Доставки Номер 34 от 28. 01. 2011жүктеу 267.34 Kb.
Дата16.04.2019
өлшемі267.34 Kb.

Доставки
 Номер 34 от 28.01.2011

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:


 Официално наименование: Община Горна Оряховица

 Пощенски код: 5100

 За контакти

 Електронна поща

 Факс: 0618 60203

 Адрес: пл. "Георги Измирлиев" №5

 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

 Град: Горна Оряховица

 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

 Лице за контакти: Анелия Манева - мл. експерт обществени поръчки и инж. Красимир Кръстев - ръководител на проект

 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

 Адрес на възложителя

 Телефон: 0618 60501

 Адрес на профила на купувача

 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги

 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:


 Наименование:    Доставка и монтаж на оборудване по проект: „Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура в Община Горна Оряховица”, по обособени позиции. Обособена позиция № 1 "Медицинско и специализирано оборудване за „Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр. Горна Оряховица” (включително и оборудването на Мултисензорна зала) и „Дом за възрастни хора с физически увреждания с. Г. Г. Тръмбеш”. Обособена позиция № 2 "Кухненско и перално оборудване за „Домашен социален патронаж гр. Горна Оряховица” и „Дом за възрастни хора с физически увреждания с. Г. Г. Тръмбеш”. Обособена позиция № 3 "Аудио-визуална техника за „Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр. Горна Оряховица” и „Дом за възрастни хора с физически увреждания с. Г. Г. Тръмбеш”. Обособена позиция № 4 "Спортно оборудване за „Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр. Горна Оряховица”.

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата


(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG321

 Място на изпълнение: гр.Горна Оряховица и с.Горски Горен Тръмбеш

 Тип доставки: Покупка

 Тип строителство

 Категория услуга

 Обект на поръчката: Доставки

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за


 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)


 Рамково споразумение

 Брой изпълнители

 Обосновка на рамково споразумение

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в години

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месеци

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:


 Описание: Доставка и монтаж на оборудване по проект: „Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура в Община Горна Оряховица”, по обособени позиции. Обособена позиция № 1 "Медицинско и специализирано оборудване за „Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр. Горна Оряховица” (включително и оборудването на Мултисензорна зала) и „Дом за възрастни хора с физически увреждания с. Г. Г. Тръмбеш”. Обособена позиция № 2 "Кухненско и перално оборудване за „Домашен социален патронаж гр. Горна Оряховица” и „Дом за възрастни хора с физически увреждания с. Г. Г. Тръмбеш”. Обособена позиция № 3 "Аудио-визуална техника за „Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр. Горна Оряховица” и „Дом за възрастни хора с физически увреждания с. Г. Г. Тръмбеш”. Обособена позиция № 4 "Спортно оборудване за „Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр. Горна Оряховица”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 32300000: Телевизионни и радиоприемници и устройства за запис или възпроизвеждане на звук или образ

 Доп. предмети: 33100000: Медицинско оборудване

 Доп. предмети: 39700000: Домакински уреди

 Доп. предмети: 39710000: Електродомакински уреди

 Доп. предмети: 39711000: Електродомакински кухненски уреди

 Доп. предмети: 39720000: Неелектрически домакински уреди

 Доп. предмети: 39721000: Домакински уреди за готвене или отопление

 Доп. предмети: 37400000: Спортни артикули и екипировка

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация


 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: ДА

 Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)


Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: Медицинско и специализирано оборудване: гимнастически дюшек - дунапрен + кожа,гири - винил,гребен тренажор dm 3100,гимнастическа тояжка,въже за скачане,медицински топки,фитнес топка (швейцарска топка),тежести за ръце и крака,степер,кантар медицински с ръстомер,комбиниран уред с вградени тежести - гладиатор,играчки за бутане от дърво (животни),метър "Джунгла" - дървен,магнитна дъска,букви с магнити,дървено сметало "дъга",дървено домино,дървени пъзели (18-23 части),дървени пъзели (7-9 части),дървени пъзели (4-7 части),дървен комплект за рязане - плодове,дървен комплект за рязане - закуска,дървен часовник,дървена броеница,дървена образователна къщичка,дървена работилница,дървени геометрични фигури за подреждане,пантомима (шаблони),параван за куклен театър,Прожектор с автом. сменящи се цветове,Огледална сфера с двигател,Воден кът с 2 бр. кули с платформи-Огледала за водния кът 2.5 кв.м,Воден кът с 1 кула с платформи-Огледала за водния кът 2.5 кв.м,Ефект прожектор/Спейс прожектор/комбиниран,Плазма лампа-визуална стимулация,Възглавница позиционираща ПУУФ, Музикално водно легло,с вибрации,ЛЕД-прожектор”Звезда”с адаптор,Ултравиолетов панел с аксесоари,МОБО ЛЕД / комплект светещи тела:кълбо,яйце и куб с променящи се цветове/,Оптични влакна сноп 100 бр./2 м дължина/ и прожектор В 100-кат.№ 91.600/,Декоративни елементи за 1 прозорец,Декоративни елементи "Звездно небе",Аранжиране на залата- вкл. прозорец”Звездно небе”,декор. елементи за стени и таван,Аромодифузер,Прожектор с постоянен филтър,Монтаж на уредите,стерилизатор сух "Минетерм",инфрачервена лампа на статив с колелца,клетка на Роше заедно с окомплектоването,велоергометър,стълба за рехабилитация,паралели,масажна кушетка,шведска стена,дюшек кожен,ролков масажор.Кухненско и перално оборудване: професионална печка електрическа - 4 плочи и фурна,професионален пържолник стационарен с шкаф,професионална печка газова с фурна- 4 горелки,професионална фурна газова - тройка,професионална скара електрическа рифелова,електронна везна,картофобелачка,казани алпака,тави алпака с дръжки,тави алпака,черпак алпака,комплект кухненски прибори /8 бр/,касерола алпака с капак,тиган алпака,ножове,котелка алпака тройка /3х1л/,тенджера алпака,умивалник четирикоритен хромникел с вградени шкафове + смесители /корито 500/500/300 мм/,умивалник четирикоритен хромникел с вградени шкафове + смесители /корито 700/500/300 мм /,хладилен шкаф с работен плот термоустойчив д/ш/в, хладилник с фризер,енергиен клас А,фризер вертикален,енергиен клас А,микровълнова фурна,купа алпака,бака с капак - алпака,казан термофорен,щипки за скара алпака,гивгир алпака,кофа алпака,Бийка за яйца,хладилен шкаф-среднотемпературен 1 врата,фритюрник професионален електрически,скара тръбна елект.с две нагревателни зони,професионална печка готварска с 4 нагревателни плочи и фурна,зеленчукорезачка комплект с ножове,електронни везни,хладилен шкаф - среднотемпературен +2 до-8,професионална пералня с центрофуга, пералня,апарати за минерална вода.Аудио-визуална техника:телевизори,DVD - уредба,CD / MP3 - уредба,цифров фотоапарат.Спортно оборудване:велосипед с помощни колела до 7 год.,велосипед с помощни колела до 12 год.,детска градинска количка с инструменти,детска градинска косачка - над 3 год.,количка за мини голф - над 3 год.,маса за тенис,мрежа за тенис на маса,комплект за тенис на маса,топки за тенис на маса,къщичка за игра,палатки с тунел,боксова круша детска над 5 год.

 Прогнозна стойност: 176276.9

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение


 Крайна дата

 Срок в дни: 90

 Начална дата

 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:


 Описание: Възложителят определя гаранция за участие в размер на: За позиция №1 - 336 лв., за позиция № 2 – 1 309 лв., за позиция № 3 – 97 лв., за позиция № 4 – 19 лв. Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на поръчката без ДДС. Сумите се внасят по сметката BG 06 UNCR 75273343690530, BIC UNCRBGSF на Община Горна Оряховица в ”Уни Кредит Булбанк” , гр. Горна Оряховица или се представя банкова гаранция на съответната стойност, съгласно /Образец 7/ и /Образец 19/.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:


 Условия: Финансирането ще се реализира от средства получени по проект “Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура по договор BG 161PO001/1.1.-01/2007/005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”. При започване на изпълнението Възложителят превежда до 20 /двадесет/ % аванс на изпълнителя, който се приспада еднократно при окончателното плащане.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):


 Изискване: Когато участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е обединение на физически и/или юридически лица, не е задължително създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)


Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: ДА

 Условия: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Подизпълнителите също трябва да представят сертификат за произход и качество, както и декларация, че са съгласни да участват като подизпълнители на съответния участник.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:


Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: ПЛИК 1 – „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” съдържа:1.Списък на документите, съдържащи се в офертата2.Юридически статус – изискуеми документи а) Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; б) Документ за регистрация по ЗДДС, ако е регистриран – заверено от участника копие3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ Участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител4.Административни сведения за участника 5.Декларация за запознаване и спазване условията на поръчката6.Декларации по чл. 47, ал. 1, т.2 и 3, и ал. 2, т.1 и 3 от ЗОП7.Декларации по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗОП8.Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП9.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.93, ал.1 чл.94 и чл.96, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските Общности 10.Сертификати за произход и качество на предлаганата стока, ISO 9001:2008 или еквивалентни. 11.Документ за внесена гаранция за участие в процедурата (оригинал)12.Документ за закупена документация за участие (оригинал или копие).13.Декларация за участието на подизпълнители 14.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв15.Нотариално заверено Споразумение на съдружници в обединение (ако такова се предвижда), със задълженията им по изпълнение на поръчката и лицето, което ще представлява обединението16.Декларация от членовете на обединението/консорциума (ако участникът е обединение/консорциум) 17.Декларация за изпълнение на поръчката - за гарантиране на възложителя, че при забава на разплащанията от негова страна за период до 6 месеца, то Изпълнителя през този период на забава няма да преустановява и забавя дейността си и ще завърши договорената доставка качествено и в договорения срок.18.Обща оферта ПЛИК 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”съдържа:19.Кратка анотация за досегашната дейност на участника и предложение за изпълнение на настоящата поръчка20.Техническо предложение - технически параметри и характеристики на предлаганите артикули.21.Каталози, снимки, визия на предлаганите артикули22.Срок за изпълнение на поръчката ПЛИК 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”съдържа23.Предлагана цена за изпълнение на поръчката24.проект на договор, попълнен и парафиран на всяка страница Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл.56, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Подизпълнителите представят още Сертификат за произход и качество ISO 9001:2000 или еквивалентен издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл.56, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, ако вида и дела на тяхното участие го изисква.По смисъла на тази процедура за избор на изпълнител, подобен или сходен предмет на обществената поръчка е този, в което изпълнение преобладават дейности, свързани с предмета на настоящата поръчка.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: а) Годишен баланс и/ или одиторски доклади за последните три години /2007, 2008 и 2009 г./, оформено съгласно ЗС - копие заверено на всяка страница от участника, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.б) Отчети за приходите и разходите за последните три години, оформени съгласно Закона за счетоводството - копие заверено на всяка страница от участника. Когато участникът е новорегистрирано лице тези документи се представят за периода от регистрацията му до момента на подаване на офертата.в) Информация, съгласно чл. 50, ал.1, т.3 от ЗОП за оборота на стоките - обект на поръчката за предходните 3 /три/ години (2007, 2008, 2009), в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си. (Приложение Образец № 8); Забележка: Когато участникът предвижда участието на подизпълнители прилага и горепосочените документи за всеки подизпълнител.Когато участникът е обединение/консорциум, горепосочените документи се прилагат за всеки член на обединението/консорциума, а документите по буква "в" от един или няколко от членовете на обединението.

 Минимални изисквания: а) Годишната оперативна печалба на участника(сумарно обединението/консорциумът) трябва да бъде сумарно положителна за последните 3 (три) финансови години. б) Участникът да е реализирал общ оборот, общо за предходните 3 /три/ години ( 2007, 2008, 2009) в зависимост от позициите за които кандидатства:позиция 1: „Медицинско и специализирано оборудване за „Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр. Горна Оряховица” (включително и оборудването на Мултисензорна зала) и „Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Г.Г.Тръмбеш” – не по-малко от 80 000 /осемдесет хиляди/ левапозиция 2: „Кухненско и перално оборудване за „Домашен социален патронаж гр. Горна Оряховица” и „Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Г.Г.Тръмбеш” – не по-малко от 200 000 /двеста хиляди/ левапозиция 3: „Аудио-визуална техника за „Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр. Горна Оряховица” и „Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Г.Г.Тръмбеш” - не по-малко от 25 000 /двадесет и пет хиляди/ левапозиция 4: „Спортно оборудване за „Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр. Горна Оряховица” - не по-малко от 5 000 /пет хиляди/ левав) Участникът да е реализирал оборот от стоките обект на обществената поръчка общо за предходните 3 /три/ години ( 2007, 2008, 2009) в зависимост от позициите за които кандидатства:• позиция 1: „Медицинско и специализирано оборудване за „Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр. Горна Оряховица” (включително и оборудването на Мултисензорна зала) и „Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Г.Г.Тръмбеш” – не по-малко от 35 000 /тридесет и пет хиляди/ лева• позиция 2: „Кухненско и перално оборудване за „Домашен социален патронаж гр. Горна Оряховица” и „Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Г.Г.Тръмбеш” – не по-малко от 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева• позиция 3: „Аудио-визуална техника за „Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр. Горна Оряховица” и „Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Г.Г.Тръмбеш” - не по-малко от 15 000 /петнадесет хиляди/ лева• позиция 4: „Спортно оборудване за „Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр. Горна Оряховица” - не по-малко от 2 500 /две хиляди и петстотин/ леваЗабележка: Новорегистрираните лица представят гореописаните документи и доказателства за периода от регистрацията си до момента на подаване на офертата. Те също трябва да спазят минималните изисквания на възложителя. Когато участникът е обединение или консорциум на минималните изисквания трябва да отговаря поне един от участниците или обединението като цяло. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители минималните изисквания към подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: а) Списък-декларация на договори за доставки, извършени през предходните 3 /три/ години (2008, 2009, 2010), придружен от копия на договорите и препоръки/референции за добро изпълнение към договорите, със стойност, възложител, дата и място на изпълнение на доставката и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания (Приложение Образец № 9 );б) Списък-декларация на собствени/наети товарни транспортни средства необходими за изпълнение на поръчката (Приложение Образец № 10);Забележка: Когато участникът предвижда участието на подизпълнители прилага и горепосочените документи за всеки подизпълнител.Когато участникът е обединение/консорциум, горепосочените документи се прилагат за всеки член на обединението/консорциума.

 Минимални изисквания: а) Участникът трябва да е изпълнил договори за доставка за предходните 3 /три/ години (2008, 2009, 2010) със същия предмет, начин на изпълнение и със същите или по-големи обем и стойност според позициите за които участва: • за позиция 1 - минимум 1 (един) от тях трябва да е на стойност не по-малко от 30 000 /тридесет хиляди/ лева с ДДС• за позиция 2 - минимум 1 (един) от тях трябва да е на стойност не по-малко от 130 000 /сто и тридесет хиляди/ лева с ДДС• за позиция 3 - минимум 1 (един) от тях трябва да е на стойност не по-малко от 9 000 /девет хиляди/ лева с ДДС• за позиция 4 - минимум 1 (един) от тях трябва да е на стойност не по-малко от 2 000 /две хиляди/ лева с ДДСб) Да разполага с минимум 2 /два/ броя собствени/наети товарни транспортни средства.Забележка: Новорегистрираните лица представят гореописаните документи и доказателства за периода от регистрацията си до момента на подаване на офертата. Те също трябва да спазят минималните изисквания на възложителя.Когато участникът е обединение или консорциум на минималните изсквания трябва да отговаря поне един от участниците или обединението като цяло.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители минималните изисквания към подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)


 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия


Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите


 Критерий за оценка: най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)


 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка


Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА

 Вид на публикацията: Предварително обявление за ОП

 Номер на обявлението в ДВ: 22 от 22/01/2010

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)


Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА

 Час: 16:00

 Цена: 10

 Условия: Документацията за участие се получава в сградата на общинска администрация Горна Оряховица в стая 316, ет.3 след заплащане на определената цена в стая 108 , ет.1 "Каса" или по банкова сметка на Община Горна Оряховица: УниКредит Булбанк, клон Горна Оряховица BG 50 UNCR 75278444051200, BIC: UNCRBGSF, код.вид плащане 447000 "Други неданъчни приходи".

 Дата: 28/02/2011

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие


 Час: 16:00

 Дата: 10/03/2011

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)


 Брой дни: 180

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите


 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

 Място: Зала 102, ет.1 в сградата на общинска администрация.

 Час: 10:00

 Лица: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

 Дата: 11/03/2011

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)


Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС


Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: ДА

 Проект/програма: в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.-01/2007/065„Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура в Община Горна Оряховица”,финансиран по ОП “Регионално развитие” 2007-2013Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG161PO001/1.1.-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, компонент 2 „Социална инфраструктура”

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)


 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: На обжалване по реда на тази глава подлежи всяко решение на възложителите в процедура за:1. възлагане на обществена поръчка, включително чрез прилагане на рамково споразумение, динамична система за доставки или система за предварителен подбор;2. сключване на рамково споразумение;3. създаване на динамична система за доставки или система за предварителен подбор;4. конкурс за проект.Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:1. публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки или обявление в "Официален вестник" на Европейския съюз, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението - срещу решението за откриване на процедура;2. получаване на решението по чл. 79, ал. 8, чл. 83г, ал. 3, чл. 83ж, ал. 1 и чл. 88, ал. 8; 3. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;4. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз - срещу решението за избор на изпълнител.Жалба по чл.120, ал.3 от ЗОП може да се подава от:1. всяко заинтересовано лице - в случаите по чл.120, ал.3 т. 1 и 4 от ЗОП;2. всеки заинтересован кандидат в процедурата - в случаите по чл.120, ал.3 т. 2 от ЗОП;3. всеки заинтересован кандидат или участник - в случаите по чл.120, ал.3 т. 3 от ЗОП .Жалба срещу решение на възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата".Когато с жалбата е поискана временната мярка по чл.120, ал. 1 от ЗОП, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на:1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или2. решението по жалбата, ако е наложена временната мяркаЖалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение се обжалва. В тридневен срок от получаването й възложителят е длъжен да изпрати до Комисията за защита на конкуренцията становище по жалбата, подкрепено при необходимост с доказателства.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. "Витоша" №18

 Град: София

 Интернет адрес

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Република България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 28/01/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: «Медицинско и специализирано оборудване за „Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр. Горна Оряховица” (включително и оборудването на Мултисензорна зала) и „Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Г.Г.Тръмбеш”.»

 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: «Медицинско и специализирано оборудване за „Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр. Горна Оряховица” (включително и оборудването на Мултисензорна зала) и „Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Г.Г.Тръмбеш”.»

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 33100000: Медицинско оборудване

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Медицинско и специализирано оборудване: гимнастически дюшек - дунапрен + кожа,гири - винил,гребен тренажор dm 3100,гимнастическа тояжка,въже за скачане,медицински топки,фитнес топка (швейцарска топка),тежести за ръце и крака,степер,кантар медицински с ръстомер, комбиниран уред с вградени тежести - гладиатор,играчки за бутане от дърво (животни),метър "Джунгла" - дървен,магнитна дъска,букви с магнити,дървено сметало "дъга",дървено домино,дървени пъзели (18-23 части),дървени пъзели (7-9 части),дървени пъзели (4-7 части),дървен комплект за рязане - плодове,дървен комплект за рязане - закуска,дървен часовник,дървена броеница,дървена образователна къщичка,дървена работилница,дървени геометрични фигури за подреждане,пантомима (шаблони),параван за куклен театър,Прожектор с автом. сменящи се цветове,Огледална сфера с двигател,Воден кът с 2 бр. кули с платформи-Огледала за водния кът 2.5 кв.м,Воден кът с 1 кула с платформи-Огледала за водния кът 2.5 кв.м,Ефект прожектор/Спейс прожектор/комбиниран,Плазма лампа-визуална стимулация,Възглавница позиционираща ПУУФ, Музикално водно легло,с вибрации,ЛЕД-прожектор”Звезда”с адаптeр,Ултравиолетов панел с аксесоари,МОБО ЛЕД / комплект светещи тела:кълбо,яйце и куб с променящи се цветове/,Оптични влакна сноп 100 бр./2 м дължина/ и прожектор В 100-кат.№ 91.600/,Декоративни елементи за 1 прозорец,Декоративни елементи "Звездно небе",Аранжиране на залата- вкл. прозорец”Звездно небе”,декор. елементи за стени и таван,Аромодифузер,Прожектор с постоянен филтър,Монтаж на уредите,стерилизатор сух "Минетерм",инфрачервена лампа на статив с колелца,клетка на Роше заедно с окомплектоването,велоергометър,стълба за рехабилитация,паралели,масажна кушетка,шведска стена,дюшек кожен,ролков масажор.

 Прогнозна стойност: 33674

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Дата за завършване

 Срок в дни: 90

 Дата за начало

 Срок в месеци

5) Допълнителна информация


 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: «Кухненско и перално оборудване за „Домашен социален патронаж гр. Горна Оряховица” и „Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Г.Г.Тръмбеш”.»

 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: «Кухненско и перално оборудване за „Домашен социален патронаж гр. Горна Оряховица” и „Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Г.Г.Тръмбеш”.»

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 39700000: Домакински уреди

 Доп. предмети: 39710000: Електродомакински уреди

 Доп. предмети: 39720000: Неелектрически домакински уреди

 Доп. предмети: 39721000: Домакински уреди за готвене или отопление

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Кухненско и перално оборудване: професионална печка електрическа - 4 плочи и фурна,професионален пържолник стационарен с шкаф,професионална печка газова с фурна- 4 горелки,професионална фурна газова - тройка,професионална скара електрическа рифелова,електронна везна,картофобелачка,казани алпака,тави алпака с дръжки,тави алпака,черпак алпака,комплект кухненски прибори /8 бр/,касерола алпака с капак,тиган алпака,ножове,котелка алпака тройка /3х1л/,тенджера алпака,умивалник четирикоритен хромникел с вградени шкафове + смесители /корито 500/500/300 мм/,умивалник четирикоритен хромникел с вградени шкафове + смесители /корито 700/500/300 мм /,хладилник с фризер,енергиен клас А,фризер вертикален,енергиен клас А,микровълнова фурна,купа алпака,бака с капак - алпака,казан термофорен,щипки за скара алпака,гивгир алпака,кофа алпака,Бийка за яйца,хладилен шкаф-среднотемпературен 1 врата,фритюрник професионален електрически,скара тръбна електр. с две нагревателни зони,професионална печка готварска с 4 нагревателни плочи и фурна,зеленчукорезачка комплект с ножове,електронни везни,хладилен шкаф - среднотемпературен +2 до-8,професионална пералня с центрофуга, пералня,апарати за минерална вода.

 Прогнозна стойност: 130922.9

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Дата за завършване

 Срок в дни: 90

 Дата за начало

 Срок в месеци

5) Допълнителна информация


 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: «Аудио-визуална техника за „Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр. Горна Оряховица” и „Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Г.Г.Тръмбеш”.»

 Номер: 3

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: «Аудио-визуална техника за „Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр. Горна Оряховица” и „Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Г.Г.Тръмбеш”.»

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 32300000: Телевизионни и радиоприемници и устройства за запис или възпроизвеждане на звук или образ

 Доп. предмети: 32320000: Телевизионно и аудиовизуално оборудване

 Доп. предмети: 32322000: Мултимедийно оборудване

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Аудио-визуална техника:телевизори,DVD - уредба,CD / MP3 - уредба,цифров фотоапарат.

 Прогнозна стойност: 9736

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Дата за завършване

 Срок в дни: 90

 Дата за начало

 Срок в месеци

5) Допълнителна информация


 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: «Спортно оборудване за „Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр. Горна Оряховица”.»

 Номер: 4

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: «Спортно оборудване за „Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр. Горна Оряховица”.»

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 37400000: Спортни артикули и екипировка

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Спортно оборудване:велосипед с помощни колела до 7 год.,велосипед с помощни колела до 12 год.,детска градинска количка с инструменти,детска градинска косачка - над 3 год.,количка за мини голф - над 3 год.,маса за тенис,мрежа за тенис на маса,комплект за тенис на маса,топки за тенис на маса,къщичка за игра,палатки с тунел,боксова круша детска над 5 год.

 Прогнозна стойност: 1944

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Дата за завършване

 Срок в дни: 90

 Дата за начало

 Срок в месеци

5) Допълнителна информация


Каталог: uploads
uploads -> Английские слова и выражения в оригинальном написании a horse! a horse! MY KINGDOM FOR a horse! англ букв. «Коня! Коня! Мое царство за коня!»
uploads -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
uploads -> Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №35 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан
uploads -> 2018 жылға арналған Жарқайың ауданы бойынша айтақты және естелік күнтізбесі 24 маусым
uploads -> Ақмола оато үшін есікті қайта сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру 2016 жылғы 11 қазан Астана қ. Тапсырыс берушінің атауы мен пошталық мекенжайы «Ұлттық ақпараттық технологиялар»
uploads -> «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі»


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет