Cfi кодын беру мақсатында бағалы қағаздардың (қаржы құралдарының) сауалнамасы бағалы қағаздар (қаржы құралдары) және олардың эмитенті туралы негізгі мәліметтержүктеу 83.08 Kb.
Дата28.04.2019
өлшемі83.08 Kb.

CFI кодын беру мақсатында бағалы қағаздардың (қаржы құралдарының)

САУАЛНАМАСЫ

Бағалы қағаздар (қаржы құралдары) және олардың эмитенті туралы негізгі мәліметтер.

Эмитенттің қазақ тіліндегі толық атауы*
Эмитенттің орыс тіліндегі толық атауы*
Бизнес-сәйкестендіру нөмірі*
Бағалы қағаздардың (қаржы құралдарының) түрі**
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары) шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары) шығарылымының нөмірі
(Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне немесе эмитент пайдаланатын нөмірлеуге сәйкес)
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары) айналысы мерзімінің басталу және аяқталу күні (егер пайдаланылса)
* Эмитентті заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуін (қайта тіркелуін) растайтын қолданыстағы құжатқа сәйкес.

** Егер бағалы қағаздар инвестициялық пай қорының пайлары болып табылса, осы пайлардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес оның толық атауын көрсету қажет.1-бөлік. ҮЛЕСТІК ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ ҮШІН.

1. Қаржы құралының түрі туралы мәліметтер (белгілеу):

 жай акция

артықшылықты акция

 айырбасталатын акция

айырбастау кезеңінің аяқталған күні (dd.mm.yy форматында): _______________

 артықшылықты айырбасталатын акция

айырбастау кезеңінің аяқталу күні (dd.mm.yy форматында): _______________

 инвестициялық пай қорының пайлары

 жоғарыда көрсетілгеннен өзге түрдегі үлестік қаржы құралы

Көрсетілген мәліметтерді растайтын құжатқа және оның элементіне (элементтеріне) сілтеме:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығының куәландырылған акциясы туралы мәліметтер (белгілеу):

 "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша дауыс беру құқығымен

дауыс беру құқығынсыз

 шектеулі дауыс беру құқығымен (бір акция бойынша кемінде бір дауыспен пайдалану мүмкіндігімен)

 дауыс берудің кеңейтілген құқығымен (бір акция бойынша бір дауыстан астам пайдалану мүмкіндігімен)

Көрсетілген мәліметтерді растайтын құжатқа және оның элементіне (элементтеріне) сілтеме:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. Инвестициялық пай қорының түрі туралы мәліметтер (белгілеу):

 өтемін төлеп алуға жатпайтын жабық инвестициялық пай қоры

 ашық немесе аралық инвестициялық пай қоры

 жоғарыда көрсетілгеннен өзге түрдегі инвестициялық пай қоры

Көрсетілген мәліметтерді растайтын құжатқа және оның элементіне (элементтеріне) сілтеме:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. Жай немесе айырбасталатын акцияларға меншік құқығына не оларды иеліктен айыру құқықтарына шектеулер туралы мәліметтер (белгілеу):

 шектеулермен (меншік құқығы немесе иеліктен алу белгілі бір жағдайда жүзеге асырылады)

 шектеусіз (меншік құқығы немесе иеліктен алу сөзсіз жүзеге асырылады)

Көрсетілген мәліметтерді растайтын құжатқа және оның элементіне (элементтеріне) сілтеме:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5. Артықшылықты немесе артықшылықты айырбасталатын акцияларды өтеуін төлеу міндеттемесі/құқығы туралы мәліметтер (белгілеу):

 өтелетін (төлеуге жататын)

 ұзартылатын (өтеу мерзімін ұзарту құқығымен)

 өтелетін/ұзартылатын

 жоғарыда көрсетілген сипаттамалар қолдануға жарамайды

Көрсетілген мәліметтерді растайтын құжатқа және оның элементіне (элементтеріне) сілтеме:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

6. Инвестициялық пай қорының кірісін бөлу саясаты туралы мәліметтер (белгілеу):

 инвестициялық кірістік пай қоры (кірістерді алуға және бөлуге стратегиялық бағытталған инвестициялық пай қоры)

 өсімнің инвестициялық пай қоры (кірістерді қайта инвестициялау есебінен активтер құнының өсіміне стратегиялық бағытталған инвестициялық пай қоры)

 кірістері ішінара бөлінетін, ішінара қайта инвестициялайтын аралас инвестициялық пай қоры

 жоғарыда көрсетілген сипаттамалар жарамайды

Көрсетілген мәліметтерді растайтын құжатқа және оның элементіне (элементтеріне) сілтеме:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

7. Акцияларды орналастырған кезде оларды төлеу туралы мәліметтер (белгілеу):

 төленбеген акциялар

ішінара төленген акциялар

 толығымен төленген акциялар

Көрсетілген мәліметтерді растайтын құжатқа және оның элементіне (элементтеріне) сілтеме:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

8. Дивидендті алу құқығын растаған артықшылықты, айырбасталатын немесе артықшылықты айырбасталатын акция туралы мәліметтер (белгілеу):

 дивидендтің тіркелген мөлшерімен

 жинақталатын дивидендтің тіркелген мөлшерімен

 акционерлік қоғамның таза кірісіне қатысу есебінен қосымша дивидендпен

 акционерлік қоғамның таза кірісіне қатысу есебінен қосымша жинақталатын дивидендпен

 өзгермелі (ауыспалы) ставка бойынша дивидендпен

 жай акция бойынша дивидендке ұқсас дивидендпен

Артықшылықты, айырбасталатын немесе артықшылықты айырбасталатын акция бойынша дивидендті төлеудің мөлшері, мерзімі және кезеңділігі:

_______________________________________________________________________

Көрсетілген мәліметтерді растайтын құжатқа және оның элементіне (элементтеріне) сілтеме:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

9. Инвестициялық пай қорының активтерінің құрамы туралы мәліметтер (белгілеу):

 жылжымайтын мүлік

 бағалы қағаздар және басқа қаржы құралдары

 аралас активтер

 тауарлар

туынды құралдар

 жоғарыда көрсетілген сипаттамалар жарамайды

Көрсетілген мәліметтерді растайтын құжатқа және оның элементіне (элементтеріне) сілтеме:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

10. Шығарылым нысаны туралы мәліметтер (белгілеу):

 ұсынбалы бағалы қағаз

атаулы бағалы қағаз

 ұсынбалы/атаулы бағалы қағаз

Көрсетілген мәліметтерді растайтын құжатқа және оның элементіне (элементтеріне) сілтеме:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________2-бөлік. БОРЫШТЫҚ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ ҮШІН.

1. Қаржы құралының түрі туралы мәліметтер (блегілеу):

 облигация (эмитентінің осы бағалы қағаздың ұстаушысына негізгі борышын және бар болса сыйақысын төлеу міндеттемесін растайды)

 айырбасталатын облигация

айырбастау кезеңінің аяқталу күні (dd.mm.yy форматында): _______________

варрантпен облигация

 орта мерзімді борыштық міндеттеме

 қаржы нарығының құралы (қысқа мерзімді борыштық міндеттеме)

 жоғарыда көрсетілгеннен өзге түрдегі борыштық қаржы құралы

Көрсетілген мәліметтерді растайтын құжатқа және оның элементіне (элементтеріне) сілтеме:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Орналастыру нарығы туралы мәліметтер (белгілеу):

 Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы

 шетелдік/халықаралық бағалы қағаздар нарығы

Көрсетілген мәліметтерді растайтын құжатқа және оның элементіне (элементтеріне) сілтеме:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. Сыйақының түрі туралы мәліметтер (белгілеу):

 тіркелген сыйақы ставкасы

сыйақының белгіленген ставкасының мөлшері және оны есептеудің уақытша базасы:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

нөлдік купон немесе дисконт

 өзгермелі (ауыспалы) сыйақы ставкасы

сыйақының өзгермелі (ауыспалы) ставкасын есептеудің формуласы мен уақытша негізі:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Сыйақыны бірінші төлеу күні1 (dd.mm.yy форматында): _______________

Көрсетілген мәліметтерді растайтын құжатқа және оның элементіне (элементтеріне) сілтеме:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. Сыйақыны төлеудің кезеңділігі туралы мәліметтер (белгілеу):

 аптасына бір рет

айына бір рет

 тоқсанына бір рет

 жарты жылда бір рет

жылына бір рет

 сыйақыны төлеудің өзге кезеңділігі: ___________________________

Көрсетілген мәліметтерді растайтын құжатқа және оның элементіне (элементтеріне) сілтеме:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5. Қаржы құралы бойынша міндеттемелерді қамтамасыз етудің болуы туралы мәліметтер (белгілеу):

 мемлекеттік кепілдікпен қамтамасыз ету

 үшінші тұлғаның кепілімен қамтамасыз ету (мемлекеттік қоспағанда)

 кепілмен қамтамасыз ету

қамтамасыз етілмеген

Көрсетілген мәліметтерді растайтын құжатқа және оның элементіне (элементтеріне) сілтеме:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

6. Өтем туралы мәліметтер (белгілеу):

 белгіленген өтем күні

 "call" опционымен белгіленген өтем күні (мерзімінен бұрын өтейтін эмитенттің құқығымен)

 "put" опционымен белгіленген өтем күні (ұстаушының мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығымен)

 "call" және "put" опциондарымен белгіленген өтем күні

 негізгі борышты амортизациялау және белгіленген өтем күні

 негізгі борышты амортизациялау және "call" опционымен белгіленген өтем күні

 негізгі борышты амортизациялау және "put" опционымен белгіленген өтем күні

 негізгі борышты амортизациялау және "call" және "put" опциондарымен белгіленген өтем күні

Белгіленген өтем күні (dd.mm.yy форматында): ________________________

 мерзімсіз

 "call" опционымен мерзімсіз

Құжатқа және оның көрсетілген мәліметтерді растайтын элементіне (элементтеріне) сілтеме

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

7. Шығарылым нысаны туралы мәліметтер (белгілесін):

 ұсынбалы бағалы қағаз

 атаулы бағалы қағаз

 ұсынбалы/атаулы бағалы қағаз

Құжатқа және оның көрсетілген мәліметтерді растайтын элементіне (элементтеріне) сілтеме:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________Лауазымы [қойған қолы] Тегі, инициалдары


1Өткен немесе жоспарлайтын. (осы сілтемені нөмірлеу Орталық депозитарий Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 29 қыркүйектегі шешімімен өзгертілді).Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет