Божието помазание за тебжүктеу 252.52 Kb.
Дата11.10.2018
өлшемі252.52 Kb.


Нашата позиция в Христос
пастор Бени Хин
Моля се, докато получавате това Слово, Бог Всемогъщи да Го използва, за да донесе сила и насока в Духа за вашия живот. За да бъде вярващият угоден на Бог, трябва да бъде правилно установен в три области: първо, неговата позиция; второ, живота му и трето, неговото воюване.

Повтарям, трябва да бъде здрав в Господа и това е неговата позиция, неговият живот и неговото воюване. Ако вярващият е недостатъчен в която и да било от тези три области, неговият християнски живот ще бъде слаб. Така че, първо - вашата позиция в Христос, второ - вашият живот в Христос и трето - вашето воюване в силата на Исус Христос. И удивително, книгата Ефесяни говори за тези три области. Първа, втора и трета глава разкриват нашата позиция, четвърта и пета глави разкриват нашия живот в Христос и шеста глава разкрива нашето воюване в Христос. Книгата Ефесяни е разделена на три части: от 1 до 3 глава говори за нашата позиция, 4 и 5 говорят за нашия живот в Христос и 6, за нашето воюване.

Нека започнем с Ефесяни 1:17-23. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете, и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство, и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите - сила, която е според действуването на могъщата Негова мощ, с която подействува в Христос Исус, когато Го възкреси от мъртвите и Го постави да седне от дясната Си страна на небесата, далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но също и в бъдещия. И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата, която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълнява всичко във всички. Апостол Павел се моли за три неща. В 17 стих казва: Бог на нашия Господ Исус Христос, Бащата на Славата, да ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете. Ние се нуждаем от Святия Дух, който е Духът на мъдрост и откровение, да ни даде: първо, познаването на Бог. Чуйте внимателно! Не можете да го получите, без да го поискате.

От сега нататък в молитва вие трябва да искате от Бог: Господи, моля Те, дай ми познаването на Теб. Разкрий ми чрез Твоя Дух Славата Си. Обещано е, че Бог ще го направи. Второто нещо, за което Павел се моли, е да познаем кои сме ние в Христос, нашето призвание в Христос, 18 стих: очите на сърцето ви да бъдат просветени, за да можете да познаете каква е надеждата на Неговото призвание, какви са богатствата на славата на Неговото наследство за светиите. Трето, 19 стих: и каква е превъзходно великата сила към нас вярващите. Три неща, за които апостол Павел се моли: първо - да можем да познаем Бог, второ - нашето призвание и трето - Неговата велика сила към нас. Всеки един от нас като вярващ трябва да започне да се моли: Господи, разкрий ми Себе Си! Господи, разкрий ми моето призвание! Господи, разкрий ми Твоята сила за моя живот! Когато направите това, неща ще започнат да се случват във вашия живот, ще откриете своята позиция в Христос, силата, която е ваша в Христос, и воюването. Апостол Павел в се моли за три неща. Първо, когато познаете Бог, ще познавате вашата позиция в Него. Когато познаете вашето призвание, ще знаете вашата сила в Него, и когато познаете вашата сила в Него, тогава ще знаете мощната сила, която ще бъде зад вас във воюването. За тези три неща всеки християнин трябва да се моли: Господи, разкрий ми Себе Си! Открий ми призванието, което имаш за моя живот! Разкрий ми Своята сила, за да знам кое е мое в Христос. Всеки християнин трябва да се моли за това. Ако искате победоносен живот, това е единственият начин. Светии, това е ваш избор. Вие можете да се молите, или да не се молите. Бог никога няма да ви насили. Той няма да ви насили да живеете така освен, ако вие не искате да живеете такъв живот. Всеки един тук има избор! Когато застанете пред Бог в Онзи Ден, Бог няма да може да бъде упрекнат, заради това, което се е случило във вашия живот.

Само вие можете да отговаряте за това, което вие сте направили. Това е ваш избор. Всяко нещо в живота е избор. Всяко нещо! Има воля на Бог и ваша воля. Вие избирате коя воля да бъде извършена. Какво каза Исус? Не Моята воля, а Твоята! Искам да ви кажа нещо, което може да ви шокира. Аз вярвам, че преди кръста Исус не искаше да умре. Вярвам, че Синът на Бог наистина не искаше да умре и заради това каза в градината: Ако е възможно, нека това да Ме отмине, но не Моята воля. Разбирате ли? Виждате ли предаването на Неговата воля на Бог? Той каза: Господи, не искам да умра, но понеже Ти искаш, Аз ще умра. Уау! Синът на Бог направи избор. Ако Исус беше избрал да не умира, ти и аз щяхме да бъдем загубени завинаги, но Той избра да умре. Той избра да се предаде на Божията воля, вместо на Своята воля. Защото в градината Той каза: Ако е възможно, нека да Ме отмине, но да бъде не Моята воля, а Твоята воля. Това показва, че има две воли: волята на Сина на Бог и волята на Отец. Синът като човек, помнете това, като човек Той имаше Своя Собствена воля. Той беше толкова много човек, като че ли въобще не беше Бог. И като човек, Той каза: Ако е възможно, нека да Ме отмине, но не Моята воля, а Твоята нека да бъде. Всеки един от вас тук ще дойде до едно място в живота си и ще трябва да вземе решение - дали ще продължи с Бог, или ще спре там, където е. Ваш избор е! Всеки един тук има избор и това е чудесно нещо за Бог, Той ни дава свободата да избираме - живот, или смърт; благословение, или проклятие; свобода, или робство.

Никой няма да може в Оня Ден да Го погледне, и да каже: Господи, Ти си виновен. Бог казва: Не, Аз ти дадох избор. Ти го направи. Това е. Не сте ли радостни, че имате избор? Не се ли радвате, че ние сме избрали Бог? Ние като вярващи можем да изберем да Го познаваме, или можем да не Го познаваме. Павел не говори на невярващи, а на вярващи, като казва: Моля се Бог да ви даде Дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете. Наш избор е, да кажем: Господи, дай ми го, аз го искам! Или мой избор е да не го искам. Тактичността на Господаря е да не ви насилва в нищо. Мой избор е дали искам да зная своето призвание и да ходя в него.

Мой избор е дали искам да познавам силата на Бог. Аз мисля, че има толкова много още за вас и за мен, и всичко, което трябва да направим, е да го изберем. Знаете ли, аз съм го казвал и преди. Аз съм толкова свободен тази сутрин да изляза от тази платформа през задната врата в колата си и да напусна служението. Свободен съм! Не можете да ме спрете. Даже Бог не може да ме спре, защото аз имам свободна воля. Но аз съм избрал да служа на Господ. Аз съм направил избора да не си тръгна. Направил съм избора да не напусна. Това е моят избор. И какво чудесно нещо е, че това е моят избор! Бог не ме е насилил, не ме е натиснал, не ме е дръпнал, Той просто го е поискал и аз съм избрал дали да бъде да, или не. И в Онзи Ден, когато аз Го видя, аз ще кажа: Господи, аз избрах да Ти служа. И тогава Той ще ми даде според това, което аз съм направил в служението. Ние всички правим грешки. Всички понякога бъркаме.

Чух една история от Кетрин. Скъпата Кетрин! Тя е мъртва от толкова много време, а все още нейните касети и материали ме благославят, защото Словото винаги е помазано. Тя говореше, че когато била на 10 години, а нейната майка перяла един понеделник. Понеделник винаги е бил ден за пране, и тя винаги е гладела дрехите във вторник. И една сутрин, докато майка й перяла дрехите, някой се обадил по телефона и казал: Една жена е мъртво болна, ще отидете ли до болницата? И така, тя отишла, а Кетрин останала сама вкъщи. Била на 10 години и майка й казала: Недей да докосваш нищо. В тези дни те изварявали дрехите. Кетрин си помислила, че може да изненада майка си и сложила всички дрехи, смесила всички цветове.

Изварила дрехите. Майка й се прибрала вкъщи в пет часа след обяд. Кетрин си мислела, че ще я изненада. Всички дрехи били оцветени, повредени. Някои от най-добрите дрехи на майка й били повредени. Тя казва, че майка й застанала и казала: Скъпа, добра работа си свършила. И Кетрин казва: Когато Бог погледне към нашата работа, може да бъде повредена, може да бъде в грешния цвят, но Той познава нашите сърца, и Той ще каже: Добра работа! И тя казва: Няма значение какъв е цветът, няма значение какво си направил, защото Бог ще види отвъд това нещо, и Той ще види, че сте се опитали да Му угодите. Колко често в живота ние се опитваме да Му угодим, и не вършим работата съвършено, но аз така се радвам, че Той не гледа на онова, което е направено, а Той гледа към нашето намерение. Някой да каже: Слава на Бог! Няма ли да си вдигнете ръцете и да Му благодарите, че Той е такъв? Той е точно такъв. Благодарим Ти, Исусе! Кетрин използваше майка си, за да каже: Майка ми видя отвъд факта, че аз повредих дрехите. Тя видя факта, че аз исках да й доставя удоволствие, и тя каза: Скъпа, добра работа! Добра работа, че е била повредила най-добрите дрехи. И това е точно като Бог, нали? И все още е наш избор. Кажете: Това е мой избор!

Павел не само се моли с тази молитва, но той каза в 20 стих, говорейки за силата на Бог: с която подействува в Христос Исус, като Го възкреси от мъртвите и Го постави да седне до дясната Си ръка в Небесни места. Най-удивителното е, че в Ефесяни 2:1-6 казва: И съживи вас, които бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете на непокорството, между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на ума, и по природа сме били деца на гнева, както и другите. Но Бог, Който е богат с милост, заради голямата любов, с която ни обикна, дори, когато бяхме мъртви в греховете си. Помислете за това, преди някога да сте Го познавали, Той ви съживи: съживи ни заедно с Христа, по благодат сте спасени, и ни издигна заедно, и ни направи да седнем заедно с Него в небесни места, в Христос Исус. Най-удивителното е, че Бог Всемогъщи преди някога да Го бяхте срещнали и да Го познавате, ви даде една позиция в Неговия Син, да сте седнали в Небесни места, в Христос преди да Го познавахте. Светии, ще ме погледнете ли? Бог Всемогъщи ви даде вашата позиция преди да Го бяхте избрали! И всичко, което вие направихте в новорождението, е да изберете тази позиция. Сега кажете с мен: Аз съм седнал в Христос в Небесни места.

Кажете: Моята позиция е позиция на почивка. Какво е? На какво? Така че, вашата позиция е първо, да си почивате. Да си почивате! Фред, ти седиш на стол, нали? Кой те държи? Ти ли държиш стола, или столът държи теб? Точно така, столът те държи. Гари, ти ли държиш стола, или столът те държи? Ти напълно си се отпуснал в стола и той те държи. Така е и в християнския живот. Ние се отпускаме в съвършено свършената работа на Христос.

Забележете, че християнството не започва със ставане, ходене, или тичане. То започва със сядане. Християнството започва със сядане. Повечето от нас, когато се спасим, искаме да ходим, така че да можем да впечатлим Бог, но когато го направим, не постигаме нищо, защото търсим да придобием, да получим чрез нашите дела и объркваме всичко. Когато започнем християнския си живот, има нещо в човешката природа, което казва: Аз искам да направя. Бог каза: Ти не разбираш. Вече е свършено. Недей да правиш! Просто остави свършената работа да те държи. Не прави, направено е! Исус на кръста каза какво? Свършено е! Тоест, направено е. Той не каза: Ще бъде продължено от някой друг. Това е най-голямата разлика между християнството и всички други религии. В християнството, в Христос работата е свършена.

Няма нищо да правиш, освен просто да се наслаждаваш на свършената работа на кръста. Кажете след мен: Ние сме седнали. Свършено е. Кажете го отново. Ние сме какво? Какво е? Свършено е. Светии, причината, поради която се проваляте е, че вие правите. Объркали сте всичко. Толкова е просто! Просто да седнеш! Библията казва в Евреи, че след като Исус напълно завърши работата, Той седна. Той какво направи? И Той още седи. Бог казва: съживи ни заедно с Христа, по благодат сте спасени, и ни издигна заедно, и ни направи да седнем заедно с Него в небесни места, в Христос Исус. В Ефесяни 1:20, подчертайте си това в Библията: с която подейства в Христос Исус, като Го възкреси от мъртвите, и Го постави да седне до дясната Си ръка. Бог направи Христос да седне до дясната Си ръка в Ефесяни 1:20, и в Ефесяни 2:6 казва: и ни издигна заедно, и ни направи да седнем заедно. Той постави Исус да седне до дясната Си ръка в Ефесяни 1:20 и ни направи нас да седнем с Него до Неговата дясна ръка в Ефесяни 2:6, ние сме седнали, работата е свършена. Ще ви обясня това, но продължавайте да слушате, защото искам да продължа да чета 7 стих: за да може през идните векове да показва изобилните богатства на Своята благодат и Неговата нежност към нас чрез Христос Исус, защото по благодат сте спасени, чрез вяра и не от вас, това е дар от Бог. Кажете след мен: Ние сме седнали. Чрез вяра. Не чрез дела. Чрез вяра! Нека да ви помогна да разберете какво означава да седнеш. Ефесяни 1:3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който ни е благословил с всички духовни благословения. Кажете всички.

Това означава всички. Помислете си, ВСИЧКИ благословения. Вече сте изцелени, вече сте осветени, вече сте свободни и всичко, което Бог ви е обещал е ваше по обещание. То е ваше по обещание. Ако само позволите на Бог да ви го даде! Колкото по-дълго живея, толкова повече разкривам колко е лесен християнският живот, когато оставиш Бог да го прави, и колко е трудно, когато ти го правиш. Християнският живот е невъзможен, ако ти го правиш, но е лесен, ако Бог го прави. Ние не можем да се научим просто да си почиваме. Винаги искаме да правим нещо. Опитваме се да трупаме точки пред Бог. Не си ли спомняте какво се казва в Исая? Цялата ваша праведност е като какво? Омърсена дреха. Всички духовни благословения са вече наши. Просто им се наслаждавайте. Ефесяни 2:8-10 Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и не от вас; това е дар от Бог, не чрез дела, за да се не похвали никой. Защото ние сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог от преди е заповядал да ходим в тях. В тези три стиха има динамит. Здрав материал! Първо в 8 стих се казва: Защото по благодат сте спасени чрез вяра, с други думи вие нямате нищо общо с вашето спасение, вече е свършено за вас. Второ, не е от вас, това е дар от Бог. Вашият живот в Христос, вашата позиция, всичко, което Христос е направил и прави за вас, е дар от Небето, тоест подарък и за подаръка не се плаща, той е безплатен. И трето, не чрез дела, за да не се похвали някой.

Изобщо не трябва да работиш за това, не се налага да работиш. Не прави нищо! Защото ние сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог от преди. Кажете: От преди. С други думи вече е направено, е заповядал да ходим в тях. Християнският живот от началото до края е базиран върху този принцип на какво? Пълна зависимост от Бог!

Християнският живот от началото до края е основан върху една истина. Истината е: зависимост от Бог. Чуйте това! Когато седнете, това означава, че се оставяте Той да ви държи, а не обратното. Ако разберете това, ако го направите, ако позволите на Бог да ви даде, вие ще се радвате на резултатите на спасението, няма да има ограничения за Неговата благодат. Вижте, християнството е много просто. Просто му се наслаждавайте! Седнете. Просто повярвайте и Му се наслаждавайте. Толкова е просто! Ние сме го направили толкова сложно, а то е толкова просто! Заради това Павел каза в посланието си до коринтяните: Недейте да оставяте сатана да дойде и да изкриви умовете ви, така че да не можете да повярвате на простотата, която е в Христос. Християнският живот е обикновен, прост. Толкова е просто! Трябва да Му се доверите и да се наслаждавате. Толкова е просто! Чудесно е! Да седнеш означава да си почиваш. Само, когато си почиваме, ние напредваме в Христос. Трябва да седнем. Трябва да си почиваме. Нека Той да го направи! Не Му помагайте! То е направено. Сега отидете с мен в Евреи 4 глава, има мощна истина там. Искам да ви помогна да разберете какво имам предвид под “да седнеш”. В естествения свят го разбирате, но тук говорим за духовни неща.

Нека да видим Евреи 4:1-3 Понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. Защото на нас се донесе едно благовестие, както и на тях, но словото, което чуха не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в ония, които го чуха. Затова ние, повярвалите, влизаме в тая почивка, както каза Бог: "Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка"; ако и да са били свършени делата Му още при основаването на света. Какво се казва тук? Ние влизаме в Божията почивка чрез вяра, сядаме и се наслаждаваме на резултатите от кръста чрез вяра. Моля ви, бъдете внимателни на 10 и 11 стих: Защото този, който е влязъл в Неговата почивка, си е починал от своите дела, както и Бог от Неговите. Затова нека се стараем да влезем в тая почивка, за да не падне някой в това, да дава същия пример на неверие. Ако погледнете в 3 стих, ще прочетете ли с мен първия ред, до думата “почивка”, моля ви: затова ние, които сме повярвали, влизаме в Неговата почивка. Ние, които какво? Сега вижте 10 стих: защото този, който е влязъл в Неговата почивка, си е починал от своите дела, както Бог от Неговите. Нека се стараем тогава да влезем в какво? Единственото нещо, за което Бог иска да се стараем, е да влезем в Неговата почивката. Не се старайте да Му угодите, да Го впечатлите.

Старайте се да си почивате! Вие сте ме чували да разказвам тази история. На мен ми отне буквално 20 години да разбера едно изречение от Дейвид Дуплейси. Чуйте това! Някои от вас сте го чували, други не сте. Трябва да го чуете. През 1974 започнах да проповядвам Евангелието, бях млад, наивен, незрял в нещата на Духа. Година по-късно говорих на една конференция в Бруквил, Онтарио. Престоявах в Хилтън хотел. Там срещнах за първи път човека, който целият свят познаваше и уважаваше, самия господин Петдесятница, Дейвид Дуплейси. Той беше този, който донесе харизматичното движение в католическите църкви; този, който беше използван от Бог мощно, за да учи за кръщението по света. Той повлия с живота си на много хора. Те го наричаха господин Петдесятница. Помислете за почитта, която имаше този човек. Марти Филипс, жената, която ръководеше конференцията и работеше с Кетрин Кулман, ми каза: Ще отидеш ли с Дейвид до неговата стая? Колко поласкан се почувствах да мога да вървя с този човек на Бог! Този красив Дейвид Дуплейси с неговата бяла коса, великолепно облечен, носеше куфарчето си, и аз ходех до него толкова развълнуван, че имам шанса и възможността да бъда близо до такъв човек на Бог, като него, и си помислих, че мога да му задам най-големия си въпрос. Така че, аз казах: Господин Дуплейси, как мога да угодя на Бог? Просто исках да знам. Кажи ми как мога да угодя на Бог. И никога няма да забравя как човекът постави куфарчето си на земята, опря своя дебел, къс пръст в моите гърди, и ме избута до стената. И този нисък човек с бяла коса и очила, с неговия къс и дебел пръст в гърдите ми, ме погледна и каза толкова сериозно: Изобщо не се опитвай! И аз си мислех: Какво?! Аз просто попитах как мога да угодя на Бог, и той каза: Изобщо не се опитвай! Тогава той каза: Това не си ти, а Бог в теб! Лека нощ. И си отиде. Не е твоята способност, а Неговата способност в теб. Не ти, а Бог в теб. Аз стоях там, опрян в стената и още се чудех какво имаше той предвид, и го гледах как се отдалечава от мен към стаята си... Двадесет години по-късно най-накрая разбрах. Най-накрая разбрах какво имаше предвид той. Някои от нас никога няма да се научат, без Бог да ни накара да преминем през това нещо лично. Понякога си мисля, че Той чака докато напълно изтощиш силата си, докато си мъртъв, и Бог тогава казва: Добре, нека сега Аз го направя! Той чака докато цялата ти енергия е изхабена, чака докато накрая си мъртъв, и тогава Той казва: Сега Аз ще го направя! Първият ми урок в това беше в Питсбърг, Пенсилвания. Никога няма да го забравя докато съм жив. Знаете как Бог понякога използва нещата, за да ни научи.

Бях в Питсбърг, на първото ми събрание в службата на Кетрин Кулман. Тя беше мъртва точно от една година и по някаква причина, само Бог знае, те ме избраха да проведа нейната мемориална служба. И аз казах: Защо? И Майк ми каза: Ами, защото така искаме. И аз се появих, и си мислех: Това е моята голяма възможност. Никой не ме познаваше тогава, освен Фред, Спринг, Гари, и някои канадци, и аз си казах: Голям шанс. Дойдохме в Карнеги Мюзик Хоул в Питсбърг, красива сграда с красиви балкони. Беше красиво място. Хорът на Кетрин Кулман пееше. Този ден за първи път срещнах Джими Макдонълд, той ми каза: Ще покажем филма на Кетрин. След като покажем филма, аз ще те представя. Ще започна да пея нещо за името на Исус, и ти излизаш. И аз казах: Добре, готов съм. Но този следобед Маги Хартнър ми каза нещо, което ми отне 20 години да науча. Аз бях в нейния кабинет, и бях толкова развълнуван, че това е великата вечер, че аз щях да проповядвам на службата на Кетрин Кулман, и Маги ме погледна, и каза: Сега си отиди и се наспи. Изобщо не отивай да се молиш и да се опитваш да го направиш с твоите усилия. Какво?! Аз бях готов да бомбардирам Небето. Бях готов да отида и да се моля на езици пет часа. Аз бях готов да отида и да убедя Бог да го направи. И тази жена ми казва да отида и да спя?! И аз си помислих: Това е най-недуховната жена, която някога съм срещал. Мислех си как изобщо е възможно Кетрин да е работела с такава жена. Аз си отидох в стаята и, о, как се молих, как се молих само! Пет часа...

В продължение на пет часа аз бомбардирах Небето и сега, най-накрая се показах готов да отида за Бог, и си мислех: Тази жена ми каза да спя. Тя е откачена. И Джими ми каза: Готов ли си? И аз казах: Готов съм. Нека да отидем да го направим за Исус! Службата започна. Те показаха филма. И сега там, зад завесите аз замръзнах. Направо замръзнах. Аз гледах тези хора и си казвах: Господи, това е най-великото нещо, което някога съм виждал. Джими беше казал, че когато започне да пее хорът, аз трябваше да изляза, когато пеят за Исус и Неговото име. И те изпяха песента веднъж, и го нямаше Бени. Изпяха песента още веднъж, нямаше го Бени. Изпяха песента трети път, и го нямаше Бени. Аз бях замръзнал зад завесите, и си мислех как само преди няколко часа бях толкова готов да служа на Бог. И един разпоредител дойде зад завесите и каза: Хайде, излизай! И Джими каза: Сега ще изпеем песента още веднъж и когато го направим, Бени ще излезе. И разпоредителя почти ме избута иззад завесите, и Джими каза: Къде беше?! И си тръгна. И сега всички ме гледаха, и имаше прожектор върху мен, и аз треперех.

Горките жени пееха за Исус, и аз като не направих нищо, промениха песента, и когато промениха песента, умът ми изключи. И когато умът ми изключи, аз не знаех какво да направя. И единственото нещо, което те можеха, беше да пеят същата песен, която бяха пели. И понеже смених гамата, аз започнах да пея в много висока гама и никой не можеше да пее с мен, и аз пеех сам: Исусе, Исусе! И никой не можеше да пее с мен. Горките музиканти се тормозеха. Аз умирах. Всички хора се чудеха кой е този откачен човек, кой е този идиот там, който се опитва да проповядва за Кетрин Кулман. Господи, как се тормозех! Цялото място ме гледаше. Опитвах се да пея във фалшивата гама. Беше ужасно. След това аз започнах да викам към Бог, и се предадох. Забравих всички хора. Забравих всичко. Само знаех, че Исус и аз бяхме сами. Тогава аз погледнах, и казах: Господи, не мога да го направя! Съвсем на глас. Всички стояха тихо и гледаха как се мъчи човека, и аз казах: Не мога да го направя, Господи. В същия момент Той каза: Понеже ти не можеш, Аз ще го направя. Това беше първият ми урок. Хора, казвам ви, че ако не се научите да сядате, Бог ще ви постави в едно място, където може така да се смутите, докато накрая не се предадете и не кажете: Господи, не мога да го направя. И колко често сте се опитвали да се молите, и сте заспивали? Опитвали сте се да четете Библията и сте заспивали. И колко пъти сте се прозявали и сте забравяли какво сте прочели само пет минути преди това?

Бъдете честни! Колко често сте казвали: Ще чета Библията. И сте чели Библията. И ако дойда, и ви попитам какво сте прочели, вие изобщо няма да знаете какво сте прочели. Защо? Защото е плът. Не си ли спомняте какво каза Павел? Нито една плът няма да се похвали в Неговото присъствие. Няма добро нещо в мен! Така че, предайте се! Седнете! Какво става, когато седнеш? Оставяш се някакъв друг източник да те държи. Не вие Го държите. Вие просто се отпускате, всичките ви мускули са отпуснати. Отпускате се... Започваме християнския живот, като сядаме. Кажете го: Започваме християнския живот, сядайки. Трябва да се стремим да влезем в какво? В Почивката! Бог каза: Стремете се да влезете в почивката Ми. Не в Небето, в почивка. Сега всички обърнете на Исая 30 глава. Толкова е прекрасно! Това помага ли ви?

Вижте, единствено Святият Дух може да ви го разкрие. Толкова е просто, че и дете може да го разбере, но вие, порасналите, си мислите, че е много сложно. Някои възрастни не могат да бъдат деца отново. Просто бъди дете отново и го остави Той да те държи. Ключът за победата е да седнеш. Ние сме седнали в Небесни места. Това е. Исая 30:15 казва: Защото така каза Господ Йеова, Светият Израилев: В завръщане и почивка ще се избавите. Толкова е чудесно! В завръщане и какво? В завръщане и какво ще се избавите? И какво означава почивка?

Означава просто да се наслаждаваш на работата на кръста. Нека Бог да ви държи. Наслаждавайте се на извършената работа на Голгота. Харесва ми това: в безмълвие и увереност ще бъде силата ви, но Израел не го направи: Но вие не искахте това. Колко пъти вие сте казвали: Искам, Господи. Ще го направя. Кажете: Искам, Господи. Кажете: Господи, ще го направя. И всичко, което трябва да направите, е, да се покорите на Бог. В завръщане и в почивка ще бъдете спасени. Уау! Християнският живот започва със сядане. Бог доведе Сина Си. Обичам това нещо! Бог доведе Сина Си на земята, доведе свършената работа към вас и каза: Седнете и се наслаждавайте! Това е мощна истина. Запомнете я. Бог създаде този свят в колко дни? Шест. На седмия ден Адам започна живота си на земята. Адам започна да живее в събота. Бог го създаде на шестия ден, но когато той започна живота си, беше събота.

Приятели, Бог иска да живеете в Съботата. Целия християнски живот трябва да бъде живян в събота. Чухте ли какво казах? Колко от вас разбраха какво казах? Помахайте ми. Тези, които не сте разбрали, мъчно ми е за вас. Адам започна живота си с Бог в събота. С други думи той не познаваше работата, той знаеше само наслаждението, удоволствието. Бог направи всичко и после каза: Адам, наслаждавай се! Бог можеше да го създаде на първия ден и да каже: Хайде, помагай Ми, но чак когато всичко беше готово, Бог каза: Всичко е готово за теб. Влез. Това имаше предвид Павел, когато говореше за Адам в Евреи 4 глава. Вкъщи си го прочетете отново, ако сте го забравили. Там се казва: Защото Бог създаде света в шест дни, и на седмия си почина. С други думи Адам започна да живее в събота. Какво казва Лука 14:17? Харесва ми това нещо. Просто си го запишете. Лука 14:17 казва: Елате, всичко е готово. Какво казва?

Елате сега, понеже всичко е готово. Първо започваме живота си, сядайки. Толкова е чудесно това! Исусе, хвалим Те за това. Слушайте, светии. Колко от вас искат да бъдат свободни от греха? Просто седнете. Защото Евреи 4 глава казва: Този, който си почива е свободен от грях. Не си ли спомняте? Прочетохме го в 4 глава на Евреи. Или си мислите за вашето пиле, или за някое ядене, което сте си приготвили, и сте гладни? Но това е по-добро ядене от всичко, което можете да получите на което и да било друго място. Така че, престанете да си мечтаете и се върнете тук. Словото на Бог казва, че ако седнете, ще бъдете свободни от грях. Така че, престанете да се биете с този грях и седнете. Някога гледали ли сте филма “Човекът, наречен Питър”? Колко от вас са го гледали? Помните ли жената на Питър Маршъл, когато беше болна? Тя се молеше, и се молеше, и се молеше, и какво стана? Нищо. Един ден тя се предаде, и каза: Господи, предавам се. Точно тогава Бог я изцели. Знаете ли защо някои хора са болни? Защото се бият, за да бъдат изцелени. Те блъскат вратата, за да бъдат изцелени, но Бог казва: Не разбирате. Вие вече сте изцелени. Просто ходете в това изцеление. Наслаждавайте се!

Святи Душе, моля Те, нека да видят това нещо! Кажете след мен: Докато съм седнал, аз съм под благодат. В момента, в който започна да ходя и да работя, аз поставям себе си отново под закона. Искате ли да бъдете под благодат? Седнете! Харесвам това. Какво трябва да направим, за да бъдем под благодат? Трябва да сме седнали. Кажете: Седнали. Помнете, че в Ефесяни, когато апостол Павел каза, че сме седнали, той каза: По благодат сте спасени. Ако искате да бъдете под благодат, седнете. В секундата, в която започнете да правите нещо, вие поставяте себе си отново под закон. Има различен вид ходене и сега ще разгледаме това.

Вижте какво казва Павел в Ефесяни 4:1, той минава от седене в ходене. Казвате: Чакай малко сега, Бени Хин! Ти каза, че не можем да ходим. Не! Този вид ходене е различен от ходенето и работенето. Ние ходим от седнала позиция. Ехо! Ние ходим от какво? И ще кажеш: Как ще го направиш?! Не можеш да го направиш в естествения свят, но можеш в Духа. Павел казва в 1 и 2 глава на Ефесяни, че ние сме седнали, и сега в 4 глава казва за това: Аз, затворник за Господ, ви моля да се ходите достойно на призванието, към което бяхте призовани. Всички вие си подчертайте това, което ще ви кажа. Първо, Ефесяни 4:1 ходете достойно за живота, който ви е даден. Второ, Ефесяни 5:2 и ходете в любов, така, както и Христос ни е обикнал. Трето, Ефесяни 5:8 защото някога бяхте тъмнина, но сега сте светлина в Господ, ходете като деца на светлината. Той ни казва, че сме седнали в Ефесяни 4:1, в Ефесяни 5:2 казва да ходим в любов, в Ефесяни 5:8 да ходим като деца на светлината.

Това ходене не означава да работиш. Това ходене означава да показваме кои сме. Думата ходя на гръцки означава да показваш кой си в Христос. Това не е работещо, а прокламиращо ходя. Кои сме ние в Христос? Ходете достойно на призванието. Как ходим достойно? Върнете се в Ефесяни 4:2 със смирение, кротост, дълготърпение, като си прощаваме един на друг в любов, като се стараете да запазите единството на Духа в свръзката на мира. Така че, как ходим достойно? Като показваме плода на Духа. Ефесяни 5:2, Павел казва: Ходете в любов така, както и Христос ни е обикнал и даде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма. Как правим това? Как ходим в любов? Чуйте това! Свети, това е чудесно.

В Ефесяни 5:3-5 той ни казва какво означава да ходиш в любов. Ако си обикнал Бог, няма да позволиш на разврат, нечистота, алчност и мръсни шеги дори да се споменават между вас: Блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии; нито срамотни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, но по-добре благодарение. Светии, как ходим в любовта на Бог?

Като не ходим в мърсотията на врага. Чухте ли това? И тогава той казва: Ходете като деца на светлината. Как правим това? Кажете с мен: Ние сме Небесни хора, които седим в Небесни места, но трябва да доведем нашето небесно обкръжение в земното ни обкръжение. Нека вашата светлина да свети между хората. Да ходиш не означава да работиш. Означава да разкриваш кой си в Христос, да доведеш това, което си ти от Небето на земята. Павел ни казва в Ефесяни 3:20, че има мощна сила, която работи в нас и самият той се стреми според тази сила (Колосяни 1:29). Това е тежка храна, хора. Не можете да доведете Небесните места в земното си обкръжение освен, ако не го направите чрез силата, която вече е във вас.

Ефесяни 3:20 А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим. Според кое? Според силата, която работи в нас. Кажете с мен: Има мощна сила, която работи в мен, защото аз съм седнал в Небесни места. И вижте, тези Небесни места са места на сила и мощ. Тази мощна сила вече е във вас. Бог иска да я разкривате на тези около вас, но как го правите? Погледнете в Колосяни 1:29 Затова и се старая, като се боря според Неговата сила, която действува в мене мощно. Как се стараем? Какво означава да се стараеш? Не означава да работиш, за да спечелиш авторитет. Означава да разкрием кои сме ние на земята, на тези около нас. Борим се да покажем кой е Христос в нас, чрез силата на Духа, която живее вътре в нас. Все още всичко се връща до: Не чрез сила, не чрез мощ, но чрез Моя Дух, казва Господ. Всичко се връща до: Не съм аз, а Христос. Всичко се връща до: Всичко, което трябва да направя, е, да се предавам и да позволя на Бог да живее живота Си в мен. Толкова е чудесно! Тайната за силата, която е в нас, тайната за живота на вярващия лежи в Неговата почивка - почивката в Христос. Кажете: Тайната за силата, която е в мен, остава върху мен, докато седя и си почивам в Христос. Светии, в свършената Му работа е всичката сила, от която имам нужда и в момента, в който се предам, силата на Бог, цялата Му сила, е моя. Но ако се махна от това, губя всичко. Аз ходя от седнала позиция. Разкривам силата на Бог от седнала позиция, в зависимост от Господ. Има още толкова много тук! Само тези, които са седнали, могат да ходят. Кажете: Ние седим с Христос.

Нека да ви кажа това, толкова е мощно. Ние седим с Христос на Небето, за да можем да ходим пред хората на земята. Не можете да ходите пред хората, освен ако не сте в Христос. Невъзможно е да го направите без това. Господи Исусе, давам Ти славата.

Погледнете Филипяни 2:13, мощно Писание, което често е неразбрано. Някои са го проповядвали, че ние трябва да работим. Бог не казва: Работете! Казва: Почивайте си! Той работи във вас: Защото Бог е, Който работи във вас и да го желаете това и да го вършите.

Кой работи във вас и вие си почивате в Неговата работа? Но вижте какво се казва в 12 стих: Затова, възлюбени мои, както сте били винаги покорни, не само както при мое присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет. Това е частта, където вие казвате: Чакай малко. Тук се казва сега, че трябва да работя. Не! Бог го работи в теб, докато ти си седнал. Ние го изработваме, докато ходим от тази позиция. Да го изработиш не означава да работиш за това. Бог не каза: Работи за това.

Той каза: Освободи го! Аз работя в теб, ти го разкриваш на хората. Аз работя в теб, а ти го показваш на тези около теб. Да го изработваш не означава да работиш за това, означава да го показваш. Освободи го! Вие не работите за това, вие го изкарвате от вас. Не го пазете, покажете го. Разкрийте го! Нека светлината ви да свети, каза Исус. Това имаше предвид Павел, като каза изработвам го: показвам го със страх и трепет. Светии, обърнете на Ефесяни 6 глава и вижте какво става тук. Павел се премества от седнала в ходеща, разкриваща позиция и най-накрая в стояща, което не означава само да стоиш. Гръцката дума казва нещо друго.

Ефесяни 6:10, толкова е чудесно! Най-накрая, братя мои, бъдете силни в Господа и в силата на Неговата мощ, която вече е във вас, и облечете Божието всеоръжие. Но вижте какво се казва в 14 стих: Стойте, прочее. Християнският живот започва със сядане, което води до ходене и най-накрая до стоене срещу врага. Какво означава думата стоя на гръцки? Означава устоявам земята си. Тоест не оставяй вражеските сили да се върнат в тази територия, която Бог вече ти е дал. Най-забележителното е, че под помазанието Павел не каза: Завладявайте! Той каза: Стойте! Не каза: Движете се за територията! Каза: Стойте! Не каза: Завземайте още. Каза: Стойте! Знаете ли защо? Защото вече е наше. Всичко е наше. Победата е спечелена. Ало?! Победата е спечелена! Християнският живот започва с почиване. Води от тази позиция до ходене. Когато ходите, само тогава можете да устоявате, да се противопоставяте на силите на ада. Стойте, прочее. Сега, най-интересното нещо. Ако погледнете в тази глава, какво виждате?

Защитни оръжия. Почти всички са оръжия на защита. Даже и мечът често се използва за защитно оръжие. И нито едно нападателно оръжие. Защо?! Защото тези оръжия не са ни дадени да можем да завладяваме, а да можем да устояваме. Да пазим това, което е наше. Виждате ли, светии? Чуйте това! Сатана вече е изгонен. Бог ни даде територията и каза: Пази я! Ние, вярващите, си мислим, че Исус се нуждае от нашата помощ, за да завладее още. Не! Всичко е свършено. Победата е спечелена. Той каза: Свършено е. Не се налага да правиш нищо повече. Той каза: Дадох ти територията, така че, пази я! Пази я! Тя е твоя. Устоявай земята си.

О! Благодаря Ти, Исусе! Кажете след мен: Ние трябва първо да си почиваме в това, което Христос е направил, тогава да ходим в Него, и да стоим в победата, която Той е спечелил.

Трябва да ви повторя това. Има цяло едно послание тук. Хайде, кажете го отново: Ние трябва да си почиваме в това, което Христос е направил, тогава да ходим в Него като едно и да стоим в победата, която Той е спечелил. Това е послание на свобода. Устоявай земята си! Бог не иска от теб да завладяваш още територии, или да ходиш в нови земи, защото вече си в тях.

Всичко, което трябва да направиш, е, да ги пазиш. Да устояваш земята си. Земята е твоя. Недей да оставяш врага да ти я отнеме. Не се опитвай да спечелиш още една стъпка. Просто дръж това, което ти е дарено. Затова всички оръжия в Ефесяни 6 са защитни. Обичам това!

Кажете след мен: Господ е спечелил нападението, за да може ние да спечелим защитата. Той беше този, който дойде с нападателните оръжия, и ни даде защитните оръжия, и ни каза: Пазете го. Слава на Неговото име завинаги! Той спечели победата. Всичко, което трябва да направим, е да я пазим. Римляни 8:37 ни нарича какво? Обърнете там, завършвам. Повече от победител. Победителят вече е спечелил. Победителят е победил. Вие не сте само победители.

Вие сте повече от победители. Вие сте спечелили и отивате нататък. Римляни 8:37, нека да го прочетем заедно: Не; във всички тези неща, ние сме повече от победители чрез Този, Който ни е обикнал. Кажете след мен: Аз съм повече от победител. Така че, днес, дами и господа, вие не се биете за победа. Вие се биете от победа. Кажете: Аз не се бия за победа. Аз се бия от победа. Победата означава, че вече всичко е свършено. Вече е направено.

Някой да каже Алелуя. Някой да каже Алелуя!

Затворете си Библиите и станете.

* * *
Официален сайт на служение Бени Хин: http://www.bennyhinn.org.


Проповедите се разпространяват безплатно отпечатани и в mp3-формат.
За поръчка: grace@evrocom.net, Стефка Стойчева, Пловдив 4006, п. к. 11.
Електронно можете да ги изтеглите от тук: http://pavelcho.narod.ru/bennyhinn.html или от тук: http://www.gracebg.org/.
Скъпи братя и сестри от цялата страна,
Нека се обединим в молитва Бог да излее Духа Си над България, да ни дари съживление и да ни умножи, в Могъщото име на Исус! Дай ни една вяра, Небесни Татко - Твоята, едно сърце - Твоето, една цел - Твоята. Ела, Исусе, царувай над нас! Изпълни ни с Твоя Дух! Съсипи всяко дело на дявола и на плътта в умовете и сърцата ни. Изливай дух на покаяние. Разтърси всеки служител в България, всяка църква, всяко сърце! Амин.
Господи, молим Те, издигни помазани служители и в България, воини на поста и молитва, хора по Твоето сърце, пастири, мисионери, евангелизатори! Промени ни, Татко! Започни от мен и започни от днес. Научи ни да обичаме молитвата, Словото, Теб, Твоите хора и... враговете си.
Мир, милост и любов нека ви се умножават!Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет