Бюджеттік бағдарлама 502 Қазақстан республикасының бас прокуратурасыжүктеу 310.49 Kb.
Дата11.11.2018
өлшемі310.49 Kb.

Қазақстан Республикасы

Бас Прокурорының

2017 жылғы желтоқсандағы

№ 160 бұйрығымен

2018 жылғы 25 сәуірдегі өзгерістер және толықтырулармен БЕКІТІЛГЕН
Бюджеттік бағдарлама
502 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАС ПРОКУРАТУРАСЫ

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы2018-2020 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 001 «Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру».

Бюджеттік бағдарлама басшысы: Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары, Лукин А.И.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 81-VI Заңының 1, 4 және 5 баптары.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: республикалық;

мазмұнына қарай:

іске асыру тәсіліне қарай: жеке;

ағымдағы/даму:

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: заңдылықты қамтамасыз ету және құқық тәртібін нығайту.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: халықтың прокуратура органдарына сенім деңгейі 2018 жылға қарай 65%, 2019 жылы – 65,5%, 2020 жылы – 66%.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): бағдарлама нормативтік құқықтық актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуын, сондай-ақ мемлекеттік құқықтық статистика мен арнайы есепке алуды жүргізуді жоғары қадағалауды жүзеге асыру мақсатында, прокуратура органдары мен ведомстволарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, мемлекеттік органдармен, заңды компаниядармен және халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауға бағытталған.

Жоспарлық кезең шығыстарының ағымдағы қаржылық жылдың жоспарынан азаюы өтемақы төлемдері, әлеуметтік салыќ, байланыс қызметтері, өзге де ағымдағы шығындар сатып алуға арналған шығыстарды қысқартуына байланысты.


Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

мың. теңге

25 482 464,1

24 340 701

23 072 274

22 528 775

22 735 423

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

25 482 464,1

24 340 701

23 072 274

22 528 775

22 735 423


Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 100 «Уәкілетті органның жоғары қадағалау және мемлекеттік құқықтық статистика қалыптастыру саласындағы қызметін қамтамасыз ету».

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету,

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): 5 423 бірлік штат санымен Бас прокуратураның, Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің орталық аппаратын ұстау, коммуналдық қызметтер мен байланыс қызметтеріне, оның ішінде корпоративтік телекоммуникациялық желі қызметтеріне төлем жүргізу, негізгі құралдарды ағымдағы жөндеу, ғимараттарды, үй-жайларды жалға алу, қорлар, өзге де қызметтер мен жұмыстарды сатып алу.

Кіші бағдарлама прокуратура органдары қызметкерлерінің кадр әлеуетін нығайтуға, заңдылықты, құқық тәртібін және қылмыспен күресті қамтамасыз етуге, сондай-ақ халықтың прокуратура органдарына деген жоғары сеніміне қол жеткізуге бағытталған.Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

прокуратура органдары қараған жеке және заңды тұлғалар өтініштерінің саны

бірл.

257 756

207 900

207 900

207 900

207 900

құрастырылған статистикалық мәліметтер жинақтарының саны

бірл.

310

310

310

310

310

тектік есепке алу қорын сақтау бірліктерінің саны

бірл.

2  140 159

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

дактилоскопиялық есепке алу қорын сақтау бірліктерінің саны

бірл.

1 528 560

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

іздестіру есептерінің қорын сақтау бірліктерінің саны

бірл.

11 154

9 500

9 500

9 500

9 500

жүргізілген социологиялық зертетулер саны

бірл.

1

1

1

1

1
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жиынтық шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Уәкілетті органның жоғары қадағалау және мемлекеттік құқықтық статистика қалыптастыру саласындағы қызметін қамтамасыз ету

мың. теңге

20 363 148,1

21 027 567,3

19 600 098

19 435 212

19 653 862

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

20 363 148,1

21 027 567,3

19 600 098

19 435 212

19 653 862


Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету».

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): ақпараттық жүйелерді пайдалану, есептеу техникаларына жүйелік-техникалық қызмет көрсету, прокуратура органдарының ақпараттық жобаларын және: «Конфигурация Бюджет 1С платформасында» АЖ, «Бірыңғай үйлестірілген статистикалық жүйе» АЖ, «Автоматтандырылған дактилоскопиялық ақпараттық жүйе» АЖ, «Тұлғалардың арыз-шағымдарын бірыңғай есепке алу» АЖ, «Арнаулы есепке алу» АЖ, «Ақпараттық сервис» АЖ, «Ақпараттық жүйелердің біріктірілген ақпараттық құраушысы» АЖ, «Қадағалау» АЖ, «Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімі» АЖ, «Шектеу» АЖ, прокуратура органдарының және «электрондық арыз-шағымдардың порталы 115» интернет ресурстары, «Прокуратура органдарының порталы» АЖ, «Кадр және қауіпсыздық қызметін баскару жүйесі» АЖ, «Прокуратура органдары қызметкерлерін тестілеу жүйесі»АЖ бағдарламалық қамтамасыз етулерін қолдау және қызмет көрсету.

Кіші бағдарлама прокуратура органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту және мүлтіксіз қызмет істету, ақпараттық-техникалық өзара әрекет ету және талдау деректерін қалыптастыру жолымен заңдылықты, құқық тәртібін қамтамасыз етуге, сондай-ақ халықтың прокуратура органдарына деген жоғары сеніміне қол жеткізуге бағытталған, ол өкілеттіктерді жүзег асырудың жеделдігін жоғарылатады.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

прокуратура органдары мен Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің қызметін қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелердің саны

бірл.

14

14

14

14

14
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

мың.

теңге


1 259 490,7

1 778 822

1 894 033

1 543 563

1 531 561

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың.

теңге


1 259 490,7

1 778 822

1 894 033

1 543 563

1 531 561


Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 105 «Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау».

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): кеңесшілер, сарапшылар қызметтеріне төлем жүргізу шығыстары және сот тергеуінен жасырынған қылмыскерлерді экстрадициялау мәселелері бойынша шетелдік арбитраждар мен сот органдарында мемлекет мүдделеріне өкілдік етумен байланысты тікелей шығыстар.

Аталған бағдарламаны жүзеге асыру шетелдік төрелік және сот органдарында қылмыскерлерді экстрадициялау және оларға қатысты қылмыстық іздестіруді іске асыру мәселелері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының прокуратура органдарының құзіретіне жататын халықаралық-құқықтық сипаттағы басқа да мәселелер бойынша мемлекеттің мүддесін тиімді қорғау мақсатында құзіретті органдармен, алыс және жақын шетелдік заңды және консультациялық компаниялармен, халықаралық ұйымдармен және қауымдастықтармен халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

кеңесшілер қызметіне төлем жүргізуге және қылмыскерлерді экстрадициялау мәселелері бойынша шетелдік арбитраждар мен сот органдарында мемлекет мүдделеріне өкілдік етумен байланысты өзге де тікелей шығыстар бойынша жасалатын шарттар саны

бірл.

8

3

3

3

3
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

мың. теңге

2 987 027

512 968

1 550 000

1 550 000

1 550 000

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

2 987 027

512 968

1 550 000

1 550 000

1 550 000


Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 111 «Прокуратура органдардың күрделі шығыстары».

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: күрделі шығындарды жүзеге асыру;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): прокуратура органдары үшін негізгі құралдарды, материалдық емес активтер мен өзге де тауарларды сатып алу, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу және ғимараттарды күрделі жөндеу.

Кіші бағдарлама прокуратура органдары қызметкерлеріне заңдылықты, құқық тәртібін қамтамасыз етуге, сондай-ақ халықтың прокуратура органдарына деген жоғары сеніміне қол жеткізуге бағытталған қалыпты жағдайларды қамтамасыз етуге қажетті материалдық-техникалық жарақтандыруға бағытталған.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

прокуратура органдарының күрделі жөндеу жүргізілетін ғимараттары мен құрылыстарының саны

бірл.

2

сатып алынған компьютерлердін саны

бірл.

100

сатып алынған материалдық емес активтердің саны

бірл.

52

7 677

1әзірленген жобалық-сметалық құжаттамалардың саны

бірл.

1

сатып алынған жүйелік блоктардың саны

бірл.

300

сатып алынған кауіпсіздыкты қамтамасыз ету құралдарының саны

бірл.

417

308


сатып алынган бейнебақылау

жүйелерінің саныбірл.

136

сатып алынған серверлер

бірл.
1


сатып алынған бағдарламалық-аппараттық кешендер саны

бірл.
2


сатып алынған рентгендік қарап-тексеру жабдықтарының саны

бірл.
1

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Прокуратура органдардың күрделі шығыстары

мың. теңге

872 798,3

981 308,7

28 143Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

872 798,3

981 308,7

28 143
Бюджеттік бағдарлама
502 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАС ПРОКУРАТУРАСЫ

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы2018-2020 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы: 015 «Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру».

Бюджеттік бағдарлама басшысы: Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары, Лукин А.И.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 81-VI Заңының 5-бабының 5)-тармақшасы, 17 бабы, 22-бабының 1)-тармақшасы, «Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 22 желтоқсандағы №510 Заңының 6 және 7-баптары.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: республикалық;

мазмұнына қарай:

іске асыру тәсіліне қарай: жеке;

ағымдағы/даму:

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: құқықтық статистика мен арнайы есепке алуды автоматтандыру және ақпараттандыру, құқықтық статистика субъектілерінің ақпараттық жүйелерін Бас прокуратура Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің ақпараттық жүйелерімен біріктіру.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: электрондық форматта берілетін құқықтық статистикалық ақпарат пен арнайы есепке алу мәліметтері нысандарының және түрлерінің үлес салмағы, 2018 жылы –98% төмен емес, 2019 жылы –100%, 2020 жылы – 100%;

Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімі арқылы электрондық түрде берілетін қылмыстылық және сотқа дейінгі тергеп-тексерудің нәтижелері туралы мемлекеттік статистикалық есептердің үлесі 2018 жылы – 100% томен емес, 2019 жылы – 100%, 2020 жылы – 100%;

Мемлекеттік органдардың дерек қорларымен ақпараттық өзара әрекет ету деңгейі, 2018 жылы – 100% томен емес, 2019 жылы – 100%, 2020 жылы – 100%.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Шығыстар қылмысқа қарсы тиімді күресті және оның алдын алуды қамтамасыз ететін ақпараттық жүйе құруға, осы мақсаттарда мемлекеттік органдардың ақпараттық өзара іс-қимыл жасауын ұйымдастыруға, құқық қорғау және арнайы органдардың қылмыстық-процестік қызметін жүзеге асыруға бірыңғай тәсілді қамтамасыз етуге бағытталған.

Жоспарлық кезеңдегі шығыстардың ағымдағы қаржылық жыл жоспарынан ұлғаюы бағам айырмасына байланысты.

Аталған бағдарламаны жүзеге асыру мемлекеттік органдарды, жеке және заңды тұбағамлағаларды құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің тиімді және жедел жүйесін құру және дамыту мақсаттарында құқықтық статистика мен арнайы есептерді автоматтандыруды және ақпараттандыруды, құқықтық статистика субъектілерінің ақпараттық жүйелерінің Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есептер жөніндегі комитетінің ақпараттық жүйелерімен біріктіруді қамтамасыз етеді.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы


Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

мың. теңге

1 688,3

342 187

105 545

1 767

1 767

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

1 688,3

342 187

105 545

1 767

1 767


Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 101 «Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөнiндегi мемлекетаралық ақпараттық өзара iс-қимыл».

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: мемлекеттік функциялар мен өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): мемлекетаралық келісімге сәйкес Ресей Федерациясы Ішкі істер министрлігінің Бас ақпараттық-талдау орталығының Халықаралық ақпараттық қорын үлестік ұстау (жыл сайынғы жарна) бойынша шығыстар.

Осы бағдарламаның жүзеге асуы құқықтық статистика және арнайы есепке алуды автоматтандыру мен ақпараттандыруға, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің ақпараттық жүйелерімен ықпалдастыруға жету мақсатында,  тергеу, анықтау, сот және жазаны орындау органдарынан жасырынған, сотталған және іздеудегі тұлғаларға қатысты ақпарат алмасуды қарастырады.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Ресей Федерациясы Ішкі істер министрлігінің Бас ақпараттық-талдау орталығының Халықаралық ақпараттық қорына берілген құжаттар саны

бірл.

21 170

5 200

5 200

5 200

5 200
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөнiндегi мемлекетаралық ақпараттық өзара iс-қимыл
1 688,3

1 662

1 767

1 767

1 767

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

1 688,3

1 662

1 767

1 767

1 767


Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 102 «Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін құру».

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру;

ағымдағы/даму: даму.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): заңнамада белгіленген функциялар мен міндеттерді тиімді жүзеге асыру үшін, құқық қорғау және арнаулы органдардың мүдделі мемлекеттік органдармен ақпараттық өзара іс-қимылының жеделдігін арттыруды қамтамасыз ететін жүйе құру.

Кіші бағдарламаны іске асыру құқықтық статистика және арнайы есепке алуды автоматтандыруға және ақпараттандыруға қол жеткізу, құқықтық статистика субъектілерінің ақпараттық жүйелерін Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің ақпараттық жүйелерімен біріктіру мақсатында, автоматтандырылған режимде онлайн қолжетімділік жолымен құқық қорғау, әлеуметтік мемлекеттік және өзге органдардың қызметкерлерінің мемлекеттік органдардың деректер қорынан қажетті ақпараттарды алуын қамтамасыз етеді.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

мемлекеттік органдардың дереқорларымен өзара іс-қимыл ақпараттық сервистерінің саны

ед.
6

6


Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін құру103 778

103 778Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

тыс. тенге
103 778

103 778
Бюджеттік бағдарлама
502 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАС ПРОКУРАТУРАСЫ

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы


2018-2020 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 018 «Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру».

Бюджеттік бағдарлама басшысы: Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары, Лукин А.И.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 81-VI Заңының 22-бабының 2)-тармақшасы, «Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасының жанында құқық қорғау органдарының Академиясын құру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 4 мамырдағы № 15 Жарлығы.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: республикалық;

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

іске асыру тәсіліне қарай: жеке;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: құқық қорғау органдары қызметкерлерінің, оның ішінде Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдары басшылығының Президенттік резервінде тұрған қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру, жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: құқық қорғау органдары қызметкерлерінің (ІІМ басқа) жұмыстан қол үзе отырып біліктілігін арттырған үлесі 2018 жылы 19%, 2019 жылы – 20%, 2020 жылы – 23%.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыруды қамтамасыз ету арқылы, Бас прокуратураға жүктелген міндеттер мен функцияларды тиімді орындау. Штат саны 213 бірліктен тұратын Құқық қорғау органдары академиясын ұстау, коммуналдық қызметтерге және байланыс қызметтеріне, оның ішінде корпоративтік телекоммуникациялық байланыс қызметтеріне төлем жүргізу, қорлар, өзге де қызметтер мен жұмыстар сатып алу.

Жоспарлық кезең шығыстарының ағымдағы қаржылық жылдың жоспарынан азаюы іссапарларға, байланыс қызметтері, басқа да қорлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар тұрғын үй жалдау өтемақы төлемдері сатып алуға арналған шығыстарды қысқартуына байланысты.Бағдарлама құқық қорғау органдарының, оның ішінде Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдары басшылығының Президенттік резервінде тұратын қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыруға, құқық қорғау органдарының кадр әлеуетін нығайту мақсатында заң төрелігін тиімді қамтамасыз ету, азаматтың, қоғам мен мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін, жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламасын іске асыруға бағытталған.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл


Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру
1 168 457,8

1 592 869

1 448 119

1 465 744

1 422 800

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

1 168 457,8

1 592 869

1 448 119

1 465 744

1 422 800
Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

құқық қорғау органдары академиясында кәсіби біліктілікті көтеру, қайта даярлау және біліктілікті көтеру бағдарламасы бойынша оқытулатын құқық қорғау органдарының саны

ад.

1 441

1 446

1 467

1 498

1 519

құқық қорғау органдары академиясында жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы бойынша оқытулатын құқық қорғау органдарының саны

ад.

96

135

153

160

160Бюджеттік бағдарлама
502 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАС ПРОКУРАТУРАСЫ

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы


2018-2020 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 101 «Өкілдік шыгындарға арналған қаражат есебінен іс-шаралар өткізу».

Бюджеттік бағдарлама басшысы: Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары, Лукин А.И.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 81-VI Заңының 5-бабының 4)-тармақшасы, 16-бабы, 38-бабының 7)-тармақшасы.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: республикалық;

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

іске асыру тәсіліне қарай: жеке;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: халықаралық аренадағы аса маңызды іс-шаралардың белсенді ұйымдастырушысы және қатысушысы ретінде Қазақстан Республикасының ұстанымын нығайту.Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): бюджеттік бағдарлама шығыстары Қазақстан Республикасының аумағы бойынша өкілдік шығыстарды талап ететін іс-шаралар өткізуге бағытталған.

Бұл бағдарламаны іске асыру Бас прокуратураның халықаралық аренадағы іс-шараларға қатысуын қамтамасыз етеді.


Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

11 588,3

10 132,0

2 240,0


Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

өкілдік шығыстарды талап ететін, өткізілген іс-шаралардың саны

бірл.

6

5

1
Бюджеттік бағдарлама
502 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАС ПРОКУРАТУРАСЫ

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы


2018-2020 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 138 «Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету»

Бюджеттік бағдарлама басшысы: Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары, Лукин А.И.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы № 416-V ҚРЗ, «Мемлекеттік қызмет өткерудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы Жарлығы.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: республикалық;

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

іске асыру тәсіліне қарай: жеке;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік қызмет саласындағы жоғары білікті кадрлар даярлау.Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтерге төлем жүргізуге бағытталған шығыстар.

Бұл бағдарламаны іске асыру құқық қорғау органдары әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыруды қамтамасыз етеді.Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

17 583,7

22 445

1 391,6


Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

біліктілік арттырудан өткен мемлекеттік қызметшілердің саны

бірл.

343

321

8Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет