]: таңдамалы/ С.Торайғыров.-Алматы: Халықаралық Абай клубы,2009.-356 б.- (Аманат журналының кітапханасы).

 50. Төлеуов, С.  "Игі жақсылардың көбі Абайдан бейхабар..." [Мәтін] / С. Төлеуов // Ертіс өңірі. - 2009. - 28 қаңтар.- Б.2.

 51. Төрежанов, Қ. Қазақ жазушысы Польшаның орденімен марапатталды[Мәтін]:Роллан Сейсенбаев/ Қ.Төрежанов //Айқын.-2006.-10 қараша.

 52. Ұлы елдермен көршілестік ұлы жауапкершілік жүктейді [Мәтін] : Р.Сейсенбаев жарастық жырының жалғасы жазылады //Егемен Қазақстан.-2002.-25 желтоқсан.

 53. Хайдаров, Р.М.Уақыт дәлелдеген ақиқат [Мәтін] / Р.М.Хайдаров// Роллан Сейсенбаев. Көптомдық шығармалар жинағы.-Алматы,RS; Халықаралық Абай клубы,-2015.-Т.1.-Б.44-59.

 54. Хамзина, Г.С. Көркем прозадағы «еркек» және «әйел» концептілерінің тілдік көрінісі[Мәтін] А.Сейдімбеков, Д.Исабеков, Б.Нұржекеев, Р.Сейсенбаев, М.Мағауин шығармалары бойынша /Г.С. Хамзина // ҚарМу хабаршысы. Филология сериясы – Вестн. КарГУ. Сер. филология.- 2009.-№4.-Б.89-94.

 55. Шойынбек, Ж. Жалған «пайғамбарды» жалаулатқан жасанды «одақ»[Мәтін] /Ж.Шойынбек// Түркістан.-2008.-26 маусым.


Есімдер көрсеткіші

А

Абай (Құнанбаев). 39,48,58,59,63,72,112,118,122,128,129,130,140, 143, 151, 152, 155,164, 169,203.

Аймауытов,Ж. 131.

Айтұлы,Н. 170.

Алигьери,Д. 132.

Алимардонов,А. 167.

Аманжол,Қ. 171,172.

Анатолий,К. 173.

Аронұлы,С. 106,133,134.

Ахметов,К. 57,214.

Ә

Әл-Машани, А. 112.

Әлдібаев, Н. 174.

Әлімбек,К.45,53.

Әлімжанов, Ә. 135.

Әуезов, М. 168,175.Б

Бақтыгереева,А. 113.

Бельгер,Г. 123,124,176,177.

Бөкеев,О. 4.

Г

Гачев,Г. 136.Гете,И.В. 93,137.

Д

Дәулекенова, А. 178.

Досжан,Д. 18,179.

Дүйсенов,М. 114.Е

Ерғалиев, Х. 168.

Есдәулет,Ұ. 180.

Ескендерұлы,Ғ. 181.

Еркешов,Е. 214.Ж

Жабаев,Ж. 138.

Жангожа,Р. 182.

Жанғалиев,Т. 139.

Жансүгіров,І. 140.

Жолдасбеков,М. 56.

Жұмабаев,М. 108,143.

Жұмағалиев,Қ. 145.

Жұртбай,Т. 183.

Жүсіпов, Н.К. 147.З

Зекенұлы,Қ. 184,185.И

Исабеков,Д. 32.

Иассауи,А. 148.

Ибрагимов,Т. 22.

Ихсанғали,С. 185.

К

Кәкішев,Н. 187.

Кәрібаева,Б. 186.

Кекілбаев, Ә.124,168.

Кемелбаева,А. 189.

Кеңесбаев,Т. 190.

Көпейұлы,М.Ж. 75,147.

Қ

Қайран,Ә. 146,195.

Қанафин,А. 28.

Қарағойшин,Қ.69, 196.

Құдайбердіұлы,Ш. 65,150,151,152,153,154.М

Мағауина,З. 197.

Мағауин, М.222.

Майор,Ф. 198.

Мақатаев,М. 132,155.

Матаев,Т.139.

Мәмет,С. 199.

Мир-Хайдаров,Р. 200,201.

Молдағалиев,Ж. 157.

Мұқашұлы, М. 107.

Мұратбеков,С. 135,158.

Мұстафин,Б. 54.

Мұхит. 216.

Мүсірепов,Ғ. 90, 202.

Мырзалиев,Қ. 141,159,207.

Н

Назарбаев,Н. 160,203,204.

Нәріков,А. 205.

Ноғаев,Н. 186.

Нұрсапаров,Д. 206.

Нүсіп,А. 101.О

Олжабай,С. 61.

Оразалы,С.90.

Ө

Өзтүрiк,Ө. 44.

Өкенұлы,С. 207.

Өтемісұлы,М. 29,115,156.

П

Петёфи,Ш. 64,78,141,161.Р

Руставели,Ш. 99,162.С

Сабырбаев,Қ. 208.

Сәрсеке,Г.Ә. 209.

Сейдімбек,А.94,222.

Сейсенбаев,Р. 1-111,117-127,141,142,144,147,157,158,163,164,

167, 210, 214, 220.

Сейілова,А. 211.

Сейітов,Т. 17.

Серғалиев,М. 209,213.

Серікбаева,К. 112,127,142,143,157,158,166,167.

Смирнов,Н. 87.

Сүлейменов,О. 36,165.

Сыбанбаева,А. 215.

Сыдықов,Т. 216.Т

Тарбағатай. 95.

Тоқбергенов,Т. 114.

Торайғыров,С. 217.

Төлеуов,С. 50,52, 74,218.

Төрежанов,Қ. 60,219.

Түгелбай, Г.79.

Түлкиев,Б. 51.У

Уәлиханов,Ш. 166.Х

Хайдаров,Р.М. 221.

Хамзина,Г.С. 222.

Ф

Фирдоуси. 137,167.Ш

Шаяхметов,М.102.110.

Шекспир,В 168.

Шойынбет,Ж. 223Произведения Роллана Сейсенбаева
1972


 1. Сейсенбаев, Р. Операция[Текст]:рассказ/ Р. Сейсенбаев; пер.на укр. яз. С.Клименко// Созвездие:сб.-Киев:Днипро.-Укр.,1972.-254с.


1975


 1. Сейсенбаев,Р.  Жажда[Текст]:рассказы и повести/Р. Сейсенбаев; пер. с каз. авт.-Алматы: «Жазушы» , 1975.


1976


 1. Сейсенбаев, Р.Последний снег [Текст]/Р, Сейсенбаев; пер. с каз. М.Голосовской //Мы молодые: рассказы.- М.,1976.-352с.

 2. Сейсенбаев, Р. Найти себя[Текст]:повесть для театра: в 2-х ч. / Р. Сейсенбаев, Е.Обаев; аториз. пер с каз. П.Павловского; отв. ред. М.Ефимов.-М.:ВАПП,1976.-45л.


1978


 1. Сейсенбаев, Р.Последний снег[Текст]: рассказы/ Р. Сейсенбаев, пер.с каз. авт.- М.: Молодая гвардия, 1978.- 143с. - (Молодые писатели).


1979


 1. Сейсенбаев, Р.Школа поэзии[Текст] / Р. Сейсенбаев //Вдохновение: сб./сост. Ю.Лопусов; предисл. Г.М.Марков . -М,1979.-С.209-210.


1980


 1. Сейсенбаев, Р. Всего одна ночь: Маленький роман[Текст]: повесть и рассказы/ Р. Сейсенбаев; пер.с каз. авт. — М.: Сов. писатель, 1980. — 304 с.

 2. Сейсенбаев, Р Если хочешь жить. Лестница в никуда[Текст]: романы / Р. Сейсенбаев, пер.с каз. - Алма-Ата : Жазушы, 1980. - 383 с. : ил.

 3. Сейсенбаев, Р. О Сабите Муканове[Текст] / Р. Сейсенбаев // Сов. лит.- 1980.- N 7.- С. 122-123.


1981


 1. Сейсенбаев,Р. Так я ждал этого лета[Текст]: повести и рассказы/Р.Сейсенбаев; [худож. Ю.Юрьев].-Алматы:Жалын,1981.-281с.


1983


 1. Сейсенбаев, Р. Бегство[Текст]/Р. Сейсенбаев// Перевал: повести молодых каз. писателей / сост. Е. Сатыбалдиев. - Алма-Ата, 1983. - Кн. 3.- С .143 -210.

 2. Сейсенбаев , Р. Если хочешь жить[Текст]:роман, повести / Р. Сейсенбаев; пер. с каз. авт.- М.: Сов. писатель, 1983.- 447 с.

 3. Сейсенбаев, Роллан. Произведения Р.Сейсенбаева на языках народов СССР// Произведения писателей Казахстана на языках народов СССР (1917-1980 гг.): ретросп. указ.-Алматы,1983.-С.83,131,182,(434),923-934.

 4. Сейсенбаев, Р. О творческом пути драматурга Казахстана[Текст]/Р. Сейсенбаев; предисл. О.Сулейменова // Сов. драматургия.- 1983.- №2 - C.51.       

 5. Сейсенбаев, Р. Все будет хорошо[Текст]: рассказ /Р. Сейсенбаев; пер. Т. Нигорова//Средняя шк.- 1983.-№11.


1984


 1. Сейсенбаев,Р. Возвращение Казыбека[Текст]: повести и рассказы/Р. Сейсенбаев.- Алма-Ата: Жалын, 1984.- 347 с.: ил.

 2. Сейсенбаев, Р. Так ждал я это лето[Текст]:повести и рассказы/Р. Сейсенбаев.- Жалын: Алма-Ата, 1984.-281с. 3. Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет