Экономика және басқаару институты. «Менеджмент және кәсіпкерлік» кафедрасы. Туризмжүктеу 377.46 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі377.46 Kb.

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
«Бекітемін» Экономика және басқару

институтының директоры

Г.И.Нестеренко

________________

қолы аты-жөні

«__»__________ 2010ж.


Экономика және басқаару институты.

«Менеджмент және кәсіпкерлік» кафедрасы.

Туризм

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

студенттерге арналған

«Халықаралық туризм тарихы»

(пәннің атауы)

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


Курс – 2
Семестр – 3

Кредит саны - 4

Дәріс –45 сағат

Практикалық сабақ – 15сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 45сағат

СӨЖ – 45 сағат

Емтихан – 3 -ші семестрде

Барлығы – сағат


Орал 2010 ж.
Курс бағдарламасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес «Туризм» мамандығы студенттеріне арналып,пәннің оқу әдістемелік кешені ______________________________________

(типтік бағдарлама атауы, қаласы, жылы)

типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.

Құрастырушы: оқытушы – Шарафутдинова А.Н.

Құрастырушы(лар): _____________________________________________

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі)


«Менеджмент және кәсіпкерлік » кафедрасының отырысында бекітілді.

____“ _________ 200 ж. №__ хаттамаКафедра меңгерушісі: _________________ _____________________

(аты-жөні) (қолы )
_____________ институтінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді.

“ __“ _________ 200 ж. № хаттама


Экономика және басқару институттың оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы

(аты-жөні) (қолы )

2.Пән бойынша оқыту бағдарламасы – SYLLABUS

Оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет

Шарафутдинова Ажар Нурболатовна М.Өтемісов атындағы БҚМУоқытушысы.

Офис: Менеджмент және кәсіпкерлік кафедрасы.

Жұмыс мекен-жайы:_____________________

Жұмыс телефоны 53-58-46
Пән туралы мәлімет

Халықаралық туризм тарихы.

Сабақ кестесі:

Оқу тоқсаны 15 оқу аптасынан және 2 сынақ аптасынан тұрады.

Аптасына 3 кредит-сағат жоспарланады, оның әрбір кредит-сағат бір байланыс сағатынан ( дәріс, практика) және оқытушының басқарумен жүретін студенттердің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ, СӨЖ)Сабақтар

Өткізілу уақыты

Сабақтар

Өткізілу уақыты

Сабақтар

Өткізілу уақыты

Сабақтар

Өткізілу уақыты

Байланыс сағаты 1 (дәріс 1)

50 мин.

Практикалық сабақ 1 сағат

50 мин.

СМЖӨЖ

1 сағат


50 мин.

СӨЖ

1 сағат


50+50 мин.Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Семинарлар

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

түрі


2

1

3

45

15

36

45

100,41

тест


Кіріспе

Курстың қысқаша сипаттамасы:

Курстың мақсаты: әлемдік туризмнің даму тарихымен және оны географиялық зерттеп білумен студенттерді таныстыру .Әлемдік туризмнің даму тарихымен және оны географиялық зерттеп білумен студенттерді таныстыру.

Курстың міндеттері: әлемдік туризмнің әр т‰рлі даму этаптары туралы толық т‰сініктемені студенттерге беру - әр т‰рлі мемлекеттерде, қоғамның даму кезеңдерінде оның д‰ниеге келуініе бастап дамуына дейін; Туризм ж‰йесінде келешектегі мамандарға қажет білімдерді бекіту.

Курстың мазмұны: «Халықаралық туризм тарихы» оқу курсы туризм менеджерін дайындау оқу жоспарында маңызды арнайы пән. Оның зерттеп білу объектісі д‰ниеж‰зінде және Қазақстанда ұйымдастырылған саяхаттардың даму тарихы, оның негізінде глобальды кеңдік әлеуметтік-экономикалық оқиға ретінде қазіргі замандағы халықаралық туризмнің құрылуы және дамуы.

Оқыту әдістемесі:

- д‰ниеж‰зілік туризмнің даму этаптарын 1. - бұранғы СССР -да, Қазқстан Республикасында туризмнің даму және қалыптасу процессінен хабардар болу

 2. - д‰ниеж‰зінде және Қазақстанда туризм туралы ғылыми т‰сініктемелердің негізгі даму этаптарын.

- д‰ниежізілік туризмнің даму кезеңдерін.- туризмнің дамуы мен оның әлемнің әр т‰рлі елдерінде ғылым ретінде қалыптасуының тарихи процесіне бейімделе алуы.
Пререквизиттер: Туризмология негіздері, Д‰ниеж‰зі халықтарының этногеографисы, Д‰ниеж‰зілік шаруашылықтың географясы, Геосаясаттың және саяси географияның негіздері

Постреквизиттер: Халықаралық туризмнің геоэкономикасы, Әлемнің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы.

Сабақтың мазмұны мен кестесі1 жұма:

Дәріс 1

Тақырыбы: Туристік іс- әрекет және оның адам өміріндегі әлеуметтік қызметтері.

Дәріс мазмұны: ТТуризмді әлеуметтік феномен ретінде түсіну . Ішкі және халықаралық туризм түсініктері.
Дәріс 2

Тақырыбы: Туризмнің негізгі әлеуметтік қызметтері.

Дәріс мазмұны: Танымдық, денсаулықтық , әлеуметтік – қаарым – қаатынстық, спорттық, эстетикалық, эмоционалдық – психологиялық, шығармашылық, қажылық .

Дәріс 3

Тақырыбы: Адмзат тарихы және алғашқы ұйымдасқан саяхаттардың әлеуметтік – экономикалық себептері.

Дәріс мазмұны: Туризм тарихы түсінігі , оның зерттеу пәні . Туризм тарихы мен қосалқы тарих пәндерінің байланысы.
2 жұма

Дәріс 4

Тақырыбы: Адамзат тарихының негізгі кезеңдерінің жлпы сипаттамасы және алғшқы ұйымдасқан саяхаттардың әлеуметтік – экономикалық себептері.

Дәріс мазмұны: Адмның жнуарлр әлемінін бөлінуі және адм ақылының қалыптасуы. Дамның өндірістік еңбегінің басталуы. Дм еңбегінің бөлінісінің 3 – кезеңі және дамның құрлық пен суд ұйымдсқн саяхатының басталуы.

Дәріс 5

Тақырыбы: Көне және орта ғасырлардағы туризмнің туу тарихы.XYIII ғасырдың соңына дейінгі туризм

Дәріс мазмұны: : Туризмнің пайда болуы. «Саяхат» және «Туризм» ұғымдарын байланыстыру.
Дәріс 6

Тақырыбы: Алғашқы ұйымдасқан саяхаттар жайындағы естеліктер.

Дәріс мазмұны: Геродот (б.д.д. 5 ғ.), Страбон (б.д.д. 63ж. – б.д. 20ж.), Клавдий Птоломей (90 – 168 жж.) Македонскийдің әскери жорықтары(б.д.д. 330 – 323 жж.)
3 жұма

Дәріс 7

Тақырыбы: Алғашқы ұйымдасқан саяхаттар жайындағы естеліктер.

Дәріс мазмұны: Македонскийдің әскери жорықтарының(б.д.д. 330 – 323 жж.) тарихи – географиялық білімдердің жинақталуындағы және ұйымдасқан саяхаттардың одан әрі дамуындағы маңызы. Орта ғасырдағы атақты саяхаттар.
Дәріс 8

Тақырыбы: Туризмдік дамуның кезеңдері.

Дәріс мазмұны: Ерте замандағы туризм, Ежелгі Грецияда, Римде, Персияда дамуы. Діни, емдік, спорттық туризмнің пайда болуы. Орта ғасырларда және Қайта өркендеу дәуірі уақытында туризмнің дамуы. Қасиетті жерге қажылық.
Дәріс 9

Тақырыбы: Жаңа дәуірдегі туризмнің қалаыптсуы.

Дәріс мазмұны: Алғашқы ұлы географиялық жңалықтардан алғашқы экономикалық туризмді ұйымдастыру мен алғашқы туристтік қоғамға дейін.
4 жұма
Дәріс 10

Тақырыбы: Жаңа дәуірдегі туризмнің қалыптасуы.

Дәріс мазмұны: XV - XVIII ғғ. Саяхаттар мен жаңалықар. Саяхаттардың XIX- XXғ. басы аралығындағы саяхаттардың дамуы. Алғашқы туристік ұйымдар және экономикалық туризмнің жобалары.
Дәріс11

Тақырыбы: Саяси мінездемелі миграция және студенттердің саяхаттары.

Дәріс мазмұны: Саяхатшыладың қатынас құралдары.

Дәріс 12

Тақырыбы: Ұлы географиялық ашылулар.

Дәріс мазмұны: XY-XYIII ғасырларда саяхаттар және ашулар. Қонақ ‰йлік кәсіптің дамуы. XYII-XYIII ғасырлардағы туризм. “Гранд-тур”.
5 жұма
Дәріс 13

Тақырыбы: XIX-XX ғасырлардағы туризм. (Екінші д‰ниеж‰зілік соғысқа дейін).

Дәріс мазмұны: XIX ғасырдың бірінші жартысында туризмнің элитарлық мінездемесі.
Дәріс 14

Тақырыбы: XX ғасыр мен біздің кезімізге дейінгі халықаралық туризмнің дамуы.

Дәріс мазмұны: 1 дүниежүзілік соғыстан кейінгі жаппай туризмнің қалыптасуы. Туризмнің Швейцария мен Германияда дамуы.
Дәріс 15

Тақырыбы: Туризм географиясының соғысқа дейінгі даму кезеңі.

Дәріс мазмұны: Екінші д‰ниеж‰зілік соғыс уақытында зерттеулер. Туризм географтяиының өркендеуі. Қазақстанда туризмді ғылыми зерттеулердің дамуы.
6 жұма
Дәріс 16

Тақырыбы: XX ғасыр мен біздің кезімізге дейінгі халықаралық туризмнің дамуы

Дәріс мазмұны: 11 д.ж. соғыстан кейінгі адам өмірінің жаңа қарқынды салты. Жаппай конвейерлік туризмнен жаппай таңдаулы туризмге көшу .
Дәріс 17

Тақырыбы: Ұйымдастырылған турлардың пайда болуы.

Дәріс мазмұны: XIX ғасырда және XX ғасырдың бірінші жартысында туризм дамуына әсер еткен факторлар: өнеркәсіптің және урбанизацияның дамуы; бос уақыт санының өсуі; қоғамның мәдени деңгейінің көтерілуі; туризмге көңіл бөлу бойынша мемлекеттердің саясаты. Томас Куктың қызметі.
Дәріс 18

Тақырыбы: Курорттардың дамуы және курорттық урбанизациясының пайда болуы.

Дәріс мазмұны: Бірінші қоғамдық және мемлекеттің туристік ұйымдардың шығуы.
7 жұма
Дәріс 19

Тақырыбы: Қазіргі замандағы туризм.

Дәріс мазмұны: Екінші д‰ниеж‰зілік соғыстан кейінгі жалпы туризмнің өркендеуінің басы. XX ғасырдың екінші жартысында туризмнің интенсивті дамуы.
Дәріс 20

Тақырыбы: Ресей империясындағы (1771 – 1917 жж.) туризмнің қалыптасу тарихы.

Дәріс мазмұны: Вениамин Генштің « Бөтен жерлерге жасауға болатын саяхатарының жоспары » (1771 ж). Ресейде алғашқы туристік ұйымдардың және ХХІ ғасырда алғашқы фирмалардың құрылуы. Петербургтегі велосипедші туристердің қоғамы (1895 ж). Ресей туристік қоғамы.
Дәріс 21

Тақырыбы: Ресей империясындағы (1771 – 1917 жж.) туризмнің қалыптасу тарихы.

Дәріс мазмұны: Орыс кен қоғамы (1901 ж) және оның филиалдары. Кавказ тау қоғамы. К.К.Ренгартеннің жаяу әлемді саяхаттауы (1894 -1898 жж). А.П.Панкратовтың велосипедпен әлемді саяхаттауы (1911 -1913 жж). Ресейдің революцияға дейінгі алғашқы эккурсиялық ұйымдарының іс-әрекеті.
8 жұма
Дәріс 22

Тақырыбы: КСРО – дағы (1917 – 1991 жж.) туризмнің даму тарихы.

Дәріс мазмұны: 1917 жылға дейін Ресейде болған туристік ұйымдардың жұмыстарының жалғасуы. « Кеңестік турист » атты ашық акционерлік қоғамның құрылуы (1928 ж). «Пролетарлық туризм және экскурсия қоғамының » құрылуы және қызметі.
Дәріс 23

Тақырыбы: КСРО – дағы (1917 – 1991 жж.) туризмнің даму тарихы.

Дәріс мазмұны: Соғысқа дейінгі кезеңнің көрнекті аяхаттары. Кеңес туристері мен альпинисте-рінің Ұлы Отан соғысына қатысуы.

Турисік шаруашылықтың соғыстан кейінгі кезеңде қайта өркендеуі. Туризмнің жалпы одақтық спорт қатарына жатқызылуы (1949 ж). Туризм мен эккурсия бойынша кеңестің құрылымдарын құру. ХХ ғасырдың 70 -80 жылдарындағы КСРО-дағы туритік қозғалыс.

Дәріс 24

Тақырыбы: Ресейде және бұрынғы КСРО –да туризмнің даму этаптары.

Дәріс мазмұны: Мектеп экскурсиялары – туризмнің жаршылары. XYIII ғасырдың басында Ресейде туризмнің д‰ниеге келуі. В. Генштің “Жоспары”. Петербург және Мәскеу бойынша жол кітапшасының пайда болуы.
9жұма
Дәріс 25

Тақырыбы: XIX ғасырда Ресейде бірінші туристік ұйымдарды туристік фирмаларды құру.

Дәріс мазмұны: Орыс туринг клубы (1895 ж.), оны туристердің Ресей қоғамына айналдыру. Орыс тау қоғамының пайда болуы (1901 ж.). Экскурсиялық қоғамдарды және коммисияларды құру. Совет уақытында және қазіргі кезеңде туризм дамуының этаптары.
Дәріс 26

Тақырыбы: Көне дәуірден қазіргі заманға дейінгі Қазақстанда туризмнің қалыптасу даму тарихы.

Дәріс мазмұны: Қазақстан – Ұлы жібек жолындағы негізгі туристік нысан. 1731 жылға дейін Қазақтанда ұйымдастырылған саяхаттар мен туритік нысандардың қалыптасуы. Қазақтанның Ресей империясы құрамына енген кезеңдегі (1731 -1917 жж) өлкетану және саяхаттық ұйымдардың дамуы.

Дәріс 27

Тақырыбы: Көне дәуірден қазіргі заманға дейінгі Қазақстанда туризмнің қалыптасу даму тарихы.

Дәріс мазмұны: Қазақстандық туризмнің кеңестік кезеңде дамуы. В.М.Зиминнің және басқа Қазақстан туризмін ұйымдастырушылардың соғысқа дейінгі кезеңдегі қызметі. Туристік қызметтің Ұлы Отан соғысынан кейін қайта қалпына келтірілуі. Балалар мен жасөспірімдер туризмінің даму тарихы. Қазақтанның спорттық туризмінің жетістіктері.
10 жұма
Дәріс 28

Тақырыбы: ТМД елдері мен Қазақстандағы туризмнің қазіргі жағдайы және оның дамуының мәселелері.

Дәріс мазмұны: ТМД елдеріндегі қазіргі туризмнің дамуының негізгі даму бағытттары. ТМД-да туризмді дамытуға кедергілердің негізгі сипаттамасы. Қазіргі Қазақстандағы жетекші туристік ұйымдардың жетістіктері. ХХІ ғасырда ТМД елдерінде туризмнің дамуының келешегі.
Дәріс 29

Тақырыбы: Қазақстанда туризмнің дамуы.

Дәріс мазмұны: Верный қаласында орыс тау қоғамы. Соғыс уақытына дейін туризмнің дамуы. Туристік саяхаттарды ұйымдастыру бойынша Г.И. Белоглазовтың, Ф.Л. Савиннің, В.М. Зиминнің қызметтері. Қазақстанда ОПТЭ ұйымының ұяларын құру (1931 ж.)
Дәріс 30

Тақырыбы: Тәуелсіз Қазақстанда туризмнің дамуы.

Дәріс мазмұны: Тәуелсіз Қазақстанда туризм: экономикалық реформалар жағдайында туристік шаруашылықтың жаңа даму тенденциясы.; Туристік кадрлерді дайындауды ұйымдастыру. Туризмнің алдағы дамуының проблемелары және перспективалары.

11 жұма
Дәріс31

Тақырыбы: Жаңа туристік аймақтардың шығуы.

Дәріс мазмұны: Шетелдік туризмнің дамуында ‡шінші әлемдегі мемлекеттердің біртіндеп өсу ролі.
Дәріс32

Тақырыбы: Халықаралық туристік ұйымдарды құру.

Дәріс мазмұны: XX ғасырдың соңында және XXI ғасырдың басында туризм дамуында басылулар мен көтерілулер. ВТО –ның туристік аймақтарында туризмнің дамуы.
Дәріс 33

Тақырыбы: Д‰ниеж‰зілік туризм географиясының қалыптасуы және дамуы.

Дәріс мазмұны: Туризмді географиялық зерттеуледің басы. Туризм географиясының қалыптасуы.

12жұма

Дәріс 34

Тақырыбы: туристік өнімдерді ұсынудың принциптері.

Дәріс мазмұны: Экотуристік өнімдер мен қызметтердің сапасын бақылаудың формалары.
Дәріс 35

Тақырыбы: Туризмді жоспарлау процесі.

Дәріс мазмұны:Туризмді зерттеуге дайындық және барлық элементтерді зерттеу.Құрылымдық жоспарды дайындаудың кезеңдері.
Дәріс 36

Тақырыбы:

Дәріс мазмұны:
13 жұма
Дәріс 37

Тақырыбы:.Туризмді дамыту нысандары.

Дәріс мазмұны: Туризмді дамыту нысандары үщін орын таңдау және оның мәні.
Дәріс 38

Тақырыбы: Құрылыс стандарттары мен нормалары.

Дәріс мазмұны: Құрылыс стандарттары мен нормаларын қолдану мен қажеттіліктер.
Дәріс 39

Тақырыбы: Халықаралық туризмдегі қаржылық жағдай.

Дәріс мазмұны: Халықаралық туризмдегі шығындар мен табыс көзі.
14жұма
Дәріс 40

Тақырыбы: Туризмді қазіргі әлеуметтік құбылыс ретінде тиімділігін арттырудың жолдары.
Дәріс мазмұны: Қазіргі әлемде туризмнің тиімділігі ұғымын түсіндіру. Туризмнің тиімділігінің медициналық –физиолоиялық және сауықтыру тұрғысынан көрсеткіші.
Дәріс 41

Тақырыбы: Туризмді қазіргі әлеуметтік құбылыс ретінде тиімділігін арттырудың жолдары.
Дәріс мазмұны: Қазақтан Республикасында және әлемде туризмнің экономикалық және сауықтыру тұрғысынан тиімділігін арттырудың мүмкіншіліктері.

Қазіргі туризмнің дамуының негізгі себептері.


Дәріс 42

Тақырыбы: Әлемдік туризм индустриясының дамуының негізгі концепциялары және оның Қазақстан Республикасы үшін маңыздылығы

Дәріс мазмұны: Әлемдік туризмнің негізгі даму тенденцияларын болжаудың 2020 жылға дейінгі талдамасы. ХХІ ғасырда ірі туристік фирмалар жұмысының технологиясының өзгеруі. Туризмнің дамуының басты концепциялары мен адам дамуыныңұзақ мерзімге арналған болжамдарының байланысы.
15 жұма
Дәріс 43

Тақырыбы: Әлемдік туризм индустриясының дамуының негізгі концепциялары және оның Қазақстан Республикасы үшін маңыздылығы

Дәріс мазмұны: Туризмнің өсуінің стратегиясы. Туризмдегі инвестицияның жаңа концепциялары.
Дәріс 44

Тақырыбы:Қазақстан Республикасындағы ттуризм индустриясының дамуының негізгі концепциялары.

Дәріс мазмұны: Қазақстан туризмінің қазіргі индустриясының сипаттамасы. Қазақстандағы экономикалық туризмнің негізгі бағытттары және оның дамуының мәселелері. Қазақстанға шет ел туристерінің келуінің деңгейін анықтаудың жолдары.
Дәріс 45

Тақырыбы: Қазақстан Республикасындағы туризм индустриясының дамуының негізгі концепциялары.

Дәріс мазмұны: Қазақстандағы Ұлы жібек жолының тарихи орталықтарын қайта өркендету – туризмді дамытудың ұлттық концепциясының қалыптасуының негізі. Қазақстан туризмінің жақын шет елдермен бірлесе жұмыс істеуінің қажеттілігі.

1.Практикалық сабақ тақырыбы: Д‰ниеж‰зінде, ТМД –да және Қазақстанда туризм географиясы бойынша зертеулердің жағдайы.

Практикалық сабақ мазмұны: Туризм тарихын зерттеп білу не ‰шін қажет?

2.Практикалық сабақ тақырыбы: Курстың мақсаттары және міндеттері, әдебиеттерді шолу.

Практикалық сабақ мазмұны: Туризм тарихының пәнін анықтау.

3.Практикалық сабақ тақырыбы: Ғылыми әдебиетте туризм дамуының уақытқа бөлінуінің проблемасы В. Унцикердің, Дж. Мариоттың, К. Пшеславскидің ұсыныстары

Практикалық сабақ мазмұны: Ерте замандағы туризм. Ксенофонттың ұсынысы.

4.Практикалық сабақ тақырыбы: Ежелгі римдердіктің сауықтыру сапарлары, Ежелгі Италияның емханалары.

Практикалық сабақ мазмұны: Орта ғасыр кезінде туристік қозғалысиың ақырындауы және оның себептері.

5.Практикалық сабақ тақырыбы: Біздің замандағы . XII-XIII ғасырларда қажылықтың қайта дамуы; Италияда, Испанияда, Палестинада қасиетті жерлер.

Практикалық сабақ мазмұны: XIII ғасыр – студенттер саяхаттарының басталуы.

6.Практикалық сабақ тақырыбы: Франческо Петраркидің жорығы және Марко Полоның саяхаты.

Практикалық сабақ мазмұны: Рессорларды ойлап шығару туризм дамуының т‰ртісі.

7.Практикалық сабақ тақырыбы: Қонақ ‰йлік істің пайда болуы, Венецияның, Римнің, Сиенаның, Флоренцияның қонақ ‰й цехтары.

Практикалық сабақ мазмұны: Танымдық саяхаииардың және жол кітапшаларының пайда болу XYII ғасыр – “таза туризмнің” пайда болу уақыты.

8.Практикалық сабақ тақырыбы: Туристік миграция географиясының біртіндеп ұлғаюы, XYII ғасырдың соңында Ангалияда, Францияда, Италияда қонақ ‰йлік істің өсуі.

Практикалық сабақ мазмұны: XYII –XYIII ғасырлардың аясында Англиядан Евроазия континентіне саяхаттардың өзгеше танымдылығы.

9.Практикалық сабақ тақырыбы: Альпенизмнің пайда болуы.

Практикалық сабақ мазмұны: Англияның, Францияның және Батыс Еуропаның басқа мемлекеттердің индустриязациялануымен Шамонидің танымалдылығы.

10.Практикалық сабақ тақырыбы: XIX ғасырдың бірінші жартысында Еуропа туризімінің ерекше элитарлығы. (“Аристократтық туризм”).

Практикалық сабақ мазмұны: Туризмнің біртіндеп қалыптасу және демократизация факторлары.

11.Практикалық сабақ тақырыбы: Көліктің дамуы туристік қозғалыстың шапшаңдығына әсер еикен негізгі факторлардың бірі.

Практикалық сабақ мазмұны: Автомобиль және “туристердің кеңістіктегі қозғалуынан” т‰гел өсуі.

12.Практикалық сабақ тақырыбы: Саяхаттар бюросының пайда болуы және оларды “туристік индустриясының” маңызды бөлігіне біртіндеп ауысуы.

Практикалық сабақ мазмұны: Томас Куктың іс-әрекеті.

13.Практикалық сабақ тақырыбы: Курорттық аймақтардың бірте-бірте урбандалуы және олардың емдік функциясының көп функциялыққа өсуі.

Практикалық сабақ мазмұны: XIX ғасырдың екінші жартысында “уйкендтердің” (демалыс к‰нді өткізу) және “екінші тұрғын ‰йлердің пайда болуы.

14.Практикалық сабақ тақырыбы: Иллоустоун Ұлттық паркі (1872 ж.) – туризмнің “агрессивті” мінезіне халықтың алғашқы қарсы болуының көрінісі.

Практикалық сабақ мазмұны: 8-сағаттық жұмыс к‰нді енгізу және туристік қимылдың өсуі.

15.Практикалық сабақ тақырыбы: Алғашқы туристік ұйымдардың пайда болу себептері және олардың географиясы.

Практикалық сабақ мазмұны: XIX ғасырдың алғашқы жылдарында шетел туризімінің мәселелеріне мемлекеттік ‰кіметтердің қызығушылығы, туризмнің алғашқы ұйымдары.
1.СОӨЖ маз мұны: . Д‰ниеж‰зінде, ТМД –да және Қазақстанда туризм географиясы бойынша зертеулердің жағдайы.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

2.СОӨЖ мазмұны: Туризм тарихын зерттеп білу не ‰шін қажет?

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

3.СОӨЖ мазмұны: Курстың мақсаттары және міндеттері, әдебиеттерді шолу.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

4.СОӨЖ мазмұны: Курс мiндеттерi және қолданылатын әдебиеттер тiзiмi

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

5.СОӨЖ мазмұны: Саяхаттар және саяхатшылар, олардың т‰рлерi.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

6.СОӨЖ мазмұны: Туризм ұғымы, оның басқа саяхаттардан айырмашылығы.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

7.СОӨЖ мазмұны: Туристiк саяхаттың мерзiмi, уақытша қоныстану, тұрғылықты өмiр с‰ру, туризм мерзiмдiлiгi.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

8.СОӨЖ мазмұны: Бос уақыт, туризм бұқаралық құбылыс.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

9.СОӨЖ мазмұны: Туризмнiң мақсаттары, уақытша қонақ болатын жерде еңбек етуге тыйм салу.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

10.СОӨЖ мазмұны: Туризм ұйымдастырылуының формалары және негiзгi категориялары.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

11.СОӨЖ мазмұны: Туризм ұғымы, оның элементтерi.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

12.СОӨЖ мазмұны: Туристiң құқықтары мен ерiктерi

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

13.СОӨЖ мазмұны: Экскурсия және экскурсанттар.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

14.СОӨЖ мазмұны: Туризм индустриясы ұғымы. Туроператорлар мен турагенттер. СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

15.СОӨЖ мазмұны:Туристтерді тасымалдау.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

16.СОӨЖ мазмұны: Қонақ ‰й индустриясы.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

17.СОӨЖ мазмұны: Қоғамдық тамақтану ж‰йесi.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

18.СОӨЖ мазмұны: Туристердiң ойын-сауықтары.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

19.СОӨЖ мазмұны: Туризм инфрақұрылымы.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

20.СОӨЖ мазмұны: Туризмдегi сақтандыру.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

21.СОӨЖ мазмұны: Туристiк қызмет. Туристiк қызметтер құрамы.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

22.СОӨЖ мазмұны: Турист – туристiк қызметтердiң тұтынушысы.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

23.СОӨЖ мазмұны: Еңбек – туристiк қызмет т‰рi.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

24.СОӨЖ мазмұны: Туристiк өнiм ұғымы. Тур және туристiк маршрут.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

25.СОӨЖ мазмұны: Туристiк тауарлар, шопинг-туризм.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

26.СОӨЖ мазмұны: Туристiк қызметтердi стандарттау және сертификациялау

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

27.СОӨЖ мазмұны: Туризм т‰рлерi және т‰рлерiнiң бөлiнуi.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

28.СОӨЖ мазмұны: Белсендi және пассивтi туризм.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

29.СОӨЖ мазмұны: Турлардың т‰рлерi, ерекше турлар, әлеуметтiк туризм нысандары.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

30.СОӨЖ мазмұны: Туристiк саяхаттарды қаржыландыру.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

31.СОӨЖ мазмұны: Таймшер ұғымы.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

32.СОӨЖ мазмұны: Туристiк м‰дде және туристiк ресурстар.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

33.СОӨЖ мазмұны: . Экология және туризм.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

34.СОӨЖ мазмұны: Ұлттық және тақырыптық парктер.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

35.СОӨЖ мазмұны: Туризмнiң халық шаруашылығының басқа салаларымен байланысы.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

36.СОӨЖ мазмұны: Туризм ғылымы және туризмдi ғылыми тұрғыдан зерттеу.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

37.СОӨЖ мазмұны: Болашақ туристiк нарықты зерттеу.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

38.СОӨЖ мазмұны: Туризiмдегi терминология мәселелерi. “Турист”, “туристiк” ұғымдары.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

39.СОӨЖ мазмұны: Ауыл, дiни, жастар туризмi.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

40.СОӨЖ мазмұны: ХХI ғасырдағы туризм.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

41.СОӨЖ мазмұны: Бұрынғы КСРО және Ресей Федерациясында туристiк мамандарды даярлау.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

42.СОӨЖ мазмұны: Қазақстандағы туристiк бiлiм беру.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

43.СОӨЖ мазмұны: Бірінші д‰ниеж‰зілік соғыс біткен соң туризмнің айтарлықтай “демократизациясы”.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

44.СОӨЖ мазмұны: 40- жылдарың соңында – 50- жылдардың басында халықаралық туризмнің қайта дамуы, оның себептері.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау

45.СОӨЖ мазмұны: Бұрын сирек пайдаланатын туризм т‰рлері мен формаларының 1960-1970 ж.ж. дамуы.

СӨЖ мазмұны: Ү/Ж – тақырып бойынша конспект дайындау


Қолдануға ұсынылатын әдебиеттер:

1.Чудновский А.Д., Жукова М.А. Менеджмент туризма.- М.:Финансы 2002.

2.Зорин И.В. Менеджмент персонала. ППланирование карьеры в туризме: учебник М: Риа,1998. М.

3.Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности. М., 2001.

4.Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. – М., 2004.

5.Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма. Минск, 1999.

6.Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов. Минск, 2001Негізгі және қосымша әдебиет тізімі.

Негiзгi:

 1. 1. Александрова А.Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма. М.: МШГУ, 1996.- 105 с.

 2. 2. Александрова А.Ю. Международный туризм. Учебное пособие для ВУЗов. М.: Аспект-Пресс, 2001. – 464 с.

 3. 3. Александрова А.Ю. Структура туристского рынка. М.: Пресс-Соло, 2002. – 384 с.

 4. 4. Ердавлетов С.Р. География туризма: история, теория, методы, практика. - Алматы, 2000. – 336 с.


Қосымша:

 1. 1. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. М.: МГУ, 1981. – 207 с.

 2. 2. Папирян Г.А. Экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 208 с.

 3. 3. Ананьев М.А. Экономика и география международного туризма. М.: 1975.

 4. 4. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – М.-Санкт-Петербург: Торговый дом «Герда», 1999. – 192 с.

 5. 5. Гезгала Ян. Туризм в народном хозяйстве. –М.: Прогресс, 1974. - 212 с.

 6. 6. Квартальнов В.А. Иностранный туризм. М.: Финансы и статистика, 1999. - 312 с.

 7. 7. Немоляева М.Э., Ходорков Л.Ф. Международный туризм: вчера, сегодня, завтра. – М., 1985.

 8. 8. Страны мира. Энциклопедический справочник. – Минск: Миринда. Родиола плюс, 1999. - 624 с.


3. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі.
Жұмыс түрі

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны


Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау мерзімі және тапсыру уақыты (аптасы)

Балл

Бақылау түрі

1

Үй тапсырмасы (СОЖӨЖ)

Сараптау және танымал қабілетін дамыту


Силлабус бойынша тақырыпқа арналған әдебиеттер

Әр апта сайын СОӨЖ тақырыбы бойынша кестге сәйкес

1% (барлығы 28)

Тапсырмалардың орындалуын, сұрақтарға жауап беру қабілетін тексеру

2

Реферат

Тақырып бойынша негізгі баяндама

Семинар тақырыбына байланысты

3 апта

5% (үй тапсырмасы түрінде беріледі)

Реферат және баяндама

3..

Оппонент болуы

Баяндама жасау

Семинар тақырыбына байланысты

4 апта

5% (үй тапсырмасы түрінде беріледі)

Семинарда жауап беруі
ОЖСӨЖ тапсырмаларын орындау

(барлығы 12 тапсырма)Талдау және танымдық қабілеттерін арттыру

Семинар тақырыбына байланысты

ОЖСӨЖ кестесі бойынша берілген уақыт шеңберінде


Тақырып бойынша

1 – 4% дейін (аралық бақылау түрі ретінде)Тапсырмалардың орындалуын, сұрақтарға жауап беру қабілетін тексеру
Жазба жұмыс түрінде аралық бақылау

Ойлау қабылетін тексеру

Бірінші жұмыс 1 – 4 тақырыптарға байланысты

Екінші жұмыс 5 – 11 тақырыптарға байланысты№4 семинар

№10 семинарТапсырмалар саны бойынша әрбір жұмыс 8% бағаланады

Жазба жұмысын тексеру
Емтихан

Білімді кешенді тексерТест


4.Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы.Әдебиет атауы
Барлығы

Ескерту

Кітапханада

КафедрадаСтуденттердің

қамтылу пайызы (%)Электронды түрі

1

2

3

4

5

6

7

1.

Халықаралық туризм тарихы

3

-

25%2.

Туризм

-

1

7%

-
3...

Введение в туризм

8

-

60 %

-Основы туристской деятельности

4

-

30%

-Экономика туризма

6

-

40%

-Менеджмент туризма

3

-

20%

-


 1. Дәрістік кешен (дәріс тезистері, көрнекілік, таратылу материалдары, қажетті әдебиет тізімі).

1.Тақырыбы:

2.Қарастырылатын сұрақтар:

3.Дәрістің мақсаты:

4. Дәріс мазмұны:5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар

6.Пайдаланатын әдебиеттер
6.Семинар (практикалық) сабақтардың жоспары.
Тақырып

Мазмұны

Апта

Әдебиет

7.Пәнді оқыту жөніндегі әдістемелік нұсқаулар.

Осы пән оқыту бойынша жалпы әдістемелік нұсқаулар: ПОӘК-нің тарауларды мұқият талқылау, пәннің ерекшеліктері бойынша, қолданалатын оқыту әдістер, әдебиет және Интернетпен жұмыс жасау бойынша әдістемелік ұсыныстар, семинар, СОӨЖ, СӨЖ, практикалық сабақтарының сұрақтарды конспектілеу қажеттілігі бойынша, СӨЖ сұрақтарды міндетті түрде орындалыу бойынша нұсқаулар, білімді бағалау жөніндегі мәліметтер, бағалау критериялары, сонымен қатар негізгі бақылау түрлері және дайындау материалдары бойынша нұсқаулар.

Практикалық (семинарлық, студиялық) сабақтарға әдістемелік нұсқаулар

- тақырып

- мақсаты

– негізгі сұрақтар- әдістемелік нұсқаулар

- пайдаланатын әдебиетСОӨЖ сабақтарға әдістемелік нұсқаулар

- тақырып

- мақсаты

- өткізу түрі

- тапсырмалар, сұрақтар

- әдістемелік нұсқаулар

- пайдаланатын әдебиет
8.Типтік есептеу, графикалық жұмыс, лабораторлық жұмыс, курстық проект (жұмыс) орындалуы бойынша әдістемелік нұсқаулар.

Аталған пән бойынша есептік кестелік,лабораториялық,курстық жұмыстары қарастырылмаған.
9.Студенттердің өзіндік жұмысына арналған материалдар: үйге берілген тапсырмалардың мәтіні, әр бір тақырып бойынша өзін-өзі тексеру материалдары, реферат т.б. ұй жұмыстары бойынша тапсырмалар, әдебиет тізімі және арналған уақыт көлемі.

Курс бойынша реферат тақырыптары.


  1. Саяхат және ежелгі саяхат.

  2. Туризм және туризм мақсаты.

  3. Туризм классификациясы.

  4. Экскурсия және экскурсанттар.

  5. Туризм индустриясы.

  6. Туроператорлар және турагенттер.

  7. Туристтерді тасымалдау.

  8. Қонақүй индустриясы.

  9. Қоғамдық тамақтану жүйесі.

  10. Туристердің ойын-сауық орындары.

  11. Туризм инфрақұрылымы.

  12. Туристік қызмет түрлері.

  13. Экология және туризм.

  14. Ұлттық және тақырыптық парктер.

  15. Әлем ғажаптары.

  16. Туризм ғылымы және туризмді ғылыми тұрғыдан зерттеу.

  17. Қазақстандағы туристік білім беру.

  18. Отандық туризмнің қазіргі жай-күйі.

  19. XXI ғасырдағы туризм.

  20. Қазақстанның ерекше қорғалатын аймақтары.

Кроссвордтар:

Саяхат,ежелгі саяхат,туризм,туризм индустриясы,турлеріне қатысты сөздер бойынша 20 сөзден кем емес кроссворд құрастыру.


10.Оқу, өндірістік және дипломалды сараманды өткізу жөнінде әдістемелік нұсқаулар және есеп құжаттарының түрі (егер пән бойынша қажет болса).
11.Студенттің оқу жетістіктерін бақылау және бағалау материалдары (бақылау тапсырмалары, тесттік тапсырма, өзін-өзі даярлау сұрақтар тізімі, емтихандық билеттер және т.б.)

«Білімді бағалау схемасы»

Бағалау критериясы

Бағалау түрі

Апталар

%

барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Үй тапсырмасы (СОЖӨЖ)

1

28

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

+

+

++

2

Жеке жұмыс (реферат)

1

4
+
+

+
+

3

Бақылау жұмысы (тест)

5

10
+


+
4

Коллоквиум 1


5,5

5,5+

5

Коллоквиум 2


5

5+

6

Зертханалық сабақта белсенділік

0,5

7,5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7

Емтихан
40
8

Қортынды
100

Барлық семестр уақытында 2 рубеждік бақылау (7-ші – 15 – ші жұмада). Студенттердің үлгерімі бақылау уақытында максимальді көрсеткіш 60% құрайды. Семестр аяғында сабақ пәні бойынша емтихан өтеді. Максимальді көрсеткіш 40% құрайды. Екеуін қосқанда 100% құрайды. Емтихан тест түрінде, курсты теориялық және практикалық материалды қамтитын 30 сұрақтан тұруы керек.

Бағалау саясаты

Бағалау саясаты келесі принциптерге негізделу керек: шынайлық, әділдік, айқындылық, икемділік, жоғары дифференциация.

Қорытынды бағалауға рейтингтік бақылау және емтихан кіреді.

Ќорытынды бағалау мен рейтингті бақылау • Семестрдің 7(8) аптасында (1-7 апта нәтижесі бойынша) және 15 аптада (8-15 апта нәтижесі бойынша) оқытушы 100 балдық шкала бойынша рейтингті бақылау нәтижелерін шығарады және оқытушы өткізген рейтингке қойылатын баға, ағымды, рубеждік бақылау балдарының сомасын көрсетеді.

 • Қорытынды баға мына формула бойынша есептеледі

U = [(P1 +P2) / 2] * 0,6 + E * 0,4

P1 - бірінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті

P2 - екінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті

Е – емтихандағы бағалаудың цифрлік эквиваленті

Яғни 30% (1 рейтинг) + 30% (2 рейтинг) + 40% (емтихан).

Курс бойынша жоғары балл алу үшін әрдайым жұмыстану қажет. Себебі пән бойынша баға жалпы семестр бойы жинақталады. Сабаққа белсенді қатысып, барлық тапсырмаларды нақты, дұрыс, ұқыпты, толық орындаған жағдайда студентке жоғары баға қойылады. Студент әрбір кредит сағат бойынша жинаған балдарын есептеп жүру қажет (жоғарыда көрсетілген пән бойынша білімді бағалау және апталық тақырыптық кесте бойынша)Емтиханға дайындық сұрақтары.

1. Туризм дегеніміз не?

2. Туризм ұйымдастыру формасына байланысты бөлінеді

3. Туризмнің жалпы жағдайы неден басталады

4. Туризм мақсаттары қандай

5. Туристік индустрия мақсаттары және жағдайлары

6. Турист тұтынушы ретінд

7. Активті туризм қандай

8. Пассивті туризм қандай

9. Туристік ресурстар

10. Экология және туризм

11. Саяхат және экскурсия

12. Экскурсия объектісі мұнадай болуы мүмкін

13 . Экскурсиялық объектілер маңыздылығына байланысты бөлінеді

14. Әрбір экскурсиялық объектіге не белгіленеді

15. Туризм инфрақұрылымы

16. Туризм объектілері

17. Ұсынылған объект дегеніміз не ?

18. Туризм объектісі мұнадай болуы мүмкін

19. Туризм және саяхат 20-ғасырда

20. Туризм анықтамасы, элементтері

21. Қазіргі заманғы туризм

22. Туроператор

23. Туристік агенттіктер

24. Туризмді ұйымдастырушылар және туристер

25. Қонақ үй индустриясы

26. Сақтандыру

27. Туристерге қызмет көрсету

28. Туристік қызметтер

29. Туристік өнім

30. Қажылық және діни туризм

31. Жастар туризмі

32. Туристік өнім көздері

33. Туристік жолдамалар

34. Тур және туристік өнім ұсынушылар

35.Туристтер өздерінің дүниетанымын кенейту үшін қандай объектілерге барады

36. Туристің қауіпсіздігі

Курс саясаты және іс-жосығы (процедурасы)
Студенттерге қойылатын талаптар:

Курсты бағалау бүкіл семестрді қамтиды, сондықтан студент барлық сабақ түрлерінде беделді түрде қатысуы керек. Максимальды балды студент қойған сұраққа нақты, дұрыс жауап берсе, жұмыстарын мұқия, толық жағдайда жауап берсе, ғана алады.Сабаққа қатысуы: студент сабаққа міндетті түрде қатысуы керек. Жіберген сабақты міндетті түрде қайта өтеді.

Аудиториядағы жағдайы: сабаққа беделді қатысуы, сабаққа кешікпеуі керек. Ұялы телефонды айырып қоюы керек.

Үй тапсырмасы: берілген тапсырманы өз уақытында тапсыру керек. Сабақ кестесін бұзған кезде, себепсіз жағдай болса, қабылданбайды.

Жеке тапсырма: семестр бойы жеке жұмыстарды орындауы керек. Студент оны орындаған кезде ғана есептелінеді. Студент қате жазған болса, студентке қайтарылып, дұрыстап қайта тапсыруы керек. Бұл тапсырмалар бөлек-бөлек бағаланады, қорытынды баға әсер етеді.

Бақылау жұмысы: бақылау жұмысы сабақ уақытында орындалады, сабақ аяғында тапсыруы керек. Сабақтан кейін қабылданбайды және бағаланбайды.
12.Оқу сабақтарының бағдарламалық және мультимедийлік қамтамасыздандыру (пәннің мазмұнына қарай). ПОӘК – ні кітапхана және кафедра кабинеттерінде бар.
13.Арнаулы аудитория, кабинет және лабораториялар тізімі.

Мамандандырылған аудитория, кабинет және лабораториялар. № 2 корпус, аудитория № 301,308.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарлама
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет