Д. Серікбаев атындағы вкгту шқмту им. Джүктеу 286.21 Kb.
Дата09.07.2018
өлшемі286.21 Kb.
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф2 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)


бет 15дан
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

Құрылыс – сәулет факультетінің деканы


_____________Б. О. Нухаева

___________________2012 ж.


АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ

Силлабус
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Силлабус


5В074500 «Көлік құрылысы» мамандығы, «Автомобиль жолдары және аэродромдар құрылысы» мамандану

Оқу түрі: күндізгі


Курс: 3

Семестр: 5

Кредит саны: 3

Сағат саны: 135

Дәрістер 30

Тәжірибелік сабақтар: 15

Зертханалық сабақтар: жоспар бойынша жоқ

СОӨЖ: 45

СӨЖ: 45

Курстық жоба: 5 семестр

Емтихан: 5 семестр
Өскемен

Усть-Каменогорск

2012

Силлабус 6.08.041-2009 ҚР Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру құрамындағы эликтивті пәндер негізінде «Үймереттер, ғимараттар және көліктер коммуникациясы құрылысы» кафедрасында дайындалып, «Автомобиль жолдары және аэродромдар құрылысы» бағыты бойынша 5В074500 «Көлік құрылысы» мамандығында оқитын студенттерге арналған.«Үймереттер, ғимараттар және көліктер коммуникациясы құрылысы» кафедрасы отырысында талқыланды
Кафедра меңгерушісі О.В.Руденко
№____ хаттама 2012ж.

Құрылыс – сәулет факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


Төраға Е.А. Феоктистова
№____ хаттама 2012ж.

Дайындады


аға оқытушы Б.Т.Алимгазин

Норма бақылаушы Т.В. Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ
«Үймереттер, ғимараттар және көліктер коммуникациясы құрылысы» кафедрасы, Құрылыс – сәулет факультеті (Г2 -403 дәрісх.)

Пән жүргізетін оқытушы: Б.Т. Алимгазин, аға оқытушы.

Жұмыс телефоны: 540 - 750

Дәрісханалық сағат және консультацияға арналған уақыт: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.

1. ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
1.1 Оқылатын пәнге сипаттама
Пән міндеті 3.08.355 – 2006 ҚР МБС-мен анықталған, біліктілігі сипаттамасы ішінде бакалавр мамандығы үшін қажетті, автомобильдер жолдарын пайдалануда практикалық тәжірибені өсіру және теориялық негізді үйрету. Жылдың әр кезеңдерінде әр түрлі табиғи жағдайға байланысты автомобиль жолын жөндеу және күту технологиялық әдістері мен тәсілдерін түсіндіру. Осы стандартқа сәйкес «Жолдар мен аэродромдар құрылысы» мамандығы бойынша бітірген бакалаврлар инженерлі техникалық жұмысшылар, жобалық ұйымдарда кіші инженерлер, ғылыми ізденіс ұйымдарда аға лаборант және мамандық дайындайтын оқу орындарында оқытушы болып жұмыс істеуге мүмкіндігі бар.
1.2 Пәнді оқытудағы мақсат
Автомобиль жолдарын пайдалану және автомобиль жолдарында қозғалысты ұйымдастыру төңірегінде студенттердің кәсіби әзірлігін құрастыру. Сондықтан осы аталған жұмыстарға дайын болуы үшін, «Автомобиль жолдарын пайдалану» пәнін оқып бітірген бакалаврларға қажетті түсініктер:


  • ғылыми техникалық және жол құрылысын дамыту болашағы жөніндегі негізгі жағдайы;

  • қоршаған ортаны қорғау, экология және жұмыс қауіпсіздігі мәселелері;

  • жол құрылысында жобалық және конструкторлық шешімдерді жүйелі таңдау.


1.3. Пәнді оқытудың міндеттері
Оқып үйрену нәтижесінде оқушы тиіс:

Білу қажет:

  • жол конструкцияларын жөндеу технологиялары;

  • жол құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру тәсілдері;

  • автомобиль жолының пайдалану жағдайы мен оның автомобиль қозғалысына қойылатын талаптарға сәйкес келуін дұрыс бағалауды;

  • жол жамылғысын күшейту және қайта жаңарту тәсілдері;

  • жол жұмыстарын орындау сапасын бақылауды технологиясы мен ұйымдастырылуы.

Үйрену қажет:

  • орындалатын жұмыстар көлемдерін анықтауға есептеулер жүргізу;

  • жөндеу жұмыстарының түрін тағайындай білуді;

  • жұмыс орындалуын берілген уақытта және сапалы болуын ұйымдастыру.


1.4 Пререквизиттар
Геотехника – 1, Құрылыс конструкциялары – 1, Көліктік материалтану, Құрылыс машиналары мен қондырғылары, Автомобильдер жолдары құрылысының технологиясы.
1.5 Постреквизиттар
Автомобиль жолдарын қыста күту, дипломдық жобалау.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы, оның мазмұны

Көп еңбекті қажет ететін пән, сағат

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Тақырып 1. Кіріспе. Транспорттық есепті орындауда жол пайдаланудың рөлі.
Автомобиль жолдарына қойылатын талаптар. Автомобиль жолдарында жол пайдалану қызметін ұйымдастыру. «Жүргізуші –Автомобиль - Жол – Қоршаған орта» бірлестігі модулінің әсері.

1

[1] [2] [6] [7]


Тақырып 2. Қозғалыс құрамы мен автомобиль жолының әсерлесуі. Автомобиль көлігін пайдалану жүйесінің құрылымдық сұлбасы. Автомобиль жолымен автомобиль дөңгелегінің әсерлесуі. Тоқтап тұрған автомобильдерден келетін әсерлер.Қозғалыстағы дөңгелекпен жолдың әсерлесуі. Дөңгелек пен жол байланысына жол қималарының әсері. Тегіссіздіктің автомобиль қозғалысына әсері. Автомобильдердің шайқалуы.

2

[1] [2] [6] [7]


Тақырып 3. Табиғи климаттық деректермен жолдың әсерлесуі. Жол жағдайына табиғи деректердің әсері. Жол ғимараттары мен судың әсерлесуі. Автомобиль жолының су-жылу режимі және оның жолды пайдаланғанда қызмет ету жағдайын қамтамасыз етуі. Жол бетінің ісінуі, пайда болу себептері. Ісінудің пайда болуын алдын-ала ескерту шаралары, ісінуден пайда болған ақауларды жөндеу шаралары.

3

[1] [2] [6] [7]


Тақырып 4. Автомобиль жолының деформациялануы және бұзылуы. Автомобиль жолының деформациялануы және бұзылуы. Жол конструкцияларының деформациялану және бұзылуы процестерінің динамикасы. Жасанды су өткізгіш қүрылыстарының және топырақ үйіндісінің деформациялануы және бұзылуы, оның себептері. Жол жамылғысы мен беткі қабаттың деформациялану және бұзылу түрлері, оның себептері. Деформация мен бұзылудың жол жамылғысының беріктілігі мен қызмет көрсету мерзіміне әсері.

3

[1] [2] [6] [7]

1

2

3

Тақырып 5. Жолдың көлік пайдалану жүйесінің көрсеткіштері. Көлік пайдалану жүйесінің көрсеткіштері: жылдамдык, есептелген жылдамдықты қамтамасыз ету коэффициенті, жолдың өткізу қабілеттілігі және козғалыспен толтыру мөлшері, жол жамылғысының беріктілік көрсеткіші, жамылгы беткі қабатының тегістілік, ілініс қасиеті, кедір-бұдырлық көрсеткіштері.

3

[1] [2] [6] [7]


Тақырып 6. Пайдаланылатын жолдың көрсеткіштері мен сипаттамаларын анықтау тәсілдері. Жамылғы беткі қабатының тегістілігі және оның жол пайдалану процессінде өзгеруі. Тегістілікті бақылау. Тегістілікті бақылау тәсілдері. Жамылғы бетінің кедір-бұдырлығын бақылау. Автомобиль дөңгелегімен жамылғы бетінің ілініс коэффициентін бақылау. Жамылғы беткі қабатының тозуын анықтау. Жолдың геометриялық элементтерін анықтау және бағалау реті. Жол жамылғысының беріктілігі, жолда пайдаланғанда оның өзгеруі. Жол жамылғысының беріктілігін бағалау. Жол жамылғысының беріктілігін бағалау тәсілдері мен қолданатын аспаптар.

3

[1] [2] [6] [7]


Тақырып 7 Жолды жөндеу және күту жұмыстарының классификациялары және оларды жоспарлау. Жолды жөндеу және күту жұмыстарының классификациялары. Күту
және жөндеу жұмыстарының негізгі принциптері. Жолдың жұмыс істеу қабілеттілігі және жөндеу жұмыстарын тағайындау критериі. Жолды жөндеу және күту жұмыстарын ұйымдастыру принциптері. Жұмысты ұйымдастыру тәсілдері.

3

[1] [2] [6] [7]


Тақырып 8 Күту жұмыстарының технологиясы.

Жолды жаз және күз кезеңдерінде күту. Жолды қыста күту жұмыстарына дайындық. Көктемде жолды күту. Көктемгі жол жөндеу жұмыстарының ерекшеліктері. Еріген қар суы мен бұзылған мұзды өткізу. Топырақ үйіндісі мен су өткізгіш жүйелерді, жол жамылғысын күту.


3

[1] [2] [6] [7]


Тақырып 9. Топырақ үйіндісі мен су өткізгіш жүйелерді жөндеу жұмыстары. Малта және қиыршық тасты жол жамылғыларын жөндеу. Органикалық тұтқырғыштармен беріктірілген малта және қиыршық тасты жол жамылғыларын жөндеу.

3

[1] [2] [6] [7]


1

2

3

Тақырып 10 Асфальт бетоңды жол жамылғыларын жөндеу. Жол жамылғыларында
шұңқыр жөндеу жұмыстары. Жол жамылғысының беткі қабатын жылу
арқылы тегістеу. Жұмыс жүргізу технологиясы.

Цементті бетондық жол жамылғыларын жөндеу. Жетілдірілген жол жамылғыларының кедір-бұдырлығын арттыру тәсілдері. Жол жамылгыларын күшейту және кеңейту


3

[1] [2] [6] [7]


Тақырып 11 Ерекше жағдайларда жолды пайдалану. Таулы аймақта жол пайдалану ерекшеліктері. Қар көшкіні пайда болу процесстері және олардың классификациялары. Қар көшкіні қауіптілігін бағалау. Ыстық климатты, суарылатын аудандарда жол пайдалану ерекшеліктері.

3

[1] [2] [6] [7]


Семинарлық (тәжірибелік) сабақтар

Тақырып 1 Пайдаланған жол өтетін ауданның табиғи-климаттық жағдайына сипаттама беру

0,5

[2] [3] [4]


Тақырып 2 Жол – құрылыс материалдары мен басқа да берілгендерін талдау

0,5

[1] [2] [5] [7]

Тақырып 3 Жөндеу жұмыстарының қажеттілігіне қорытынды келтіру

0,5

[1] [9]

Тақырып 4 Топырақ үйіндісіне, жол жамылғысына, жасанды құрылыстарға жөндеу жүмыстарының түрін тағайындау

0,5

[1]

Тақырып 5 Карьерлердің әсер ету аумағын табу, материалдарды тасымалдау қашықтығы мен автомобиль көлігінің жұмыс өнімділігін есептеу

0,5

[1] [5] [6]

Тақырып 6 Жол конструктивті элементтеріне қажетті жөндеу жұмыстарының көлемін есептеу

0,5

[1] [5]

Тақырып 7 Топырақ үйіндісін жөндеу технологиясы

2

[1] [5] [6] [7]


Тақырып 8 Жасанды құрылыстарды жөндеу технологиясы

2

[1] [2] [6] [9]

Тақырып 9 Әр түрлі типті төсемесі бар жол жамылғыларын жөндеу

1

[1] [2] [6] [7]

Тақырып 10 Жол қондырғыларын жөндеу технологиясы

2

[1] [2] [6] [7]

Тақырып 11 Жөңдеу жұмыстарының мерзімін есептеу және жүргізу тәсілдерін тағайындау

2

[1] [3] [5] [8]

Тақырып 12 Механикаландырылған отрядтар жинақтау

1

[1] [5] [6] [7]

Тақырып 13 Жөндеу жұмыстарын жүргізу сызықтық календарлы графигін жасау

2

[1] [2] [6] [7]
1

2

3

Зертханалық сабақтар

Жоспар бойынша жоқ

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1 Жол құрылысын жүргізуге қажетті нормативті құжаттармен танысу

0,5

[3] [4] [9]

Тақырып 2 Пайдаланылатын жол – құрылыс материалдарының классификациялары.

1

[1] [2] [6] [8]


Тақырып 3 Жолдың, жол жамылғысының ісіну себептерін талдау.

2

[1] [2] [6] [7]

Тақырып 4 Жолдың дымқылдану көздерін анықтау.

2

[1] [6]

Тақырып 5 Ісіну процессін болдырмайтын материалдар таңдау, оларды қолдану технологиясы.

2

[1] [2] [6]


Тақырып 6 Топырақ үйіндісінің деформациялану және бұзылу түрлерімен танысу. Олардың пайда болу себептері.

2

[1] [2] [6]

Тақырып 7 Жол жамылғысының деформациялану және бұзылу түрлерімен танысу. Олардың пайда болу себептері. деформациялану және бұзылу түрлерімен танысу. Олардың пайда болу себептері.

2

[1] [2] [6]

Тақырып 8 Жол элементтерінің геометриялық көрсеткіштерін анықтау. Қолданатын аспаптар.

1

[1] [2] [6]

Тақырып 9 Жол жамылғысының беріктілік көрсеткішерін бағалайтын аспаптармен танысу.

1

[1] [2] [6]


Тақырып 10 Жол жамылғысының тегістілік, ілініс көрсеткішерін бағалайтын аспаптармен танысу.

1[1] [2] [6]

Тақырып 11 Топырақ үйіндісі және жасанды құрылымдарды күту жұмыстарының құрамын анықтау.

1

[1] [2] [6]

Тақырып 12 Жол жамылғысын күту жұмыстарының құрамын анықтау.

1

[1] [2] [6]

Тақырып 13 Жөндеу жұмыстарының құрамын белгілеу.

1,5

[1] [2] [6]

Тақырып 14 Топырақ үйіндісін жөндеу жұмыстары.

3

[1] [2] [6]

Тақырып 15 Жасанды құрылымдарды жөндеу жұмыстары.

3

[1] [2] [6]

Тақырып 16 Төменгі типті жол жамылғыларын жөндеу.

3

[1] [2] [6]

Тақырып 17 Асфальт бетонды жол жамылғыларындағы жарықшақтар жөндеу технологиясы.

3

[1] [2] [6]

Тақырып 18 Ойық жөндеу жұмыстары.

3

[1] [2] [6]
1

2

3

Тақырып 19 Асфальт бетонды жаңалау (регенерация) тәсілдерінің түрлері.

3

[1] [2] [6] [7]

Тақырып 20 Цементті бетонды жол жамылғыларын жөндеу жұмыстары.

3

[1] [2] [6] [7]

Тақырып 21 Жөндеу жұмыстарын жүргізуге қажетті құжаттармен танысу.

0,5

[9]

Тақырып 22 Жөндеу жұмыстары жүретін жол телімдерінде қозғалысты ұйымдастыру.

1

[1] [2] [6] [7]

Тақырып 23 Жолды безендіру жұмыстарының құрамымен танысу.

1

[1] [2] [6] [7]

Тақырып 24 Жол беті белгілерін жүргізетін машиналар мен материалдар.

1

[1] [2] [6] [7]

Тақырып 25 Жолдағы қозғалысқа қызмет көрсету, жолдағы байланыс түрі және сервис.

0,5

[1] [2] [6] [7]

Тақырып 26 Жолды пайдаланғанда табиғатты қорғау мәселелерімен танысу.

0,5

[1] [2] [6] [7]

Тақырып 27 Күту және жөндеу жұмыстарының сапасын тексеруді үйрену.

1

[1] [2] [6] [7]

Тақырып 28 Күту және жөндеу жұмыстарында техникалық қауіпсіздік ережелерімен танысу.

0,5

[1] [2] [6] [7]2.2 Курстық жобаның (жұмыстың) орындалуына қойылатын талаптар және мазмұны
«Автомобильдер жолдарын жөндеу технологиясы мен ұйымдастырылуы» тақырыбында курстық жұмыс орындалады.

Жоба мазмұны: пайдаланылатын жол өтетін ауданның табиғи — климаттык, жағдайын талдау; жол — құрылыс материалдары; топырақ үйіндісі, жол жамылғысы, жасанды құрылымдар және жолды безендіру бойынша жөндеу жұмыстарының көлемін есептеу, технологиялық карта мен схемасын жасау, жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру.

Жұмыстың графикалық бөлімі құрамы: жол-климаттық графигі, карьерлер әсер ету аумағы, технологиялық сұлба.

Курстық жоба түсініктеме қағаздан (20-30 бетті) және А1 форматты бір беттен тұрады.

Курстық жоба элементтері тәжірибелік, өзіндік жұмыстарды орындау барысында істелінеді.
2.3 Өздік жұмыс тапсырмалары (СӨЖ)Тақырып

Тапсырманың мазмұны және мақсаты

Ұсынылатын әдебиеттер

Дайындау мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру уақыты

1

2

3

4

5

6

Тақырып 1

Пайдаланылатын жол өтетін ауданның табиғи жағдайы, олардың жөндеу жұмыстары технологиясына әсері

[1] [2] [3] [7]

1 апта

балл

1 апта

Тақырып 2

Жол – құрылыс материалдары

мен басқа да берілгендерін талдау


[1] [2] [6] [7]2 апта

балл

2 апта

Тақырып 3

Жолдың, жол жамылғысының ісіну себептерін талдау. Жолдың дымқылдану көздерін анықтау.

[1] [2] [6] [7]

3 апта

балл

3 апта

Тақырып 4

Топырақ үйіндісінің деформациялану және бұзылу түрлерімен танысу. Олардың пайда болу себептері.

[1] [2] [6] [7]

4 апта

балл

4 апта
1

2

3

4

5

6

Тақырып 5

Жол жамылғысының деформациялану және бұзылу түрлері. Олардың пайда болу себептері.

[1] [2] [6] [7]

4 апта

балл

4 апта

Тақырып 6

Топырақ үйіндісі және жасанды құрылымдарды күту жұмыстарының құрамын анықтау.

[1] [2] [6]

5 апта

балл

5 апта

Тақырып 7

Жол жамылғысын күту жұмыстарының құрамын анықтау.

[1] [2] [6]

5-6 апта

балл

6 апта

Тақырып 8

Топырақ үйіндісін жөндеу жұмыстары.

[1] [2] [6]

7-8 апта

балл

8 апта

Тақырып 9

Жасанды құрылымдарды жөндеу жұмыстары.

[1] [2] [6]

9-10 апта

балл

10 апта

Тақырып 10

Әр түрлі жол жамылғылары түрлерін жөндеу жұмыстары

[1] [2] [6] [7]11-12 апта

балл

12 апта
1

2

3

4

5

6

Тақырып 11

Жөндеу жұмыстары жүретін жол телімдерінде қозғалысты ұйымдастыру.

[1] [2] [6] [7]13 апта

балл

13 апта

Тақырып 12

Жолды пайдаланғанда табиғатты қорғау мәселелері

[1] [2] [6] [7]14 апта

балл

14 апта

Тақырып 13

Күту және жөндеу жұмыстарының сапасын тексеру

[1] [2] [6] [7]15 апта

балл

15 апта  1. Пән тапсырмаларының орындалу және тапсыру кестесі*
Бақылау түрі

Оқудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәріс конспектісі
*

*

Ауызша сұрау

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Коллоквиум


Тестілеу

*

*

*

Баяндама


Эссе


Аралық тестілеу*


*

Барлығы

*Ескерту: тапсырма түрлері мен ағымдағы бақылаудың мезгілділігі берілетін пәннің өзгешелігіне байланысты дайындалады
 1. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 1. Негізгі әдебиеттер

1 Справочная энциклопедия дорожника. Том II. Строительство и реконструкция автомобильных дорог /Под. ред. А.П. Васильева –М.: Транспорт, 2005.

2 Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог. – М.: Инфра-Инженерия, 2005.

3 ҚР ҚНжЕ 2.04-01-2001 Құрылыс климатологиясы – KAZGOR, Қазақстан республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс істері жөніндегі комитеті, Астана 2002.

4 ҚР ҚНжЕ 3,03-09-2006 Автомобиль жолдары. –Қазақстан республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс істері жөніндегі комитеті, Астана 2006.

5 Алимгазин Б.Т. Автомобиль жолдарын жөндеу технологиясы мен ұйымдастырылуы. «Жолдар мен аэродромдар құрылысы» бағытындағы студент-бакалаврларға курстық жұмыс пен практикалық дәрістерге арналған әдістемелік нұсқаулар - ШҚМТУбаспасы. - Өскемен, 2010. – 20 бет.


 1. Қосымша әдебиеттер

 1. Васильев А.П., Сиденко В.Н. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения. - М.Транспорт, 1989.

 2. Справочник инженера дорожника: Ремонт и содержание автомобильных дорог./Под. ред. А.П. Васильева. — М.Транспорт,1989.

 3. Васильев АЛ. Проектирование дорог с учетом влияния климата на условия движения. — М.Транспорт, 1986.

 4. ВСН 24-88. Технические правила ремонта и содержания, автомобильных дорог/Минавтодор РСФСР. — М.:Транспорт, 1989.

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушы талаптары
Оқытушы талаптары:

 • сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

 • студенттердің қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

 • балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

 • қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

 • орташа рейтингі Рср = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер емтиханға енгізілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

 • студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.


4.2 Баға критериі
Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оның ішіне дәрістерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады*:


Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %

Қатысу

Конспекті дәрістер

Ауызша сұрау

Коллоквиум

тестілеу

баяндама

Эссе

Ағымдағы тестілеу

Барлығы

Рейтинг 1

5

5

10

10

15

5

-

50

100

Рейтинг 2

5

5

10

-

15

5

10

50

100

*Ескерту: Ағымдағы бақылаудың меншікті салмағы және түрі оқылатын пәннің өзгешелігіне байланысты оқытушы зерттеп дайындайды.


Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.

Қорытынды баға есебінің формуласы:
, (1)
мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.


Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:


Әріп жүйесіндегі баға

Баллдың сандық эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағатсыздандырылған4.3 Қорытынды бақылауға арналған мәлімет
1 Жолды пайдалану дегеніміз не, оның негізгі мақсаты қандай?

2 Автомобиль мен жолдың әсерлесуі.

3 Автомобиль жолының негізгі көліктік пайдалану көрсеткіштері.

4 Топырақ үйіндісі, жасанды ғимараттар және жол жамылғысындағы деформациялардың негізгі түрлері.5 Жөндеу жұмыстарының түрге бөлінуі.

6 Жөндеу жұмыстарын жүргізу технологиялары.
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Автомобиль жүргізушілерін дайындаудың
MethodBook -> Ќазаќстан Республикасыныњ
MethodBook -> Механизмдармен ќўрылымы,классификациясы
MethodBook -> Жапарова А. Т элекртмен жабдықтау абж
MethodBook -> СызықТЫҚ Өлшеулер
MethodBook -> Өндірістің техникалық дайындығын меңгеру өндірістің техникалық дайындығының бірыңғай жүйесінің 5
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> 1 зертханалыќ ЖЎмыс тапсырмаларыныѕ таќырыптары
MethodBook -> Қазақстан Республикасының


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет