Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі, дене тәрбиесі кафедралары меңгерушілерінің мамандармен жұмысы туралыжүктеу 208.87 Kb.
Дата24.12.2017
өлшемі208.87 Kb.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің кеңейтілген ректорат мәжілісі

15 қаңтар 2010 жыл.


Күн тәртібінде:


 1. Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі, дене тәрбиесі кафедралары меңгерушілерінің мамандармен жұмысы туралы. Р.Н.Испулова, М.Х.Темірғалиева - кафедра меңгерушілері

 2. Тарих және құқық факультетіндегі мамандықтар бойынша студенттердің өз бетімен жасайтын жұмысы: жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау. Е.Е.Хайдаров - факультет деканы

 3. Университеттің ПОҚ 2009 жылғы білім жетілдіру жоспарының орындалуы және алдағы міндеттер. И.М.Ломоносов - кадрлар біліктілігін арттыру және даярлау орталығының директоры

 4. Ағымдағы мәселелер


ДТТ мен ӘО кафедрасы бойынша мамандармен жұмыс жүргізу барысы туралы ақпарат
Жоғары дәрежелі, кәсіби білікті мамандарды даярлау жоғарғы оқу орындарындағы дәріс беретін мамандардың сапасына байланысты болғандықтан осы кадр мәселесі маңызды орын алып отыр. Осы мәселеге кафедрада үлкен мән беріледі. Осы бағытта 2008-2009 оқу жылында кафедраға педагогика ғылымдарының докторы, профессор Т.А. Ботагариев шақыртылды. Ол 2007-2008 жылдары мемлекеттік аттесатциялық комиссия құрамының төрағасы қызметін атқарды.

2008-2009 оқу жылынан бастапқы әскери дайындық мамандығы бойынша арнайы пәндерді тарих ғылымдарының докторы, әскери ғылымдар кандидаты Х.С. Мұханбеткалиев жүргізуде.

2007 жылы Р.Н. Испулова ҚР БҒМ-де Санкт-Петербург (Ресей) қаласында қорғаған кандидаттық диссертациясын қайта аттестациялаудан өтсе, осы 2007 жылы Г.А. Ергалиева педагогика ғылымдарының кандидаты атағына ие болды.

Кафедрада дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша 3 магистр жұмыс жасайды.

2010 оқу жылында оқытушы Б.А. Балыков кандидаттық диссертация қорғауды жоспарлап отыр. Қазіргі таңда диссертация дайын, кандидаттық минимум емтихандары түгелдей тапсырылды. Аталған оқытушы Х. Досмухамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің диссертациялық кеңесінің әдістемелік семинарының өту кезегін күтуде.

Оқытушы Н.К.Байтлесова Санкт-Петербург қаласындағы П.Ф.Лесгафт атындағы мемлекеттік дене тәрбиесі университетінің ізденушісі болып табылады. Сонымен қатар кафедрада ғылыми дәрежесі болмағанмен ЖОО-да 20 жылдан астам еңбек өтілі бар тәжірибелі оқытушылар жұмыс жасайды. Осы орын алған олқылықты жоюдың бірден бір жолы РОӘК-де бекітілген оқу-әдістемелік құралдарын жарыққа шығару жолында тынбай еңбектену болып табылады.

Кафедрада мамандықтар бойынша төмендегідей оқытушылар жұмыс жасайды:

- 2 ғылым докторы- Т.А.Ботагариев, Х.С.Мухамбеткалиев (сондай-ақ әскери ғылымдар кандидаты)

- 5 педагогика ғылымдарының кандидаты – Б.У.Альмуханов, Р.Н.Испулова;

Г. А. Ергалиева, М.О. Даупаев, Т.И.Клименко .

- 1 биология ғылымының кандидаты- В.Л.Мельников

- 1 ЖАҚ доценті , ҚР еңбек сіңірген жаттықтырушысы – К.И.Исмагулов

Оқытушылар арасында дене шынықтыру және спорт саласында болашақ мамандарды даярлауда самбо бойынша спорт шебері - К.И.Исмагулов, президенттік көпсайыс бойынша спорт шебері - В.Л.Мельников, самбодан спорт шебері магистр С.А.Бисалиев

Барлық оқытушылардың базалық білімі бар, олардың ішінде ТМД, ҚР алдыңғы қатарлы ЖОО-дан білім алғандары бар. Мысалы: Р.Н. Испулова Мәскеу қаласында, Исмагулов К.И., Ботагариев Т.А., Бобер В.В., Молдагалиев А.М. Алматы қаласының түрлі ЖОО-ын бітірді.

Кафедрада ғылыми-зерттеу жұмысын жүзеге асыру бағытында ғылым докторлары жас мамандарға тәлімгер ретінде бекітілді.

Университетті бітіруші түлектер өз білімдерінің деңгейін көтеру бағытында магистратураға түсіп жатыр.


ДТТ мен ӘО кафедрасының меңгерушісі Р.Н. Испулова

Информация

о работе с кадрами по кафедре ТиМПФК
Кадровый вопрос является одним из основных, так как подготовка высококвалифицированных специалистов зависит и от того, кто преподает в ВУЗе. Данному вопросу уделяется на кафедре должное внимание. Так, например, с 2008-2009 учебного года для работы в ВУЗе приглашен доктор педагогических наук по специальности «Физическая культура и спорт», профессор Ботагариев Т.А. До 2007-2008 года он привлекался для работы в качестве председателя ГЭК.

С 2008-2009 учебного года специальные дисциплины по начальной военной подготовке преподает доктор исторических наук, кандидат военных наук Муханбеткалиев Х.С.

В 2007 году прошла переаттестацию в МОН РК Испулова Р.Н., которая защищала кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербурге (Россия). В 2007 году получила степень кандидата педагогических наук Ергалиева Г.А.

На кафедре работают три магистра физической культуры и спорта.

Запланирована защита кандидатской диссертации преподавателя Балыкова Б.А. в 2010 году. В настоящее время диссертация готова, сданы все экзамены кандидатского минимума. Преподаватель ждет очередности прохождения методологического семинара на диссертационном совете Атырауского Государственного университета им. Х. Досмухамбетова.

Преподаватель Байтлесова Н.К. являет соискателем в Государственном университете физической культуры им. П.Ф.Лесгафта в г.Санкт-Петербурге.

В то же время на кафедре работают преподаватели, имеющие стаж работы в ВУЗе более 20 лет, но не имеющие научной степени. Одним из путей выхода из данной ситуации является написание, утвежденных РУМС, учебных пособий.

На кафедре работают:

- 2 доктора наук- Ботагариев Т.А., Мухамбеткалиев Х.С.(также кандидат военных наук)

- 5 кандидатов педагогических наук – Альмуханов Б.У., Испулова Р.Н.; Ергалиева Г. А., совместители - Даупаев М.О., Клименко Т.И.,

- 1 кандидат биологических наук - Мельников В.Л.

- 1 доцент ВАКа, заслуженный тренер РК – Исмагулов К.И.

Среди преподавателей, которые готовят будущих специалистов в области физической культуры и спорта мастер спорта по борьбе самбо - Исмагулов К.И., мастер спорта по президентскому многоборью Мельников В.Л., мастер спорта магистр ФК и С Бисалиев С.А.

Все преподаватели, обслуживающие специальности имеют базовое образование; среди них есть, окончившие центральные ВУЗы стран СНГ, РК ( Испулова Р.Н. окончила с отличием ГЦОЛИФК в г.Москве; Исмагулов К.И., Ботагариев Т.А., Бобер В.В., Молдагалиев А.М. окончили различные ВУЗы в г.Алматы).

На кафедре за докторами наук закреплены молодые преподаватели – магистры с целью дальнейшей работы их в научном плане.

Продолжается подбор кадров из выпускников магистратуры.

Зав. Кафедрой ТиМПФК Испулова Р.Н.

Дене тәрбиесі кафедрасы меңгерушісіyің мамандармен жұмысы жөніндегі

а қ п а р а ты

Қазіргі уақытта кафедрада қызмет ететін барлығы 19 оқытушының ішінде, 3 доцент, Клименко Т.И. – педагогика ғылымының кандидаты, Жәрдемов Ж.С. – Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген жаттықтырушы, самбо күресінен КСРО спорт шебері; Кубашев Т.К. – педагогика ғылымының кандидаты, ЖАК доценті, ҚР ағарту ісінің үздігі. 8 аға оқытушы, соның ішінде: Темиргалиева М.Х. – кафедра меңгерушісі., Бекбаев С.Ш., Хасангалиев Т.С. – самбо күресінен КСРО спорт шеберлері және Хасангалиев Т.С. – қазақша күрестен спорт шебері, Насипкалиев К.М., Кубиева С.С., Демченко Л.В., Джумагалиев А.Х., Шандозтеги А.Т. – самбо күресінен спорт шеберлігіне кандидат. 8 оқытушының ішінде Р.М. Мауталиев, З.П.Панфилова – велоспорттан спорт шеберлігіне кандидат, Базартаев Т.А., Свинцова Т.И. –дзю-до күресінен спорт шеберлігіне кандидат, Тулегенов Б.Т. – ҚР ағарту ісінің үздігі, дзю-до күресі федерациясының президенті, Володин А.Н. – ҚР ағарту ісінің үздігі, шахмат және тоғыз құмалақтан аға жаттықтырушы, Бикжанов В.Н., Антонов Н.А. Жоғарыда аталғандардың барлығы таңдаған спорт түрлерінен ҚР біріншілігінің бірнеше дүркін жүлдегерлері.

Кафедраның ғылыми әлеуеті – 16,7 %, оның жоғарылау тенденциясы байқалады. Атап айтсақ, кафедраның оқытушысы Т.Т. Темешев университет магистратурасының күндізгі бөлімінде оқиды. Алдағы уақытта аспирантураға оқуға түсуді жоспарлауда.

Кафедрадағы қалыпты моральдық – психологиялық жағдай ұжымның жемісті еңбегіне ықпал етеді. Кадрлардың жұмыстан кетуі болған жоқ. Жекелеген жанұя жағдайына байланысты, оқытушының өз еркімен жұмыстан шығуы орын алды. Жалпы, кафедра ұжымы бірқалыпты жұмыс атқарып келеді.Кафедра меңгерушісі Темиргалиева М.Х.


Информация

о работе заведующей кафедрой с кадрами

В настоящее время на кафедре работает 19 преподавателей, из них 3 доцента: Клименко Т. – кандидат педагогических наук, Жардемов Ж.С. – заслуженный тренер Республики Казахстан, мастер спорта СССР по самбо, Кубашев Т.К. – доцент педагогических наук ВАК, отличник просвящения РК. 8 старших преподавателей, в их числе: Темиргалиева М.Х – заведующей кафедры., Бекбаев С.Ш., Хасангалиев Т.С., мастера спорта СССР по борьбе самбо, Хасангалиев Т.С. мастер спорта по борьбе казакша курес, Насипкалиев К.М., Кубиева С.С., Демченко Л.В., Джумагалиев А.Х., Шандозтеги А.Т. – кандидат в мастера спорта по борьбе самбо. В числе 8 преподавателей – Мауталиев Р.М., Панфилова З.П. – кандидат мастера велоспорт шосе, Базартаев Т.А., Свинцова Т.И. – кандидат мастера борьба дзю-до, Тулегенов Б.Т. – отличник просвящения РК, президент федерации борьбы дзю-до, Володин А.Н. – отличник просвящения РК, старший тренер по шахматам и тогыз-кумалаку, Бикжанов В.Н., Антонов Н.А. Все из них являются неоднократными призерами первенств Республики Казахстан по избранным видам спорта.

Уровень остепененности – 16,7 %, но наметилась тенденция к его повышению. В данный момент преподаватель кафедры Темешев Т.Т. проходит обучение в магистратуре университета. В дальнейшем планируется поступление в аспирантуру.

Морально – психологическая обстановка на кафедре способствует хорошей работоспособности коллектива. Текучести, как таковой, нет. Имеют место единичное увольнение связи с семейными обстоятельствами. Коллектив стабилен.

Зав. кафедрой: Темиргалиева М.Х.

Тарих және құқық факультеті мамандықтары бойынша студенттердің өзіндік жұмысын жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау мәселесі бойынша ақпарат.
Дүниежүзі тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы 050505 – «Аймақтану», 050202 – «Халықаралық қатынастар», 050501 – «Әлеуметтану» мамандықтары (бакалаврлар) бойынша мамандарды даярлауды жүзеге асырып, 050114 – «Тарих» (педагогикалық), 050203 – «Тарих» (ғылыми) мамандықтарына қызмет көрсетеді. Сонымен қатар кафедра университеттің барлық мамандықтарында әлеуметтану және саясаттану пәндерінің оқытылуын қамтамасыз етеді. Оқыту күндізгі және сырттай оқу түрлері бойынша қазақ және орыс бөлімдерінде жүргізіледі.

Кафедрадағы оқу-әдістемелік жұмыс мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім беру стандарттары негізінде жүзеге асырылып, оқу үрдісі типтік және жұмыс жоспарлары, мамандықтардың типтік және оқу бағдарламалары мазмұнына сәйкес құрылған.

Кафедра ПОҚ-ы міндетті компоненттік пәндер және таңдау курстары (90-ға жуық пәндер) бойынша сабақтар жүргізеді. Сабақтар ПОӘК сәйкес өтеді. ПОӘК пәннің мақсат-міндеттері, оқу әдістемесі, сабақтың мазмұны мен кестесі, СОӨЖ және СӨЖ тапсырмалары, қолданылатын әдебиеттер, жазбаша жұмыстардың (рефераттар, курстық жұмыстар) тақырыптары, пән бойынша студенттердің білімін тексеру және бағалау схемалары, бақылау сұрақтары мен тапсырмалары қамтылған.

Кафедрада СӨЖ-ді ұйымдастыру мен сапалы өткізуге үлкен көңіл бөлінеді. СӨЖ-ді ұйымдастыру студенттердің білім сапасын арттыруға бағытталған. Студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру барысында ғылыми мақалалар мен түпдеректерді рецензиялау және талдау, оқу курстары мәселелері бойынша рефераттар қорғау, өзекті әлеуметтік мәселелер бойынша әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу, жекелеген тақырыптар бойынша презентациялар дайындау әдістері қолданылады. Оқытушылар іскерлік ойындар, тренингтер, оқу пәндерінің тараулары бойынша кроссвордтар жасау сияқты инновациялық және интерактивті технологиялардың элементтерін қолданады. Студенттер ПОӘК материалдарына қарай әртүрлі тақырыптар бойынша рефераттар дайындайды, деректер арқылы ғылыми материалдарға, монографияларға талдау жасап, олар бойынша семинар сабақтарына қажетті және СОӨЖ сабақтарына қысқаша конспектілер жасақтайды. Кафедра ПОҚ-ы студенттердің пән бойынша жаңа деректерді қолдануына ықпал етіп отырады.

Мәселен, «Шетелдер тарихнамасы» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстары диспуттар, конференциялар және іскерлік ойындар түрінде өткізіледі (Х.И. Қожабергенова – доцент, Ж.М. Арыстангалиева - оқытушы). «Дін әлеуметтануы» пәні бойынша студенттер өзіндік жұмыс ретінде баяндамалар дайындап, «Діннің ғылыми негіздемесі» тақырыбындағы дөңгелек үстелге қатынасты (Т.Т. Шайхиев – аға оқытушы). «Әлеуметтану» пәні бойынша студенттер баяндамалар дайындайды, «Әлеуметтанулық ойдың даму тарихы» және «Қоғам» тақырыптары бойынша студенттер рефераттар жазып, «Әлеуметтік әрекеттер және әлеуметтік қарым-қатынастар» тақырыбы бойынша диспуттар жүргізеді. Студенттердің өзіндік жұмысы «Шетел әлеуметтануының тарихы» пәні бойынша әлеуметтанудың классиктерінің еңбектеріне талдау жасау, көрсетілген тақырыптарға эссе жазу түрінде жүргізіледі (Д.Б. Абулкасова - доцент). «Әлеуметтану» пәні бойынша өзіндік жұмыс ретінде студенттер эмперикалық әлеуметтік зерттеу бағдарламаларын жасаумен, қорғаумен айналысып, «Әлеуметтанулық ойдың даму тарихы» тақырыбы бойынша кроссвордтар жасайды, жазылған рефераттарын оқып, терминдердің сөздігін жасайды.

Тарихи пәндер бойынша студенттердің өзіндік жұмыстары картамен жұмыс, кестелер, сөздіктер құру, саяси лидерлердің портреттерін суреттеу т.б. түрінде болады.

Қазақстан Республикасы тарихы кафедрасында оқу жылы басында оқытушыларының студенттермен өзіндік жұмыстарын қабылдау кестесі факультеттің деканымен бекітіліп, жасалған. Кестеге сай әр оқытушы белгіленген уақытта студенттерден өзіндік жұмысын қабылдайды. Сонымен қатар кафедраның қазан айындағы ғылыми-әдістемелік семинарда өзіндік жұмыстардың өткізу әдістемесін қалай өткізу керектігін талқылап, СӨЖ-ді әр түрлі әдіс-тәсілдермен өткізу жолдары талқыланып, оқытушылар өзара тәжірибе алмасады. СӨЖ-ді тиімді жолдармен өткізу арқылы оқытушылар студенттерден өз бетімен дидактикалық тапсырмаларды орындауға, танымдық қабілетін арттыруға және белгілі бір мәселе бойынша өз ойларын ашық айтуға үйренеді. СӨЖ тапсырмаларын әр оқытушы жыл басында оқу-әдістемелік кешенінде көрсетілген. СӨЖ негізінен студенттердің шығармашылық жұмыстарын дамыту және ізденушілікке дағдыландыру мақсатында красворд құрастыру, реферат жазу, нақты тақырыпқа сай презентация жасау, дебат түрлерінде дайындалады. Мысалы кафедра оқытушылары Ж.Е.Оразғалиева, Г.Т.Жалекеновалар презентациялар жасау арқылы, Л.С.Серикова мен Ж.А.Исмурзин, А.О.Амировтар баяндама мен ғылыми жобалар жасау негізінде, Ж.Қ.Мухангалиева мен Ж.К.Тастаевалар аннотация жаздыру мен бақылау тапсырмаларын орындату әдіс-тәсілдері арқылы өткізеді. СӨЖ-дің материалдарын әр оқытушы өзінің папкасында сақтайды. Электронды түрде тапсырылған СӨЖ материалдары кафедраның компютерінде сақтаулы. СӨЖ-ді бағалау дәстүрлі түрде өтеді. Бағалау кезінде оқытушылар жұмыстың мазмұны мен көлеміне оны тапсыру уақытына да байланысты.

«Философия және құқық негіздері» кафедрасында СӨЖ сабақтарында студенттер көпшілік тапсырмаларды ауызша түрде орындайды. Ол болашақ мамандардың сөйлеу мәдениетін, риторикасын дамытады;

Кейбір СӨЖ сабақтарының тапсырмалары слайдтар түрінде орындалып, бейнепроектор арқылы аудиторияға көрсетіліп, ауызша қорғалады (презентация).

Сабақтың сұрақ-жауап, пікір алмасуы, диспут, дөңгелек үстел, баяндама, схема, үлестірме материалдар, талқылау түрінде жүргізіледі;

СӨЖ – білім алушылардың оқу дәрісханасында және одан тыс, оқытушының жетекшілігімен және оның қатысуынсыз жүзеге асырылатын дербес қызметі. Құқықтық пәндер бойынша өзіндік жұмыстар дәріс, семинар сабақтарында, оқу мәселелеріне байланысты кафедрада кеңес беруде, жеке тапсырмалар бергенде кітапханада, үйде орындалады.

Дәріс кезінде студенттер ең қажетті мәліметтер алады. Оқытушы Н.Ж.Ауелбаева студенттердің дәріске бағдарлана білу, мәліметтерді шығармашылық қабылдау, терең, берік меңгеру, белсенді сабаққа араласып отыру қабілеттіліктерін дамытудың маңыздылығын ерекше назарға алады. Дәрісті мұқият тыңдау және конспектілеу –студенттің қарқынды ақыл-ой қызметіне мүмкіндік туғызады. Дәріс – қысқаша, студенттің өз сөзімен, түсінігімен конспектіленуі керек. Дәріс материалын терең меңгеру үшін оны лектордың ұсынған қосымша әдебиеттерімен толықтырған жөн.

Құқық негіздері пәнінен өзіндік жұмыстарға негізінен – мемлекеттің белгілері, нысаны тақырыптары бойынша сызбанұсқалар, құқық ұғымы, қызметтері тақырыптары бойынша кестелер құру; конституция ұғымы мәні жөнінде терминологиялық сөздік, сөзжұмбақтар жасау, азаматтық, отбасы құқығы негіздері туралы реферат, баяндамалар жазу, еңбек құқығы негіздері тақырыбы бойынша жеке еңбек шартының үлгісін құру, т.б. жазбаша тапсырмалар орындау, ауызша түсіндіру тапсырмалар беріледі. (Ұ.Қ.Құмарова, Г.С.Куанышбаева).

Азаматтық, кәсіпкерлік құқық пәндері бойынша студенттер өзіндік жұмыстарды Парламенттің заңдарынан, президенттің жарлықтары, Үкіметтің қаулылары т.б. нормативтік актілерден мысалдар келтіріп, оларға түсіндірме береді, баспасөз материалдарынан құқықтық ақпарат жинап, презентация жасайды. (А.Т.Темергалиева).

Халықаралық құқық пәні бойынша өзіндік жұмыстарда студенттер халықаралық ұйымдар, халықаралық келісім-шарттар, т.б. мәселелер жөнінде хабарламалар әзірлейді, Интернет жаңалықтарына, құқықтық ғылыми-тәжірибелік журналдар мақалаларына талдау жасайды. (Н.Ж.Ауелбаева, Ұ.Қ.Құмарова).

Соттық сөйлеу пәнінен өзіндік жұмыстарда студенттер сот процесіндегі адвокат, прокурордың сөйлейтін сөздерінің үлгісін құрады, Қазақстандағы және шетелдерде болған нақты азаматтық, қылмыстық істер бойынша сот процесінде сөйлеген белгілі адвокаттардың, прокурорлардың сөздеріне өзіндік талдау жасайды, құқықтық баға береді, пікірі таластырады. (Н.Ж.Ауелбаева, А.В.Курьянов).

Құқық білім беру әдістемесі пәнінен студенттер өзіндік жұмыстарда құқық пәнінен мектепте сабақ жүргізу үшін әрбір тақырып, бойынша сабақ жоспарын құрып, оны топ ішінде өткізіп көрсетеді. (А.Т.Темергалиева)

Құқықтық пәндер кафедрасында СӨЖ ұйымдастыру келесі жағдайларда жүргізіледі: • рефераттар жазу мен қорғау;

 • бақылау жұмыстарын дайындау;

 • есеп шығару;

 • коллоквиумдар;

 • іскерлік ойындар (сот процесінен, тергеу іс әрекеттерінен үзінді келтіру, дебаттар);

 • дөңгелек үстел;

 • өткен дәріс мәліметтерінен қайта талдау;

 • курстық жұмыстарды орындау мен оларды қорғауға дайындық жүргізу;

 • конкурстық жұмыстарға дайындалу және оларды орындау;

 • практикалық сабақтарға дайындалу;

 • үй тапсырмалары;

 • іс жүргізушілік құжат жобаларын құрастыру.

Линиялық оқу жүйесіндегі СӨЖ кестесін оқытушының белгіленуімен, ал кредиттік оқу жүйесіндегі СӨЖ кестесімен ПӨӘК кестесіне сәйкес жасалынады.

Кафедрада оқытушылар студенттермен пән бойынша әртүрлі құжаттарды құрастырып, сызбамен жұмыстанады, сған студенттер белсенді қатысады. Сабақтар өте қызғылықты өтеді. Студенттер тақырып бойынша жаңа, қызықты ақпараттар береді. ОСӨЖ–да әртүрлі нормативтік актілермен танысады. Студенттер де заңнамалардың толық жетілдірулеріне өз ұсыныстарын білдіреді.

Студенттердің өзіндік жұмысын жоспарлау, ұйымдастыру және қадағалауды жетілдіру бағытында жоғарыда көрсетілген мәліметтерді атай отырып, алдағы уақытта төмендегідей жұмыстарды орындау ұсынылады:


 1. ПОӘК-ке студенттердің өз бетімен жасайтын жұмыстарын орындауы бойынша әдістемелік нұсқауларға түзетулер енгізу, толықтыру (пән оқытушылары, кафедра меңгерушісі).

 2. СӨЖ тапсырмаларын сапалы түрде құрастыру мақсатында кафедрада тексеру (кафедра меңгерушісі).

 3. Кафедралардың ғылыми-әдістемелік семинарларында оқытушылар құрамының СӨЖ-ді өткізуі жайын талқылап отыру (кафедра меңгерушісі).

Тарих және құқық факультеті

деканының м.а Хайдаров Е.Е.

Информация

о работе Центра повышения квалификации и переподготовки кадров


ЗКГУ им.М.Утемисова за 2009 год и задачах на 2010 год.
Стратегия развития Центра строится на основе программы развития ЗКГУ на 2005 – 2010. гг. Мы стремимся постоянно обновлять содержание образовательных программ, создавать вариативные модели обучения, применять активные технологии учебного процесса, изучать учебные потребности преподавателей , студентов и других категорий граждан.
В соответствии с планом работы Центра осуществляется повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и сотрудников вуза, студентов, школьных работников, безработных граждан, предпринимателей.
Успешно выполняется 3-х годичный план повышения квалификации преподавателей в центральных вузах РК. В 2009 году по этому плану прошли переподготовку 46 преподавателей, в основном в КазНУ им. аль-Фараби – 18 человек, КазГЖПУ – 13 человек, АГПИ г. Актобе - 11 человек.
Определенная работа была проведена по обучению преподавателей и сотрудников внутри вуза. Так, по компьютерным технологиям за отчетный период были проведены нижеследующие курсы:

 • «Компьютерная графика»- 34 чел;

 • «Оператор ПК» - 16 чел;

 • «Разработка электронных учебников» - 38 чел;

 • «Работа со звуком на ПК Sony ACID Pro 6.0» - 17 чел.

В институте культуры и искусства традиционно проводятся мастер-классы для преподавателей. В 2009 году проведены мастер-классы по следующим направлениям: • "Дәстүрлі музыкалық әнер оның казірігіпроблемары" – 49 чел;

 • "Национальное культурное наследие в контексте современного искусства" – 109 чел.

На семинаре для преподавателей на тему «Правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации по кредитной системе обучения в бакалавриате» приняло участие – 468 человек.


Продолжается работа Центра с учителями школ. Институт культуры и искусства организовал мастер-классы для учителей музыки и ИЗО, а также преподавателей музыкального колледжа, в которых приняло участие 53 слушателя.

Характерно, что многие из выпускников этих курсов готовят своих питомцев для поступления в наш университет. К проведению мастер-классов были привлечены опытные педагоги: Попов М.М., Нагимова М.М., Воражейкина О.И., Ворфоломеева О.В., Гузь О.Ф. Эта работа проведена в рамках VI регионального конкурса «Жас дарын».


Традиционно Центр повышения квалификации и переподготовки кадров проводит работу со студенческим самоуправлением. В этом году в Школе студенческого актива прошли обучение 25 активистов, занимающих руководящие должности в системе студенческого самоуправления.
По дорожной карте проведено обучение безработных граждан. В 2009 году прошли переподготовку:

 • Оператор ПК - 3 мес. – 31 чел.;

 • Секретарь-референт со знанием ПК - 3 мес. – 28 чел.;

 • Практический психолог - 3 мес. – 15 чел.;

 • Массажист - 3 мес. – 15 чел.

Совместно с МПА «ТУРАН-ПРОФИ» и международным обществом InWent под эгидой Министерства экономики и бюджетного планирования продолжают работать курсы «Повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экномики РК». В 2009 году на курсах было обучено 80 слушателей. Из них 9 преподавателей и сотрудников университета. К занятиям привлекались опытные преподаватели: Мельников В.Л., Нестеренко Г.И., Череватова Т.Ф., Джубатырова С,С. и др.


В 2010 году Центром будут продолжены традиционные формы работы, которые организуются уже несколько лет подряд. Это направление педагогов в центральные вузы РК в соответствии с 3-х летним планом, повышение квалификации по компьютерным технологиям, курсовая переподготовка студентов по смежным специальностям. Будет продолжена работа Школы студенческого актива, переподготовка безработных граждан, повышение квалификации предпринимателей.

Уже со следующей недели начинаются занятия с преподавателями непедагогических специальностей по «Педагогике высшей школы». Цель этих занятий – подготовка педагогов к более качественному выполнению своих профессиональных функций- обучению, воспитанию студентов, развитию их творческого потенциала, социально-ролевому взаимодействию с другими членами педагогического сообщества, другими словами, повышению их психолого-педагогической и коммуникативной компетентности.

В программе занятий тренинги как по традиционным формам обучения – лекциям, семинарам, практическим занятиям, так и по активным методам - кейс-стади, деловым играм, мозговым атакам и другим.
В 2010 году Центром планируется провести курсы для руководителей структурных подразделений по менеджменту и маркетингу.

Ведутся переговоры с Институтом туризма и гостеприимства – филиалом Московского государственного университета сервиса – о проведении на базе Центра нашего университета курса профессиональной переподготовки «Менеджмент индустрии туризма и гостеприимства». На этих курсах планируется обучение преподавателей университета, проводящих занятия по этой специальности, студентов старших курсов, а также руководителей туристических фирм и гостиниц города.

Заключен договор с Российским университетом дружбы народов о переподготовке специалистов, имеющих высшее образование, на вторую специальность – менеджер в сфере нефтегазового сектора. В этом проекте могут принять участие и студенты-выпускники института экономики и управления. К осуществлению этих проектов планируется привлечение преподавателей нашего вуза.

Приложение


Название курса

Период

Кол-во, чел.

Повышение квалификации преподавателей в центр. вузах РККазНУ им. аль-Фараби
18КазГЖПУ
13КазНАИ им. Т. Жургенова
1ЮКГУ им. Ауезова
3АГПИ г. Актобе
11Всего:__80__Переподготовка_безработных_граждан'>Всего:__88__Международные_курсы_для_предпринимателей_и_руководителей'>Всего:__468__Курсы_для_студентов'>Всего:__263'>Всего:__46__Повышение_квалификации_преподавателей_внутри_ЗКГУ'>Всего:

46

Повышение квалификации преподавателей внутри ЗКГУ«Компьютерная графика»

с 12.01.2009 по 23.01.2009

34«Оператор ПК»

с 27.01.2009 по 10.02.2009

16«Разработка электронных учебников»

с 25.02.2009 по 11.03.2009

38«Работа со звуком на ПК Sony ACID Pro 6.0»

с 16.12.2008 по 19.01.2009

17Мастер-класс "Дәстүрлі музыкалық әнер оның казірігіпроблемары"

с 28.10.2009 по 30.10.2009

49Мастер-класс "Национальное культурное наследие в контексте современного искусства"

с 28.10.2009 по 30.10.2009

109Всего:

263Семинар «Правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации по кредитной системе обучения в бакалавриате» для преподавателей по подразделениям:

 1. Социально-гуманитарный факультет

с 06.10.2009 по 22.10.2009

77

 1. Институт экономики и управления

51

 1. Естественно-математический факультет

80

 1. Педагогический факультет

68

 1. Филологический факультет

80

 1. Институт культуры и искусств

112Всего:

468

Курсы для студентов
Школа студенческого актива

«Менеджмент в системе управления и самоуправления»

с 25.02.2009 по 07.04.2009

25
Молодежная школа бизнеса

Молодежная школа бизнеса

с 10.12.2008 по 16.02.2009

17Молодежная школа бизнеса

с 12.01.2009 по 19.04.2009

21Молодежная школа бизнеса

с 14.04.2009 по 13.07.2009

25Всего:

88

Международные курсы для предпринимателей и руководителейКазахстанско-германские курсы «Повышения квалификации руководителей и менеджеров в сфере экономики РК»

с 12.05.2009 по 11.12.2009

80Всего:

80

Переподготовка безработных гражданОператор ПК - 3 мес.

с 16.03.2009 по 15.06.2009

31Секретарь-референт со знанием ПК - 3 мес.

с 16.03.2009 по 15.06.2009

28Практический психолог - 3 мес.

с 18.03.2009 по 17.06.2009

15Массажист - 3 мес.

с 24.03.2009 по 23.06.2009

15Всего:

89


Руководитель Центра ПК и ПК: Ломоносов И.М.

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет