Экономика мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми атағын алуға ұсынған докторлық диссертацияғажүктеу 137.71 Kb.
Дата10.05.2019
өлшемі137.71 Kb.
түріДиссертация

Экономика мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми атағын алуға ұсынған докторлық диссертацияға
МАЗМҰНДАМА
ЖУМАТАЕВА БАХЫТЖАМАЛ АШЫМОВНА
Қазақстанның тауар өткізу желілеріндегі логистикалық инфрақұрылымдарды қалыптастыру және дамыту
Зерттеудің өзектілігі. Тауар және көліктік қызмет нарығы жаңа үлгідегі инфрақұрылымды дамытудың қажеттілігін мәжбүрлейді – ол көліктік логистикалық инфрақұрылымды, көп қызмет атқарушы терминалдық-логистикалық орталықтарды құру (ТЛО), олар өзара әрекеттің біріктірілген жүйесін қалыптастырады, сонымен қатар көлікті-логистикалық және жоғарғы қосылған құнмен ілеспе сервистік қызмет көрсету аумақтарында физикалық тасымалдау үдерісінен пайдалылық нүктесіне өтуге алып келеді.

Заманауи кезеңде көліктік инфрақұрылым үйлеспеушілік және орналастырудың теңсіздігі, қызмет көрсету және басқарудың нарықтық тетігінің жетіспеушілігі кесірінен экономиканың дамуын тежеп тұрған фактор болып саналады. Сонымен бірге экономиканы жаһандандыру жағдайында, шаруашылық мемлекет аралық байланысты маңызды белсендендіруге себепші болатын көлік және логистиканың рөлі мен маңыздылығы, міндеттері өлшеусіз өсу үстінде.

Осымен байланысты заманауи экономикада соңғы тұтынушының сұранысын қанағаттандыруға бағдарланған кәсіпорынның, аймақтың, елдің логистикалық инфрақұрылымын қалыптастыру өзектілікке ие болып отыр. Көліктік-логистикалық кешен елдің экономикасы өсуінің драйверлерінің бірі болып табылады.

2012 жылдың 14 желтоқсанындағы Елбасының Қазақстан халқына «Стратегия – 2050» - қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси курсы» жолдауында инфрақұрылымды екі бағытта: ұлттық экономиканы жаһанданған ортаға біріктіру, сонымен қатар елдің ішінде аймақтарға жылжуды» дамыту қажеттілігі туралы айтылған. Н.Назарбаевтың пікірі бойынша Қазақстанның сыртында өндірістік көліктік-логистикалық объектілерді құру үшін елдің сыртына шығатын шығуларға аса назар аудару және өзіңнің пайдаңды мұқият есептеу маңызды болып табылады. Осы мақсатпен арнайы мемлекеттік бағдарлама жасалынды «2020 жылға дейін Қазақстан Республикасы көлік жүйесінің инфрақұрылымын дамыту және біріктіру». Бүгінгі күні ірі жалпы ұлттық инфрақұрылымдық жобалардың қатары жүзеге асырылуда, олардың нәтижесі 2020 жылы Қазақстан арқылы транзиттік тасымалдауды екі есеге жоғарылату болуы керек. 2050 жылы бұл сан 10 есеге өсуі керек», - деп жолдаудың мәтінінде айтылған.

Көліктік инфрақұрылымның қазіргі жағдайын талдау көрсетіп отырғандай ол ел экономикасын дамытудың берілген кезеңдері талаптарына жауап бермейді және болашақта көліктік-логистикалық қызмет көрсетуді жақсарту мүмкіндіктерін қамтамасыздандырмайды. Осымен байланысты көліктік-логистикалық инфрақұрылымды қалыптастыру және дамыту оның рөлін, орнын және экономиканың қызмет көрсетуіне әсерін терең зерттеу қажеттілігін алдын-ала анықтайды.

Көліктік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту мәселелерін зерттеу қажеттілігі аймақтың нарықтық инфрақұрылымының маңызды жүйе құрушылық элементі ретінде зерттеу тақырыбының өзектілігін қамтамасыз етеді.Зерттеудің мақсаты ретінде заманауи логистикалық жүйеге және тауар қозғалысы технологиясына бейімделген көліктік-логистикалық инфрақұрылымды қалыптастыру және дамыту бойынша ғылыми-әдістемелік ережелерді және тәжірибелік ұсыныстарды жасау болып табылады.

Қойылған мақсат келесідей міндеттерді шешудің қажеттілігін алдын-ала анықтады:

- логистикалық инфрақұрылымның маңыздылығы мен рөлін теориялық талдау, оның ұлттық экономикадағы орны;

- логистикалық инфрақұрылымның экономикалық мазмұнын және құрамын, оның элементтерінің жіктелінуін, экономиканың басқа салаларымен өзара әрекеттесу белгілері мен өлшемдерін нақтылау;

- тауар өткізудің логистикалық инфрақұрылымын қалыптастыру және дамытудың әдістемелік амалдарын зерттеу;

- Қазақстанда көліктік-логистикалық қызмет нарығының, көліктік-логистикалық инфрақұрылымның заманауи даму жағдайын зерттеу, оның территория экономикасының даму жағдайы шарттарына сәйкестігін анықтау;

- көліктік-логистикалық инфрақұрылымның қызмет көрсету нәтижелілігін анықтайтын факторлар мен үрдістерді талдау;

- көліктік-логистикалық инфрақұрылымды қалыптастыру және дамытудың стратегиясын жасау;

- логистикалық инфрақұрылымдық объектілерді дамыту үшін мемлкеттік-жеке серіктестік құралдарын қолдану қажеттілігін негіздеу;

- аймақтарда логистикалық инфрақұрылымдық объектілерді дамыту бойынша ұсыныстар жасау және осы секторға инвестиция тартудың заманауи қаржылық құралдарын ұсыну.Зерттеудің объектісі елдің көліктік-логистикалық инфрақұрылымы болып табылады, оның құрамына өз кезегінде терминалды-қоймалық кешендер және тауар нарығындағы тауар қозғалысы жүйесіндегі логистикалық орталықтар кіреді.

Зерттеу пәні. ҚР терминалды-қоймалық қызметті дамытуды қамтамасыздандыратын, елдің экономикалық жүйесінде көліктік-логистикалық инфрақұрылымды қалыптастыру және дамытудың ұйымдастырушылық-экономикалық тетігі болып табылады.

Ғылыми жаңалығы көліктік-логистикалық қызмет нарығын дамытудың теориялық және әдістемелік жағдайларын дамыту және сәйкес келетін терминалды-логистикалық инфрақұрылымды қалыптастырудан тұрады.

Зерттеудің ғылыми жаңалығын сипаттайтын айрықша маңызды нәтижелер келесілерден тұрады:

- көліктік-логистикалық инфрақұрылымды қалыптастыру кезінде ұйымдастырушылық-экономикалық қатынастарды жетілдірудің теориялық және әдістемелік негіздері қорытындыланды және дамытылды;

- көліктік-логистикалық инфрақұрылымның құрамы мен құрылымына қатысты негізгі жағдайлар жүйелендірілді және толықтырылды, оның көп деңгейлі сипатпен шарттастырылған жіктемесі ұсынылды;

- ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін жоғарылататын және оның тиімді қызмет атқаруын қамтамасыздандыратын Қазақстандағы логистикалық инфрақұрылымды дамытудың факторлары анықталды;

- жүргізілген бөлшектік талдау негізінде логистикалық инфрақұрылымды қалыптастыру ерекшелігі және оны Қазақстан аймақтарында дамыту үрдістері анықталды және көліктік-қоймалық логистиканың қолданыстағы жүйесіне және амақтар шегінде оны ұйымдастыру деңгейіне баға берілді;

- Қазақстанда көліктік-логистикалық инфрақұрылымды құру, оның қызмет атқаруы және дамытуға объективті алғышарттар және факторлар анықталды, олар көрсетілетін қызметтің жалпылығымен және жеке бөлімдердің қатысты өз бетінше қызмет атқаруымен қорытындыланады;

- аймақтардың көліктік-логистикалық инфрақұрылымын дамыту әлеуетін бағалауға әдістемелік амалдар жасалынды, олар көліктік-логистикалық кешен жұмысының ерекшелігін есепке алатын көрсеткіштер кешенінен тұрады және көліктік-логистикалық әлеуетті бағалаудың әдістемесі;

- Қазақстан аймақтарында логистикалық инфрақұрылым объектілерін құру және дамыту бойынша ұйымдастырушылық-экономикалық ұсыныстар және аймақтық көліктік-логистикалық инфрақұрылымды жаңартудың негізгі бағыттары жасалынды;

- аймақта көліктік қызметті мемлекеттік реттеу нысандары мен әдістерін дәлелдеу және мемлекеттік көлік саясатын жүзеге асыруды есепке ала отырып көліктік-логистикалық инфрақұрылымды дамытудың мемлекеттік-жекелей серіктестігінің тетігі ұсынылды және дәлелденді.

Қорғауға шығарылатын диссертациялық жұмыстың негізгі жағдайлары:

- логистикалық инфрақұрылымның қызмет атқаруы ерекшеліктеріне қатысты теориялық жағдайлар, көліктік-логистикалық инфрақұрылымның жіктелінуі, нақтыланған құрамы мен құрылымы;

- республиканың аймақтарында көліктік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту әлеуетін бағалаудың әдістемелік амалдары;

- Қазақстанның аймақтарында көліктік-логистикалық инфрақұрылымды дамытудың негізгі бағыттары мен перспективалары бойынша тәжірибелік ұсыныстар;

- Қазақстанның аймақтарында көліктік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту бойынша ғылыми-әдістемелік жағдайларды жүзеге асырудың әдістемелік амалдары және экономикалық құралдары.

Зерттеудің теориялық және әдістемелік негізіне: көліктік және логистикалық инфрақұрылымның қызмет атқаруы және оны дамытудың теориялық және тәжірибелік аумақтарындағы отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектері, инфрақұрылымның қызмет атқаруын реттейтін заңдылықтар мен нормативтік актлер.

Зерттеу барысында салыстырмалы және құрылымдық талдау әдістері, сараптамалық бағалау, кешендік, жүйелік және бағдарламалы-мақсаттық әдістер амалдары, статистикалық топтау құру әдістері және өсіңкілік қатарларды талдау әдістері қолданылды.Зерттеу жұмысының практикалық маңыздылығы ретінде аймақтың объективті көліктік-логистикалық қажеттіліктерін және территориялық ерекшелігін, нақты экономикалық жағдайды ескере отырып республикада көліктік-логистикалық инфрақұрылымды қалыптастыру және дамыту үшін теориялық-әдістемелік негіз құрайтын нақты және толық ұсыныстарды жасау болып табылады.

Зерттеу нәтижесі бойынша жариялау Жалпы зерттеу тақырыбы бойынша 17 мақалада жарияланды, соның ішінде 4 мақала ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған басылымда, 7 мақала халықаралық ғылыми конференциялар материалдарында, оның ішінде 4 шетелдік конференциялар материалдарында, 1 (біреуі) Tomson Reuters мәліметтер базасына кіретін халықаралық журналда, 1 (біреуі) Scopus мәліметтер базасына кіретін халықаралық журналда жарияланды.

АННОТАЦИЯ
диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по специальности Экономика
ЖУМАТАЕВА БАХЫТЖАМАЛ АШЫМОВНА

Формирование и развитие логистической инфраструктуры

товаропроводящей сети Казахстана

Актуальность исследования. Рынок товаров и транспортных услуг диктует необходимость развития инфраструктуры нового типа – транспортно - логистической, создание многофункциональных терминально -логистических центров (ТЛЦ), которые образуют объединенную систему взаимодействия и приведут к переходу точки прибыльности из процессов физической перевозки в область транспортно - логистических и сопутствующих сервисных услуг высокой добавленной стоимости.

На современном этапе транспортная инфраструктура из-за диспропорций и неравномерности размещения, недостаточного рыночного механизма функционирования и управления стала фактически сдерживающим фактором развития экономики. При этом в условиях глобализации экономики, обусловливающей значительную активизацию хозяйственных межгосударственных связей, роль транспорта и логистики неизмеримо возрастает.

В этой связи в современной экономике приобретает актуальность формирование логистической инфраструктуры предприятий, региона, страны ориентированных на удовлетворение спроса конечных потребителей. Транспортно - логистический комплекс является одним из драйверов роста экономики страны.

В послании Президента народу Казахстана «Стратегия – 2050» - новый политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года, говориться о необходимости развивать инфраструктуру необходимо в двух направлениях: интегрировать национальную экономику в глобальную среду, а также двигаться в регионы внутри страны». По мнению Н. Назарбаева, важно сосредоточить внимание на выходе за пределы страны для создания производственных транспортно - логистических объектов за пределами  Казахстана, тщательно просчитывая свои выгоды. С этой целью, разработана специальная государственная программа «Развития и интеграция инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года». Сегодня реализуется ряд крупных общенациональных инфраструктурных проектов, результатом которых должно стать увеличение транзитных перевозок через Казахстан к 2020 году в два раза. К 2050 году эта цифра должна увеличиться в 10 раз», - говорится в тексте послания.

Анализ существующего состояния транспортной инфраструктуры показывает, что она не отвечает требованиям данного этапа развития экономики страны и не обеспечивает возможность улучшения транспортно -логистического обслуживания в перспективе. В этой связи формирование и развитие транспортно - логистической инфраструктуры предопределяют необходимость углубленного исследования её роли, места и влияния на функционирование экономики.

Необходимость изучения проблем развития транспортно - логистической инфраструктуры как одного из важных система образующих элементов рыночной инфраструктуры региона обуславливает актуальность темы исследования.Цель исследования состоит в разработке научно-методических положений и практических рекомендаций по формированию и развитию транспортно - логистической инфраструктуры, адаптированной к современной логистической системе и технологии товародвижения.

Поставленная цель предопределило необходимость решения следующих задач:

-теоретический анализ сущности и роли логистической инфраструктуры, ее место в национальной экономике;

- уточнить экономическое содержание и состав логистической инфраструктуры, классификацию ее элементов, признаки и критерии взаимодействия с другими сферами экономики;

- изучить методологические подходы формирование и развитие логистической инфраструктуры товарного рынка;

- исследовать современное состояние развития рынка транспортно -логистических услуг в Казахстане, транспортно -логистической инфраструктуры, определить ее соответствие условиям развития экономики территории;

- проанализировать факторы и тенденции, определяющие эффективность функционирования транспортно -логистической инфраструктуры;

- разработать стратегию формирования и развития транспортно -логистической инфраструктуры;

-обосновать необходимость использования инструментов государственно-частного партнерства для развития логистических инфраструктурных объектов;

- выработать рекомендации по развитию логистических инфраструктурных объектов в регионах и предложить современные финансовые инструменты по привлечению инвестиций в этот сектор.Объектом исследования является транспортно - логистическая инфраструктура страны, включающая в себя терминально-складские комплексы и логистические центры в системе товародвижения на товарных рынках.

Предметом исследования являются организационно-экономический механизм формирования и развития транспортно -логистической инфраструктуры в экономической системе страны, обеспечивающий развитие терминально -складской деятельности в РК.

Научная новизна исследования состоит в развитии теоретических и методических положений развития рынка транспортно -логистических услуг и формирования соответствующей терминально -логистической инфраструктуры.

Наиболее важные результаты, характеризующие научную новизну исследования, заключаются в следующем:

-обобщены и развиты теоретические и методические основы совершенствования организационно-экономических отношений при формировании транспортно -логистической инфраструктуры;

- систематизированы и дополнены основные положения, касающиеся состава и структуры транспортно -логистической инфраструктуры и предложена ее классификация, обусловленная многоуровневым характером;

-выявлены факторы развития логистической инфраструктуры Казахстана, обеспечивающие эффективное функционирование и повышение конкурентоспособности национальной экономики.

-на основе проведенного детального анализа выявлена специфика формирования логистической инфраструктуры и тенденции его развития в регионах Казахстана, и дана оценка существующей системы транспортно-складской логистики и уровня ее организации в региональном разрезе.

- выявлены объективные предпосылки и факторы для создания, функционирования и развития транспортно -логистических инфраструктуры в Казахстане, заключающиеся в общности оказываемых услуг и относительной самостоятельности отдельных звеньев;

- разработаны методические подходы к оценке потенциала развития транспортно - логистической инфраструктуры регионов, состоящей из комплекса показателей, учитывающий специфику работы транспортно-логистического комплекса, и методика оценки транспортно - логистического потенциала

- разработаны основные направления модернизации региональной транспортно – логистической инфраструктуры и организационно-экономические рекомендации по созданию и развитию логистических инфраструктурных объектов в регионах Казахстана;

-предложен и обоснован механизм государственно -частного партнерства развития транспортно - логистической инфраструктуры с учетом реализации государственной транспортной политики и обоснованием форм и методов государственного регулирования транспортной деятельности в регионе;

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту:


  • теоретические положения, касающиеся особенностей функционирования логистической инфраструктуры, классификация и уточненный состав и структура транспортно -логистической инфраструктуры;

  • методические подходы оценки потенциала развития транспортно -логистической инфраструктуры регионов республики;

  • практические рекомендации по основным направлениям и перспективам развития транспортно -логистической инфраструктуры в регионах Казахстана;

  • методические подходы экономические инструменты реализации научно-методологических положений по развитию транспортно -логистической инфраструктуры в регионах Казахстана.

Теоретической и методологической основой исследования явились:

труды отечественных и зарубежных ученых в области теории и практики функционирования и развития транспортной и логистической инфраструктуры, законодательные и нормативные акты, регламентирующие функционирование инфраструктуры.

В процессе исследования применялись методы сравнительного и структурного анализа, экспертных оценок, комплексного, системного и программно-целевого подходов, метода построения статистических группировок и анализа динамических рядов.

Практическая значимость исследуемой работы заключается в том, что выработке конкретных предложений, создающих теоретико –методическую основу для формирования и развития транспортно - логистической инфраструктуры в республике, учитывающий конкретную экономическую ситуацию, территориальную специфику и объективные транспортно –логистические потребности регионов.

Публикации результатов исследования. Публикации результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 17 статьях, в том числе 4 статьи - в изданиях, рекомендованных ККСОН МОН РК, 7 статьив материалах международных научных конференций, в том числе 4 в материалах зарубежной конференции; 1 (одна) статья, в международном журнале, входящий в базу данных TomsonReuters, 1 (одна) статья в журнале, входящий в базу данных Scopus.


Abstract
theses on the search of a scientific degree of the Doctor of Philosophy (PhD) in Economy
ZHUMATAYEVA BAKHYTZHAMAL ASHYMOVNA
Formation and Development of Logistical Infrastructure of Distribution Network in goods in the Republic of Kazakhstan

Relevance of research. Market goods and transportation services necessitates the development of a new type of transport and logistics infrastructure, creation of multifunctional terminal and logistics centers (TLC), which form an integrated system of interaction and lead to a transition point profitability of physical transport processes in the area of ​​transport and logistics and related services high added value.

At the present stage of transport infrastructure because of imbalances and uneven placement, insufficient market operation mechanism and management actually became a deterrent factor for economic development. In the globalized economy, due to active economic inter-state relations, the role of transport and logistics increases immeasurably.

In this regard, in the modern economy formation of logistics infrastructure of companies, region, and state-oriented acquires relevance to meet the demand of end users. Transport and logistics complex is one of the growth drivers of the economy.

In a message of the President of Kazakhstan "Strategy – 2050 - a new policy of established state "from December 14, 2012, said about the need to develop the infrastructure necessary in two directions: to integrate the national economy into the global environment, and to move to the regions within the country." In the opinion of N.Nazarbaev, it is important to focus on the output of the country to create a production transport and logistics facilities outside Kazakhstan, carefully calculating the benefits. For this was developed a special state program "Development and integration of transport system infrastructure of Kazakhstan till 2020." Today, a number of major national infrastructure projects, which should result in an increase in transit through Kazakhstan by 2020 twice. By 2050, this figure is expected to increase by 10 times," was said in a text message.

Analysis of the current state of the transport infrastructure shows that it does not meet the requirements of the stage of development of the national economy and provides an opportunity to improve freight logistics service perspective. In this regard, the formation and development of the transport and logistics infrastructure necessitate in-depth study of its role, the place and the impact on the functioning of the economy.

The necessity to study the problems of transport and logistics infrastructure as one of the important elements of market infrastructure backbone of the region determines the relevance of the research topic.The research aim consists. The aim of the research is the development of scientific-methodological principles and practical recommendations for the formation and development of transport and logistics infrastructure adapted to the modern logistics system and technology of product distribution.

The aim predetermined the need to solve the following tasks:

- Theoretical analysis of the nature and role of logistics infrastructure, its place in the national economy;

- Clarify the economic content and consist of logistics infrastructure, classification of its elements, attributes and criteria for engagement with other sectors of the economy;

- Examine methodological approaches of formation and development of logistics infrastructure in commodity market;

- Investigate the current state of development of transport and logistics services in Kazakhstan, transport and logistics infrastructure, to determine its compliance with the conditions of economic development of the territory;

- Analyze the trends and factors that determine the efficiency of transport and logistics infrastructure;

- Develop a strategy for the formation and development of the transport and logistics infrastructure;

-Justify the need for the use of tools of public-private partnerships for the development of logistics infrastructure;

- Make recommendations for the development of logistics infrastructure in the regions and to offer modern financial instruments attracting investment to this sector.Object of this study is logistics infrastructure of the country, including the terminal and warehouses, and logistics centers in the distribution system in the commodity markets.

Subject of research is organizational and economic development mechanism of formation transport and logistics infrastructure in economic system of the country providing development of terminal and warehouse operations in Kazakhstan.

Scientific novelty of the research is to develop theoretical and methodological principles for development of transport and logistics services, the formation of the corresponding terminal and logistics infrastructure.

The most important results characterizing the scientific novelty of research are as follows:

-Compiled and developed theoretical and methodological foundations of improving organizational and economic relations in the formation of transport and logistics infrastructure;

- Systematized and supplemented the main provisions relating to the composition and structure of the transport and logistics infrastructure and its proposed classification, due to multi-level character;

-Identified development factors of logistics infrastructure of Kazakhstan to ensure effective functioning and competitiveness of the national economy;

-On the basis of a detailed analysis was revealed the specificity of formation of logistics infrastructure and development trends in the regions of Kazakhstan, and was given the evaluation of the existing system of transport and storage logistics and the level of its organization in the regional context;

- Identified factors and objective conditions for the creation, operation and development of transport and logistics infrastructure in Kazakhstan, consisting of services in the community and the relative independence of individual units;

- Made methodical approach to evaluating the potential development of the transport and logistics infrastructure in the regions, consisting of a set of indicators, taking into account the specifics of the transport and logistics sector, and the method of estimating the transport and logistical capacity;

- Developed the basic directions of modernization of regional transport and logistics infrastructure, organizational and economic advice on the creation and development of logistics infrastructure in the regions of Kazakhstan;

-Proposed and justified mechanism of public-private partnership development of transport and logistics infrastructure to the implementation of the state transport policy and justification forms and methods of state regulation of transport in the region.Theoretical and methodological basis of the research were the works of domestic and foreign scholars in the field of theory and practice of functioning and development of transport logistics infrastructure, laws and regulations governing the operation of the infrastructure.

The study applied the methods of comparative and structural analysis, expert assessments, integrated, systematic and program-oriented approaches, a method of constructing statistical groupings and analysis of time series.

Information base of research includes materials of state, departmental and corporate reporting and statistics, regulations, and factual materials, contained in the scientific literature and materials of own research.

The practical significance of the study is to develop concrete proposals, creating a theoretical and methodological foundation for the formation and development of transport and logistics infrastructure in the country, taking into account the specific economic situation, the territorial specificity and transport and logistics needs of the regions.

Theoretical propositions and conclusions of the dissertation research can be used for further scientific study and practical problems associated with the development of transport and storage infrastructure.Publications of the research results. Main provisions of the dissertation research published in 20 articles, including 4 articles in editions recommended by Ministry of Education and Science, 7 articles in materials of international scientific conferences, 4 articles in international conferences; 1 article in the international journal, included in the database Tomson Reuters, 1 article in journal included in the database Scopus.
Каталог: downloads -> doctorantura
doctorantura -> Даулбаевой Альмиры Нурлановны Динамика изменения концентрации основных загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы города Алматы Структура и объем диссертации диссертация
doctorantura -> 6D020500 – Филология
doctorantura -> Бағдарламасы Жалпы және теориялық физика кафедрасының отырысында талқыланды Хаттама №11 «30» маусым 2015 ж
doctorantura -> Бағдарламасы мамандық бойынша емтихан : «6D070400- есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»
doctorantura -> «6D020500 – филология» (Қазақ Әдебиеттануы) мамандығы бойынша докторантурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы Астана, 2013 Бағдарлама Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес «6М020500 – Филология»
doctorantura -> Бағдарламасы астана 2014 Бағдарлама 6D012300 «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану»


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет