«Бекітемін» Ажтти директоры Б. С. Ахметов 2015 жжүктеу 45.4 Kb.
Дата14.01.2018
өлшемі45.4 Kb.
түріПрограмма

«Бекітемін»

АжТТИ директоры

____________ Б.С. Ахметов

«____»___________2015 ж.
6M070400 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»

мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық бойынша тапсыру емтиханы сұрақтары

1. Программалау технологиясы
1. Си тілінің негіздері. Айнымалылар және арифметикалық өрнектер. FOR нұсқауы. Атаулы тұрақтылар. Литерді енгізу-шығару. Массивтер, функциялар, аргументтер. Мән бойынша шақыру. Литер массиві. Сыртқы айнымалылар және әрекет ету аймағы.

2. Типтер, операторлар және өрнектер. Айнымалылар атаулары, мәліметтердің типтері мен өлшемі, тұрақтылар, декларациялар, арифметикалық өрнектер, операторлар, қатынас операторлары, типтерді түрлендіру. Инкрементті және декрементті операторлар, биттік операциялар, меншіктеулер, есептеу реттері мен приоритеті.

3. Басқару. Нұсқаулар және блоктар, конструкциялар: if-else, else-if; қосқыш; while, for, do-while циклдері; break және continue, goto және белгі нұсқаулары.

4. Функциялар және программа құрылымы. Функция туралы негізгі мәліметтер; бүтін емес мәнді қайтаратын функциялар, сыртқы айнымалылар. Әрекет ету аймағының ережесі; статистикалық және тіркелетін (регистрлік) айнымалылар; блоктік құрылым; инициализация; рекурсия; Си-препроцессор.

5. Көрсеткіштер. Көрсеткіштер және адресі; функцияның аргументтері мен көрсеткіштері. Көрсеткіштер мен массивтер.

6. Көрсеткіштермен орындалатын арифметика. Адрестік арифметика; литерлік көрсеткіштер мен функциялар. Көрсеткіштер массиві; оның көрсеткіштеріне көрсету; көпөлшемді массивтер. Көрсеткіш массивтерін инициализациясы; көпөлшемді массивтердің орнына көрсету; командалық жолдың аргументтері.

7. Функцияның көрсеткіштері. Функцияның көрсеткіштері. Күрделі декларациялар.

8. Құрылымдар. Құрылымдар: негізгі мәліметтер. Құрылымдар мен функциялар; құрылым массивтері.

9. Құрылымның көрсеткіштері. Құрылымның көрсеткіштері. Құрылымдардың өзіне сілтеме жасауы. Кестені көру.

10. Біріктірулер.

11. Енгізу-шығару интерфейсі. Стандартты енгізу-шығару; форматты шығару. Ұзындық айнымалысы аргументтерінің тізімі; Форматты енгізу.

12. Файлға қатынас жасау. Файлға қатынас жасау; қателермен жұмыс. Жолдарды енгізу-шығару.

13. Препроцессор директиві. Атаулы тұрақтылар және макроанықтамалар; файлдарды қосу. Шартты компиляция.

14. Программалау стилінің элементтері. Басқару құрылымы және программа құрылымы.

15. Объектілі-бағытталған программалау: негіздері. ОБП түсігіні, ОБП принциптері мен парадигмасы.

2. Ақпараттық қауіпсіздік негіздері

1. Пәннің қысқаша сипаттамасы. Ұлттық қауіпсіздік негіздері жөнінде түсінік. Қауіпсіздік түрлері. Ақпараттық қауіпсіздік. Ақпаратты қорғау

2. Компьютерлік ақпараттың қорғанышына қойылатын талаптар. Жасырын ақпаратқа қойылатын талаптар. Құпия ақпараттарды қорғауға қойылатын талаптар

3. Қорғау жүйесінің сәулеті. Қауіп объектілері. Ақпарат қауіпсіздігіне төнетін қауіптердің сипаттамасы

4. Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздік үлгілері. Қауіпсіздік тетіктері. Қауіпсіздік саясаты және оның негізгі элементтері

5. Есептеу техникасы құралдарының қорғалу өлшемелері мен сыныптары. Қауіпсіздік саясатына қойылатын талаптар. Есепберушілікке қойылатын талаптар. Кепілділікке қойылатын талаптар. Құжатнамаларға қойылатын талап тар

6. Ақпарат қорғанышының аппараттық-программалық құралдары. Көшірмелеуден қорғаныш әдістері

7. Криптология. Шифрлау әдістерінің криптоберіктілігі. Құпиялылық және имитотұрақтылық

8. Компьютерлік стеганография. Компьютерлік стеганография әдісерінің жүзеге асырылуы.

9. Тораптық шабуылдардың түрлері мен олардан қорғану әдістері

10. Қорғалған ақпараттық жүйелердің негізгі сипаттамалары. Операциялық жүйенің қорғанылған ядросының тұжырымдамасы

11. Компьютерлік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде қауіпсіздік хаттамалары. Қауіпсіздік хаттамасының баяндалуы

12. Ақпаратты қорғау шаралары. Бағалау объектілерінің қасиеттері

13. Жүйенің қорғанышын бағалау. Ақпараттық қауіпсіздік деңгейін бағалау әдістері. Рұқсатсыз қатынас құру әрекеттерінтабу үшін сараптамалық жүйені пайдалану

14. Оңтайлылық өлшемелері. Оңтайлылықты бағалау.

3. Ақпараттар теориясы

1. Байланыс каналының жалпыланған құрылымы. Хабарлама, сигнал түсініктері.

2. Шартты энтропия.Екі статистикалық байланыстағы ансамблдерді біріктіру энтропиясы. Дифференциалды энтропия және оның қасиеттері. Кездейсоқ шаманың эпсилон-энтропиясы. Ақпарат саны.

3. Байланыс каналындағы жоғалтулар. Тасымалдаудың техникалық жылдамдығы. Ақпаратты тасымалдау жылдамдығы. Дискретті байланыс каналдарының өткізгіштік қабілеті.

4. Детерминдік сигналдарды уақытша көрсету түрі. Детерминдік сигналдарды жиіліктік түрде көрсету.

5. Үздіксіз модуляция. Импульстік модуляция. Модуляцияның сандық әдістері. Моделденген тербелістердің спектрлі талдауы.

6. Кодтау теориясының негізгі түсініктері. Тиімді кодтау (Шеннон мен Фано әдісі, Хаффмен әдісі). Аналогтық түрлендіргіштер. Кедергіге төзімді кодтау.

7. Cызықтық топтық. Топтық кодтар үшін кодтау және декодтаудың техникалық құрылғылары. Циклдік кодтау.

8. Уақыт бойынша кванттау (дискретизациялау). Котельников теоремасы бойынша санақ шығарудың жиілігін таңдау. Деңгейі бойынша кванттау.


Компьютерлік желілер

1. Желілердің жіктемесі.

2. Жергілікті компьютерлік желілердың топологиясы.

3. Мекеменің этолонды моделінің ашық жүйемен қарым-қатынасы.

4. Комуникациялық протоколдардың стандартты стегі.

5. Глобальді желілер технологиясы.

6. Плезиохронды сандық иеархиялық технологиясы.

7. Аналогтық телефондық желі. Магистральді желі және қолжету желілеры.

8. Өткізгішсіз желі: желі технологиялардың тенденциялары және болашағы
Компьютерлік және

программалық инженерия

Кафедрасының меңгерушісі _______________ Бейсембекова Р.Н.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет